Persiska

Politiker, stå upp för det sekulära samhället!
Leila Qaraee


Leila Qaraee, ordförande i Kvinnors Nätverk, menar att
muslimers demokratiska rättigheter åsidosätts till förmån för moskéer.

Feministiskt Perspektiv 2012-05-28


Det är hög tid för politikerna att öppna ögonen och ställa krav på de religiösa samfunden! Våga stå upp för det sekulära samhället, skriver Kvinnors Nätverk genom sin ordförande Leila Qaraee med anledning av Uppdrag Gransknings reportage med dold kamera hos islamiska församlingar.

Mot bakgrund av det som i förra veckans Uppdrag Granskning framkom om olika islamiska församlingar, tycker vi att det är hög tid för politikerna att ta sitt ansvar. Politiker på både riksplanet och kommunal nivå har visat upp en oroväckande naivitet när det gäller stöd till religiösa samfund – i det här fallet islamiska sådana.

År 2011 fördelade Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) närmare 6 miljoner i statsbidrag till islamiska församlingar. Även på kommunal nivå ges bidrag till olika religiösa föreningar. För att vara berättigad till statsbidrag från SST krävs ”att samfundet bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på”.

I själva verket kan religiösa församlingar med hjälp av bidrag från samhället upprätta egna institutioner, för till exempel familjerådgivning, parallellt med det övriga samhället. Detta rimmar illa med ett sekulärt samhälles grundprinciper.

Dessutom riskerar politikerna att motverka sina egna syften, genom att med ena handen satsa pengar på att till exempel motverka hedersrelaterat förtryck och våld och med andra handen ge bidrag till församlingar som förstärker förtrycket. Vi som dagligen möter ungdomar och vuxna kvinnor som är utsatta för hedersrelaterat våld kan inte förstå hur de politiska beslutsfattarna kan låta detta fortgå.

Sverige anses vara en sekulär stat där religion är en privatsak, men det verkar vara skillnad på folk och folk, religion och religion. Vi ser flera oroväckande tecken på motgångar för det sekulära samhället och därmed för kvinnors och barns rättigheter. Detta sker tyvärr med politikers goda minne. Ett exempel är Jönköpings kommuns avtal med islamiska församlingar (som nu glädjande nog är upphävt efter protester och anmälningar från flera ideella organisationer, bland annat Kvinnors Nätverk). Genom att myndigheter och politiker gör alltfler eftergifter för religiösa ledare eller utifrån en kulturrelativistisk syn ”tar hänsyn till” kultur och religion, kompromissar man bort barns och kvinnors universella rättigheter.

Vem är de svenska lagarna och samhällsskyddet till för? Det är som att svenska politiker inte vill befatta sig med till exempel muslimers rättigheter. Det lämnar man hellre till moskéerna. Svenska politiker ger stöd och pengar utan att kontrollera vilken verksamhet de går till och utan att ställa de mest grundläggande frågor.

För den som har bemödat sig om att läsa Koranen kan imamernas råd till utsatta kvinnor inte komma som någon överraskning, där finns skrivet till exempel om rätten att slå sin fru om hon inte lyder eller rätten att ha flera fruar. Vi kräver att samhällets institutioner granskar om de islamiska församlingarnas verksamhet lever upp till samhällets grundläggande värderingar, särskilt när det gäller kvinnors och barns rättigheter.

Vi anser också att politikerna ska kräva av församlingarna att ta tag i de problem som nu har kommit i dagen och inte accepterar förklaringen att det handlar om några enstaka individer. Kräv att de islamiska samfunden och imamerna tar avstånd från de paragrafer i Koranen som motsäger den svenska lagstiftningen, till exempel när det gäller månggifte och misshandel av sin hustru.

Det är hög tid för politikerna att öppna ögonen och ställa krav på de religiösa samfunden! Våga stå upp för det sekulära samhället!