سعید سهرابی

مجموعه گفتارها و مصاحبه‌ها در رادیو صدای زنان

تاریخ پخشمدتعنوان گفتار
1997-12-1413' صحبتهای خوئی، خاتمی، اطلاعیه
1999-03-062' اطلاعیه، سفر خاتمی به ایتالیا - دعوت به تظاهرات
2003-04-277' در سمینار کارگری - استکهلم
2005-01-2332' اتحادیۀ ایرانیان، رادیو فردا - چه باید کرد...
2007-04-1534' دستگیری محمود صالحی، جنبش کارگری
2008-03-0216' انقلاب بهمن ۵۷ و درسهایش ۱/۴
2008-03-0217' انقلاب بهمن ۵۷ و درسهایش ۲/۴
2008-03-0212' انقلاب بهمن ۵۷ و درسهایش ۳/۴
2008-03-0219' انقلاب بهمن ۵۷ و درسهایش ۴/۴
2009-06-219' ایران - چه باید کرد؟
2009-06-2813' درباره ستاد حمايت از مبارزات مردم ايران
2009-07-1214' ستاد حمایت از مبارزات مردم ایران ۱/۲
2009-07-1215' ستاد حمایت از مبارزات مردم ایران ۲/۲
2009-12-0622' فراخوان شورا - روز دانشجو در استکهلم هفتم دسامبر
2010-02-1417' تظاهرات ۲۲ بهمن در استکهلم
2011-06-058' سرودی از 'یان همّارلوند' برای کارگران ایران، ترجمۀ سعید سهرابی          
2011-08-2814' آزادی و برچیدن زندانهای سیاسی - قرائت مقاله‌ای از سعید سهرابی
2011-10-0219' زندانها در ایران - بحث در جلسۀ شورا در پالتاک
2012-04-2925' سرمایه، بحران، طبقۀ کارگر و کمونیست‌ها
2012-09-0918' همکاری چپ‌ها و کنفرانس 'کلن'
2013-06-0223' "انتخابات" در ایران
2014-02-0939' ۱۹ بهمن، سالگرد سیاهکل، درسهای انقلاب
2016-02-0719' سخنرانی به مناسبت سالگرد سیاهکل
2016-06-0515' تظاهرات در اعتراض به رابطۀ سوئد و ایران، و ملاقات با ظریف
2017-02-1228' انقلاب ایران
2017-04-3011' کارگران ایران - صحبت در جلسۀ استکهلم


آدرس مستقیم این صفحه: http://www.sedayezanan.org/said.html

صدای زنان