طومار عليه ترور شخصيت      انتهاى طومار      اطلاعيه‌ها و مطالب دريافت شده      ابراهيم و صداى زنان ١٩٩٧

رفقا، زنان مبارز، سازمان ها، احزاب و نيروهای انقلابى


با درود

ترفندهای رژيم اسلامى برای درهم شکستن اراده انقلابی نيروهای فعال سياسی– اجتماعی، همواره به اشکال گوناگون ادامه داشته است.

ترور فيزيکی، که روزگاری از عُمده حرکتهای رژيم بود، امروز شکل غالب نيست بلکه ترور شخصيت و حضور فرهنگی عمله‌های رژيم در خارج از کشور شکلی است که وجه غالب سياستهای رژيم را برای به انحراف کشاندن مبارزات تبعيديان، تشکيل ميدهد.

از اين رو رژيم جنايتکار اسلامى برای سرپانگهداشتن حکومت قرون وسطايى خويش، با ايجاد جو در ميان مخالفانش آنها را از کار اصلى‌شان که همانا مبارزه بى‌امان با ظلم و ستم اين حکومت است باز ميدارد ومبارزات آنها را به هرز ميبرد.

علاوه بر مزدورانی که خود کارچاق کن و راه انداز اين چرخه هستند کسانی به خاطر بينش عقب مانده و نگاه سطحی به مسائل، عمله اين دستگاه جهنمی ميشوند.

اين افراد و جريانها که ممکن است رابطه مستقيمى هم با اين دستگاه‌های تبليغی نداشته باشند و حتی خود را مخالف جمهوری اسلامی ميپندارند و عمدتا تا آنجا که جمهوری اسلامی در شکل و نام مطرح است شعارهايى هم عليه جمهوری اسلامى ميدهند، بهترين طمعه‌های اين شگرد کارگزاران رژيم هستند.

من ليلا قرايى به عنوان يک فعال جنبش سوسياليستی، عضو هسته اقليت و فعال جنبش زنان ، امروز هدف اين ترور شخصيت قرار گرفته‌ام .

اخيرا در استکهلم راديويى بنام فانوس شروع به کار کرده است که مسئول آن (شخصى بنام پيام) ضمن اعلام مخالفت با رژيم اسلامى مرا متهم کرده است که در سفارت جمهوری اسلامى ديده شده‌ام و گويا با همسر سفير ايران دست داده‌ام و بدين وسيله ميخواهد مرا همکار اين جنايتکاران تاريخ قلمداد کند و ادعا کرده است که فيلمی از اين مراسم در دست دارد.

منبع اطلاعاتی او از قرار شخصی بنام ابراهيم (پويان آزادی) است که سالها قبل به خاطر اعمال خشونت نسبت به همسرش در انظار عمومی، توسط فعالين جنبش زنان محکوم و از طرف فعالين چپ در استکهلم مادام که از خود انتقاد نکند بايکوت شده بود. اگر چه برخی از فعالين چپ بر اين قرار خود پايدار نماندند و اين سبب شد که شخص نامبرده، نه تنها از خود انتقاد نکند بلکه به انتقامجويى روی آورد و در اين رابطه از هيچ توطئه‌ای رويگردان نباشد.

لازم به توضيح نيست که من به عنوان کسى که از ابتدای مبارزه‌ام با سازمان چريکهای فدايى خلق و سپس با اقليت و در آخرين انشعاب با هسته اقليت بوده و هستم ، کمترين تغييری در آرمانهايم نداده‌ام و همچنان بر سر تعهداتم ايستاده‌ام و رژيم سرمايه داری جمهوری اسلامى را دشمن و برهم زننده آسايش و امنيت مردم تحت ستم ايران دانسته و برای برقراری سوسياليسم مبارزه ميکنم.

من ضمن اعلام اين موضوع که اين خزعبلات و شايعات از پايه پوچ و بى اساس است و چيزی نيست جز ترور شخصيت برای نابود کردن روانى مبارزانی که لحظه‌ای از مبارزه با ستم غافل نميمانند، به شما هشدار ميدهم و از شما ميخواهم که ضمن محکوم کردن اين توطئه‌ها و تحريکات، در مقابل اين اعمال ساکت ننشنيد و برنامه‌های ترور هويت و شخصيت را که امروز جمهوری اسلامى به جای ترور فيزيکی مبارزان در خارج از کشور سازمان ميدهد افشاء و رسوا کنيد.

در انتظار برخورد مسئولانه شما و با آرزوی پيروزی مبارزات بر حق مردم ايران برای سرنگون کردن رژيم جهل و جنايت.

ليلا قرايى
دبير شبکه زنان و مسئول راديو صدای زنان در استکهلم

١٢ر١ر٢٠٠٥


به گوشه هايى از لجن پراکنى هاى اخير راديو فانوس گوش کنيد.

