ETC lördag 28 oktober 2017


Leila Qaraee jobbar på Linnamottagningen som tar emot unga personer som
är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Flicka tvingades tillbaka till hedersvåld i hemmet

En flcka som misshandlades allvarligt av sin pappa skickades av socialtjänsten tillbaka till hemmet – trots uppenbara risker för nya övergrepp från pappans sida.

Detta enligt personal vid Linnamottagningen som tycker att myndigheterna sviker dem som utsätts för hedersförtryck.

aDoLfo Diaz
ETC lördag 28 oktober 2017

Hur kan socialtjänsten i Stockholm göra en bedömning och kollegorna i Stockholm en helt annat? Särskilt när det gäller barn som far illa? Den frågan ställer sig personalen på Linnamottagningen i Stockholm efter att en misshandlad flicka skickats hem till den pappa som slagit henne så illa att hon lades in på sjukhus två nätter.

– Myndigheterna tar inte barnen på allvar. Vi har pratat med socialtjänsten men allt de säger är att de pratat med pappan och att han lovat sluta slå tjejen och så gör de inget mer, säger Leila Qaraee vid Linnamottagningen, som tar emot unga personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Hedersproblem i bakgrunden

Bakgrunden sammanfattas i en debattartikel i Aftonbladet. Det handlar om ungdomar som omhändertas enligt LVU, lagen om vård av unga, efter dödshot, misshandel och begränsningar i deras liv. Allt sorterat under rubriken hedersproblematik.

Ett fel enligt Leila Qaraee är socialtjänstens tro på pappans försäkringar om förändring, trots Linnamottagningens erfarenheter – det fins stora svårigheter att få en familj att förändra ett hedersrelaterat beteende utan att samtidigt kompromissa med säkerheten för den drabbade ungdomen.

Annan bedömning

Felet accentueras enligt Leila Qaraee av att socialtjänsten i Skåne gjort en helt annan bedömning än kollegorna i Stockholm. En av de aktuella familjerna har nämligen flttat dit, och väl där ska pappan återigen ha fallit in i ett mönster av våld mot familjen.

– I Skåne beslutade socialtjänsten att omhänderta barnen. De agerade jättebra. Deras fokus låg på att skydda barnen och mamman, säger hon.

Ett större fel är enligt Leila Qaraee att IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som granskar missförhållanden inom bland annat socialtjänsten, trots utredning av de aktuella fallen inte gjort något åt dem.

– Det är ett systemfel. Vi har skickat alla dokument till IVO, men de säger bara att de tittat på socialtjänstens rutiner och att dessa följts, säger Leila Qaraee.

Skydd viktigast

Några detaljer om det aktuella ärendet och den direkta kritiken vill inte Eva Kågström, inspektör vid IVO, ge. Däremot påminner hon om vad IVO är skyldiga att göra.

– Det IVO gör är att granska att socialnämnden följer lagar och regler, att beslut som nämnden fattar bygger på ett tillräckligt underlag och att de hämtat in tillräckligt med uppgifter för beslutet. Deras slutliga bedömning kan vi däremot inte gå in på, säger hon.

Inte heller socialtjänsten i Farsta kan uttala sig om ett enskilt fall. En försiktig George Lundmark, biträdande enhetschef vid socialtjänsten i Farsta, försäkrar dock att barn och ungdomars skyddsbehov alltid ska komma i första rummet.

– Jag kan inte heller uttala mig om artikeln eftersom jag inte vet om man återgett vår handläggning rätt, om allt vi gjort tagits med eller de förminskat vårt arbete. Men jag kan säga att det ska inte räcka med bara ett samtal med en misstänkt förövare för att säkerställa att något inte ska upprepas, och att vi inte jobbar på det sättet, säger han.

30,5
... tusen. Så många barn och unga fik 2016 vård enligt socialtjänstlagen (SoL) eller insats om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
550
Med så många individer ökade gruppen ”nytillkomna barn och unga” mellan 2014 och 2016. Det gäller dem som placerats för vård utanför hemmet och som inte varit placerade den enaste femårsperioden.
2014
Det året började antalet barn och unga öka som någon gång under året fått en insats.