KvinnoNet.org    KUG:s ARBETSGRUPP
"FÖR FLYKTINGAR UTAN GRÄNSER".
Situationen som den ser ut idag:

Den europeiska unionen har stängt sina gränser och stämplar flyktingar som illegala. Männsiskor som måste fly tvingas riskera livet, kanske köper sin död, på den farliga flykten. Från de fasansfulla krigen i forna Jugoslavien, mitt i Europa, har flytt hundratusentals barnfamiljer, bl.a. romer, kosovo-albaner och bosnier utan möjlighet till tak över huvud el. försörjning. De drivs nu runt i Europa, jagas som djur och skickas till slut tillbaka till absolut oacceptabla förhållanden, till omständigheter vi inte ens skulle låta våra husdjur leva i! Det återstår enbart prostitution för dessa kvinnor och barn. Påpekas bör att det i högsta grad blivit värre sedan den 11:e september för dessa människor speciellt för de asylsökande som är muslimer.

I SVT:s "Dokument inifrån" visades att Sverige och Europa har mycket blod på sina händer och hur Migrationsverket och Utlänningsnämnden genom sin politiska tillämpning av lagar och konventioner satt i system att riskera asylsökandes liv, klart skyddsbehövande människor, toterade och traumatiserade, t o m med rättsmedicinska och psykiatriska dokumenterade skador. Genom att ta generella beslut i ärendena fattar man ibland rena dödsdomar som för t ex homosexuella från Iran och länder, där lagarna utdömer dödsstraff för homosexualitet eller till länder, där vem som helst, får göra vad som helst med en homosexuell utan att straffas.

Andra skyddsbehövande vars liv är direkt hotat är de s k hedersmordshotade kvinnor bl.a. kvinnor som tagits hit, misshandlats, våldtagits och kastats ut av sina män inom 2 års-gränsen och som det beslutats att deporteras till "intetliv" i nå'n källare i bästa fall i sina hemländer och/eller kränkas och dödas av sina släktingar för att hon dragit skam över sin familj. En hedersmordshotad kvinna i veckan kommer till oss och till kvinnojourerna och söker hjälp från att bli hemsänd.

2-3-4000 asylsökande, varav 2/3 kvinnor och barn har tvingatsgå under jord i vårt land.

De har flytt sina hemländer pga krig och förföljelse och har upplevelser av fängelse, totyr, etnisk rensning, våltäkter och svåra trauman bakom sig och nu är de också förföljda av svenska myndigheter. De lever i rädsla och fruktan och blir jagade av polisen i det land som skulle bli deras fristad. I åratal har de väntat på besked att få stanna. Många har blivit psykiskt sjuka, försöker ta sina liv i sin förtvivlan, några har "lyckats"... På varje psykklinikavdelning i hela detta avlånga land ligger det 4-5 djupt deprimerade, psykotiska och själmordsbenägna utvisningshotade flyktingar. Och det senaste året har praxis hårdnat så att t o m barnen dras, bryter ihop och till slut hamnar på barn- och ungdomspsykkliniker. Vi talar om barn som själva varit utsatta för övergrepp och sett sina föräldrar misshandlas och våldtas. På varenda barn- och ungdomspsykklinik i Sverige ligger det flera hela flyktingfamiljer, mamma, pappa och barn som dukat under av allt som hänt i hemlandet, flykten av kränkningarna här inte minst, under den långa väntan i total ovisshet i flera års tid. Vi talar om människor som är här nu och som om lagar och konventionstexter Sverige åtagit sig att följa, tillämpades i stället för EU- och Schengenpolitik, hade fått den fristad som är en livsnödvändighet för dem. En konsekvens av den här förda politiken är EN TICKANDE BOMB i hela Europa på det sätt flyktingbarnen misshandlas!

Dessa människor som sökt skydd för sina liv i vårt land har inga rättigheter, inga möjligheter att försörja sig och de är helt utelämnade till vår medmänsklighet och solidaritet.
VAD KAN VI DÅ GÖRA?
VAD MÅSTE VI GÖRA?


Det ska ju (förhoppningsvis) skrivas historia om den här tiden också...
Ingenting har man lärt av det som hände för 50 år sedan...

Vår arbetsgrupp måste lyfta fram asylsökande flyktingars mänskliga rättigheter och avslöja det mondiösa svenska hyckleriet. Vittna, vittna om vad som händer här och nu.

Sanningen är så brutal, att Sverige ständigt bryter mot både lagar och konventioner, inte minst Barn- och Konventionen mot totyr bl.a. att någon Pia Kiersgaard inte behövs! Myndigheterna sköter de främlingsfientlig signalerna så bra och allt är nu tillåtet i kampen mot terrorism.

Ännu ett fruktansvärt exempel på strukturell statlig människomisshandel är de gamla (70-92 år som ska utvisas...) anhöriga till flyktingar och invandrare som lever i Sverige sedan länge, är svenska medborgare, som tagit hit sina gamla föräldrar på visum (för att inga andra möjligheter finns) för att få leva med dem tillsammans de sista åren.

Asylkommittén i Stockhlom har 4 gamla i rullstol (78, 87, 90 och 92 år), skrynkliga som russin som ska deporteras, totalt kraftlösa, tillbaka till ingen som kan sköta dem, bort från barnen och barnbarnen här. Vad ger detta för signaler och hur är integration möjlig för deras släktingar som lever här i vårt land??

  • Ingen människa är illegal... lika lite som ett barn kan vara oäkta!
  • Försvara rätten till asyl.
  • Ta död på begreppet hora och skamningen av flyktingkvinnor som utsatts för övergrepp.
  • Försvara Barnkonventionen - för barns självklara mänskliga rättigheter.
  • Peka på det politiskt-ekonomiska förtrycket i världen som gör att människor tvingas fly.
  • Granska och avslöja Svenska statens lögner och hyckleri beträffande flyktingpolitiken.
  • Granska massmedias roll och medansvar i denna cynism och få ut sanningen om ovanstående svåra brott mot mänskliga rättigheter som i sin förlängning betyder att världsfreden är starkt hotad.

  • Detta är ett uppdrag i KÄRLEKENS, SOLIDARITETENS och i FREDENS tjänst.
  • Det brinner vi för, vi KUGs asylgrupp - flyktingar utan gränser!


Stockholm den 8 juni 2002


För Asylkommittén i Stockholm

Anita Dorazio
Mobil0708 162 161
Kontor08-617 69 86
Hem08-767 45 99
Email Asylkommitten@hotmail.com