Notice-board . . . Anslagstavla . . . Tãbloye e'lãnãt


هنوز فکر میکنید سوئد "دولت رفاه" است و مردم تأمین اجتماعی و طب و درمان دارند؟
برای دکتر و درمان باید از بانک قرض بگیرم
دیگر کارد به استخوانم رسیده. شوهرم سال ٢٠١٣ سکته مغزی کرد، نصف بدنش فلج است و آفاسی هم دارد (مشکل تکلم به دلیل صدمه مغزی). خودم هم یک بیماری عضلانی دارم و با صندلی چرخدار برقی راه میروم.
به شوهرم فیزیوتراپی نمیدهند. میگویند با فیزیوتراپی بهتر نمیشود. یک سال نیم ساعت در هفته فیزیوتراپی به او دادند که آنقدر نبود که برای وضعیت او کافی باشد.
من و شوهرم ٤٧ سال در سوئد بوده‌ایم و همه این سالها را کار کرده ایم. حالا باید اینطوری باشد؟
در فکر این هستم که حق سکونتمان را گرو بگذارم و از بانک پول قرض بگیرم تا شوهرم یک درمان درست و حسابی داشته باشد. او هفته دیگر ٦٧ ساله میشود.
آی سیاستمداران، چه بر سر ما پیرها میآورید؟

نورا کورهونن
ترجمه نامه به روزنامه محلی هودینگه (منظقه‌ای در جنوب استکهلم) ١٣ اوت ٢٠١٥

Tar banklån för att få vård
Snart går jag in i väggen. Min man fick stroke 2013, han är halvsidesförlamad och har afasi. Själv har jag en muskelsjukdom och åker elmoped.
Maken får ingen sjukgymnastik. Man anser att han inte gör några framsteg. Han fick sjukgymnastik i ett års tid en halvtimme i veckan och har inte blivit bättre som det skulle räcka i hans tillstånd.
Han och jag har varit i Sverige i 47 år och båda har arbetat i alla år. Ska det vara så här?
Jag tänker ta banklån på vår bostadsrätt och se till att han får ordentlig vård. Han fyller 67 år om en vecka.
Politiker, vad gör ni mot oss gamla?

Nora Korhonen
Mitt i Huddinge 2015-10-13

اگر حاصل ٤٧ سال جان کندن این است، پس ثروتی که اینان تولید میکنند کجا میرود؟ یک قلمش اینجاست
میبنید که فقط چهار بانک سوئد در سال به اندازه یک و نیم برابر کل بودجه سالانه بهداشت، درمان و خدمات اجتماعی کل کشور سود میبرند!


Lokal tidning i Turkiet skriver om Kvinnors Nätverks resa till Kobane


Se hela artikeln: ybhaber.com

‘Kobanê’nin tüm kadınları lider olmuş’
Kobanê’yi ziyaret eden İsveç Kadın Sığınma Evleri Ağı sorumlularından Leila Qaraee ve Joanna Mellquist,
“Rojava’da Kürt Özgürlük Hareketi ve özellikle kadınlar başka bir dünyanın mümkün olduğunu gösterdiler” dedi.

‘Kobanê’nin tüm kadınları lider olmuş’


Amnesty International - Annual Report 2014/2015
سازمان عفو بین‌الملل گزارش وضعیت دنیا در سال ٢٠١٤ را منتشر کرد

"This has been a devastating year for those seeking to stand up for human rights and for those caught up in the suffering of war zones."

"Government leaders have justified horrific human rights violations by talking of the need to keep the country "safe". In reality, the opposite is the case."

82% (131 out of 160) of countries tortured or otherwise ill-treated people

Annual Report 2014-15
Annual Report - The Video
Facts and Figures
Download documentsدر سوئد رانندگان تاکسی از پزشکان به قسم‌نامه بقراط متعهدترند
Cancersjuk 84-åring avled efter flytt med taxi

En svårt cancersjuk 84-årig kvinna, som inte kunde tala och inte kunde röra sig själv, skickades ensam i taxi från geriatriska kliniken i Huddinge till en palliativ avdelning i Älvsjö. Ett dygn senare var hon död. Nu blir transporten ett fall för Inspektionen för vård och omsorg. – Chauffören vägrade först att köra min mormor eftersom han ansåg att hon var för sjuk, men sköterskorna vägrade att ta tillbaka henne.  -Dagens Nyheter    ABC-Sveriges Television
یک زن ٨٤ ساله مبتلا به سرطان را از بیمارستان اخراج و به آسایشگاه حواله کرده‌اند. راننده تاکسی قبول نکرده که او را ببرد، چرا که از نظر او این زن بیمارتر از آن بوده که از بیمارستان مرخص شود. پرستاران بالأخره مجبورش کرده‌اند! یک روز بعد زن بخت‌برگشته، که حتماً تمام عمر جان کنده و به دولت و کمون مالیات و حق‌بیمه پرداخته، جان داده است.


Kvinnlig afghansk politiker dödad

En kvinnlig afghansk politiker har dött av de skador hon ådrog sig i förra veckan vid ett bombdåd mot det fordon hon färdades i, meddelar myndigheterna. Angiza Shinwari var i 35-årsåldern och hade precis inlett sin andra mandatperiod som rådsmedlem i Nangarharpovinsen. -Metro 17/2 2017
Angiza Shinwari succumbs to injuries in Kabul
JALALABAD (Pajhwok): Angiza Shinwari, the provincial council member for eastern Nangarhar province, who was seriously wounded in an explosion, succumbed to her injuries in a hospital in Kabul, an official said Monday. pajhwok.com

!آدمکشی طالبان در افغانستان ٢٢٪ افزایش پیدا کرده. آمریکا با طالبان در قطر مشغول مذاکره است
Taliban, U.S. to Hold Qatar Peace Talks; Afghan Civilian Casualties Up 22% in 2014
Members of the Taliban in Afghanistan are reportedly set to hold a new round of peace talks with U.S. officials in Qatar. There is no firm timetable, but a Pakistani official said the negotiations could begin in March. The news comes as United Nations officials reported a 22 percent spike in Afghan civilian casualties last year.

Nicholas Haysom, U.N. envoy in Afghanistan: "Civilian causalities increased once again by 22 percent in comparison to those of 2013. UNAMA [United Nations Assistance Mission in Afghanistan] documented more than 10,000 civilian causalities in 2014, the highest number of civilian deaths and injuries recorded in a single year since 2009."

Georgette Gagnon, U.N. Assistance Mission in Afghanistan: "We saw a 40 percent increase in children causalities, with some 2,700 children killed and injured, compared to 2013 and an increase in women causalities by 21 percent, with some 300 women killed and 611 injured." -DemocracyNow!    reuters.comPlatsjournalen 16/2 2015: Färre kontroller av arbetssökande

Nu slopas kravet på att arbetsförmedlarna alltid ska kontakta dig som arbetssökande om du inte har skickat in din aktivitetsrapport, den rapport som redovisar vilka jobb du har sökt. regeländringen är en del av det stora förändringsarbete som Arbetsförmedlingens general direktör Mikael Sjöberg inledde förra våren.

- Från och med nu ska vi göra en bedömning från fall till fall, där vi ser om det handlar om en arbetssökande som vi behöver stöta på, eller om det lika gärna kan vänta till nästa planerade kontakt, säger Mikael Sjöberg till Platsjournalen.

Tanken med regeländringen är att arbetsförmedlarna ska få mer tid att lägga på kontakter med arbetsgivare och öka kvaliteten i mötet med arbetssökande.یک پنجم خودکشی‌ها در اثر ابتلاء به بیکاری است
مجلّه "لانست" در روز دهم فوریه گزارشی علمی از نتیجه تحقیقات مبسوط در ٦٣ کشور دنیا را منتشر کرد و نشان داد که
رابطه نرخ خودکشی و نرخ بیکاری تنگاتنگ‌تر از آنست که قبلاً اثبات شده بود٠
Risken för självmord var 20 till 30 procent högre bland dem som hade förlorat jobbet. Män och kvinnor i alla åldersgrupper är lika utsatta


نرخ خودکشی به همان ترتیب نوسان میکند که نرخ بیکاری
وقتی سرمایه به بردگان خود نیاز نداشته باشد، زنده نگهداشتنشان صرف ندارد

The Lancet Psychiatry:
Modelling suicide and unemployment: a longitudinal analysis covering 63 countries, 2000-11

Journal of Epidemiology & Community Health:
The Great Recession, unemployment and suicide

svenska.yle.fi:
Lancet: Arbetslöshet bakom många självmord

Despite differences in the four world regions, the overall model, adjusted for the unemployment rate, showed that the annual relative risk of suicide decreased by 1·1% (95% CI 0·8–1·4) per year between 2000 and 2011. The best and most stable final model indicated that a higher suicide rate preceded a rise in unemployment (lagged by 6 months) and that the effect was non-linear with higher effects for lower baseline unemployment rates. In all world regions, the relative risk of suicide associated with unemployment was elevated by about 20–30% during the study period. Overall, 41 148 (95% CI 39 552–42 744) suicides were associated with unemployment in 2007 and 46 131 (44 292–47 970) in 2009, indicating 4983 excess suicides since the economic crisis in 2008.

Suicides associated with unemployment totalled a nine-fold higher number of deaths than excess suicides attributed to the most recent economic crisis. Prevention strategies focused on the unemployed and on employment and its conditions are necessary not only in difficult times but also in times of stable economy.Stoppa hetsen mot de arbetslösa!
Insändare – Mitt i Huddinge, tisdag 10 februari 2015

Det måste vara ett systemfel hos Arbetsförmedlingen och berörda myndigheter som pressar fullt fungerande människor in i sjukdomsliknande tillstånd, genom att låta en oförskylld och ofrivillig arbetslöshet helt och hållet landa på den enskilda individen som underförstått skuldbeläggas.
Inte nog med att de drabbade ska ha mindre medel att tillgå, de ska även känna sig jagade till, i många fall, självmordets brant. Många är de som har tappat sitt mänskliga självförtroende. Då de flesta vill ha ett arbete motverkar AF:s hets helt sitt syfte och bör förändras.

Mitt förslag är att de som söker arbete och vill ha ersättning ska vara inskrivna hos Arbetsförmedlingen.
Låt sedan arbetsgivaren aktivt söka bland de inskrivna, i stället för att tvinga de arbetssökande att skicka oändligt med ansökningar utan att ens få svar. Det bör räcka med att vara inskriven och ha ett aktivt CV, därefter får arbetsgivaren välja och ta kontakt med de aktuella arbetssökande.
Även skriverierna och vinklingarna mot Arbetsförmedlingen i medierna drabbar de redan utsatta – de arbetslösa.
Kritiken bidrar till att hetsa politiker mot generaldirektören som sedan som katten på råttan, råttan på repet, trycker ner desperata åtgärder i födokedjan.
Längst ner finns de som ska bli ännu mera pressade och jagade, kanske till och med avförda.
Finns det 100 jobb och 1000 sökande blir alltid 900 utan. Det spelar ingen roll om samtliga har CV:n skrivna av proffs.
Det handlar mer om vem som hamnar i livbåten och vilka som går under.
/ALBanksters Über Alles!
Banking Giant HSBC Sheltered Murky Cash Linked to Dictators and Arms Dealers

 • HSBC Private Bank (Suisse) continued to offer services to clients who had been unfavorably named by the United Nations, in court documents and in the media as connected to arms trafficking, blood diamonds and bribery.
 • HSBC served those close to discredited regimes such as that of former Egyptian president Hosni Mubarak, former Tunisian president Ben Ali and current Syrian ruler Bashar al-Assad.
 • Clients who held HSBC bank accounts in Switzerland include former and current politicians from Britain, Russia, Ukraine, Georgia, Kenya, Romania, India, Liechtenstein, Mexico, Lebanon, Tunisia, the Democratic Republic of the Congo, Zimbabwe, Rwanda, Paraguay, Djibouti, Senegal, Philippines and Algeria.
 • The bank repeatedly reassured clients that it would not disclose details of accounts to national authorities, even if evidence suggested that the accounts were undeclared to tax authorities in the client's home country. Bank employees also discussed with clients a range of measures that would ultimately allow clients to avoid paying taxes in their home countries. This included holding accounts in the name of offshore companies to avoid the European Savings Directive, a 2005 Europe-wide rule aimed at tackling tax evasion through the exchange of bank information.
Swiss Leaks: icij.org


OXFAM - 19 January 2015: Richest 1% will own more than all the rest by 2016
80 people now have the same wealth as the bottom half of the world's population, down from 388 in 2010
The combined wealth of the richest 1 percent will overtake that of the other 99 percent of people next year unless the current trend of rising inequality is checked, Oxfam warned today ahead of the annual World Economic Forum meeting in Davos.

Wealth: Having It All and Wanting More, a research paper published today by Oxfam, shows that the richest 1 percent have seen their share of global wealth increase from 44 percent in 2009 to 48 percent in 2014 and at this rate will be more than 50 percent in 2016. Members of this global elite had an average wealth of $2.7 million per adult in 2014.

Of the remaining 52 percent of global wealth, almost all (46 percent) is owned by the rest of the richest fifth of the world's population. The other 80 percent share just 5.5 percent and had an average wealth of $3,851 per adult - that's 1/700th of the average wealth of the 1 percent.

قابل توجه مداحّان کاپیتالیسم و "مساوات":‌ ثروت ٨٠ نفر در دنیا مساوی است با کل ثروت ٣٫٥ میلیارد نفر - و این کسر دارد بسرعت کوچکتر میشود
OXFAM Report: Having It All and Wanting More     OXFAM

"We Created The Terrorists, We Funded Them" - State Secretary Clinton

افغانستان: کابینه حکومت وحدت ملی صد روز پس از تحلیف - برنامه تلویزیون کانال ١ کابل - ٢٧ دسامبر ٢٠١٤

افغانستان: شبکه طلوع نیوز - صد روز نخست: پرده برداشتن سنای امریکا از شکنجهReed Brody & Amy Goodman
DemocracyNow! Topic: Torture

هیچ انقلاب و قیامی، بدون رهبری و پیروزی طبقه کارگر، به پیروزی نمیرسد - هر چه میخواهید امتحان کنید
حسنی مبارک هم به خیر و خوشی تبرئه شد

نه فقط او بلکه همه وزرا، فرماندهان، رؤسای نیروهای پلیس و ارتش، همه کسانی که در سرکوب و کشتار مردم دست بپاخاسته مصر مستقیماً دخالت داشتند هم تبرئه شدند

به همه طرفداران مدرنیسم، "چپی‌"های ناتویی، احزاب "انقلابی"-مجازی-فیس‌بوکی، نجبای طرفدار حقوق زنان مصر، مسلمانان سابق، و همه آنها که به بهانه جلوگیری از استقرار حکومت اسلامی، پشت سر ارتش و ژنرال سی‌سی صف کشیدند، به همه آنها که عقل سیاسی‌شان از نهج‌البلاغه و "دشمن دشمن من دوست من است" فراتر نمیرود، از راست و چپ، بخصوص به برگزارکنندگان این برنامه، به شیوخ آمریکا و سعودی و خانواده محترم مبارک، تهنیت میگوییم.
BBC     The Guardian     CNN     VOA     Islamic PressTV


دو گزارش خبری کوتاه از کوبانی در اخبار تلویزیون سوئد ٣٠ نوامبر ٢٠١٤

مصاحبه کوتاه با صالح مسلم، دبیرکل اتحاد دمکراتیک که برای دیداری کوتاه به سوئد آمده بود.

روی عکس کلیک کنید و ببینید


Noam Chomsky on the Israeli-Palestinian conflict in the hall of the United Nations General Assembly

نوام چامسکی در تالار مجمع عمومی سازمان ملل: اسرائیل، کشتار فلسطینیان، محو فلسطین و دودوزه‌بازی آمریکا و اروپا

Grand jury: Black lives don't matter. Police has license to kill.
Ferguson Erupts After Grand Jury Decides Not to Indict Darren Wilson

NBC News 2014-09-11: German TV Shows Nazi Symbols on Helmets of Ukraine Soldiers
تلویزیون ZDF آلمان: کلاه‌خودهای نظامیان اوکرایین - صلیب شکسته و آرم اس.اس نازیها را دارد

Ukrainian soldiers with Nazi symbols on their helmets, including the swastika and the SS runes
of Hitler's infamous black-uniformed elite corps.
Germans were confronted with images of their country’s dark past on Monday night, when German public broadcaster ZDF showed video of Ukrainian soldiers with Nazi symbols on their helmets in its evening newscast. In a report on the fragile cease-fire in eastern Ukraine, Moscow correspondent Bernhard Lichte used pictures of a soldier wearing a combat helmet with the "SS runes" of Hitler’s infamous black-uniformed elite corps. A second soldier was seen with a swastika on his gear. “Volunteer battalions from nearly every political spectrum are reinforcing the government side,” the ZDF correspondent said in his report.

The video was shot last week in Ukraine by a camera team from Norwegian broadcaster TV2. “We were filming a report about Ukraine’s AZOV battalion in the eastern city of Urzuf, when we came across these soldiers,” Oysten Bogen, a correspondent for the private television station, told NBC News. Minutes before the images were taped, Bogen said he had asked a spokesperson whether the battalion had fascist tendencies. “The reply was: absolutely not, we are just Ukrainian nationalists,” Bogen said.

NBC News    BBC: NATO and Ukraine military    RT: Carl Bildt and Ukraine


Massakern i Marikana کشتار کارگران معدن ماریکانا، آفریقای جنوبی

Dokument utifrån. Sydafrikansk dokumentär från 2014. I augusti 2012 sköt sydafrikansk polis ner 112 strejkande gruvarbetare. För första gången sedan apartheid mördades svarta sydafrikaner av tungt beväpnade kravalltrupper. Varför? Vem låg bakom? Hur kunde ANC-regeringen svika sitt eget folk? Filmaren Rehad Desai söker svar på frågor som skakar det nya Sydafrika i grunden.
Tillgänglig till fre 29 aug     svtplay.se

فیلم مستند در تلویزیون سوئد. در ماه اوت سال ٢٠١٢ پلیس آفریقای جنوبی کارگران اعتصابی معادن ماریکانا را در حصاری از سیم خاردار حبس کرد و بعد به مدت ٢٠ دقیقه لاینقطع با رگبار گلوله به کشتار آنها مشغول شد. در این آدمکشی فجیع ١١٢ کارگر بیدفاع با قساوت تمام کشته شدند. در این فیلم مستند این صحنه‌های تکان دهنده نشان داده میشود. هیچ پلیس یا فرمانده یا مسئول دولتی محاکمه یا محکوم نشد. مثل اسرائیل آدمکشان بازماندگان آدمکشی‌هایشان را مسئول جنایات خود معرفی کردند و به زندان فرستادند. بعضی از کارگران جان از مهلکه به در برده را. این فیلم را میتوانید در سوئد تا روز ٢٩ اوت وب‌سایت تلویزیون سوئد تماشا کنید. اگر میتوانید ضبط کنید و به دست علاقمندان برسانید.


BLACKLISTED - The Secret Government Rulebook For Labeling You a Terrorist

The Obama administration has quietly approved a substantial expansion of the terrorist watchlist system, authorizing a secret process that requires neither "concrete facts" nor "irrefutable evidence" to designate an American or foreigner as a terrorist, according to a key government document obtained by The Intercept. The "March 2013 Watchlisting Guidance", a 166-page document issued last year by the National Counterterrorism Center, spells out the government's secret rules for putting individuals on its main terrorist database, as well as the no fly list and the selectee list, which triggers enhanced screening at airports and border crossings...

The Intercept - The Secret Government Rulebook For Labeling You a Terrorist
Jeremy Scahill and Amy Goodman:
Leaked U.S. Terrorist Watchlist Rulebook Reveals "Global Stop and Frisk Program"


Top secret NSA documents, revealed by Edward Snowden and published in Glenn Greenwald's recent book
show beyond any reasonable doubt what Swedish legal system really is and what those 'honorable' attorneys are doing
From 'No Place to Hide', page 188

Claes Borgström and Marianne Ny- Remember these guys. They did it!

From 'No Place to Hide', page 191
NSA's Order 2010:
Set up a Honey-trap. Discredit. File criminal charges against Assange!
Swedish government: Consider it done!

Radio Sweden - Julian Assange and Wikileaks in Sweden


Genocide - Cleansing The Promised Land - Continues. Incitement Starts at the Top
Watch DemocracyNow! Miko Peled and Ali Abunimah
Humanity has the Right and the Obligation to Defend Itself Against Israel's Barbarism!

Ali Abunimah: For example, the statement from the up-and-coming political star in Israel, Ayelet Shaked of the Jewish Home party, which is in Netanyahu’s ruling coalition, who actually issued a call for genocide of the Palestinian people on June 30th. She declared that the entire Palestinian people is the enemy. And she justifies their destruction, including, quote, "its elderly and its women, its cities and its villages, its property and its infrastructure." And she said that Israel would be justified to slaughter Palestinian mothers because they give birth to little snakes. I wish I could say that that was an extreme or outlying expression of opinion in Israel, but she got something like 5,000 likes for that statement on Facebook. And we’re hearing this kind of incitement from Avigdor Lieberman, the foreign minister, from every—virtually every Cabinet minister, and of course the chief inciter, Benjamin Netanyahu, who is now pretending to be against violence, pretending to console the family of Mohammed Abu Khdeir, the latest lynching victim of Israel and its occupation.

نسل کشی - پاکسازی سرزمین موعود - ادامه دارد
دانستن اینکه هروئین اعتیاد آورست شما را در مقابل تأثیرات آن مصون نمیکند. دانستن اینکه مدیای رسمی از CNN و BBC گرفته تا تلویزیون دولتی سوئد حقایق مربوط به فلسطین و جنایات اسرائیل را قلب و جعل میکنند، معنیش آن نیست که از تحمیق آنها در امان هستید. مصاحبه تلویزیون دمکراسی ناو با Miko Peled فعال حقوق بشر در اسرائیل، فرزند ژنرال پلد، و نویسنده کتاب "پسر ژنرال" که بخاطر دفاعش از مردم فلسطین بارها به زندان افتاده است، و همچنین Ali Abunimah علی ابو نعمة بنیانگزار Electronic Intifada در لوس‌آنجلس و نویسنده کتاب "نبرد برای عدالت در فلسطین" را تماشا کنید و بخوانید، تا از جهنمی که پشت دیوارهای زندان غزه ساخته‌اند مطلع باشید.


Humanity has the Right and the Obligation to Defend Itself Against Israel's Barbarism!
بشریت نه فقط حق که وظیفه دارد از خودش در مقابل بربریت اسرائیل دفاع کند

Amy Goodman Goes Inside Assange's Embassy Refuge to Talk WikiLeaks, Snowden and Winning Freedom
Amy: Your lawyers were allowed to see text messages of the women who have accused you.
Julian: You have to be careful in saying that they have accused me, because actually when you read their correspondence and their early statements, they don't say that at all. In fact, they say that they didn't accuse me and that the police took the matter and the state accused me, that they didn't want any charges, that they weren't filing a formal complaint. That's what they say in those text messages.
- The Swedish government has an obligation under its own law to proceed with maximum speed, with minimum cost, and also with bringing the minimum suspicion on the person who's being investigated. And it is in clear violation of all those points of law.
به عکس کلیک کنید و مصاحبه ایمی گودمن را با جولیان آسانج ببینید. طبق معمول متن پیاده شده مصاحبه هم در همان صفحه موجود است... این پلیس و دولت و دادستانهای سوئدی هستند که آسانج را - لابد به خواست آمریکا - به "زندان" انداخته‌اند. خود آن "زنان" نه خواستار دستگیری او بوده‌اند و نه مجازاتش.
قیافه‌ها و اسامی این دو نفر را هم خوب بخاطر بسپارید. خانم Marianne Ny و آقای Claes Borgström پادوهای سازمانهای امنیت آمریکا در سوئد هستند که مستقیماً مأموریت تحویل دادن آسانج به آمریکا و تا آن زمان زندانی نگهداشتنش را به عهده گرفته‌اند. اینها هم مثل Tony Blair وقتی بازنشسته شدند، صاحب منصبی سطح بالا در اتحادیه اروپا یا سازمان ملل میشوند تا حق‌العمل‌ها و اجر خوش‌خدمتی‌های امروزشان را آنوقت بصورت حقوقهای کلان و مزایای افسانه‌ای از اربابانشان دریافت کنند. در ممالک راقیه رشوه را مثل ایران و افغانستان زیر میز نمیدهند، در زمان کناره‌گیری از مقام که دیگر اسمش رشوه نباشد تأدیه میکنند. یادتان باشد کی گفتیم!


Folkhälsomyndigheten: Svenska tonåringar har aldrig mått så dåligt som de gör idag

Svenska tonåringar har aldrig mått så dåligt som de gör idag. Enligt Folkhälsomyndighetens undersökning av skolbarns hälsovanor så lider dubbelt så många av stress, depression eller sömnlöshet idag jämfört med för 30 år sedan! Det är flickor som mår sämst. Hela 57% av 15-åriga flickor säger sig ha psykosomatiska besvär, som återkommande huvudvärk eller nedstämdhet

SVT Aktuellt 2014-07-03        Folkhälsomyndighetens rapport

آخرین گزارش رسمی از سلامت مردم نشان میدهد که تین‌ایجرهای سوئد هرگز حالشان به این بدی که امروز هست نبوده است. بچه‌های مدرسه‌ای دو برابر ٣٠ سال پیش از استرس، افسردگی و بیخوابی در عذابند! دختران وضعشان از بقیه بدتر است. ٥٧ درصد دختران ١٥ ساله میگویند که دچار ناراحتی‌های تنی و روان-تنی، مثل سردردها و افسردگی‌های مزمن هستند.


Plans for Redrawing the Middle East:
The Project for a "New Middle East"
The term "New Middle East" was introduced to the world in June 2006 in Tel Aviv by U.S. Secretary of State Condoleezza Rice. This map was prepared by Lieutenant-Colonel Ralph Peters. It was published in the Armed Forces Journal in June 2006, Peters is a retired colonel of the U.S. National War Academy.
GlobalResearch.ca/plans-for-redrawing-the-middle-east...

"Creative chaos" in the Middle East
Iraq is once again front page news. And once again the picture that is presented to us in the Western mainstream media is a mixture of half truths, falsehoods, disinformation and propaganda. The mainstream media will not tell you that the US is supporting both sides in the Iraqi conflict. Washington is overtly supporting the Iraqi Shiite government, while covertly training, arming and funding the Sunni Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Supporting the influx of terrorist brigades in Iraq is an act of foreign aggression. But the mainstream media will tell you that the Obama administration is "concerned" by the actions committed by the terrorists.
cpa.org.au
Project for the New American Century

برای سردرآوردن بیشتر از اینکه در خاورمیانه چه میگذرد، داعش و جبهه‌النصرة و سعودی و ایران و قطر و اسرائیل و ترکیه چه میکنند و آمریکا و فرانسه و انگلیس و ناتو چه خوابهایی برایمان دیده‌اند و قرارست به چه نحو به اهدافشان برسند باید این مقالات را هم بخوانید و سرنخ‌هایشان را تعقیب کنید. از قرار مثل بالکان و بدتر از آن، دوره‌ای از حمام‌های خون، پاکسازی‌های قومی، نسل‌کشی‌ها و دربدری‌های میلیونی در راه است.


WikiLeaks - Secret Trade in Services Agreement (TISA) - Financial Services Annex

Today, WikiLeaks released the secret draft text for the Trade in Services Agreement (TISA) Financial Services Annex, which covers 50 countries and 68.2%1 of world trade in services. The US and the EU are the main proponents of the agreement, and the authors of most joint changes, which also covers cross-border data flow. In a significant anti-transparency manoeuvre by the parties, the draft has been classified to keep it secret not just during the negotiations but for five years after the TISA enters into force.

Despite the failures in financial regulation evident during the 2007-2008 Global Financial Crisis and calls for improvement of relevant regulatory structures2, proponents of TISA aim to further deregulate global financial services markets. The draft Financial Services Annex sets rules which would assist the expansion of financial multi-nationals - mainly headquartered in New York, London, Paris and Frankfurt - into other nations by preventing regulatory barriers. The leaked draft also shows that the US is particularly keen on boosting cross-border data flow, which would allow uninhibited exchange of personal and financial data.  wikileaks.org/tisa-financialWhat's going on in Ukrain?
Listen to Professor Stephen Cohen


Stephen Cohen and Amy Goodman - Monday, May 12, 2014

Stephen Cohen - more interviews on DemocracyNow

دروغهای مدیای ناتویی-آمریکایی و ژورنالیست‌های خودفروخته درباره آنچه در اوکرائین میگذرد از آنچه درباره سلاحهای کشتار جمعی صدام حسین میگفتند چیزی کم ندارد. به صحبتهای پروفسور کوهن گوش کنید که در طی آن به اظهارات سیاستمداران و دولتمردان هم میپردازد. نگذارید آمریکا دوباره در طبل جنگی دیگر بکوبد و مردمی دیگر را به خاک سیاه بنشاند.


بدخشان - درّه‌ها و روستاها قبرستان توده‌های مردم شد. از مسئولین خیری نمیرسد، ما باید کمک کنیم!
Redovisning - SedayeZanan.org/badakhshan - گزارش کمکهای شما

Bring Back Our Girls: Nigerians Caught Between Deadly Boko Haram Attacks & Military Reprisals
Watch DemocracyNow 2014-05-06     2014-05-12

Bring back our girls" has become the rallying cry in Nigeria as protests continue over the kidnapping of nearly 300 girls from a northern boarding school. On April 14, Islamic militants stormed an all-girl secondary school and seized the students.

  ABUBAKAR SHEKAU (Boko Haram): Just because I took some little girls in Western education, everybody is making noise. Let me tell you, I took the girls. Girls go and get married. We're against Western education. And I say, "Stop Western education." I repeat, I took the girls, and I will sell them off. There's a market for selling girls.

Islamism = (Terrorism + Sadism + Lumpenism + Male-supremacy + disdain for women)
almost always backed by one or more Oil-Sheiks as patron

Boko Haram    Ansar al-Sharia (Libya)    Ansar al-Sharia (Tunisia)    Ansar al-Sharia (Egypt)
Islamic State of Iraq and the Levant    Al-Nusra Front    Al-Shabaab    Taliban    And at least 110 more...
Compare their flags with the green one below

فکر میکنید چه کسانی در مزایده‌ برای خرید غنائم جنگیی که مجاهدین اسلام در نیجریه بشارتش را داده‌اند برنده میشوند؟
همین‌ها که هم پولشان از پارو بالا میرود، هم فی‌الحال فراوان از این دختران در حرمسراهایشان دارند،
هم بوکو حرام یکی از بازوهای مسلحشان است،
و هم بهشت موعود خدا و پیغمبرشان به مؤمنین، پُر از حوری و غلمانی خردسال‌تر و معصوم‌تر از اینهاست."Marx In Soho"

Written by Howard Zinn, Performed by Brian Jones - By Noam Chomsky Videos

Watch it on YouTube!


Police Shoot Homeless Man Camping In Albuquerque
قابل توجه مخالفین مجازات اعدام. از امنستی بخواهید در آمارهایش اینها را هم جزو موارد اعدام به حساب بیاورد

در برنامه دمکراسی‌ناو کارشناسی میگوید هر وقت پلیسی آدم میکشد یک دو هفته مرخصی باحقوق و پاداش دریافت میکند. این را اتحادیه‌شان به کرسی نشانده. چون فرض شده که اینها وقتی کسی را میکشند حالشان خراب میشود و باید استراحت کنند و به مسافرتهای تفریحی بروند!! در این برنامه تظاهرات چند صد جوان معترض به جنایات پلیس، و مصاحبه‌هایی با دست‌اندرکاران آن هم نشان داده میشود، که چون البته هیچکدام علیه پوتین نبوده، تلویزیون سوئد برای حفظ بیطرفی لام تا کام نه از جنایات پلیس و نه از اعتراضات مردم حرفی نزده و نمیزند.
YouTube - Shooting James Boyd    YouTube - TYT-Network    YouTube - Shooting Shaine Sherrill
DemocracyNow! Albuquerque March, 'Anonymous' Call


عفو بین‌الملل آمار اعدام در سال ٢٠١٣ را منتشر کرد
(اعدام بوسیله هواپیماهای بی‌خلبان اوباما، و بوسیله پلیس و امثالهم در این آمار وارد نشده. اعدام بی‌محاکمه اوکی است)On YouTube: Leaked Turkish War Plans Against Syria

مکالمات تلفنی لورفتۀ مقامات ترکیه؛ وزیر امورخارجه، رئیس سازمان جاسوسی، معاون رئیس ستاد ارتش و معاون وزیر امورخارجه ترکیه درباره کمک عظیم نظامی به تروریستهای جهادیست‌ در سوریه، عملیاتهای سیاه، و نقشه‌های جنگی برای حمله به سوریه، و همچنین اغتشاش فکری و بلاهت دیکتاتوری اسلامی اردوغان. بعد از منتشر شدن این مکالمات روی یوتوب، اردوغان دستور بلوکه شدن یوتوب در ترکیه را هم صادر کرده است.

گوش کنید و ترجمه انگلیسی مکالمات را بخوانید      با تکست ترکی


TV4/Novus: Sverige Demokraterna andra största party bland LO-medlemmarna (13,2%)
حزب "دمکراتهای سوئد" دومین حزب پرطرفدار در بین اعضای کنفدراسیون سراسری مزدبگیران LO

طبق نظرسنجی (نمونه‌گیری آماری) که شرکت Novus انجام داده و نتایجش در برنامه اخبار ٢٧ مارس تلویزیون کانال ٤ سوئد منتشر شد، در حالیکه فقط چند ماه به انتخابات سوئد باقی مانده، هنوز یک پنجم مردم نمیدانند چطور رأی خواهند داد. نسبت به ماه فوریه، حزب مردم با %1.6 افزایش، رکورد‌دار رشد، و حزب چپ با %1.9 منفی، رکورددار پس‌روی است.
اگر وضع موقع انتخابات همینطور باشد، دو حزب سنتر و دمکراتهای مسیحی به مجلس راه پیدا نمیکنند. آمار نشان میدهد که حزب خارجی‌ستیز و نژادپرست "دمکراتهای سوئد (Sverige Demokraterna) پرطرفدارتر از حزب محیط زیست و از این نظر سومین حزب بزرگ سوئد بعد از سوسیال‌دمکراتها و مدراتها است. در بین اعضای کنفدراسیون سراسری اتحادیه‌های کارگری سوئد LO، این حزب دومین حزب پرطرفدار است و دستکم یک دهم اعضای LO در انتخابات به این حزب رأى خواهند داد.
کلیک کنید و ٣ دقیقه خبر به سوئدی را بشنوید
این حزب با نزدیک شدن انتخابات، یک کمپین تعرضی و زیرکانه‌ را شروع کرده است. رهبر حزب Jimmie Åkesson و آژیتاتورهای خبره‌اش، ناگهان از مدرسه، کارخانه، بیمارستان، اداره و یا نظائر آنها اجازه میخواهند که برای سخنرانی و تبلیغات انتخاباتی به محل بیاید، اگر پذیرفتند فبها، و اگر نه، خودشان با مظلوم‌نمایی و شاخه "نظامیشان" با تهدید و ارعاب، روزگار کسانی را که مخالفت کرده‌اند سیاه میکنند. یکی از این نمونه‌ها مدرسه‌ای در استکهلم بود که شاگردانش با تظاهرات از وارد شدن و تبلیغات حضوری آنها ممانعت کردند و مدیر مدرسه را واداشتند تا مراسم کمپین تبلیغاتی را لغو کند. راسیست‌ها پُز قربانی و مظلوم بخود گرفتند و وظیفه کوبیدن شاگردان را بعنوان دشمنان دمکراسی و آزادی بیان، به مطبوعات لیبرال، به مدافعان خجول‌تر اما خوش‌ظاهرتر خارجی‌ستیزی سپردند.

در شمال سوئد پزشک رئیس بخش یک بیمارستان اجازه ورود رهبر این حزب به بخش تحت تصدیش را نداد و طولی نکشید که موج نامه‌های موهن و تهدیدهای قتل و قصاص او چنان بالا گرفت و جدی شد که پلیس برای حفظ جانش نگهبان تعیین کرد، پزشک "دشمن دمکراسی" از ترس عملی شدن تهدیدهای "دمکراتها"، هم خانه‌اش را ترک کرد و هم مجبور شد روز بعد در محل کارش هم حاضر نشود.

احتمالا طولی نمیکشد که حزب‌اللهی‌ها و سلفیست‌های سوئد هم از تاکتیکهای موفق "دمکراتهای سوئد" تقلید میکنند، به ظرفیت عظیم لیبرالها در هموار کردن راه پیشرویشان پی میبرند و بجای تلاش برای کشاندن زنان و دختران به نزد امام در مسجد، خود امامان را برای ارشاد و امر به معروف به مدارس و محل‌های کار روانه میکنند. اگر مراجع تعریف "دمکراسی"، "دمکراتهای سوئد" و "لیبرالهای سوئد" باشند، قطعاً دیگر هیچکس جرأت ممانعت از آنها را نخواهد داشت.SPAIN March 24: Clashes as Spanish anti-austerity rally draws to close
اسپانیا در ماه مارس شاهد پرشورترین و عظیم‌ترین تظاهراتهای توده‌ای مردم بود که از شروع بحران تا امروز نظیر نداشته است

Several arrests and injuries were reported in the clashes, which began as a speech being made to the crowd came to an end. The "March for Dignity" rally was held with the slogan "Bread, work and a roof for each and everyone," in opposition to cuts introduced by the ruling center-right People's Party.
"They are causing suffering, poverty, hunger and even deaths, and all so that banks and the economic powers can hold onto their great benefits at the expense of our lives," read one statement from the protesters.
Deutsche Welle      StrikeInformer.com      Swedish Television
وقتی سخنرانان برای مردم حرف میزدند، درگیریها شروع شد. عده‌ای زخمی و عده‌ای بازداشت شدند. کمپین "راهپیمایی برای حُرمت" با شعار "نان، کار و مسکن برای تک تک آدمها" در ضدیت با بریده شدن خدمات اجتماعی توسط دولت حزب دست راستی مردم به راه افتاد. در تظاهرات اعلام شد: "این دولت و سیاستهایش موجب زجر، فقر، گرسنگی و حتی مرگ میشود و همه‌اش برای این است که بانکها و قدرتهای بزرگ اقتصادی بتوانند سودهای کلاشان را به هزینه زندگی ما حفظ کنند".


24 March 2014, Egypt: More than 500 sentenced to death in 'grotesque' ruling
  * The Minya Criminal Court sentenced 529 people to death for their alleged role in clashes last year
  * This is the largest single batch of simultaneous death sentences Amnesty has seen anywhere in the world
  * Egyptian courts handed down 109 death sentences in 2013, and a similar number in recent years
  نظامیان کودتاچی مصر که پشتشان به حمایت مالی عربستان و آمریکا گرم است، روز ٢٤ مارس در دادگاهی یک روزه حدود ٩٠٠ نفر را محاکمه و ٥٢٩ نفرشان را یکضرب به اعدام محکوم کردند. هر روز در تظاهراتهای خیابانی که مخالفان حکومت نظامی برگزار میکنند، پلیس، باند سیاه، و تک تیراندازان تعدادی از مردم را میکشند. روز ٢٨ مارس یک خبرنگار زن ٢٣ ساله Mayada Ashraf که از یک تظاهرات ضد سیسی برای روزنامه الدستور گزارش تهیه میکرد با گلوله‌ای در مغزش کشته شد.
  Amnesty International     Aljazeeraمقایسه هزینه‌های تعقیب و مراقب سازمانهای امنیت
- از سایت اشکان سلطانی
Ashkan Soltani, Washington Post:
NSA uses Google cookies to pinpoint targets for hacking
اشکان سلطانی، واشینگتن پست: سازمان جاسوسی آمریکا از کوکی‌های گوگل استفاده میکند تا دقیقاً آدمها را شناسایی کند

ادوارد اسنودن در سخنرانی اخیرش در جلسه TED که از راه دور و با واسطه یک روبوت عرضه شد، بار دیگر بر ضرورت جلوگیری از لگدمال شدن حقوق مردم توسط سازمانهای امنیت تاکید کرد. او گفت "حفظ حقوقتان مهم است، برای اینکه نمیدانید کِی به آنها نیاز خواهید داشت". در این صحبت‌ها او از شخص دیگری که در این رابطه کار فراوان کرده است هم اسم برد: اشکان سلطانی. اشکان در مقاله تحقیقی اخیرش در واشینگتن پست از سیر نزولی هزینه تعقیب و مراقبت شهروندان در پی پیشرفت تکنولوژی حرف زده است. به همین مناسبت ایمی گودمن مصاحبه‌ای مفصّل با او داشت. مصاحبه را ببینید، با او کارهایش بیشتر آشنا شوید، و نتایج تحقیقاتش را در سایت خودش بخوانید. یک ویدیوی چند دقیقه‌ای که ساخته اوست به زبان ساده نشان میدهد که سازمانهای امنیت و جاسوسی تا چه عمقی بر زندگی خصوصی‌مان کنترل پیدا کرده‌اند.

