8am.af     ٨ صبح - افغانستان

شهادت می‌دهیم اما به کى؟
لیلا قرایی

منتشر شده در سایت "٨ صبح" افغانستان
یکشنبه ۲۴ دلو (آبان) ۱۳۹۵

تمام‭ ‬فکر‭ ‬و‭ ‬ذهنم‭ ‬را‭ ‬آن‭ ‬چشم‌ها،‭ ‬آن‭ ‬چشم‌های‭ ‬وحشت‌زده‭ ‬و‭ ‬نگران،‭ ‬آن‭ ‬هشتادوشش‭ ‬جفت‭ ‬چشم‭ ‬مشوّش،‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬مشغول‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬راستی‭ ‬مشکل‭ ‬کجا‭ ‬است؟‭ ‬آیا‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬نبود‭ ‬پول‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬کافی‭ ‬است؟‭ ‬آیا‭ ‬مشکل‭ ‬نبود‭ ‬کنترل‭ ‬روى‭ ‬سیستم‭ ‬دزد‭ ‬و‭ ‬فاسد‭ ‬است؟‭ ‬یا‭ ‬مشکل‭ ‬آن‭ ‬هشتادوشش‭ ‬جفت‭ ‬چشم‭ ‬بی‌گناه‭ ‬و‭ ‬وحشت‌زده‭ ‬است‭. ‬کسى‭ ‬می‌گوید‭ ‬‮«‬بانوى‭ ‬اول‮»‬‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬بگذاریم‭. ‬کسى‭ ‬می‌گوید‭… ‬اما‭ ‬من‭ ‬می‌دانم‭ ‬هرچه‭ ‬که‭ ‬هست‭ ‬آن‭ ‬چشم‌ها،‭ ‬آن‭ ‬هشتادوشش‭ ‬جفت‭ ‬چشم‭ ‬معصوم،‭ ‬منتظر‭ ‬ما‭ ‬هستند‭ ‬تا‭ ‬شهادت‭ ‬بدهیم‭. ‬حالا‭ ‬اگر‭ ‬‮«‬بانوى‭ ‬اول‮»‬‭ ‬مشغول‭ ‬دید‭ ‬و‭ ‬بازدید‭ ‬و‭ ‬ژست‭ ‬و‭ ‬عکس‌انداختن‌هاى‭ ‬چپ‭ ‬و‭ ‬راست‭ ‬است،‭ ‬ما‭ ‬که‭ ‬هستیم‭. ‬کاش‭ ‬دایانا‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬چشم‌هاى‭ ‬وحشت‌زده‭ ‬و‭ ‬نگرانش‭ ‬نمرده‭ ‬بود،‭ ‬شاید‭ ‬می‌توانستیم‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬مراجعه‭ ‬کنیم‭ ‬اما‭ ‬شاید‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬شما،‭ ‬همه‌ی‭ ‬ما،‭ ‬یکبار‭ ‬هم‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬صداى‭ ‬بلند‭ ‬و‭ ‬متشکل‭ ‬شهادت‭ ‬دهیم‭.‬

قصه‭ ‬از‭ ‬این‌جا‭ ‬شروع‭ ‬شد‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬درخواست‭: ‬ما‭ ‬با‭ ‬تعیین‭ ‬وقت‭ ‬قبلی‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬درخواست‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مادران‭ ‬می‌خواستیم‭ ‬به‭ ‬دیدن‭ ‬بچه‌هایش‭ ‬برویم‭. ‬کودکان‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬دولتی‭ ‬نگهداری‭ ‬از‭ ‬کودکان‭ ‬بی‌سرپرست‭ ‬و‭ ‬بدسرپرستِ‭ ‬خواجه‭ ‬عبدالله‭ ‬انصاری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬شهر‭ ‬هرات‭ ‬قرار‭ ‬دارد،‭ ‬زندگی‭ ‬می‌کنند‭]. ‬اگر‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬بدسرپرست،‭ ‬سرپرستان‭ ‬بی‌بضاعت‭ ‬بگوییم‭ ‬شاید‭ ‬مناسب‭ ‬باشد،‭ ‬فکر‭ ‬نمی‌کنم‭ ‬کودکان‭ ‬بدسرپرست‭ ‬که‭ ‬تعدادشان‭ ‬خیلی‭ ‬زیاد‭ ‬است،‭ ‬حمایت‭ ‬شوند‭ [‬مادر‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬نبود‭ ‬امکانات‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬زندگی‭ ‬بهتر،‭ ‬مجبور‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬فرزندانش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پرورشگاه‭ ‬بسپارد‭.‬

