Fãrsi Arabi     Svenska      English                Kvinnliga Loya Jirga-deltagares
säkerhet i fara!Afghanistans tillfälliga regering som bildades efter USA:s anfall av landet kan i praktiken inte skydda sin befolkning. Däremot kohandlar både regeringen och det internationella samfundet med fundamentalistiska fraktioner som under många år våldsamt bekämpat varandra, med stort lidande för civilbefolkningen som följd av detta. Bland nämnda grupperingar återfinns Mujahedin Islami, Jihad Islami, Jimiyat Islami med flera.

Den 15 december 2003 samlades 502 delegater i Kabul för att delta i Loya Jirga där Afghanistans nya grundlagar ska stiftas. Merparten av representanterna har valts av den afghanska befolkningen, 50 delegater är utsedda av presidenten själv. Internationella övervakare varnade för att krigsherrar ute i landet försökte avskräcka de folkvalda delegaterna från att delta i Loya Jirga. Trots de hot som förekom slöt delegaterna upp och samlingen kunde påbörja diskussionerna. För att underlätta arbetet delades representanterna in i tio grupper. Enligt förslag från Loya Jirgas orförande Mojadedi in Dari skulle en mulla leda arbetet inom varje grupp. En av de yngsta deltagarna, Malalai Joya, motsatte sig detta och kallade fundamentalistiska ledare för krigsförbrytare som borde ställas inför rätta istället för att tillåtas påverka utformningen av de nya grundlagarna.

Efter att på detta sätt ha uttryckt sina åsikter slängdes Malalai Joya på ordförandens uppmaning ut av vakterna. Samtidigt hördes deltagare yttra dödshot mot henne och hon anklagades bland annat för att vara kommunist och ateist. Men många deltagare uttryckte sitt stöd för den unga kvinnan. Bland annat vände sig 40 kvinnliga delegater till orföranden för att kräva att Malali tilläts delta i Loya Jirga den resterande tiden. Tack vare bland annat dessa modiga kvinnor och internationella påtryckningar släpptes Malalai Joya åter in till samlingen. Hon skyddades dock av FN-personal och bodde av säkerhetsskäl inte med övriga delegater under återstående delen av Loya Jirga.

Detta är bara ett exempel på hur de modiga kvinnor och män som motsätter sig fundamentalisternas makt i Afghanistan hotas i försök att tysta deras kritik. Kvinnors Nätverk stödjer dessa modiga afghaner som kämpar för kvinnors och alla människors rättigheter trots starkt motstånd. Vi uppmanar alla att agera så att dessa inte röjs ur vägen av konservativa krafter.

 
För mer information se:
www.geocities.com/malalaijoya

 

Kvinnors Nätverk
www.kvinnonet.org
2004-01-01