TED: Edward Snowden: Here's how we take back the Internet   صحبتهای اخیر اسنودن در جلسه تد
Washinton Post: NSA uses Google cookies to pinpoint targets for hacking   مقاله اشکان سلطانی در واشینگتن‌پست
Privacy, Your Data, and Who Has Access to It    ویدیوی آگاهگرانه اشکان سلطانی در یوتوب
http://ashkansoltani.org    سایت اشکان سلطانی، مجموعه مقاله‌ها و تحقیقات
DemocracyNow: As Surveillance Costs Fall, Could the NSA Gain Ability to Record & Replay Every Call, Everywhere
اشکان سلطانی در دمکراسی‌ناو

Sarah Shourd, Shane Bauer and Josh Fattal recall their harrowing ordeal as American hikers imprisoned in Iran


زهرا بهرامی و دخترش
زهرا را یک ماه پس از آزادی سارا اعدام کردند
A Sliver of Light:
Freed U.S. Hikers on Captivity in Iran and
Activism Against Solitary Confinement
شعاعی از نور
کتاب تازه سه جوان آمریکایی که در زندان ایران اسیر بودند، از اسارت در ایران و فعالیت علیه حبس مجرد در آمریکا

سارا، شین و جاشوا، سه جوان آمریکایی که در تابستان سال ٢٠٠٩ در مرز عراق و ایران دستگیر شدند و حدود دو سال از عمرشان را در زندان اوین گذراندند، در کتابشان "شعاعی از نور" از خاطراتشان، از زندان اوین، صدماتی که خورده‌اند، و از درسهایی که گرفته‌اند مینویسند. در برنامه ویژه‌ای روز ١٨ مارس تلویزیون دمکراسی‌ناو، ایمی گودمن با هر سه آنها گفتگو میکند. سارا که حدود یک سال را در حبس مجرد در زندان اوین گذرانده است از زهرا بهرامی هم حرف میزند که یک ماه بعد از آزادی سارا، اعدامش کردند. در لابلای این گفتگوها تصاویری از زندان اوین نشان داده میشود. این سه جوان حالا برای حقوق زندانیان مبارزه میکنند. میگویند در آمریکا ٨٠ هزار نفر در حبس مجردند، سلولهای آنها هیچ منفذی به بیرون ندارد و زندانیان از همان یک ذره نوری هم که از بیرون به داخل سلول زندان اوین میتابید محرومند. این برنامه را تماشا کنید.

DemocracyNow - A Sliver of Light
DemocracyNow - US Hikers
DemocracyNow.org


زندان اوین - نگهبان و زنان زندانی


A massive human trafficking, organised and paid by U.S. government
America's War Workers

Aljazeera Fault Lines investigates the system that brings foreign laborers to work on U.S. military bases in Afghanistan.
Today there are nearly 40,000 foreign contract workers on bases in the US military's Central Command. Hailing primarily from India and Nepal, these labourers serve American troops in facilities in Afghanistan, Iraq, and elsewhere - doing jobs including cooking, housekeeping and driving.

The US military subcontracts these manual jobs to private companies, which in turn subcontract hiring to Gulf-based contractors and local recruiters. The promise of high salaries makes these so-called 'third country nationals' believe heading to a war zone is worth the risk.

To get the jobs, many dip into their savings and take out loans to pay thousands of dollars in local agents fees. But in Afghanistan, they find wages far lower than anticipated. Locked into an indentured workforce, they nevertheless remain to earn enough funds to repay their loans.

Aljazeera Fault Lines - America's War Workers
DemocracyNow: Vulnerable Foreign Laborers Swindled & Exploited to Toil on U.S. Bases in Afghanistan
Interview with Anjali Kamat and Sam Black
 
هم بخش دولتی و هم خصوصی ارتش آمریکا، کارهای غیرنظامی واحدها و تأسیساتشان را از جمله در افغانستان به کنتراتچی‌ها مقاطعه میدهند. کنتراتچی پول هزینه‌هایش را بعلاوه مقدار معینی سود دریافت میکند. خود مقاطعه‌کاران هم انجام کار را به مقاطعه‌کاری دیگر و آن یکی هم باز به مقاطعه‌کار بعدی و باز به بعدی کنترات میدهند. هر کدام هزینه‌اش بعلاوه مقداری سود از مقاطعه‌کار بالادست دریافت میکند. حاصل؟ مقاطعه‌کار رده ششم یا هفتم، کارگران فقیر را در نپال و هندوستان با طعمۀ قراردادِ کار مثلاً در افغانستان با مزدی خوب میفریبد، از آنها از پیش چند هزار دلار "حق‌الزحمه" و "خرج سفر" طلب میکنند تا آنها را به افغانستان برسانند و در یک پادگان آمریکایی با مزدی خوب سر کار بگذارند. قربانیان دار و ندارشان را گرو میگذارند، از هر که میتوانند (از جمله از خود کنتراتچی) قرض میگیرند تا هزینه سفرشان را بپردازند. در راه ماهها در بیغوله‌های هندوستان و دوبی که شبیه اردوگاههای کار و گرسنگی نازیستها در جنگ دوم است هم اتاق صدها قربانی دیگر، مجبوس و در انتظار میمانند - به ازای هر روز از انتظار ربح پول قرض گرفته‌شان به بدهکاریشان اضافه میکند. و بالاخره اگر شانس داشته باشند به مقصد اعزام میشوند. آنجا معلوم میشود که قرارداد کار اولیه دروغ بوده است و مزدشان یک ششم و یک هفتم مزدی است که به آنها وعده داده شده بود. بنابراین باید دستکم یک سال یا بیشتر کار کنند تا بتوانند فقط اصل و فرع وامشان را پس بدهند. بردگی بدون بازگشت! قاچاق آدم و برده‌داری سازمانیافته توسط دولت آمریکا! فیلم مستند الجزیره، و مصاحبه ایمی گودمن با تهیه کنندگان این فیلم را ببینید.


تروریست‌های جنایتکار طالبان، در جنایتی تازه در هتلی در کابل ٩ نفر را با شلیک گلوله یک به یک اعدام کردند.
سردار احمد (ژورنالیست)، همسرش (سارا) و سه فرزند خردسال و معصومشان از جمله قربانیان این جنایت ددمنشانه اسلامیست‌ها بودند.


اگر جهاد مقدّستان کشتار بچه‌های بیگناه و اعدام حق‌طلبان است، تف به همۀ مقدّساتتان!

Tayyip Erdoğan's leaked phone calls
مکالمات تلفنی اردوغان با پسرش بر سر مخفی کردن دهها میلیون یورو، بابت فساد، رشوه، خودفروشی و حق‌الزحمه پیشبرد جهاد اسلامیست‌ها در منطقه
www.youtube.com/watch?v=3TIAQm89x_8
www.youtube.com/watch?v=w3KQyixOkEs
در یوتوب به دنبال erdogan phone money بگردید - دهها ویدیو پیدا میکنید، هم به صدای اصلی ترکی و هم ترجمه شده به انگلیسی


Medborgare eller skattebetalare?
Föreläsning av Bengt Göransson om hotet mot demokratin när samhället blir en "butik"
شهروند یا مالیات‌دهنده؟ جامعه یا مغازه؟ سیاستمدار یا مغازه‌دار؟ آزادی یا آزادی انتخاب؟
در آستانه انتخابات سوئد به سخنرانی جالب و نقادانه یک سوسیال دمکرات قدیمی که در جلسه‌ای در سال گذشته در ABF یوته‌بوری برگزار شد توجه کنید. بسیار آموزنده است. نقد سیر قهقرایی سیاست و ارزشهای جامعه سوئد، پیشروی سیاستهای دست راستی و نئولیبرالیسم در دهه‌های اخیر را کمتر کسی به این سادگی و با این درجه از جذابیت نقد کرده است.
www.youtube.com/watch?v=e-fwELh9ab0


Massavhopp av barnmorskor från Akademiska sjukhuset
"Det kommer att bli mer komplikationer"

SR 28/2: Personalflykten fortsätter från Akademiska sjukuset i Uppsala. Åtminstone 26 barnmorskor har nu sagt upp sig i protest mot att de inte fått högre lön.

Metro: I går öppnade ett nytt (privat) BB – BB Sophia – i Stockholm. Samtidigt har Karolinska Universitetssjukhuset, där runt 40 barnmorskor slutat, beslutat att fylla sina luckor med sjuksköterskor.

SverigesRadio        Metro       AlliansfrittSverige

ماماهای سوئد دسته‌جمعی استعفا میدهند
در روزهای آخر فوریه بیش از ٤٠ ماما از بیمارستان دانشگاهی اوپسالا استعفا دادند

در شرایط بیکاری میلیونی استعفا دادن، معنایی جز این ندارد که کار به استخوانشان رسیده است. ماماها در اعتراض به فشار غیرقابل تحمل کار و مزد کم، بارها در سال گذشته دست به تظاهرات زدند و با مسئولین ملاقات و مذاکره کردند. اما اتحادیه کارفرمایان و صاحبان پول و قدرت مدتهاست ضرب و تقسیم‌هایشان را کرده اند و مثل هر بیزنسمن خبره در این تردیدی ندارند که مردن زائوها و نوزادانشان براى آنها و دولتشان هزینه کمتری در بر دارد تا استخدام ماماهای بیشتر، کاهش فشار کار آنها و افزایش مزدشان. مسئولین که چهارنعل در پی بستن خدمات عمومی و بخشیدن آنها به سرمایه‌های خصوصی هستند، در همین هفته بجای ابراز ندامت از استعفای دسته‌جمعی ماماهای مستخدم کمون، تأسیس کلینیک خصوصی سوفیا را دسته‌جمعی جشن گرفتند و بیکدیگر تبریک گفتند.


Optic Nerve: millions of Yahoo webcam images intercepted by GCHQ
British agents spied on Yahoo users' 'intimate' webcam images, Snowden files reveal
The GCHQ program saved one image every five minutes from the users' feeds.
دوربین کامپیوترتان، دوربین سازمانهای جاسوسی در خانه شماست
DemocracyNow Amy Goodman+James Ball
Peeping Webcam? With NSA Help, British Spy Agency Intercepted Millions of Yahoo Chat Images
Independent.co.uk
The surveillance agency GCHQ used a hacking program codenamed Optic Nerve to view British citizens in their homes as they used the Yahoo! webcam chat system, the classified files revealed by former US National Security Agency contractor Edward Snowden and published by The Guardian show.
The Guardian       CNN      Glenn Greenwald on GCHQ
 • 1.8m users targeted by UK agency in six-month period alone
 • Optic Nerve program collected Yahoo webcam images in bulk
 • Material included large quantity of sexually explicit images
Britain's surveillance agency GCHQ, with aid from the US National Security Agency, intercepted and stored the webcam images of millions of internet users not suspected of wrongdoing, secret documents reveal.
GCHQ files dating between 2008 and 2010 explicitly state that a surveillance program codenamed Optic Nerve collected still images of Yahoo webcam chats in bulk and saved them to agency databases, regardless of whether individual users were an intelligence target or not.
In one six-month period in 2008 alone, the agency collected webcam imagery - including substantial quantities of sexually explicit communications - from more than 1.8 million Yahoo user accounts globally.
دوربین کامپیوترتان مال شماست، البته تا وقتی که خاموش باشد. از وقتی روشنش میکنید تا با دوستانتان چت ویدیویی داشته باشید، دوربین مال سازمان امنیت میشود و عکسها و فیلمهای شما در اتاق خانه‌تان بعلاوه مشخصات بیومتریک قرنیه چشمهایتان در بانکهای اطلاعاتی آنها جا میگیرد. نگران نباشید! دمکراسی است! رأى‌هایتان را به هر حال میشمارند! فقط اگر شوهر و برادر ناموس‌پرست دارید مواظب باشید لخت و عور جلوی دوربین کامپیوترتان راه نروید.


25/02 Horror in Nigeria:
Pupils burn to death in boarding school attack by Islamist Boko Haram
Boko Haram kills 59 children at Nigerian boarding school

Gunmen from the Islamist group Boko Haram stormed a boarding school in the north-east of the country, police and the military confirmed.
Police Commissioner Sanusi Rufai said the attack at the college in Buni Yadi saw some of the students' bodies burned to ashes.
Boko Haram is fighting for an Islamic state in northern Nigeria. A similar attack in June left 22 students dead.
Gunmen shot and burned the students of the college of Buni Yadi, a secondary school in Yobe state
Abubakar Shekau is the leader of the Islamist group Boko Haram, which means 'western education is sinful'

EuroNews     Aljazeera     TheGuardian
مجاهدین بوکو حرام، اسلامیستهایی که برای برقراری حکومت اسلامی و قوانین شریعت محمد در نیجریه میجنگند، در آخرین عملیات جنایتکارانه‌شان ٥٦ کودک دانش آموز در مدرسه شبانروزی "بونی یادی" را دانه دانه کشتند و بعضی را در مدرسه‌شان در آتش سوزاندند. جرم این بچه‌های معصوم این بود که در مدرسه‌ای درس میخواندند که فقط قرآن درس نمیداده. برای اینها "تحصیلات غربی معصیت است" و کشتن بچه‌ها جهاد مقدس در راه خدا و اسلام. عکس سمت چپ پیکر پاک خاکستر نشده چند کودک بیگناه را نشان میدهد که اسلامیست‌های جنایتکار (مجاهد) با استناد به آن به بهشت موعود مسلمانان خواهند رفت. در روی بیرق آنها به نقل از سوره نساء آیه ٧٥ نوشته شده: "چه مرگتان است که در راه خدا نمیکُشید؟..."


DO ARAB MEN HATE WOMEN?

With one question, journalist Mona Eltahawy unleashed a harsh critique of women's rights in the Arab world.
مونا الطحاوی، ژورنالیست مصری-آمریکایی و مدافع حقوق زنان در برنامه‌ای در تلویزیون الجزیره در بحثی جدّی و داغ به فرهنگ ضدزن کشورهای عربی و اسلامی حمله میبرد. تماشا کنید
Aljazeera - Head to Head 21 Feb 2014


THE // INTERCEPT

به ابتکار سه ژونالیست شجاع و کنکاشگر، جرمی اسکاهیل Jeremy Scahill نویسنده و تهیه کننده فیلم افشاگرانه "جنگهای کثیف" که امسال کاندید جایزه اسکار بهترین فیلم مستند شده است، گلن گرین‌والد Glenn Greenwald که هنوز مشغول تنظیم و انتشار اسناد اهدایی ادوارد اسنودن به مردم دنیاست و لائورا پوئتراس Laura Poitras چهره سرشناس و فعال 'بنیاد آزادی بیان' که او هم یکی از شخصیت‌های برجسته در انتشار اسناد اسنودن و افشای NSA است و مثل گلن گرین‌والد به همین دلیل مجبور به ترک کشورش شده است، همراه ٩ ژورنالیست باشرف دیگر، یک سایت مطبوعاتی رادیکال و حقیقت‌گو تأسیس شده است که از دو روز پیش کارش را شروع کرده است. جرمی و گلن در برنامه ویژه دمکراسی‌ناو از اهدافشان و اولین مقالات افشاگرانه این سایت به تفصیل حرف میزنند. حتما این برنامه را ببینید و بخصوص به آنها فکر میکنند هنوز "اعدام شنیع‌ترین شکل قتل عمد است" توصیه کنید.

DemocracyNow! Defying Threats to Journalism!     THE//INTERCEPT


تلویزیون کانال ٤: ایران از بازگشت مریم مقدم به سوئد جلوگیری کرده است

مریم مقدم، هنرپیشه ایرانی شهروند سوئد که برای دیدن مادر بیمارش ناچار به سفر به ایران شده بود را در ایران نگهداشته‌اند، پاسپورتش را ضبط کرده‌اند و مکرراً به بازجویی میبرند. جرمش این است که در فیلمی از جعفر پناهی شرکت داشته که ممنوع است. دولت ایران هر کس که متولد ایران باشد را تا ابد ایرانی و تابع خود میداند و برای این که مریم مقدم شهروند سوئد هم هست هیچ احترامی قائل نیست. نگاه کنید به برنامه اخبار تلویزیون کانال ٤ - خبر دوم. یا به عکس کلیک کنید و خبر را بشنوید


2013: Profits of 4 big Swedish banks is equal to ca 10% of the whole nation's GDP!
ده درصد کل تولید ناخالص ملی سوئد در سال ٢٠١٣ به جیب ٤ بانک بزرگ سوئد رفته است

آیا اقتصاد سوئد در این سالها رشد منفی داشته که بیماران و سالمندانش به این روز افتاده‌اند و وضع بیمارستانهایش از آلبانی بدتر شده؟ خیر! نرخ رشد اقتصادی سوئد از بالاترین‌های اروپاست. پس این ثروت کجا میرود؟ به تصویر بالا کلیک کنید و از سودهای چهار بانک بزرگ سوئد در سال ٢٠١٣ بشنوید. فقط همین چهار بانک در مجموع در سال گذشته ٨٨ میلیارد کرون سود خالص اعلام کرده‌اند! و ٤٦ میلیارد کرون را بعنوان سود سهام به حساب سهامداران ریخته‌اند. هنر این بانکها این است که از بانک مرکزی با نرخ زیر نیم درصد قرض میگیرند و خودشان با نرخ پنج، ده، پانزده درصد به دیگران وام میدهند. اگر سود همین یک سال را بین کل مردم سوئد که جمعیتشان نزدیک ٩ میلیون است تقسیم کنند به هر نفر ١٠ هزار کرون میرسد. کل بودجه سال ٢٠١٣ طب و درمان استان استکهلم ٤٩ میلیارد کرون بوده است، کما بیش معادل سود یکساله سهامداران فقط همین چهار بانک. کل تولید ناخالص ملی سوئد (به قیمتهای ثابت) در سال ٢٠١٣ برابر ٨٩٨ میلیارد کرون بوده است. بانکها (بنکسترها) به این ترتیب حدود ١٠٪ آن را به جیب زده‌اند.Hjärtpatient avled - Bozena Lauter dog - Länge Leve Reinfeldt!
Haverikommissionens utredning avslöjade att hjärtövervakningen larmade minst sju gånger utan att personalen ingrep. Bozena Lauter blev bara 51 år gammal. Efter en hjärtoperation på Karolinska i Solna i oktober 2010 gick någonting väldigt snett. Hon fick hjärtstopp men ingen märkte någonting, utan först en och en halv timme efter att hon avlidit upptäktes det av personal. I dag kom Statens haverikommisions utredning gällande fallet, som är det första någonsin där haverikommisionen utreder sjukvården.
اداره سوسیال و مسؤولین بیمارستان طبق معمول فقط به این نتیجه رسیده‌اند که همه چیز خوبست و فقط باید روتین‌های کارشان را بازبینی کنند تا بهتر شود. اما کمیسیون سوانح که کار معمولش رسیدگی به سوانحی همچون غرق شدن کشتی‌ها و سقوط کردن هواپیماها و از ریل خارج شدن قطارهاست و برای اولین بار موظف شده بود به مرگ یک زن پنجاه و یک ساله در بیمارستان کارولینسکای استکهلم رسیدگی کند، گزارش داده است که دستگاههای مونیتور قلب که به بیمار وصل بوده‌اند، هفت بار سوت کشیده‌اند و هر هفت بار پرستاران و پزشکان سوت را - لابد برای اینکه صدایش مزاحم "کارشان" نشود - خاموش کرده‌اند بی آنکه سری به بیمار بزنند. بیمار بخت برگشته را - بوزنا لاوتر، که در عکسهای بالا، خودش، گورش و دختران داغدارش را میبنید - بالاخره وقتی "عیادت" کرده‌اند که یک ساعت و نیم از مرگش گذشته بوده است. سال گذشته در ایندکس طب و درمان اروپا معلوم شد که "مدت انتظار برای دکتر و درمان در سوئد همانقدر طولانی است که در صربستان". این دروغ است. هیچ مریض بستری در بخش اورژانس قلب نه فقط در صربستان که در هیچ جهنم دره‌ای اینقدر منتظر نمیماند و اینقدر به ذلت نمیمیرد. و مطمئناً هیچ کجای دنیا مسؤولین چنین فاجعه‌ای جرأت نمیکنند، اینطور شانه بالا بیندازند و جواب خبرنگاران را با اینهمه وقاحت بدهند.
SVT 3 feb: Hjärtpatient avled – Haverikommissionen kritiserar Karolinska    
SVT 4 feb: Hjärtintensiv missade hjärtstopp trots flera larm

این رپرتاژ خبری تلویزیون کانال ٤ را هم از بیمارستانی دیگر تماشا کنید. مریض سرطانی که بستری و زمین‌گیر است، چون سیستم لارم (سوت اخطار و کمک خواستن) دو سال است که کار نمیکند، باید خودش سوت بکشد! همانطور و با همان نوع سوتی که داورهای مسابقه فوتبال استفاده میکنند. این را پسرش برایش خریده و با کسب اجازه و توافق بیمارستان در اختیارش گذاشته. نگران اینکه یک بیمار سرطانی در حال مرگ چقدر نفس برای سوت کشیدن دارد نباشید - اینجا که کویت نیست. زحمتکشی که یک عمر با جان کندن و مزد گرفتن و مالیات و حق بیمه دادن زندگی کرده، دم مرگ هم میتواند کمی جان بکند و سوت بزند - مشکل جدی‌تر این است که اتاق پرستاران در طبقه دیگری است و خودشان گفته‌اند که اصلاً معلوم نیست که صدای سوت را بشنوند. در این فیلم کوتاه هم نمونه دیگری از وقاحت مسؤولین در وقت پاسخگویی را میبنید.
TV4 Nyheter: Cancersjuk fick visselpipa


Feb 5 - UN denounces Vatican over child abuse and demands immediate action
Devastating UN report demands Vatican 'immediately remove' all clergy who are known or suspected child abusers
روز چهارشنبه پنجم فوریه، سازمان ملل طی بیانیه‌ای که بلحاظ شدیدالحن بودن سابقه نداشته است، از واتیکان انتقاد کرده است که به آبروداری از صاحب‌منصبان پدوفیلش بیشتر از حقوق بچه‌ها و قربانیان اهمیت میدهد. سازمان ملل از واتیکان خواسته است که فورا متجاوزین به کودکان را از کلیسا اخراج کند تا مقامات قضایی آنها را محاکمه و مجازات کنند.
چیزی که از این بیانیه هم معلوم است ولی هنوز ظاهراً هیچ سیاستمدار و مرجع قانونیی به آن انتقادی ندارد این است صاحب‌منصبان کلیسا همگی "مصونیت قانونی" دارند و نمیشود تا وقتی کلیسا اخراجشان نکرده، محاکمه و مجازاتشان کرد. همه در برابر قانون برابرند - بعضی‌ها برابرتر.
TheGuardian     EuroNews     Reuters     CNN     The dark history of Vatican


پول در مقابل بچه! داستان تلخ زندگی ٣٠٠٠ جوان و قضات و دستگاه قضایی فاسد، که همه آمریکا را تکان داد
Kids For Cash: Inside One of the Most Shocking Juvenile Justice Scandals in USA
3,000 kids. One judge. The scandal that rocked the nation
Today a special on "kids for cash", the shocking story of how thousands of children in Pennsylvania were jailed by two corrupt judges who received $2.6 million in kickbacks from the builders and owners of private prison facilities.
میدانید که زندانها در آمریکا خصوصی‌اند. "صنعت" زندان‌داری یک بیزنس چندین میلیارد دلاری است. اربابان این صنعت لابی‌ایست‌های خبره‌ای را در استخدام دارند که کارشان بتصویب رساندن قوانینی است که مشتریان کسب شریف اربابانشان را بیشتر کند. این کار روتین و علنی همه‌شان در همه آمریکاست. اما اینها با روشهای مخفی هم کار میکنند که در پنسیلوانیا برملا شده است. افتضاحی که با رو شدن اسنادش آمریکا شوکه شده است. طی چندین سال بیش از ٣٠٠٠ جوان مدرسه‌ای با احکام ساختگی دو قاضی فاسد و به یمن دستگاه قضایی و پلیس مافیایی زیر دستشان به زندانهای پنسیلوانیا پرتاب شده‌اند. شرکتهای زندان‌دار بابت این خدمات ٢ میلیون ٦٠٠ هزار دلار به این قضات "حق‌الزحمه" پرداخته‌اند. جرائمی که بچه‌ها به خاطرش به زندان محکوم شده‌اند بعضا از قماشی است که فقط میتواند باعث کم شدن نمره انضباط در کارنامه مدرسه‌شان شده باشد. ولی اینها را ماهها و بعضا سالها در زندان در کنار جانیان از همه نوع حبس کرده‌اند و در کمپهای نظامی باصطلاح آموزشی به اعمال شاقه واداشته‌اند. بعضی‌شان خودکشی کرده‌اند، خیلی‌شان برای همیشه مجبور به ترک درس و مدرسه شده‌اند. ایمی گودمن در تلویزیون دمکراسی‌ناو با دو تا از این بچه‌های سابق که تین‌ایجریشان را به بهانه‌های واهی در زندان گذرانده‌اند مصاحبه میکند. یک فیلم مستند سینمایی در مورد این افتضاح ساخته شده که بزودی روی اکران میرود - پول در مقابل بچه!
مصاحبه‌ها و این فیلم را ببینید و به همه طرفداران خصوصی‌سازی و مدعیان برتری نظام سرمایه‌داری توصیه کنید.
Amy Goodman DemocracyNow!      Kids for Cash - trailer      HuffingtonPost      wikipedia


February 6th - International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation
ششم فوریه، روز جهانی ابراز انزجار و تلاش برای ریشه‌کن کردن ختنه، مُثله اندام تناسلی دختران است.

اسناد تکان‌دهنده این جنایت وحشیانه در حق دختران را بخوانید و پخش کنید. همراه با همکاران و دوستانتان به حمایت فعال از سازمانهایی که علیه این سنت ننگین برخاسته‌اند بشتابید
UN.org     WHO     UNwomen     UNfpa     Prevalence of FGM     Facts     Ending FGM Resolution     Ban FGM

برآورد میشود که ١٢٥ میلیون دختر و زن در ٢٩ کشور در آفریقا و خاورمیانه مُثله شده‌اند.
اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، حدود ٨٦ میلیون دختر در جهان تا سال ٢٠٣٠ این قصابی را تجربه میکنند
FGM ختنه یا مُثله اندام تناسنلی بلایی است که عمدتاً بر سر دختران جوان در فاصله نوزادی تا ١٥ سالگی میآید
FGM باعث خونریزی و بیماری میشود، از جمله انواع دُمل، عفونت، نازایی، مشکلات زایمان و افزایش خطر مرگ نوزادان
احترام به جنایت به بهانه فرهنگ، فرهنگ جنایت است در لباس تمدن
ختنه تجاوز آشکار به حقوق و حرمت و تمامیت زنان است!
تجاوز به حقوق زن تجاوز به حقوق و حرمت همه بشر است!


Manifestation
MOT
sexuellt våld och
FÖR
samtycke

Kallelse

Facebook

Alla tal TV4 Play

Saras tal


Oxfam: The 85 richest people on planet "own the wealth of half the world's population"
٨٥ نفر از ثروتمندان، مالک ثروتی هستند که از کل دارایی نصف جمعیت دنیا بیشتر است
The percentage of income held by the richest 1% in the U.S. has grown nearly 150% from 1980 through 2012. That small elite has received 95% of wealth created since 2009, after the financial crisis, while the bottom 90% of Americans have become poorer.-LA Times
ثروت ١٪ ثروتمند آمریکا از سال ١٩٨٠ تا ٢٠١٢ نزدیک ١٥٠٪ رشد کرده. این 'از ما بهتران' یک‌درصدی ٩٥٪ هر ثروتی که از سال ٢٠٠٩ تولید شده است را صاحب شده است! یادتان باشد وقتی سیاستمداران جیره‌بگیر اینان خواستند به بهانه مسّن‌تر شدن جمعیت، وادارتان کنند نه تا ٦٥ بلکه تا هفتادسالگی کار کنید، این فاکت‌ها را بر ملاجشان بکوبید.
Aljazeera: Oxfam says world's rich threaten democracy     The Guardian     Los Angeles Times     Oxfam Report (pdf)


زن ٢٢ ساله هندی را ١٣ مرد دسته‌جمعی، به دستور "هیئت ریش‌سفیدان محل" ریپ کردند
Indian woman gang-raped as 'punishment'
Thirteen people arrested after woman in eastern state of West Bengal is gang raped on orders of village elders.
A 22-year-old woman is critical after being allegedly gang-raped by 13 men on the orders of village elders in India's eastern state of West Bengal, reports say.

"It's horrific. They (rapists) are all our neighbours and I call some of them as kaka (uncle) and some others as dada (elder brother) or bhai (brother)," said a report in The Hindustan Times newspaper, quoting the woman.

The purported offence was committed when the man from another community was seen at the woman's house. The village chief and his associates reportedly asked them to pay a fine of Rs 25,000 ($400) each for the "indiscretion".

این بار معلوم شد که در هندوستان هم این آتش از گور "فتوا دهندگان نگهبان شریعت" بلند میشود. علت "مجازات شرعی" این زن این بود که عاشق مردی از مذهب و فرقه دیگر شده بود. مرد را قبلاً همین هیئت به علت رفت و آمد به خانه این زن به پرداخت ٢٥ هزار روپی (٤٠٠ دلار) جریمه محکوم کرده بود.
Aljazeera 24 Jan 2014


Private Violence: Survivors & Advocates Confront Victim Blaming & the Epidemic of Domestic Abuse

DemocracyNow January 22, 2014 - On documentary film 'Private Violence'

مصاحبه ایمی گودمن با فعالین جنبش زنان در مورد خشونت خانگی نسبت به زنان و فیلم مستندی که با نام "خشونت خصوصی" ساخته شده است را ببینید. رفتار پلیس و دادگاههای آمریکا نسبت خشونت خانگی شبیه برخورد مساجد است. "همه تقصیر با مرد ددمنش نیست، زن کتک خورده هم 'لابد' مقصر است"!


Legacy of Ariel Sharon on DemocracyNow

ایمی گودمن در برنامه تلویزیونی روز ١٣ ژانویه ٢٠١٤ با آوی شلیم استاد دانشگاه آکسفورد، رشید خلیدی استاد دانشگاه کلمبیا و نوآم چامسکی استاد دانشگاه ماساچوست در باره میراث آریل شرون حرف میزند. در بخشی دیگر از همین برنامه مصاحبه قدیمی DemocracyNow با الن سیگل که شاهد کشتار صبرا و شتیلا بوده را میبینید. تاریخ جنایات هولناک دولت اسرائیل در حق مردم فلسطین از تاریخ زندگی آریل شرون، که مصاحبه شوندگان او را بحق با جنایتکاران نازیست قابل مقایسه میدانند، جدا شدنی نیست.

DemocracyNow 2014-01-13: Amy Goodman, Avi Shlaim, Rashid Khalidi and Noam Chomsky on the Legacy of Ariel Sharon
DemocracyNow 2014-01-13: Ellen Siegel Sabra & Shatila witness, an old interview from June 26, 2001


Svensk sjukvård tappar 5 placeringar
پزشکی و درمان سوئد ٥ رتبه از پارسال عقب‌تر رفته است. مدت انتظار برای دکتر و درمان در سوئد همانقدر طولانی است که در صربستان

Svensk sjukvård tappar 5 placeringar sedan förra året i ett europeiskt hälso-index. I en 11e plats i en 35 undersökta europeiska länder har Sverige sämst sjukvård i Norden. Patientinformation, behandlingsresultat och tillgång till läkemedel har bland annat undersökts. Och när det gäller väntetid inom vården är det bara Serbien och Lettland som är lika dåliga.
[År 2012] Arne Björnberg, utvecklingschef vid Health Consumer Powerhouse, påpekar att albanska medborgarna har lättare att träffa sin doktor gentemot de svenska. Nederländerna, Danmark, Island och Österrike har topplatserna på listan.

SVT Rappot 2013-12-03     Sverige har sämre tillgänglighet till vård än Albanien     Euro Health Consumer Index 2013


60% av 5 miljarder kronor blev vinst!
I januari 2012 sänktes restaurangmomsen från 25 till 12 procent. Syftet var framför allt att skapa nya jobb. Men resultatet blev klent, enligt siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Ser man till antalet sysselsatta i hotell- och restaurangbranschen före och efter att restaurangmomsen sänktes är skillnaderna små eller obefintliga. I april i år var det totala antalet sysselsatta i branschen 138 700, medan det i april 2011 låg på 138 300, visar SCB:s siffror. Statistiken baseras på de officiella arbetskrafts- undersökningarna, AKU. År 2012 låg sysselsättningen på i snitt 142 200 personer, jämfört med 140 800 personer år 2011. Förändringen ligger inom felmarginalen.
DN: Miljardsatsningen gav få nya jobb
TV4: Sänkt restaurangmoms gav jobb - men pengarna går till krögarna

دولت سوئد ژانویه سال ٢٠١٢ به این بهانه که میخواهد کار ایجاد کند، مالیات رستورانها را از ٢٥ به ١٢ درصد کاهش داد. پنج میلیارد کرون هر سال بابت این تخفیف از کیسه دولت (بخوان خدمات عمومی) میرود. از این پنج میلیارد، ٦٠ درصدش سود شده و یکضرب به جیب رستوران‌داران رفته است و ٤٠ درصدش به شکم مشتریان رستورانها. مزد کارگران این شاخه از صنعت تغییری نکرده. آرشیتکت‌های این طرح برآورد میکنند که این تخفیف مالیاتی باعث استخدام حدود ٤ هزار نفر در رشته رستوران‌داری شده است. حتی اگر این برآورد صحیح باشد معنایش این است که هر شغل جدید یک میلیون و ٢٥٠ هزار کرون در سال برای دولت خرج برمیدارد. اگر هزینه استخدام هر ماما یا پرستار را ٥٠٠ هزار کرون در سال فرض کنیم، دولت با این ٥ میلیارد کرون میتوانست ١٠ هزار شغل جدید ایجاد کند که خیرش به مردم هم برسد. برای اینها سود سرمایه‌دار از جان بچه‌های سرطانی که بیمارستان استرید لیندگرن به بهانه نداشتن پرستار به سینه آنها دست رد میزند مهم‌تر است.


PISA-undersökningen: BEDRÖVLIGT!
Tapp på alla fronter när det gäller kunskapresultaten

Sverige har haft sämsta resultatutvecklingen av alla OECD-länder som deltagit. Nu ligger Sverige under OECD-snittet. Svenska elevers studieresultat blir allt sämre. Sverige nu ligger och skvalpar i botten ihop med länder som Chile o Mexico.
SVT och TV4    PISA home    OECD Sweden    oecd.org - docs on Sweden    SVT 2013-12-20

افتضاح! گزارش PISA از مدارس
سوئد در همه عرصه‌ها تا آنجا که به دانش شاگردان برمیگردد، پس رفته است. مدارس در سوئد در بین همه کشورهای OECD که در این تحقیق شرکت کرده‌اند بدترین نتیجه‌دهی را داشته‌اند. حال سوئد از متوسط کشورهای OECD بدتر است. نتایج محصلین سوئدی مدام بدتر میشود. سوئد حالا در ته رده‌بندی در حال دست و پا زدن در کنار کشورهایی چون شیلی و مکزیک است.


FRA - The only authority who actually listens to you!
'FRA' is a Swedish state agency serving as CIA's and NSA's subcontractor since 1954

See Snowden-docs on FRA and NSA


Expulsion or Execution?

این حکم اخراج الکسی‌ است
یا حکم اعدامش؟

Swedish Government
NSA's subcontractor!

کنتراتچی‌های سازمان امنیت آمریکا بر سوئد حکومت میکنند«دام چاله‌هایی برای شکار مخالفین حکومت اسلامی»

روز پنجشنبه ١٢ دسامبر، سایت پژواک ایران مقاله‌ای در باره رادیو فانوس و دست‌اندرکارانش منتشر کرده است با عنوان «دام چاله‌هایی برای شکار مخالفین حکومت اسلامی»
این نوشته به همراه توضیحات و یادآوریهایی در این سایت هم منتشر شده است. کلیک کنید و بخوانید


November 8, 2013 - Super Typhoon Haiyan, one of strongest storms ever, hits Philippines
YouTube: Typhoon Haiyan

توفانی که روی زمین سرعت بادش به ٣٨٠ کیلومتر در ساعت برسد، تا حال سابقه نداشته است. این توفان میلیونها فیلیپینی را از هستی ساقط میکند
با گرم شدن کره زمین، توفانها هم شدیدتر و هم مکررتر میشوند - و حتما حقوق محققینی که از اربابان صنعت استخراج نفت و ذغال سنگ مزد میگیرند تا خلاف این را نشان بدهند هم بالاتر میرود


Iran and west to begin drafting nuclear deal after Geneva negotiations

Iran's foreign minister says he believes 'ingredients are there' for historic breakthrough after decade of diplomatic sparring - TheGuardian 2013-11-07
Iran nuclear crisis sees deal emerging in Geneva - BBC News 2013-11-08
Hopes rise of progress in Iran nuclear talks - Aljazeera 2013-11-08


Spanish capital city covered in litter as garbage collectors continue strike
مادرید پایتخت اسپانیا غرق زباله است. یکی از شرطهای بانکداران برای نجات اسپانیا از بحران بدهی‌های دولت، خصوصی سازی بوده است. شرکتهای خصوصی که عهده‌دار کار سابق شهرداری - یعنی نظافت شهر - شده‌اند، بعنوان یکی از اولین اقداماتشان حقوق و مزایای رفتگران را زده‌اند. اعتصاب جواب کارگران بود و کثافت حاصل دست از کار کشیدنشان - اما این دیگر وظیفه شهرداری نیست، وظیفه شرکتهایی است که به وظیفه سود ساختن برای سهامدارانشان کمافی‌السابق با جدیت تمام ادامه میدهند. جامعه‌ای که کارگر را بزند تا شکم بانکدار را پر کند، لایق همین است: کثافت! و همراه دولتش به همانجایی باید فرستاده شود که کثافت...
YouTube: Spanish capital city covered in litter as garbage collectors continue strike  
YouTube: Spain: Finding food in garbage to stop waste   
عین همین داستان مدتهاست در بوینوس آیرس پایتخت آرژانتین هم ادامه دارد
Latin American Herald Tribune: Strike Leaves Tons of Trash on Streets of Argentine Capital  


A-TEAM KILLINGS
کشتارهای نیروهای ویژه آمریکا در افغانستان

Last spring, the remains of 10 missing Afghan villagers were dug up outside a U.S. Special Forces base - was it a war crime or just another episode in a very dirty war? - By Matthieu Aikins | November 6th, 2013
A-Team Killings - RollingStone.com
Democracy Now! War Crimes in Afghanistan? 10 Bodies of Abducted Villagers Found Outside U.S. Special Forces Base - Matthieu Aikins and Amy Goodman
فیلم شکنجه وحشیانه یک مرد افغان در حضور افسران آمریکایی
Democracy Now! Torture on Tape: Disturbing Video Shows U.S. Special Forces Observing Brutal Afghan Interrogation
در بهار امسال نظامیان آمریکایی ده مرد افغان را دستگیر کردند و به پایگاه نظامیشان در نزدیکی کابل بردند. آنها را دیگر هیچ کس ندید. مردم میگفتند که آنها را کشته‌اند و در محوطه همان پایگاه دفن کرده‌اند. بعد از قرار گرفتن کنترل آن پایگاه در دست دولت افغانستان، دولت اعلام کرد که شکایات را پیگیری کرده، محوطه پایگاه را را خوب گشته و چیزی پیدا نکرده است - و شایعات دروغ بوده. بتازگی یک چوپان جنازه‌های شکنجه شده، مثله شده و تیرباران شده افغانهای گمشده را پیدا کرده است. مشتی از خروار را. گزارش مصور رولینگ‌استونز، مصاحبه ایمی گودمن با تهیه کننده آن گزارش و فیلم شکنجه افغانها توسط آمریکاییان و مزدورانشان را ببینید.