اولین‭ ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بدو‭ ‬ورود‭ ‬جلب‭ ‬توجه‭ ‬می‌کرد‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬بچه‌ها،‭ ‬‮«‬بچه‮»‬‭ ‬نبودند‭. ‬از‭ ‬بازی‌گوشی‭ ‬و‭ ‬دویدن‌های‭ ‬کودکانه‭ ‬خبری‭ ‬نبود‭. ‬دختربچه‌ها‭ ‬شوکه،‭ ‬غمگین‭ ‬و‭ ‬بهت‌زده‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسیدند‭. ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬وجه‭ ‬شاد‭ ‬نبودند‭. ‬هوای‭ ‬داخل‭ ‬مرکز‭ ‬بسیار‭ ‬سرد‭ ‬بود‭.‬

از‭ ‬بچه‌ها‭ ‬پرسیده‭ ‬شد‭ ‬کجا‭ ‬زندگی‭ ‬می‌کنند،‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬اتاقی‭ ‬در‭ ‬گوشه‭ ‬حیاط‭ ‬اشاره‭ ‬کردند،‭ ‬لیکن‭ ‬خانم‭ ‬سهیلا،‭ ‬مدیر‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬اتاق‭ ‬بچه‌ها‭ ‬در‭ ‬طبقه‌ی‭ ‬بالای‭ ‬مرکز‭ ‬است‭. ‬سپس‭ ‬خطاب‭ ‬به‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دختربچه‌ها‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬چرا‭ ‬دروغ‭ ‬می‌گویی،‭ ‬شما‭ ‬طبقه‌ی‭ ‬بالا‭ ‬زندگی‭ ‬می‌کنید‭!‬‮»‬

خانم‭ ‬مدیر‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طبقه‭ ‬بالا‭ ‬هدایت‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬آن‌جا‭ ‬تخت‭ ‬خواب‌های‭ ‬پاک‭ ‬و‭ ‬مرتب‭ ‬را‭ ‬نشان‌مان‭ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬گفتند‭ ‬جای‭ ‬خواب‭ ‬بچه‌ها‭ ‬این‭ ‬جا‭ ‬است‭. ‬روتختی‌ها‭ ‬و‭ ‬فضای‭ ‬اتاق‭ ‬به‭ ‬قدری‭ ‬تمیز‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬آدم‭ ‬باور‭ ‬نمی‌کرد‭ ‬این‭ ‬بچه‌ها‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬لباس‌های‭ ‬کثیف‭ ‬و‭ ‬بوی‭ ‬بد،‭ ‬آن‌جا‭ ‬خوابیده‭ ‬باشند‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسید‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬اتاق‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬ویترین‭ ‬و‭ ‬صرفاً‭ ‬برای‭ ‬نشان‌دادن‭ ‬به‭ ‬بازدیدکننده‌گان‭ ‬آماده‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬کسی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬استفاده‭ ‬نمی‌کند‭.‬

یک‭ ‬مرد‭ ‬‮«‬نیکوکار‭ ‬تاجر‮»‬‭ ‬هم‭ ‬کمی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬ما،‭ ‬وارد‭ ‬صحن‭ ‬پرورشگاه‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬اظهار‭ ‬می‌کرد‭ ‬لباس‭ ‬گرم‭ ‬برای‭ ‬بچه‌ها‭ ‬آورده‭ ‬است،‭ ‬البته‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬آن‌جا‭ ‬بودیم‭ ‬از‭ ‬ماشین‭ ‬جناب‭ ‬نیکوکار،‭ ‬تنها‭ ‬بنر‌های‭ ‬تبلیغاتی‭ ‬کمک‌های‭ ‬خیریه‌ی‭ ‬ایشان‭ ‬به‭ ‬مرکز،‭ ‬خارج‭ ‬شدند‭.‬

