SedayeZanan.org

با مارکس به استقبال روز کارگر برویم
کار مزدی و سرمایه - نوشته کارل مارکس
- کتاب گویا -

رادیو صدای زنان در سال ۲۰۱۳ طی شش هفته، جزوه "کار مزدی و سرمایه" مارکس را پخش کرده است. ظاهراً این اولین کتابِ گویا از مارکس به زبان فارسی است. این جزوه در اصل سخنرانی‌های خود مارکس برای کارگران است و در آن پایه‌ای‌ترین مفاهیم اقتصاد سیاسی را برای کارگران به زبان ساده تشریح میکند، و بقول خودش هیچ چیز را دانسته فرض نمیکند. این کتاب گویا را تکثیر کنید و به هر طریق که میتوانید از طریق روابط خصوصی‌تان به دست دوستان کارگرتان در ایران برسانید و از آنها بخواهید که آنها هم همین کار را بکنند، طوری که در گردهمایی‌های روز کارگر این کتابِ گویا به وسیعترین شکل ممکن در بین کارگران پخش شود.


با فورمت mp3 - جمعاً ٢ ساعت و ١٦ دقیقه (١٢٥ مگابایت)
KareMozdi_leila.mp3لیلا قرایی: با مارکس به استقبال اول ماه مه میرویم٤   دقیقه
KareMozdi_1az6.mp3پیشگفتار انگلس به جزوه کار مزدی و سرمایه٣٢ دقیقه
KareMozdi_2az6.mp3کار مزدی و سرمایه - بخش اول١٩ دقیقه
KareMozdi_3az6.mp3کار مزدی و سرمایه - بخش دوم٢٠ دقیقه
KareMozdi_4az6.mp3کار مزدی و سرمایه - بخش سوم١٦ دقیقه
KareMozdi_5az6.mp3کار مزدی و سرمایه - بخش چهارم١٩ دقیقه
KareMozdi_6az6.mp3کار مزدی و سرمایه - بخش پنجم (آخر)٢٦ دقیقه

با فورمت rm - برای آنها که از ریل‌پلیر استفاده میکنند. (جمعاً ٣٠ مگابایت)
KareMozdi_leila.rm    لیلا قرایی: با مارکس به استقبال اول ماه مه میرویم٤   دقیقه
KareMozdi_1az6.rmپیشگفتار انگلس به جزوه کار مزدی و سرمایه٣٢ دقیقه
KareMozdi_2az6.rmکار مزدی و سرمایه - بخش اول١٩ دقیقه
KareMozdi_3az6.rmکار مزدی و سرمایه - بخش دوم٢٠ دقیقه
KareMozdi_4az6.rmکار مزدی و سرمایه - بخش سوم١٦ دقیقه
KareMozdi_5az6.rmکار مزدی و سرمایه - بخش چهارم١٩ دقیقه
KareMozdi_6az6.rmکار مزدی و سرمایه - بخش پنجم (آخر)٢٦ دقیقه

اگر میخواهید به تمام گفتارها بصورت یک مجموعه پیوسته گوش کنید (در حال اتصال به اینترنت و به شکل استریم)
از لینک زیر استفاده کنید. برای این هم به ریل‌پلیر نیاز دارید:
KareMozdi.smil

تمام جزوه بدون صحبتهای لیلا:
KareMozdiVaSarmaye.smil

ترجمۀ فارسی این جزوه را در این صفحه بخوانید:
marxengels.public-archive.net/fa/ME0533fa.html


ترجمۀ اصل سرود انترناسیونال - سروده اوژن پوتیه Eugene Pottier
مترجم: جمشید هادیان