Fãrsi Lãtin      Fãrsi Arabi     Svenska     English                


Mibaxšid! Be Fãrsie Lãtin dar dast nist.

Šomã mitunid in zahmat ro barãye mã bekešid?

Agar mitunid, lotfan bã mã tamãs begirid.