نامتان را به ليست کسانى که لجن پراکنى و ترور شخصيت را محکوم ميکنند، اضافه کنيد. (ليست در تاريخ ٢٧ر٢ر٢٠٠٥ بسته شد.)

اگر کسى نام شما را در اين ليست جعل کرده است، بلافاصله به مسئول سايت اطلاع بدهيد.

ابراهيم و صداى زنان ١٩٩٧

اطلاعات عمومى در مورد مقررات ناظر بر کار راديوهاى محلى

رپرتاژ تلويزيون دولتى کانال ١ سوئد، درباره راديو فانوس - دوشنبه ٧ر٢ر٢٠٠٥ اخبار ساعت هفت و نيم شب

شما هم از راديو فانوس شکايت کنيد!

برگشت به بالاى صفحه
ليست نام کسانى که لجن پراکنى و ترور شخصيت را محکوم ميکنند:

نامعنوان
ليلا قرائىمسئول شبکه و صداى زنان در استکهلم - سوئد
سايه سعيدي سيرجاني 
شیما کلباسی 
فریدون گیلانی شاعر و نویسنده - دبیرکل حزب سوسیالیست ایران  
بصيرنصيبیسينماگر  
Parastoo Mohajer  
Soheil  
خسرو داورعضو شبکه زنان  
ناصر طاهرىفعال سياسى و عضو شبکه زنان  
Arezoo AzimiOzwe Shabake zanan  
کورش مدرسىعضو حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست  
سعيد سهرابىکمونيست  
رحيم عابدين زاده  
هسته اقليتهسته اقليت  
ايوب مدائنعضو هسته اقليت  
سوسن يوسفىکمونيست - فعال جنبش زنان  
Nasrin Jalali  
Ellaheh SabaActivist for Children Rights  
Arman FarakishIranian Civilrights Committee  
شبنم مقدمتورنتو  
Table BidaariDaneshjou - Sweden/Stockholm  
جابر کلیبی پژوهش گر علوم سیاسی و اجتماعی از فعالان جنبش کمونیستی  
پروانه قاسمیسردبیر سایت همبستگى خلق براى سوسياليسم، از فعالان جنبش کمونیستی  
امید حبیبی نیاروزنامه نگار و پژوهشگر ارتباطات،سخنگوی پیشروان آزادی بیان ایران و کمیته پیگیری وضعیت احمد باطبی  
bro bibina  
Minoo Haomailiozve hezbe komonist karegary hekmatist - faal hgoge zan va panahande  
خالد ظاهرى  
رامين مولائيفيلم پرداز  
Rosa Roshan  
سروش دانش هوادار حزب کمونیست کارگری - حکمتیست  
setareh azadi  
Asad Nodinyanaozve daftar syasye hezbe komoniste karegariye iran hekmatist  
بهرام مدرسیعضو حزب كمونیست كارگری- حكمتیست  
بهروز مدرسیعضو حزب کمونیست کارگری حکمتیست  
ايرج فرزادعضو حزب کمونيست کارگري ايران حکمتيست  
رحمان حسین زاده عضو رهبری حزب کمونیست کارگری ـ حکمتیست  
مهین دارایی  
Roben shahomianعضو اتحاد فدائيان کمونيست  
نظيره معماريعضو حزب کمونيست کارگري - حکمتيست  
اسد گلچينىعضو حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست  
سايت اکتبرسايت کميته کردستان حزب کمونيست کارگرى ايران - حکمتيست  
شراره ایرانیعضو شورای مرکزی سازمان اتحاد فداییان کمونیست  
بابک رحیمیروزنامه‌نگار و سردبیر نشریه مانا
Salam-Zijji  
فاتح شیخ عضو حزب کمونیست کارگری ایران _ حکمتیست  
شهین مسناوی عضو حزب کمونیست کارگری ایران _ حکمتیست  
راديو دنياي نوشيوا شهابي  
راديو دنياي نوغلام اکبري  
شاهین جهانیعضو اتحاد فدائیان کمونیست/ وغضو شبکه زنان  
اوسا علىوبلگ نويس و فعال كمونيسم كارگرى  
راديو پرتو در وستروسيدى گلچينى ٬ عضو حزب کمونيست کارگرى ايران - حکمتيست  
راديو سازمان رهايى زن در وستروسمريم افراسيابپور . مسئول سازمان رهايى زن در سوئد  
سیامک کمونیست  
masoudfaale sisasi  
masoud  
ghafoor zarringhafoor  
and Mina Ghavidel Jalal Vahdati  
SETAREAZ BAKHSH FANI RADIO ZANAN  
داريوش نيکنامعضو حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست  
عباس رضاييعضو حزب کمونيست کارگري ايران_حکمتيست  
عزت ملکي حزب کمونيست کارگري - حکمتيست  
ibrahim.batmaniozve hezbe komoniste kargari-hekmatist  
جلال محمد نژادعضو حزب کمونيست ايران  
