برنامه راديوئى يکشنبه ٢٣ر٣ر١٩٩٧      برنامه راديوئى يکشنبه ٣٠ر٣ر١٩٩٧      در حاشيه انتشار برنامه‌هاى ١٩٩٧


دو برنامه از آرشيو صداى زنان اول بهار سال ١٩٩٧

علت انتشار اين برنامه‌هاى قديمى راديو صداى زنان اين است که در فراخوان ليلا قرائى، که تا لحظه نگارش اين سطور بيش از ٣٥٠ امضاء زير آن جمع شده، به شخصى به نام ابراهيم (پويان آزادی) و سابقه کتک‌کارى‌هاى او اشاره شده است. براى اينکه کسى فکر نکند که اينهم لجن پراکنى در پاسخ به لجن پراکنى است، لازم دانستيم همه را از جنجالى که در بهار سال ١٩٩٧ بپا شد، بطور مستند مطلع کنيم. در آن وقت هم عده زيادى در بحثها شرکت کردند. همانوقت هم عده‌اى اين و عده‌اى آن طرف را محکوم و مقصر دانستند. هنوز هم نظر ديگران هر چه باشد خودتان بايد بدانيد و قضاوت کنيد.

برگشت به بالاى صفحه
برنامه راديو صداى زنان يکشنبه ٢٣ر٣ر١٩٩٧ (سوم فروردين)
ليلا معرفى برنامه، گزارش از جشن نوروزى راديو صداى زنان
ليلا تعريف زن
يک شنونده تبريک سال نو
ليلا مهاجر ايرانى، سرزمين نو و اخلاقيات کهنه
ليلا در جشن ديشب کتک خورديم و فرار کرديم. شرمنده ام!
يک شنونده از اتفاقى که افتاده است متاسفم. شعرى براى شما.
يک شنونده سال نو مبارک. راهتان را ادامه بدهيد!
ليلا با واقعه ديشب مصمم تر شدم که اين راه را تا آخر ادامه بدهم.
يک شنونده شعرى در جواب شعر
ليلا مساله را هر اندازه هم که چندش آور باشد بايد علنى کرد.
ليلا نخست محبوبى. بعد... شعرى از فصلنامه زن
گوگوش من همونم که يه روز...
يک شنونده راديو زنان مشکل را بوجود نياورده است. بايد انسان بود.
يک شنونده تبريک. پيروز باشيد ما همراه شمائيم.
ليلا آفتاب را آواز دادم - شعر
يک شنونده خسته نباشيد. هزاران مشت عليه ناموسپرستى آماده پاسخ دادن است
ليلا ميشد حرف نزد و آرام گذشت؟
يک شنونده کجا ديده ايد مبارزه براى آزادى بدون خشونت باشد؟ ما زنها...
يک شنونده ميخواهم اين آقا صداى مرا بشنود... دست بالاى دست بسيارست
ليلا توضيح بيشترى نداريم. مردسالارى شاخ و دم ندارد.
يک شنونده دعوت به جلسه سخنرانى
يک شنونده محکوم کنيد. ساکت نمانيد! اين توحش بايد تمام شود.
يک شنونده ...شعر...
فرزين مردسالارى در جامعه ما واقعيتى عميق و گسترده است
سوسن بهنام پيگيرى قانونى اين قضيه مهم است. بايد گرفت و زد. جواب هاى هوى است.
يک شنونده اين برخورد وحشيانه است. پاسخگويى به اين مساله وظيفه همه ماست
شهريار بغض گلويم را گرفت. حضور زن را باور کن!
يک شنونده عجب! شما ديگر چرا نميدانيد چه بايد کرد؟
يک شنونده همان کار را بکنيد که به ديگران توصيه ميکنيد. اقدام کنيد.
انجمن آذربايجان دعوت به مراسم
يک شنونده اين را مساله شخصى ندانيد. اطمينان ميدهم که ايشان بى پاسخ نميماند.
فاتح شيخ در مقابل اين خشونت بايد ايستاد. اين يک جرم اجتماعى است.
ليلا شکايت شبکه زنان از پوستر تبليغاتى شرکت تلفن سوئد. اتحاديه سراسرى ايرانيان، تلويزيون مينياتور.
يک شنونده آزادى حق مسلم انسانهاست