"Personalbrist"
[läs TEA-PARTY-koalitionen som regerar Sverige]
stänger vårdplatser
- barn med cancer drabbas

TV4: "Brist på sjuksköterskor"(BRIST?!! Massor av dem finns på Arbetsförmedlingens väntsalar, eller utvandrade till Norge och andra länder) gör att cancersjuka barn i Stockholm tvingas åka till Linköping och Uppsala för att få vård. Canceravdelningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus har inte lyckats rekrytera tillräckligt med sjuksköterkor. En av de som drabbats är Gustav, som flera gånger fått åka till Uppsala för att få cellgiftsbehandling.
تلویزیون کانال ٤ سوئد گزارش خبری تکان‌دهنده‌ای نشان داد از اینکه چطور بچه‌های سرطانی را که باید مثل تخم چشم ازشان نگهداری کرد، مثل توپ از استکهلم به شهرهای دیگر و بیمارستانها دیگر پاس میدهند که "جای خالی دارند". پایتخت سوئد در سال ٢٠١٣ قادر نیست به بچه‌های سرطانی ساکن استکهلم خدمات درمانی بدهد! این گزارش را ببینید خودتان را جای مادر گوستاو و خود گوستاو که به سرطان خون دچار است بگذارید و تکان بخورید.
اما چرا نمیتوانند از بچه‌های بیمار وسرطانی، مثل گوستاو که در عکس میبینید، مراقبت کنند؟ گزارش تلویزیون میگوید "به علت کمبود پرستار"!! - "کمبود پرستار"؟؟!. به هر اداره کاریابی که بروید عده‌ای پرستار تحصیل کرده را پیدا میکنید که در بدر به دنبال کارند - هر کاری. بسیاری از پرستاران و پرسنل درمانی سوئد سالهاست که دارند به نروژ و کشورهای دیگر مهاجرت میکنند، چون از قرار همه جا جز در سوئد برایشان کار هست...
پس چرا میگویند "به علت کمبود پرستار"؟ برای اینکه رندانه علت اصلی را نگفته باشند.
دولت دست راستی سوئد، درست مثل "تی-پارتی" آمریکا، رسالتی برای خودش قائل نیست جز اسقاط کردن خدمات عمومی دولتی - خدماتی که سوئد در جهان سرآمد آن بود، حراج کردن اموال عمومی مردم، و چپاندن پول و سود در جیب گشاد سرمایه‌داران. در سالهای قدرت داشتن اینان، هیچ موسسه عام‌المنعفه تحت سرپرستی دولت وجود ندارد که هر سال با اجبار بیشتری به صرفه‌جویی sparkrav، با رقمی درشت‌تر از دوره قبل مواجه نبوده نباشد. معنی عملی اجبار به صرفه‌جویی این است: تعیین ضرب‌العجل برای اخراج بیشتر معلمان، مربیان، پرستاران و پزشکان، و بعضا تعطیل کامل مدارس، بیمارستانها، خانه‌های پیران، کتابخانه‌ها و هر چیزی که بوی خدمات عمومی و رفاه به اتکاء بودجه عمومی میدهد. از نظر اینها، درست مثل تی-پارتی در آمریکا، دولت به هیچ وجه نباید در رشته‌هایی که بیزنس و سرمایه بخش خصوصی میتواند از فعالیت در آن سود در بیاورد دخالت داشته باشد. نسبت دادن بلاهایی که بر سر کودکانی چون گوستاو میآید به کمبود پرستار، معنایی جز فریب مردم و آبروداری از عاملین و مسببین این فجایع ندارد.

درست است که نهایتاً، بیمارستانی بی پرستار - گرچه معظم‌ترین بیمارستان کودکان در سوئد است - بخاطر نداشتن پرسنل دست رد به سینه گوستاوها میزند، اما نگفتن اصل داستان خاک پاشیدن عامدانه در چشم مردم است. گاهی گفتن فقط یک جز کوچک از حقیقت، بدتر از هر دروغی اصل حقیقت را به گور میسپارد. اگر روزنامه‌ای خبر داده بود که "منیژه در اثر کم-خونی درگذشت" و لام تا کام از اینکه شوهر جانیش قبل از دچار شدن او به "کم-خونی" چند صد بار تن نحفیف او را با چاقو سوراخ سوراخ کرده است... به آن روزنامه و آن روزنامه‌نگار چه میگفتید؟

TV4 - "Personalbrist" stänger vårdplatser

Manizhe Mirzagol dog av "BLODBRIST"!Child Labour in USA - "America's Hidden Harvest"
کار کودکان در آمریکا

Aljazeera Fault Lines investigates whether children in the US are being exploited to put food on the nation's tables.
آمریکا هیچوقت کنوانسیون جهانی حقوق کودک را امضا نکرده و به آن متعهد نیست. در آمریکا - در بخش کشاورزی - کارکشیدن از کودکان حتی ده ساله هم قانونی است. لوبى‌ایست‌ها و نمایندگان دست‌آموزشان در مراجع قانونگذاری، اجازه دخالت دولت در تنظیم مقررات ناظر بر استثمار و محیط کار کودکان را نمیدهند. میگویند "والدین صلاح فرزندانشان را بهتر از دولت درک میکنند". و آنها خوب میدانند که صلاحدید والدین و بچه‌هایشان مثل همیشه و مثل همه دنیا، این است:
"اگر تنها راه نمردن از گرسنگی، تن دادن به بردگی مزدی است، البته بردگی مزدی به صلاح است".
Aljazeera Fault Lines


Swiss Report Supports Theory Yasser Arafat Was Poisoned Polonium
گزارش لابراتوار سوئیس مؤیّد این است که یاسر عرفات نه به مرگ طبیعی، بلکه با پلونیوم-٢١٠ به قتل رسیده است
پلونیوم ٢١٠ ماده‌ای است بسیار کشنده و رادیو-اکتیو و بسیار بی‌ثبات. عرفات از مدتها قبل از آنکه مسموم شود و بمیرد، در مقرّ سازمان آزادیبخش فلسطین در رام‌الله که به تصرف اسرائیل درآمده بود زندانی بود و نیروهای مسلح اسرائیل آمد و رفت به این مقرّ را بشدت تحت کنترل داشتند. اسرائیل هم رآکتور اتمی دارد، هم بمب اتمی. این کشور هرگز پیمان‌نامه منع گسترش سلاحهای هسته‌ای NPT را امضاء نکرده و به هیچ وجه به IAEA جوابگو نیست. برخلاف دولتهای پشتیبان اسرائیل، در فلسطین که مردمِ زنده فقط آنهایی هستند که توانسته‌اند از قتل‌عامها و نسل‌کشی‌های مکرر اسرائیل جان به در ببرند، در اینکه دولت اسرائیل قاتل عرفات است تردیدی ندارند. نتیجه تحقیق کارشناسان سوئیس معلوم کرده است که عرفات را چطور به قتل رسانده‌اند، حال همسر و دختر او باید این پرونده دیگر جنایی را پیگیری کنند تا معلوم شود چه کسانی به دستور و تدارک چه دولتی عرفات را کشته‌اند.
The New York Time     Huffington Post     Democracy Now!     Al Jazeera Investigates - Killing Arafat


Oliver Stone on the Untold U.S. History from the Atomic Age to Vietnam to Obama's Drone Wars

اولیور استون، تاریخدان، مستند ساز نامدار و چپ، برنده جایزه اسکار، از تاریخ ناگفته آمریکا سخن میگوید، از عصر بمب اتمی تا ویتنام و جنگهای اوباما با هواپیماهای بی‌خلباناین پارلمان سوئد است یا مقاطعه‌کار سازمان امنیت آمریکا؟

قانون FRA در سال ٢٠٠٨ (استراق سمع اجباری از همه شهروندان سوئد) جزیى از پروژه NSA (سازمان امنیت ملی آمریکا) و سازمان امنیت انگلستان بوده است
سازمان امنیت آمریکا "قانون" سفارش میدهد، ضرب‌العجل تعیین میکند و "پارلمان" سوئد بموقع تصویبش میکند
کامیلا لیندبرى: خیلی از نمایندگان نمیخواستند به این "قانون" رأى بدهند، اما از قبل تصمیم گرفته بودند و قول داده بودند
برنامه اخبار تلویزیون سوئد در تاریخ ١٣ اکتبر را ببینید و اظهارات Duncan Campbell را بشنوید
Dagens Nyheter 2013-10-13: Sverige samarbetade med USA om FRA-lagen
2013-07-07 Snowden: Everyone's in bed with the NSA
مصاحبه جدید ایمی گودمن با ملاله جویا، ٣ اکتبر ٢٠١٣ - امپریالیسم و بنیادگرایی دست به دست هم داده‌اند
مصاحبه قدیم ایمی گودمن با ملاله جویا، ٢٨ اکتبر ٢٠٠٩ - یک زن در بین اربابان جنگ
کتاب ملاله جویا را بخوانید: یک زن در بین اربابان جنگ

DemocracyNow, October 28, 2009 - Afghan Democracy Activist Malalai Joya Defies Threats to Challenge US Occupation, Local Warlords
DemocracyNow, October 3, 2013 - "Imperialism & Fundamentalism Have Joined Hands": Malalai Joya on 12 Years of U.S.-Led Afghan War
Order this book: A Woman Among Warlords, by Malalai Joya


تأسیس سایت "کندو"

مانیفست کندو (bee-hive) و آدرس سایت کندو برای معرفی به شما ارسال می‌شود. این مانیفست و سایت حاصل تلاش عده‌ی اندکی از فعالین ضدسرمایه‌داری، با کوله‌باری از فعالیت در جنبش‌های شورایی، سندیکالیستی، احزاب چپ، جنبش چریکی، محیط زیست و جنبش رهایی زنان است که سعی می‌کنند در جنبش جهانی ضدسرمایه‌داری جاری ادای سهم کنند. "بدیل سرمایه‌داری چیست؟" و "تشکل مناسب برای مبارزه جهت رسیدن به جامعه‌ی پساسرمایه‌داری کدام است؟" پرسش‌هایی هستند که مانیفست و سایت کندو، به‌عنوان بخشی کوچک از جنبش سترگ و جهانی خودرهایی، برای یافتن پاسخ به آن‌ها تلاش خواهند کرد.
مانیفست کندو امضای کسی را ندارد، اما شما می‌توانید با نام و نظریات برخی از فعالین آن از طریق مقالات امضا شده در سایت آشنا شوید.
این سایت و مانیفست را از پیشنهادات تکمیلی، انتقادی و اصلاحی خود بی‌بهره نگذارید. با آرزوی توفیق مشترک در مبارزه برای رهایی از نظام سرمایه‌داری و بردگی مزدی،
ادیتورهای سایت کندو ٢۴ اوت ۲۰۱۳
آدرس سایت کندو: www.bee-hive.org
آدرس فارسی سایت کندو: www.bee-hive.org/index.php/fa
آدرس الکترونیکی ادیتورها: editor@bee-hive.org


سخنرانی ملاله یوسف‌زای ١٦ ساله در مجمع عمومی سازمان ملل - ١٢ ژوئیه ٢٠١٣Edward Snowden: the whistleblower behind the NSA surveillance revelations

The 29-year-old source behind the biggest intelligence leak in the NSA's history explains his motives, his uncertain future and why he never intended on hiding in the shadows
ادوارد سنودِن، تکنیسین ٢٩ ساله که براى CIA و NSA کار میکرده، کسی است که دستگاه مخوف کنترل و نظارت دولت آمریکا را افشا کرده است. در مصاحبه‌ای با روزنامه گاردین او که دیگر قید آزادی و زندگیش را زده است از انگیزه این افشاگری بزرگ حرف میزند. میگوید که خوب میداند چه سرنوشتی در انتظار اوست و این را هم میداند که بعید است زیاد زنده بماند، اما بزرگترین نگرانیش این است که علیرغم همه این افشاگریها، آب از آب تکان نخورد. به لینک زیر کلیک کنید و ویدئوی مصاحبه او با گاردین را ببینید. بعلاوه باید بدانید که کاری که NSA در آمریکا مخفیانه میکند در سوئد علناً و قانوناً به عهده FRA است.
The Guardian


NSA Prism program taps in to user data of Apple, Google and others
Top-secret Prism program claims direct access to servers of firms including Google, Apple and Facebook
"واشینگتن پست" و "گاردین" از یک پروژه فوق سرّى سازمان امنیت آمریکا پرده برداشتند. سازمان امنیت آمریکا مستقیماً به همه اطلاعات کاربران سایتهای آمریکایی دسترسی دارد و سالهاست که بطور فعال از این اطلاعات استفاده میکند. ایمیل، چت، ویدئو، اودیو، عکس، فایلهای ذخیره شده، فایلهایی که جابجا میشوند، کنفرانسهای ویدئویی، لاگ‌این‌ها، جزئیات شبکه‌های اجتماعی، همه و همه بلاواسطه در اختیار سازمان امنیت است.
نمودار سمت چپ، از روزنامه گاردین، نشان میدهد که مایکروسافت در سال ٢٠٠٧، یاهو در ٢٠٠٨، گوگل، فیس‌بوک و پل‌تاک در سال ٢٠٠٩، یوتوب در سال ٢٠١٠، اسکایپ در ٢٠١١ و اَپل در اکتبر سال ٢٠١٢ کانالهای کنترل و استخراج اطلاعات را در اختیار سازمان امنیت آمریکا NSA گذاشته‌اند.
دولت اوباما نه فقط از این پروژه دفاع میکند، بلکه جهاد دیگرى را براى دستگیری کسانی که این پروژه فوق سری و ضدمردمی را به مردم لو داده‌اند به راه انداخته است.

Washington Post     The Guardian     Democracy Now


U.N. Investigator: Syrian Rebels Likely Using Nerve Gas
گاز سرین در سوریه را "شورشیان" به کار برده‌اند

Click and watch
Carla Del Ponte: "We collected some witness testimony that made to appear that some chemical weapons were used, in particular nerving (sic) gas and what appears to our investigation (was) that that was used by the opponents, by the rebels."

کارلا دل پونته، پژوهشگر سازمان ملل میگوید: "تحقیقات ما نشان میدهد که در سوریه گاز کشنده اعصاب به کار رفته است اما شواهد حاکی از آن است که "شورشیان" این کار را کرده‌اند."
اما برای آمریکا، اسرائیل، فرانسه، قطر و سعودی و متحدین ناتویى‌شان این گزارش‌ها مهم نیست، همانطور که گزارش سازمان ملل در مورد سلاح کشتار جمعی نداشتن صدام حسین مهم نبود. آنها قرارست حکومت سوریه را ساقط کنند و "جمهوری اسلامی سوریه" را سر کار بگذارند. اگر میخواهید حاکمان آینده سوریه را بشناسید نگاهی به ویدیوى سمت چپ بیندازید... توضیحات مربوط به این ویدئو را در اینجا بخوانید.

Click and watch
DemocracyNow: Robert Fisk on Syria's Civil War, Chemical Weapons "Theater" & Obama's Backing of Israeli StrikesU.S. Strike Kills 11 Children in Afghanistan
٦ آوریل - کونار، افغانستان
ارتش آمریکا با حمله هوایی دیگری موفق شد عده‌ای غیر نظامی دیگر و از جمله ١١ کودک دیگر را بکشد

A U.S. airstrike in Afghanistan has killed a number of civilians, including at least 11 children. Six women were reportedly wounded. The attack occurred on Saturday (April 6) in eastern Kunar province. Haji Shah Mahmood, a tribal elder in the region where the killings occurred confirmed the child toll: "Eleven children have been killed, aging from one year old to eight years old. We have not counted the number of women that were killed in this operation. This is the fifth incident that I remember where children and women have been killed. There is no proof that al-Qaeda or any other fighters were killed."


Murdered children in Kunar, and the responsible Commander in Chief, commander of the global assassination campaign and the Winner of the Nobel Peace Prize!

یک حمله هوایی آمریکا در افغانستان عده‌ای غیرنظامی، از جمله دستکم ١١ کودک را کشت. ٦ زن از قرار معلوم زخمی شده‌اند. این حمله در روز شنبه ٦ آوریل در شرق ایالت کونار انجام شد. حاجی شاه‌محمود یکی از ریش‌سفیدان منطقه‌ای که کشتار در آنجا صورت گرفته است کشته شدن کودکان را تأیید میکند: "یازده کودک کشته شده‌اند که یک ساله تا هشت ساله بوده‌اند. هنوز تعداد زنان کشته شده را نشمرده‌ایم. این پنجمین حمله‌ای است که من به یاد دارم که در آنها کودکان و زنان کشته شده‌اند. هیچ چیز که نشان بدهد القاعده یا جنگجوی دیگری در بین کشته شدگان است وجود ندارد.
Video: from DemocracyNow


"The Kissinger Cables"
1.7 million U.S. diplomatic and intelligence documents from 1973 to 1976 on WikiLeaks.org

ویکی‌لیکز یک میلیون و ٧٠٠ هزار سند دیپلماتیک و جاسوسی آمریکا در فاصله سالهای ١٩٧٣ تا ٧٦ را منتشر کرده است. همه این اسناد بآسانی قابل جستجو هستند. در ٩٫٧٦٥ سند از ایران نام برده شده است. قبل از اینکه دولت آمریکا این سایت را هم ببندد و این اطلاعات را هم سانسور کند، همه اسناد مهم را پیدا و ترجمه و منتشر کنید.
"The illegal we do immediately; the unconstitutional takes a little longer." - Secretary of State Henry Kissinger, March 10th, 1975

«کار غیرقانونی را فوراً انجام میدهیم؛ کار مخالف قانون اساسى کمی بیشتر طول میکشد.» - هنری کیسینجر وزیر دفاع آمریکا، مارس ١٩٧٥

WikiLeaks Plus D


U.S. Strike Kills 11 Children in Afghanistan
   ارتش آمریکا با حمله هوایی دیگری موفق شد عده‌ای غیر نظامی دیگر و از جمله ١١ کودک دیگر را بکشد
یکشنبه ١٤ آوریل ساعت 19:30 تلویزیون کانال ٤ سوئد فیلمی مستند از کشتار مردم بیگناه توسط هواپیماهای بی‌خلبان نشان میدهد   Kalla Fakta 2013-04-14 19:30امروز ١٩ مارس، درست ١٠ سال از شروع قتل عام و قصابی چند صد هزار از مردم بیگناه عراق و انهدام کامل این کشور میگذرد

سزای مردمی که میگفتند حاکم مستبدشان "سلاح کشتار و تخریب جمعی" داشته است این است
و سزای قصابان و جنایتکارانی که ملتها را واقعاً کشتار و کشورها را عملا ویران میکنند، پاداش و تکریم! "عدالت" و "دمکراسی" به این میگویند!

Arundhati Roy       James Blunt       Abu Ghraib       Millions Protest       Collateral murder       Death squads       G.W.Bush       Nuremberg 1950


FREE BRADLEY MANNING!   !برَدلى مَنینگ را آزاد کنید

مایکل راتنر وکیل مدافع آسانج که در دادگاه منینگ حاضر بوده میگوید: "دفاعیه ٣٥ صفحه‌ای منینگ را باید در همه مدارس آمریکا تدریس کرد."
Watch DemocracyNow.org 2013-03-01: WikiLeaks Whistleblower Bradley Manning Says He Wanted to Show the Public the "True Costs of War"
Glenn Greenwald on Bradley Manning: Prosecutor Overreach Could Turn All Whistleblowing into Treason
Bradley Manning Speaks: In Leaked Court Recording, Army Whistleblower Tells His Story for First Time
Daniel Ellsberg: In Hearing Bradley Manning Act Out of Conscience, Secret Tape Refutes Media Slander
FREE BRADLEY MANNING!
BRADLEY MANNING Support Network


Training Terrorists in Nevada: Seymour Hersh on U.S. Aid to Iranian Group Tied to Scientist Killings

Training Terrorists in Nevada: Seymour Hersh on U.S. Aid to Iranian Group Tied to Scientist Killings Seymour Hersh, Pulitzer-Prize winning investigative reporter for The New Yorker magazine. His latest piece for their website's "News Desk" blog is titled "Our Men in Iran?"

سیمور هرش: مجاهدین خلق را آمریکا برای جاسوسی، خرابکاری، ترور در ایران تربیت و تجهیز میکند

سیمور هرش، نویسنده کتاب "آدم ما در ایران؟" از پروژه مخفی بوش-چینی و آمریکا در تربیت مجاهدین خلق برای جاسوسی، خرابکاری و ترور، کشتن دانشمندان هسته‌ای ایران، با بمبهای آمریکایی و تدارکات اسرائیل حرف میزند. این مصاحبه مفصل ایمی گودمن با او را که برنده جایزه پُلیتزر هم هست ببینید و آن را به همه علاقمندان به اوضاع ایران معرفی کنید.
www.democracynow.org/2012/4/10/training_terrorists_in_nevada_seymour_hersh    Tuesday, April 10, 2012


انفجار بمب در هرات، در هفتم ماه مارس، روز افتتاح فستیوال بین‌المللی فیلم زنان در هرات
Herat, Afghanistan 2013-03-07
2 blasts wound 2 people in western Afghan town of Herat
Two people were wounded as two bomb blasts rocked Herat city, the capital of Herat province 640 km west of Kabul, on Thursday, police said.
The first blast took place next to the office of provincial governor and close to a sport stadium at 11:10 a.m. local time and the second one happened a few minutes later on the road leading to the Herat airport, deputy to Herat police Abdul Hamid Hamidi said.
"In both the incidents the terrorists planted explosive devices on two motorbikes and detonated by remote control which injured two people, both civilians," Hamidi told Xinhua.
The first blast near a sport stadium where a public gathering was supposed to be held left two injured, but the second blast targeted a police van on the road harmed no one, the official stressed. He blamed the enemies of peace, a reference to Taliban militants, for organizing the blasts. However, the outfit has yet to make comment. - Global Times, China

Herat Hosting First Women's Film Festival
The western city of Herat is hosting Afghanistan's first international women's film festival. The event is being held from March 7-9 as part of celebrations marking International Women's Day. The festival is being organized jointly by the Arman Shahr Foundation and the Roya Film House, in cooperation with 40 other national and international organizations.
Khalida Khursand, a member of the organizing committee, is quoted by the United Nations Assistance Mission in Afghanistan as saying supporters hope "to encourage women in filmmaking, promote a culture of film watching, and to contribute to the welfare of women in Afghanistan through art." The festival will not award any prizes this year. Organizers said around 100 film submissions were received, around 40 of them produced by Afghans. - Radio Free Europe


Drone strikes in Afghanistan - Villagers live in fear of attacks

سلیمان ٩ ساله سه ماه پیش در اثر یکی از این حملات کشته شد. در همان حمله چند کارگر و معلم هم کشته شدند. همه این بچه‌ها بازماندگان آنها هستند.

تروریست و آدمکش فقط آن کس نیست که با بمب دست‌ساز و عملیات انتحاری مردم بیگناه را میکشد.
Watch it on Aljazeera


Vatican Inc. - The secretive world of the Vatican's bank.
بانک واتیکان بانکی است در خدمت پول‌شویی مافیا، گم کردن ردپای معاملات تبهکاران، رشوه دادن به سیاستمداران و دولتها. این بانک مستقیما زیر نظر کاردینالهای واتیکان اداره میشود.
Aljazeera People and Power
این یکی فیلم مستند مربوط به فاشیسم در کلیسای کاتولیک، انکیزیسیون و تبانی و همکاری با سیا است. از زبان یک کشیش اخراجی که چندین کتاب مستند در این باره نوشته است.
"DemocracyNow - Fascism in the Church: Ex-Priest on "The Pope's War


Syrian war has caused 'collapse in childhood', Save the Children warns
Two million Syrian children are victims of war, charity says in report
revealing third of children have been hit, kicked or shot at.
در سوریه هیچ چیز از کودکی به جا نمانده است. ٢ میلیون کودک در سوریه قربانی جنگ اند
Syrian rebels         The Guardian 13/3         Save the Children 13/3         Aljazeera


Syria: The Evolving Problem of Competing Militias
رساله گروه تحقیقاتی آکسفورد درباره سوریه و جهادیست‌ها
Jihadist militias are growing in strength and capability, making it probable that they will have considerable influence and even power in a post-Assad Syria. - ORG News No.3Barnkonventionen i Alliansens Sverige
Snart kastas hans pappa ut
Dave, nio månader, vilar på pappa Guys arm. Han vet inte att hans pappa när som helst kan tas av polis och skickas ur landet.
Migrationsverket har beslutat att Guy, pappa till nio månader gamla Dave, ska utvisas. Detta trots att socialtjänsten bedömer att pappan är den viktigaste personen i sonens liv, eftersom mamma Therese tidvis har lidit av psykisk sjukdom. – Jag matar honom, byter blöjor, badar honom. När han ska till barnavårdscentralen är det jag som tar honom dit, säger Guy. - Metro 2013-02-28


Åklagare köpte sex – greps på hotell

En chefsåklagare har erkänt att han köpt sex på ett hotell i Stockholm, uppger expressen.se och aftonbladet.se. Enligt tidningarna blev han påkommen av polis i hotellets trapphus när han lämnade rummet. Han riskerar nu dagsböter och att förlora jobbet. - Metro 2013-02-27

Kvinna sköts ihjäl, sökt om kontaktförbud mot mannen - men fick nej (av åklagare)

Kvinnan hade sökt om kontaktförbud mot mannen - men fick nej. I dag mördades hon. "Jag förstår inte varför man inte tar kvinnors rädsla på allvar", rasar ordföranden för Roks. - Metro 2013-03-01   Metro: Kvinna sköts ihjäl
Ser ni inte sambandet?!خانم مسئول در دوربین نگاه میکند و دروغ میگوید.
این سوء تفاهم نیست، یک تک مورد نیست.
سیاستشان از سال ٢٠٠٩ همین بوده است.

Försäkringskassan till svårt sjuk: NÄR DÖR DU?    اداره بیمه‌های اجتماعى به بیمار سرطانی: کی میمیری؟
TV4   SVT   Metro   UngCancer
En 23-årig man med en obotlig cancersjukdom lämnade sjukhuset för att vårdas hemma. Det tolkade Försäkringskassan som ett friskhetstecken. När familjen ansökte om förlängd sjukpenning ställde myndigheten sitt krav: Datumet då mannen förväntas avlida.
یک مرد ٢٣ ساله که به سرطان لاعلاجی مبتلاست، بیمارستان را ترک میکند تا در خانه بستری شود. اداره بیمه‌های اجتماعى این را علامت سلامتی فهمیده است. وقتی خانواده تقاضا کرده که حق بیمه بیماری تمدید شود، اداره امور اجتماعی خواسته است که به این سؤال بطور کتبی و مستند جواب داده شود: در چه تاریخی قرار است این مرد بمیرد.


Don't miss these films     از دیدن این فیلمها غافل نشوید


5 broken cameras             The Gatekeepers         King: A Filmed Record                 The Girl        
STOP RACIAL PROFILING NOW!
  People like these need only a ticket when they use public transport in Stockholm...
... but this guy - a Swedish citizen from a Chilean family - must show both a ticket and a valid ID-card or passport!  
Watch it on Swedish TV!    ABC 2013-02-19
This is RACIAL PROFILING, and must be stopped immediately!

Har du fel utseende? Se upp för Polisen i T-banan. Nu gäller rasprofilering även i Sverige!
Polisen jagar papperslösa i T-banan      Ingen människa är illegal!       Against Racial Profiling
کلّه سیاه هستید؟ قیافه‌تان غیرقانونی به نظر میآید؟ حواستان به پلیس در متروها باشد. حالا دیگر در سوئد هم نژاد و قیافه‌تان تعیین میکند که پلیس در برخورد به شما چه اختیاراتی دارد!
دنبال کسانی میگردند که بطور غیرقانونی در سوئد هستند. قرارست بطور ضربتى همه غیرقانونی‌ها را اخراج کنند.


SVT2: I Brasilien har nästan var tredje kvinna blivit slagen av sin man.

I Brasilien har nästan var tredje kvinna blivit slagen av sin man. Därför har hundratals polisstationer öppnats som vänder sig utslutande till slagna kvinnor.


Klick o titta!


LO: Allt fler i arbetsprogram utan ersättning

Allt fler deltar i arbetsmarknadsprogram på Arbetsförmedlingen utan att ens få aktivitetsstöd. Det visar en rapport från LO.

Sedan regeringen införde en bortre tidsgräns i aktivitetsstödet och gjorde det svårare att kvalificera sig till a-kasseersättningen, ser vi att allt fler inte ens får den lägsta ersättningen i aktivitetsstödet. Det är i första hand anhöriga som får ta smällen, men det drabbar också kommunernas budgetar.SOPA has died. But a more ominous threat, CISPA, which stands for the Cyber Intelligence Sharing and Protection Act, looms ahead.

CISPA, which emerged in 2012, has been rebirthed this week as an even bigger threat to online freedom. If CISPA is passed, the US government gains the power to shut off Internet traffic and empowers the US government to ask your ISP about your online activities in the efforts to learn about possible cyber security threats and Internet attacks. Advocated under the premise of anti-terrorism legislation, this legislation is so broad that it threatens to endanger the privacy of every individual and ordinary and law abiding citizens. This act makes your private online activity now public, giving ISPs the right to share your personal information completely without your knowledge, due process, or authorization. - Feb 2013Noam Chomsky: The responsibility of privilege

 • "If you look at his [Obama's] policies I think that's what they reveal. I mean there's some nice rhetoric here and there but when you look at the actual policies ... the drone assassination campaign is a perfectly good example, I mean it's just a global assassination campaign."
 • "[Obama's] telling Netanyahu and the other Israeli leaders: I'll tap you on the wrist but go ahead and do what you like .... So in fact, Obama is actually the first president who hasn't really imposed restrictions on Israel."

Talk to Al Jazeera - Noam Chomsky with Rosiland Jordan 2013-01-12Malala Yousafzai Discharged From Hospital

Malala Yousafzai, the 15-year-old Pakistani schoolgirl who survived an assassination attempt by Taliban militants, was discharged from Queen Elizabeth Hospital in Birmingham, England, on Thursday.

Ms. Yousafzai "is well enough to be treated by the hospital as an outpatient for the next few weeks," the hospital said in a statement. "She is still due to be readmitted in late January or early February to undergo cranial reconstructive surgery as part of her long-term recovery, and in the meantime she will visit the hospital regularly to attend clinical appointments."

The complete text of the statement was posted on the hospital's Web site, along with video of the girl walking out of her hospital room under her own power.

thelede.blogs.nytimes.com - January 4, 2013Richard Wolff and Chris Hedges on Capitalism

"There are no impediments left to corporate capitalism and there is no way ultimately to fight back …. There is no protection anymore for the working class …. It is a world of masters and serfs." - Chris Hedges, a journalist and author

 • US workers dropping out of the labour force accounts for the drop in the unemployment rate
 • The US department of labour says many workers have stopped looking for jobs
 • 12 million Americans were unemployed in November 2012
 • The richest one percent of Americans now control 40 percent of the country's wealth
 • The richest one percent takes home a quarter of the national income
 • Average Americans' net worth fell by 39 percent between 2007 and 2010
 • According to Roll Call, the net worth of members of congress rose to $2.04bn in 2012
 • Between 2007 and 2010, median US income declined by five to nine percent
 • Unemployment benefits for two million Americans will run out in December
 • The US congress is unlikely to renew extended unemployment benefits
 • According to the University of Zurich, 147 companies control 40 percent of global wealth
 • JP Morgan and Wells Fargo reported record profits in October 2012
 • The UN named 2012 the 'international year of co-operatives' and worker-owned co-operatives are the fastest growing business model in the world


Watch the whole program on Aljazeera.com


Crimes against women increase in India

The death following a brutal gang rape and assault of a 23-year-old paramedical student in India’s capital Delhi on December 16 has put a spotlight on crimes against women in the country.

The problem of gender-based violence is getting worse. National Crime Record Bureau statistics show crimes against women increased by 7.1 percent nationwide since 2010. There has been a rise in the number of incidents of rape recorded too. In 2011, 24,206 incidents were recorded, a rise of 9 percent from the previous year. More than half of the victims are between 18 and 30 years of age.

Figures indicate that 10.6 percent of total victims of rape were girls under 14 years of age, while 19 percent were teens between the ages of 14 and 18. Alarmingly in almost 94.2 percent of cases offenders were known to the victims and those involved included family members, relatives, and neighbours.

A total of 2,28,650 incidents of crimes against women were reported in the country during 2011. The north eastern city of Tripura recorded the highest rate of crimes against women at 37 percent, compared to the national crime rate of 18.9 percent. - Aljazeera.com
Nadia Sediqqi Dead: Afghanistan Female Official Killed In Laghman

JALALABAD, Afghanistan, Dec 10 (Reuters) - Unknown gunmen shot dead a senior female government worker on Monday, officials in eastern Afghanistan said, five months after her predecessor was killed in a bomb attack. Violence against women appears to be on the rise in Afghanistan, which activists and some lawmakers blame on what they say is waning interest in women's rights on the part of President Hamid Karzai's government, claims he denies.

Nadia Sediqqi, acting head of the women's affairs department in Laghman province, was killed as she headed to work in the capital Mehtar Lam, said the provincial governor's spokesman Sarhadi Zwak.
"They shot her as she was getting into a rickshaw," Zwak said of the attack about 150 km (93 miles) east of Kabul, adding that she worked without bodyguards -- a common situation for female government workers. There was no immediate claim of responsibility.

Afghan women have won back basic rights in education, voting and employment since the Taliban were ousted from power in 2001, but fears are mounting that such freedoms could be traded away as Kabul seeks peace talks with the group.
Sediqqi had replaced Hanifa Safi, who was killed in July by a car bomb that her family blamed on the Taliban.
Women who pursue careers in ultra-conservative Afghanistan often face opposition in a society where often they are ostracised, or worse, for mixing with men other than husbands or relatives.
Safi's son later told Reuters that authorities had ignored repeated requests for protection, echoing greater concerns that the safety of female government workers is not taken seriously by Kabul, despite commitments to better the rights of women 11 years into the NATO-led war. -HuffingtonPost.com
Manizhe Mirzagol


Ur lokaltidningen MITT I HUDDINGE, tisdag 4 december 2012
Kvinnan knivskars i halsen

Åklagaren hävdar att Huddingekvinnan föll offer för ett hedersmord
Huddingekvinnan utsattes upprepade gånger för våldtäkt och misshandel av sin make.


Safiullah Noor Zaman    

Hon slog larm, men för sent. I augusti knivdödades hon i sin mammas lägenhet. Nu står maken åtalad för mordet.
Det här är ett hedersmord på en kvinna som ville, men inte fick skiljas för sin man då det ansågs som vanhedrande för mannen och dennes familj, säger Elisabeth Massi Frits, målsägandebiträde åt offrets familj.
Kvinnan och mannen, båda drygt 20 år gamla, gifte sig 2010 och året därpå kom mannen till Sverige. Men den ödesdigra dagen i augusti tog det slut.
Kvinnan, hennes man och hennes syster var i hennes mammas lägenhet i Hallunda i Botkyrka när maken fällde krokben på henne, satte sig grensle över henne och skar henne i halsen flera gånger med olika köksknivar.
Det första han gör sedan är att ringa sin pappa i hemlandet. Vi vet att han kontaktat sin familj innan och vi har uppgifter om att offrets familj fått höra att hans familj ställer sig bakom det han gjort, säger Anna Svedin, kammaråklagare i Södertörn. Hon menar att det rör sig om ett hedersmord.
Definitionen av hedersmord är ju att pappan, sonen eller maken dödar sin fru eller dotter på grund av att hon haft ett förhållande utanför äktenskapet. Vi kan konstatera att han visste om att hon träffat någon annan innan de gifte sig. Han tror sedan att det fortgått, det är motivbilden. Det finns självklara tecken på att det rör sig om ett hedersmord, säger Anna Svedin.
Innan kvinnan dog hade hon haft kontakt med en kvinnojour och med Migrationsverket där hon berättat om makens terror.
Dagen innan han misstänks ha dödat henne hade hon varit hos sin trafikskolelärare. För läraren berättade hon, enligt polisens förhör med kvinnans mamma, att hon blev misshandlad.
Trafikskolläraren uppmanade henne att kontakta polisen och erbjöd henne nycklar till trafikskolan så att hon kunde gömma sig, men hon avböjde av rädsla för maken.
Samma dag ska mamman ha sagt åt dottern att inte åka hem och även ha uppmanat henne att gå till polisen. "De kommer ändå aldrig att tro mig", svarade då kvinnan.
Offret hade bestämt att hon aldrig mer skulle återvända till mannen. Hon ville skiljas och då skulle anknytningen upphöra och mannen återvända till hemlandet, säger kvinnans advokat Elisabeth Massi Fritz.
Makens berättelse om vad som hänt skiljer sig markant från andra vittnesmål. Enligt mannen handlar bråken bland annat om att kvinnan haft kontakt med en annan man och att hon klätt sig fel.
Kvinnans familj vittnar om en långvarig terror. Maken ska upprepade gånger ha våldtagit kvinnan och även bundit fast henne med tejp, har hon berättat för sin familj. Han ska vid flera tillfällen ha sagt att han skulle "slakta henne".
Mannen står nu åtalad för grov våldtäkt och mord. Att det är hedersrelaterat påverkar inte själva straffet men det gör det tydligt att det hela är planerat, säger Anna Svedin.
Åklagaren kommer att yrka på livstids utvisning efter avtjänat straff. 22-åringen har erkänt mord men förnekar våldtäkt. Tidningen har sökt mannens advokat utan att lyckas.

Jani.Pirttisalo@mitti.seFler arbetslösa utan ersättning

Stockholms län. Varannan arbetslös får varken ersättning från a-kassan eller aktivitetsstöd. Det visar siffror från Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) som varje år tar temperaturen på arbetslöshetsförsäkringen.
Denna höst har organisationen tagit fram statistik över andelen arbetslösa som inte har ersättning från arbetsmarknadens trygghetssystem.
För fyra år sedan stod drygt 11000 arbetslösa utan ersättning. Den siffran har i år ökat till över 32000 personer. – Mitt i Huddinge 4/12 2012

٥٠٪ بيکاران در استان استکهلم، نه بيمه بيکارى ميگيرند و نه هيچ اعانه ديگرى. چهار سال پيش ١١ هزار نفر چنين وضعى داشتند، امسال اين تعداد به ٣٢ هزار نفر رسيده است.
در خبر ديگرى آمده است که دو سوم آنها که عضوى از خانواده‌شان بيمارى مزمن دارد، براى مراقبت از بيمارشان مجبور شده‌اند کارشان را تماماً يا بطور نيمه‌وقت رها کنند... "دولت رفاه" در سوئد بکلى اسقاط شده است.


Gaza Massacre November 2012 - Cleansing the promised land continues

War crimes, crimes against humanity, deliberate massacre of civilians and specially children,
in defence of occupation and blockade.

Barak Obama: We are fully supportive of Israel's right to defend itself...

"We need to flatten entire neighborhoods in Gaza. Flatten all of Gaza. The Americans didn't stop with Hiroshima the japanese weren't surrendering fast enough, so they hit Nagasaki, too. There should be no electricity in Gaza, no gasoline or moving vehicles, nothing."

