Persiska فارسی

Låt oss inte luras!


Vad är vårt brott?


Ett skamfyllt propagandakrig har påbörjats. Talibaner, deras anhängare, stater och medier som är talibaners påhejare har påbörjat sina försök för att tvätta ansikten på dessa mördare och kriminella element till oigenkännlighet.

En del hävdar att det talibanernas talesmän är bevis på att talibanerna har förändrats men vilken mördare, vilken kriminell regim, vilken enfaldig stat, vilken diktator visar sitt rätta ansikte inför medier, framför kameror och inför den globala världsopinionen?

Och detta äger rum samtidigt som i många delar av Afghanistan har människor inte tillgång till internet och andra medier och inte har möjlighet att delge oss av det som händer, när talibaner inte har intresse av att den rätta informationen når människor i andra delar av världen. Det har gått endast ett par veckor sedan talibaner kom till makten och basunerade att de afghanska massorna skall få leva i trygghet och att en allmän amnesti skall gälla men redan nu genom sociala medier nås vi av nyheter om hur talibaner tar sig hus till hus för att få tag i och arrestera motståndare och människor som protesterar.

När Zabihollah Mojahed, för första gången träffade medier som talibanernas talesman sa han en del saker som borde betraktas som varningssignaler för oss och därför borde vi vara uppmärksamma på:

  • Han visade att människornas massaker under dessa år har varit ett sätt att nå makten. Det innebär att i talibanernas ideologi är det försvarbart att använda alla medel för att uppnå uppställda mål. Detta rättfärdigande kommer att fortsätta även i framtiden: Talibanernas mål är att upprätta en stat som tillämpar sharialagar och fram till dessa kommer talibanerna att använda alla medel för att nå målet. De kommer att använda samma metod för att stadga sig vid maktställning och för att behålla makten.

  • En annan punkt är kvinnornas mänskliga rättigheter. Talibaner kommer inte ge kvinnor fler rättigheter än vad talibaner själva har bestämt och anser vara tillräckligt. Att talibaner pratar om kvinnornas rätt att studera och arbeta betyder på ingalunda sätt att de har ändrat sitt ställningstagande när det gäller kvinnor och deras rättigheter. Historien har visat oss att islamistiska stater använder sharialagar om kvinnor för att stabilera förtryck i respektive land. Det talibanernas talesman sa är inte något annat än tomma ord. För att nå säker kunskap om detta räcker det att vi stannar av och tar reda på vad som har ägt rum i områden där talibanerna har haft makten under de senaste två decennierna. Det vi får då reda på är att flickskolor har eldhärjats och flickor har vägrats tillåtelse att ta sig till skolan. Att talibanerna säger att kvinnor inte skall behöva gå in i burka skall inte betraktas som ett glädjande besked. Vi ska istället fråga oss vilka är de som ger oss ett sådant besked:Talibaner som attackerade kvinnliga journalister och andra medarbetare inom media, talibaner vars piskrappar har landat på kvinnors kroppar, talibaner som har varit i strid med kvinnliga advokater, aktivister, skådespelare, artister och sångare, talibaner som ansvarar för att flera flickor dödades i Seyedolshohadaskolan, talibaner som ansvarade för att gav sitt stöd åt attacken på Berchis BB och barnsjukhus. Dagens talibaner är desamma som dessa talibaner.

  • Och inte minst: Att talibanerna pratar om allmän amnesti! Vilken skam är värre än att mördarna ger amnesti åt offren?! Det är inte talibaner som skall förlåta folket. Det är tvärtom! Det är folket som skall ta ställning till talibanernas många brott och säkerligen kommer folket inte så lätt förlåta alla dessa kriminella handlingar. Vi accepterar inte denna påannonsering av en allmän amnesti ty den visar hur fräcka dessa mördare och deras stat vill framstå. Och detta samtidigt so vi vet att inte ens ett sådant fräckt löfte går att lita på.
Vi kan verkligen fråga oss att om talibaner vill ha ett demokratiskt och mänskligt samhälle så hur kan det komma sig att de dödade Khashe, varför dödade de Abdollah Atefi, varför har de gjort så många människor hemlösa, varför begick de krigskriminella handlingar i Malistan i västra Ghazni och i Spin Boldak i södra Kandahar. Samtliga dessa kriminella handlingar härrör från de senaste månaderna.

Vi skall inte låta oss luras när vi bevittnar några halvlugna dagar. Vi skall inte låta oss luras av några stillsamma bilder på några halvlugna samhällen. Vi skall inte låta oss luras av deras mediepropaganda: En varg som inte river inte är en varg.

I denna känsliga stund då det känns att vi har förlorat allt har vi en stor säck av erfarenheter som vi måste vända oss till, använda och lära oss av; en säck fylld av historiska erfarenheter från människor i andra länder som har drabbats av politisk islam. Vi får inte nöja oss med de lägsta kraven: Vi får inte nöja oss med kvinnor fri från burka till slutet av gymnasieskolan. Vi får inte bli offer för vargens propaganda.

Talibansk stat betyder dör för yttrandefrihet, tankefrihet, åsiktsfrihet, musik, konst, studie, arbete, skratt, fritid, mänsklig värdighet, energi och hopp. Våra flickor och pojkar, våra kvinnor och män berövas allt dessa.

En regim som har kommit till makten genom att ljuga, lura, förtrycka och döda kan aldrig proklamera en stat där människors fri- och rättigheter samt deras säkerhet och värdighet värdesätts och garanteras. Vi måste visa motstånd mot varje försök att rentvå talibaner.

Vi vet detta. Vi kommer att med iver fortsätta vår väg. Vi vet att vägen är svår. Vi vet att den kräver en hel del energi och offer. Vi vet att vi kommer att ta oss långsamt framåt. Men vi kommer att med iver fortsätta vår väg.

S.A
Afghanistan


Översättning från persiska till svenska:
Nader Sani, Kvinnors Nätverk