Stockholm City 2006-01-19

Fyra år sedan Fadimemordet
– men inte mycket har hänt

Av Teresa Lindstedt

Fortfarande fyra år efter mordet på Fadime Šahindal nekas unga kvinnor skydd från hot och hedersrelaterat våld.

Azam Qarai, behandlare på kvinnors nätverk, följer ofta med unga kvinnor i deras kontakter med myndigheterna.

– Jag har suttit i samtal med socialsekreterare som säger rakt ut att det inte finns pengar i budgeten. Andra har sagt att de förstår att klienten inte mår bra men att de inte har något stöd att erbjuda. De unga kvinnor som är fysiskt hotade får oftast hjälp, men för dem som utsätts för psykiska trakasserier är det svårare, säger hon.


De fick inte hjälp

* En 21-arig flicka är standigt övervakad av sin familj. Hon söker hjälp och får först bo i skyddat boende. Hon får sedan besked om att det blir för dyrt och att hon ska bo pa vandrarhem. Men hon får inte stanna dar heller. Nu bor hon hos en vän.

* En flicka blir misshandlad och trakasserad av sin pappa. Hon är rädd och söker hjälp hos de sociala myndigheterna. De anser inte att hennes behov av skydd är tillräckligt. Plötsligt försvinner hon. Hennes vänner får beskedet av pappan att hon är i sitt hemland och inte vill ha någon kontakt.


Det har nu gått fyra år sedan Fadime Šahindal mördades.
Hon föll offer för det hedersrelaterade våldet.

Hårda bedömningar

Anders Börjes, insitutionschef för stadens eget skyddade boende Kruton, delar hennes bild.

– Visst kan det förekomma för hårda bedömningar. Det borde inte ha med pengar att göra, men även det kan förekomma. De enda som egentligen vet vilket skydd de behöver är flickorna själva. Tyvärr kan de inte vända sig direkt till boendet. Det måste gå genom en socialsekreterare, säger Anders Börjes, institutionschef för Kruton.

Stockholms stad subventionerar platserna på Kruton för att socialsekreterarna i stadsdelarna inte ska tänka så mycket på pengarna. Stadsdelen betalar 1 100 kronor per flicka och natt. I andra kommuner betalar de upp till 3 600 kronor.

Anders Börjes påpekar också att det i vissa lägen kan det vara svårt för handläggarna att bedöma behovet av skydd.

Sätter syskonen i fara – Flickorna är själva ofta oroliga för vad det innebär att ta steget och lämna familjen. Man kanske sätter syskon i fara, till exempel.

Socialborgarrådet Margareta Olofsson, v, är inte förvånad över kritiken mot socialtjänsten.

– Vi utbildar personalen. Men det tar tid eftersom vi är så många. När det gäller kostnader så kanske man säger så, men när det handlar om liv och död så ska det inte vara någon diskussion om pengar.

Teresa Lindstedt 08-506 563 04