سليمان امين زادهفعال سياسى  
اختر کمانگرعضو حزب کمونيست ايران  
صديقه محمدى  
روناک آشناگرفعال سياسي  
شمسى خــــرّمـــىفعال سياسى  
امير کلاه قوچىفعال سياسى  
صديق جهانىفعال سياسى  
رسول حسن پورعضو حزب کمونيست ايران  
اردشير حيدرىعضو حزب کمونيست ايران  
شاهدخت درخشانفعال سياسى  
بهرام رحمانىعضو حزب کمونيست ايران  
PrshengBahrami  
پيمان بخشايشعضو حزب کمونيست کارگرى ايران  
راديو انترناسيونال استکهلمفرزاد اديبي  
kati  
Siamak Bahariحرب کمونیست کارگری ایران  
کیمیا پازوکیفدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی / استکهلم  
مينافعال جنبش زنان - عضو هسته اقليت  
Awat Sharifiozve hebe komoniste karegari hekmatist  
Hasan SalehiOzve hezbe kommonist e kargari Iran  
ابىاز طرف عده اى از تاکسى رانان ايرانى استکهلم  
TalajehStudent  
دکتر زهرا عرفانىفعال سياسى، مدير سازمان زنان مترقى و راديو پارس زوريخ - سوئيس www.pwoiran.com  
سعيد آرماندبير سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى - بريتانيا  
مظفر محمدىترور شخصيت را محکوم ميکنم  
مصطفى رشيدى  
ناصر پيشرو  
سيما بهارىعضو حزب کمونيست کارگرى ايران  
بهزادعضو هسته اقليت  
مــحــمّــد ســيّـد احــمــدىعضو هسته اقليت  
مسعود رازیکمونیست  
Siavash daneshvar  
Khalil Keyvan  
ملکه عزتیعضو حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست  
ناصر مرادیعضو حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست  
عادل صالح (آسو) عضو ح.ک.ک.ع  
Omidkargar  
پروين کابلىاز طرف فعالين کمپين زنان  
نهرو ظاهري  
چیمن کریمعضو حزب کمونیست کارگری عراق  
سحر الياسى  
توفيق پيرخضري عضو حزب کمونيسم کارگري حکمتيست  
شيرين فرخنده  
اسد نودینیان عضو حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست  
سارا محمدمسئول تشکل پیلا و فادیمه را هرگز فراموش نکن  
pershang khatemi  
mohamad rahbardabir javanan dar norway  
اعظم کم گویانعضو حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست  
آذر مدرسی  
سوسن صابری عضو حزب کمونیست کارگری ایران  
Anita Farzanehsazman rahai zan  
Kavan safar ozve sazman javanan hekmatist  
فواد روشنكادر حزب كمونيست كارگري ايران  
k_hekmatist  
آناهيتا ناصركادر حزب كمونيست كارگري ايران  
Omar KarimiMember of WPI Hekmatist  
Manocher MasoriInternational Committee Against Executions  
عباس سماکارشاعر و نويسنده  
Ghader Mahmoudpour Hezb komunist kargari Iran - hekmatist  
sohrab saremiaz iran  
Ghafar GholamveysiUozve hezbe komonist kargari -Hekmatist  
سعيد يگانه  
روناگ زنديعضو حزب کمونيست کارگري - حکمتيست  
سربلندمسئول سايت من و پالتاك  
بابک شدیدیozve hezbe komoniste kargari iran  
Esmail Owjiحرب کمونیست کارگری ایران  
محمد فتاحیعضو حزب حکمتیست ها  
hossein ahmadiniatoronto  
Hussein MoradiDabir sazeman saraserie penahandegan irani vahed Göteborg  
Amin Ahmadiozve hezbe kommonist karegari iran hekmatist  
Nahro Moradisazeman rahaei zan  
N AlipanahHekmatist  
نازنین صدیق عضو حزب کمونیست کارگری ایران  
عبدالله اسدی همبستگی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی  
مجید حمیدیان Memeber of worker communist party of Iran  
ناصر اصغری  
خورشید شایقفعال اجتماعی  
Reza KamangarFal siasy  
صلاح ايراندوست  
فرشته بهمنى  
شةمال علي عضو دفتر سياسي حزب كمونيست كاركري عراق  
fathiyeh naghibzadeh  