  - Gilad Sharon, son of fmr. Israeli Prime Minister Ariel Sharon (best known as 'The Butcher of Sabra & Shatila').
  - Repeated several times by deputy Prime Minister of Israel.


Ehud Barak Israeli defence minister:
This effort could not have been concluded without the generous and consistent support of American administration, led by persident Obama.

From DemocracyNow.org     Nov 19     Nov 20
Amy Goodman - day 6
Richard Falk - U.N. Special Rapporteur, expert on international law
Phyllis Bennis, author of 'Challenging Empire'
More links
huffingtonpost.com
aljazeera.com
bbc.co.uk
Palestine's Districts Before Nakba-1948
palestineremembered.com
rt.com videos
rt.com photos
Gaza casualties - Google searchSanctioning Iran: Implications and Consequences
Eskandar Sadeghi-Boroujerdi
تحريم ايران: آنچه تحريم ايران در بر و در پى دارد
نوشته اسکندر صادقى-بروجردى

رسالۀ علمى مبسوط و مفصلى را که گروه تحقيقات آکسفورد در باره تحريم ايران منتشر کرده است در سايت زير بخوانيد

oxfordresearchgroup.org.ukLänkar till en rapport om kvinnor i Afghanistan, som lett till en serie artiklar och debatt
چند لينک مربوط به بحث و جدل درباره يک گزارش از زنان افغانستان
 • Tankesmedjan Frivärld har tagit fram en rapport om kvinnor i Afghanistan, Rätt till en framtid? - Kvinnors situation i Afghanistan efter 2014:    frivarld.se
 • Med anledning av den rapporten skriver Katarina Tracz (som är projektledare för Frivärld) en debattartikel i Expressen:    expressen.se
 • Maria Hagberg och Anders Davidson kritiserar Katarina Tracz debattartikel och den koppling hon gör mellan den militära insatsen i Afghanistan och att man därigenom vill ”rädda kvinnorna”(artikel 1):    fib.se
 • Katarina Tracz svarar på kritiken (artikel 2):    fib.se
 • Maria Hagberg och Anders Davidsson kommenterar Katarina Tracz svar (artikel 3):    fib.se

Hillary Clinton Admits the U.S. Government Created al-Qaeda US_AlQaeda


تهيدستى و گرانى کمر کارگران را در ايران شکسته است.
خواست افزايش دستمزدها دارد به شکل يک حرکت جدى در ميآيدTCO: Svensk a-kassa bland de lägsta i OECD-området
بيمه بيکارى سوئد در بين کشورهاى او.اى.سى.دى يکى از بدترين‌هاست

TCO kan idag visa att Sverige ligger på plats 24 när OECD jämför vad löntagare får i nettoersättning från sin arbetslöshetsförsäkring i olika länder. Om a-kassan i Sverige hade haft samma ersättningsnivå som exempelvis a-kassorna i Tyskland, Norge eller Nederländerna skulle en medelinkomsttagare i Sverige få en högre andel av lönen per månad i ersättning vid arbetslöshet.

- Det här hämmar rörligheten på arbetsmarknaden, fortsätter Eva Nordmark. Därför är jag besviken över att regeringen inte hade med en höjning av a-kassan i höstbudgeten. En robust försäkring mellan två jobb är viktigt för att ingen ska bli avskräckt från att våga ta ett nytt, och kanske osäkrare jobb.

I flera rapporter har TCO jämfört vad löntagare får i nettoersättning från sin arbetslöshetsförsäkring i olika länder. Den svenska a-kassans ersättningsnivå nu sjunkit mot botten jämfört med det i övriga OECD-länder. Från att ha legat på 6:e plats år 2002 har Sverige rasat och ligger 2010 på 24:e plats. Av de jämförda länderna har bara Turkiet, Korea, Polen, Australien, Nya Zeeland, Grekland, Irland och Storbritannien sämre ersättningsnivå än Sverige.

- Jag saknar också förslag på hur arbetslöshetsförsäkringen ska omfatta fler, fortsätter Eva Nordmark. Idag är flertalet arbetslösa oförsäkrade, något som till sist blir en belastning på kommunerna, som borde använda pengarna till skola och omsorg. På sikt bör ersättningen indexeras, dvs följa den allmänna kostnadsutvecklingen.

Svensk a-kassa bland de lägsta i OECD-området  بيمه بيکارى سوئد يکى از بدترين‌ها
Den initiala nettoersättningsnivån olika år för en heltidsarbetande vuxen medelinkomsttagare år 2002, 2006 och 2010  جدول مقايسه و سير نزولى سوئد
A-kassan inget bidrag  حق بيمه بيکارى صدقه نيست


توطئه آمريکايى و لينچ اسلامى کارکنان دفتر سازمان ملل در مزار شريف

فيلم مستند تلويزيون سوئد بنام "تراژدى در مزار شريف" فاکتهاى تکان‌دهنده‌اى را در باره کشتار فجيع ٧ نفر کارکنان دفتر سازمان ملل در مزارشريف افغانستان برملا ميکند.

در اول آوريل سال ٢٠١١، در اعتراض به مراسم قرآن‌سوزى يک کشيش دست‌راستى در آمريکا، مسلمانان تظاهراتى در مزارشريف برگزار ميکنند و تصميم ميگيرند از محل تجمع که در آن به نطقهاى تحريک‌کننده ملاهايشان گوش کرده بودند به سمت قرارگاه آمريکاييها راهپيمايى کنند. مسئولين امنيتى آمريکا پس از مطلع شدن از راه افتادن اين راهپيمايى و مقصد آن، با بسيج پرووکاتورها و عوامل افغانيشان، از جمله سازماندهندگان راهپيمايى، ترتيبى ميدهند که تظاهرات‌کنندگان خشمگين و تحريک شده، از کنار قرارگاه آمريکاييان بگذرند و در عوض به دفتر سازمان ملل بروند! آمريکايى‌ها از اين تظاهرات خبر داشتند و از قبل در حال آماده‌باش بودند. اما دفتر سازمان ملل که حتى يک آمريکايى هم در آن نبود، به قرآن‌سوزى و تظاهرات مسلمانان هم ربطى نداشت، دفاع مسلحانه‌اى از خود را لازم نميديد، و کارکنانش از اينکه قرارست بلاگردان آمريکاييها شوند خبر نداشتند، طبق معمول به کار روزانه‌اش مشغول بود. تظاهرات کنندگان آمدند، شعار دادند، آتش زدند، تصرف کردند و دانه دانه‌شان را کشتند. اين فيلم صحنه‌هاى لينچ کردن و قصابى را از ديد دوربين خود تظاهرکنندگان نشان ميدهد. اين فيلم را حتما ببينيد و اسلاميست‌ها و سياستمداران آمريکايى را بهتر بشناسيد     Tragedin i Mazar-i-Sharif

در ١١ سپتامبر ٢٠١٢ هم، اينبار به تحريک فيلم "معصوميت مسلمانها"، اسلاميستهاى خونخوار - همان "انقلابيون آزاديخواه" تا دندان مسلح ناتو که نيروى زمينى‌شان در جنگ عليه قذافى بودند - به کنسولگرى آمريکا در بنغازى حمله بردند و همان بلايى که بر سر دفتر سازمان ملل مزارشريف آورده بودند را بر سر آمريکاييان و کنسولگريشان آوردند. اينبار از قرار آمريکاييها نتوانسته‌اند خونخواهى اين درّندگان را با طعمه‌اى ديگر فروبنشانند و بالاخره مجبور شده‌اند خودشان از همان آشى بچشند که خود سالهاست به خورد مردم بيگناه کشورهاى اسلام‌زده داده‌اند؛ در افغانستان، عراق، ليبى، مصر و سوريه..."Effective Evil" or Progressives' Best Hope?
Glen Ford vs. Michael Eric Dyson on Obama Presidency

Amy Goodman - DemocracyNow.org

Glen Ford - Black Agenda Report

جدل داغ و آموزنده دايسون ليبرال و گلن فورد چپ را در مورد اوباما و انتخابات آمريکا ببينيد.

از سايت Black Agenda Report که پر از مطالب خواندنى در مورد آمريکاست ديدن کنيد.دولت آفريقاى جنوبى ٢٧٠ نفر از کارگران اعتصابى را که از کشتار جنايتکارانه ١٦ اوت جان به در برده بودند
به عنوان عاملين آن کشتار به محاکمه ميکشد!!

معادن پلاتين Marikana متعلق به شرکت انگليسى Lonmin است که خودش شعبه‌اى است از Anglo American Platinum که در استخراج پلاتين مقام اول را در دنيا دارد.
کارگران اين معدن در ازاى کار برده‌وارشان هر ماه حدود ٥٠٠ دلار مزد ميگيرند و خونشان به اين دليل حلال است که به کم بودن دستمزدشان اعتراض دارند.


٢٧٠ کارگرى که دستگير و زندانى شده‌اند نه فقط آزاد نميشوند بلکه قرارست
به استناد يک ماده قانونى از زمان آپارتايد، به اتهام کشتار همکارانشان
محاکمه شوند!

١٦ اوت ٢٠١٢ - آفريقاى جنوبى: اعدام دسته‌جمعى کارگران اعتصابى
پليس کارگران را در يک محل جمع ميکند و همه را به رگبار ميبندد.
٣٤ نفر کشته، عده زيادى زخمى و نزديک ٣٠٠ نفر دستگير ميشوند.


اين دو فيلم مستند از فردريک گرتن Fredrik Gertten را ببينيد!
ببينيد که سرمايه با کارگر و زندگيش، با جامعه و افکار عموميش و با مدياى خودفروش و نوکرصفتش چه ميکند
SVT Play: Big boys gone bananas - 1 h 26 min
BigBoysGoneBananas.se


Tvångsabort i sjunde månaden
Kinesiska Feng Jianmei var gravid i sjunde månaden med sitt andra barn då hon släpades iväg till sjukhus, spändes fast och utsattes för tvångsabort. Detta eftersom Feng och hennes man inte hade råd att betala böterna för att ha brutit mot Kinas enbarnspolicy. Efter händelsen har familj och släkt dessutom förföljts och trakasserats av demonstranter – de beskylls för att vara otacksamma förrädare som talat med utländsk media – och nu har Fengs man försvunnit.

Feng Jianmeis öde visar hur enbarnspolicyn fortsätter att varje dag bidra till våldet mot kvinnor, säger Chai Ling, från organisationen All girls allowed, som kämpar för att avskaffa enbarnspolicyn, enligt BBC. Miljontals kinesiska kvinnor tvingas genomgå aborter eftersom de inte kan betala böterna för ett extra barn.   sverigesradio     tvingades-till-abort
Mer om Feng Jianmei på organisationen All girls alloweds webbsida.
/ElisabethEU-kommissionens unkna syn på genus och etnicitet

EU-kommissionen har producerat två stycken reklamfilmer som fått dras tillbaka efter massiva protester.

I den ena ses en vit europeisk kvinna (EU) bli attackerad av tre aggressiva färgade män (representerande länder utanför EU). Plötsligt uppenbarar sig elva exakt likadana kvinnor till, och tillsammans formar kvinnorna de tolv stjärnorna i EU-flaggan. Männen lägger då ner sina vapen. Temat är ”Ju fler desto starkare”, dvs ju fler europeiska medlemsstater desto starkare blir EU mot resten av världen. YouTube

Den andra nysläppta videon är en del i en kampanj för att locka unga tjejer att satsa på naturvetenskapliga ämnen med temat ”Science: it’s a girl thing”. I filmen visas unga kvinnor i minimala kjolar och högklackat i traditionella fotomodellposer, tjejer som himlar med ögonen och gapar förvånat, närbilder på läppstift, nagellack, rosa puder och make-up borstar och så vidare. YouTube

Genom ”Science: it’s a girl thing”-kampanjen vill EU-kommissionen råda bot på de stereotypa bilderna om naturvetenskap och forskning - istället reproducerar man stereotyper om vad som är kvinnligt, hur kvinnor beter sig och vad de tycker om. De båda reklamfilmerna från EU-kommissionen levererar ett tydligt rasistiskt, imperialistiskt och sexistiskt budskap.
/Elisabethايران - تورم ٨٠ درصد یارانه را بلعید

خبرگزاری دولتی پانا، ١٣ ژوئن: با محاسبه نرخ تورم در سال جاری ميتوان به این نتیجه رسید که گرانی‌ها بخش قابل توجهی از یارانه‌های پرداختی را به خود اختصاص داده و نزدیک به ٨٠ درصد از یارانه صرف آن شده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، هدفمندی یارانه‌ها دی ماه ٨٩ با هدف افزایش توان خرید طبقه ضعیف و کاهش ضریب جینی آغاز شد و اکنون با گذشته ١٨ ماه از اجرای این طرح ميتوان دستاوردهای آن را بررسی و نمره مجریان طرح را محاسبه کرد. مهمترین موضوع در این خصوص تاثیر هدفمندی یارانه‌ها و یارانه نقدی بر درآمد طبقه ضعیف است.
آخرین گزارش بانک مرکزی برای کالاهای اساسی مانند خوراک نشان ميدهد که قیمت این کالاها با رشد ٤٠ درصدی نسبت به سال گذشته روبرو شده‌اند. نگاهی به قیمت کالاهایی مانند گوشت، مرغ و برنج نشان ميدهد که یارانه‌ها تامین کننده نیازهای اولیه یک خانواده هم نیست. یک خانواده چهار نفره حداقل باید در ماه ٤ کیلو گوشت مصرف کنند یعنی به ازای هر نفر یک کیلو و این سهم هر ایرانی است که روزانه ٣٣ گرم گوشت مصرف کند، حال برای خرید همین میزان گوشت باید ٩٢ هزار تومان یا یارانه ٢ نفر پرداخت شود. اگر هر فرد روزانه سه وعده نان و پنیر بخواهد بخورد باید حداقل ٢ هزار تومان هزینه کند که در ماه ١٥ هزار تومان بیشتر از یارانه پرداختی است. اگر مسکن را به عنوان دومین نیاز مهم بدانیم و باور کنیم که در سال گذشته تنها ٢٠ درصد افزایش اجاره بها داشته‌ایم، و با احتساب رشد ٢٠ درصدی اجاره بها در سال جاری، در حال حاضر اجاره یک منزل مسکونی ٧٠ متری در هر کجای تهران حداقل یارانه ٤ نفر را ميبلعد، البته این موضوع در خصوص شهرستانها نیز صادق است اما شدت آن به میزان تهران نیست. از طرفی هزینه بنزین، برق، گاز، حمل و نقل و هزینه‌های از این دست نیز افزایش داشته است. تورم ٢٢ درصدی بر اساس آمار بانک مرکزی ارزش یک حقوق ٧٠٠ هزار تومانی را به ٥٥٠ هزار تومان رساند، و اگر خانواده ٤ نفره باشد ١٨٠ هزار تومان یارانه ميگیرد. به عبارتی دیگر تورم پس از یک سال ٨٠ درصد یارانه پرداختی را بلعیده است.

بانک مرکزى ايران - شاخص بهاى کالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى - فروردين ١٣٩١


20 000! Så många heltidsanställda lobbyister uppskattas jobba i Bryssel för att påverka 754 EU-parlamentariker.
Alltså mer än 20 lobbyister per politiker!
٢٠ هزار نفر لوبییست تمام وقت در بروکسل کار میکنند تا دم ٧٥٤ عضو پارلمان اروپا را ببینند
این یعنی بیش از ٢٠ لوبيیست برای هر یک نفر سیاستمدار!

"Hur mycket kostar en EU-parlamentariker? Det tog den brittiska tabloiden The Sunday Times reda på häromåret. Tidningens journalister utgav sig för att vara lobbyister och lurade tre parlamentariker att acceptera betalning, 100 000 euro var. Lobbyisterna (journalisterna) sade sig vilja vattna ur en lagstiftning som skulle skydda bankkunder. Tidningen dokumenterade allting på film och hävdar att flera av de formuleringar de ville ha i lagen också blev dem som parlamentet publicerade i officiella dokument."

"Carl Schlyter är EU-parlamentiker för svenska Miljöpartiet. Han är kritisk till lobbyverksamheten. Av alla de cirka 270 inbjudningar han får varje vecka kommer 85 procent från mycket starka ekonomiska intressen. De andra, ideella organisationer som Greenpeace, Läkare utan gränser och Röda Korset, har ingen chans att hävda sig."

"Den gröna gruppen i EU-parlamentet lät två forskare granska två viktiga lagar som ändrades på vägen mellan kommissionen och parlamentet. De fann att 94 procent av ändringarna var antingen ordagranna förslag från påtryckargrupper, eller att deras andemeningar och tankegångar letat sig in."

"Ofta döljer lobbyisterna sina avsändare. Som när EU-parlamentet skulle diskutera lagstiftning om mjukvarupatent och det plötsligt fanns en branschorganisation med ett 30-tal företag som propagerade för strängare mjukvarupatent. Samtliga företag var dotterföretag till eller finansierade av Microsoft. Andra exempel är när läkemedelsindustrin startar högljudda patientorganisationer som kräver att samhället ska finansiera nya dyra läkemedel."

"Hard facts talar för sig själva: Varför skulle annars industrin satsa miljarder kronor på lobbying?"
"Vi vet vilka politiker vi väljer, men inte vilka lobbyister som får betalt för att påverka dem."

Citat ur Kollega.se Nr 4 - Maj 2012 Thomas Heldmark + Carl Schlyter - Politiken, makten & LobbyistenFilmmaker bursts into UK media ethics inquiry to accuse Tony Blair of war crimes


Read more: Documentary filmmaker David Lawley-WakelinHillary Clinton Admits the U.S. Government Created al-Qaeda
اين جانواران خونخوار و جلادان پست‌فطرت زنان را آمريکا بر سر مردم افغانستان حاکم کرد

کليک کنيد و از زبان هيلارى کلينتون بشنويد
اما اين مربوط به گذشته‌ها نيست. امروز هم آمريکا، خيزش انقلابى و آزاديخواهانه مردم در هر کشور اسلام زده را از طريق بقدرت رساندن اسلاميست‌هاى متحدش، در هم ميشکند.
برژينسکى طراح سپردن قدرت در افغانستان به القاعده بود. اين جنايتکار جنگى را اوباما هم با افتخار به جمع مشاوران رسمى خود اضافه کرده است. تماشا کنيد.
Al Qaeda Doesn't Exist - av Corbett Report


Afghanistan: Girl Power
Aljazeera English - People & Power follows the young Afghan women taking the battle for gender equality onto the streets of Kabul.


سحرگل ١٥ ساله وحشيانه‌ترين شکنجه‌ها را تحمل کرد اما تسليم نشد

فيلم مستند تلويزيون الجزيره در باره وضع زنان در افغانستان و شيرزنانى که براى آزادى و برابرى زنان بپاخاسته‌اند را ببينيد.
به مبارزۀ نورجهان اکبر و انجمنش در کابل "زنان جوان براى تغيير" بپيونديد!


...اول ماه مه ٢٠١٢ - تظاهرات روز جهانى کارگر در بيروت و در داکا - بنگلادش
First of May 2012 - in Beirut and Dakaتعداد کودکان فقیر در سوئد، برای دومین سال متوالی، افزایش پیدا کرده است
گزارش سال ۲۰۱۲ سازمان نجات کودکان منتشر شد
 • در سوئد ۱۳ درصد کودکان - ۲۴۸ هزار کودک - در فقر زندگی میکنند، ۲۸ هزار نفر بیشتر از سال ۲۰۱۱.
 • از هر سه کودکی که والدینتش در سوئد دنیا نیامده‌اند، یک کودک فقیر است (۳۲ درصد). برای سوئدی‌ها این نسبت یک-پنجم است یعنی ۶٫۳٪.
 • در توش‌لاندا (در استان یوته‌بوری‌) ۲٫۱ درصد کودکان فقیرند. در Täby (در استان استکهلم) ۳٫۸ درصد، در مالمو ۳۳٫۵ درصد، و در روزن‌گُرد مالمو ۶۴٫۳ درصد.
اطلاعیه مطبوعاتی Rädda Barnen      گزارش کامل سال ۲۰۱۲      گزارش مختصر سال ۲۰۱۲


”Barnfattigdomen i Sverige 2012”. Den visar att allt fler barn i Sverige växer upp i fattigdom. 248 000 barn, eller 13 procent, lever i familjer som antingen har en låg inkomststandard enligt SCB:s definition, eller är beroende av försörjningsstöd. Det är 28 000 fler barn än i förra årets rapport.
 • Nästan vart tredje barn med utländsk bakgrund (31,9 procent) lever i ekonomisk fattigdom, jämfört med 6,3 procent av barn till föräldrar som är födda i Sverige. Barnfattigdomen är alltså mer än fem gånger så vanlig bland barn med utländsk bakgrund.
 • Barnfattigdomen varierar kraftigt mellan Sveriges kommuner, från • 3,8 procent (Täby) till 33,5 procent (Malmö). Mellan stadsdelarna är variationen ännu större, från 2,1 procent (Torslanda i Göteborg) till 64,3 procent (Rosengård i Malmö).
GRATTIS REINFELDT!


باز هم جنايتى ديگر در افغانستان - ١١ مارس ٢٠١٢
سرباز آمريکايى ١٦ نفر از اهالى بيدفاع دو دهکده را کشتار ميکند
٦ کودک و ٣ زن در بين اعدام شدگان هستند

Global Edmonton: An Afghan soldier speaks to civilians gathered outside a military base in Panjwai, Kandahar province south of Kabul, Afghanistan, Sunday, March 11, 2012. Afghan President Hamid Karzai says a U.S. service member has killed more than a dozen people in a shooting including nine children and three women. Karzai called the attack Sunday "an assassination" and demanded an explanation from the United States. He says several people were also wounded in the attack on two villages near a U.S. base in the southern province of Kandahar.

CNN: An American soldier went on a house-to-house shooting spree in two villages in southern Afghanistan early Sunday, killing 16 people.
محمد شفيعه و پسرش حامد محمد
Canadian jury finds Afghan family guilty of 'honour killings'
Man enlisted son and wife to drown three teenage daughters and former spouse in 'cold-blooded, shameful and twisted' case. guardian.co.uk, Monday 30 January 2012

Muslim family jailed for life after 'despicable' honour killing of three teen daughters who dared to date boys. Father, mother and son found guilty of murdering family's three teenage daughters. dailymail.co.uk


سحر، زينب و گيتى شفيعه که بخاطر حفظ "ناموش و شرف" پدر، مادر و برادرشان به قتل رسيدند.


Marine to serve no jail time in Iraqi killings
عاملين کشتار مردم بيدفاع و غيرنظامى حديثه عراق - از جمله ده زن و کودک - تبرئه شدند


The Telegraph     U-T San Diego    Google News    Google Images    Haditha massacreU.S. Nation-Building in Afghanistan in progress


Footage showing American soldiers urinating on dead Afghan bodies has sparked outrage across the world - with Afghanistan's leaders labelling it as a 'recruitment tool for the Taliban'.

The 'disgusting' and 'highly reprehensible' 40-second clip shows four men in combat gear standing over the three corpses with their genitals exposed as they relieve themselves.

The men can be heard joking 'Have a great day, buddy', 'Golden like a shower' and 'Yeahhhh!' as they groan with relief whilst urinating.

It has sparked anger from Afghans, with top negotiator from President Hamid Karzai's High Peace Council Arsala Rahmani, saying it will have a 'very, very bad impact on peace efforts'.

Read more: DailyMailHannes Råstam har avlidit, 56 år gammal
Journalisten Hannes Råstam har avlidit, 56 år gammal. Han var mest känd för sina många undersökande reportage i SVT, främst i "Uppdrag granskning".
Råstam berättade våras i tidningen Filter att han drabbats av cancer i levern och bukspottskörteln.
Dagen Nyheter 2012-01-12
هانِس رُوستَم، ژورناليست متعهد و حقيقت‌جوى سوئد، در سن ٥٦ سالگى در اثر بيمارى سرطان درگذشت. با چشم فروبستن او، چشم مردم سوئد هم بر بسيارى ديگر از حقايق تلخ و تکان‌دهنده‌اى که در کاخهاى قدرت و فساد جريان دارد، بسته ميشود. مرگ او را به همه مردم حق‌طلب سوئد تسليت ميگوييم.


Rekordmånga fattiga i USA
46 miljoner amerikaner levde i fattigdom förra året. Så många människor har inte varit fattiga i USA sedan regeringen först började publicera statistik 1959. I procent är siffran den högsta sedan 1993. Nästan var sjätte invånare är lever i fattigdom. I den svarta och latinamerikanska befolkningen är 25 procent fattiga. Tröskeln för fattigdom ligger för en tvåbarnsfamilj på 22 000 dollar, ungefär 147 000 kronor. SVT از سايت تلويزيون سوئد

سرمايه‌دارى متعارف ميخواستيد؟ بفرماييد اينهم متعارف...
رکورد جديد در تعداد فقراى آمريکا
٤٦ ميليون آمريکايى در سال گذشته در فقر زندگى کرده‌اند. اين تعداد هيچوقت از سال ١٩٥٩ که دولت آمارگيرى از فقر را شروع کرده به اين اندازه زياد نبوده است. بلحاظ درصد اين رقم بالاترين رقم بعد از ١٩٩٣ است. تقريباً از هر شش نفر يک نفر در فقر زندگى ميکند. در بين جمعيت سياهپوست و لاتين ٢٥ درصد (از هر ٤ نفر يک نفر) فقير است. آستانه فقر براى يک خانواده با دو بچه ٢٢ هزار دلار، يعنى حدود ١٤٧ هزار کرون است.
دارل بيکر:‌ بايد غرورت را قورت بدهى تا بتوانى نانى در سفره بگذارى
Video ur SVT Rapport 20111124 - Fattigdom i USA   ويدئو از تلويزيون سوئد - فقر در آمريکا
SVT video Camden


Ericsson fortsätter som vanligt i Syrien
تلويزيون سوئد: شرکت اريکسون به کارش در سوريه ادامه ميدهد

Svenska Ericsson förser Syrien med teknik som gör det möjligt att följa allt som oppositionen gör via mobiltelefoner. Det uppger SVT.
Trots att regimen har mött upproret med kraftigt våld mot civila – 4.000 döda så här långt – så fortsätter Ericsson att hålla sitt Syrienkontor öppet.
Ericsson är en av leverantörerna till Syriens mobiltelefonsystem. Och bolagets så kallade Ranos-system (Radio Access Network Operational Support) möjliggör spårning av varje enskild mobiltelefon.
قابل توجه انقلابيون فيس‌بوکى و احزاب مجازى-اينترنتى
شرکت اريکسون به کارش طبق معمول در سوريه ادامه ميدهد. شرکت سوئدى اريکسون، سوريه را به تکنيکى مجهز کرده که رديابى و تحت نظر گرفتن هر کارى که نيروهاى اپوزيسيون انجام ميدهند را ممکن ميکند. عليرغم اينکه رژيم شورش را با اِعمال خشونتى سبعانه عليه مردم غير نظامى و بيدفاع سرکوب ميکند - و تا حال چهار هزار نفر را به قتل رسانده - شرکت اريکسون شعبه‌اش را در سوريه باز نگهداشته و به کارش ادامه ميدهد. شرکت اريکسون يکى از تجهير کنندگان و تأمين کنندگان سيستم تلفن موبيل سوريه است. و سيستم RANOS اين شرکت رديابى از تک تک تلفنهاى موبيل را ميسر ميکند.
فعالين اپوزيسيون سوريه ميگويند پليس سوريه هر کس را که بخواهد، هر وقت که بخواهد، در هر سوراخى هم که مخفى شده باشد، گير ميآورد، دستگير ميکند، ميزند و ميکشد. و اين کار را با استفاده از سيستم تلفن موبيل انجام ميدهد - نه فقط با دستگاههايش بلکه با کمک فعال مهندسين و تکنيسين‌هايى که در دفتر اريکسون در محل مستقر هستند... در حاشيه خبرى که از تلويزيون سوئد پخش شد، يک کارشناس فنى صريحاً اعلام ميکند و توضيح ميدهد که دانستن اينکه هر تلفن موبيل در هر لحظه دقيقا کجاست امکانى است که همه سيستمهاى تلفنى مدرن تأمين ميکنند و خاص اريکسون نيست. سخنگوى اريکسون ميگويد ارتباطات چيز خوبى است و به ما مربوط نيست که ديکتاتورها از تکنيک سوء استفاده ميکنند.
SVT: Ericsson kvar i syrien trots oroligheterna - تلويزيون سوئد: شرکت اريکسون به کارش در سوريه ادامه ميدهد
DN: Ericsson fortsatter som vanligt i syrien - اخبار روز: شرکت اريکسون به کارش طبق معمول در سوريه ادامه ميدهد
Cell Phone Surveillance; Communications Assistance for Law Enforcement Act


Allvarliga anklagelser mot Libyens nya styre

Rebellerna i Libyen begick svåra krigsbrott under inbördeskriget. Och den nya regimen bryter ännu mot grundläggande mänskliga rättigheter. Det hävdar FN i en ny rapport som presenteras på måndag.

Till det mest graverande hör att omkring 7.000 personer, de flesta utlänningar, i dag hålls fångar i libyska fängelser. Där utsätts de för tortyr, rasistiska attacker och andra övergrepp. Merparten av de inspärrade personerna kommer från länder söder om Sahara.
Dagens Nyheter         The Guardian

اتهامات جدى عليه حکومت جديد ليبى
شورشيان ليبى [بخوان نيروى زمينى بومى تا دندان مسلح ناتو] جنايات جنگى فجيعى در خلال جنگ داخلى مرتکب شده‌اند. رژيم جديد هم به زير پا گذاشتن پايه‌اى‌ترين حقوق بشر ادامه ميدهد. اين را سازمان ملل در گزارشش ادعا کرده است. از بدترين موارد اين است که هفت هزار نفر، که اکثرشان خارجى هستند، در زندانهاى ليبى محبوسند. در زندانها آنها تحت شکنجه، زير حملات راسيستى و تعرضات و تجاوزات ديگر هستند. بخش اعظم زندانيان کسانى هستند که از کشورهاى همسايه جنوبى به ليبى آمده‌اند [بخوان کارگران مهاجر]. روزنامه گاردين مينويسد که در بين اين عده، زنان و بچه‌ها هم هستند [بخوان اعضاى خانواده‌هاى همان کارگران مهاجر].


البته سازمان ملل ديگر بمباران مراکز آب رسانى، برق رسانى، بيمارستانها، مدارس، خانه و کاشانه مردم غير نظامى را خلاف قوانين بين‌الملل و در زمره جنايات جنگى نميداند و در گزارشش در اين مورد حرفى نزده است. اين کارها وقتى جنايت است که ديکتاتورهاى جنايتکار بکنند نه جتهاى جنگنده طرفدار حقوق بشر و خوديهاى دمکرات و مردم دوست.

از خبرهاى خوشحال کننده اواخر سپتامبر که دال بر "آزاد شدن" مردم ليبى است و به يُمن فداکاريهاى ناتو در بمباران دار و ندار مردم ليبى ميسر شده اين بود که کمپانى نفتى ايتاليا کار بهره بردارى از تأسيسات نفتى در ليبى را از سر گرفته است.Entreprenör utköpt för 125 miljoner
قرارداد را با مقاطعه‌کارى که گند زده بود فسخ کردند - مقاطعه‌کار ١٢٥ ميليون کرون هم دريافت کرده که ديگر کار نکند!

Balfour Beatty Rail fick i uppgift att se till att järnvägen i Västra Götaland skulle vara farbar dygnet runt i fjol. Resultatet blev fullständigt tågkaos. Nu har företaget fått 125 miljoner extra av Trafikverket – för att sluta jobba. Dagens Nyheter 2011-11-23
شرکت بالفور بتى اين مأموريت را کنترات کرده بود که خطوط راه‌آهن گوتلند غربى را در سوئد ٢٤ ساعته براى قطارها قابل تردد نگهدارد. نتيجه براى قطارها هرج و مرج بود و غير قابل ادامه. اداره دولتى ترافيک که اين قرارداد را با آن شرکت بسته بود قرارداد را فسخ کرد و بابت فسخ قرارداد ١٢٥ ميليون کرون ديگر هم کف دستشان گذاشت.
اقتصاد بازار آزاد، وقتى دولت هم دربست نوکر سرمايه باشد، عملاً يعنى ســــــــــود خصــــــــوصـــــــى است و ضــــــــــــرر مـــــــــلّـــــــى!


Många säger upp sig från SOS Alarm
بسيارى از کارکنان SOS Alarm استعفا ميدهند

Det senaste året har 123 larmoperatörer och sjuksköterskor sagt upp sig från SOS Alarm i Sverige. Det motsvarar var tredje schemalagd operatör och sjuksköterska, uppger TV 4:s Kalla Fakta. Medarbetare beskriver den låga bemanningen som samhällsfarlig... Dagens Nyheter 2011-11-23

اخيراً ١٢٣ نفر از کارکنان اس.او.اس آلارم استعفا داده‌اند يعنى از هر سه نفر يک نفر. کارکنان اين مرکز کمبود پرسنل را به حال جامعه خطرناک توصيف ميکنند.

وقتى کسى به آمبولانس، آتش‌نشانى، پليس يا کمک اورژانس ديگرى نياز داشته باشد بايد به شماره تلفن ١١٢ زنگ بزند و از آن مرکز است که ترتيب اعزام اين کمکها داده ميشود. در سوئد اين فعاليت حياتى هم خصوصى شده و بايد سود بدهد. شرکت خصوصى اس.او.اس آلارم که طرف قرار داد کمونها و دولت است در ماههاى اخير افتضاحات متعددى به بار آورده است. دلخراش‌ترين آنها اين بود که جوانى ٢٣ ساله به ١١٢ زنگ ميزند، تقاضاى آمبولانس ميکند و ميگويد که قادر به نفس کشيدن نيست. اپراتور شرکت با او وارد بحث ميشود که خير نيازى به آمبولانس نيست و عليرغم التماسهاى مکرر بيمار از اعزام آمبولانس خوددارى ميکند. يک دو ساعت بعد طحال بيمار بخت برگشته ميترکد و ميميرد. امتناع اين شرکت از کمک به مراجعين بارها و بارها تکرار شده است و در همه موارد کاسه کوزه را بر سر کارمندان شکسته‌اند. با اين استعفاهاى مکرر - آنهم در اين دوره بحران اقتصادى و قحطى کار - معلوم ميشود که خانه از بنياد ويران است. منطق قضيه قابل فهم‌تر از اينهاست. اگر نفرستادن کمک و در عوض پرداختن خسارت به ارباب رجوع - تازه آنهم اگر در دادگاه محکوم شويد که نميشويد - ارزانتر و پرسودتر باشد، شرکت بايد ديوانه باشد که راه حل گرانتر را به راه حل ارزانتر ترجيح بدهد. خدا ميداند چند نفر از سياستمداران طرف قرارداد، سهام اين شرکت "عام‌المنعفه" را در گاوصندوقشان دارند.

اين شرکت در گزارش سالانه خود ميگويد که درآمدش از ٧٣١ ميليون کرون در سال ٢٠٠٧ به ٨٢٣ ميليون کرون در سال ٢٠١٠ افزايش يافته. بى ترديد استفاده بهينه‌تر از آمبولانسها - آنچنان که شاهد آنيم - در کنار تصادفات رانندگى بيشتر، مرگ و مير بيشتر از سوانح، آتش‌سوزيهاى بيشتر، سکته‌هاى قلبى و مغزى بيشتر، چاقوکشى‌ها و خونريزى‌هاى بيشتر، باعث ميشود رقم سود بزودى از حد ميليارد کرون بالاتر برود.

در هفته آخر نوامبر، خبر دادند که آن فردى که از اعزام آمبولانس براى آن جوان ٢٣ ساله امتناع کرده، در دادگاه تبرئه شده. از نظر دادگاه کسى خطا يا جرمى مرتکب نشده! نظر دادگاه اين بوده که اگر آمبولانس را هم اعزام ميکردند باز هم مشاراليه ميمرد!! ميتوانيد حدس بزنيد با اين استدلال و با اين طرز نگاه کردن به آدميزاد و حقوق شهروندان، چه بر سر پيران در خانه‌هاى سالمندان ميآيد... آنها که همگى به هر حال بزودى خواهند مرد، چه نيازى به لگن و پوشک و غذاى گرم دارند؟ - نگاه کنيد به افتضاحات Caremaآگهى استخدام - مشهدمحل بنگاه: صحن کوثر - مشهد
 • کودکان کوچکتر از ١٢ ساله استخدام نميشوند
 • کودکان کوچکتر از ١٤ سال نياز به رضايت رسمى پدر، جد پدرى يا عمو دارند
 • صد دلار اضافه براى اهداء بکارت
 • صيغه ٥ ساعته ٥٠ دلار - ٤ تا ١٠ روز ٣٠٠ دلار - حق الجاکشى ٥٪ از خواهران اخذ ميشود


Darcus Howe on systematic racism and UK insurrection
دارکوس هاو درباره راسيسم سيستماتيک و شورشهاى انگلستان

- من به اين "عصيان" نميگويم. اين خيرش توده‌هاى مردم براى به زير کشيدن حکومت است.

بى بى سى: ... يعنى شما اين وقايع را محکوم نميکنيد؟
- البته که نه. آنچه مرا بيش از هر چيز ديگر نگران ميکند اين است که مرد جوانى بنام مارک داگن را که پدر و مادر دارد، برادر دارد، خواهر دارد، بچه دارد، چند متر آنطرف‌تر از خانه‌اى که در آن زندگى ميکند، يک افسر پليس مغزش را با گلوله متلاشى ميکند...
- بى بى سى: هنوز نتيجه تحقيقات روشن نشده است. تا آنموقع نميتوانيم اين را بگوييم. معلوم نيست چه شده است!

اين مصاحبه نيمه‌کاره قطع شده بى‌بى‌سى را با 'هاو' را در يوتوب ببينيد.
بخشى از اين مصاحبه و تصاوير ديگر از شورشها در تلويزيون سوئد


The God Delusion

"The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully."

Randolph-Macon Women's College - LYNCHBURG, VIRGINIA
Richard Dawkins reads excerpts from The God Delusion

Part 1      Part 2الماسى براى فريب

الماسى براى فريب - برنامه‌اى از تلويزيون حکومت اسلامى ايران درباره "دولت در تبعيد" و "جمع ياران" - به روايت سردار سپاهى مدحى، همراه با تصاويرى از اميرحسين‌ جهانشاهى، نورى‌زاده، عبدالله مهتدى، شرفى و ديگران در کنفرانس گوادولوپ دوم براى براندازى رژيم، با کمک فعال سازمانهاى امنيت آمريکا، انگليس، فرانسه، اسرائيل و غيره و بودجه مقدماتى ٧ ميليارد دلارى...

قسمت اول      قست دوم      قسمت سوم      قسمت چهارم


آمار از اوضاع ايران به نقل از عادل آذر رئيس مرکز آمار

هزينه ماهانه خانوار ٨٢٦ هزارتومان     تهران ١٢٫٥ ميليون نفر جمعيت دارد     متوسط درآمد خانوار شهرى در سال ٨٨ - ٩٣ ميليون و ٦٠٣ هزار ريال    
همه را اينجا بخوانيد

جزئیات بخشنامه دستمزد سال ٩٠ کارگران - خبرگزارى مهر


3.000 patienter dör i onödan

Varje år dör 3.000 patienter på grund av bristande patientsäkerhet i svensk sjukvård, skriver före detta chefsläkaren för Östra sjukhuset i Göteborg, Ulf Ljungblad, och tidigare landstingsöverläkaren, Christer Engkvist i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

De uppmanar nu Sverige följa USA:s exempel och inleda en kampanj för ökad patientsäkerhet i vården. Båda hävdar också att vårdmisstagen kostar samhället 60–100 miljarder kronor varje år.... De uppmanar nu Sverige följa USA:s exempel och inleda en kampanj för ökad patientsäkerhet i vården. Båda hävdar också att vårdmisstagen kostar samhället 60–100 miljarder kronor varje år. Sjukvården har ett stort kvalitetsproblem att lösa - GP 2011-04-18

Emil, 23, avled när ambulans inte kom

23-årige Emil Linnell ringde flera samtal till SOS men sköterskan trodde honom inte. Han nekades ambulans och avled. Föräldrarna till Emil Linnell har polisanmält att sonen lämnades att dö utan hjälp från SOS-alarm och en förundersökning har inletts. nyheterna.se

Värktablett mot tumör!

