Halal SVT     Programledarna vägrar att skaka hand med Carl Hamilton - Lyssna!SVT:s syn eller "tolerans" för det slöjan är symbol för!
HALLO Sverige vakna!Opartiskhet är en av de grundläggande reglerna för svensk public service. Med tv-programmet Halal-tv har Sveriges Television medvetet frångått denna princip. Tre kvinnor i huvudduk och i övrigt klädda enligt islaimsk sed blir huvudrollsinnehavare i Sveriges Televisions Halal-tv. Dessa tre unga kvinnor - låt vara att deras klädnader går i pasteller - representerar uråldriga religiösa påbud som står i strid mot grundläggande mänskliga rättigheter och värderingar. En av de tre har tidigare klart uttalat sitt stöd för sharialagar som till exempel stening som straff för otrohet.

Slöjan är ingen klädsel. Den är ett islamiskt påbud med tydliga patriarkala värderingar om könsroller, om kvinnas underordning, om hennes sexualitet som måste döljas för alla andra förutom den äkta maken. Den ser kvinnan och hennes sexualitet som ett samhällets fördärv. Slöjan är samtidigt en skymf mot männen. De betraktas också som sexgalningar som inte kan hejda sina lustar och är beredda att hoppa på den första kvinnan de får syn på. Det enda motmedlet blir att osynliggöra hennes kvinnlighet så att odjuren, männen, inte väcks till liv. Slöjan är en sådan symbol. Detta glöms bort i debatten. Klädsel kan man ta av sig om det blir varmt eller om man vill bada men slöjan får hon inte ta av sig om det finns någon annan än hennes man.

Offentliga inrättningar och myndigheter är till för alla medborgare. De som jobbar där får inte utmärka sig på ett sådant religiöst eller ideologiskt sätt som förolämpar medborgarna eller gör att de avstår sina rättigheter på grund av detta. Polisstationen, socialkontoret eller Sveriges Television är offentliga inrättningar och myndigheter som skall stå till tjänst för alla medborgare. Den som behöver dessa institutioners hjälp kan inte välja bort dem. En beslöjad kvinna i den positionen gör att jag som individ måste acceptera hennes symboliska förnedrande av mig som man eller kvinna, när jag söker hjälp. En programledare med slöja gör samma sak. Hennes slöja blir inte bara hennes utan SVT:s syn eller "tolerans" för det slöjan är symbol för. Den beslöjade programledaren gör att jag som medborgare förlorar min rätt att titta och njuta av programmet "mosaik" eller "nyheterna". Myndigheter och alla

offentliga institutioner måste vara fria från alla religiösa, etniska, och gruppspecifika värderingar och symboler som inte överensstämmer med det moderna sekulära samhällets grundläggande fri- och rättigheter.

I Sverige lever omkring 400 000 personer med varierande anknytning till islamstyrda länder. Många har kommit till Sverige på flykt undan islamistiska förtryckarregimer eller så kallade hedersrelaterade våld. Andra är prograsiva ateister eller passiva muslimer.

Dessa blir nu representerade av tre unga vackra kvinnor som döljer sitt hår under huvudduken och vägrar ta en manlig programledare i hand.

I Sverige råder religionsfrihet, vilket innebär individuell rätt att välja religionstillhörighet. Det innebär också rätten att avstå.

I ett sekulariserat land som Sverige kan ett så uppenbart ställningstagande för en religion uppfattas som utmanande i synnerhet då det i dagarna meddelas att en trettonårig flicka i Somalia offentligt stenats till döds av islamistisk milis som straff när hon försökt anmäla en gruppvåldtäkt.

Genom sina extrema religiösa uppfattningar tar programmets tre kvinnor avstånd från det svenska samhället, jämlikhet och alla människors lika värde.

Med Halal-tv har Sveriges Television tagit ställning för utpräglade religiösa värderingar och medvetet brutit med grundregeln om opartiskhet.

ordet Halal kommer från Koranen - innebär det rätta, tillåtna, en plikt gentemot Gud. Motsatsen till halal är haram, det dåliga, förbjudna.

Tre beslöjade unga kvinnor utför sin religiösa plikt genom Sveriges Television och skapar Halal-tv.


Vad är då det övriga public service-utbudet?

Haram-tv?

Svara på det Eva Hamilton!
  • Sara Mohammad Ordförande för Glöm aldrig Pela och Fadime Riksföreningen
  • Soleyman Ghasemyani Ordförande för Barnen Först!
  • Mostafa Rashidi Ordförande för Iranska Flycktingars Riksorganisation.
  • Gulbakh Salimi Ordförande för Iranska Kvinnofriörelse i Göteborg.
  • Inger Stark och Maria Hagberg Initiativtagare till Nätverket mot hedersrelaterat våld.
  • Aram Ali, Bopeshawa (Framåt!) Kurdiska lokal radio i Göteborg.