Karim Nooriعضو حزب کمونيست کارگرى  
Hamid Nassiri  
بهزاد فرهمندکارگر  
جمال کمانگرعضو حزب حکمتیستها  
رضا رحیمیفعال سیاسی  
Kevin KetabiOzve Hezbe Kommuniste karegari-Hekmatist  
فریماه فرهمندفعال جنبش زنان  
Aki Matinmedlem  
MOHSEN GULMOHAMMADIKARGAR  
نينامسئول سايت وروجک  
عبود قاسمى ( كاركر ) امارات دبي  
عمر خطاطعضو حزب كمونيست كاركرى عــراق  
حسین مهینیفیلمساز و عکاس  
rezazade3از سایت منو پالتاک  
رکسانا دستنفعال حقوق بشر  
كامل احمدعضو حزب كمونست كاركري عراق  
Kamal Awihang  
mokhalef  
nasrin sena  
Jamal MuhsinA member of Worker-Communist Party of Iraq  
رحیم دانشجو  
Sara,Neekoo  
MasoudGöteborg  
Azar Mosavat  
Nahid pertoviActivist for women Rights  
yusef naderikomonist  
sanas member of rahai zan Iran  
فرشاد حسينى دبيرخانه فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى  
علی قادری فر دریکستاد نوروژ  
Shaya Malekoshoarai  
آمين زرينعضو حزب کمونيست کارگري ايران_ حکمتيست  
kanon daneshjuyane iranHolland  
خسرو صارمیاز سوئد  
Abrahim MalekHe is diffinitlty a reactionary agenent of the regime of fascist Islamic Republic in Iran.  
Renwar Jabarfaal syasy w ozu Hizb Komunist Kargary Iraq  
رئوف افسائىفعال سياسى  
مينا احدى  
فرشيد شـُـــکرى  
مظفر فلاحى  
Homa Arjomandcoordinator of the International Campaign Agaist Sharia Court in Canada  
محمد جاویدعضو اتحادیه های کا رگران بیمارستان های کانادا  
سيامک امجدىعضو حزب کمونيست کارگرى ايران  
چکا وکبه اعمال عبث "رادیو فا نوس" در جهت ترور شخصییت خانم ليلا قرايى شدیدا اعتراض میکنم.  
شراگیم هوادار فدائیان (اقلیت) امریکا  
Nasrin Adhami Iran Kashan  
Khashaiar AdhamiIran Kashan  
anjoma golshananjoman golshan dar www.golshan.com  
bijan abadiyek irani mokhalef teror shakhsiat  
Soheila Ghavidel  
Simin Ghavidel  
Mahnaz Ghavidel  
Bahman KatebianAs long as religion and capital rules barbaric and crime against humanity continues.
مرتضی افشاریفعال کارگری  
Behrooz Mehrabadi  
Younes Khalil aghaieOzwe Hezbe Komuniste iran va Komala  
حسين عبدالله پور  
فريدا روشن  
مصطفی قادریکمونیست کارگری  
ناهید جهرمیکمونیست سربدار  
هامون سیستانیشاعر  
ساحل نشینشاعر  
مصطفی بهروزیهوادار سازمان فداییان (اقلیت) ترکیه  
نازنین کناریهوادار حزب کمونیست ایران (مارکسیست، لنینیست،ماءویست)  
یدی کریم پورحکمتیست  
Ares Zareiعضو حزب کمونیست ایران و کومه له  
احمد مزارعیفعال سیاسی و مخالف دولت ارتجاعی اسلامی ایران  
Borzu Fuladvand  
Nasrin AmirsedghiAuthoress / Germany - Mainz  
sharifzadeh Abobakr ozve hezbe komunist kargariye iran hekmatist  
rabiei baharhekmatist  
سيروان ئه مينئه ندامي حيزبي كومونيستي كريكاري عيراق  
Arezo Mohamadi  
حسام منتظریدبیر سازمان سراسری پناهندگان ایرانی ـواحد استکهلم  
Dr.Saeed SalehiniaNeuropsychiatrist  
حسين خاورانيعضو سازمان فعالين جنبش نوين کمونيستي ايران  
عثمان محمدیکانادا  
Soran Zakiعضو حزب کمونیست ایران  
نازي آزادهعضو سازمان فعا لين جنبش نوين کمونيستي ايران  
lila kazemi  
يوسف رسولىحزب كمونيست كارگرى ـ حكمتيست ، معاون سردبير سايت ايران تريبون ، روزنامه نگار  
Farnoush  
هلمت احمديانعضو حزب کمونيست ايران  
neriman asånorway  
نوذر نظرعضو حزب کمونيست ايران  
jalal mahmoudzadekampine hambastagi az kargarane iran v alman  
Mazda AzariAmerica  
