Fãrsi Lãtin     Fãrsi Arabi     Svenska      English                


MOTIVATION

Opinionsbildning

Haideh Daragahi och Leila Qaraee

Varje söndag ljuder programmet "Kvinnors röst" på närradion Radio Sydväst. Programmet riktar sig till iranier och persisktalande kurder och afghaner. I sex år har Haideh Daragahi och Leila Qaraee sänt programmet. Trots hot och trakasserier har de fortsatt. De har blivit de orädda rösterna i etern.

Närradiosändingarna utgår från organisationen "Kvinnors nätverk" som ger stöd och hjälp till första och andra generationens kvinnliga invandrare.

Med bakgrund som politiska flyktingar som förföljts för sina åsikter , bott i flyktingsläger och upplevt fattigdom och isolering i Sverige drivs dessa båda kvinnor av viljan att dela med sig av sina erfarenheter.

De betonar invandrarkvinnors vilja att bli en del av det svenska samhället och samtidigt hålla sin kultur och sitt språk levande. De kan aldrig acceptera att invandrarkvinnor ses som mindre värda än andra grupper, att förtryck och misshandel av invandrarkvinnor ursäktas med hänvisning till kulturella skillnader och levnadsmönster.

Kvinnor får hjälp att skaffa advokat eller bostad, i kontakterna med myndigheter, att helt enkelt få stöd att orientera sig i det svenska samhället, i dess rättigheter och skyldigheter.

Haideh Daragahi och Leila Qaraees program bygger broar och skapar möten och ökar förståelsen för varandras likheter och olikheter. Utgångspunkten är att peka på samband mellan persisktalande och svenskar. Enkelt, rakt och genialt fokuserar de på människors lika värde.

Haideh Daragahi och Leila Qaraee får LOs kulturstipendium 2000 för att de synliggör invandrarkvinnors situation, för att de ser, reagerar och agerar. Med sitt närradioprogram "Kvinnors röst" skapar de mötesplatser samtidigt som de betvingar fördomar , illvilja och misstänksamhet. Sådana röster behöver Sverige fler av.