Fãrsi Lãtin     Fãrsi Arabi     Svenska     English    

Hoquqe zan hoquqe bašar ast!

Agar ...

bã baxše mošãvereye šabakeye zanãn tamãs begirid.

Baxše mošãvereye Šabakeye Zanãn, baxše ejtemã'ie Rãdio Sedãye Zanãn ast ke dar tadãvome mobãhesãte marbut be zanãn va nowjavãnãn, hemãyat az ãnhã rã dar mowrede masãele marbut be xãnevãde, kãr va pišraft dar jãmeeye jadid dar dasture kãre xod gozãšte ast.

Assãsnãme be Suedi
Kvinnors Nätverks stadgar 2016
Kvinnors Nätverks stadgar 2015
Kvinnors Nätverks stadgar 2010
Kvinnors Nätverks stadgar 1997

Šabakeye Zanãn
Kvinnors Nätverk
Box 2242
103 16 STOCKHOLM
SWEDEN


Postgiro:
93 65 59-4
Telefon & Fax
Tel: 08-646 10 70
Fax: 08-728 84 10

E-meyl: Info

Internet:
www.KvinnoNet.org
www.SedayeZanan.org
Hey'ate modire 2013
Azam
Elenore
Leila
Pantea
Nawal
Sofia
Talin

Rãdio Sedãye Zanãn be Fãrsi, yekšanbehã az sãate 12 tã 14 ruye mowje FM 88,9 az Stokholm paxš mišavad.
Barãye šanidane Sedãye Zanãn be safheye Rãdio dar hamin sãyt morãje'e konid.


Hey'ate modire va digar montaxabine majma'e omumie sãle 2007


Ettelããte bištar dar mowrede Šabakeye Zanãn rã dar safheye Suedi bexãnid.