مهیار چپ انقلابی USA  
جواد مافیکارگران جنوب (سرنگون باد جمهوری اسلامی - برقرار باد حکومت شورائی)  
Fazrulla MullaeiIran  
Karim HussainiKurdistan-Iran  
Mehdi RezazadehFaall Chap, USA  
محمدمحمدي عضو حزب كمنيست كارگري-حكمتيست از تركيه  
فاطمه رضاييعضو حرب كمونيست كارگري-حكمتيست تركيه  
مهدي حسيني عضو حرب كمونيست كارگري-حكمتيست تركيه  
حميد محمدي عضو حرب كمونيست كارگري-حكمتيست تركيه  
ازاد محمديعضو حزب كمونيست كارگري- حكمتيست تركيه  
مسعود محمديعضو حزب كمونيست كارگري- حكمتيست تركيه  
بهزاد محمديعضو حرب كمونيست كارگري- حكمتيست تركيه  
بهزاد حسينيعضو حرب كمونيست كارگري- حكمتيست تركيه  
سيما رهاييدوستدار حكمتيستاها ايران قزوين  
عزيزياول كودكان ايران  
فريبا هرهايي زن از ايران  
سروه- م جوانان- حكمتيست از ايران  
Homayun- Godazgar hekmatist  
March 8thسازمان زنان هشت مارس (ایرانی-افغانستانی) 
Hassan Siavasheesiavashee  
بهروز حاکسارمددکار اجتماعی و فعال سیاسی  
بیژن هدایتسردبیر نشریه نگاه  
ه - مرتضايي از سقر هوادار ادامه دهندگان راه حكمت حزب كمونيست كارگري ايران-حكمتيست  
م- فاروقي فعال دفاع از كودكان سقز  
محمد رشيد ابادي از ديواندره طرفدار اول كودكان وجوانان حكمتيست  
م-اردلان از سقر به اين ياوه گوييها معترضم زنده باد ازادي برابري زنده باد جنبش بي خدايي  
محسن مکیپزشک  
علیرضا شجاعیاین حرکات اخوندیست باید از طرف هر انسان شریفی محکوم شود  
امید مصباحکارگر  
افسانه ملکیدانشجو - ایران  
اکبر رضا زادهمهندس شرکت نفت - ایران  
محمد رضا نظریکارگر از امریکا  
اصغر جوانمردیفعال جنبش چپ  
رجبعلی ملاییدانشجو - ایران  
Saeedeh Razani Iranian Women Organization. Toronto. Canada  
Asa'd Koshawebmaster of Rahai-Zan.UHRTV.com
Mahmood AhmadiWorker Communist Party of Iran  
ژاله احمدیپزشک، محقق، فعال جنبش چپ، فعال جنبش زنان، فعال جنبش عليه نژادپرستى  
جلال حسینی  
omid khodabakhshihormate ensanha ra ba tohmat va tohin nashkanid.  
Rahim KarimiFotograf  
Farima Karimifilmare  
اعظم قرايىعضو هيأت مديره شبکه زنان
Syvan Rezaei  
عباس کساييانازفعالان جنبش کمونيستي -حزب سوسياليست ايران SPI  
کامران پارسايي مطلقازفعالان جنبش کمونيستي -حزب سوسياليست ايران SPI  
مهري از ايران هوادار ح-حكمتيسم  
احمدروستاييازفعالان جنبش کمونيستي -حزب سوسياليست ايران www.jonbesh-iran.com  
احمد صادقي حسن اباديازفعالان جنبش کمونيستي-حزب سوسياليست ايرانwww.jonbesh-iran.com  
ايران خليلازفعالان جنبش کمونيستي-حزب سوسياليست ايرانwww.jonbesh-iran.com  
فريد بمبوتي ازفعالان جنبش کمونيستي-حزب سوسياليست ايرانwww.jonbesh-iran.com  
مريم عنبرپوري ازفعالان جنبش کمونيستي-حزب سوسياليست ايرانSPI  
محمد لطفي ازفعالان جنبش کمونيستي-حزب سوسياليست ايران SPI  
سعيد معماريازفعالان جنبش کمونيستي-حزب سوسياليست ايرانSPI  
رضاعصاري ازفعالان جنبش کمونيستي-حزب سوسياليست ايرانwww.jonbesh-iran.com  
مهرداد ميرصادقيازفعالان جنبش کمونيستي-حزب سوسياليست ايرانwww.jonbesh-iran.com  
سعيد کرميازفعالان جنبش کمونيستي-حزب سوسياليست ايران www.jonbesh-iran.com  
عليرضا گودرزيازفعالان جنبش کمونيستي-حزب سوسياليست ايرانwww.jonbesh-iran.com  
رامين جلال زادهازفعالان جنبش کمونيستي-حزب سوسياليست ايرانwww.jonbesh-iran.com  
علي غديريازفعالان جنبش کمونيستي-حزب سوسياليست ايران www.jonbesh-iran.com  
اردشير قزلباشازفعالان جنبش کمونيستي-حزب سوسياليست ايرانwww.jonbesh-iran.com  
