Fãrsi Lãtin     Fãrsi Arabi     Svenska     English    

Kvinnliga rättigheter är mänskliga rättigheter!

Om ...
kontakta då rådgivningen hos "Kvinnors Nätverk"!

Vår rådgivningsservice, som är ett komplement till vårt radioprogram "Kvinnors Röst", är till för att stödja första och andra generationens kvinnliga invandare och invandrarungdomar. Vi är specialiserade på frågor gällande familjeliv, arbete, utveckling och integration i det svenska samhället.Tillsammans blir vi starkare!

Kvinnors Nätverk kämpar för kvinnors rättigheter. För det behöver vi vara många. Vi lever i en orättvis värld och för att nå våra mål måste vi stå eniga och starka. Ett av många sätt att engagera sig är att vara medlem i Kvinnors Nätverk – kvinnokampen är global och vi är en del av den.

Ditt medlemskap är viktigt för vårt arbete!

Om du vill arbeta ideellt i Kvinnors Nätverk finns olika alternativ. Du kan till exempel bli stödperson eller fadder till en tjej/kvinna som behöver extra stöd. Hör gärna av dig till oss om du är intresserad av volontärarbete!

På vår hemsida kan du kan du läsa artiklar, debatter, se tv-klipp, kolla in vad som händer, lyssna på vårt radioprogram Kvinnors Röst (om du kan persiska) och mycket mer.

Vi skulle bli stolta om du vill bli medlem i Kvinnors Nätverk. Det skulle glädja oss mycket och bli en knytnäve till i kampen.

Välkommen!

 

Kvinnors Nätverk arbetar med frågor som rör kvinnors rättigheter. Vi är en ideell organisation organiserad på gräsrotsnivå med aktiva medlemmar och sympatisörer.

Vi arbetar brett med informationsspridning, stödverksamhet och rådgivning till framför allt våldsutsatta kvinnor och tjejer. Majoriteten av de personer som söker stöd hos oss har en annan bakgrund än svensk. En stor grupp utförs av kvinnor som invandrat till Sverige genom äktenskap och som, innan de beviljats permanent uppehållstillstånd, har utsatts för olika former av våld av sin partner.

Kvinnors Nätverk arbetar sedan många år tillbaka särskilt med ungdomar som kontrolleras genom våld och hot av föräldrar och/eller andras närstående. Kvinnors Nätverk driver Linna-mottagningen, ett rådgivnings- och konsultationscentrum för tjejer och killar som är utsatta för hedersrelaterad problematik samt för yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen.


Kvinnors Nätverks stadgar 2016
Kvinnors Nätverks stadgar 2015
Kvinnors Nätverks stadgar 2010
Kvinnors Nätverks stadgar 1997


Kvinnors Nätverk
Box 2242
103 16 STOCKHOLM
SVERIGE

Postgiro:
93 65 59-4
Telefon & Fax
Tel: 08-646 10 70
Fax: 08-728 84 10

email: Info

Hemsida:
www.KvinnoNet.org
www.SedayeZanan.org
Styrelsen 2013
Azam
Elenore
Leila
Pantea
Nawal
Sofia
TalinBoard of Directors - 2007Rättvisare

"Du är inte svensk, ingen riktig medborgare i det här landet och de svenska lagarna gäller inte för dig". Det budskapet förmedlar svenska socialarbetare till unga invandrartjejer på flykt från sina familjer, hävdar Leila Qaraee, ordförande i Kvinnors Nätverk.

"Det var mina döttrar som fick mig att förstå hur en del av deras kompisar hade det hemma. Jag fattade inte alls först varför jag inte fick säga till kompisens mamma att flickorna gått till ungdomsgården."

Läs Ursula Stigzelius' artikel:

Ur SITUATION STHLM, september 2003, nummer 77
Ur Brottsoffermyndighetens Rapport, Nordisk konferens, hösen 2002

Kvinnors Nätverk - tjejprojekt "Dalila"

Sedan år 2000 arbetar vi stödjande och uppbyggande med flickor och unga kvinnor inom tjejprojektet. Det är unga kvinnor som ofta lever under mycket svåra förhållanden. I vissa fall har tjejerna hotas av sina pappor och utsatts för våld. Vi hjälper dessa tjejer genom att följa med till de sociala myndigheterna och hjälper flickorna att bli trodda och tagna på allvar. Det är alltför vanligt att socialtjänsten, när flickan går dit själv, uppmanar henne att lösa problemet genom att gå tillbaka till sin familj.

