Vi står alltid på de ungas sida – alla ska ha lika rättigheter

23 juni, 2016

Alla flickor och pojkar i Sverige ska ha samma grundläggande rättigheter. Men i praktiken kan vi se att det inte är så för en särskild grupp ungdomar – de asylsökande.

Kvinnors Nätverk har nyligen skickat in två IVO-anmälningar mot socialtjänsten i Farsta, det handlar om två fall där myndigheterna försökt förmå dödshotade unga tjejer att återförenas med sina familjer. Detta trots att de fruktar för sina liv. Anmälningarna var självklara att göra. Vi anmäler alltid när vi ser att ungas rättigheter inte blir tillgodosedda. Vi har gjort det tidigare och kommer att göra det på nytt.

Vad som är anmärkningsvärt är hur dessa fall illustrerar ett Sverige som kommit att delas upp i ett A- och ett B-lag, där rättigheterna skiljer sig åt. Man lyssnar inte på ungdomarna och tar inte deras rädsla på allvar. Det finns en risk att man väljer snabba och ekonomiskt fördelaktiga lösningar istället för att göra engagera sig långsiktigt. Detta ser vi har blivit ett mönster, och vi reagerar starkt på detta.

Vi önskar att socialtjänsten får ökade resurser och kunskap, för att kunna tillgodose alla ungdomars behov. Och när kunskapen finns ska den implementeras, men så sker inte alltid nu. Därför har vi valt att lyfta detta problem, för att få fler att få upp ögonen för denna orättvisa som drabbar dem som nyss anlänt till Sverige.

Kvinnors Nätverk har arbetat för alla människors lika värde sedan 1994. Vi vill att Sverige slår vakt om de mänskliga rättigheterna och står upp för en generös, human och solidarisk asylpolitik. Vi står också alltid på de ungas sida. De asylsökande ungdomarna i Sverige ska behandlas värdigt och med respekt, på samma sätt som alla andra ungdomar.

Leila Qaraee
ordförande Kvinnors Nätverk
Azam Qarai
verksamhetschef Linnamottagningen/Kvinnors NätverkSVT - Frida Claesson 23 juni 2016

Dotter slogs medvetslös – skickades till pappans boende igen


Socialtjänsten i Farsta saknar kunskap och resurser för att hantera hedersrelaterat våld, det menar Linnamottagningen som nu anmäler socialtjänsten till Inspektionen för vård och omsorg.

Socialtjänsten i Farsta brister i sin bedömning och saknar både resurser och kunskap för att hantera hedersvåld på ett korrekt sätt, det menar Azam Qarai på Linnamottagningen, som anmält socialtjänsten till Inspektionen för vård och omsorg.

”Tar inte ungdomarnas rädsla på allvar”

Linnamottagningen jobbar med unga personer som blivit utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Nu slår mottagningen larm om att Socialtjänsten i Farsta inte tar utsatta ungdomars rädsla på allvar. Ärenden ska ha hanterats på ett felaktigt sätt. Därför väljer mottagningen nu att IVO-anmäla socialtjänsten.

– Socialtjänsten har ett familjeperspektiv där de vill att ungdomar som varit utsatta för grovt våld i hemmet ska skickas hem till sina familjer igen, säger Azam Qarai.

I ett av fallen ska en 17-årig flicka ha misshandlats så svårt av sin pappa att hon svimmade av och fick stanna på sjukhus i tre dygn. Händelsen polisanmäldes men enligt Socialtjänsten i Farsta så förekom ingen akut fara för flickans liv, därför placerades hon återigen i samma boende som sin pappa. I IVO-anmälan framgår det att flickan flera gånger påtalat att hon är rädd för pappan.

– Hur kan man skicka hem ungdomarna igen utan att familjen har fått hjälp? Det betyder inte att det blir stopp på våldet för att mannen erkänner vad han har gjort, säger Azam Qarai på Linnamottagningen.

Azam Qarai menar att personalen på socialtjänsten behöver mer kunskap och resurser.

– Kunskapen är ojämn, vissa socialtjänster i landet hanterar hedersrelaterat förtryck jättebra, medan andra inte alls gör det. Det räcker inte med en utbildning då och då, personalen måste utbildas en eller två gånger om året.

Socialtjänsten: Brister i samarbetet och kommunikation

– Jag kan inte säga att det beror på brist på resurser eller kompetens, det kan också handla om brister i samarbetet och i kommunikationen mellan inblandade handläggare att det har blivit så här. Handläggarna måste komma överens om vilken insats som ska göras, vi försöker hitta ett samarbete och göra gemensamma bedömningar men vi alla tänker olika och kan bli otydliga med vad vi menar, säger Per-Ove Mattsson, chef för Socialtjänsten i Farsta.

Socialtjänsten i Farsta har ännu inte fått någon begäran från IVO om att besvara anmälan, när den kommer ska socialtjänsten gå igenom anmälan och besvara den.

– Vi ser alltid över våra rutiner och vårt arbetssätt, om det finns brister så rättar vi till dem. Målet är att vi ska ge en så bra insats som möjligt till den det gäller, säger Per-Ove Mattsson, chef för Socialtjänsten i Farsta.

Frida Claesson

* * * *