فريبرز محبيازفعالان جنبش کمونيستي-حزب سوسياليست ايرانwww.jonbesh-iran.com  
هوشنگ ساکي ازفعالان جنبش کمونيستي-حزب سوسياليست ايرانwww.jonbesh-iran.com  
فريبا (کبرا) لطفيمرگ برارتجاع- حزب سوسياليست ايران SPI  
مسعود شفه مرگ برارتجاع-حزب سوسياليست ايران SPI  
بهرامهوادار سازمان فدائيان (اقليت)  
شکوفههوادارسازمان فدائيان (اقليت)  
مسعودهوادارسازمان فدائيان (اقليت)  
ناهیدهوادارسازمان فدائيان (اقليت)  
شهرام نوري اينانلومرگ برارتجاع-حزب سوسياليست ايران www.jonbesh-iran.com  
شیرینهوادار سازمان فدائيان (اقليت) - اتحاد انقلابی نیروهای کمونيست و چپ  
مريم خبازبشرازفعالان جنبش کمونيستي-حزب سوسياليست ايران www.jonbesh-iran.com  
شهين سعيداباديازفعالان جنبش کمونيستي-حزب سوسياليست ايرانwww.jonbesh-iran.con  
محسن لطف اله زادهازفعالان جنبش کمونيستي-حزب سوسياليست ايرانwww.jonbesh-iran.com  
سعيد متقييانمرگ برارتجاع-حزب سوسياليست ايرانwww.jonbesh-iran.com  
علي عيدي زادهمرگ برارتجاع- حزب سوسياليست ايرانwww.jonbesh-iran.com  
داريوش شاهروديمرگ برارتجاع-حزب سوسياليست ايرانwww.jonbesh-iran.com  
رمضانعلي (بهروز) دوستداراسدي ازفعالان جنبش کمونيستي-حزب سوسياليست ايرانwww.jonbesh-iran.com  
ناصر رضاييازفعالان جنبش کمونيستي- حزب سوسياليست ايران www.jonbesh-iran.com  
حسين علي پورمرگ برارتجاع-حزب سوسياليست ايرانwww.jonbesh-iran.com  
لاله بهادريمرگ برارتجاع-حزب سوسياليست ايرانwww.jonbesh-iran.com  
حميد قاسميانمرگ برارجاع-حزب سوسياليست ايرانwww.jonbesh-iran.com  
منوچهر رضاييازفعالان جنبش کمونيستي-حزب سوسياليست ايران www.jonbesh-iran.com  
کامبيز اعرابيمرگ برارتجاع-حزب سوسياليست ايرانwww.jonbesh-iran.com  
اسماعيل خيرمرگ برارتجاع-حزب سوسياليست ايرانwww.jonbesh-iran.com  
مينو همتيمدير و مجري برنامه رهايي زن از تلويزيون کانال يک ماهواره  
زهره قراییعضو هسته اقلیت  
وحيد نيري ازالمانمرگ برارتجاع-حزب سوسياليست ايرانwww.jonbesh-iran.com  
محمود واقف از المانمرگ برارتجاع -برفرازبادپرچم سرخ کمونيسم www.jonbesh-iran.com  
حسين يوسفي از المانارتجاع نابوداست/سوسياليسم پيروزاستwww.javanan-spi.com  
غزاله والاله لطفيازهيات موسس سازمان جوانان حزب سوسياليست ايران www.javanan-spi.com  
م- مسعوديجوان بيكار هوادار حزب كمونيست كارگري- حكمتيست از سنندج مرگ بر تروريزم اسلامي زنده باد ازادي برابري حكمومت كارگري  
jaraqa.persianblog.com ترور شخصيت انسانها ممنوع بايد اين نوع اتهام زدنها را رسوا كرد  
کسرا وکيميا کساييانليلاجان! خورشيد به گل نمي توان اندود ن-توخورشيدي www.javanan-spi.com  
صباوبيتا زندي اگرغم لشگرانگيزد  
mehri ögutcen  
بهنام ارانىدبير سازمان سراسرى پناهندگان ايرانى - واحد سوئد  
عذرا آدمى حکمتيست  
Saman Pirasteh  
مهران صولتیمشکین آباد  
عباس شکوییعمل غیر انسانی ترور شخصیت توسط رادیو فانوس با ید محکوم گردد  
حسین پرتواسترالیا  
منوچهر کرمیاسپانیا  
محمود حسین زادهسخنان گوینده رادیو فانوس قلب هر انسان شریف را آزده می کند. فرهنگ آخوندی ننگت باد!!  
علیرضا فرهنگ  
امينه کاکه باوهجامعه شناس، عضو سازمان مبارزه زنان ايرانى براى آزادى، و راديو صداى زنان به زبان کردى
hadimarg bar kasani ke ansaniyat ra be vasileie din mikoshand  
شاهو -م ازسقزافترا در هر شكل محكوم است - هوادار ح-حكمتيسم  
م- ضيايي دانشجوي اخراجي خودم را عضو حزب حكمتيسم ميدانم وتوهين وبي حرمتي به انسانها را محكوم مي كنم  
محي الدين - ع ديواندره هوادار حكمتيستها افترا محكوم است  
