38 läkare protesterar mot hanteringen av utsatta flyktingbarn
٣٨ پزشک در يک نامه رسمى به رفتار اداره مهاجرت با کودکان پناهجو اعتراض کردند

Läkaren Lise Markensten i Växjö i en intervju med Sveriges Radio:

Det handlar ju om försvarslösa barn som kommer till Sverige och som egentligen har någon framtid i det land de har lämnat.
Vi bryter mot FNs konventioner...
Det blir så. Jag känner mig som om jag skulle skämmas över att jag är svensk.

اينها بچه‌هاى بى دفاعى هستند که به سوئد آمده‌اند و در واقع هيچ آينده‌اى در کشورى که از آن فرار کرده‌اند ندارند. ما کنوانسيونهاى سازمان ملل را زير پا ميگذاريم... همينطور است. احساس ميکنم که از اينکه سوئدى هستم خجالت ميکشم. - دکتر ليزه مارک‌ستن


Östersunds Länstidning:

– Sluta med det oetiska och traumatiserande hanterandet av utsatta flyktingbarn!
– Återupprätta Sverige som ett land som respekterar Barnkonventionen!


Det skriver 38 läkare inom barn- och ungdomspsykiatrin i landet, däribland Per Hedman och Anita Englund från Östersund, i ett öppet brev till generaldirektören för Migrationsverket och migrationsministern.

Dessa läkare känner djup oro inför den förändrade och hårdnande praxis som medför att allt fler ensamkommande barn får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

"Under 2007 fick 80 procent stanna under första halvåret 2008 bara drygt 50 procent. En drastisk förändring i tolkning och tillämpning av utlänningslagen har således skett på kort tid". De skriver också att Migrationsverkets Eugene Palmér bekräftat att praxis har skärps.

Det läkarna ser som särskilt oroande är att man nu vill utvisa ensamma barn till Irak utan att det finns föräldrar som tar emot dem.

"Strömmen av ensamkommande flyktingbarn till Sverige har ökat på senare år. Det ligger nära till hands att misstänka att de hårdare tagen mot de ensamkommande barnen är avsedda att ha en avskräckande effekt eller bottnar i en rädsla att Sverige ska "översvämmas" av ensamkommande barn."

De beskriver hur många av de ensamkommande barnen som fått kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin av det enkla skälet att de mår mycket dåligt. Ungdomarna är traumatiserade på många olika sätt. Ofta har de mist båda sina föräldrar, vilket i sig är ett stort trauma.

De menar att ett redan traumatiserat barn som utsätts för förnyade traumatiska händelser, som exempelvis en utvisning, riskerar att lida svår skada i sin psykosociala utveckling.

"Enligt ett vägledande regeringsbeslut från juli 2005 skall man i bedömningen av barns skäl att få stanna i Sverige skall ta större hänsyn till hur barns psykosociala utveckling påverkas av en utvisning", skriver de.

"I dag är regeringen inte högsta instans i enskilda asylärenden, men migrationspolitiken är fortfarande politiskt styrd. Vår nuvarande regering tycks inta en helt annan och för landet ansvarsbefriande ställning till utvisningens följder för barnet."

Det är uppenbart att utvisning inte är till barns bästa, menar de, när barnet är så skräckslaget att det hellre vill dö än att tvingas återvända till hemlandet.


Expressen: Elisabet Höglund: Därför slutade jag på Aktuellt

Det har kallats "vår tids i särklass största barnmisshandelsepidemi", fenomenet med de apatiska flyktingbarnen. Ett fenomen som snabbt utvecklades till en tragedi och till en social och politisk katastrof utan motstycke i Sverige.

-Det gick inte att diskutera de apatiska flyktingbarnen, skriver Elisabet Höglund om sin tid på Aktuellt.Elisabet Höglund lämnar SVT i protest och Eva Hamilton startar Halal-TV istället för att marknadsföra Islam:

Enligt iransk islamisk lag är en pojke straffmyndig vid 15 års ålder, en flicka redan vid nio!RÖR INTE MITT BARN!

گفتار راديو صداى زنان - ٨ ژانويه ٢٠٠٦ در باره بچه‌هاى پناهجوى بيمار