Halal SVT     Programledarna vägrar att skaka hand med Carl Hamilton - Lyssna!SVT public service mot kvinnors och barns rättigheter
genom Halal-TVKvinnors Nätverk arbetar sedan 14 år för kvinnors och barns rättigheter i Sverige och världen. Ett av våra fokus-områden är rådgivning och stödverksamhet till kvinnor och ungdomar utsatta för hedersrelaterat förtryck.

Hedersförtryck handlar ytterst om kontrollen över kvinnans kropp och sexualitet. Vi möter dagligen unga tjejer som kämpar för att göra sig fria från hederskulturen och som lever med känslor av skuld och skam. De har blivit kallade "hora", de har fått höra att de är "smutsiga", att de är "haram" (motsatsen till halal). Kvinnors Nätverk kämpar mot dessa värderingar, att kvinnan ses som smutsig/ren, oskuld/hora, haram/halal.

Idag börjar SVT sända programmet Halal-TV. Halal är inte bara ett namn på ett roligt program i SVT. Orden halal och haram är laddade ord som styr mycket av vad som är tillåtet respektive förbjudet i tillvaron för en troende. Att till exempel begå hedersmord, att mörda en tjej som har blivit av med oskulden (begått "haram") är "halal", det betyder att man undgår Guds straff.

Kvinnors Nätverks utgångspunkt är att varje grupp, religiös eller sekulär, måste underordna sig konventionerna om mänskliga rättigheter och om barns rättigheter. Av Cherin Awads uttalande i en artikel kan man sluta sig till att hennes åsikt är att muslimsk lag ska gå före svensk: "- En muslim ska följa lagarna i det land där hon bor, men också islam. I Sverige finns det inga konflikter. Men låt oss säga att det infördes sjalförbud och förbud mot att be. Då kan muslimen tvingas trotsa lagen." (Smålandsposten Cherin berättar om muslimer för polisstudenter)

Kvinnors Nätverk väntade sig inte att public service-TV i Sverige skulle sända ett TV-program med namnet "Halal". Många av oss inom organisationen kommer från länder med diktaturer, där yttrandefrihet inte existerar. Vi värnar därför om de demokratiska värdena och den grundlagsskyddade yttrandefriheten i Sverige. Självklart ska public service-TV i Sverige spegla samhället och låta olika människor komma till tals. Men SVT’s satsning på Halal-TV visar en aningslöshet och okunnighet, när det gäller den muslimska retoriken och de islamiska värderingarna.

Vi väntar inte från public service tv att man skulle presentera ett program med namnet halal. Och innehållet också, när det gäller jämnställdhet, de tjejer som är programledare helt och hållet själva tänker på de konservativa värderingarna när det gäller kvinnor och barn. Vi inom KN har kämpat många år, varje grupp religiös eller sekt måste anpassa sig till mänskliga rättigheter och barns rättigheter, inte tvärtom. Vi vill gärna att vår åsikt och kritik hörs och vi tänker inte att det är en sak för sverige. Cananda exempel, en lag för muslimer och en lag för icke-troende.

Det är helt och hållet mot vårt jobb, mot kvinnors rättigheter, mot de tjejer som gjort "haram" (blivit av med oskulden).