PDF format
 

FoU Nordväst arrangerar
i samarbete med
Kvinnors Nätverk och
Socialhögskolan


Metodseminarium i två delar:
Att arbeta stödjande med unga kvinnor i starkt patriarkala miljöer

Är du intresserad av att lära dig eller fördjupa dina kunskaper kring arbetet med flickor och unga kvinnor med invandrarbakgrund som kontrolleras genom våld och hot om våld av sina familjer och släktingar? FOU Nordväst arrangerar under hösten ett metodseminarium i två delar i samarbete med Kvinnors Nätverk och Socialhögskolan.

Innehåll
Måndagen 20/10 18.00 – 20.00
Introduktion

  • Anställda vid Kvinnors Nätverk berättar om sitt opinionsbildande och praktiska stödarbete för unga tjejer.
  • Sara Högdin och Mariet Ghadimi, doktorander vid socialhögskolan, berättar om sin forskning som handlar om utsatta unga tjejer med invandrarbakgrund och deras livsstrategier.

Fredagen 14/11 9.00 – 16.00
Fördjupning och uppföljning

  • Annicka Jemteborn, doktorand vid Socialhögskolan, berättar utifrån sin forskning om Empowerment* som arbetsmodell för stödjande arbete med utsatta tjejer och kvinnor. Utifrån fallbeskrivningar diskuterar och för-djupar vi diskussion kring arbetsmetoder att använda i arbetet/mötet med tjejerna/kvinnorna. Anställda vid Kvinnors Nätverk delar med sig av sin praktiska erfarenhet.
* Empowerment kan ses både som en teori och en praktik som båda hanterar hur maktförhållanden och förtryck skapar problem för individer, familjer och samhällsgrupper samt påverkar stödjande relationer. (Källa Gutiérrez, DeLois, GlenMaye 1995)

Tisdagen 2/12 18-00 – 20.00
Ytterligare fördjupning och uppföljning

Det tredje tillfället vänder sig till dig som redan arbetar som stödperson/stödfamilj eller vill engagera dig i Kvin-nors Nätverks verksamhet som stödperson/stödfamilj. Utifrån fallbeskrivningar fortsätter vi att diskutera och för-djupa diskussionen kring arbetsmetoder att använda i arbetet/mötet med tjejerna/kvinnorna.

Samtliga träffar ägerrum i Kvinnors Nätverks lokal på Vita Liljansväg 92 i Bredäng.
OBS! Begränsadeplatser. Ansvarig: Hanna Larsson.

Anmälningar kan göras dagtid måndagar och tisdagar 411 78 55 el. 646 10 70 eller kvällstid 645 67 30.

Kvinnors Nätverk söker stödpersoner och stödfamiljer!

Inom Kvinnors Nätverks tjejprojekt Dalila arbetar vi stödjande med unga kvinnor som utsätts för eller har upplevt kontroll genom våld och hot om våld av sin familjer och släktingar. När tjejernas mest akuta be-hov har tillgodosetts återstår många hinder innan de kan utforma och leva självständiga liv. Stödperson-ens/ stödfamiljens roll kan i det här skedet spela en mycket avgörande roll.

Vi söker både nya stödpersoner/stödfamiljer och er med tidigare erfarenhet. Är du intresserad? Kontakta Hanna Larsson i Kvinnors Nätverk för mer information. Telefontid: Måndagar och tisdagar 9.00 – 17.00 Tel: 411 78 55 el. 646 10 70.