Vi vill visa hur hennes sociala kontaktnät helt slits sönder när hon lämnar sin familj. Hon har kanske inte många vänner utanför familjen, eftersom hon har levt relativt isolerad tidigare och inte fått gå ut och träffa j ämnåriga kompisar. Hon har kanske begränsade kunskaper om hur man orienterar sig i det svenska samhället, hur man söker en utbildning, hur man läser in gymnasiekompetens för att söka vidare och massor av andra saker. I en sådan situation blir vår huvuduppgift att bryta den isolering och ensamhet som de ofta upplever. Vi åstadkommer detta genom att stärka deras självförtroende och skapa förutsättningar för att de själva ska kunna lösa problem som vi alla ställs inför. Skillnaden är att för många invandrartjej er finns ett stort glapp mellan den värld och de traditionella värderingar de vuxit upp med och det liv de sj älva villleva.

Azam Qarai


Hjälplös inför lagen

Hur många liv ska gå förlorade? Hur många unga flickor ska tvingas återvända till våld och misshandel eller välja destruktiva lösningar på sin situation? Både ungdomar och vuxna förlorar tron på rättssäkerheten när godtycklig lagtolkning hindrar oss från att ge hjälp, hävdar Leila Qaraee, ordförande i Kvinnors nätverk.

Läs hela artikeln: Ur Svenska Dagbladet 2003-05-06

Metro Stockholm - Reportaget, onsdag 23 april 2003

Dubbelmoral kan leda till extremt beteende

På den ideella föreningen Kvinnors Nätverk möter Leila Qaraee, föreningens grundare och själv iranska, de kvinnor och unga flickor som upplever de mest negativa konsekvenserna av att leva med två kulturer.

Hit ringer eller kommer unga flickor som beter sig på ett visst sätt när de är hemma med föräldrar och släkt och på ett annat sätt när de är i skolan eller tillsammans med sina vänner. Det handlar om unga kvinnor som inte får gå ut på kvällen, som inte får klä sig hur de vill eller umgås med vem de vill.

- De här kvinnorna mår mycket dåligt av att tvingas vara olika personer i olika sammanhang. De lever i en ständig lögn och dubbelmoral och resultatet blir ofta extrema yttringar åt båda hållen. Hemma är de underdåniga och lydiga, men ute tar de ut svängarna och klär sig ofta mer utmanande än svenska flickor. De tänker att det här kanske är den sista kvällen som jag har chansen att vara ute med mina vänner, säger Leila Qaraee.

Misshandel

Även äldre, gifta kvinnor kontaktar Kvinnors Nätverk. Då handlar det ofta om misshandel eller om att kvinnan inte tillåts leva det fria liv hon vill leva.

Leila Qaraee berättar att många kvinnor från Mellanöstern redan i sina hemländer har påbörjat en feministisk frigörelseprocess. När de kommer till Sverige påskyndas processen och de börjar ställa krav.

Men männen bromsar. De har mycket att förlora på att kvinnan tar steget ut i det svenska samhället. De förlorar sin maktposition och måste börja hjälpa till med hem och barn. Konflikter uppstår och mannen tar till alla medel för att behålla sin makt, vilket kan resultera i misshandel och ökat förtryck.

Leila Qararee är iranska och arbetar på den ideella föreningen Kvinnors Nätverk. Där möter hon invandrarkvinnor som har svårigheter med att leva i två kulturer.HM Konungen
Kungl Slottet
111 30 STOCKHOLM

Stockholms Slott den 15 april 2003

Dalila - Kvinnors Nätverks tjejprojekt

Efter förslag från landshövingen i Stockholms län har styrelsen för Min Jubileumsfond för Ungdom i Sverige beslutat om ett anslag till Ert arbete för flickor med utländsk bakgrund.

Jag gratulerar Er härtill och önskar Er framgång i Er fortsatta verksamhet för ungdom i Sverige.

C a r l  G u s t a fLÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN

Diplom

Hjärtliga gratulationer till Er som arbetar i

Dalila - Kvinnors Nätverks tjejprojekt

Det anslag ur Konungens Jubileumsfond som Ni nu får blir säkert en uppmuntran till fortsatta fina insatser för att unga flickor från skilda miljöer skall få stöd att leva sitt liv i trygghet och utan hot.