21-åriga Stephanie Ekeström Didi besökte vårdcentralen fem gånger med svår smärta och andningssvårigheter orsakade av en cancer-tumör. Men hennes läkare ordinerade i stället värktabletter och sjukgymnastik. Hon fick inte reda på det förrän den elakartade tumören hade växt sig så stor att den helt presseade samman hennes vänstra lunga. Barnet som hon då hade i magen klarade sig och är i dag två år.

Läkare kan inte längre prickas
En anmäld läkare kan inte längre få disciplinpåföljd. Möjligheten togs bort vid årsskiftet.

Ur Mitt i Huddinge tisdag 3 maj 2011


واعظ و برده

کاه بخور و کار کن! آن دنيا شيرينى نصيبت ميشود!

جو هيل را از جمله بخاطر ساختن اين ترانه‌ها اعدام کردند

"The Preacher and the Slave" is a song written by Joe Hill in 1911. It was written as a parody of the hymn "In the Sweet By and By". The Industrial Workers of the World (commonly known as the Wobblies) concentrated much of its labor trying to organize migrant workers in lumber and construction camps. When the workers returned to the cities, the Wobblies faced the Salvation Army. Several songs were written parodying the Salvation Army's hymns, "The Preacher and the Slave" being the most successful. In this song, Joe Hill coined the phrase "pie in the sky." The song was first published in the Little Red Songbook.

The Preacher and the Slave - Joe HillSverige har blivit ett riktigt u-land   Insändare – Metro Stockholm fredag 2011-04-08
سوئد يک کشور واقعاً جهان سومى شده است - نامه يک خواننده به روزنامه مترو استکهلم ٨ آوريل

Låg avlönade har inte råd att gå till tandläkaren
Yrkeserfarenhet ger inte jobb
مردم کم درآمد، استطاعت پرداخت هزينه دندانپزشکى را ندارند
حتى داشتن تجربه و سابقه طولانى کار به استخدام نميانجامد

Man är inte rädd för tandläkaren längre, utan för tandläkarräkningarna.
Detta har verkligen blivit en klassfråga. Vi med lägre inkomster har inte råd att gå till tandläkaren. Sorgligt i 'rika Sverige' som många länder pratar så mycket om att vi har så god ekonomi. Men till vilket pris? Svårt cancersjuka tvingas jobba. Fas 3 verkar ju också vara rena fiaskot. Människorna utnyttjas genom att de utför jobb där det kunde varit anställda i stället och arbetsgivarna får betalt för att folk ska 'slava'. Detta verkar utnyttjas även av statliga bolag.

Mer än 20 års yrkeserfarenhet garanterar inte jobb. Bemanningsbranschen ratar oss över 40, de vill ha unga personer för lägre löner så att vinsterna blir större. Åtminstone statliga myndigheter och bolag borde tvingas anställa så att de inte löpande kan ha konsulter i åratal. Då tror jag man fick bukt med ohälsan, då anställningen blir tryggare för de berörda. Snacka om att i dag är det helt och fullt 'arbetsgivarens marknad'. Regeringen måste göra något innan det är för sent! 40-PLUSGmail och Skype mål i hackarattack
هکرهاى وابسته به دولت ايران "سرتيفيکا"هاى اسکايپ و گوگل و ديگران را جعل کردند

Hackare har lyckats skapa falska ssl-certifikat för åtta domäner, bland dem Skype och Gmail. Attacken tros ha sitt ursprung i Iran och genomfördes omkring samma tidpunkt som hacket mot säkerhetsföretaget RSA. På onsdagskvällen avslöjades det att säkerhetsföretaget Comodo, som är en av de stora utgivarna av certifikat för så kallad ssl-kryptering av webbsidor, utsatts för ett allvarligt intrång.

Hackare, enligt Comodo från Iran, har lyckats skapa falska certifikat för åtta populära sajter:

mail.google.com      www.google.com      login.yahoo.com      login.skype.com      login.live.com      addons.mozilla.org
Certifikaten skulle kunna användas för att skapa falska versioner av sajterna och därigenom få tag i användarinformation eller övervaka användarna.
Ur ComputerSweden – fredagen den 25 mars 2011


همه‌شان وقتى از شما حمايت ميخواهند، دروغ ميگويند. ديگر فريب نخوريد!

و به چيزى کمتر از حکومت خودتان رضايت ندهيد


Sverigekoppling till cyberattack i Iran

Oppositionella nyhetskällor i Iran utsattes för överbelastningsattacker i förra veckan. CS kan nu avslöja att det mystiska Malmöföretaget Central Networks kopplas till minst en av attackerna.
Den 14 februari, samma dag som protesterna i Iran började, skrev CS om den svenska kopplingen till censurapparaten i Iran. CS kunde då berätta att den som försöker surfa in på oppositionella nyhetssajter i landet i stället hamnar på den iranska censurens sida, som ligger på ett ip-nummer registrerat till Malmöföretaget Central Networks. Enligt nya uppgifter ska en annan ip-adress, även den registrerat på företaget, ha använts för en överbelastningsattack på minst en sajt i Iran. Genom en person nära den censurerade sajten har CS fått ta del av loggfiler från måndagen den 14 februari, då sidan överbelastades. Filerna visar att många av anslutningarna kom från en ip-adress som är registrerad till Central Networks.

I loggen framgår även att den som utfört attacken har använt säkerhetesprogram för att söka sårbarheter. Den 14 februari var dagen när de nuvarande protesterna startade i Iran. Protesterna var planerade i förväg och kända av regimen. Fredagen den 11 februari började flera av Irans oppositionella nyhetssajter utsättas för överbelastningsattacker. På en timme fick de samma mängd trafik som de i vanliga fall får på ett år. Till följd det gick inte sajterna att nå.

Central Networks i sig är fortfarande en gåta och händelserna runt företaget väcker fler frågor. Första gången ip-adresser registrerades på Central Networks var i juli 2009, samtidigt som protestvågen efter presidentvalet i Iran var i full gång. Några dagar efter överbelastningsattacken på fredagen startades alltså en ny, planerad protestvåg i Iran. Att regimen håller i trådarna är i det ingen större tvekan om, men varför det sker genom ett spökföretag i Sverige är oklart.
Central Networks uppgavs vid registreringen finnas på en adress i centrala Malmö, men varken Skatteverket eller Bolagsverket känner till något företag med ett sådant namn, varken i Malmö eller någon annanstans i landet. -Lars Karlsson, ComputerSweden 2011-02-25

حملات سايبرى دولت ايران به سايتهاى اپوزيسيون، به سوئد ربط دارد

هفته گذشته سايتهاى منابع خبرى اپوزيسيون در ايران مورد حمله قرار گرفتند، حملاتى که هدفشان به زانو درآوردن اين سايتها از طريق تحميل بار کمرشکن به آنها بود. هفته‌نامه ComputerSweden اکنون افشاء ميکند که شرکت مرموز Central Networks مستقر در مالمو، دستکم در يکى از اين حملات سايبرى دست داشته است.

١٤ فوريه همان روزى که اعتراضات در ايران شروع شد، ComputerSweden درباره ارتباط دستگاه سانسور ايران با سوئد مطلبى منتشر کرد، و توضيح داد که کسانى که به ديدن سايتهاى خبرى ايران ميروند در عوض از سايت اداره سانسور ايران سر درميآورند که شماره IP آن را شرکت مالمويى Central Netwoks ثبت کرده است. طبق اطلاعات جديد يک شماره آى.پى ديگر، که آنهم متعلق به همين شرکت است، بمنظور حملات فلج کننده دستکم به يک سايت در ايران به کار رفته است. از طريق تماس با يکى از افراد مربوط به آن سايت، ComputerSweden به لوگ‌فايل‌هاى مربوط به روز ١٤ فوريه - همان روزى که سايت مورد حمله فلج کننده قرار گرفته - دسترسى پيدا کرده. اين فايلها نشان ميدهند که بسيارى از تماسها از يک شماره IP بوده که به نام شرکت Central Networks به ثبت رسيده.

از اين فايلها بعلاوه معلوم ميشود که کسى که حملات را انجام داده است از برنامه‌هاى ويژه استفاده کرده که نقاط ضعف سايتها را کشف کند. روز ١٤ فوريه روزى بود که دور جديد اعتراضات در ايران شروع شد. برنامه اين اعتراضات از پيش براى دولت معلوم بود. از روز جمعه ١١ فوريه بسيارى از سايتهاى خبرى اپوزيسيون در ايران مورد هجومهاى فلج کننده قرار گرفتند. حجم ترافيک يکساعته آنها به اندازه کل ترافيک معمولى‌شان در طى يک سال افزايش پيدا کرد. نتيجه اين بود که هيچکدام از سايتها ديگر قابل دسترسى نبودند.

شرکت Central Networks خودش هنوز يک معما است و اتفاقات مرتبط با اين شرکت سؤالات بسيارى بر ميانگيزد. اولين بار که يک آدرس IP به نام شرکت Central Networks ثبت شد، ژوئيه سال ٢٠٠٩ بود، يعنى همزمان با موج اعتراضات توده‌اى در جريان انتخابات رياست جمهورى. چند روز بعد از حملات فلج کننده در روز جمعه، موج جديدى اعتراضات توده‌اى مردم در ايران شروع شد. در اينکه سرنخ‌ها به دست رژيم است ترديد زيادى نميشود داشت، اما اين که چرا اين کارها از طريق يک شرکت عجيب و غريب در سوئد انجام ميشود، روشن نيست.

شرکت Central Networks موقع ثبت آدرسى در مرکز مالمو ارائه داده است، اما نه اداره ماليات و نه اداره مسکن هيچکدام شرکتى به اين نام را نميشناسند، نه در مالمو و نه در هيچ جاى ديگرى از سوئد. - به نقل از هفته‌نامه ComputerSweden، مورخ ٢٥ فوريهديکتاتورهاى جنايتکار را چه کسانى سر پا نگهميدارند؟
وقتى مردم بلند ميشوند، قيام ميکنند، وقتى گريبان حکام فاسد و جنايتکار را ميگيرند تا آنها را به سزاى اعمالشان برسانند و وقتى که تصاوير آدمکشى‌هاى اين حکام به صفحه تلويزيونها و صفحات روزنامه‌ها راه پيدا ميکند و ديگر جاى حاشا براى کسى به جا نميگذارد ... تازه آنوقت دولتهاى "دمکراتيک" و "طرفدار حقوق بشر" به ياد مردم ميافتند و ادعا ميکنند که آنها "مثل هميشه"، "در کنار مردم" ايستاده‌اند. انگار نه انگار که تا قبل از آن، همين دولتها بودند که همان جنايتکاران را عليه مردم و براى حفظ منافع کثيفشان تا دندان مسلح کرده بود و قواى انتظامى و ضد شورش و شکنجه‌گران‌شان را تجهيز ميکردند و تعليم ميدادند. عکس زير از سايت تلويزيون سوئد، صادرات اسلحه و ابزار آدمکشى سوئد - فقط سوئد - را به آدمکش‌ترين حکومتهاى شمال آفريقا نشان ميدهد.

Sveriges Television om Sveriges vapenexport till oroshärdarعکسى از تجمع خانواده‌های بازداشت شدگان در برابر زندان اوین، ظهر شنبه ٣٠ بهمن ١٣٨٩


ويدئوهاى يوتوب از درگيرى‌هاى خيابانى تهران ١٤ فوريه (٢٥ بهمن)

[جرثقيل]    [حضور ميليونى]    [ميکشم، ميکشم آنکه برادرم کشت]    [مبارک، بن‌على، نوبت سيدعلى]    [اين ماه ماه بهمنه، سيدعلى وقت رفتنه]    [حکومت اسلامى نميخواهيم]    [سنگرسازى]    [آتش]    [حمله به مردم]    [دانشگاه صنعتى]    [مرگ بر خامنه‌اى]    [سيد على بيچاره]    [آزادى، آزادى]    [تهران يا قاهره، ديکتاتور بايد بره]    [مرگ بر ديکتاتور، يار دبستانى]    [آتش زدن پوستر]    [پاره کردن پوستر]    [نوبت سيدعلى، آتش، شب]    [نوبت سيدعلى، آتش، شب]    [آتش، شب]    [بيسيم]    [CNN]    [CNN]    [مجلس: موسوى، کروبى، اعدام بايد گردند]    [مجلس واقعى]    [شهيد-دزدى، صداى‌ آمريکا]    [شهيد-دزدى، شريعتمدارى]    [مبارزه با گارد]    [مبارک، بن‌على، نوبت سيدعلى]    [اسکندرى-انقلاب]    [پاره کردن پوستر خامنه‌اى]    [پاره کردن پوستر، بسيجى]    [پناه دادن به نيروى انتظامى]    [مرگ بر ديکتاتور، گاز اشک‌آور]Iran dödar fångar i högre takt
Iran genomför nu avrättningar i betydligt högre takt än vanligt. Bara i januari dödades minst 80 fångar. Exiliranier misstänker att regimen i Teheran är rädd att oppositionella ska inspireras av protesterna på andra håll i Mellanöstern.
      Under de folkliga resningarna i Tunisien och Egypten har antalet avrättningar i Iran ökat drastiskt. Under januari har avrättningstakten varit mer än dubbelt så hög som genomsnittligt – Människorättsorganisationen Amnesty beräknar att mer än 80 personer avrättats under månaden.
      Efter Kina är Iran det land i världen som avrättar flest personer. Ett huvudsyfte som anges är avskräckning, och vissa avrättningar sker offentligt, exempelvis med hängning. Ändå vägrar landet, ologiskt nog, att offentliggöra statistik över antalet avrättningar, och många avrättningar sker utan förvarning. Dagens Nyheter 2011-02-07
ايران زندانيان را با شتاب بيشترى اعدام ميکند
ايران احکام اعدام را با سرعت بسيار بيشترى از معمول به اجرا در ميآورد. فقط در ماه ژانويه دستکم ٨٠ زندانى اعدام شدند. ايرانيان تبعيدى ميگويند احتمالاً رژيم تهران از اينکه مخالفين از اعتراضات مردم در ديگر کشورهاى خاورميانه الهام بگيرند، وحشت دارد. طى خيزش مردم در تونس و مصر تعداد اعدامها در ايران بنحو چشمگيرى افزايش يافته است. در ماه ژانويه سرعت اعدامها دو برابر معمول بوده است. بنا به برآورد عفو بين‌المللى در ماه ژانويه ٨٠ نفر اعدام شده‌اند. بعد از چين، ايران بيشترين حد اعدامها را در جهان دارد. گفته ميشود که منظور آنها ارعاب مردم است، و بعضى اعدامها در ملأ عام صورت ميگيرد، مثلً حلق‌آويز کردن. با اينحال ايران، بدون هيچ توضيحى، از انتشار آمار اعدامهايش خوددارى ميکند، و بسيارى از اعدامها بدون اخطار يا اعلام قبلى انجام ميشود. - از روزنامه اخبار روز سوئد

به عکس زير کليک کنيد و آمار اعدام در کشورهاى مختلف دنيا را در صد سال گذشته ببينيد.

صد سال اعدام در جهان


LO: Makteliten - alltid mer, aldrig nog
نخبگان قدرتمند، هميشه بيشتر ميخواهند، هيچوقت بس‌شان نيست
کنفدراسيون سراسرى مزدبگيران سوئد LO: در سال ٢٠٠٩ درآمد اليت قدرتمند سوئد، قبل از ماليات، ١٥ برابر مزد کارگران صنعتى بود

År 2009 var den svenska maktelitens inkomster före skatt i genomsnitt 15 industriarbetarlöner. 2008 var motsvarande siffra 17 industriarbetarlöner. De fallande inkomsterna för makteliten under 2009 speglar finanskrisens effekter på kapitalinkomsterna för näringslivets elit.

Inkomstutveckling för maktelitens huvudgrupper - Antal industriarbetarlöner

Makteliten delas in i en ekonomisk elit (verkställande direktörer i näringslivet), en demokratisk elit (förtroendevalda) och en byråkratisk elit (främst högre tjänstemän i offentlig förvaltning).
LO         Rapport


En kvarts miljon fattiga barn i Sverige
سوئد ٢٥٠ هزار بچه فقير دارد

Idag presenterar vi för femte gången Rädda Barnens kommunala barnfattigdomsindex. Barnfattigdomen i Sverige – årsrapport 2006 sammanfattar en studie av Tapio Salonen, professor vid Växjö universitet, och bygger på senast tillgängliga statistik från 2004.

Årets rapport visar att barnfattigdomen ökar för första gången sedan 1997, om än marginellt. År 2004 levde 13,0 procent av Sveriges barn i en fattig familj, jämfört med 12,8 procent året innan. I absoluta tal ökade antalet fattiga barn med 5 000, vilket innebär att 252 000 barn levde i en familj som antingen hade socialbidrag eller låg inkomststandard enligt SCB. Rädda BarnenMubarak kan vara rikast i världen

Enligt mellanösternexperters beräkningar är Hosni Mubarak och hans familj värd mellan 40 och 70 miljarder dollar – motsvarande mellan 260 och 454 miljarder svenska kronor. Foto: Scanpix Egyptens hatade president Hosni Mubarak kan vara rikast i världen. Enligt brittiska Guardian kan han och hans familj ha gömt undan motsvarande 454 miljarder kronor i utländska banker och fastigheter. Enligt mellanösternexperters beräkningar är Hosni Mubarak och hans familj värd mellan 40 och 70 miljarder dollar – motsvarande mellan 260 och 454 miljarder svenska kronor.

Mubaraks affärsidé ska vara korruption och partnerskap med utländska investerare och företag. Pengarna ska delvis vara undanstoppade i schweiziska och andra utländska banker, och delvis placerade i fastigheter på Manhattan, i London och i Beverly Hills. Stämmer uppgifterna kan alltså Hosni Mubarak vara rikare än Microsofts grundare Bill Gates som enligt Forbes är värd ”blott” 53 miljarder dollar, cirka 343 miljarder. Även Hosni Mubaraks söner, Gamal and Alaa, är miljardärer enligt Guardian. Aftonbladet 2011-02-07Hon tvingas lämna barnen!
Alejandra får inte söka uppehållstillstånd från Sverige

Alejandra har två små barn med en svensk man. Ändå tvingas hon åka tillbaka till Chile för att söka uppehållstillstånd. Migrationsverket vägrar låta Alejandra söka uppehållstillstånd från Sverige. I stället tvingas hon resa tillbaka till Chile för att fylla i ansökan. Kvar blir de 1-åriga tvillingarna Sofie och Alex. Mitt i Huddinge 2011-02-08
- Vad då Barnkonvention?
اداره مهاجرت سوئد، آله‌خاندارا مادر دو بچه يکساله را که همسر يک مرد سوئدى است به شيلى برميگرداند تا در آنجا فرم درخواست اقامتش را پُر کند! حتى يک لحظه هم اين به ذهن بوروکراتهاى سنگدل و ضدخارجى اداره مهاجرت خطور نميکند که ميشود با اتکاء با کنوانسيون حقوق کودک، اين مادر و بچه‌هاى بيگناه را به سرنوشتى نامعلوم در دست قرطاسبازان و ديوانسالاران سنگدل و بيرحم محکوم نکرد. سوئد محض خنده زير کنوانسيون حقوق کودک و حقوق بشر امضا گذاشته است.


حکومت پليسى در مصر عقب مينشيند در سوئد پيشروى ميکند
سازمان امنيت سوئد با رأى احزاب حاکم و سوسيال دمکراتهاى باصطلاح اپوزيسيون اجازه پيدا کرد به مکالمات تلفنى و تماسهاى کامپيوترى مردم هر وقت دوست داشت گوش بدهد
سوسيال دمکراتها وقتى براى گرفتن رأى از مردم کمپين ميکردند "مخالف" اين قانون بودند

Avlyssningslag utökas


Från och med nästa år kan det bli lättare för Säkerhetspolisen att avlyssna misstänktas telefoner eller att få läsa deras epost. Då utökas en tillfällig lag från 1952 som ger Säpo rätt att ta till hemlig avlyssning när det gäller särskilda brott.

Förslaget som tas upp av riksdagen i morgon stöds av såväl alliansen som oppositionen. Däremot reserverade sig en vänsterpartist, Lena Olsson, och en miljöpartist, Mehmet Kaplan, sig när frågan för en vecka sedan var uppe i justitieutskottet. DagensNyheterSmarttelefon kan avlyssnas
Säkerhetsexperter har upptäckt ett nytt sätt att hacka mobiler

Genom att utnyttja buggar i den mjukvara som leverantörerna förinstallerar i mobilerna kan hackare ta kontroll över exempelvis en Iphone eller Androidbaserade mobiler.

På konferensen Black Hat i Washington demonstrerar forskaren Ralf-Philipp Weinmann på Luxemburguniversitetet hur Iphone och Androidlurar görs tillgängliga för hemlig avlyssning. - Autosvarsfunktionen i de flesta telefoner kan utnyttjas för att göra mobiler till avlyssningsapparater, säger han till IDG News.

Den sårbara mjukvara uppges finnas i chips från Qualcomm och Infineon. - Mobilsystemen har mängder av buggar och det gäller bara att hitta dem, säger en av den mobila hackarvärldens tungviktare, Grugq.

Under demonstrationen installerar Weinmann en fejkad basstation, som han kopplar upp mobiler mot. Sedan installerar han den skadliga koden, som sedan körs med den förinstallerade mjukvaran. - ComputerSweden 2011-01-2170 gripna inför Irakutvisning
پليس يوته‌بورى ٧٠ نفر از تظاهر کنندگانى را که خواستار اخراج نشدن پناهجويان عراقى بودند دستگير کرد
Göteborg. Polisen har gripit demonstranter som samlats utanför Migrationsverkets förläggning i Kållered för att hindra att en grupp irakier skickas hem. Utvisningen är planerad till onsdagen och demonstranterna vill hindra att irakierna flyttas till Stockholm för att flygas ut. Aftonbladet 2011-01-17

Amnesty kritiserar Sverige
عفو بين‌الملل به برخورد سوئد به پناهجويان عراقى انتقاد دارد
Nu stämmer också Amnesty International in i kritiken av Sveriges tvångsutvisningar av irakiska migranter. Amnesty fokuserar på en planerad utvisning den 19 januari och skriver att migranternas "liv kan vara i fara".
Tidigare har Europarådet och FN:s flyktingorgan UNHCR uttryckt oro över utvisningarna. Amnesty ber nu människor världen över att skicka skriftliga maningar till migrationsminister Tobias Billström (M) och Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson om irakierna.
Amnesty ber i sitt upprop människor att uppmana svenska myndigheter att inte utvisa irakierna, att ge dem asyl eller annat skydd samt att påminna om de skyldigheter som finns i olika internationella konventioner som Sverige skrivit under. Också Danmark, Nederländerna, Norge och Storbritannien kritiseras i uppropet.
I december skickades 20 irakier, varav fem kristna, från Sverige till Irak. Aftonbladet 2011-01-17

Ministrar ville stoppa våg av irakier
ويکى‌ليکز افشا کرد: وزير امورخارجه و وزير مهاجرت سوئد با استدلالاتى نظير "دمکراتهاى (نئونازيستهاى) سوئد" دولت عراق را زير فشار گذاشته بودند که پناهجويان عراقى اخراجى از سوئد را تحويل بگيرد
Ministrarna Carl Bildt och Tobias Billström hänvisade till hedersrelaterade mord och opinionen för att begränsa antalet irakier i Sverige, uppger amerikansk ambassadpersonal i nya Wikileaks­dokument. Europaparlamentarikern Cecilia Wikström kallar resonemanget avskyvärt. svd.se 20110121
Bildt och Billström KU-anmäls
شکايت از دو وزير افشا شده به کميسيون قانون اساسى
Miljöpartiet planerar att KU-anmäla utrikesminister Carl Bildt och migrationsminister Tobias Billström på grund av SvD:s avslöjande om hur de diskuterat kring ett återvändandeavtal med Irak. svd.se 20110121


تورّم و گرانى روزافزون در ايران بيداد ميکند

عکسها نشان ميدهند... يک کيلو قارچ بُرش‌خورده در ٢٢ مهر ٣٩ هزار ريال (٢٦ کرون سوئد) در تهران قيمت دارد. ٤ روز بعد، در ٢٦ مهر ١٣٨٩، همانجا، قيمت همان بسته قارچ ٤٩ هزار ريال (٣٣ کرون) است (٢٦ درصد افزايش در عرض ٤ روز!) همين مقدار قارچ امروز در يک فروشگاه معمولى سوئد ٢٣ کرون است. بعلاوه، يک پرستار با ٢٥ سال سابقه خدمت در ايران معادل ٥ هزار کرون حقوق ميگيرد در حالى که در سوئد يک نظافتچى بدون سابقه کار مزدش سه برابر اوست. فکر نکنيد که اين قضيه مربوط به "قارچ" است که خوراک "طاغوتى" است. قيمت خرماى بم و کشمش ايران هم در فروشگاه "ويليس" استکهلم از قيمت همان اجناس در ايران ارزانتر است. اگر از سوئد به ايران ميرويد خرماى بم و کشمش ايرانى سوغات ببريد، اکثريت آن مردم ديگر بضاعت خوردن خرما را هم ندارند.

با ماوس به عکسها اشاره کنيد، تصويرها را بزرگتر ببينيد و برچسب‌ها را خودتان بخوانيد

در ٢٢ مهر ٣٩ هزار ريال

٤ روز بعد، در ٢٦ مهر قيمت ٤٩ هزار ريال

قيمت در سوئد ٢٣ کرون
در فروشگاههاى ارزانتر ١٩ کرون
يک کرون سوئد امروز ١٤٨٠ ريال است (٢٥ نوامبر ٢٠١٠).
در زمان شاه هر کرون برابر يک تومان (١٠ ريال) و يک دلار برابر ٧ کرون، يا ٧ تومان بود.
يک دلار آمريکا امروز برابر ٧ کرون سوئد و ١٠٥٠ تومان ايران است.


Internetveteran utmanar Facebook
Webbentreprenören Johan Staël von Holstein är på krigstigen mot Facebook. Han varnar för konsekvenserna av att vi frivilligt lämnar ut våra digitala identiteter. Nu rasar han mot Facebook och sociala medier över huvud taget. Han anklagar dem för att stjäla vår digitala identitet och sälja uppgifterna till alla onda leverantörer. 'Situationen i dag är inget annat än slaveri', säger han. Han hävdar att den ryska maffian redan äger tio procent av Facebook. Och värre blir det. 'Inom en snar framtid köper kinesiska staten Facebook. Då kommer många att ångra att de varit där. Ur ComputerSweden den 19 nov 2010             Se också Facebook & CIA


Strid i EU om USA-avtal
EU-parlamentet är kritiskt mot avtalet med USA om att lämna ut passagerardata. Men EU-kommisionen står på sig. Enligt EU-parlamentet utgår avtalet ett intrång i den personliga integriteten för medborgarna. Kritiken gäller ett avtalsförslag om att lämna ut passagerardata från EU till USA, passanger name records, så kallade pnr-data. Alla flygbolag samlar in sådana data om passagerare till och från EU, bland annat telefonnummer, e-postadresser, resedata och faktureringsinformation. USA anser att datainsamlingen är nödvändig för att bekämpa terrorism och brottslighet. Ur ComputerSweden den 19 nov 2010


Teletrafik måste lagras ett halvår
Efter att ha dragit frågan i långbänk i mer än ett år har regeringen beslutat att införa EUs kontroversiella datalagringsdirektiv i svensklagstiftning... Planen är att lagändringarna ska träda i kraft vid halvårsskiftet 2011. Regeringen föreslår att operatörerna ska bli skyldiga att lagra trafikdata i sex månader. Det är den kortaste lagringstid som EU-direktivet medger... Flertalet andra EU-länder beslutat om betydligt längre lagringstid, exempelvis Irland och Italien som lagstiftat om att operatörerna måste lagra trafikdata i två år.

På en punkt går dock regeringen längre än EUs direktiv. I lagrådsremissen sägs att trafikdata ska lagras även från uppringda telefonsamtal där den mottagande telefonen inte svarar. Justitieministern föreslår att polisen ska få möjligheten att begära ut abonnemangsuppgifter - exempelvis vem som ligger bakom en ip-adress - från operatörer även vid misstankar om enklare brott som bara ger böter. Idag krävs att ett brott kan leda till fängelse för att polisen ska få begära ut personuppgifter från internet-leverantörerna. - Ur ComputerSweden den 12 nov 2010

سوئد: حکومت پليسى‌تر ميشود...
اطلاعاتى که مردم در ارتباطات تلفنى و کامپيوترى رد و بدل ميکنند بايد ضبط و دستکم ٦ ماه براى دسترسى احتمالى پليس نگهدارى شود
بعد از بيش از يکسال صرف وقت براى رسيدگى به موضوع، دولت سوئد تصميم گرفته است رهنمود دعوا برانگيز اتحاديه اروپا در مورد ضبط ارتباطات مردم را به قانون سوئد تبديل کند. نقشه اين است که اين تغييرات جديد در قانون، از اواسط سال آينده به اجرا گذاشته شود. دولت ميخواهد که اوپراتورها موظف شوند که اطلاعات ترافيک کامپيوترى و تلفنى براى مدت شش ماه ضبط و حفظ شود. اين کوتاهترين زمانى است که با بخشنامه اتحاديه اروپا خوانايى دارد. ديگر کشورهاى اروپايى اکثراً زمان طولانى‌ترى را وضع کرده‌اند، مثلاً در ايرلند و ايتاليا قانون گذرانده‌اند که اطلاعات مربوط به ارتباطات مردم تا دو سال ضبط شده باقى بماند.

اما در يک مورد سوئد از خواست اتحاديه اروپا فراتر رفته است. در پيشنويس دولت سوئد آمده است که اطلاعات حتى وقتى که کسى به شماره‌اى زنگ ميزند اما طرف مقابل تلفن را بر نميدارد و جواب نميدهد هم بايد ضبط و ثبت شود. وزير دادگسترى ميخواهد که پليس بتواند اطلاعات شخصى مربوط سايتها و ايميلها و مکالمات - مثلاً اينکه شماره IP متعلق به چه کسى است - از اوپراتورها مطالبه کند، حتى وقتى که موضوع مربوط به جرمهايى است که در صورت اثبات فقط به جريمه منجر ميشود. در حال حاضر پليس فقط وقتى ميتواند اين اطلاعات را تنها در صورتى مطالبه کند که جرم مورد رسيدگى مجازات زندان داشته باشد. - به نقل از روزنامه ComputerSweden ١٢ نوامبر"Surveillence Detection Unit" - hela världens Gestapo
واحد ويژه تعقيب و مراقب سفارت آمريکا - گشتاپوى همه دنيا
Sverige har en liknande övervakningsgrupp som den i Norge, som arbetar med att registrera svenskar på uppdrag av amerikanska myndigheter. En tidigare anställd på ambassaden berättar för TV4-Nyheterna att gruppen håller till i lokaler utanför ambassaden och för noggranna register över folk som rör sig i närheten av ambassaden och även övervakar demonstrationer i Stockholm.
کارمند سابق سفارت آمريکا در مورد فعاليت تعقيب و مراقبت و جاسوسى سفارت آمريکا در استکهلم، شهادت ميدهد در سوئد هم مثل نروژ، سفارت آمريکا گروه ويژه‌اى دارد براى تحت نظر گرفتن مردم، که کارش اين است که از جانب دولت و مقامات آمريکا در مورد اهالى سوئد اطلاعات کسب کند و به بانکهاى اطلاعاتى بسپارد. يک کارمند سابق سفارت براى برنامه خبرى کانال ٤ سوئد شرح ميدهد که اين گروه ويژه در ساختمانى خارج از محل سفارت مستقر است و پرونده مبسوط و دقيقى در مورد هر کس که در حوالى سفارت پيدايش شود و حتى از همه افرادى که در تظاهراتها شرکت ميکنند - همه نوع تظاهرات از اول ماه مه گرفته تا تظاهرات پرايد - تهيه و تنظيم ميکند. او با صراحت و قطعيت ميگويد که اين فعاليت جاسوسى سفارت آمريکا، با تأييد و حمايت دولت سوئد انجام ميشود. فرمها و بلانکتهايى که در اين گزارش خبرى نشان داده ميشوند نشان ميدهد که گروه ويژه سفارت بطور فعال، به کمک اهالى محل، از قيافه، اندازه، قد، وزن، اسم، رسم، خالکوبى، گرايش سياسى، زبان، رنگ، نژاد، مذهب، همه چيز - هر چه که فکرش را بکنيد - از طريق جاسوسى اطلاعات کسب و ضبط ميکند.
ويدئوى کانال ٤: کارمند سابق سفارت:آنها ميخواهند همه چيز را بدانند   Ex-anställd vittnar om övervakning
ويدئوى کانال ٤: کارمند سابق سفارت:آنها ميخواهند همه چيز را بدانند   Video TV4: Fd ambassadanställd: "De ville veta allting"
وزير دادگسترى تاييد ميکند   Justitieminister Beatrice Ask bekräftar.
آمريکا تأييد ميکند که اهالى سوئد را تحت تعقيب و مراقب داشته است   USA bekräftar övervakning av svenskar
آمريکا به پرونده‌هاى پليس نروژ دسترسى داشته   USA kom åt polisregister i Norge
بئاتريس آسک: آمريکا در سوئد هم به عمليات تعقيب و مراقب و پرونده سازى مشغول بوده   Ask: USA övervakade även i Sverige
جاسوسى آمريکاييان در دانمارک   Amerikanskt spioneri i Danmark
برنامه اخبار تلويزيون دولتى سوئد   SVT Rapport


Brittisk dokumentär från 2010 - Wikileaks
فيلم مستند کانال ٤ انگلستان در تلويزيون سوئد - ويکى ليکز

Brittisk dokumentär från 2010. Nu kommer nya avslöjanden om USA:s krig i Irak. Nätsidan Wikileaks publicerar just nu 400 000 hemliga dokument som berättar om hur civila, kvinnor och barn dödats av amerikanska soldater. Här finns också uppgifter om hur amerikansk militär fortsatt med tortyr och misshandel av fångar genom att ta hjälp av den irakiska polisen.
حال چيزهاى تازه‌اى درباره جنگ آمريکا در عراق افشا ميشود. سايت ويکى‌ليکز هم اکنون ٤٠٠ هزار سند محرمانه را منتشر کرده است که نشان ميدهد چگونه مردم بيدفاع غيرنظامى، زنان و کودکان توسط سربازان آمريکايى کشته شده‌اند. علاوه بر اين در اين سايت اطلاعات و اسنادى هست درباره اينکه چطور نظاميان آمريکايى براى شکنجه و آزار زندانيان از کمک پليس عراق کمک گرفته‌اند... حتماً اين فيلم را تماشا کنيد.
SVT Play: dokument_utifran - wikileaks
سايت ويکى‌ليکز WikiLeaks
ايران: قدر زر زرگر شناسد، قدر خر استر شناسد، قدر گوهر گوهرى!

حسنى، در ديدار با احمدى‌نژاد در حاشيه سفر اخيرش به اوروميه، ضمن تقدير از وى گفت: "اگر بارى که بر دوش احمدى‌نژاد است روى خر گذاشته بودند تا حال مرده بود"!!راشل کُورى، فعال مدافع مردم فلسطين، در ماه مارس ٢٠٠٣ نزديک مرز غزه و مصر، زير بولدوزر ارتش اسرائيل له و لورده شد. پدر و مادرش بالأخره پس از ٧ سال، دولت جنايتکار اسرائيل را به پاى ميز محاکمه کشيده‌اند
Rachel Corrie, a pro-Palestinian activist, was killed in March 2003 near the Gaza-Egypt border by an Israeli bulldozer. Her parents are suing the Israeli government for a symbolic $1.


سربازان آمريکايى، غيرنظاميان افغان را بعنوان تفريح ميکشتند و انگشتان اجساد را بعنوان سوغاتى، ميبريدند و جمع ميکردند
US soldiers 'killed Afghan civilians for sport and collected fingers as trophies'
Soldiers face charges over secret 'kill team' which allegedly murdered at random and collected fingers as trophies of war. - Guardian
Photos show US soldiers posing with Afghan corpses
Those who have seen the photos say they are grisly: soldiers beside newly killed bodies, decaying corpses and severed fingers. The dozens of photos, described in interviews and in e-mails and military documents obtained by The Associated Press, were seized by Army investigators and are a crucial part of the case against five soldiers accused of killing three Afghan civilians earlier this year.
Guardian  ABC News  google  allvoices  telegraph  telegraph  democracynow  democracynow


چارت واقعى نتايج انتخابات پارلمانى سوئد در سال ٢٠١٠

کارت ماهانه اتوبوس و قطارهاى شهرى در استکهلم حدود ٦٠٠ کرون است. اگر به اهالى استکهلم اطلاع بدهيد که هفته آينده به هر کس که به باجه‌هاى بليط فروشى رجوع کند يک کارت ماهانه مجانى داده ميشود، بى برو برگرد همه‌شان رجوع ميکنند. اما امسال ١٥٫٤ درصد مردم، يعنى يک ميليون نفر، عليرغم کمپين همه دستگاههاى تبليغاتى، در انتخابات شرکت نکردند. يعنى شرکت در انتخابات را حتى به اندازه يک کارت ماهانه اتوبوس به حال خودشان مفيد ندانستند. وزارت کشور هم متقابلاً اين عده را آدم حساب نميکند و در چارت رسمى نتايج انتخابات نميگنجاند. با حساب آنها مدراتها ٣٠ درصد آراء مردم را بخود اختصاص داده‌اند. در حالى که اگر کسانى را که از شرکت در انتخابات امتناع کرده‌اند به حساب بياوريد، مدراتها نه ٣٠ بلکه ٢٥ درصد رأى مردم را با خود دارند. حزب کسانى که از انتخاب بين بد و بدتر امتناع کرده‌اند، با ١٥٫٤٪ سومين حزب بزرگ سوئد است. ستون زرد در پايين چارت را با احزاب ديگر مقايسه کنيد. اين چارت واقعى نتايج انتخابات است.


Tomhänta bärplockare reser hem

Majoriteten av de 160 thailändska bärplockarna lämnade Åsele på lördagen och reste hem tomhänta.
-Det är för djävligt. Det är 160 familjer som fått sina liv förstörda, säger tolken Thomas Hasser till Västerbottens-Kuriren.
38 av bärplockarna har valt att stanna kvar för att försöka få ut sin lön.

Chefen tömde kontot
I två månader har thailändarna plockat bär åt företaget Lomsjö bär. De har bara fått 6.000 kronor var i lön. Resten av pengarna försvann när chefen tömde företagets konton på miljoner och försvann.
SVT 2 oktober 2010

تمشک‌چين‌هاى تايلندى با دست خالى به کشورشان برميگردند
طبق معمول سنواتى، شرکتهاى سودجوى سوئدى امسال هم ١٦٠ کارگر تايلندى را را تابستان به سوئد آوردند، مثل سگ از آنها کار کشيدند و شبانه‌روز وادارشان کردند ميوه‌هاى وحشى و جنگلى را جمع کنند و چند ماه مثل کولى‌ها در چادر بخوابند، و بعد مزدهايشان را خوردند و به امان خدا رهايشان کردند. اين بار صاحبکار پولها را برداشته و در رفته و اعلام ورشکستگى کرده است. دستگاه "دادگسترى" سوئد کجاست؟ کنفدراسيون کارگران کجاست؟ حزب "چپ" کجاست؟ آنها همه دادگسترتر و چپ‌تر و کارگرى‌تر از آن هستند که به اين کارها کارى داشته باشند.