ث- امانيكرمانشاه عضو حزب كمونيست كارگري- حكمتيست  
مونا حيدريزنده باد جنبش بي خدايي  
ن- محمدي از سقزsjk-hekmatist.com  
منوچهرهوادار سازمان فدائيان (اقليت)  
حميرا-خChildrenFirstInternational.org مدافع حقوق كودک  
لیلاهوادارسازمان فدائيان (اقليت)  
س- علي پور از ايرانحكمتيست  
علي از ايرانهوادار اين سايت pasox.org هر نوع افتراي را محكوم مي كنم  
Maniهوادارفدائيان (اقليت) کار، نان، آزادی - حکومت شورائی  
Farideh Rezaiyfaale siyasi  
Sudabeh AlipoorSverige  
صبا راهي  
رحمان درویشفعال سیاسی  
غلام یوسفی گوینده رادیو فانوس و همکار ایشان پویان ازادی می باید بخاطر تهمت ها یی که زده اند محکوم شوند  
hassan ahmad abdullahassan abdulla. ah-abdul@online.no  
Farideh AghajaniHekmatist  
معین کرمی  
ستاره نوروزی  
غلامرضا خرم آبادیفعال جنبش کارگری  
cyrous irani  
کورش حسین زادهکارکر  
جواد حکیمیفعال چپ  
Mohsen Javadi  
Abbas Mirhusaini  
Saifa Haidari  
اسد محمدیفعال چپ  
کورش دهداری  
شهرام تابان  
مینو تابان  
محسن آروییترور شخصیت توسط رادیو فانوس و ابراهیم شدیدآ محکوم است  
پرشنگ خاتمیعضو حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست  
Esmail Asadi  
Karimi Maziyar  
آزادیخواهترور شخصییت از هرجانبی که صورتگیرد محکوم است  
هوشنگ نجار  
عباس کیایی  
saharfinland  
ا علیزادهترور شخصیت را محکوم می کنم  
کریم اکبرزادهکارگر  
Jafar MafiKarshenase Ertebatate Ejtemaee  
Mohsen Dahdari  
Abbas Karemi  
Monir HussainZadeh  
farane,sweden  
Farideh ArmanHezb komonist kargari Iran  
عشق و آزادیحتی یک لحظه درمحکوم کردن " ترور شخصیت" از جانب هر کس و جریانی شک نکنیم.  
مجید مشیدیفعال سیاسی، مسئول کانون دمکراتیک پناهندگان M-Moshayedi.com
م کمالیترور شخصیت و تجاوز به حقوق انسان ها محکوم است  
آرش شاهتيموریمسئول راديو اينترنتی همصدا info@radiohamseda.com  
آرش شمساز حزب سبزهای ایران  
مهدي رحيمي فردازفعالان سازمان جوانان حزب سوسياليست ايران www.javanan-spi.com  
زيبا و مينا نوبريمرگ برزن ستيزان مدعي برابري خواهي www.jonbesh-iran.com  
ailاز ايران هر نوع لجن پراكني ممنوع  
م- رحمانيترور شخصيت كار كساني است كه منطق سرشان نمي شود بجاي بحث سياسي به ترور شخصيهت دست مي زنند ولي اين ترورها در اراده انسانها وقفه اي ايجاد نمي كند جمعي ار هواداران حكمتيست در سقر  
aida  
شورارادیو شورا؛ سوئیس  
خانه پناهجوخانه پناهجو؛ خانه تمام پناهجویان ایرانی www.panahjoo.com  
عبدالله ابراهیم زاده عضو هئیت اجرائی کانون دمکراتیک پناهندگان - سوئیس
کانون دمکراتیک پناهندگان
سوئیس
www.k-d-panahandegan.org
هرمزرسولی عضوهئیت اجرائی کانون دمکراتیک پناهندگان- سوئیس www.k-d-panahandegan.org
سلیمان قاسمیانیدبیر اول کودکان در سوئد
لیلا قاسمیانیعضو هیئت رئیسه اول کودکان در سوئد www.BarnenForst.se
Hangamafrom Kabul
كریمكمونیست از سقز  
رسول بلوچاز فعالين چپ جنبش مردم زحمتکش بلوچستان - بامى استار
يک زن بلوچيکى از فعالين کميته زنان بلوچستان
omidsalam  
امجد محب غانم32 نيل القصر .تونس.محله سوكه. بنزرت  
تـــــــــــذ کـــــــــر
از همه دوستان صاحب نظر تقاضا ميکنيم از باز بودن اين ليست سوء استفاده نکنند. اين ليست کسانی است که لجن پراکنی و ترور شخصيت و بخصوص نمونه راديو فانوسی آنرا محکوم ميکنند. اگر کسی نميخواهد اسمش را در اين ليست بنويسد ننويسد، ولی لطفا از اين ليست برای انجام کارهای ديگر هم (سوء) استفاده نکند. برای اظهارنظرات ديگر، دهها سايت و نشريه و راديوى ديگر در اختيار همگان هست.

