ETC - Debatt 2021-08-31

Afghanska kvinnoaktivister måste få fristad i Sverige

Svenska biståndsmedel har stöttat framväxten av en oberoende radiostation i Afghanistan som sedan drivits vidare av modiga kvinnoaktivister.
Nu är deras liv i fara. Deras namn är kända och de gömmer sig på hemlig ort. Ann Linde (S) och Sverige måste agera.

Bilder:  01   02   03   04


I mer än 20 år har Kvinnors nätverk stöttat och arbetat med kvinnoaktivister i Afghanistan som kämpar för kvinnor och barns mänskliga rättigheter och mot fundamentalism.

2015 arrangerade vi en internationell konferens om kvinnors kamp mot religiös fundamentalism som stöttades av Sida/Forum Syd. Flera kvinnoaktivister från Afghanistan deltog, och idén att starta en oberoende radiostation i Afghanistan för kvinnors mänskliga rättigheter föddes då.

2016 startades radioprogrammet Voice of equality med bas i Herat, Afghanistan – ett samarbete mellan Kvinnors nätverk och den progressiva afghanska kvinnoorganisationen Social equality. Det ekonomiska stödet kom från Sida/Forum Syd.

När projekttiden och pengarna tog slut 2018 fortsatte de afghanska kvinnoaktivisterna att sända radioprogrammet – fram tills nu.

Med tiden har hoten mot kvinnoaktivisterna och journalisterna på radiostationen kommit allt mer frekvent, blivit allt allvarligare. Ett kvitto på att de nått ut med sitt budskap, utmanat det strängt patriarkala systemet, betraktas som ett hot av fundamentalisterna. Samtidigt en reell fara för deras liv. De har tvingats fly från Herat till Kabul. Där har de gått samman med andra kvinnoaktivister och utfört nattliga motståndsaktioner, skrivit slagord och upprop för kvinnors rättigheter – mot talibanskt styre.

Men nu har talibanerna tagit över landet. Kvinnornas liv är i fara. Deras namn är kända.

Vi riktar oss till dig, Ann Linde, Sveriges utrikesminister, som ytterst ansvarig för Sveriges feministiska utrikespolitik som ska värna demokrati och kvinnors rättigheter.

Det är precis vad de här kvinnorna har gjort. De har utbildat, informerat och värnat kvinnors rättigheter i en svår miljö.

Nu ställs allting på sin spets. Kommer du och Sverige stå upp för dessa kvinnor? Kommer du se till att de får en fristad i Sverige?

Flera länder har i dagarna lovat att ge skydd åt afghaner som har kämpat för demokrati och mänskliga rättigheter. Kanada har meddelat att de öppnar sina gränser för mer än 20 000 särskilt utsatta och hotade afghaner, som kvinnliga ledare och människorättsaktivister. Även Storbritannien kommer att ta emot 20 000 afghanska flyktingar. Kvinnor och barn kommer att prioriteras.

Sverige har genom tiderna setts som ett föredöme i kampen för jämlikhet och kvinnors mänskliga rättigheter. Vi förväntar oss att Sveriges feministiska regering nu står i frontlinjen, och att Sverige ger skydd och asyl för dessa afghanska kvinnoaktivister som i många år kämpat för kvinnors och barns mänskliga rättigheter i Afghanistan och som nu fruktar för sina liv.

Totalt rör det som ett 20-tal kvinnoaktivister och journalister som ingått i projektet, som finansierats av Sverige.

Kvinnors nätverk har upprepande gånger sökt utrikesministern och ansvariga utan resultat.

Vi vill uppmana dig, Ann Linde, att göra det rätta – ge dem en fristad i Sverige – och gör det fort, innan det är för sent.


Leila Qaraee
Ordförande Kvinnors nätverk