يک شنونده کسى که متوسل به زور ميشود قدرت برخورد منطقى را ندارد.
ليلا گند و کثافت مردسالارى را بايد روى دايره ريخت. شعر مينا اسدى
يک شنونده مردسالارى ريشه دارست. جواب مشت مشت است.
سوسن بهنام کمپين عليه خشونت عليه زنان خارجى
يک شنونده اين برخورد ها بايد طرد و محکوم شود.
ليلا شعار راديو صداى زنان
يک شنونده جمعيت مبارزه براى آزادى زنان ايران از اين حرکات کثيف منزجر است.
ليلا ما بسياريم. اين حرکت را بى جواب نميگذاريم.
برگشت به بالاى صفحه
برنامه راديو صداى زنان يکشنبه ٣٠ر٣ر١٩٩٧ (دهم فروردين)
ليلا معرفى برنامه
ليلا ادامه معرفى برنامه: بررسى فيلم - دگماتيسم - کولونتاى - جشنواره سينماى ايران در تبعيد.
ليلا ادامه بحث کتک کارى در جشن صداى زنان - آيا اين امر خصوصى است؟
ليلا بررسى فيلم
نوشين زنان برجسته تاريخ - کولونتاى
ليلا ميزگرد با دست اندرکاران جشنواره سينماى ايران در تبعيد. فيلم و مساله زن.
ليلا جلسه ساليانه سازمان نجات کودک و کمپين حقوق زنان
ليلا کتک کارى در جشن راديو صداى زنان - به روايت ما و ديگران
يک شنونده خشونت بخاطر اين است که حرف ندارند.
ابراهيم بله من بودم. دفاعيه. شما، خواهران زينب و برادران حزب الله‌تان مرا در چاله سنگسار انداختيد. تو را فقط هل دادم.
ليلا حالا ديگر ناچاريم همه چيز را بطور کامل توضيح بدهيم.
يک شنونده انتقاد کلى دارم. اين آقا هم در صف ماست، فشار اجتماعى باعث ميشود بزنند.
محمد پدرم سياسى بوده. کسى نبايد قاطى دعواى زن و شوهر بشود. خدا را شکر کنيد که آنشب من آنجا نبودم. حرفتان را به پليس بزنيد نه به مردم.
يک شنونده اين راديو ليلاست يا راديو زنان؟ اين کار شما جرم است. زنهاى سوئدى هم کتک ميخورند.
ليلا قبل از اينکه خود اين آقا روى خط بيايد و خودش و سابقه را معرفى کند، ما هيچ حرفى از زندگى خصوصى ديگران نزديم.
على من از اين قضيه خبر داشتم. هم شما و هم ابراهيم را ميشناسم. بگذاريد مردم حرف بزنند. جدل نکنيد.
يک شنونده اين مساله شخصى نيست. خشونت در خانواده هم محکوم است. از شما قدردانى ميکنم.
يک شنونده خشونت عام. خشونت ويژه عليه زن. چپ انقلابى بايد لکه‌هاى ننگ را از دامنش پاک کند.
يک شنونده با دفاع از پدر نميشود اين قضيه را خصوصى جلوه داد. ضديت با رژيم به کسى جواز ضديت با زن نميدهد.
يک شنونده و ليلا بايد مشخص تر ميگفتيد. اين شکل درست نيست.
توفيق برايم جالب است که هيچکدام از اين سياسى کاران اين کار را محکوم نکردند. مساله خصوصى نيست.
يک شنونده منهم مثل توفيق متاسفم که با اشاره به سابقه سياسى متجاوز، لبه انتقاد را بسمت شما برميگردانند.
يک شنونده ريشه مردسالارى عميقتر از آنست که فکر ميکنيد. مساله شخصى نيست. چرا به پليس مراجعه نميکنيد؟
سوسن بهنام اين دفاعيات قديمى است. به قدمت قرون وسطى. حاج آقا حسينى. صف ما جلوى اين بربريت را ميگيرد.
ليلا زنى که با ٥٠ ضربه چاقوى همسر سياسى کارش کشته شد. خداحافظى همراه نوشين و مريم. تشکر از پيامهاى حمايت.

برگشت به بالاى صفحه