شاهکار ديگرى از سايت افشاگر ويکى‌ليکز و "رابين‌هود هَکِرها" جوليان آسنج

هزار سند داخلى مربوط به عملياتهاى نظامى آمريکا در افغانستان در طى شش سال گذشته در سايت افشاگر و آگاهگر ويکى‌ليکز WikiLeaks منتشر شده است. کليک کنيد

راديو سوئد P1 ٢٨ر٨ر٢٠١٠ - درباره چسباندن اتهام تجاوز به آسانج و نقش مطبوعات
Sveriges Radio P1 201008128 - Om medierna och anklgelserna mot Assange
چند عکس قديمى از ايران - کليک کنيد و ببينيد


تظاهرات در اعتراض به اعدامهاى اخير در مقابل سفارت حزب‌الله حاکم بر ايران - استکهلم ٢٣ ارديبهشت، ١٣ مهWar of Terrorists
5th April 2010 10:44 EST WikiLeaks has released a classified US military video depicting the indiscriminate slaying of over a dozen people in the Iraqi suburb of New Baghdad -- including two Reuters news staff.

Reuters has been trying to obtain the video through the Freedom of Information Act, without success since the time of the attack. The video, shot from an Apache helicopter gun-site, clearly shows the unprovoked slaying of a wounded Reuters employee and his rescuers. Two young children involved in the rescue were also seriously wounded.

The military did not reveal how the Reuters staff were killed, and stated that they did not know how the children were injured. After demands by Reuters, the incident was investigated and the U.S. military concluded that the actions of the soldiers were in accordance with the law of armed conflict and its own "Rules of Engagement". Consequently, WikiLeaks has released the classified Rules of Engagement for 2006, 2007 and 2008, revealing these rules before, during, and after the killings. collateralmurder.com


Short version

Full version


Nätet döljer inte dina hemligheter
اطلاعات مربوط به شما در اينترنت مخفى نميماند

Namn, adress och personnummer behövs inte. Smart kartläggning hittar dina hemligheter ändå.

Tro inte att dina hemligheter är säkra. Även om du inte lämnar ut privat information på sociala nätverk som Facebook kan det ändå gå att räkna ut vad du vill dölja. Det är en stutsats som oroar det amerikanska konkurrens- och konsumentverket, FTC.

Förra året visade två forskare på MIT, att de med hög säkerhet kunde avgöra vilka Facebokanvändare som var homosexuella. Inte därför att användarna hade skrivit det rakt ut, utan genom att forkarna analyserade vilka vänner de hade, och vad vännerna skrev om dem.

Två forskare på Stanforduniversitet kunde identifiera 30% av användare av Twitter och Flicker, trots att all information som direkt identifierade användarna hade tagits bort. Och på Carnegie Mellon-univesitet har två forskare lyckats rekonstruera personnummren (Social Security Numbers) för en halv miljon människor.

Kontentan är att många bitar till synes anonym information kan pusslas ihop och knytas till dig - även om varken namn, adress eller personnummer finns med. Det kan räcka med en lista på kompisar, favoritfilmer och bilder från semestern.

Amerikanska myndigheter överväger att införa regler mot kartläggningar på nätet. FTC anordnar nu en serie konferenser om problemet.
Ur Computer Sweden 2010-03-23

نام، آدرس، شماره شناسنامه لازم نيست. رديابى هوشمندانه به هر حال به اسرار شما پى ميبرد.

فکر نکنيد اسرارتان امن است. حتى وقتى هيچ اطلاعات خصوصى از خود در شبکه‌هاى اجتماعى مثل فيس‌بوک و فليکر وارد نميکند باز هم ميشود فهميد چه چيزهايى را پنهان کرده‌ايد. اين نتيجه‌گيريى است که اداره امور مصرف‌کنندگان و رقابت در آمريکا FTC را نگران کرده است.

سال گذشته دو پژوهشگر از ام.آى.تى نشان دادند که با درجه بالايى از اطمينان توانسته‌اند تشخيص بدهند که کدام کاربران فيس‌بوک هموسکسوئل هستند. نه به اين دليل که اين کاربران خود چيزى در اين باره نوشته بودند، بلکه از طريق تحليل اين که چه دوستانى دارند، و دوستانشان درباره آنها چه نوشته‌اند.

دو پژوهشگر دانشگاه استنفورد توانسته‌اند به هويّت اصلى ٣٠٪ از کاربران توئيتر و فيلکر پى ببرند، عليرغم اينکه تمام اطلاعات مستقيم مربوط به هويّت اين کاربران پاک شده بود. و دو محقق ديگر از دانشگاه کارنگى-ملون موفق شده‌اند شماره شناسنامه (شماره بيمه‌ اجتماعى) نيم ميليون نفر را استخراج کنند.

خلاصه کلام اين که با به هم چسباندن تعداد زيادى اطلاعات تکه‌پارۀ ظاهراً بى نام و نشان، ميشود شما را دقيقاً شناسايى کرد - حتى وقتى هيچ ذکرى از اسم و آدرس و شماره شناسنامه خود نکرده باشيد.

مقامات مسئول در آمريکا قصد دارند مقرراتى را عليه اين نوع رديابى‌‌ها در اينترنت وضع کنند. FTC به منظور رسيدگى به اين مسأله يک سرى کنفرانس ترتيب داده است.
- به نقل از هفته‌نامه Computer Sweden

- در آمريکا، و بقيه دنيا هم، اطلاعات يک نوع کالا است و متعلق به کسى است که آن را بدست ميآورد. و البته مثل هر کالايى قابل خريد و فروش است. در يک فيلم مستند، بنيانگذار فيس‌بوک گفته بود که هدفش اين است که "گراف ارتباطات همه مردم روى کره زمين را بدست بياورد". اين البته فى‌سبيل‌الله نيست، چنين گرافى، حتى اگر تکميل نباشد، ميلياردها دلار ميارزد. ساواک براى بدست آوردن چند خوشۀ ناقابل از چنين گرافهايى ميليونها دلار خرج ميکرد. تشخيص اينکه مشتريان اطلاعات جمع‌آورى شده توسط فيس‌بوک و فليکر و ماى‌اسپيس چه نهادهايى ميتوانند باشند احتياج به دکترا ندارد. اما براى تشخيص ندادنش ساده‌لوحى به حد نبوغ لازم است و ايمان مطلق به بى‌آزارى و خوش‌قلبى حکومتگران دنيا.CNN - Security forces' video exposes Tehran University Campus crackdown
سرکوب دانشجويان در کوى دانشگاه تهران چند روز پس از انتخابات - از ويديوى خود پاسدارها


درگذشت يدالله خسروشاهى، رهبر سندیکای کارگران نفت در انقلاب ١٣٥٧

و مبارز خستگى‌ناپذير آزادى و رهايى طبقه کارگر را به همه

کارگران ايران تسليت ميگوييم.

يادش همچون ياد مبارزات کارگران قهرمان صنعت نفت در انقلاب ٥٧

ماندگار و گرامى ميماند.تاریخ شفاهی جنبش کارگری در صنعت نفت از زبان يدالله خسروشاهى

قهوه ميل داريد يا چايى؟! - داستان مختصر زندگى يدالله خسروشاهى به روايت خودشپوستر انتخاباتى يک "زن" در عراق اسلامى-بلک‌واترى آمريکاييان
اين پوستر از رأى‌دهندگان ميخواهد که "خانم" شدّى رزاق نعمان السلطانى که کنيه‌اش "اُم سجاد" ("مادر" سجاد) است را انتخاب کنند.
چرا بايد به اين خانم رأى داد؟
براى اينکه ايشان زوجۀ آقاى احمد الشيخ جاسم الکتانى است - که عکسشان را در پوستر ملاحظه ميکنيد!
خود ايشان چه هنرى دارند؟ - ايشان برادر شيخ مالک الکتانى هستند!!


دمکراسى مدرن - به تعريف آمريکاييان - اين است که نسبت شمار نمايندگان در مجلس قانونگذارى همان نسبتى باشد که اقوام و گروههاى صاحب خصائل ارثى و مادرزادى در کل جمعيت دارند. اگر ٣٠ درصد جمعيت عرب است ٣٠ درصد نمايندگان عرب باشند. اگر ٤٠٪ جمعيت پشتون است ٤٠٪ نمايندگان پشتون باشند. اگر نصف جمعيت زن است نصف نمايندگان زن باشند. مهم نيست نمايندگان چه ميخواهند، به چه حزبى تعلق دارند، اهداف سياسى‌شان، آرمانشان، نسخه‌شان براى جامعه و آينده کشور چيست. نسبت اگر درست باشد دمکراسى حاکم است. از اين نظر دمکراسى جرج-بوشى شباهت کاملى با برابرى‌طلبى فمينيسم مدرن دارد. اگر نصف نمايندگان مجلس عراق را زنانى همچون "اُم سجاد" تشکيل دهند - آدمهايى که به برترى مرد معتقدند اما بجاى بيضه تخمدان دارند - خانم گودرون شيمن سوئدى و همپالکى‌هايش هم ديگر انتقادى به وضع زنان در عراق ندارند. چون در آن صورت خواست آنها varannan damernas (از هر دو صاحب‌منصب يک زن) تأمين است.


Mike Prysner: Poor and working people of this country are send to kill poor working people in another country
to make the rich richer.


Mike Prysner's amazing speech    Winter Soldier Mike Prysner testimony    Interview: "We went to Iraq for profit"
Iraq Veterans Against the Warشيخ شکنجه‌گر تبرئه شد، فيلمبردار مجازات!


تماشا کنيد!درگيريهای‌های خونين در روز عاشورا Mousavi nephew among Iran dead
Deadly clashes rock Iran
Protesters killed in Iran clashes
Iran seizes opposition figures
Timeline: Iran after the election
پيک ايران: عکسهاى تيراندازى بسيجيان بسوى مردم در روز عاشورا
پيک ايران: صحنه دلخراش زیر کردن مردم با ماشین پليس


Sign Over Auschwitz Gate Is Stolen - The New York Times

Den 15e december stals i Auschwitz den kända skylten med orden "Arbeit macht frei", som sattes upp av nazi-Tyskland 1940. Den polska polisen har ännu inte funnit någon grund till stölden, dock fann man själva skylten i ett närliggande naturområde.

En mer passande logga för en borgerlig försäkringskassa

Försäkringskassan fortsätter med sin fejd att tvinga folk - även svårt
cancersjuka - att jobba: med eller utan den eftertraktade skylten.

En anonym källa meddelade oss att det rört sig om ett beställningsjobb från den svenska försäkringskassan, som sett skylten som den perfekta loggan med tanke på deras nya motto som lyder "är du inte dödssjuk nog måste du söka arbete".

SVT 2009-12-29
"Den första tiden är du inte ens människa"

- Dagen efter att Sofie Karlssons son Viktor, dog skulle hon skriva in sig på arbetsförmedlingen.
När hon uteblev drogs sjukpenningen in.
Du har inte ens rätt att sörja ditt barn, säger Sofie.برادر‌ِ رفتِگر، محمود-و وردار ببر!

در ١٦ آذر اين شعار هم علاوه بر شعار "مرگ بر ديکتاتور"، "کارگر، دانشجو، اتحاد، اتحاد!"، "الله اکبر" و خواندن "يار دبستانى"، شنيده ميشد:

برادر‌ِ رفتِگر، محمود-و وردار ببر!

بنظر ميرسد بالأخره نسل انقلاب نديده ايران هم دارد متوجه ميشود که هيچ بهبودى در وضع مردم بدون حضور و دخالت طبقه کارگر ميسر نيست.

١٦ آذر در يوتوب     تصاوير "اغتشاش‌گران" در روز دانشجوGellert Tamas: "De apatiska. Om makt, myter och manipulation"

I början av 2000-talet gick rykten att flyktingfamiljer manipulerade sina barn för att få stanna i Sverige. Med sin reportagebok "De apatiska" visar Gellert Tamas att manipulationen kom från regeringens samordnare.

Maciej Zaremba läser en skakande berättelse om hur ett samhälle överger sina grundvärden.

"I dag, tre år senare, får vi veta att de inte bara var ogrundade. De var fabricerade.
Polistillslaget var frukten av en manipulation av två statsfunktionärer: regeringens nationella samordnare Marie Hessle och Annica Ring på Migrationsverket. Så ser det faktiskt ut. Syftet var att påverka opinionen och riksdagen att stödja regeringen Perssons hårt kritiserade praktik att avvisa svårt sjuka barn."
Läs Maciej Zarembas recension"I shall be with you. Give courage to the believers. I shall cast terror into the hearts of the infidels. Strike off their heads, strike off the very tips of their fingers."
(Quran, Sura 8, Verse 12)

إِذ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى المَلآئِكَةِ أَنِّي مَعَكُم فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعبَ فَاضرِبُوا فَوقَ الأَعنَاقِ وَاضرِبُوا مِنهُم كُلَّ بَنَانٍ
(قرآن، سورة الانفال، آية ١٢)


رتبه ايران در فهرست جهانى "فساد"

"شاخص فساد" Corruption Perceptions Index (CPI) شاخصى است که مؤسسه بين‌المللى شفافيت Transparency.org از ده يازده سال پيش تاکنون هر ساله تنظيم و منتشر کرده است. اين ليستى سالانه از همه کشورهاى دنياست که در آن به هر کشور نمره‌اى داده ميشود. کشورى که هيچ فسادى نداشته باشد نمره ١٠ و کشورى که نهايت درجه فاسد باشد نمره صفر ميگيرد. اين نمره محصول دو نوع بررسى است؛ از يک سو مطالعه فاکتورهاى اجتماعيى که متخصصان بررسى و ارزيابى ميکنند و از سوى ديگر نتيجه نظرسنجى‌ها و نظرپرسى‌ها از مردم. غرض اين است که بنحوى قابل مقايسه نشان داده شود که در نظر "مردم" دولت و دستگاه ادارى هر کشور "چقدر فاسد" احساس ميشود و بنظر ميآيد.

در صدر جدول امسال نيوزلاند، دانمارک، سنگاپور، سوئد و سوئيس قرار دارند. نمره‌هاى آنها به ترتيب ٩٫٤، ٩٫٣، ٩٫٢، ٩٫٢ و ٩٫٠ است. در صدر بودن معنايش اين است که از نظر مردم، در اين کشورها فقط کمى فساد وجود دارد.

ايران با نمره ١٫٨ در اين ليست ته جدول است و ميزان فساد آن با کشورهاى بوروندى، گينۀ استوايى، هائيتى و ترکمنستان يکسان ارزيابى شده است.
ازبکستان، چاد، عراق، سودان، برمه، افغانستان و سومالى تنها کشورهاى دنيا هستند که ميزان فساد در آنها ظاهراً از ايران هم بيشتر است.

خوبست بدانيد که ايران در سال ٢٠٠٨ نمره ٢٫٣ داشته و در رتبه ١٤١ و همتراز کامرون و فيليپين و يمن بوده و امسال (سال ٢٠٠٩) با کسب نمره ١٫٨ به مقام ١٦٨ تنزل - يا اگر فساد را فضيلت بدانيم، ترقى - کرده است.

هموطنانى را که دوست دارند به ايران و ايرانى بودن مفت و مجانى افتخار کنند، مطلع کنيد!       لينک براى مطالعه دقيق‌تر و مقايسه بيشتر٢٣٧ ميليونر در کنگره آمريکا

در آمريکاى ٣٠٠ ميليونى، حدود ٤٠ ميليون نفر زير خط فقر زندگى ميکنند و حدود ١٪ از جمعيت مردم ميليونر است. در کنگره آمريکا که براى اين مردم قانون وضع ميکند تعداد ميليونرها ٢٣٧ نفر، يعنى ٤٤٪ کل نمايندگان کنگره است. دستکم هفت نفر از اعضاى کنگره بيش از ١٠٠ ميليون دلار ثروت دارند. در بين مقامات قوه مجريه هيلارى کلينتون با ٢١ ميليون دلار مقام دوم و باراک اوباما با ٤ ميليون دلار ثروت مقام ششم را دارند.
جزئيات بيشتر را در Politico بخوانيد


200 miljoner barn sjuka av svält
٢٠٠ ميليون کودک بيمار گرسنگی‌اند

Nästan 200 miljoner barn under fem år i utvecklingsländerna växer mindre än normalt och är sjuka på grund av näringsbrist under de första levnadsåren. Antalet barn med tillväxthämning i Asien har sjunkit till 30 procent från 44 procent 1990 och i Afrika till 34 procent från 38. Men fortfarande lever 90 procent av de barn som inte växer i normal takt i de två världsdelarna, enligt en rapport från FN:s barnfond Unicef.
- Undernäringen stjäl ett barns styrka och gör sjukdomar som kroppen annars skulle kämpat mer mycket farligare, sade Unicefs chef Ann Veneman i ett uttalande.
- Mer än en tredjedel av de 8,8 miljoner barn som dör av lunginflammation, diarré och andra sjukdomar skulle ha överlevt om de inte varit undernärda.
DN 2009-11-12

حدود ٢٠٠ ميليون کودک زير پنج سال در کشورهای توسعه‌نيافته از حد عادی کمتر رشد ميکنند و بخاطر نرسيدن مواد غذايی در همان اولين سالهای زندگی مريض ميشود. تعداد بچه‌هايی که گرسنگی مانع رشد طبيعی‌شان ميشود در آسيا از ٤٤٪ (در سال ١٩٩٠) به ٣٠٪ (در حال حاضر) و در آفريقا از ٣٨٪ به ٣٤٪ تنزل کرده است. اما همچنان، مطابق گزارش يونيسف، ٩٠٪ بچه‌هايی که از امکان رشد طبيعی محرومند در اين دو قاره هستند.
- گرسنگی مزمن توان بچه‌ها را به يغما ميبرد و بيماريهایی که سيستم دفاعی بدن بطور طبيعی از عهده‌شان برميآيد را برای آنان به بيماريهای مهلک تبديل ميکند.
- بيش از يک سوم آن ٨٫٨ ميليون کودکی که از بيماريهای ريوی، اسهال و امثالهم ميميرند، اگر گرسنه نميبودند زنده ميماندند.

در گزارش يونيسف گفته نميشود ولی خوبست بدانيد: طرفدار کاپيتاليسم يعنی طرفدار بی چشم و روی ادامه اين کشتار دسته جمعی کودکان بيگناه.Sverige har ett av Europas mest restriktiva regelverk beträffande tillgång till vård för asylsökande och papperslösa.
Diskriminering av papperslösa i vården leder till lidande och död
سوئد در زمينه مقررات مربوط به دسترسی پناهجويان و آدمهای فاقد جواز اقامت به خدمات درمانی، يکی از سختگيرترين و بی رحم‌ترين کشورهای اروپا است
تبعيض در مورد آنها که جواز اقامت ندارند، موجب صدمه و مرگ آنها ميشود

Detta innebär att en av de hälsomässigt mest utsatta och sårbara grupperna i samhället diskrimineras i vården.
Att detta får allvarliga konsekvenser i form av behandlingsbar ohälsa och död visas i ett antal fallbeskrivningar av patienter från kliniker för papperslösa som bedrivs på frivilligbasis. Detta innebär ett hot inte bara mot patienterna utan också mot vårdens grundläggande etiska värderingar och det svenska samhället.
Läs fallbeskrivningarna i Läkartidningen

معنی اين مقررات اين است که يکی از بی حفاظ‌ترين و آسيب‌پذيرترين گروههای جامعه از جانب سيستم درمانی مورد تبعيض قرار ميگيرد. اينکه چنين تبعيضاتی چه پيامدهايی از نظر بيماری و مرگ به همراه دارد مورد به مورد درباره بيمارانی که به کلينک‌های زيرزمينی مخصوص آدمهای بدون جواز رجوع کرده‌اند شرح داده شده است. اين نه فقط تهديدی عليه جان و سلامتی بيماران بلکه همچنين تهديدی عليه ارزشهای اخلاقی پايه‌ای در جامعه سوئد است. - شرح مورد به مورد را در روزنامه پزشکان بخوانيد.


اين شعر را يک بچه آفريقايی به انگليسی شکسته بسته گفته
A poem written by an African kid


وقتی دنيا ميام، سيام
وقتی گنده ميشم، سيام
وقتی آفتاب ميخورم، سيام
وقتی ميترسم، سيام
وقتی مريض ميشم، سيام
و وقتی ميميرم، بازم سيام

و تو عموجان سفيد

وقتی دنيا ميای، صورتيی
وقتی گنده ميشی، سفيدی
وقتی آفتاب ميخوری، سرخی
وقتی سرما ميخوری، آبيی
وقتی ميترسی، زردی
وقتی مريض ميشی، سبزی
و وقتی ميميری، خاکستريی

تازه تو به من ميگی رنگين پوست؟!

        When I born, I black
When I grow up, I black
When I go in Sun, I black
When I scared, I black
When I sick, I black
And when I die, I still black

And you white fellow

When you born, you pink
When you grow up, you white
When you go in sun, you red
When you cold, you blue
When you scared, you yellow
When you sick, you green
And when you die, you gray

And you calling me colored?!UNITED NATIONS
Press Release 15 September 2009

UN Fact Finding Mission finds strong evidence of war crimes and crimes against humanity committed during the Gaza conflict; calls for end to impunity

The Mission found that, in the lead up to the Israeli military assault on Gaza, Israel imposed a blockade amounting to collective punishment and carried out a systematic policy of progressive isolation and deprivation of the Gaza Strip. During the Israeli military operation, code-named "Operation Cast Lead," houses, factories, wells, schools, hospitals, police stations and other public buildings were destroyed. Families are still living amid the rubble of their former homes long after the attacks ended, as reconstruction has been impossible due to the continuing blockade. More than 1,400 people were killed during the military operation.

UN Press Release 15 September 2009
United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict
Principles of the Nuremberg Tribunal, 1950

Six countries voted against the report, including US, Italy, Holland, Hungary, Slovakia and the Ukraine.
Those that abstained were Bosnia, Burkina-Faso, Cameron, Gabon, Japan, Mexico, Norway, Belgium, South Korea, Slovenia and Uruguay.Apatiska barn var inte drogade

"Ofattbara anklagelser", säger Katarina. Hon misstänktes för att ha förgiftat sin dotter.

De apatiska barnen var inte drogade. Det visar omfattande provtagningar som har analyserats på Rättsmedicinalverket. Resultaten presenteras i en ny studie, där stress och trauma lyfts fram som troliga för­klaringar till insjuknandet.
– Efter detta blir det väldigt svårt att hävda att det har varit fråga om förgiftning, säger professor Anders Hjern, som har varit med och analyserat resultaten.

Studien är gjord på de 29 svårast sjuka apatiska barn som vårdades i hemmet av Stockholms barnpsykia­tris mobila asylteam i samarbete med Sachsska barnsjukhuset, åren 2005–2008. Man har letat efter 140 droger i testen.
– Vi har tagit blod- och urinprov på 16 av barnen för att se om de var förgiftade eller hade fått lugnande medel, säger medicinskt vårdansvariga barnläkaren Bernice Aronsson.

En genomgång av de 29 barnens sjukdomsförlopp visar att det i samtliga fall rör sig om likartade återhämtningsprocesser med långa rehabiliteringstider.
– Det är väldigt stora kontraster till det regeringens utredare Marie Hessle och andra hävdade, att barnen reste sig upp och gick direkt efter uppehållstillstånd, säger Anders Hjern.

Av de 29 barnen hade 21 tidigare traumatiska upplevelser, och 20 hade genomgått svåra separationer. Tolv hade försökt begå självmord. Bernice Aronsson är kritisk till myndigheternas agerande 2005 med polisanmälningar, husrannsakan och provtagning på svårt sjuka barn.
– Det var förfärligt. Man betedde sig mot föräldrarna som om de var kriminella, säger hon.
Läs hela artikeln på DN 2009-10-15

به بچه‌هاى پناهجوى آپاتيک کسى مواد مخدر نخورانده بود

کسى به بچه‌هاى آپاتيک (پناهجو) دوا نخورانده بود. اين را يک تحقيق مبتنى بر آزمايشات مبسوط نشان ميدهد که توسط اداره پزشکى قانونى سوئد انجام گرفته است. نتايج اين تحقيق در يک گزارش ارائه شده است که در آن فشار روحى و صدمات ناشى از تجربه مصائب و فجايع بعنوان توضيح بيمارى اين کودکان برجسته شده است.

پروفسور آندرش يرن Anders Hjern که دست‌اندرکار اين آزمايشات و تحقيقات بوده است ميگويد ديگر بعد از اين به اين راحتى نميشود ادعا کرد که بچه‌ها به دليل مسموميت به اين روز افتاده‌اند.

اين تحقيقات بر روى ٢٩ کودکى که از همه بيمارتر بوده‌اند صورت گرفته و نشان ميدهد که تمامى اين موارد با پروسه‌هاى شفايابى و زمانهاى طولانى توانبخشى همراه بوده‌اند. - پروفسور يرن ميگويد اين با آنچه که محققان دولت، مارى هسله Marie Hessle و ديگران ادعا کرده بودند، که گويا اين بچه‌ها بمجرد دريافت اجازه اقامت بلند شده‌اند و راه افتاده‌اند، زمين تا آسمان تفاوت دارد.

از اين ٢٩ بچه بيمار ٢١ نفرشان قبلاً فاجعه‌هاى دردناکى را تجربه کرده‌‌اند، و ٢٠ نفرشان از جدايى‌هاى پر مشقت گذشته‌اند. ١٢ نفرشان اقدام به خودکشى کرده بوده‌اند. برنيس آرونسون Bernice Aronsson به اقدامات مسئولين دولتى در سال ٢٠٠٥ که کار را به پليس و خانه‌گردى و آزمايشات پزشکى از بچه‌ها کشاندند سخت انتقاد دارد. - تکان دهنده است. آنها با والدين اين بچه‌هاى بيمار طورى رفتار کردند که انگار مشتى جنايتکارند.

تمام مطلب را در روزنامه اخبار روز سوئد بخوانيد. براى آشنايى با جانورانى چون مارى هسله و همپالکى‌هاى سوسيال دمکراتش و کارهايشان در سال ٢٠٠٥ اين مقاله را بخوانيد: تف برويتان، تف!They have License to Kill

19 april 2008: Johan Liljeqvist bråkar med sin flickvän på en fest. Johan har LSD i blodet. Efter festen slår han sönder en bilruta.
Poliser ingriper. En timme senare kommer Johan till akuten medvetslös.
26 april 2008: Johan avlider efter en vecka i respirator.
1 juli 2009: Förundersökningen mot poliserna läggs ner.
8 oktober 2009: Förundersökningen återupptas.
Johans mamma tvingades uppleva att förundersökningen kring hennes sons död lades ner. Men nu återupptas utredningen. ”Poliserna måste stå för vad de gjort”

Stefan Wahlberg Metros rättslige expert:
Innan åklagaren lägger ner en förundersökning om en så här allvarlig händelse måste alla utredningsmöjligheter vara uttömda. Tilltron till rättsstaten kräver att det inte ens kan misstänkas att poliserna har fått särbehandling bara för att de är just poliser.
Metro Stockholm 2009-10-07Kvinnovåld vanligaste polisbrottet utanför jobbet
Ca 1% av anmälningar mot poliser leder till åtal!
ضرب و شتم زنان، معمول‌ترين جرم پليس‌هاى سوئد در اوقات فراغت از کار است
حدود ١٪ موارد شکايت از پليس به محاکمه منجر ميشود!

Bland svenskar i stort är åtal om trafikbrott och narkotikainnehav vanligast, men de allra flesta åtalen mot poliser gäller misshandel i hemmet. Mellan 1998 och 2008 åtalades 48 poliser för grov kvinnofridskränkning eller misshandel av fruar, sambor och expartner. Det är en knapp tredjedel av alla åtal mot poliser utanför tjänst. Närmast efter kommer allmän misshandel på 30 åtal.

SVT 2009-10-07    Dagens Nyheter 2009-10-07افشاى شيوه‌هاى کار شبکه خارج کشورى وزارت اطلاعات
يک مقام وزارت اطلاعات حکومت اسلامى که اخيراً به اروپا پناهنده شده است در يک افشاگرى بيسابقه اعلام کرد که در معاونت‌هاى ده گانه وزارت اطلاعات واحدهايى وجود دارد که مأموريتشان ايجاد هسته‌هاى تحت کنترل در درون اپوزيسيون خارج ازکشور است.    تمام مطلب را اينجا بخوانيد


شوراى حمايت از مبارزات مردم ايران - استکهلم
دعوت از همه براى شرکت در برنامه‌هاى پروژه زندان در ٣ و ٤ اکتبر

شنبه ٣ اکتبر ساعت ٤ در کافه مارکس استکهلم Kungsgatan 84:
بحث و گفتگو: چرا زندانى سياسى؟ چرا اعدام؟ چرا شکنجه؟ همراه با نمايش و موسيقى در فواصل برنامه

يکشنبه ٤ اکتبر ساعت ١٥ و ١٨ در دو سانس - در محل مدرسه عالى تآتر استکهلم Teaterhögskolan, Vallhallavägen 193
نمايش تآتر: داستان يکى از هزاران فرزند اعدام‌شدگان؛ پنج هزار پرنده و يک ماه در قاب
و نمايش عکسهاى سودابه اردوان
براى تهيه بليط مجانى با اين آدرس تماس بگيريد:
femtusenFaglar@gmail.com

سايت شورا و اطلاعات بيشتراستکهلم روز قدس: وقتى بوى تعفن ناسيوناليسم نژادپرست ايرانى بيش از بوى گند حزب‌الله تهوع‌آور بود


کسى هست که کشتار مردم بيدفاع غزه را فراموش کرده باشد؟ کسى هست که نداند در طى چند روز ارتش اسرائيل ١٣٠٠ نفر را کشت و ٥٣٠٠ نفر را - که اکثريتشان بچه‌ها بودند - از جمله با بمب فسفر مثله کرد؟ خير! آقاى بانکى‌مون هم ميداند. روى عکس جنازه پاک اين بچه‌ها کليک کنيد تا بهتر يادتان بيايد.

کسى هست که فکر کند اينها حق مردم فلسطين است؟‌ و بچه‌هاى بيگناه فلسطينى را ميشود مثل مور وملخ کشت، آب و غذا و دارو را روى آنها بست و مثل زباله دورشان انداخت؟ بله! دولت جنايتکار اسرائيل، دولتهاى حاميش و البته وطن‌پرستان نژ‌ادپرست ايرانى!

آنروز حزب‌الله عکس خمينى در دست با پرچم آدمکشان سپاه پاسداران در دفاع از مردم غزه، عليه جنايات اسرائيل، عليه حمايت سوئد از اين حکومت جنايتکار شعار ميداد و خواستار ممنوعيت فروش سلاح سوئدى به اسرائيل بود... در مقابل آنها وطن‌پرست نژادپرست ايرانى که در نفرتش از عرب دستکمى از حکومت اسرائيل ندارد، فرياد ميزد:

نه غزه، نه لبنان، جانم فداى ايران!!


اگر باور نميکنيد روى عکس "آزاديخواهان و برابرى‌طلبان" ايرانى‌، کليک کنيد و صدايشان را بشنويد.

فکر ميکنيد کسانى که وقتى حتى عکس جنايات غزه را نشانشان ميدهند فرياد ميزنند غزه به دَرَک جانم فداى ايران، بويى از بشردوستى برده‌اند، يا روزى قرارست جلوى مثله شدن زندانى سياسى در اوين و کهريزک را بگيرند؟ مقدسات اينان به اندازه مقدسات خمينى و حکومت اسلامى مشمئزتان نميکند؟ در حکومت اينان قرارست چند نفر بخاطر توهين به مقدساتى که جان انسان در مقابلش پشيزى ارزش ندارد، ريپ يا تيرباران بشوند؟ کسى که امروز بى هيچ خجالتى فرياد ميزند که ککش هم از فجيع‌ترين خونريزى‌ها - اگر خون خون ايرانى نباشد - نميگزد، فردا زندانبان ديگرى است که براى مثله کردن بى‌محاباى بچه‌هاى اين مردم فقط به يک اتهام چهار کلمه‌اى نياز دارد: "اقدام عليه امنيت ايران"! خمينى وقتى در اپوزيسيون بود جانماز آب ميکشيد. اينها که در اپوزيسيون چنين اند در قدرت چه ميکنند؟

راستش اگر سفارت اسرائيل در سوئد به برگزار کنندگان اين تظاهراتها کمک مالى ندهد فقط ميتواند از سر حماقت يا خستش باشد.بنا به آمار سايت speedtest.net، ايران از نظر سرعت اينترنت در دنيا رتبه ١٨٦ را دارد.
(در دنيا کلاً ١٩٥ کشور وجود دارد)در ٥٠٠ کارخانه ٢٠٠ هزار کارگر از ٣ تا ٥٠ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند!

محسن مهديان در سایت الف متعلق به احمدتوکلی در یادداشتی با بررسی مشکلات روزافزون کارگران و رشد فزاینده بیکاران نسبت به «موج اعتراض يقه آبی‌ها» هشدار داد.


تضاد شناسان گرامى و فمينيست‌هاى عزيز که در انتخابات رئيس قوه مجريه ولىّ فقيه شرکت کرديد؛ حال وقت آنست که به حمايت احمدى‌نژاد برخيزيد!

علم‌الهدى در واکنش به سخنان احمدی نژاد: اينکه ٥٠ نفر از ٣١٣ يار امام زمان زن هستند، يك شايعه است. علی حتی به زينب هم پست مديريتی نداد.

خطيب جمعه مشهد گفت: حضور ٣ زن در كابينه و شادى جريان‌هاى فمنيستى داخل و خارج، مصداق آن حرف امام خمينى است كه فرمودند "اگر كارى كرديم كه جريان‌هاى غربى را خوشنود کرد، بايد در كارهاى تامل و تشكيك كنيم."
به گزارش خبرنگار سياسى خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا) - منطقه خراسان، آيت‌الله سيد احمد علم‌الهدى در خطبه‌هاى نماز جمعه امروز مشهد كه در رواق خمينى حرم رضوى برگزار شد، در اين باره افزود: ما مبلغ آپارتايد جنسيتى نيستيم اما معتقديم ساختار زن و مرد به گونه‌اى است كه اسلام مسووليت‌ها و وظايف را چه در خانواده و چه در اجتماع تقسيم كرده است.
وى با اشاره به شخصيت برجسته‌ى حضرت زهرا افزود: در دوران هجرت پيامبر گاهى پيش ميآمد كه على و پيامبر در شهر نبودند و با اين كه هيچ مردى به لحاظ شخصيت و مديريت همپاى حضرت فاطمه نبود، اما پيامبر هيچ گاه به جاى خودشان براى مديريت شهري، دختر بزرگوارشان را قرار ندادند.
امام جمعه مشهد ادامه داد: اين به خاطر عدم توانمندى زن نيست و به اين معنا هم نميباشد كه جنسيت باعث شود از تواناييهاى زن استفاده نشود بلكه همان طور كه اشاره شد به دليل تقسيم مسووليت‌ها در اسلام است.
به گفته وى دولت دهم در همه جنبه‌ها به خصوص جنبه‌هايى كه صبغه دينى و خداپسندانه دارد، بايستى قويتر از دولت نهم باشد و مطالبات دينى مردم در راس قرار گيرد.
علم‌الهدى ادامه داد: نبايد امورى كه موجب خوشحالى عده‌اى عناصر غير ارزشى و يك مشت فمنيست ملحد قرار ميگيرد، به عنوان ژست دولت برجسته شود.
عضو مجلس خبرگان رهبرى اين گفته را كه ٥٠ نفر از ٣١٣ يار امام زمان زن هستند، يك شايعه دانست و با استناد به كتاب بحارالانوار گفت: در اين كتاب ١٠ حديث پيرامون ويژگيهاى ياران امام زمان آمده كه در همگى به استثناى يك مورد از كلمه‌ رجل استفاده شده است.
وى افزود: امام خمينى در بيانيه‌ مربوط به انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى كه در پاييز ١٣٤١ ايراد شد، برابر دانستن زن و مرد را بدعت دانستند و تذكر دينى بنده هم بر حسب وظيفه بوده و به معناى تضعيف اين دولت متدين و مردمى نيست.

٣٠ مرداد ۱۳۸۸ برابر با٢١ اوت ۲۰۰۹
تظاهرات در مقابل سفارت حکومت اسلامى در استکهلم

در روز انتخابات، نیروهای چپ ایرانی در استکلهم در مقابل سفارت جمهوری اسلامی با شعار نه به انتصابات، نه به جمهوری اسلامی دست به تظاهرات زدند.

در استکهلم از بامداد امروز و با آغاز رای گیری، تظاهراتی ازسوی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی برگزارشده که تدارک آن توسط کمیته‌ای با نام هماهنگی، متشکل از نمایندگان سازمانهای مختلف چپ انجام شده است. - راديو پژواک (بخش فارسى راديو سوئد)

Utanför den iranska ambassaden den 12/6 och på sergels torg söndag den 14/6
چند عکس از تظاهرات در مقابل سفارت ايران و در ميدان مرکزى استکهلم ١٢ و ١٤ ژوئن


The European Parliament has failed to win legitimacy with voters

The fact is that Europe�s electors do not care about their parliament. Most do not bother to vote. Those who do take the excuse to cock a snook at their national governments and boost fringe parties. In so far as they have any view about the European Parliament, they see it as a talking-shop with no influence�a place that lavishes its unknown members with pay, pensions and expenses and wastes oodles of euros every month on a ludicrous commute from Brussels to Strasbourg.
The Economist

پارلمان اروپا بعنوان نماينده مردم اروپا، مشروعيت ندارد

اکثريت مردم اروپا به انتخابات پارلمان اروپا کارى ندارند. آنها هم فهميده‌اند که همانها که قدرت اقتصادى را در دست دارند، قوانين را هم وضع ميکنند. انتخاب نماينده براى پارلمان اروپا يعنى اينکه تعيين کنيد چه کسانى طرف حساب لابى‌ايست‌هاى سرمايه‌داران باشند، در سيورسات آنها شرکت کنند، حق و حساب و حقوقهاى کلان بگيرند، و براى سرمايه‌داران، عليه منافع زحمتکشان و بنام مردم قانون وضع کنند. دمکراسى پارلمانى حتى در ليبرال‌ترين و آزادترين شکلش، دمکراسى براى بورژوازى و ديکتاتورى عليه اکثريت کارکن جامعه است. به اميد روزى که ديکتاتورى کارگران عليه اقليت استثمارگر برقرار شود.

سير کاهش علاقه مردم به شرکت در انتخابات اروپا در شکل سمت راست نشان داده شده است. ميزان شرکت مردم، امسال حتى از سال ٢٠٠٤ هم کمتر بوده است.

?Vad då Barnkonvention
دختربچه‌ها را بدست متجاوزين ميسپرند
و همگى را از سوئد اخراج ميکنند

دو دختربچه پناهنده را که اداره سوسيال بخاطر تجاوز اعضاى خانواده سرپرستى‌شان را به عهده گرفته بود، قرارست بدست خانواده متجاوز بسپارند و همگيشان را از سوئد اخراج کنند. کل اين خانواده يک جواز اقامت موقت در سوئد داشته است که اعتبارش در يازدهم ژانويه به پايان ميرسد. سرنوشت اين بچه‌ها به هيچ مقام مسئولى در سوئد مربوط نيست. امضاء کنوانسيون حقوق کودکان از جانب سوئد محض خنده بوده و پايبندى به آن را هيچکس مطالبه نميکند.اوباما "مخالف" شکنجه و مدافع سرسخت شکنجه‌گران است
بوش و چینى موافق شکنجه و مدافع سرسخت شکنجه گران بودند
تغییر نمیخواستید؟ بفرمایید اینهم تغییر!
Obama to block release of torture photos

In a reversal, President Barack Obama said yesterday (May 13) he would fight the release of dozens of photographs showing the abuse of "terrorism suspects", over concern the image the images could ignite a backlash against U.S. troops.
The decision was a blow to some liberals in Obama's Democratic Party who see the photos as part of a broader effort to investigate Bush-era officials and cleanse Americas image abroad.
Just last month the Obama administration had said it would comply with a court order to release the pictures by May 28, saying legal options for appealing the case had been limited.
Toronto Star 2009-05-14Hunger گرسنگى

About 3.5 million children younger than five are at risk of hunger in the United States, according to government numbers provided by an anti-hunger group.

