Att själv få välja

 

Seminarium den 10 mars 2003

Brygghuset ¤ Odenplan ¤ Stockholm

 

 

Välkomna

Till ett seminarium om flickor med utländsk bakgrund

 

 

Program

 

08.30       Samling och fika

 

09.00       Presentation av Kvinnors Nätverk

09.30       Inledning

09.45       Att själv få välja

                Mariette Gadini och Sara Högdin

                Institutionen för socialt arbete, Stockholm

10.45       Paus

11.00       Att tolka och hantera frågor om flickor i patriarkala familjer

                Yvonne Sjöblom, Socialstyrelsen

12.00       Lunch

13.00       Tjejgruppen uppträder med scenkraft

13.15       Samtalspanel ”Hur arbeta konkret”

                Liselott Röös, socionom Huddinge SDF

                Lina Blombergsson, socionom Rinkeby SDF

                Ina Muller, från kvinnorådgivningen i Botkyrka

                Eva von Haeck, kurator St Görans gymnasium i Stockholm

                Bayan och x, stödpersoner i Kvinnors Nätverk

                Moderator: Valenka Vidal, Kvinnors Nätverk

14.30       Kaffepaus

15.00       Erfarenhetsutbyte i grupper

16.00       Redovisning

17.00       Avslutning

 

Seminariet vänder sig till: lärare, fritidsledare, socialarbetare, ideella ledare och andra som på olika sätt arbetar med ungdomar.

 

Tid: Måndagen den 10 mars, kl. 08.30-17.00

Plats: Brygghuset, Norrtullsgatan 12N

T-bana: Odenplan

Pris: 450 kr / pers. inkl. fika och lunch.

Betalning sker i samband med deltagarbekräftelsen.

 

Anmälan görs senast den 3 mars till:

Kvinors Nätverk

Vita Liljans väg 92 nb.

127 34 Skärholmen

fax: 08-646 10 70

e-post: hanna@kvinnonet.org

 

För mer information:

Kvinnors Nätverk, Hanna Larsson, 08- 411 78 55

Ungdomsstyrelsen, Carolina Alvarado Feldman 08-462 53 98

 

Arrangör: Kvinnors Nätverk i samarbete med Ungdomsstyrelsen