Stockholm i april 2003
Mats Hellström
Landshövding


Pressmeddelande 2003-04-25
Kungligt stöd till länets ungdom
Konungens Jubileumsfond
mottagare av medel ur Stiftelsen KJF


Yasmin och AzamMars 2002

Blommor och diplom till

KVINNORS NÄTVERK

Blomsterlöksgruppen inom TRF samt Blomsterfrämjandet delade på internationella kvinnodagen den 8 mars ut blommor och diplom till föreningen Kvinnors Nätverk.

Motiveringen lyder:

- För stöd och hjälp till utsatta kvinnor och arbetet för ökad jämställdhet för invandrarkvinnor.

På bilden Gunborg Mattson, Azam Qarai, Leila Qaraee, Eva Anflo.

(Klick för en större bild)


Till dig
som i ditt arbete kommer i kontakt med
unga tjejer i patriarkala familjer

Kvinnors Nätverk har tagit fram en broschyr med tips till socialsekreterare, kuratorer och andra som möter unga kvinnor i starkt patriarkala familjer. I den ingår bland annat några fallexempel hämtade från tjejprojeketet Dalila.

Broschyren kostar 60 kr och kan beställas per telefon, 08-646 10 70 eller via mail från leila@ kvinnonet.org
Vid beställning var god lämna uppgift om önskat antal och leveransadress

2003-02-08
www.kvinnonet.orgKvinnors Röst:


Vinnare av Radioakademins Specialpris 2002

Vinnare av Radioakademins Specialpris 2002:
Kvinnors Röst, Radio Sydväst


Kvinnors röst får priset för sitt eviga mod och orubbliga envishet för iranska, kurdiska och afghanska kvinnors sak och värde. Radioprogrammen har gett kvinnor styrka och inspiration och uppmanat dem att bli en del av det svenska samhället. Programmen har samtidigt hjälp dem behålla språk och kultur.

2002-03-21
www.radioakademin.org/radiopriset2002/vinnare.htm
Dear Women's Network,

I am glad to see our articles are being picked up all over the world (Piers Benn "On Islamophobia-phobia" on your page http://www.kvinnonet.org/TFL003.html), even more so if they are appreciated by genuine grassroots organisations like your own. You might be interested to know that we have more articles on the same subject.

Meanwhile, let me take the opportunity to congratulate you on your own excellent website, and to invite you to submit articles you might consider suitable for our magazine (www.newhumanist.org.uk) for publication . We are keen to feature a diverse range of voices and opinions.

Best Wishes,
Frank Jordans
Assistant Editor
New Humanist magazine
Office: 020 7430 1371
Mobile: 07956 004 928
www.newhumanist.org.uk

2002-10-09Jättebra!

Hejsan!

Leila! Du var och pratade i min skola igår (tumba Gymnasium). Jag vill bara säga att både jag och min flickvän tyckte det var jättebra. Jag kom bara på att det finns vissa människor som inte bara sitter och säger att de ska göra saker utan som också gör dem, du är fantastisk!

Tusen kramar till alla kvinnor och män som inser att kvinnor är förtryckta och agerar mot det!

Cicci 2002-04-12 08:59
hippolainen@hotmail.comLOs kulturstipendium 2000

Opinionsbildning


MOTIVATION

Varje söndag ljuder programmet "Kvinnors röst" på närradion Radio Sydväst. Programmet riktar sig till iranier och persisktalande kurder och afghaner. I sex år har Haideh Daragahi och Leila Qaraee sänt programmet. Trots hot och trakasserier har de fortsatt. De har blivit de orädda rösterna i etern.

Närradiosändingarna utgår från organisationen "Kvinnors nätverk" som ger stöd och hjälp till första och andra generationens kvinnliga invandrare.

Med bakgrund som politiska flyktingar som förföljts för sina åsikter , bott i flyktingsläger och upplevt fattigdom och isolering i Sverige drivs dessa båda kvinnor av viljan att dela med sig av sina erfarenheter.

De betonar invandrarkvinnors vilja att bli en del av det svenska samhället och samtidigt hålla sin kultur och sitt språk levande. De kan aldrig acceptera att invandrarkvinnor ses som mindre värda än andra grupper, att förtryck och misshandel av invandrarkvinnor ursäktas med hänvisning till kulturella skillnader och levnadsmönster.

Kvinnor får hjälp att skaffa advokat eller bostad, i kontakterna med myndigheter, att helt enkelt få stöd att orientera sig i det svenska samhället, i dess rättigheter och skyldigheter.

