www.SedayeZanan.org       Fãrsi arabi


Majmu'eye barnãmehãye Hãdi Xorsandi, tannãztarin marde Irãn, az Rãdio Sedãye Zanãn

Hadi Khorsandi

Hãdi 2003 va ba'd
97'
2005-04-10 Dar suge Pãp 7' 1161 KB
2004-12-19 Referãndom o dovvome xordãd 9' 1447 KB
2003-11-30 Barnãme dar Pãris - Xalxãli 6' 848 KB
2003-11-16 Goftogu darbãreye xodaš va kãrhãyaš 20' 3027 KB
2003-11-16 Edãmeye Goftogu 22' 3323 KB
2003-10-26 Šolezard vãjebtar ast! 5' 821 KB
2003-02-16 Kandane dare xeybar 11' 1695 KB
2003-02-09 Morure tarãnehãye Irãni 17' 2676 KB

Hãdi 2002
16'
2002-03-10 Tabrik. Ãgahie ezdevãj 4' 552 KB
2002-02-24 Negãhi be ãyande: nãme az Kãbol sãle 2003 5' 816 KB
2002-02-12 Masnavi: Xãtami, Xãmene'i. 7' 1026 KB

Hãdi 2001
42'
2001-11-25 Mosãferhãye rišdãr. Še're Camedãn 3' 514 KB
2001-11-18 Tãlebãn, Bãrbãra Bush va zanãne Afqãn 3' 541 KB
2001-11-11 Sãrã tofang dãrad... 3' 433 KB
2001-11-04 Arizeye yek zane Afqãn be George Bush 4' 697 KB
2001-03-18 Mokãtebeye nowruzie rahbar va ra'ise jomhuri 6' 1010 KB
2001-03-11 Be pišvãze sãle now 11' 1770 KB
2001-01-21 Xãtami, Rudaki, strãtežie kerešme! 12' 1792 KB

Hãdi 2000
107'
2000-03-12 Akbar Ganji dar zendãn 6' 870 KB
2000-11-19 Ebrãhim Nabavi, Al-gore & Al-Bush ... 9' 1436 KB
2000-10-01 Rãnandeye tãksi va mosãfer, Xãtami o dovvome xordãd ... 8' 990 KB
2000-09-24 Mosãhebe bã Hãdi Xorsandi (1/2) 10' 1188 KB
2000-09-24 Edãmeye mosãhebe bã Hãdi Xorsandi (2/2) 7' 900 KB
2000-09-10 Lãyeheye afv, Xãtami dar New York, kotak xordane Ãbedi 5' 589 KB
2000-08-27 Robã'iyãte mellie man 5' 939 KB
2000-08-20 Raqs faqat barãye šowhar! 5' 636 KB
2000-08-13 Xãtami, Šãmlu, Pariã. Xorsand-up comedy 10' 1055 KB
2000-05-28 Majlese šešom, Rafsanjãni 9' 1067 KB
2000-05-14 Bi ãbi, ketãhaye darsi, Xatami, Obeyde Zãkãni, bãde fatq 6' 777 KB
2000-05-07 Dastgirihã, Xãtami, Rafsanjãni . . . 4' 569 KB
2000-04-30 Še'r dar bãreye baste šodane ruznãmehã dar Irãn 4' 506 KB
2000-04-23 Dar defã' az Parvãne 10' 1145 KB
2000-02-13 Dar mowrede zankošihãye axir dar Sued. 9' 1819 KB