حدود ٣ و نیم میلیون کودک کوچکتر از پنج ساله در ایالات متحده آمریکا در معرض خطر گرسنگى هستند. این آمار دولتى توسط گروه ضد-گرسنگی تهیه شده است.

براى بانکدارها تا دلشان بخواهد پول هست، براى بچه‌هاى گرسنه تا دلتان بخواهد آمار...

کارگران جهان متحد شوید!

شرط وجود سرمايه کار مزدى است. کار مزدى منحصرا به رقابت بین کارگران بسته است. ترقى صنايع، که بورژوازى مجرى بلااراده و بلامقاومت آن است، بجاى پراکندگى کارگران، که از رقابت آنها ناشى است يگانگى انقلابى آنها را با ايجاد جمعيتهاى کارگرى بوجود ميآورد. بنابراين با رشد و تکامل صنايع بزرگ، خود آن شالوده‌اى که بورژوازى بر اساس آن به توليد مشغول است و محصولات را بخود اختصاص ميدهد فرو ميريزد. بورژوازى مقدم بر هر چيز گورکنان خود را بوجود ميآورد. فناى او و پيروزى پرولتاريا بطور همانندى ناگزير است.
از مانیفست حزب کمونیست

کلیک کنید و باز هم از مارکس و انگلس بشنویداز سایت پانته‌آ بهرامى دیدن کنید

نمونه کوتاه آخرین فیلم "و من عاشقانه زیسته‌ام". داستان تجربه زندان و زندگى سیزده زن زندانى سیاسى از دوران پهلوى تا جمهورى اسلامى...تظاهرات يک نفره در روز جهانى زن در تهران

امروز صبح که براى کارى از خيابان وليعصر ميگذشتم اين صحنه را ديدم. اين آقا که محمد نام داشت در روز ٨ مارس (روز جهانى زن) براى حمايت از زنان ايرانى روسرى پوشيده و روى تى‌شرتش هم نوشته است: مرگ بر مردسالارى! يک دو عکس بيشتر نگرفتم تا مزاحم حرکتش در اعتراض به مردسالارى نباشم. بعد از تمام شدن کارم از کسبه اطراف ميدان وليعصر شنيدم که توسط پليس دستگير شده است. roshanpix


March 8, Tehran: Death to Male-Supremacy!
This brave Hijab-wearing man was arrested by the Islamic Policeآژيتاسيون يک دانشجوى شجاع در دانشگاه شيراز

کليک کنيد و بشنويد - ويديوى مراسم را در تلويزيون پرتو ببينيدNazistoffer får slåss för sin pension
Den 84-åriga kvinnan i Göteborg överlevde nazisternas förföljelser i Tyskland och kom till Sverige efter kriget. Nu kämpar hon mot Försäkringskassan om rätten till en ersättning hon fått från tyska staten. Regeringsrätten ska nu avgöra om det är rätt eller fel av Försäkringskassan att räkna av ersättningen från kvinnans svenska ålderspension. Kammarrätten har tidigare fastställt kassans beslut. – Det är bra att det prövas.
Vi tyckte att det var horribelt att försäkringskassan tar en del av pengarna, säger kvinnans ombud Jakob Ringart, hedersordförande i Förintelsens överlevande. Kvinnan har sedan hon kom till Sverige varit sjukpensionär på grund av sviterna efter det hon utsatts för. Metro 2009-03-11

Försäkringskassan får mig att må illa
Läste just om den svenska kvinnan som fick 80 000 kronor i skadestånd av tyska staten på grund av tvångsarbete i ghettot under andra världskriget. Försäkringskassan har visst lagt beslag på cirka hälften av beloppet då den anser att hon fått för mycket i pension, eftersom detta skulle vara "pension" för arbete utfört i ghettot. Hur tänker ni egentligen? Stackars kvinna som slutligen fått upprättelse bara för att bli förnedrad av de vänliga människorna på Försäkringskassan. Er människosyn och era värderingar får mig att må illa. Hoppas verkligen ni som fattar dessa beslut kommer att få en ensam och fattig ålderdom. AF
Insändare Metro 2009-03-12Polisläraren: Sedan ska du blåsa i en annan trumpet
Stängdes av efter att ha kränkt kvinnliga elever med sin sexsketch

När läraren på Polishögskolan agerade passagerare i en fordonsövning anspelade han hela tiden på sex inför de två kvinnliga eleverna. Nu är han avstängd för sitt prat om "en snabbis" och Viagra. Och när en av eleverna ombads utföra ett utandningsprov gick han över gränsen:
– Blås nu, för sedan ska du upp i skogen med mig och blåsa i en annan trumpet.
Lektionen ägde rum för drygt ett år sedan vid Polishögskolan i Solna. Läraren och en ung kvinnlig elev blev stoppade av två andra elever som övade på att vinka in förare misstänkta för fortkörning. Som skäl för hastighetsöverträdelsen angav läraren att de båda hade bråttom ut i skogen "för en snabbis" och att han var förarens älskare. Det var dessutom "extra bråttom eftersom Viagratabletterna var på väg att sluta fungera", enligt de kränkta kvinnornas redogörelse. Metro 2009-03-12


Färre lärare i var tredje kommun

I februari hade varsel lagts i var tredje kommun för totalt drygt 1 000 lärare, enligt en kartläggning från Lärarnas riksförbund (LR). Ytterligare närmare 500 lärare kommer sannolikt att varslas. Drygt 300 av de redan varslade har hunnit sägas upp. – Det märks en väldigt stor nervositet och oro i kommunerna för att inte klara den ekonomiska krisen, säger LR:s ordförande Metta Fjelkner.
Metro 2009-03-12100 000 Den svarta varselsiffran

Finanskrisens iskalla grepp om arbetsmarknaden hårdnar. Varslen slår alla rekord, färre nya platser erbjuds och sommarjobben minskar kraftigt. Det är svårt att hitta ljuspunkter i de nya jobbsiffror som presenterades i går. Bara i februari varslades 15 800 personer om uppsägning – mer än fem gånger fler än samma månad i fjol. – Vi började se effekterna av finanskrisen redan i september.

Sedan dess har vi närmare 100 000 varsel, säger Hans Tydén, analytiker på Arbetsförmedlingen. Nivån är den högsta sedan statistiken började föras i mitten av 1970-talet. Oroande är också att andelen varsel som verkligen leder till uppsägningar ökar. Av varslen i augusti hade 72 procent lett till uppsägningar ett halvår senare. – Det är en klar uppgång jämfört med tidigare, säger Tydén.

Hittills har männen drabbats betydligt värre än kvinnorna av arbetslösheten, eftersom mansdominerade branscher som industri och bygg tagit första stöten. Men snart kommer nedgången att märkas även inom tjänstesektorn där andelen kvinnor är fler, spår Arbetsförmedlingen. Antalet nya lediga platser i februari var 52 000, vilket är 32 000 färre än samma månad i fjol. Antalet sommarjobb har också minskat markant, från 24 000 till 16 000.

    JANUARI 2009. Volvo Lastvagnar varslar 1 020 anställda.
DECEMBER 2008. SSAB skär bort över 1 000 svenska jobb.
DECEMBER 2008. Electrolux varslar mer än 3 000 personer.
Metro 2009-03-12Tvärnit för Saab – säljer 3 bilar per dag - Försäljningen rasat med 70 procent på 3 månader

Under de senaste tre månaderna har Saabs försäljning till privatmarknaden rasat med över 70 procent. Bara 301 bilar såldes till privatpersoner – och det är förstås katastrof för en bilfabrik med flera tusen anställda.
– Det är helt galet. Och Sverige är en av Saabs största marknader, säger Daniel Frodin, chefredaktör för Teknikens Värld.
Metro 2009-03-1216-åringen siktade låtsasvapen mot polisen – sköts

Pojken riktade en soft air gun mot polisen. Då sköt de 16-åringen i benet.
– Han fördes i ambulans till Akademiska sjukhuset, säger Gunnar Edlund vid Uppsalapolisen. Händelsen inträffade i Bålsta utanför Uppsala vid 13-tiden.
Metro 2009-03-11Fler utan jobb i Stockholm

Arbetslösheten i länet stiger och antalet nya lediga jobb minskar. I februari var 35 802 personer arbetslösa, en ökning med 34,7 procent jämfört med samma månad 2008. Bland unga 18–24 år var 4 806 arbetslösa, en ökning med 48,8 procent, enligt Arbetsförmedlingen.
City Torsdag 12 mars 200915,4 miljoner till Investors vd

Trots brakförlusten på 37 miljarder kronor för 2008 fick Börje Ekholm, vd i Wallenbergsfärens maktbolag Investor, en i stort sett lika stor lön som året före: totalt 15,4 miljoner kronor. I lönen ingår fast lön med 8,3 miljoner kronor, rörlig lön med 2,7 miljoner kronor och ersättning från Investors långsiktiga program för aktierelaterad lön på 4,4 miljoner kronor. 2007 var den totala lönen 15,5 miljoner kronor.

Investors substansvärde, nettoförmögenhet, minskade med 23 procent under fjolåret, inklusive återlagd utdelning. Stockholmsbörsens totalavkastning var samtidigt minus 39 procent. Bolaget är storägare i exempelvis Ericsson, SEB, Electrolux och Atlas Copco.
DN 2009-03-09Skanska registrerade byggjobbares åsikter

"Lat och bråkmakare", "rötägg" och "kommunist". Så beskrivs byggjobbare i ett olagligt register som svenska byggjätten Skanska är med och betalar.
"Stark facklig aktivist" "Rör ej!" "Organiserade strejkaktioner" "Skapar definitivt problem, säg nej" "Kommunistpartiet" "Lat och bråkmakare" "Rötägg" "Bör hållas koll på!" "Dålig på att sköta tider"

Uppgifterna finns i ett register över 3 213 brittiska byggnadsarbetare som nyligen påträffades vid en razzia mot en konsultfirmas lokaler utanför London. Tillslaget utfördes av den brittiska motsvarigheten till Datainspektionen, ICO. Enligt dem har registret finansierats genom årliga prenumerationer där företagen betalt drygt 40 000 kronor för att få tillgång till personliga uppgifter som samlats in sedan början av 80-talet.

Konsultfirmans ägare har nu tvingats stänga ner verksamheten. Ett av företagen som använt registret och som kan komma att vänta rättsliga påföljder är det svenska byggföretaget Skanskas helägda dotterbolag.
Metro 2009-03-11Så blir du övervakad frånmorgon till kväll

Nya siffror – 18 288 kameror ser oss varje dag: Kameran ser dig – från morgon till kväll.

På några år har antalet kameror dubblerats, enligt nya siffror. – De ökar för varje år. Förra året fick vi in 300 ansökningar, sägare Helena Bäck, länsjurist på länsstyrelsen i Stockholm. Enligt nya siffror från justitiedepartementet godkände länsstyrelsen förra året 18 288 kameror i Sverige som övervakar allmänna platser eller butiker. År 2002 var siffran 9 297 stycken. Däremot finns det inga officiella siffror på hur många webbkameror som är uppsatta.
Fördubbling av kameror på 7 år
Antal tillstånd till och anmälningar om övervakningskameror.

[1996:5000] [2002:9297] [2005:12160] [2008:18288]
Metro 2009-03-09CIA förstörde omstridda videofilmer

CIA har förstört 92 omstridda videofilmer av våldsamma förhör, visar dokument från justitiedepartementet i Washington. Uppgiften kan ytterligare underblåsa kritiken mot övergrepp under George Bushs presidenttid. Uppgiften har kommit fram i samband med att en medborgarrättsgrupp stämt underrättelseorganisationen i en New Yorkdomstol. USA:s tillförordnade justitieminister Lev Dassin skriver om filmerna i ett brev från i måndags till den ansvarige domaren i målet mot CIA, Alvin Hellerstein.
- 92 videofilmer förstördes, uppgav Dassin.
- Detta är ytterligare bevis på domstolstrots av CIA.

Filmerna visar enligt New York Times våldsamma förhör av Abu Zubaydah, misstänkt framstående medlem i al-Qaida, och Abdel Rahim al-Nashiri, som är misstänkt för inblandning i sprängattentatet mot krigsfartyget USS Cole utanför Jemen år 2000, då 17 flottister dog. Underrättelseorganisationen har tidigare medgett att flera videofilmer förstörts med den har inte uppgett innehållet i filmerna.

Dåvarande CIA-chefen Michael Hayden sade 2007 att det skulle ha funnits videofilmer från förhören av de två männen år 2002. Han uppgav dock att filmerna förstörts för att skydda CIA:s verksamhet. Jurister i Bushregeringen förnekade att filmerna visat något tortyr av de misstänkta. Dassin har nu bett domstolen att ålägga CIA att senast den 6 mars redovisa när dokument i ärendet kan överlämnas.
- Det stora antalet förstörda videofilmer bekräftar att myndigheten systematiskt försökt att dölja bevis på sina olagliga förhör och att kringgå domstolens order, kommenterar Dassin.

Bakom stämningen mot CIA står American Civil Liberties Union.
DN 2009-03-03INTERNATIONELLA KVINNODAGEN

Initiativet till kvinnodagen togs av tyska socialdemokraten och senare kommunisten Clara Zetkin. I Sverige fick firandet sitt stora genomslag 1971 då Grupp 8 demonstrerade. Källa: Nordiska museet

VIKTIGA ÅRTAL FÖR KVINNORNA I SVERIGE

 • 1858: Ogift kvinna som fyllt 25 år kan bli myndig efter ansökan i domstol. Gifter hon sig blir hon dock åter omyndig. Förbud att aga sin hustru införs.
 • 1884: Ogifta kvinnor blir myndiga vid samma ålder som män, 21 år.
 • 1921: Kvinnor får rösträtt och kan väljas in i riksdagen.
 • 1939: Trolovning, giftermål eller graviditet kan inte längre användas som skäl för att avskeda kvinnor i statlig tjänst.
 • 1975: Kvinnan bestämmer själv om abort till och med tolfte graviditetsveckan.
 • 1983: Alla yrken blir öppna för kvinnor.
 • 1998: Ny lag mot könsstympning av kvinnor införs.
 • 1999: Köp av sexuella tjänster förbjuds.82.6 procent av männens lön får kvinnorna inom EU

82.6 procent av männens lön får kvinnorna inom EU, enligt den statistik EU-kommissionen tagit fram för uppmärksammandet av internationella kvinnodagen på söndag, den 8 mars. Sverige hamnar nästan exakt på EU-genomsnittet.
Allra sämst ser det ut för kvinnor i Estland. Dessutom jobbar kvinnor oftare deltid och i låglönebranscher. En lönenackdel som följer med ända in i pensionen.
Metro 090305 sid 2Bilden som skakar USA
Expert: Därför stannar misshandlade kvinnor
Här är bilden som skakar USA – den misshandlade popstjärnan Rihanna är tillbaka hos Chris Brown, som misstänks ha slagit henne blodig.

Kvinnor som misshandlas förnekar det ofta och stannar hos mannen som slår. Det är inte konstigt, enligt experten Åsa Witkowski, verksamhetschef på Kvinnofridsenheten i Uppsala. – Förnekelse är en del av processen, säger hon.

Uppgifter i USA tyder på att incidenten på väg till Grammygalan – då polisen grep Chris Brown för att ha misshandlat Rihanna i en bil – inte var den första. Och första slaget kommer sällan som en blixt från klar himmel.

Det börjar med att kvinnan får höra av sin partner att hon är oduglig och ful, att hennes vänner är tråkiga, tills hon blir isolerad och tyst för att hon skäms, säger Åsa Witkowski. – Våld mot en partner handlar om kontroll. Det är svårt att skilja den sunda tvåsamheten i en förälskelse från den som leder till att kvinnan förlorar livsutrymme.


Rihanna och Chris Brown lämnar Miami i ett privatjet.
2514 fall av kvinnofridskränkning anmäldes förra året. Enligt uppskattningar polisanmäler endast en av tio kvinnor en partner som slår.
020-50 50 50
är numret till den nationella kvinnofridslinjen. Där svarar man på frågor från våldsutsatta kvinnor och anhöriga.
Metro 090304 sid 9


En film kan kosta dig 300 000 kronor

Om mindre än en månad träder Ipredlagen i kraft. Den som blir stämd kan få betala upp till 300 000 kronor – för en film. Förlorar man får man stå för hela rättegångskostnaden. – Normalt ligger kostnaden för civilmål på 50 000–150 000 kronor per part, säger Marianne Levin, professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Men Marianne Levin är osäker på hur en domstol ska tillämpa Ipredlagen. – Alla som är smarta nu kommer att se till att använda tekniker som gör det svårt att bevisa vem som laddat ner något.

Det är Ipredlagen
Ipredlagen ger branschorganisationer rätt att begära att internetoperatörerna lämnar ut uppgifter om vem som står bakom en viss IP-adress. De kan sedan skicka varningsbrev och skadeståndskrav och därefter stämma personen.
City 090305 sid 14
Privatiserad Polis - Laglig Maffia
Nästa steg: Kriminalvård i detta sammanhang kommer att bedrivas av branschorganisationer.Ursäkt till sköterska

Undersköterskan Peter Magnusson vid Södertälje sjukhus får en ursäkt av högsta ledningen. Efter hans vittnesmål om rasistiska attityder ska sjukhusets chefer sättas på skolbänken. Ursäkten kommer sedan Magnusson gått ut offentligt och berättat om rasistiska attityder på sjukhusets inten siv vårds av delning. Detta fick chefer att kalla in honom, efterforska hans källor och avkräva honom på ett löfte att inte gå till medierna igen.
Metro 090304 sid 4
Sjukhuschefer har inte polisen befogenheter, de får inte öppet visa sina rasistiska attityder."Nöff, nöff" gav böter

15-årig pojke som hånade polis i Solna centrum dömdes till 200 kronor Den 15-årige pojke som nöffade åt två polismän i Solna centrum i julas fälldes i går av Solna tings rätt för föro lämpning. 15-åringen, som ångrade sitt beteende direkt på plats inför polismännen, döms till 200 kronor i böter.

– Bötesstraffet sänks ju rejält på grund av hans låga ålder, konstaterar kammaråklagare Viktor Carlberg, som just på grund av pojkens låga ålder inte såg det som självklart att åtala honom. Åtalet mot 15-åringen som kallat polismännen för ”grisar” skapade stor debatt i medierna för en dryg månad sedan. Mycket på grund av att flera Malmöpolisers rasistiska uttalanden under oroligheterna i Rosengård strax innan lagts ner direkt, trots att videoupptagningen med poliserna fick stor spridning i medierna och många invandrargrupper känt sig rejält kränkta av språkbruket.
Metro 090304 sid 4
Svensk lag: Att håna och kränka är polisens ensamrätt.Volvocheferna vägrar sänka sina jättelöner: Före:1 020 000, Efter:1 020 000:- i månaden

Protesterna tog skruv – det blir inga höjda bonusar för Volvos toppchefer. Men de behåller sina löner, när jobbarna på golvet hotas av lönesänkningar.

Ökningen av 250 Volvochefers bonusar slopas och de fasta lönerna fryses på 2008 års nivå efter massiv kritik. – Debatten har blivit väldigt emotionell och vi har fått interna reaktioner. Vi ville inte att det skulle orsaka samarbetsproblem, säger Volvokoncernens styrelseordförande Finn Johnsson.

Men facket är inte nöjda. Kravet på slopad aktieutdelning, en betydligt större post än bonusarna, har inte vunnit gehör. Förslaget kommer troligen att klubbas på bolagsstämman. – I dag sägs 350 personer upp här. Indragen aktieutdelning skulle innebära att man kan behålla alla varslade i ett år till, enligt våra beräkningar, säger Dennis Olsson, ordförande för en av IF Metalls gruppstyrelser i Tuvefabriken.
Volvos vd Leif Johansson får behålla sin lön på förra årets nivå. Den är 1 020 000 kronor i månaden, enligt Aftonbladet.se
City 090305 sid 14Metall öppnar för sänkt lön

IF Metall öppnar för lokala lönesänkningar ner till 80 procent av lönen i en krisuppgörelse med fyra arbetsgivareförbund. - 90-talskrisen har redan överträffats, sade Stefan Löfven, IF Metalls ordförande, vid en presskonferens på måndagseftermiddagen. DN 2009-03-02

Ny smäll för metallare

Efter att IF Metall öppnat för sänkt arbetstid och lön kom i går nästa smäll för medlemmarna: kraftigt höjd a-kasseavgift. Förbundet har slut i kassan och tvingas höja avgiften från 125 till 300 kronor. – Har man hög arbetslöshet då blir det också en högre avgift. Det är lagen som säger det och den är regeringen skyldig till, säger ordföranden Stefan Löfven.

Finansminister Anders Borg (M) uttalade sig dock positivt. – Det är ett tecken på att den svenska modellen fungerar, säger han.
Metro 090304 sid 3

Svenska modellen: Arbetsgivarna och kapitalet skapar organisationer som kallas ”arbetarnas” fackförbund och ser till att ingen konflikt förekommer. Dessa fackförbund är själva stora kapitalister och äger flera miljarder aktier och har ett direkt intresse att krossa varje strejk och motstånd från arbetarnas sida.Nästan 16.000 varslade i februari

Varselvågen fortsätter med oförminskad styrka. Förra veckan kom 4.836 nya varsel in till Arbetsförmedlingen. Även om det skett en viss avmattning i antalet varsel om man jämför februari med förra årets sista månader ser framtiden fortsatt dyster ut.

Hittills i år har varsel lagts om nästan 33 000 uppsägningar. Också i februari – då antalet varsel blev 15 802 var det tillverkningsindustrin som drabbades hårdast. Hälften av alla varsel lades i den sektorn. Men krisen sprider sig. Det är inte längre bara i fordonsindustrin varslen läggs utan all tillverkningsindustri är drabbad och problemen har spridit sig också till tjänstesektorn och handeln.

I byggsektorn lades nästan 1.500 varsel – och då syns inte alla de mindre varsel om uppsägning som inte behöver anmälas till Arbetsförmedlingen. Också i kommuner och landsting börjar man nu se varsel. Varslen fortsätter också att sprida sig över landet. I februari var Stockholm hårdast drabbat. Utanför de storstädernas arbetsmarknader är det Jönköpings län som sett flest varsel i februari. Det beror på att tillverkningsindustrin är så stark där.
DN 2009-03-02AIG slår förlustrekord

Den krisdrabbade amerikanska försäkringsjätten AIG får 30 miljarder dollar i ett tredje statligt stödlån. Samtidigt redovisar AIG den största kvartalsförlusten i USA:s historia.

USA:s finansdepartement och USA:s centralbank Federal Reserve bekräftade på måndagen nödlånet, som följer på 150 miljarder dollar i stöd i fjol för att undvika en AIG-kollaps. Beskedet om stödet kom bara minuterna före det att AIG redovisade en förlust på 61,7 miljarder dollar (558 miljarder kronor) för fjärde kvartalet 2008, den största kvartalsförlusten hittills i USA:s historia. För att få tillgång till nödkrediten ger AIG ut preferensaktier motsvarande 77,9 procent av ägandet. De delas ut till en särskild fond ställd under finansdepartementets kontroll. Dessutom införs mjukare återbetalningskrav i redan upprättade kreditavtal med AIG i utbyte mot ägarandelar i två dotterbolag.

"Bolaget fortsätter att stå inför betydande utmaningar, bestående av en snabb försämring av vissa finansiella marknader under de gångna två månaderna av året och fortsatt turbulens på marknaden generellt", skriver de båda myndigheterna i ett pressmeddelande. Måndagens nödkredit är tredje gången gillt när det gäller att rädda AIG, som en gång var världens största börsnoterade försäkringskoncern. Men det betyder inte att det är slut på det statliga stödet till AIG, som beskrivs som systemavgörande med motparter runt om i hela världen. "Detta kommer att ta tid och kan kräva ytterligare stöd från regeringen om marknaderna inte stabiliseras och förbättras", skriver de båda myndigheterna.
DN 2009-03-02Historiskt ras för svensk BNP

Sveriges ekonomi rasar snabbare än väntat. Det är krisen i fordonsindustrin har dragit med sig hela den svenska ekonomin i fallet. Svensk ekonomi rekorddök de sista tre månaderna förra året. Det visar nya siffror från SCB. BNP minskade med hela 4,9 procent jämfört med motsvarande kvartal 2007. För 2008 blir tillväxten ynka 0,2 procent. Det bäddar för nollränta redan i april. – Riksbanken trodde så sent som i förra veckan på en tillväxt på 0,7 procent för helåret 2008. Det här kommer att göra att Riksbanken måste fortsätta sänka. Redan i april räknar jag med en reporänta på 0 procent. Dessutom måste regeringen spendera mer. Jag tror att

De mest pessimistiska prognoserna trodde på ett BNP-fall med runt 3 procent för sista kvartalet 2008. Verkligheten visade sig vara mycket mer dramatisk, med en ekonomi som krympte med nära 5 procent. SCB har aldrig tidigare registrerat ett större fall under ett kvartal. Enligt flera bedömare ska det vara det största tappet sedan 1970-talet. Med andra ord värre än under nittiotalskrisen.

Främst var det minskade lagerinvesteringar som drog ned tillväxten. Men också, och mer oroande, den privata konsumtionen. Hushållens konsumtionsutgifter minskade med 3,3 procent. Det svenskarna sparade in på var fordon och driftkostnader för fordon.

Den svenska ekonomin har lidit av neddragningar inom varuproduktionen och då främst inom motorfordonindustrin. Varuproduktionen minskade med hela 8,3 procent. Även exporten var svag de sista månaderna 2008. Exporten minskade med 7,2 procent medan importen minskade med 5,4 procent. På årsbasis hamnar alltså BNP på 0,2 procent för 2008. Det är långt sämre än vad de flesta institutioner och bedömare räknat med. Internationella valutafonden trodde på en tillväxt på 1,2 procent, medan Konjunkturinstitutets prognos från december pekade på 0,8. Det svenska BNP-tappet är stort, även med internationella mått mätt. I OECD:s senaste genomgång är det bara Japans ekonomi som upplever något liknande.
DN 2009-02-27USA:s BNP rasar

USA:s bruttonationalprodukt, BNP, rasade med 6,2 procent under fjärde kvartalet 2008 jämfört med motsvarande kvartal i fjol, visar reviderad statistik från landets handelsdepartement. Analytiker hade räknat med ett fall på 5,4 procent. Enligt den preliminära statistiken var nedgången 3,8 procent.

Ändå ter sig USA starkare jämfört med Sverige, enligt Hörnell. Amerikanerna jämför fjärde kvartalet med tredje kvartalet och räknar sedan upp det till en årstakt. - Skulle man göra det för Sverige skulle man hamna på minus 10 procent i stället för minus 6,2 procent som i USA, säger Hörnell.

Tillståndet för USA fortsätter dock att vara allvarligt. - Så länge som man inte får bukt med problemen i det finansiella systemet lamslår det hela ekonomin. Man ser att konsumenterna aldrig har varit så negativa som nu. Dessutom faller huspriserna. - Fortsätter huspriserna att falla minskar säkerheten hos bankerna i värde och då ökar stressen i bankerna balansräkningar.

DN 2009-02-27Invandringspolitiken i Sverige

Invandringen har varit en het fråga i politiken alltsedan Ny demokrati med Ian Wachtmeister och Bert Karlsson kom in i riksdagen 1991. De krävde en mer restriktiv invandringspolitik och minskad u-hjälp. Partiet fick en vågmästarställning med 6,7 procent av rösterna och 25 riksdagsmandat. Moderatledaren Carl Bildts regering var beroende av partiets stöd. Efter ND:s intåg skärptes invandringspolitiken både av den borgerliga regeringen och den efterföljande Socialdemokratiska regeringen. Ny demokrati förlorade sitt väljarstöd och fick endast 0,7 procent av rösterna i valet 1994.

I riksdagsvalet 2002 fördubblades väljarstödet för Folkpartiet, lett av Lars Leijonborg, till 13,4 procent sedan partiet lanserat kravet på språktest för medborgarskap. I budgetförhandlingarna hösten 2005 var samarbetet mellan S-regeringen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet nära att haverera när de båda samarbetspartierna krävde en lag om amnesti för de många gömda flyktingarna. Först på natten innan budgeten skulle överlämnas till riksdagen gick statsminister Göran Persson med på kravet.

Sverigedemokraterna har fått ett växande väljarstöd i de senaste valen på kravet om en skärpt invandringspolitik, med bland annat förslag om åtgärder för att få invandrare att återvända till sina ursprungsländer. I valet 2006 fick partiet 2,9 procent i riksdagsvalet, men hade stora framgångar i kommunvalen och fick mandat i nära hälften av landets kommuner.

En moderat arbetsgrupp krävde på tisdagens DN Debatt en hårdare invandrarpolitik.
Möjligheten för arbetskraftsinvandring bör öka.
EU bör införa ett gemensamt asylsystem för att fördel ansvaret.
Den som får avslag på sin asylansökan i Sverige ska tvingas att återvända till hemlandet.
Nyanlända ska skriva under ett ”startkontrakt” kopplat till en obligatorisk introduktion och språkutbildning.
Principen om eget boende (ebo) ändras så att den som väljer ebo får lägre ersä­­ttning. Medborgarskap som givits på felaktiga grunder ska kunna återkallas.
Personer som söker nytt pass gång på gång ska kunna bli föremål för polisundersökning.
Det ska bli lättare att utvisa utländska medborgare som har begått brott.
För att bli svensk medborgare ska det krävas kunskaper i svenska.
DN 2009-02-17آمار اقلام اهدایی ایران به اسماعیل هنیه به نقل از فارس: "٢٥٠ میلیون دلار مجموعا".
 • ١٢٠ ميليون دلار برای دولت حماس
 • ٤٥ میلیون دلار برای سه وزارتخانه حماس
 • ٦٠ میلیون دلار حقوق کارگران
 • ١٫٨ میلیون دلار خسارت ماهیگیران
 • ١٥ میلیون دلار موزه و کتابخانه ملی مقاومت
 • آمار بودجه سال گذشته ١٠ میلیون معلول ایرانی: ١ میلیون دلار
 • سهم هر معلول ایرانی از بودجه کشورش: ١٠ سنت یا معادل ٩٩ تومان
 • سهم هر ساکن غزه از بودجه کشور ایران: ١٦٨ هزار و ٢٠٣ تومان
دريافت شده از حميد خبرنگار شبکه زنان در تهران - ٢٥ فوريه ٢٠٠٩17 000 fler soldater till Aghanistan USA.
USA:s president Barack Obama har gett order om att skicka ytterligare 17 000 soldater till Afghanistan för att vända krigslyckan. Beslutet att utöka truppstyrkan från 38 000 till 55 000 man är Obamas första större beslut som USA:s överbefälhavare.

Sju år efter den USA-ledda invasionen går kriget sämre än någonsin för de utländska styrkorna. Talibanerna gör hårt motstånd understödda av utländska islamister, narkotikaligor och andra kriminella. En stor del av soldaterna som nu skickas var tidigare tänkta för Irak. Det förbättrade säkerhetsläget där har gjort att USA kan fördela om sina resurser och inom några veckor ska Obama formellt fatta beslut om att minska styrkan i Irak. Metro 090219Guadeloupe: Hel ö lamslagen i brutal konflikt

Stängda skolor, tomma butiker, lamslaget samhällsliv – och nu dödsskott mot en fackföreningsaktivist. Gamla sår från kolonialtiden fördjupar konflikten på den franska ön Guadeloupe i Västindien. Sedan en månad tillbaka ligger ön paralyserad: skolor är igenbommade, affärshyllor gapar tomma och sopbergen växer på gatorna samtidigt som förhandlingarna mellan arbetsgivare och fackförbund tycks ha gått i stå.

Konfliktens första dödsoffer blev den fackföreningsaktivist som sköts till döds natten till i går. Det skedde nära en av de många barrikader som unga män rest runt om på Guadeloupe. Händelsen förvärrar en kris som växer sig allt våldsammare med plundrade och nedbrända butiker, vägspärrar och brända bilar. – De senaste 48 timmarna har gatorna helt varit i händerna på ungdomsgäng. Allt är utom kontroll, sa Jacques Bangou, borgmästare i öns största stad Pointe-à-Pitre, i går till radiokanalen Europe 1.

Protesterna gäller invånarnas ekonomiska situation. Eftersom de flesta livsmedel importeras och konkurrensen är minimal är matpriserna högre på Guadeloupe än i resten av Frankrike. Samtidigt är medelinkomsten lägre och arbetslösheten betydligt högre.

Situationen på Guadeloupe färgas av öns historia. I den forna kolonin är de flesta strejkande färgade och slavättlingar. På arbetsgivarsidan är nästan alla vita, många av dem ättlingar till tidigare slavägare. Känslan av att vara åsidosatta och behandlas som andra klassens medborgare växer sig därför starkare hos allt fler öbor.
Metro 090219Dödsstraff kan slopas – är för dyrt

USA. Flera amerikanska delstater har börjat diskutera att avskaffa dödsstraffet. Skälet är finanskrisen
– det är dyrt att avrätta människor. 36 av de 50 delstaterna tillåter avrättningar. Notan för en dödsdömd går på 1,26 miljoner dollar medan en livstidsdömd kostar 740 000 dollar, enligt forskare. Två tredjedelar av folket är för dödsstraff.
Metro 090219

- Thou shall not kill, if it is not economically sound!Polis fixade fri parkering till sin fru

Polismannen beställde två p-tillstånd till två tjänstebilar hos Södertörnspolisen. I själva verket var det ena till hans privatbil och det andra till fruns bil.
Metro 090219Fler mår dåligt – ändå läggs hemmet ner

Många tjejer i Stockholm mår riktigt dåligt efter övergrepp, missbruk och brottslighet. Maria Ungdom får tusentals helt nya ärenden varje år och fler behöver långvarig hjälp. Men nu läggs ytterligare ett behandlingshem ner.

SKOGÅS. Vissa flickor är traumatiserade, skär sig, äter glas. En del har hoppat runt bland fosterfamiljer sedan de var fyra år. Carina Gesang-Gottowt är behandlingsansvarig på Lännahemmet, som i åratal tagit emot tonårsflickor för att hjälpa dem till ett fungerande liv. Nu läggs hemmet ner.
City 2009-02-18

- Pengarna behövs för att rädda bankirer istället.Tack Västerorts vuxengymnasium!

Två muslimska kvinnor med niqab fick inte gå kvar på Västerorts vuxengymnasium. De har anmält skolan till Diskrimineringsombudsmannen. City 2009-02-16 sid 11

- Helt rätt och mycket bra gjort av Västerorts vuxengymnasium. Våra skolor får inte tolerera varken "White Supremacy" eller "Male Supremacy" eller vilken som helst ideology som strider mot människors lika värde. Det är ingen diskriminering. Skolans regler gäller för alla oavsätt religion - inte heller kristna eller ateister får bära neqab och liknande...
عکسهايى از ايران ١٣٣٢، تظاهرات در حمايت از ملى شدن صنعت نفتÅklagare slarvar – utreder inte brott
Hon misshandlades – men fallet lades ner
Misstänkta vålds- och sexbrottslingar får gå utan nödvändiga förhör

Hundratals misshandels och sexbrott läggs ner utan tillräcklig förundersökning. I flera fall förhörs varken gärningsmän eller vittnen. Metro har gått igenom ärenden som enligt Utvecklingscentrum i Göteborg (UC) utretts för dåligt och därmed tagits upp för ny prövning. I 103 fall under förra året kunde misstänkta sexoch våldsbrottslingar löpa vidare utan tillräcklig förundersökning av åklagare.
Trots att offrets rättssäkerhet sätts ur spel, undgår åklagarna i regel disciplinär åtgärd. Fem åklagare lade under förra året ner tre eller fler ärenden som enligt UC borde ha undersökts bättre. Vanligaste felet är att vittnen eller den misstänkte gärningsmannen inte hörs. Enligt Marianne Ny, vice överåklagare på UC i Göteborg, är utgångspunkten att alla vittnen ska höras. – Ärendena ska drivas så långt som möjligt. I de fall där vi har gjort ändringar har man inte gjort det. Flest felaktigt nedlagda fall under förra året har Stefan Lindblom vid Norrorts åklagarkammare i Stockholm: fyra stycken. – Jag vill inte kommentera det, säger han

Om rättsväsendets företrädare inte följer lagen så urholkas hela systemet. Brottsoffer får inte upprättelse, allmänheten bryr sig inte om att anmäla brott och i slutänden kommer medborgarna att ta lagen i egna händer. Detta gäller inte minst så kallade vardagsbrott där rättsväsendets ambitionsnivå är som lägst och många offer känner sig bortglömda.
Metro 2009-02-13Fler barn lever i fattigdom
Barn med utländsk bakgrund blir allt fattigare. Många har inte råd att följa med på friluftsdagen – eller äta ordentligt. – Familjer kan tvingas prioritera mellan medicin och kläder, säger Lina Stenberg, på Rädda Barnen. Av alla barn i Stockholm lever 17 procent i fattigdom. I många förorter är situationen än mer oroväckande. I Rinkeby lever över hälften av barnen så fattigt att familjen inte har pengar över till aktiviteter som friluftsdagar och skolresor. – Barnen har ofta inte råd att lägga 50 kronor i klasskassan och måste avstå. Det kan också vara så att den enda riktiga måltiden man får serveras i skolan, säger Lina Stenberg på Rädda Barnen som presenterat en rapport om barnfattigdom. City 2009-02-11

11,9 procent av Sveriges barn är fattiga
År 2006 levde 229 000 av Sveriges närmare två miljoner barn i fattigdom. Mest utsatta var barn med utländsk bakgrund som bodde tillsammans med en ensamstående föräldrar, av dem levde nästan hälften i fattigdom. Det visar Rädda Barnens senaste barnfattigdomsrapport.
rb.se"Vi strejkar så länge vi behöver"

Segervissheten är fortfarande stark bland sopåkarna efter den första dagens vilda strejk. Under helgen kommer de att hålla sig hemma men tidigt på måndagsmorgonen kommer de att samlas ute i Högdalen igen.
- Vi har inget val. Vi orkar inte längre, säger sopåkaren Hasse Bergman.

Entrepenören LLAB har vunnit en upphandling i tre områden. De 34 anställda som i dag har en prestationslön får istället fast lön och tappar mellan 3 000 till 5 000 kronor per månad. LLAB anser att sophämtarna bara arbetar i snitt 30 timmar i veckan och att de kan klara jobbet inom normal arbetstid. City 2009-02-09

Fackförbundet Transport varken kan, får eller vill stödja strejken
Fackförbundet Transport uppmanar sina medlemmar att återgå till arbetet. Detta eftersom strejken bryter mot kollektivavtalet. Samtidigt anser facket att den pågående konflikten är en del av ett större problem. DN 2009-02-06

Arbetsgivaren FÅR sänka arbetarnas löner med 3-5000:-/månad, men arbetarna FÅR INET strejka i protest - enligt Transport (och arbetsgivarna).Piketpoliser poserade nakna med en k-pist

Nio poliser som poserat nakna på bild med en kpist skulle ha börjat i piketstyrkan i natt, men har blivit omplacerade. Deras avslutningsfest i fredags är den senaste skandalen inom polisen.

En manlig strippa hade också hyrts in av de blivande piketpoliserna, som fick gå den halvårslånga utbildningen eftersom de bedömdes som duktiga och erfarna polismän. Alla är i 30- till 40-årsåldern.
City 2009-02-09       zaramis.nu      DN 2009-02-08


Skandaler med polis inblandad Jo-anmäls

2009: Skånepolisen JO-an mäldes för att de fiktiva namnen "Neger Niggersson" och "Oskar Neger" användes vid en internutbildning våren 2008. Detta kom bara dagar efter att en video avslöjade att polismän i Malmö kallat ungdomar i Rosengård för "blattajävlar" och "apajävlar".
Bråk med taxi 2008: En polisman i Stockholm åtalas för att i ett privat bråk med en taxichaufför ha kallat denne "blattejävel".
Rasistklotter 2007: En anslagstavla hos citypolisen i Stockholm med foton på polisaspiranter utsätts för rasistiskt klotter. Bilderna på fyra aspiranter med utländskt namn eller utseende stryks över.

