چند عکس و ویدئوی مربوط به کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان هرات

تصاویر بدون توضیحی که در زیر ملاحظه میکنید گوشه‌ای از زحمات بیدریغ آنیتا فروتن و لینا حیدری را نشان میدهند که در تلاش رساندن کمکهای ارسالی شما به زلزله‌زدگان هرات هستند.
این کمک‌رسانی هنوز به پایان نرسیده و هیچیک از سازمانهای صاحب این کمپین هنوز گزارشی رسمی از کارشان منتشر نکرده‌اند.
تاریخ زیر عکسها از نام فایلها استخراج شده. ۱۷ آذر/قوس ۱۴۰۲ برابر ۸ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی است.


L01 - 20231210


L02 - 20231210


L03 - 20231210


L04 - 20231211


L05 - 20231213


L06 - 20231214img01 - 20231208


img02 - 20231208


img03 - 20231208


img04 - 20231208


img05 - 20231208


img06 - 20231208


img07 - 20231208


img08 - 20231208


img09 - 20231208


img10 - 20231208


img11 - 20231208


img12 - 20231208


img13 - 20231208


img14 - 20231208


چند ویدئو

برای تماشای ویدئوها به عکس مربوط به هر یک کلیک کنید


V01 - 20231204


V02 - 20231204


V03 - 20231208


V04 - 20231208


V05 - 20231208