لازم است اين نکته را هم تذکر بدهيم که نوشتن نام ديگران در اين ليست بدون اطلاع و درخواست صريح صاحب اصلی آن نام، هم سوء استفاده از ليست و هم سوء استفاده از نام آن شخص است و قطعا تلاش در جهت بی اعتبار کردن هر دو. از اين کار اکيدا خوددارى کنيد.

مسئول سايت - ۲۸ر۱ر۲۰۰۵

تذکر اکيد به اين دليل است که سوء استفاده واقعا رخ داده است. نگاه کنيد به گزارش.
 

Tahere AbbasiKanone demokratike panahandegane swiss www.k-d-panahandegan.org  
رحیم کریمیانپور  
کمال داوری  
خسرو حمکتسردبير نشريه جوانان سوسياليست کردستان عراق  
Morteza Azadi  
Ahmad  
Habib HeiderainejhadCommunist member In Spain  
عباس قبادی کارمند دانشگاه آزاد واحد رودهن 
Behnaz Dashtbozorg  
Keyvan AzariH.K.K.Hekmatist
فوروم فرهنگ و هنر ايران و آلمان Deutsch-Iranisches Forum für Kultur und Kunst e.V
عباس بختياریعضو سابق سازمان چريکهای فدايی خلق (اقليت) - مدير فرهنگسرای پويا - پاريس  
Reza Samieyozve hezb communistkargari  
ايمان از مشهدعضو مهندسان الكترونيك  
فائزه آذريجراح مغز  
Tirdâd ZâgrosiIn daste mardhâ bâyasti xejâlat bekešand
Saeid Khafan  
Egbal  
Shorash AzizanKargar, västerås, Sweden  
Shakib_Moheb_Lترور شخصیت را محکوم می کنم  
Sona Najafi  
Shima Ferdosi  
Mohammad Saeid Vaezi اين امضا در ساعت 09:37 روز ١٦ فوريه از کامپيوتر شماره 217.215.179.120 به ليست اضافه شده و به اين علت که همان شماره‌اى را دارد که امضاى زير را جعل کرده، توسط مسئول سايت خط خورده است.
هادي فهيمي فر اين امضاى جعلى در ساعت 09:45 روز ١٦ فوريه از کامپيوتر 217.215.179.120 به ليست اضافه شده و توسط مسئول سايت خط خورده است. نام مودم مشترک نزد شرکت بواستريم: as15-6-3.has.s.bonet.se
Marjanhavadar sazmane zanane hashtemars - IRANI & AFGHNESTANI
منصور حكمت رهبر جنبش   اين امضاى جعلى در ساعت 23:58 روز ١٦ فوريه از کامپيوتر شماره 82.182.130.5 به ليست اضافه شده و توسط مسئول سايت خط خورده است. نام مودم مشترک نزد شرکت بواستريم: 1-1-1-12a.has.sth.bostream.se
شورای سردبیری شوکرانwww.shokaran.tk
Jamshid RANJBARAz Peykar
Yadollah Lorestanihogogdan dar tabid- yaddashte hafte sait didgah
Kamal Hosseini Kargardan - Theater & Bazigar  
mina  
Simin PanjehshahiAqaliet VAEQI  
elham aminidaneshjoo  
بد نيست شما هم بدانيد مخالفان شبکه زنان و اين ليست بلند بالا چه قماش آدمهايى هستند. اگر حالتان بهم نميخورد بخوانيد
اگر کسى نام شما را در اين ليست جعل کرده است، بلافاصله به مسئول سايت اطلاع بدهيد.
اگر علاوه بر نامنويسی مايليد نظرتان را در اين مورد به اطلاع ديگران برسانيد به صفحه اطلاعيه‌ها رجوع کنيد. در آنجا ميتوانيد نظرات ديگران را بخوانيد و نظر خودتان را بدون واسطه منتشر کنيد.
اگر حرفی داريد، ترديد نکنيد. جواب حرف ناحساب حرف حساب است! (صفحه اطلاعيه‌ها هم در تاريخ ٢٧ر٢ر٢٠٠٥ بسته شد.)

برگشت به بالاى صفحه

تاريخ شروع نامنويسى ١٥ر١ر٢٠٠٥
تاريخ اتمام نامنويسى ٢٧ر٢ر٢٠٠٥