TV4 News    فارسى

Leila Qaraee, ordförande i Kvinnors Nätverk
vid manifestationen mot hedersvåld
på Medborgarplatsen 23 maj 2012

Det är 13 år sedan Pela Atroshi hedersmördades. Då, för 13 år sedan hade inte samhället kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Man förstod inte vad det handlade om.

Sedan mordet på Pela för 13 år sen har namn efter namn lagts till listan över hedersmördade ungdomar.

Sedan mordet på Pela har samhället gjort satsningar för att motverka hedersvåldet. Man har utbildat yrkesverksamma. Man har upprättat handlingsplaner och riktlinjer.

Nu senast var det Maria Barin, som blev hedersmördad i Landskrona förra månaden. Även Maria Barin hade vänt sig till samhället för skydd. Hon hade tydligt sagt att hon var rädd. Men inte heller hon fick det stöd och den hjälp från samhället som hon behövde.

Kan vi fortfarande skylla på att samhället inte förstår? Inte har tillräcklig kunskap om hedersvåldet? Efter alla insatser, alla utbildningar, alla riktlinjer och handlingsplaner?

Vi från Kvinnors Nätverk har helat tiden har sagt – man måste gå till källan. Det är inte så enkelt att det bara handlar om föräldrar som vill kontrollera sina döttrar. Föräldrarna i sin tur utsätts för press från omgivningen, många gånger från religiösa samfund som både pressar familj och släkt och som stärker och reproducerar gamla patriarkala värderingar.

Men myndigheter och politiker har inte velat lyssna. De ger bidrag till moskéer, religiösa samfund, religiösa kvinnojourer.

Förra året gav Nämnden för statligt stöd till trossamfund närmare 6 miljoner i statsbidrag till islamiska församlingar. Och även på kommunal nivå ges bidrag till religiösa föreningar.

Politikerna har accepterat organisationernas allmänna formuleringar om jämlikhet och jämställdhet, värderingar som det visar sig att man inte lever upp till i praktiken.

Uppdrag Granskning avslöjade i förra veckan muslimska företrädares råd till misshandlade kvinnor. Att det inte är så farligt med lite slag. Att hon skulle be sin man om ursäkt. Att hon inte hade rätt att neka mannen sex. Att hon skulle acceptera att han tog sig ytterligare en fru.

Kvinnors Nätverk har i många år försökt påtala problemen. Vi har krävt stopp på bidrag till religiösa samfund. Återigen kräver vi att politiker och myndigheter gör något åt saken.

Hur kan svenska politiker ge bidrag till verksamheter som inofficiellt följer sharia-lagar, som inte följer grundläggande mänskliga rättigheter?

Politikerna riskerar att motverka sina egna syften, genom att med ena handen satsa pengar på att motverka hedersrelaterat förtryck och våld och med andra handen ge bidrag till församlingar som förstärker förtrycket. Vi som dagligen möter ungdomar och vuxna kvinnor som är utsatta för hedersrelaterat våld kan inte förstå hur de politikerna kan låta detta fortsätta.

De misshandlade och utnyttjade kvinnor som får råd och stöd i en utsatt situation, oavsett om det är hos en imam eller kvinnojour, behöver bli stärkta och höra att ingen har rätt till att behandla dig illa. Att samhällets skyddsnät gäller även dig. Alla har rätt till ett liv utan förtryck och våld. Alla gärningsmän ska omfattas av lagen och alla som blir misshandlade ska ha rätt till skydd och stöd.

Vi kräver att myndigheterna granskar de religiösa församlingarnas verksamhet, att de lever upp till samhällets grundläggande värderingar, särskilt när det gäller kvinnors och barns rättigheter.

Vi kräver att inga statsbidrag och stöd ges till konservativa och bakåtsträvande rörelser som inte aktivt tar avstånd från förtryck och som inte erkänner alla människors lika rätt och värde.

Vi kräver att politikerna sätter press på församlingarna att ta tag i de problem som nu har kommit i dagen och inte accepterar förklaringen att det handlar om några enstaka individer. Kräv att de islamiska samfunden och imamerna tar avstånd från de paragrafer i Koranen som motsäger den svenska lagstiftningen, till exempel när det gäller månggifte och misshandel av sin hustru.

Det är hög tid för politikerna att öppna ögonen och ställa krav på de religiösa samfunden! Våga stå upp för det sekulära samhället!

Tyvärr krävs det något så hemskt som ett mord för att våldet och förtrycket ska uppmärksammas. Men vi får inte glömma de tiotusentals ungdomar som varje dag lever med hot och våld, som lever med fruktan att inte själva få välja sin livspartner. Som dagligen begränsas och kontrolleras av sin omgivning. Och där samhället ibland är med och sanktionerar förtrycket.

Kan ni tänka er att en svensk kommun gör ett avtal med muslimska församlingar som reglerar barnens vardag i skolan? Som särbehandlar muslimska elever för att tillmötesgå föräldrarnas behov av kontroll? Kommunen försvarar sig med att dokumentet är 18 år gammalt. Som om det skulle vara en ursäkt, när det istället är tvärtom. Avtalet har under åren reviderats flera gånger, senast i juni förra året – och ingen har reagerat! Ingen politiker, ingen tjänsteman, ingen!

Men jag vill i alla fall lyfta fram fallet med Jönköpings kommun som ett bra exempel. Ett exempel på hur vi tillsammans faktiskt kan påverka. När Glöm Aldrig Pela och Fadime uppmärksammade Kvinnors Nätverk på överenskommelsen ställde vi oss bakom en anmälan mot Jönköpings kommun. Vi drog alla vårt strå till stacken, skrev debattartiklar, gav intervjuer i media och så vidare. Och det lönade sig. Jönköpings kommun medgav att avtalet strider mot skollagen, och har rivit upp avtalet.

Vi måste våga prata om hedersrelaterat våld och förtryck. Att de som säger sig värna om alla människors lika värde och mänskliga rättigheter inte vågar ta tag i problemen gör att man lämnar fältet fritt för främlingsfientliga krafter. Det måste vara möjligt att ta debatten, men självklart alltid utifrån ett anti-rasistiskt perspektiv.

Vi tillsammans! Du! Jag! Vi! Tillsammans måste vi kämpa för att ingen ska behandlas annorlunda på grund av religion, kultur eller etnicitet. Tillsammans måste vi säga - Vi accepterar inte att olika lagar och regelsystem råder för olika grupper och individer i samhället! Tillsammans måste vi kämpa för alla människors lika värde!