طبق‭ ‬گفته‌ی‭ ‬مدیر،‭ ‬بچه‌ها‭ ‬هفته‌ای‭ ‬یکبار‭ ‬به‭ ‬حمام‭ ‬می‌روند،‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬ظاهر‭ ‬بچه‌ها‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسید‭ ‬که‭ ‬هفته‌ای‭ ‬یکبار‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬حمام‭ ‬نرفته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬رفته‭ ‬باشند،‭ ‬معلوم‭ ‬نیست‭ ‬چه‭ ‬کسی‭ ‬عهده‌دار‭ ‬مراقبت‭ ‬و‭ ‬کمک‌کردن‭ ‬به‭ ‬آنان‭ ‬در‭ ‬شست‌وشو‭ ‬است؟‭ ‬شاید‭ ‬همان‭ ‬لباس‌ها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬بوی‭ ‬متعفن‭ ‬ادرار،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬حمام،‭ ‬دوباره‭ ‬تن‭ ‬بچه‌ها‭ ‬می‌کنند،‭ ‬چون‭ ‬واضح‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬تعداد‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کودکان‭ ‬خردسال‭ ‬خودشان‭ ‬را‭ ‬بارها‭ ‬و‭ ‬بارها‭ ‬خیس‭ ‬کرده‌اند‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬لباس‌شان‭ ‬عوض‭ ‬شود،‭ ‬بارها‭ ‬و‭ ‬بارها‭ ‬لباس‌ها‭ ‬در‭ ‬تن‌شان‭ ‬خشک‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

البته‭ ‬خانم‭ ‬سهیلا‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬مراجعه‌ی‭ ‬ما‭ ‬مدیر‭ ‬مرکز‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬ظاهراً‭ ‬به‭ ‬تازگی‭ ‬پست‭ ‬ایشان‭ ‬بالاتر‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬مدیر‭ ‬عمومی‭ ‬کل‭ ‬کودکستان‌ها‭ ‬شده‌اند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬ایشان،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کارمندان‭ ‬تدریسی‭ ‬مرد،‭ ‬مدیر‭ ‬عمومی‭ ‬پرورشگاه‌ها‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬فعلاً‭ ‬مدیریت‭ ‬پرورشگاه‭ ‬دخترانه‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬پیش‭ ‬می‌برند‭. ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬بهتر‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬یک‭ ‬چنین‭ ‬پستی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬زن‭ ‬واگذار‭ ‬می‌کردند‭ ‬تا‭ ‬بهتر‭ ‬بتواند‭ ‬به‭ ‬مسایل‭ ‬دختران‭ ‬رسیدگی‭ ‬کند‭.‬

در‭ ‬ابتدای‭ ‬ورود‭ ‬من،‭ ‬خانم‭ ‬مدیر‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬این‭ ‬بچه‌ها‭ ‬مثل‭ ‬بچه‌های‭ ‬خودش‭ ‬است،‭ ‬باید‭ ‬پرسید‭ ‬آیا‭ ‬بچه‌های‭ ‬شما‭ ‬هم‭ ‬بوی‭ ‬‮«‬شاش‮»‬‭ ‬می‌دهند؟‭ ‬آیا‭ ‬بچه‌های‭ ‬شما‭ ‬هم‭ ‬لباس‌های‭ ‬متعفن‭ ‬‮«‬از‭ ‬بوی‭ ‬ادرار‭ ‬چندین‭ ‬بار‭ ‬خشک‭ ‬شده‮»‬،‭ ‬بر‭ ‬تن‭ ‬می‌کنند؟

به‭ ‬طور‭ ‬کلی،‭ ‬فضا‭ ‬بسیار‭ ‬سنگین‭ ‬بود‭. ‬واضح‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬پرسونل‭ ‬حاضر‭ ‬مضطرب‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسیدند‭. ‬انگار‭ ‬نگران‭ ‬مشاهدات‭ ‬ما‭ ‬بودند‭. ‬گویی‭ ‬تمام‭ ‬تلاش‭ ‬آن‌ها‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬کم‌تر‭ ‬با‭ ‬بچه‌ها‭ ‬صحبت‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬کم‌تر‭ ‬بفهمیم‭. ‬نگران‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬نکند‭ ‬وجدان‭ ‬ما‭ ‬بیدار‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬اعتراض‭ ‬کنیم‭.‬