Haideh Daragahi och Leila Qaraees program bygger broar och skapar möten och ökar förståelsen för varandras likheter och olikheter. Utgångspunkten är att peka på samband mellan persisktalande och svenskar. Enkelt, rakt och genialt fokuserar de på människors lika värde.

Haideh Daragahi och Leila Qaraee får LOs kulturstipendium 2000 för att de synliggör invandrarkvinnors situation, för att de ser, reagerar och agerar. Med sitt närradioprogram "Kvinnors röst" skapar de mötesplatser samtidigt som de betvingar fördomar , illvilja och misstänksamhet. Sådana röster behöver Sverige fler av.

Utdelning av kulturstipendier
Lördagen den 2 september 2000
Nätverk för
kvinnor utan återvändo

 • Ensamheten är värst. Att komma hit och träffa andra kvinnor i samma situation, det hjälper mig faktiskt.
   
 • I nästan tolv år blev jag fysiskt och psykiskt misshandlad. Och han fick mig att tycka att det var mitt fel.
   
 • Min man hade bråttom att gifta sig. Men det var inte en hustru han ville ha utan en hushållerska.
   
 • Kvinnliga rättigheter är mänskliga rättigheter. Och mänskliga rättigheter måste stå över kulturskillnader och religiösa bud, menar Kvinnors nätverk.
   
Läs hela artikeln: Ursula Stigzelius berättar...

Mitt i Huddinge - Tisdagen den 30 maj 2000. Nummer 776. Vecka 22. Årgång 18


بریده‌ای از روزنامه پرولتر، ارگان حزب کمونیست سوئد، شماره ١٢، مارس ١٩٩٦
ترجمه فارسی را در زیر عکس بخوانید

لیلا قرائی از صدای زنان ایرانی:
"صدای زنان ایرانی" یک برنامه رادیویی از زنان فارسی‌زبان در استکهلم است. این برنامه یک فوروم برای زنان ایرانی و مسائلشان شده است. اما این برنامه یک برنامه چپی هم هست که با میل و رغبت از روزنامه "پرولتر" هم مطالبی را پخش میکند. ما یکی از مسئولین این برنامه را ملاقات کرده‌ایم، لیلا قرایی را که روزها یک کارگر صنعتی در کارخانه فارماسیا در کونگس‌هولمن است.

"نه فقط باید کمک کنیم، بلکه باید در مسئولیت سهیم شویم"

ستون اول
ما از رفقای آذربایجانی‌مان شنیده‌ایم که یک رادیوی محلی ایرانی گاه گاه از روزنامه "پرولتر" نقل قول میکند. برای اینکه بیشتر بدانیم به دنبال "صدای زنان ایرانی" گشتیم که روی موج ٨٨٫٩ پخش میشود و صدایش به همه استکهلم میرسد. بسیاری از زنان فارسی‌زبان استکهلم به سه ساعت برنامه هفتگی این رادیو گوش میدهند.

این ایستگاه رادیویی در محل نیمه خراب و تنگ و تاریک زیرزمین خانه‌شهروند در هگر‌-ستن‌-اوس قرار دارد.
...
ستون دوم
... پخش برنامه در بعضی یکشنبه‌ها سخت است.

- یکی از مشکلات دائمی ما اقتصاد و مسأله مالی است. ما هر سال ٢٥٠٠ کرون اعانه انجمن دریافت میکنیم، اما پخش برنامه‌های رادیو هر ماه ٢٠٠٠ کرون خرج دارد، که هزار کرونش اجاره استودیو است و همانقدر هم خرج تلفن و نوار و چیزهای دیگر. هر سال یک جشن حمایت ترتیب میدهیم که در آن حدود ده هزار کرون کمک جمع میکنیم. اما برای بقیه هزینه‌ها باید گدایی کنیم و خودمان هم که اینجا کار میکنیم مرتب کمک مالی میپردازیم.
...
ستون سوم
... آنها میخواهند یک زن "صفر-کیلومتر" داشته باشند، مثل ماشینی که اصلاً راه نرفته است. این مردها جور کردن یک زن جوان برای ازدواج را به والدینشان میسپارند که چند ساعتی آنها را در ترکیه یا باکو ببینند و پسند کنند. بعد قرارداد را مینویسند، یک معامله تجاری بی کم و کاست.

این بریده روزنامه در تاریخ ٣٠ اوت ٢٠١٥ به دست این سایت رسیده است. ترجمه فارسی از سهراب