STOPPA VÅLDTÄKTERNA!


Leila Qaraees tal, Stockholm 2007-12-10Kämpande kamrater och vänner!

Vi samlas här idag för att kräva vår rätt och kräva att samhället tar sitt ansvar.

Det sägs att vi lever i en demokrati, att alla människor är lika mycket värda. Det som har skett här är ett tydligt exempel på att så inte är fallet.

Jag såg ett tv-program om försäkringskassan hur de jagar oskyldiga kvinnor efter bevis om bidragsfusk.

När en kvinna är sjukskriven från jobbet har samhället råd att satsa stora resurser på att avslöja att hon egentligen inte är sjuk att hon nog fuskar till sig ersättning från försäkringskassan, då kan samhället lägga ner enorma resurser på att få fram bevis på att hon fuskar.

Men när en kvinna kommer till polisen och berättar att hon blivit våldtagen eller misshandlad då har inte samhället råd eller resurser för att väcka åtal eller leta efter bevis. Då är det kvinnan själv som måste ta fram bevisen.

Samhället sänder ut tydliga signaler till oss.

Att det är viktigt att det ska finnas 20 stycken vakter på tunnelbanan som kollar att du inte fuskåker.

Samhället sänder ut tydliga signaler.

Alla människor har rätt till en lika prövning inför lagen. Har du blivit utsatt av en invandrare eller en hemlös man är det lättare, då väcks det åtal ,och då är det enklare för samhället att ta sitt ansvar, men du kan vara säker på att om det är en välbärgad vit medelklassman då är det inte lika självklart att dina mänskliga rättigheter tas på allvar.

Samhället sänder ut tydliga signaler.

Precis som att det finns en osynlig regel som säger vilka människor det är ok att straffa finns det en som säger vilka kvinnor det är ok att skydda.

Vad hade du på dig lilla vän, har du inte haft ovanligt mycket sex innan hur skulle den här mannen i så fall förstå att du inte ville nu…….

Vi har inte bara samlats här för att kräva att den här våldtäktsmannen måste straffas, den här kampen är större än så-

Vi är här för att vi vill att samhället ska ta sitt ansvar vi kräver vår rätt som medborgare till en lika prövning inför lagen vi kräver att våra mänskliga rättigheter ska respekteras.

När en kvinna gör en anmälan om våldtäkt, om våld i en partnerrelation om våld i hederns namn då är det åklagarens uppgift att att väcka åtal! Då är det polisens ansvar att göra ordentliga förundersökningar att vi lyssnar och tar brottsoffret på allvar!

Det är samhällets ansvar att sända ut tydliga signaler och säga våra medborgares liv är dyra, våra medborgares värde är högt, vi satsar våra resurser för att rättvisa ska kunna skipas. Vi kan inte lämna detta ansvar på brottsoffret själv.

Det vi vill är det mest grundläggande, det är det som det sägs att vårt sk demokratiska samhälle vilar på. Vi vill ha ”alla människors lika värde”, alla människors rätt till lika behandling inför lagen.

Vi kräver - Ta alla anmälningar på allvar! Det betyder att åklagarna måste starta ordentliga förundersökningar.

Sluta skrapa på ytan. Vi kräver en djupare förändring av hela rättsystemet.

VI KRÄVER TA ALLA ANMÄLNINGAR TILL ÅTAL
KVINNORS TRYGGHET ÄR VIKTIGARE ÄN KAPITALET