در‭ ‬این‭ ‬پرورشگاه،‭ ‬۸۶‭ ‬دختر‭ ‬از‭ ‬چهار‭ ‬ساله‭ ‬تا‭ ‬هجده‭ ‬ساله،‭ ‬نگهداری‭ ‬می‌شوند‭. ‬اوضاع‭ ‬دختران‭ ‬بزرگ‌تر‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬تمیزی‭ ‬بهتر‭ ‬بود،‭ ‬شاید‭ ‬چون‭ ‬آن‌ها‭ ‬خودشان‭ ‬می‌توانند‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬مراقبت‭ ‬کنند،‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دختران‭ ‬زیر‭ ‬هفت‭ ‬سال‭ ‬بودند،‭ ‬اما‭ ‬دختران‭ ‬بزرگ‌تر،‭ ‬افسرده‌‌تر‭ ‬و‭ ‬غمگین‌تر‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسیدند‭.‬

ظاهراً‭ ‬آن‌ها‭ ‬هیچ‭ ‬برنامه‌ی‭ ‬مشخصی‭ ‬ندارند‭. ‬درست‭ ‬مثل‭ ‬زندان،‭ ‬روز‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شب‭ ‬رسانده‭ ‬و‭ ‬می‌خوابند‭. ‬بالاخره‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬اصرار‭ ‬زیاد،‭ ‬اتاقی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬طبق‭ ‬گفته‌ی‭ ‬بچه‌ها‭ ‬جای‭ ‬خواب‌شان‭ ‬بود‭ ‬مشاهده‭ ‬کردیم‭. ‬یک‭ ‬اتاق‭ ‬بزرگ‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬موکت‭ ‬بسیار‭ ‬نازک‭. ‬ظاهراً‭ ‬بچه‌ها‭ ‬روی‭ ‬زمین‭ ‬می‌خوابیدند‭ ‬و‭ ‬خبری‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬تخت‭ ‬خواب‌های‭ ‬زیبا‭ ‬و‭ ‬تمیز‭ ‬دست‭ ‬نخورده‭ ‬نبود‭. ‬اتاق‭ ‬بسیار‭ ‬سرد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬هم‌کف‭ ‬است،‭ ‬احتمالا‭ ‬نم‌دار‭ ‬نیز‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬گوشه‭ ‬و‭ ‬کنار‭ ‬اتاق،‭ ‬پس‌مانده‌های‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬لباس‌های‭ ‬کثیف‭ ‬پراکنده‭ ‬بود‭.‬

دختران‭ ‬بزرگ‌تر‭ ‬وادار‭ ‬شده‭ ‬بودند‭ ‬با‭ ‬عجله‭ ‬اتاق‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حضور‭ ‬ما‭ ‬جمع‭ ‬و‭ ‬جاروب‭ ‬کنند‭.‬

برخی‭ ‬از‭ ‬دختران‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬دل‭ ‬درد،‭ ‬گلایه‭ ‬داشتند،‭ ‬دختران‭ ‬بزرگ‌تر‭ ‬گفتند‭ ‬داکتر‭ ‬علت‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬مصرف‭ ‬زیاد‭ ‬حبوبات‭ ‬عنوان‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

مسأله‌ی‭ ‬نامتجانس‭ ‬دیگری‭ ‬هم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬می‌خورد،‭ ‬کفش‭ ‬روفرشی‌های‭ ‬گلابی‭ ‬رنگ‭ ‬قشنگ،‭ ‬نو‭ ‬و‭ ‬گرمی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬پای‭ ‬بچه‌ها‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬اصلاً‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اتاق،‭ ‬بوی‭ ‬بد‭ ‬و‭ ‬لباس‌های‭ ‬کثیف‭ ‬و‭ ‬نامرتب‭ ‬بچه‌ها‭ ‬نمی‌آمد،‭ ‬بعداً‭ ‬شنیدیم‭ ‬که‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آمدن‭ ‬ما،‭ ‬به‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬بچه‌ها‭ ‬کفش‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬رفتن‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬پس‭ ‬گرفته‌اند‭.‬

