Se reportaget SVT 2006-09-19     Marie Hessles rapport, del 1 (pdf)     Marie Hessles rapport, del 2 (pdf)     SVTs Uppdrag granskning    

SPELET OM APATISKA BARNEN

Rykten om simulering - men inga bevis

Simulerar de apatiska barnen?

Det finns de som påstår det.
Men när Uppdrag granskning går till botten med alla rykten finns till sist inget kvar.

Barn som slutar att äta, barn som upphör att prata, barn som tappar lusten till livet. De apatiska barnen har upprört och engagerat och de blev snabbt en politisk fråga.

FEM RIKSDAGSPARTIER krävde en allmän amnesti för de apatiska barnen. Socialdemokraterna, med stöd av moderaterna, röstade ner förslaget.
- Ett bra beslut, allt annat hade varit en humanitär katastrof, sade migrationsminister Barbro Holmberg (s) i en kommentar.
Barbro Holmberg.

Barbro Holmberg.

Beslutet föregicks av diskussioner i Socialförsäkringsutskottet där två av de inkallade experterna, regeringens samordnare Marie Hessle och psykiatern Peter Engelsöy, framförde misstankar om simulering och manipulation, på ett liknande sätt som de gjort flera gånger i radio och TV.
- Det finns vittnesmål om att de är uppe och springer på nätterna, sade Marie Hessle i en radiointervju. Och Peter Engelsöy var också skeptisk:
- De är inte så dåliga som de utger sig för att vara, sade han.

"De är inte så dåliga som de utger sig för att vara."
-Peter Engelsöy

ÄR DE SJUKA PÅ RIKTIGT? Frågan återkommer hela tiden. Hösten 2004 utser migrationsministern Barbro Holmberg en nationell samordnare med uppgift att utreda frågan om de apatiska barnen.

Marie Hessle.

Marie Hessle.
Uppdraget går till psykologen Marie Hessle och i april 2005 presenterar hon den första rapporten som slår fast att de apatiska barnen är ett nytt fenomen som enbart drabbar asylsökande barn i Sverige, det vill säga samma budskap som Barbro Holmberg har fört fram flera gånger tidigare.

Men det här stämmer inte. Uppdrag gransknings undersökning visar att det redan 1991 rapporterades i nyhetssändningar om fall som påminner om dagens apatiska barn, då handlade det om turkiska flyktingbarn från Bulgarien. Det finns fler exempel - och symptomen finns beskrivna i medicinsk litteratur från 1950-talet.

REDAN INNAN HESSLE offentliggör sin utredning visar Uppdrag granskning dessutom en intervju med den internationellt erkände forskaren Bryan Lask, som menar att de svenska symptomen stämmer väl överens med sjukdomstillståndet Pervasive Refusal Syndrome, uppgivenhetssyndrom.

Några veckor senare visar Aktuellt ett inslag från Australien där reportern redogör för liknande symptom hos flyktingbarn i Australien. Marie Hessle framträder dagen efter i Aktuellt och säger att hennes kansli tagit personlig kontakt med psykkologen i Australien, Zachary Steel.

ENLIGT ZACHARY STEEL har ett sånt samtal aldrig ägt rum. Varken med Hessle eller med någon av hennes medarbetare.
- Jag har inget minne av det, säger han till Uppdrag granskning.
Marie Hessle har inte heller kontaktat Bryan Lask.
- Jag tycker det är märkligt, säger Lask själv.

I maj 2006 publicerade Marie Hessle och Nader Ahmadi rapport nummer två. Utredarna lägger stor fokus på teorier om manipulation, det vill säga förgiftning och simulering. Av rapportens diskussionsdel ägnas en fjärdedel åt olika former av manipulation och man slår fast att det är en av förklaringarna till apatin.

RAPPORTENS SLUTSATSER om förgiftning stöder sig på en enda namngiven läkare: Tomas Eriksson, som flera gånger har framfört sina teser i media. - Jag har undersökt flera barn och de har uppvisat typiska symptom på förgiftning, har Tomas Eriksson framfört i flera tv-intervjuer och spekulerat i om det kan vara så kallat brompulver som ligger bakom. Tomas Eriksson.

Tomas Eriksson.

"Jag har undersökt flera barn och de har uppvisat typiska symptom på förgiftning."
-Tomas Eriksson
Går man till botten med hans teori om brom visar den sig inte stämma. Inga tester som gjort på barn har visat några sådana spår och de typiska biverkningar som brompulver ger upphov till har heller påvisats.
- Nej, då är det väl inte brompulver då. Jag har ingen kristallkula, jag kan inte veta det, säger Tomas Eriksson.

NÄR UPPDRAG GRANSKNING frågar om hans personliga erfarenheter av apatiska barn är han försiktig.
- Det är så få att det inte har någon relevans, säger han.

I Marie Hessles statliga utredning lyfts, förutom förgiftning, också simulering fram som en möjlig förklaring till apatin. Rapportens enda referens till detta är en debattartikel i tidningen Dagens Medicin, skriven av läkaren Thomas Jackson.

Han hävdar att med några få undantag, så är det föräldrarna som tvingar sina barn att simulera.
- Utifrån en klinisk bedömning jag gör, utifrån bland annat Världshälsoorganisationens diagnosmanual, så är det rent och skärt bedrägeri, säger han.

THOMAS JACKSON säger sig vara stark motståndare till mångkultur och har dessutom ha nära band till en före detta Nationaldemokrat, Mats Strandberg, som sprider rykten på nätet om ryska droger som tänkbar faktor när barnen manipulerar svenska myndigheter. Thomas Jackson.

Thomas Jackson.

Thomas Jackson är alltså den auktoritet som en statlig utredning lutar sig mot vad gäller påståendet om apatiska barn som simulerar. Och han har aldrig träffat ett apatiskt barn.

Men var finns då de förgiftade och simulerande barnen? De läkare och psykologer som arbetar närmast barnen har inte träffat på några, inte heller barnläkarföreningen som samlar en majoritet av Sveriges läkare.

Och trots att Uppdrag granskning letar i tre månader hittar vi inte ett enda konkret och belagt fall av manipulation.

DET ÄR SAMMA SAK varje gång. Det är alltid någon som har hört talas om någon annan som har hört tals om ett fall, och när vi nystar upp kedjan finns inget kvar på slutet.

Hur är det då med psykiatern Peter Engelsöy som berättat om sina erfarenheter av simulering både för riksdagens socialförsäkringsutskott och i media? Peter Engelsöy.

Peter Engelsöy.

Peter Engelsöy säger att han personligen har behandlat ungefär fem apatiska barn. Barnen som var uppe och sprang på nätterna såg han dock inte själv. - Personalen vittnade om att mat försvann i kylskåpet på nätterna, säger han till Uppdrag granskning.

DE HÄR ALLVARLIGA misstankarna framför han inte till den medicinskt ansvarige på det aktuella hemmet. Däremot berättar han och Marie Hessle om de smygätande barnen för riksdagens socialförsäkringsutskott där Ulla Hoffman satt med. - Det upprörde mig att de satt och spred rykten när inte någon hade sett detta, säger Ulla Hoffman (v).

Såväl migrationsminister Barbro Holmberg som regeringens utredare Marie Hessle har sagt nej till att medverka i Uppdrag granskning.

Reporter: Gellert Tamas

Text: Peter Bagge