debatt.svt.se 2012-05-24    SR Debatt torsdag 24 maj     regeringen.se - Utredning    Riksdagsseminarium   

Kvinnors nätverk om förslaget att kriminalisera tvångsäktenskap:

Osäkert om ny lag biter på tvångsgifte
Azam Qarai


Azam Qarai, Verksamhetschef Linna-mottagningen - SVT Debatt 24 maj, 2012

Vi ser självklart positivt på betänkandet om tvångsäktenskap. Men med tanke på samhällets slakhet inför religiösa enklavers parallellt uppbyggda samhällssystem, som visade sitt rätta ansikte i Uppdrag Gransknings program ”Imamernas råd”, känner vi en oro för att lagen inte kommer att praktiseras fullt ut, skriver Azam Qarai.

I dag lade utredningen om barnäktenskap och tvångsäktenskap fram sitt betänkande – kriminalisera tvångsäktenskap och barnäktenskap. På kvinnors Nätverk ser vi självklart positivt på detta. Det är ett tydligt ställningstagande för barns, ungas och (framför allt) kvinnors rättigheter.

Även om stora delar av t.ex. tvångsäktenskap redan omfattas av befintlig lagstiftning sänder detta ut tydliga signaler, både till rättsväsendet och till föräldrar/andra vuxna som med tvång förmår andra att gifta sig mot sin vilja. Särskilt intressant med betänkandet är att man även velat kriminalisera att informella vigslar för barn. Ideologiskt är det ett stort steg i rätt riktning – en förståelse för de verkliga problem framför allt unga tjejer men även unga killar ställs inför, där det är lika illa att tvingas till informell vigsel som en formell vigsel. För den som är utsatt blir verkningen samma, denne är bortgift med en person någon annan har valt och hon/han blir våldtagen lika mycket oavsett vilket giltighet dokument som skrivits har i svenska samhället.

Utredningens förslag är väl genomarbetat och har haft stor expertis på frågor som rör hedersrelaterat förtryck och våld. Vi hade gärna sett att man gick steget längre och såg över och gav förslag som gäller processen för uppehållstillstånd, men Kvinnors Nätverk välkomnar varmt betänkandets befintliga förslag. Kvinnors Nätverk kräver att domare, polis och åklagare ska (våga) tillämpa lagen, och vi hoppas att regleringen i praktiken omfattar alla som utsätts, även till exepmpel muslimska kvinnor och barn. Med tanke på samhällets slakhet inför religiösa enklavers parallellt uppbyggda samhällssystem, som visade sitt rätta ansikte i Uppdrag Gransknings program ”Imamernas råd”, känner vi en oro för att lagen inte kommer att praktiseras fullt ut. Precis som vid våldtäkt mot barn, visade lagstiftaren tydligt vad som ska gälla och lagen kan användas till att ge ett förstärkt skydd till barn. Men lagen tolkas utifrån rättsväsendets tillämpares syn på normer kring sexualitet, både mäns och kvinnors, och har förminskat skyddet för framför allt tonårstjejer. Låt inte det drabba detta område, låt alla barn vara lika skyddsvärda även i praktiken och låt alla kvinnor få rätt att själva välja vem de vill eller inte vill vara gifta med!

Sverige måste bli bättre på att använda de regler, lagar och möjligheter för att hjälpa de som drabbas av tvångsäktenskap och barnäktenskap och hedersrelaterat förtryck och våld. Det finns möjligheter. Så varför möter Kvinnors Nätverk och andra som arbetar på gräsrotsnivå i princip varje dag på problem där samhällets företrädare tolkar lagen alltför snävt och adekvat hjälp och stöd uteblir, eller möter inte ungdomarnas reella behov. Varför befinner sig en mängd svenska medborgare, unga kvinnor och barn, bortgifta och fast i andra länder? Varför får de inte hjälp tillbaka till Sverige fastän det är deras högsta önskan? Varför offrar man dessa barn och unga, för relationer till dessa länder?

Sverige måste bli bättre på att förhindra att unga förs ur landet och blir gifta mot sin vilja, och Sverige måste bli bättre på att hjälpa de som förts ur landet att återvända, Sverige måste se till att ingen i Sverige ska bli gift mot sin vilja, och blir man det ska det kosta för den som tvingat. Det kräver både mod och resurser – mänskliga rättigheter kostar på mer än ett plan.