اعتصاب غذاى صدها دانشجو در ايران
گزارشگر: امين از کرج، ١٠/٦/٢٠٠٨

صدها دانشجوى دانشگاه تربيت معلّم کرج به علت وضعيت رفاهى و فرهنگى نامناسب دانشگاه، براى هشتمين روز متوالى دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

تحصن دانشجويان ازپنجشنبه دو هفته قبل شروع شده و تا امروز يعنى ٢٠ خرداد ماه ادامه دارد و حتى در شب پانزدهم خرداد ماه، جمع متحصنين نزديک به هزار نفر و در روز ١٩ خرداد ماه به بيش از ٢ هزار نفر رسيده است که صدها نفر از اين دانشجويان نزديک به ٨ روز است که به علت برآورده نشدن خواسته‌هاى صنفى و فرهنگى خود دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

دانشجويان خشمگين، نسبت به وضعيت فرهنگى دانشگاه، تفکيک جنسيتى دانشجويان در اردوهاى علمى وتفريحى، نامناسب بودن کيفيت غذاها و خوابگاه‌‌ها، برخورد توهين‌آميز مأموران حراست دانشگاه و فضاى بسته سياسى دانشگاه اعتراض کرده و مقابل دفتر رياست دانشگاه مذکور تجمع کرده‌اند.

شايان ذکر است که به علت اعتصاب غذا، وضعيت جسمى چندين نفر از دانشجويان بحرانى گزارش شده و حتى برخى از دانشجويان متحصن به علت ضعف جسمى ناشى از نخوردن غذا، دچار حملات عصبى شده‌اند.

در حال حاضر درمانگاه دانشگاه تربيت معلم مملو از دانشجويان بيمار است و تنها در روز ١٨ خردادماه ٣٥ تن از دانشجويان جهت مداوا به درمانگاه اعزام شدند و اين در حالى ست که حراست دانشگاه اجازه نميدهد بيماران شديد به بيمارستان خارج از دانشگاه اعزام شوند.

تاکنون دانشگاه‌هاى علامه طباطبائى، سهندتبريز، شهرکرد، شيراز ، اصفهان، مشهد، دانشگاه آزاد رودهن، دفتر تحکيم وحدت و بيش از ٤٠ تشکل مستقل دانشجويى کشور،هر کدام در بيانيه‌هاى مختلف حرکت غير انسانى مسئولان جمهورى اسلامى و مديران دانشگاه تربيت معلم را محکوم کرده و خواستار رسيدگى فورى به خواسته‌هاى قانونى اين دسته از دانشجويان شده‌اند.

دانشجويان معترض که در حال حاضر آبميوه و آب را جايگزين غذاهايشان کرده‌اند، خواستار عزل معاون فرهنگى و آموزشى دانشگاه، مطلوب شدن وضعيت رفاهى، آزاد سازى فعاليتهاى سياسى در دانشگاه و رفع محدوديت‌هاى ارتباط دانشجويان دختر و پسر ميباشند.

گفتنى است سه ماه قبل نيز دانشجويان اين دانشگاه با برگزارى تحصنى آرام و امضاى طومارى بلند، خواسته‌هاى خود را براى رياست دانشگاه تشريح کرده بوده‌اند و طاهرى‌زاده، رئيس دانشگاه نيز قول داده بود که به اين تقاضاها رسيدگى کند اما دانشجويان پس از مسکوت ماندن درخواست‌هايشان دوباره دست به تحصن زده و اعلام کرده‌اند که اين بار تا احقاق کامل حقوقشان دست از تحصن و اعتصاب غذا بر نميدارند.

در عين حال رئيس دانشگاه مذکور در پاسخ به سؤال دانشجويى که از او پرسيده بود اگر فرزند شما هم در جمع اعتصاب کنندگان غذا بود و وضع جسمى‌اش وخيم ميشد آيا باز با همين بى تفاوتى برخورد ميکرديد پاسخ داده بود: "اگر فرزند من در جمع اعتصاب کنندگان بود حتما گوشش را ميکشيدم و او را به خانه ميبردم!"

رئيس دانشگاه در اظهار نظرى ديگر در جمع برخى از دانشجويان معترض عنوان کرده بود: "چون شما دانشجويان ميگوييد که با من هيچ مذاکره‌اى نداريد و فقط اجراى خواسته‌هايتان را ميخواهيد بنابراين من هم با شما هيچ مذاکره‌اى ندارم و تا هر چند روز که دوست داريد ميتوانيد به اعتصاب غذاى خود ادامه دهيد."

با پايان يافتن اظهارات رئيس دانشگاه، دانشجويان عصبى‌تر شده و درب خوابگاه‌ها را شکسته بودند. مسئولان دانشگاه نيز در ١٨ خردادماه، ٨ تن از دانشجويان را به کميته انضباطى فرا خواندند. بسيج دانشگاه هم نام تمامى متحصنين را يادداشت نموده و تهديد کرده است که با کمک مسئولان دانشگاه، پرونده‌هاى قضايى براى دانشجويان معترض تشکيل خواهد داد.

دانشجويان اعتصاب کننده که جهت حمايت‌هاى جهانى به چند سازمان بين‌المللى از جمله عفو بين‌الملل در حال نامه‌نگارى هستند، ٤ روز پس از تحصن، غذاى خود را به چندين مرکز حمايت از ايتام و بينوايان در کرج داده بودند که البته چند تن از مديران اين انجمن‌هاى خيريه اعلام کرده‌اند که غذاهاى اهدايى از سوى دانشجويان متحصن، مملو از کافور جهت کاهش ميل جنسى دانشجويان بوده است و اين مسأله ممکن است کودکان يتيم و مسکين را دچار بيمارى‌هاى گوارشى کند که به همين دليل مديران انجمن‌هاى خيريه، غذاهاى اهدايى از سوى دانشجويان تربيت معلم را پس فرستاده‌اند.

اين تحصن در حالى ادامه دارد که کارکنان امنيتى فرماندارى کرج و برخى از نيروهاى وزارت اطلاعات جهت کنترل اوضاع وارد دانشگاه شده و ورود و خروج افراد مختلف به اين دانشگاه را به شدت کنترل ميکنند، اما رفته رفته موج ناآرامى در اين دانشگاه گسترش يافته، به جمعيت متحصنين اضافه ميشود و حتى جمعى از دانشجويان ديگر دانشگاه‌هاى کشور از جمله دانشجويان دانشگاه آزاد رودهن نيز در حمايت از دانشجويان دانشگاه تربيت معلم کرج دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

sedayeZanan.org/misc/Karaj/karaj.html