Fãrsi Lãtin     Fãrsi Arabi     Svenska      English                


De ger röst åt de iranska kvinnorna


Haideh Daraghai, Leila Qaraee och Azam Qarai har fått både beröm och kritik för det iranska radioprogrammet "kvinnor röst", men också många lyssnare.

Det blir reaktioner på allt vi gör, säger Haideh.

Att vara med och förändra är viktigt, även om man bara lyckas lite, säger Leila.

Följ med en söndagsmorgon till studion i en av Stockholms förorter.

Det är söndag förmiddag i en källare i en av Stockholms förorter. Haideh Daragahai, Leila Qaraee och Azam Qarai kommer ner för trappan. De diskuterar livligt, tar fram sina anteckningsblick och skakar av sig snön.

Några eritreanska journalister plockar undan sina papper och kaffekoppar. Deras program är slut för i dag. Nu är det dags för "Kvinnors röst" i Radio Sydväst på 88,9 MHz på persiska.

Beröm och kritik Haideh, Leila och Azam som gör programmet, är inte rädda för konflikter, debatter och svåra frågor. De har talat om mäns våld mot kvinnor. Reaktionerna har varit starka. De har fått både beröm och kritik och många lyssnare.

Det blir reaktioner på allt vi gör, säger Haideh. Vi tog upp fallet med den ung kurdisk flicka som blev dödad, när hon inte ville bli bortgift. Några flickor diskuterade hedersmord och lagstiftningen i hemländerna. Det var många arga men som ringde.

Vi är kritiska mot det svenska samhället också.Varför försöker man ursäkta våld mot kvinnor genom att tala om kultur? Varför väljer man alltid att samarbeta med invandrarnas riksförbund. De styrs av medelålders män, som inte tar kvinnofrågorna på allvar. De tycker att vi ska hålla tyst, när kvinnor förtrycks och att vi ska tänka på männen och deras roll i samhället.

Haide berättar att hon i hela sitt liv har arbetat för kvinnors rättigheter. I Iran var hon politiskt aktiv och fick fly.

Haideh har förutsatt sin kamp i Sverige och mött andra svårigheter. Här är hon i första hand svartskalle, det vill säga invandrare. Hon har inte arbetat en enda dag med det som hon är utbildad till Hon tycker inte att den svenska kvinnorörelsen har kommit så långt.

Rättvisa bra för kvinnorna Kvinnorörelsen arbetar mest för att kvinnor, som redan har det bra, ska få det bättre. Men de flesta kvinnor har inte fått det bättre, utan sämre, Hon säger att man måste arbeta för rättvisa i hela samhället mot rasism, för ekonomisk jämställdhet. Det är bra för kvinnorna.

Leila kommer ut ur studion. En lyssnare har berättat vad han tycker om tv-serien "Det nya landet". Nu ska Haideh gå in och fortsätta. Den iranska musiken hörs överallt.

"viktigt att kunna förändra" Leila säger att det är roligt att kämpa för kvinnor.

Att vara med och förändra är viktigt, även om man bara lyckas lite.

Hon berättar att de så kallade "postorderfruarna" har fått bättre villkor. Om de behandlas illa av sina män och vill leva själva, kan de nu få uppehållstillstånd innan två pr har gått.

Tidigare var det inte så. Många i samhället har arbetat för det. "Kvinnors röst" , bland andra.

Leila talar varmt om systerskap mellan alla kvinnor.

Haideh, Leila och Azam arbetar också i föreningen "Kvinnors nättverk" med social rådgivning, advokathjälp och liknande, för invandrarkvinnor.

Karin Levander
"kvinnors röst" sänds på persiska varje söndag Kl 12-14 på 88,9 MHz, programmet tar upp samhällsfrågor, kultur och debatt. Lyssnare kan ringa och diskutera. Tel 08-19 10 00.