Fãrsi Lãtin     Fãrsi Arabi     Svenska      English                Hedersmord bör bestraffas hårdare


Stadsråden Mona Sahlin och Margareta Winberg skriver i en debattartikel: "Vi får aldrig acceptera talet om hedersmord. Ingenting bevisar att våldet mot unga kvinnor är kulturellt betingat. Det handlar endast om mäns våld mot kvinnor. Kalla saker vid deras rätta namn".

Svenska ordböcker definierar kultur som människors sätt att leva, tänka och verka inom ett visst geografiskt område och vid en viss tid. Enligt denna definition är hedersmord en kultur. Vad annars?

Hedersmord är mord på kvinnor som misstänks ha tänkt tankar eller ha utfört handlingar som hotar familjens heder.

Vi har ett offer, i regel en kvinna. Hennes synd är att hon enligt andra drar skam över sin familjs heder. Hon har blivit våldtagen, har haft ett utomäktenskapligt förhållande eller också vill hon gifta sig med någon annan än den familjen har valt åt henne. Hon uppför sig alltså inte så som samhällets normer föreskriver. Det räcker för att skvallret, misstankarna och ryktesspridningen ska sätta fart.

Familjerådet utfärdar då en dödsdom mot henne. I familjerådet ingår förutom männen i familjen även kvinnorna. För att verkställa dödsdomen väljer man oftast familjens yngste son, som ännu inte är straffbar. Ibland är han så ung som 12 år. Offret är ibland mor, syster, kusin eller på annat sätt släkt med honom. Han blir tvingad att utföra dödsdomen även om han inte vill, eftersom familjens heder står på spel. Om domen inte genomförs kan de inte leva i det samhället längre. De skulle inte ens kunna gå ut utan att böja sina huvuden.

När dödsdomen verkställts blir mördaren en hjälte. Familjens "heder" är ju rentvättad.

Livet går vidare och offret nämns inte mer. Hela familjen låtsas att hon aldrig har existerat...

Den här sedvänjan känner jag till även från mitt hemland, Turkiet. Trots att det är det modernaste muslimska landet förekommer hedersmord ofta i östra delen, där den feodala kulturen fortfarande är levande och fundamentalismen har ett starkt inflytande.

Men i de flesta av de länder där hedersmord ännu existerar finns det också ett mycket starkt motstånd mot dem. Till exempel turkiska tidningar skriver om fall av hedersmord och hänger ut brottslingarna. Och under FN:s stora kvinnokonferens (den så kallade Peking+5) var turkiska kvinnorättsaktivister mycket aktiva. Under konferensen kom FN-länderna överens om att påskynda åtgärder för att bekämpa "hedersmord", och turkiska tidningar jublade över det här beslutet.

Genom att individualisera hedersmorden till "några mäns förvridna attityder och människosyn" vilseleder vi människor. Det är stor skillnad mellan vanligt våld och hedersmordet, som tar sin näring ur traditionen och i allra högsta grad är ett planerat och organiserat mord. Vi vet att i hela världen förekommer våld mot kvinnor, men i hela världen förekommer inte hedersmord.

All kultur eller tradition är inte alltid bra. Kulturer är levande och kan och bör förändras med tiden till något bättre.

Så kallade hedersmord får aldrig vara en förmildrande omständighet vid utdömande av straff. Tvärtom måste straffet vara hårdare för alla inblandade, så hårt att ingen vågar utföra dem längre. Alla inblandade, det vill säga alla som varit med och planerat mordet måste dömas. Vi måste ge maximalt stöd till de kvinnor som befinner sig i riskzonen och ta deras problem på allvar.

Sist, men inte minst; jag vet att de flesta invandrare och framförallt invandrarorganisationer i Sverige är väl medvetna om detta problem och bekämpar den delen av sina egna kulturer där sådant förekommer.

Dilek Yaras


Journalist

Kolumnen - Metro Stockholm 2000-12-19