KAMPEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER


AZAM QARAI ARBETAR MED HEDERSRELATERADE FRÅGOR

Grundläggande mänskliga rättigheter är Azam Qarais ledord i allt hon gör. I Iran såväl som hemma i Sverige. Hennes engagemang för ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld gör henne till en av Stenbecks stipendiater 2012.

Azam Qarais engagemang bottnar ide grundläggande mänskliga rättigheterna.

"Jag är medveten om att den kärlek jag fick gjorde att jag klarade mig, och är känslig för när andra inte får det."
När Azam Qarai kom till Sverige 1992 behövde hon två år för att hämta sig från den psykiska misshandel och tortyr hon utsatts för under åtta år i iranskt fängelse. Efter det tog hennes engagemang för andra utsatta över och hon bestämde sig för att göra något.

— Jag är uppvuxen i en familj som alltid varit engagerad och brytt sig om andra. Min mamma var den som alla grannar och släktingar vände sig till med problem och glädjeämnen och min pappa var påläst och gav mig min världsbild genom att berätta om människor som kämpar världen över. Det är så jag blivit upp-fostrad, säger hon.

Azam Qarai blev tidigt politiskt engagerad - sättet hon blivit uppforstrad blev en agenda, och hon kämpade mot orättvisor i Iran, övertygad om att det var enda sättet att få se en bättre värld. Och när hon flytt till Sverige och såg barn och ungdomar utsatta i sina hem här kunde hon inte titta bort. I organisationen Kvinnors Nätverk jobbar hon med projekt i hedersrelaterade frågor, ungdomar som är utsatta för våld hemma, eller hotas att bli bortgifta, eller inte vill kontrollera sina systrar på det sätt föräldrarna vill.

Trygghet från barndomen

— Vi hirsöker vara de normala vettiga vuxna som borde finnas vid varje barns sida. F(ilk förstår inte hur jag klarat av att gå vidare efter min tid i fängelset, men jag hade tillräcklig trygghet med mig från min barndom. Jag är medveten om att den kärlek jag tick gjorde att jag klarade mig. oeh är känslig för när andra inte får det, säger Azam Qarai.

— Och de här ungdomarna är extra utsatta i och med att det är familjen som hotar dem — den som ska ge kärleken och tryggheten.

"En självklarhet"

Engagemanget bottnar i de grundläggande mänskliga rättigheterna. I Iran handlade det om yttrandefrihet och tryckfrihet och viljan till ett eget liv och en egen sexualitet, vilket i en diktatur blev ett hot mot systemet. I Sverige riskerar Azam Qarai inte fängelse för det hon gör. men har egentligen bara fortsatt i samma spår. Mot orättvisor.

— Det är en självklarhet för mig, alla människors rätt till sitt liv. Oavsett var jag hamnar. Till Linnamottagningen, en del av Kvinnors Nätverk, kan ungdomar ringa och prata om varför de inte mår bra. Den har utvecklats från rådgivning till en hel verksamhet med olika boenden och utrymmen där de kan träffas och engagera sig i aktiviteter. Verksamheten får projekt-bidrag från Allmänna arvsfonden och Länsstyrelsen, men det är svårt att få dem att räcka till.

Stenbeekstipendiet på 50000 kommer att gå till de barn och ungdomar som av olika skäl inte kunnat fullfölja sin skolgång.

Metro Stockholm 2012-12-12