به‭ ‬نظر‭ ‬نمی‌رسید‭ ‬که‭ ‬کودکان‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬وسایل‭ ‬شخصی‭] ‬صندوق‌چه،‭ ‬بکس،‭ ‬الماری‭ ‬و‭ …[‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬چیپس‭ ‬و‭ ‬‮«‬پفک‮»‬‌هایی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬گرفته‭ ‬بودند،‭ ‬نمی‌دانستند‭ ‬کجا‭ ‬پنهان‭ ‬کنند‭ ‬تا‭ ‬هر‭ ‬وقت‭ ‬دل‌شان‭ ‬خواست،‭ ‬بخورند‭.‬

طبق‭ ‬مستندات‭ ‬روی‭ ‬کاغذ،‭ ‬این‭ ‬مرکز،‭ ‬دوازده‭ ‬معلم‭ ‬روز‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬معلم‭ ‬شب‭ ‬دارد‭. ‬به‭ ‬علاوه‌ی‭ ‬دو‭ ‬کارمند‭ ‬خدماتی،‭ ‬دو‭ ‬گارد‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬کارمند‭ ‬اداری‭. ‬دو‭ ‬مرد‭ ‬معلول‭ ‬هم‭ ‬آن‌جا‭ ‬نگهداری‭ ‬می‌شدند‭ ‬و‭ ‬خاله‌ای‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬مراقبت‭ ‬می‌کرد‭. ‬اما‭ ‬واقعیت،‭ ‬گونه‌ای‭ ‬دیگری‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬تنها‭ ‬شش‭ ‬نفر‭ ‬برای‭ ‬هشتاد‭ ‬و‭ ‬شش‭ ‬کودک‭ ‬آن‌جا‭ ‬حضور‭ ‬دارند‭. ‬ظاهراً‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬معلمان‭ ‬فقط‭ ‬امضا‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬می‌روند‭ ‬و‭ ‬این‌که‭ ‬این‭ ‬پول‌ها‭ ‬به‭ ‬جیب‭ ‬چه‭ ‬کسانی‭ ‬می‌رود،‭ ‬نامعلوم‭ ‬است‭. ‬چقدر‭ ‬خوب‭ ‬بود‭ ‬اگر‭ ‬وجدان‭ ‬بیداری‭ ‬آن‌جا‭ ‬حاکم‭ ‬می‌بود‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬معلمان‭ ‬غایب،‭ ‬به‭ ‬تعداد‭ ‬خاله‌ها‭ ‬اضافه‭ ‬می‌کرد‭ ‬که‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬غذای‭ ‬بچه‌ها‭ ‬رسیدگی‭ ‬می‌شد‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬حقوق‭ ‬انسانی‭ ‬دو‭ ‬کارمند‭ ‬خدماتی‭ ‬رعایت‭ ‬می‌شد‭ ‬تا‭ ‬مجبور‭ ‬نباشند‭ ‬فقط‭ ‬دو‭ ‬نفر‭ ‬شبانه‌روزی‭ ‬برای‭ ‬۸۶‭ ‬کودک،‭ ‬با‭ ‬معاش‭ ‬ناچیز‭ ‬کار‭ ‬کنند‭.‬

گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬مشکلات‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬پسرانه،‭ ‬با‭ ‬۱۲۵‭ ‬طفل‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‌جا‭ ‬به‭ ‬سر‭ ‬می‌برند،‭ ‬بسیار‭ ‬تأسف‌بارتر‭ ‬است‭. ‬کارمندان‭ ‬مرکز‭ ‬پسرانه‭ ‬روی‭ ‬کاغذ،‭ ‬چهار‭ ‬معلم‭ ‬روز‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬معلم‭ ‬شبانه‭ ‬است‭. ‬یک‭ ‬مدیر‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬کارمند‭ ‬اداری‭ ‬و‭ ‬تدریسی‭ ‬هم‭ ‬دارند‭. ‬به‭ ‬همراه‭ ‬سه‭ ‬خاله‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬گارد‭. ‬اما‭ ‬معلوم‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬واقعیت‭ ‬چند‭ ‬نفر‭ ‬آن‌جا‭ ‬مشغول‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬اند‭.‬

