Aftonbladet - Debatt 2015-08-04      Persiska

Inte rasism att lyfta problem i förorterna

Leila Qaraee
Aftonbladet, Debatt 2015-08-04

Debattören: Vi måste motarbeta religiöst förtryck och rasism samtidigt

    Två personer med kopplingar till högerextrema miljöer anordnade förra veckan ett
    eget Pridetåg i Järva ­ utanför Stockholm. Kritiker menade att syftet var att skapa en
    motsättning mellan mänskliga rättigheter och invandring.

DEBATT. Kvinnors Nätverk deltog i den viktiga motdemonstrationen mot det SD-färgade jippot ”Pride Järva” i Husby den 29 juli. Vi gjorde det för att vi anser att det är viktigt att manifestera för alla människors lika värde oavsett kön, sexualitet, religion, kultur och etnicitet. Vi gjorde det för att vi vänder oss mot SD:s och andra nationalistiska rörelsers förklaringsmodeller och lösningar på samhällsproblemen och som en reaktion mot deras försök att ställa utsatta och marginaliserade grupper mot varandra.

På torget i Husby såg vi en grupp unga hbtq-aktivister som trakasserades av ett gäng män, varav några var maskerade. De blev utsatta för grovt homofobiska och kränkande kommentarer och fick höra att de inte hade något att göra i Husby med sina regnbågsflaggor. Jag tog tag i en regnbågsflagga och frågade de hotfulla männen: Ska ni skada mig på grund av detta? Av Lugna gatan fick jag höra att jag inte skulle lägga mig i, att jag provocerade när jag protesterade mot kränkningarna. Lugna gatan som ska vara en förebild ville tysta mig när jag sa att det inte är okej att trakassera hbtq-personer. Stämningen från mobben var så hotfull att jag fruktade för mitt liv. Jag blev omringad, knuffad och fick flaskor kastade mot mig. Min kamrat blev hårt omkullknuffad. Efteråt har några av aktivisterna tackat mig för mitt agerande. Mitt svar är att jag var tvungen att göra det för allas vår rätt att leva det liv som vi själva väljer. Det är min skyldighet att reagera och agera – oavsett om hotet kommer från rasister eller islamister.

Över hela världen förekommer förföljelse, hot och våld mot hbtq-personer. Över hela världen förtrycks och kontrolleras kvinnor och utsätts för våld. Så även i förorterna. I många förorter är de reaktionära islamistiska krafterna mycket starka och inflytelserika, medan de goda progressiva krafterna som kämpar för demokratiska ideal och alla människors lika värde har svårt att göra sig hörda. Detta gör att situationen för bland annat hbtq-personer, kvinnor och ungdomar som bryter mot hedersnormerna mycket svår.

I media har flera debattörer på senare tid lyft upp problem med ökat förtryck från fundamentalister i förorten och beskrivit hur kvinnors frihet i ökande grad begränsas. Samtidigt som de fått stöd från olika håll har kvinnorna som vågat påtala problemen i media blivit anklagade för att bedriva en rasistisk hatkampanj mot förorten och att öka splittringen genom att berätta om sina upplevelser. Deras egna erfarenheter har förminskats och förnekats, bland annat av folkvalda politiker.

Vem bär ansvaret? Vi i Kvinnors Nätverk ser ett stort svek från våra politiker. Vi ser kulturrelativister med beröringsskräck som av rädsla att pekas ut som rasister tummar på mänskliga rättigheter. Vi ser finansiellt stöd från samhället till religiösa samfund som officiellt säger sig stå upp för demokrati, jämställdhet och allas lika värde men som inofficiellt stödjer och göder homofobi och kvinnoförtryck. Vi ser nedlagda fritidsgårdar, stängda familjecentraler, och annan indragen samhällsservice. Förorten lämnas åt sitt öde och makten lämnas till religiösa fundamentalister att styra och ställa över invånarna.

Religiösa fundamentalister och fascistiska rörelser livnär sig på och förstärker varandra. Vi måste på en och samma gång motarbeta religiöst förtryck och rasism. Det ena utesluter inte det andra - tvärtom menar vi att det är nödvändigt att kämpa mot båda samtidigt. Låt oss aldrig vara tysta och vända bort blicken när mänskliga rättigheter kränks.

Leila Qaraee