* اولین کمکهای WSEO به زلزله‌زدگان هرات رسیده است

سوای کمکهایی که در سوئد در رابطه با کمپین کمک‌رسانی به هرات جمع‌آوری شده و مستقل از این کمپین، مبالغ دیگری از طریق نهاد برابری اجتماعی زنان WSEO از آمریکا و آلمان برای زلزله‌زدگان ارسال شده و به مقصد رسیده است.

بنا به گفته عزیزه خیراندیش...
«روز ۱۶ اکتبر از مبلغ ۵۰۰ یورو به تعداد ۱۰۰ بسته شامل شیرخشک، پوشک بچه، زیرپوش زنانه، نوار بهداشتی، شیشه شیر و پستانک در شهرستان کشک رباط سنگی که تازه دچار زلزله شده بودند توزیع شد.

به تاریخ ۲۵ اکتبر از مبلغ ۳۰۰ دالر باز هم ۱۰۰ بسته شامل پوشاک زنانه و مواد بهداشتی برای مردم آسیب‌دیده از زمین‌لرزه در روستای بوزان وسط شهرستان گلران، روستای بند بغرچر ولسوالی رباط سنگی و مناطق پوران و هوا ده توزیع شد.»


در جداول زیر لیست پولهای ارسالی از آمریکا و آلمان و همچنین لیست قسمتی از اقلام خریداری و توزیع شده را ملاحظه میکنید.
مقدارکمک کنندهارسال کنندهتاریخ
307 دالرSanam Salvia ArzoAsie22-10-2023
200 یوروBasira GhawasAziza14-10-2023
200 یوروMari HaririAziza14-10-2023
100 یوروMina SadatAziza14-10-2023
200 دالرBasira GhawasAziza14-10-2023

DescriptionAmount sentTransfer feeRateReceived AFN
Euro Transfer of funds 2023-10-14 from Germany€500.00 €12.50 = AFN954.6076.36837,229.40
USD Transfer of funds 2023-10-19 from USA$307.00$7.00 = AFN521.5574.50722,352.10
Total amount received in Herat (AFN)   کل مبلغ دریافت شده در هرات (افغانی)59,581.50

NoItem DateQuantityUnitPrice Total (Afghani)Invoice ref.
1Baby milk bottle2023-10-17100piece50 5,000.00 Inv01
2Pacifier2023-10-17100piece10 1,000.00 Inv01
3Breast pump2023-10-176piece50 300.00 Inv01
4Baby powder2023-10-17100piece15 1,500.00 Inv01
5Sanitary pad for women2023-10-17100piece19 1,900.00 Inv02
6Infant formula2023-10-17100piece200 20,000.00 Inv02
7Diaper2023-10-17100piece60 6,000.00 Inv02
8Women underwear2023-10-17100piece25 2,500.00 Inv03
9Plastic bag2023-10-172kilogram165 330.00 Inv04
10Shampoo2023-10-29100piece60 6,000.00 Inv05
11Sanitary pad for women2023-10-29100piece20 2,000.00 Inv05
12pants2023-10-28100piece100 10,000.00 Inv06
13vehicle rent from Herat city to 3 locations2023-10-291day1500 1,500.00 Inv07
14TransportationN/A1trip150 150.00
Total expenses      جمع کل مخارج 58,180.00
باقیمانده در صندوق قرارست عمدتاً به مصرف خرید و رساندن شیرخشک به کودکان زلزله‌زده برسد
رسید خریدهایی که در جدول بالا ذکر شده‌اند. از لینک‌های زیر تصویر برای ورق زدن استفاده کنید

  Inv01   Inv02   Inv03   Inv04   Inv05   Inv06   Inv07

تصاویر مربوط به کارهای تدارکاتی و کمک‌رسانی لینا و آناهیتای عزیز. از لینک‌های زیر تصویر برای ورق زدن استفاده کنید

01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11     12