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬مراکز‭ ‬خیریه‌ی‭ ‬بسیاری‭ ‬وجود‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬مدعی‭ ‬هستند‭ ‬به‭ ‬پرورشگاه‭ ‬خواجه‭ ‬عبدالله‭ ‬انصاری‭ ‬کمک‭ ‬مالی‭ ‬می‌کنند،‭ ‬حالا‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬مطرح‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬مشکل‭ ‬عدم‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬کودکان‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬چیست؟‭ ‬چه‭ ‬کسانی‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬پاسخ‌گو‭ ‬باشند؟‭ ‬صدای‭ ‬این‭ ‬کودکان‭ ‬بی‌دفاع‭ ‬و‭ ‬معصوم‭ ‬را‭ ‬کی‭ ‬خواهد‭ ‬شنید؟‭ ‬آیا‭ ‬ماندن‭ ‬کودکان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬محل‭ ‬با‭ ‬بودن‭ ‬در‭ ‬خیابان‭ ‬تفاوت‭ ‬دارد‭.‬

ما‭ ‬بسیار‭ ‬خجالت‭ ‬کشیدیم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬بوی‭ ‬نامطبوع‭ ‬و‭ ‬بدی‭ ‬که‭ ‬بچه‌ها‭ ‬می‌دادند،‭ ‬زمان‭ ‬بسیار‭ ‬کوتاهی‭ ‬می‌توانستیم‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آغوش‭ ‬خود‭ ‬نگه‭ ‬داریم‭. ‬اما‭ ‬چشم‌های‌شان‭ ‬را‭ ‬هرگز‭ ‬نمی‌شود‭ ‬فراموش‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬حرف‭ ‬بودند،‭ ‬انگار‭ ‬چشم‌های‭ ‬بچه‌ها‭ ‬می‌گفتند‭: ‬‮«‬شهادت‭ ‬دهید‭! ‬ما‭ ‬را‭ ‬فراموش‭ ‬نکنید،‭ ‬فقط‭ ‬نظاره‌گر‭ ‬نباشید‭.‬‮»‬‭ ‬حالا‭ ‬این‭ ‬شما،‭ ‬این‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬وجدان‭ ‬آگاه‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬شهادت‭ ‬و‭ ‬دادخواهی‭. ‬حالا‭ ‬آیا‭ ‬‮«‬بانوی‭ ‬اول‮»‬‭ ‬می‌تواند‭ ‬کاری‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬او‭ ‬برویم؟‭ ‬آیا‭ ‬رییس‭ ‬جمهور‭ ‬می‌تواند‭ ‬کاری‭ ‬انجام‭ ‬دهد؟‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬او‭ ‬برویم؟‭ ‬به‭ ‬راستی‭ ‬وضعیت‭ ‬دیگر‭ ‬پرورشگاه‌ها‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬نرفتیم‭ ‬و‭ ‬ندیدیم‭ ‬چگونه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬فجایعی‭ ‬که‭ ‬حتماً‭ ‬از‭ ‬چشم‭ ‬ما‭ ‬پنهان‭ ‬مانده‌اند‭. ‬آن‭ ‬چشم‌های‭ ‬وحشت‌زده‭ ‬گواهی‭ ‬می‌دادند،‭ ‬فجایع‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬عمیق‌تر‭ ‬و‭ ‬جدی‌تری‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬بین‭ ‬کارمندان‭ ‬آن‭ ‬مرکز‭ ‬هم،‭ ‬حتماً‭ ‬افراد‭ ‬مسوولی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬حتماً‭ ‬به‭ ‬دلایل‭ ‬مختلف،‭ ‬مثل‭ ‬ترس‭ ‬از‭ ‬دست‌دادن‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬نداشتن‭ ‬پشتی‌بان‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬توانایی‭ ‬تغییر‭ ‬شرایط‭ ‬و‭ … ‬سکوت‭ ‬کرده‌اند‭ ‬و‭ ‬پذیرفته‌اند‭ ‬که‭ ‬فقط‭ ‬نگاه‭ ‬کنند‭.‬

بنا‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬ما‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفتیم‭ ‬تنها‭ ‬تماشاچی‭ ‬نباشیم‭. ‬ما‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفتیم‭ ‬فریاد‭ ‬بی‌صدای‭ ‬این‭ ‬کودکان‭ ‬معصوم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬گوش‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬مسوولان‭ ‬افغانستان‭ ‬برسانیم‭.‬