Avdrag på lönen - det hårdaste straff som en svensk polis kan drabbas av.Israels räds krigsbrottsanklagelser

En våg av anklagelser om krigsbrott riktas mot Israel. Även om det är högst oklart om landet kan ställas inför rätta förbereder landet redan sitt juridiska försvar.

Över hälften av de 1.300 döda i Gazaremsan var civila enligt palestinska uppgifter. Förstörelsen av civila hem är enorm. Sjukhus, skolor och FN-installationer angreps. Bland andra FN-organet Unrwa kräver en utredning om krigsbrott.

Den israeliska dagstidningen Haaretz skrev att Israels regering befarar att staten eller enskilda individer kommer att utsättas för rättsprocesser.
- När omfattningen av skadorna i Gaza klarnar kommer jag inte att åka på semester i Amsterdam utan till krigsbrottsdomstolen i Haag, säger en icke namngiven minister till tidningen.

- Så naïvt! Internationella lagar gäller inte imperialister och deras allierade. De får döda hur många barn och civila som de vill."Obestridliga" spår efter vit fosfor

Israel använde sig "obestridligt" av vit fosfor under kriget i Gaza, hävdar Amnesty International. Enligt folkrätten är det förbjudet att använda vit fosfor i närheten av civila.

Amnesty-representanterna såg bevis på användningen av vit fosfor på gator och trottoarer. Både mr-grupper och läkare har tidigare rapporterat om tiotals människor som fått svåra brännskador orsakade av vit fosfor under Israels 22 dagar långa offensiv i det Hamas-styrda territoriet. Vapenexperten Christopher Cobb-Smith har lett Amnestys delegation på fyra personer som besökt Gaza för att undersöka förhållandena.

Enligt folkrätten är det tillåtet att använda vit fosfor för att skapa rökridåer, men ämnet får inte användas i närheten av civila.

Substansen i vit fosfor är en giftig kemikalie som ger svåra brännskador. Den sprids via artillerigranater, bomber och raketer. Vit fosfor antänds i kontakt med syre och skapar rökridåer. Syftet är att till exempel dölja truppförflyttningar.

Amnesty sade att en av de platser som utsattes mest för vit fosfor var FN:s hjälporgan Unrwas byggnad i Gaza, som Israel besköt med tre granater preparerade med vit fosfor den 15 januari.
DN 2009-01-19Israelisk frukt kallas spansk

Matkedjorna Lidl och Ica har ändrat ursprungsbeteckningen på frukt från Israel. Lidlbutiker i Malmö och Göteborg har sålt israeliska sharonfrukter med att de kommit Spanien, skriver Metro. En Ica-butik i Malmö uppger att avokadon den säljer är från Kenya — medan förpackningarna visar att den är från Israel. I Stockholm skyltar en Ica-butik med ursprungslandet Spanien för avokado som ligger i en kartong märkt Israel.
DN 2009-01-20

- Det samakar blod och fosfor, tycker vissa kunder.Send War-Criminals to Jail!
جنايتکاران جنگى، عاملين قتل عام مردم بيدفاع و اسير غزه، بايد محاکمه شوند و به سزاى اعمالشان برسند!


BUTCHERS OF THE CHILDREN - CHAMPIONS IN CRIME AGAINST HUMANITYWomen's rights activist, Nahla Hussain, the leader of the women's league of the Kurdish Communist Party beheaded in Iraq - by Islamists
نهله حسين الشالى، فعال جنبش زنان و رئيس سازمان زنان حزب کمونيست کردستان (حزب شيوعى)، در خانه‌اش بدست اسلاميست‌ها گردن زده شد. او ٣٧ ساله و مادر دو فرزند بود.
CNN December 18, 2008       Associated Press


زن از نگاه اُلاغ‌هاى معمّم
"Women with improper Islamic veil (hijab) are like donkeys wearing donkey-jakets", says this asshole!

He is the Imam of Mehriz city in Iran, and agitates against peoples will to have a cinema in their city.
زنان بدحجاب مهريز:‌ حاج آقا گــُــه زيادتر از دهانتان نخوريد!


We demand Muntazer al-Zeidi be freed!
منتظر زيدي آزاد بايد گردد!


Flickor blev attackerade med syra

"Brottet": de gick i skolan
På väg till skolan blev flickorna attackerade med syra.

Deras brott: de var studenter i Afghanistan.

Två män (islamister) på motorcykel sprutade syra över flickorna som tillsammans med fyra lärare var på väg till sin skola i Kandahar.

Shasima Husaniai, 16, hade ingen burka som skylde hennes ansikte, bara en sjal över håret. (Det är ett synd enligt Koranen och straffas hårt av Islams ortodoxa anhängare i Afghanistan, Talibaner)

Nu är hon blind. Och kroppen skakar var tionde sekund, berättar hennes bror Masood Morbi för nyhetsbyrån AP.


Shasmina Husaniai vårdas
fortfarande på sjukhus
Flera av skolflickorna fick brännskador på kroppen. Två av dem vårdas fortfarande på sjukhus i Kabul efter att syran bränt sönder deras ansikten. Fyra andra fick vård på sjukhuset men har fått åka hem, uppger läkare.

Det går 1 500 elever i Mirwais Menas skola för flickor. Men dagen efter attacken dök endast 20 elever upp – och de skickades omedelbart hem.
Under talibanstyret var det förbjudet för flickor att gå i skolan. Nu går 6 miljoner barn i skolan, av dem är 2 miljoner flickor.

DN 2008-11-15
Vi glömmer aldrig

att det var USA

som förskaffade denna pest

till afghanska folket -

USA och dess allierade

       
Brzezinski och Tim Osman (Osama bin Laden)
diskuterar Jihad

Förresten vad tycker ni Migrationsverket skulle ha gjort om Shasmina hade varit asylsökande i Sverige?Miljoner webbsidor nedsläckta i Iran

Iran har blockerat över fem miljoner internetsidor vars innehåll oftast bedömts som omoraliskt och samhällsfientligt, uppger en rådgivare till landets riksåklagare. "Fienden försöker angripa vår religiösa identitet genom att utnyttja internet", sade rådgivaren Abdolsamad Khoram Abadi till dagstidningen Kargozaran. Enligt nyhetsbyrån Mehr sade han också att internet "ställer till med sociala, politiska, ekonomiska och moraliska skador" och att "internet skadar samhället mer än satellitnätverket".

Internet är vida populärt i Iran med omkring 21 miljoner användare. På senare år har dock operatörerna tillhållits att spärra tillgång till hemsidor som behandlar politiska frågor, mänskliga rättigheter eller kvinnofrågor. Bloggar som varit kritiska eller stämplats som pornografiska och islamfientliga har rönt samma öde. Även populära sociala nätverkssidor som Facebook och Youtube samt nyhetssajter har spärrats. År 2000 slog regimen till hårt mot den reformistiska pressen i Iran. Många journalister började då blogga sedan deras tidningar stängts. Stängningarna har fortsatt under president Mahmoud Ahmadinejad, vald 2005, och publikationer, webbsidor och nyhetsbyråer med olika politisk inriktning har drabbats.
DN 2008-11-19

Gunnar Hofverberg, SVT:s projektledare, har full förståelse för människor som har grymma erfarenheter av islam. Men han tycker Sveriges Television (varje måndag på prime-time) ska få säga att islam är bra.Stockholm. De hemlösas luciakupp
De är många, men de syns inte. Om en månad samlas Stockholms hemlösa till ett gemensamt luciatåg. – Folk och politiker ska få upp ögonen för hur stort problemet är, säger initiativtagaren Billy Höijer på Helping hands.

* Taget avgår fran Medborgarplatsen 14.00 på luciadagen. Slutmalet blir antingen Slottsbacken eller Berzelii park.
* På kvällen ordnas även en luciafest for de hemlösa med tomtegrot, pepparkakor och sång.

City Stockholm 2008-11-13500-600 jobb bort på Sahlgrenska

Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg måste skära bort 280 miljoner kronor i kostnaderna för att klara ekonomin 2009. Det kan innebära att 500-600 jobb försvinner, uppger Göteborgs-Posten på nätet. DN

Skit i Sahlgrenska! Pengar som kan rädda bankirers finanser (eller Thorleif Krarups pension) får absolut inte användas för att rädda liv.Thorleif Krarup - tidigare Nordea-vd får cirka 150 miljoner kronor i pension
Han var vd på storbanken Nordea i bara ett och ett halvt år – ändå har Thorleif Krarup ett unikt pensionsavtal med banken som är värt cirka 150 miljoner kronor. Summan bräcker de flesta tidigare kända dyra pensionsavtalen i Sverige.

I ett unikt pensionsavtal får den 56-årige Thorleif Krarup halva lönen tills han blir 62. Efter det får han 60 procent av lönen tills han dör. Därmed är hans pensionsavtal värt minst 150 miljoner kronor om han lever tills han blir 85 år. Pensionen är en av de högsta som betalats i Sverige. DN

Postens vd Lars G Nordström får 11 miljoner kronor om året i lön - trots att han har en pension på närmare 5 miljoner kronor från sin tidigare tjänst som vd för delstatliga Nordea. DN

Finansmännen Anders Böös och Patrik Enblad kan förlora flera hundra miljoner kronor på sin investering i Carnegie. Men de svenska pensionsspararna drabbas också. DN

Nu får det vara nog. Skicka dem till "House of Sunshine" för att jobba åt H&M resten av livet!Svältlöner i H&M:s fabriker - IGEN!

En tysk tv-kanal avslöjar svåra missförhållanden vid en av klädkedjan H&M:s fabriker i Bangladesh.
H&M överväger nu att upphöra med samarbetet. Vid fabriken House of Sunshine, som är leverantör till H&M och inte ägs av det svenska bolaget, vittnar sömmerskor i tvreportaget om svältlöner, våld och sexuella övergrepp, rapporterar Sveriges Radios Ekoredaktion.

Sömmerskorna berättar att kvinnor får förmåner som högre lön om de ställer upp på sex med chefer. De berättar också att alla har blivit slagna. Vittnesmålen kommer från kvinnor som nyligen har slutat.

Metro Stockholm 2008-11-13     och DN"Det är vidrigt” - Lidl-Sverige förgiftar matrester
Giftigt rengöringsmedel – som hälldes över mat resterna. Så försökte Lidl i Solna stoppa hungriga hemlösa från att rota efter mat i containrarna på natten.
Hemlöse Rolf Nilsson berättar för Mitt i Solna att han är bestört. – Om jag inte vill att någon ska röra mina saker, har jag då rätt att förgifta folk? säger han.

Andra Lidl-skandaler:
Kvinnor med mens fick bära pannband!
٭ Spionerade på anställda September 2008. Lidl döms att betala ett skadestånd på närmare 1,5 miljoner euro drygt 14 miljoner kronor) för att ha spionerat på sina anställda med dolda kameror i tolv tyska delstater.

٭ Toalettbesök på rasten September 2004. Det framkommer att anställda i Polen och Tjeckien bara får gå på toaletten när de har rast.
Kvinnor som har mens kan få gå under arbetstid men bara om de bär röda pannband.

Metro Stockholm 2008-11-13    och DNMan får ta seden dit man kommer
Svar till religionsfrihet i Sverige är begränsad (11/11).
Ett svenskt ordspråk säger att man tar seden dit man kommer. Att man blandar in religiösa seder och bruk i allmänna samhällslivet är för mig obegripligt och om man inte får detta kallar du det för rasism. Försök hålla ditt religiösa liv inklusive seder och bruk för dig själv eller tillsammans med dina meningsfränder; ute i samhällslivet där vi alla möts följer vi svenska seder och bruk. Kalla mej inte för rasist, jag har medhåll av min fru och barn som har sitt ursprung från asiatiskt land och de följer de sedvänjor, regler och lagar som finns i Sverige.
KAJ      Metro Stockholm 2008-11-13


قتل ناموسی دختربچه‌ی ١١ ساله در تهران
Teheran Iran, ännu ett hedersmord: Far bränner 11 åriga Sara till döds

گناه سارا که به آتش کشیده شد، از نظر پدرش، داشتن تعدادی سی دی و رقصیدن در چند مجلس مهمانی بود. رضا پدر و قاتل سارا در شرح این جنایت چنین گفت: "وقتی به خانه رسیدم، یک گالن چهار لیتری نفت از پشت بام برداشتم و شروع به ریختن نفت در راه پله‌ها و خانه کردم. بعد به داخل واحد مسکونی آمدم و باقيمانده نفت را روی سر و بدن سارا ریختم. سپس بخاری دیواری اتاق را روشن کردم و سارا را به بخاری چسباندم. او مقاومت زیادی نکرد. او را کنار بخاری نگه داشتم تا ناگهان تمام بدنش شعله کشید."

در جریان بازپرسی معلوم شد که سارا قبل از مرگش سه پیامک برای خاله‌اش فرستاده و از ترس و وحشت خود نوشته است. او سعی در گریز از دست قاتل (پدرش) را داشت، اما موفق نشد. پدر سارا کارمند بانک و معتاد است. وقتی مادرش از او طلاق گرفت، سارا را نزد خود نگاه داشت. اما دیری نگدشت که فوت کرد و پس از آن سارا تا هنگام قتلش در یازده سالگی، نزد مادربزرگش زندگی ميکرد.

به نقل از جُنگ خبرKu Klux Klan-rit slutade i mord

Kvinnan ville bli medlem i rasistiska Ku Klux Klan. Men när initieringsriten på en flodstrand i Louisiana spårade ur sköts hon av en klanledare.

Kvinnan, som kom från Tulsa i Oklahoma, hade sökt upp en särskild gren av Ku Klux Klan kallad Dixies söner som hon hittat via internet, rapporterar lokala medier. Hon ska ha anlänt till Bogalusa-området i nordöstra Louisiana i fredags för att bli initierad i gruppen. Efter olika riter där bland annat kvinnans huvud rakades togs hon till ett läger på en strand vid floden Pearl River Canal som bara kunde nås per båt, skriver The Times-Picayune. Där fortsatte initieringen, berättar sheriff Jack Strain för tidningen. Ritualerna ska mest ha bestått av att tända facklor och "springa omkring i skogen".

Men på söndagskvällen ville kvinnan lämna lägret, något som ledde till ett gräl mellan henne och en av ledarna, en Raymond "Chuck" Foster. Enligt Strain knuffade Foster ner kvinnan på marken och sköt henne.
- Den här situationen går emot all logik... När man trott att man sett allt så händer något sådant här, säger Strain. Foster ska omedelbart ha börjat dölja brottet. Han vände på kvinnan och försökte skära ut kulan med en kniv innan han beordrade sina medhjälpare att förstöra allt bevis. Senare på natten ska klanmedlemmar ha eldat upp kvinnans alla tillhörigheter och lägret på flodstranden samt dumpat kroppen några kilometer därifrån.

Men det var medhjälparnas försök att dölja brottet i kombination med ett tips från en butik i Bogalusa som ledde polisen på spåren. Fosters son och ytterligare en klanmedlem ska ha stannat i butiken Circle K och bett om tips på hur man får bort blodfläckar från kläder.

I måndags greps så åtta klanmedlemmar och Chuck Foster överlämnade sig frivilligt, efter att ha sökts upp av polis. Nära lägret hittade utredarna vapen, flera flaggor och fem vita Ku Klux Klan-uniformer med fastsydda texter, bland annat "Döda dem alla och låt Gud sortera dem".
Den lokala tv-kanalen WWLTV rapporterar att nyheten chockat Bogalusa. Grannar till familjen Foster uppges inte ha haft en aning om vad som skett innanför väggarna i huset intill.

DN 2008-11-12

Nu är det dags för SVTs Eva Hamilton och Gunnar Hofverberg att ta tag i problematiken. Fixa ett nytt tv-program med tre ortodoxa Ku Klux Klan-medlemmar - som är ledsna på Svenska folkets fördomsfulla attityder. De ska försöka på ett professionellt sätt lära tittarna att Ku Klux Klanofobi är fel, lära dem att behandla varje Ku Klux Klan-medlem individuellt och fördomsfritt. Här gäller religionsfrihet, ”det måste gå att säga att ”Ku Klux Klan är bra”.


En kvinna ska stenas till döds
De är inte Ku Klux Klan, utan Cherin Awads meningsfränder
"Men jag tycker man ska få säga
(på SVT varje måndag) att islam är bra" - Gunnar Hofverberg, SVT:s projektledareBarnmisshandeln ökar

Misshandel av barn under sex år ökar dramatiskt i Sverige. De senaste tio åren har antalet anmälningar om misshandel av små barn fördubblats. Hittills i år har antalet anmälningar ökat med 26 procent jämfört med förra året. Det visar färsk preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå). Under januari–oktober i år anmäldes 1 565 fall av misshandel av barn som är upp till sex år. Antalet väntas stiga ytterligare innan året är slut. Brås statistik visar att samtliga anmälda brott i Sverige har ökat med 4 procent jämfört med motsvarande period förra året.
Ökningen är skrämmande. Massor med små barn i Sverige blir slagna, säger Åsa Landberg, psykolog vid Rädda Barnen.
Metro Stockholm 2008-11-13Misshandeln av små barn ökar

Brotten fortsätter att öka i Sverige. Bland de mer dramatiska ökningarna gäller misshandel av barn under sex år. "Skrämmande ökning", anser Rädda Barnen.

Färsk preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att de anmälda brotten i Sverige ökat med fyra procent under årets tio första månader jämfört med motsvarande period förra året. Totalt anmäldes 1.145.866 brott. Det betyder att nästan 49.000 fler brott begåtts hittills i år.

Statistiken avslöjar inga dramatiska förändringar i brottsutvecklingen när det gäller anmälningarna utom när det gäller en brottstyp, misshandel av barn upp till sex år. Denna brottstyp har hittills i år ökat med 26 procent och sedan 1998 har antalet anmälningar fördubblats. Under januari-oktober anmäldes 1.565 fall av misshandel av barn som är upp till sex år.
- Det här är jätteskrämmande. Ökningen är enorm. Vi vet också att mörkertalet är mycket stort, säger Åsa Landberg, psykolog vid Rädda Barnen.

Under 2000-talet har allt fler små barn misshandlats. År 2000 anmäldes 938 fall, 2006 1.351 och hittills i år alltså 1.565. Antalet väntas stiga ytterligare innan året är slut.

Undersökningar visar att många föräldrar medger att de använt lindrigare våld mot sina små barn. Enligt Åsa Landberg hinner inte polisen utreda fallen av barnmisshandel i den takt som är önskvärd. - Det är långa väntetider och det är vi mycket oroade för, säger hon.

Brotten i stort har stadigt ökat de senaste åren. - Ökningen hittills i år är "normal" och följer de senaste årens utveckling. Trenden från tidigare år, att bedrägerierna och skadegörelsebrotten ökar, fortsätter, säger Jessica Svedlund, utredare vid Brå.

Den brottstyp som ökat mest inom kategorin bedrägerier är internetbedrägerierna och bedrägerier med hjälp av bluffakturor. Dessa har ökat med 32 respektive 156 procent hittills i år jämfört med fjolårets tio första månader.

Klottret på hus, bussar och tåg svarar för en stor del av skadegörelsebrotten. Klottret mot kollektivtrafiken har ökat med 28 procent. Våldsbrotten fortsätter också att öka, hittills i år med sex procent. Av dem har misshandelsbrotten, mord och dråp ökat med två procent. Bostadsinbrotten ökade med sju procent. Även sexualbrotten ökar. Antalet anmälda våldtäkter har ökat med hela tio procent.

DN 2008-11-12Snart kan du få stå upp hela resan

Nu satsar SL på vagnar med färre sittplatser för att råda bot på trängseln i tunnelbanan.
Speciellt på den gröna och röda linjen börjar situationen bli ohållbar. Fyra befintliga vagnar ska göras om så att de får färre säten.
- I början av nästa år gör vi ett försök under sex veckor för att se vad resenärerna tycker, säger Helena Sundberg, pressansvarig på SL.
Om försöket faller väl ut kan framtida vagnar som köps in komma att utrustas på ett liknande sätt.
Metro Stockholm 2008_11_04 sid 4

Insider info: SL byter namn till SLB (Stockholms Lokala Boskapstransport)Barnen lär sig mobbning genom tv-programmen
TV har stor genomslagskraft hos ungdom. De så kallade underhållningsprogram som licensfinansierade public-service-tv och även andra kanaler bjuder på bygger oftast på att man förnedrar någon eller några som ska "räknas ut" under kränkande former.

I skolor, där mobbning är ett stort problem, kopierar barn underhållningsbranschens beteenden genom att anordna liknande utslagningstävlingar. Mobbade barn förnedras och stötas ut.

Skulle man inte kunna tänka sig att åtminstone några tv-kanaler anlägger moteld mot dessa bedrövliga och nedbrytande program och skapar en underhållning är man uppmuntrar, stöder och visar positiv anda mot de medverkande?

Ungdomar behöver inte fler negativa förebilder. De är i stort behov av stöd, uppmuntran och framtidstro. Tar ert ansvar, medier.

Astrid Johansson - Grödinge
Publicerat i "Mitt i Huddinge" 2008-11-04De annonserade ut kvinnor på Internet

En 38-årig göteborgare annonserade ut kvinnor på nätet. Han förmedlade sexuella tjänster och tog betalt. Nu åtalas han för grovt koppleri och våldtäkt.

16 personer dömdes till fängelse för koppleri eller grovt koppleri förra året.
65  personer polisanmäldes för brottet.
189 personer polisanmäldes för att ha köpt sex under 2007.
33  dömdes till böter.
50  tog emot strafföreläggande.

Metro Stockholm 2008-11-04 sid 2

Tips till eHallickar: Konvertera i stället till Islam och fortsätta med ditt jobb som "Mulla مـُــلـّـا" med full respekt. Enligt Islam är det helt OK att ingå i ett temporärt äktenskap, det kallas "siqa صـيـغـه". Kvinnan får betalt av en man för att vara hans sexslav under en begränsad tidsperiod - typ ett par timmar. Mullan som ordnar "äktenskapet" får betalt så klart. Torsken betalar. I Sverige kan du dessutom få bidrag från myndigheter och få ett helhjärtat stöd från kultur-relativisters håll som dominerar bland akademiker och journalister, socionomer och politiker - till och med feminister. De som vågar klandra din verksamhet blir isolerade som alla andra rasister. Du kan fortsätta med studierna och bli "Imam امــام" utan att behöva lämna ditt jobb eller ditt land för en sekund. Och vem vet - kanske ett eget program på public-service-tv också. So what are you waiting for?Kritikstorm - innan programmet börjat - "Halal-tv" väcker starka känslor

SVT:s nya samhällsprogram heter "Halal-tv". Tre beslöjade kvinnor tar upp frågor som jämställdhet och invandring, ur ett uttalat muslimskt perspektiv. Kritikerna rasar redan i förväg.

- Jag saknar den kritiska rösten. Att välja tre ortodoxa muslimska programledare är stigmatiserande. Nästa gång kan de låta pastor Åke Green leda ett program, eller låta tre nazister styra innehållet, säger journalisten och debattören Dilsa Demirbag-Steen.

- Jag är så trött på att alla är så negativa och fördomsfulla. Vi vill göra rolig tv, svarar Cherin Awad, en av programledarna. (rolig för vem?)

I avsnittet om jämställdhet konstaterar programledarna att kvinnor och män är lika mycket värda enligt islam. Asam Qarai från radioprogrammet "Kvinnors röst" såg pressvisningen och ställde en rad frågor.

- Programledarna ville inte svara. Jag ville till exempel veta vad de anser om arvsrätten, som är mindre för kvinnor än män enligt Koranen. Jag blir upprörd eftersom jag själv flytt från det här i Iran, säger hon till Metro.

Gunnar Hofverberg, SVT:s projektledare vill inte kalla kvinnorna i "Halal-tv" programledare eller journalister.
- De är huvudpersoner som säger vad de tycker. Jag har full förståelse för människor som har grymma erfarenheter av islam. Men jag tycker man ska få säga att islam är bra.

Premiär i kväll.
Dalia Azzam Kassem, Khadiga El khabiry och Cherin Awad är programledare i "Halal-tv" i SVT 2.

Kadiga El khabiry, 25, arbetar som tandsköterska och har profeten Muhammed som förebild

Cherin Awad, 23, pluggar juridik. Blev mycket uppmärksammad efter sin medverkan i SVT:s "Existens", där hon (som är så trött på att alla är så negativa och fördomsfulla) uttalade sig om dödsstraff genom stening mot kvinnor som varit otrogna.

Dalia Azzam Kassem, 22, läkarstudent som vill slå hål på fördomar och göra att andra får större förståelse för religionen.

Metro Stockholm 2008-11-03 sid 3

Nu står det svart på vit. SVT har tagit på sig att marknasföra Islam. Att låta världsledande male-supremacy-konsulter undervisa svenska folket i jämlikhet och andra absurda fördommar.تهمينه، عروس ١٧ ساله زیر ضربات شلنگ جان باخت
تهمينه ساعاتى پيش از مرگش به شدت کتک خورده و کبودى‌ها و تورم در نقاط مختلف بدنش حکايت از شکنجه دردناک اين زن دارد. بنابراين از آنجا که مراد (شوهرش) تنها فردى بود که در واپسين ساعات زندگى تهمينه کنار همسرش حضور داشت وى به دستور بازپرس پرونده بازداشت و وقتى متوجه شد، مدارک محکمه پسندى عليه وى وجود دارد لب به اعتراف گشود.

مادر تهمينه: ما خانواده فقيرى هستيم و به سختى مى توانيم زندگى مان را اداره کنيم. دو سال پيش وقتى مراد به خواستگارى تهمينه آمد به ازدواج آنها رضايت داديم چون نمى توانستيم هزينه هاى زندگى مان را تامين کنيم و در واقع هيچ راه ديگرى برايمان وجود نداشت. تهمينه بعد از ازدواج چندبارى از رفتار شوهرش گله کرد. من هر بار به دخترم مى گفتم مراد شوهر اوست و بايد تحمل کند.وى ادامه داد؛ مراد پيش از ازدواج با تهمينه دو بار ازدواج کرده بود که در هر دو بار همسرانش از او جدا شده و رفته بودند. زمانى که قرار شد تهمينه به عقد اين مرد درآيد من فکر نمى کردم او تا اين حد عصبى و خشن باشد. حالا هم که دختر جوان مرا به قتل رسانده بايد قصاص شود.

تمام مطلب را در سايت جُنگ خبر بخوانيدمقايسه قيمتها و ميزان افزايش آنها در ايران - از سه سال پيش تا امروز
Commodity retail prices in Iran - 2005 to 2008
کالاقيمت ١٣٨٤
به ريال
قيمت فعلى
به ريال
افزايش
به درصد
Red meatگوشت قرمز 4200085000102%
Chickenگوشت مرغ 1200035000192%
Fishماهی میانگین 2000045000125%
Cooking oilروغن مایع 850025500200%
Riceبرنج 100000250000150%
Lentilعدس 800022000175%
Beansلوبیا 1000020000100%
Chickpeaلپه نخود کیلو 600020000233%
Gramنخود کیلو 500016000220%
Greensسبزی 25008000220%
Milkشیر لیتر 25007000180%
Proc.Cheeseپنیر قالبی 800020000150%
Cheeseپنیر محلی هر کیلو 2500055000120%
Butterکره محلی کیلو 3500080000129%
Potatoسیب زمینی کیلو 25006000140%
Onionپیازکیلو 20006000200%
Tomatoگوجه کیلو 20004500125%
Appleسیب درختی کیلو 500016000220%
Peachهلو کیلو800025000213%
Grapeانگور کیلو300015000400%
Pearگلابی کیلو700027000286%
Commodity
Price 2005Price todayIncrease
 
کالاقيمت ١٣٨٤
به ريال
قيمت فعلى
به ريال
افزايش
به درصد
Water-melonهندوانه کیلو15003500133%
Sugar powderشکر کیلو700015000114%
Sugar cubesقند کیلو700015000114%
Tea Kgچای کیلو4000090000125%
Cola drinkنوشابه25007000180%
Sausageسوسیس کیلو2500050000100%
salamiکالباس کیلو2500060000140%
Cookiesشیرینی میانگین کیلو2000040000100%
yoghurtماست کیلو30006000100%
Physician visitویزیت پزشک2000040000100%
paper-towelدستمال کاغذی300010000233%
One Eggتخم مرغ (يک عدد)3501300271%
Detergent laundryپودر لباس شویی30007000133%
Detergent Dish مایع ظرفشویی35008000129%
Senior physician visitویزیت پزشک متخصص500008000060%
Baker's wage/dayمزد روزانه کارگر نانوا 7,00012,00071%
Construction worker/dayمزد روزانه کارگر ساختمانى7,00012,00071%
Public Bus driver/monthمزد ماهانه راننده اتوبوس واحد220,000270,00023%
A hamburgerيک همبرگر1200170042%
A tuna fish sandwichيک ساندويچ تون ماهى6001200100%
Commodity
Price 2005Price todayIncrease
Prices are in RIALs, quantities in Kilograms and Liters
حميد - خبرنگار شبکه زنان - تهران، آبان ١٣٨٧ (به نقل از منابع داخل کشور)IMF: Notan för finanskrisen växer
Notan för den allt djupare globala finanskrisen i form av realiserade kreditförluster väntas svälla till 1.400 miljarder dollar enligt en uppdaterad prognos från Internationella valutafonden (IMF).

I september räknade IMF på en nota globalt på 1.300 miljarder dollar, vilket var en höjning från en prognos i april - strax efter det att investmentbanken Bear Stearns gått omkull - som låg på 945 miljarder dollar.
DN 081007


Values of world largest stock markets
in trillions of U.S. dollars
1. NYSE21,79
2. Nasdaq Stock Market11.81
3. London Stock Exchange7.57
4. Tokyo Stock Exchange5.82
5. Euronext3.85
6. Deutsche Boerse2.74
7. BME Spanish Exchanges1.93
8. Borsa Italiana1.59
9. Swiss Exchange1.40
10. Korea Stock Exchange1.34
11. OMX1.33
12. TSX (Toronto )1.20
Sum62.37

Some GDP values in trillions of U.S. dollars
World's total GDP
is less than that those bastards own and gamble with!
55.0
 
United States13.7
European Union14.4
Japan4.2
Germany2,7
United Kingdom2.2
France1.9
Sweden0.3

Compare the world's and countries GDPs
with the value world's gamblers play with.

محصول ناخالص دنيا و بعضى کشورها را مقايسه کنيد با آنچه که سهامداران
در ١٢ بازار بورس جهان صاحبند و هر ساعت با آن قمار ميکنند.


بعنوان مثال جدول بالا نشان ميدهند که پولداران در بورس سهام استکهلم OMX، صاحب بيش از چهار برابر کل محصول ناخالص سالانه سوئد هستند!
در واقع ارزش اسمى ژتونهاى آنها در کازينو OMX، ٣٣/١ تريليون دلار است. وقتى همه‌شان بخواهند از کازينو بيرون بيايند و ژتونهايشان را نقد کنند احتياج به چنان حجمى‌ از پول دارند که در کل سوئد يافت نميشود. دولتها و بانکهاى مرکزى‌شان به آنها اطمينان خاطر داده‌اند که در صورت لزوم هر چه پول نياز باشد را از حلقوم مردم بيرون ميکشند تا آنها با خيال راحت هر وقت خواستند ژتونهايشان را نقد کنند.
اين اقدامات صداى مؤمنين به تقدس بازار آزاد را در آورده، با اين افترا که گويا اين خدمتگزارى دولتها به بورس‌بازان "سوسياليسم" است!!Ingen dömd för tystnadspliktsbrott
132 skånska yrkespersoner har de senaste fyra åren anmälts för brott mot tystnadsplikten i sin yrkesutövning. Ingen av dem har dömts.
- Tjänstemän håller varandra om ryggen och vittnar ogärna mot varandra, hävdar kriminologiprofessorn vid Stockholms universitet Jerzy Sarnecki i tidningen Metro.

Drygt hälften av anmälningarna i år är mot poliser. Ungefär 35 procent av de anmälda fallen läggs ner utan någon utredning. Många gånger betraktas brottet inte som tillräckligt grovt.

- Men det kan också vara så att det inte rör sig om brott. Reglerna för att lämna uppgifter är generösa, men det vet inte alla som känner sig kränkta och anmäler, säger Skånepolisens informationsdirektör Lars Förstell till Metro.
DN 081006Poliser kan tillåtas begå brott (dvs utan att behöva dölja det!)
Regeringen överväger att tillåta poliser och vissa kriminella att begå brott under utredningar av grov brottslighet.
Just nu utreds om kriminalare och Säpotjänstemän som arbetar "under cover" ska få begå brott och låta privatpersoner kriminella begå brott, i jakten på terrorister, narkotikaligor, mc-gäng och andra grova kriminella.

Genom att göra denna brottslighet laglig kommer ingen att ställas till svars. Samtidigt ska såväl polisen som tullen och åklagare kunna strunta i brottslighet de får vetskap om under sådana utredningar.
DN 081005FRA-lagen var bara början: Nu ska alla svenskars nätanvändning loggas.

Ask, tolgfors & Bodström:
V i v a    S t a s i!
Den innebär att data om samtliga svenskars telefoni- och internetanvändning ska loggas och lagras hos operatörerna i minst ett år, för att kunna lämnas ut till polis och åklagare. Uppgifterna gäller bland annat vem som ringer, sms:ar eller mejlar med vem, när kommunikationen sker, var den sker och vilken typ av utrustning som används.

Computer Sweden 2008-09-05

قانون کنترل مکاتبات و مکالمات مردم فقط شروع کار بود:
‌ حالا قرار است همه نوع استفاده شهروندان از اينترنت ضبط و بايگانى شود
وزير دادگسترى سوئد، خانم بئاتريس آسک در نظر دارد تصويب قانون الزام ضبط و بايگانى کردن همه ارتباطات اينترنتى سوئدى‌ها را به پارلمان سوئد بچپاند. مطابق يک رهنمود مصوب اتحاديه اروپا، اين کارى است که سوئد هم بايد انجام بدهد.

اين قانون همه اپراتورهاى سرويسهاى تلفنى و اينترنتى را مکلف ميکند که اطلاعات مربوط به هر نوع استفاده شهروندان از اين سرويس‌ها را ضبط و دستکم براى يک سال نگهدارى کنند تا هر وقت پليس و دادستانى خواستند (نيازى به حکم دادگاه نيست، هر وقت پليس دلش خواست) در اختيارشان بگذارند. از نظر تجاوز به حريم خصوصى مردم اين قانون بمراتب از قانون کنترل مکاتبات و مکالمات مردم (که براى خنثى جلوه دادنش آن را قانون FRA مينامند) بدتر و موهن‌تر است. قانون قبلى دستپخت توماس بودستروم وزير دادگسترى دوره حکومت حزب سوسيال‌دمکرات و حزب چپ بود که با معطلى و تأخير در زمان همين دولت در اوايل تابستان امسال به تصويب مجلس رسيد.Världsbanken: Ett större antal människor lever i extrem fattigdom i utvecklingsländer än vad som tidigare beräknats

Världsbanken har ändrat sin mätsticka för extrem fattigdom, från 1 dollar om dagen per person till 1,25 dollar.
Enligt organisationen levde 1,4 miljarder människor i extrem fattigdom, det vill säga på eller under 1,25 dollar om dagen 2005. Förra årets uppgifter grundade sig på 1 dollar om dagen, och då var siffran för 2005 "bara" 1 miljard.

Trots detta finns det ljus i tunneln. Utvecklingen av hjälpen till fattiga länder har gått framåt. 1982 levde 1,9 miljarder människor i extrem fattigdom enligt det nya sättet att räkna.
Det nya räknesättet baseras på att de globala prisuppgifterna har uppdaterats och det har visat sig att det är dyrare leva i utvecklingsländer än vad man tidigare räknat med.
Att den extrema fattigdomen är större än vad man tidigare trott kommer sannolikt att väcka krav på stora biståndsländer att mer aggressivt bekämpa fattigdomen och på världens länder att föra en politik som främjar de fattiga länderna. Världsbankens nye chefsekonom, Justin Lin, säger dock att det fortfarande är möjligt att nå FN:s mål om att halvera fattigdomen i världen till 2015.
DN 2008-08-27

بانک جهانی: در کشورهای در حال توسعه بخش بسيار بزرگتری از مردم در فقر مفرط بسر ميبرند، بسيار بيش از آنکه قبلا محاسبه شده بود.
بانک جهانی شاخصش را برای تشخيص سطح فقر مفرط از يک دلار در روز برای هر فرد، به يک دلار و ٢٥ سنت تغيير داده است. بنا بر محاسبات آنها، در سال ٢٠٠٥، يک ميليارد و چهارصد ميليون نفر در جهان در فقر مفرط بسر ميبرده‌اند، يا بعبارت ديگر با کمتر از يک دلار و ٢٥ سنت در روز زندگی ميکرده‌اند. در سال گذشته معيار تشخيص يک دلار بود و به اين ترتيب تعداد آدمهای اسير در چنگال فقر مفرط "فقط" يک ميليارد محاسبه ميشد.

با اين حال ادعا ميشود که کمک رسانی به کشورهای فقير توفيقاتی به همراه داشته است. در سال ١٩٨٢، اگر فقر مفرط را با همين شاخص جديد اندازه ميگرفتند، يک ميليارد و ٩٠٠ هزار دچار فقر مفرط بودند. مبنای اين تغيير شاخص اندازه‌گيری، ميزان قيمتهای جهانی است که تغيير کرده‌اند، و نشان داده شده است که زندگی در کشورهای در حال توسعه گرانتر از آنچيزی است که قبلا محاسبه ميشد. اين واقعيت که فقر مفرط وسيعتر از آنچيزی است که قبلا تصور ميشد، محتملا باعث بالا گرفتن مطالبه برای افزايش کمک رسانی از جانب کشورهای ثروتمند، و تعرضی‌تر شدن مبارزه عليه فقر در همه کشورهای دنيا ميشود که سياستهايی را در دستور بگذارند که به نفع کشورهای فقير باشد. سر-اقتصاددان جديد بانک جهانی، جاستين لين، ميگويد با همه اينها هنوز ميسر است که تا سال ٢٠١٥ به هدف سازمان ملل - يعنی رساندن سطح فقر به نصف سطح فعلی - دست يافت.
از روزنامه "اخبار روز" سوئد، ٢٧ اوت ٢٠٠٨

- شما ميتوانيد با روزی ١ دلار زندگی کنيد؟ با ٢ دلار يا ٥ دلار چه؟ با ١٠ دلار چطور؟ اگر ١٠ دلار در روز حد فقر باشد چند نفر در دنيا در فقر "زندگی" ميکنند؟ مگر دنيا چند نفر آدم دارد که دو ميلياردش با يک و نيم دلار و چهار ميلياردش بايد با ده دلار در روز شب را به صبح برساند؟ هيچ از خودتان پرسيده‌ايد که چرا اصولا فقر در اين مقياس ميلياردی توليد ميشود؟Fattigdomen ökar i USA

Över 37 miljoner amerikaner levde 2007 i fattigdom och nästan 46 miljoner saknade sjukvårdsförsäkring, visar färsk statistik från USA:s motsvarighet till Statistiska centralbyrån.
Det är en ökning med 800 000 personer som räknas till de fattiga, jämfört med året innan. Något paradoxalt minskade samtidigt antalet som stod utan sjukvårdsförsäkring med drygt en miljon människor.
Ledande analytiker ville inte dra några slutsatser utifrån förändringarna från ett år till ett annat, men utredarna bakom statistiken spår att fattigdomen fortsätter att öka i år.
Gränsen för fattigdom är en årsinkomst på motsvarande 135 000 kronor för en familj på fyra personer. Fattigdomen drabbar enligt rapporten i första hand barn. 18 procent av landets minderåriga lever under fattiga förhållanden.
DN 2008-08-27

فقر در آمريکا بيشتر ميشود
بيش از ٣٧ ميليون در آمريکا، در سال ٢٠٠٧ در فقر زندگی ميکرده‌اند و حدود ٤٦ ميليون نفر فاقد بيمه درمانی بودند. اين را ارقام جديد مرکز آمار آمريکا نشان ميدهد. اين رقم نشان ميدهد که تعداد فقرا ٨٠٠ هزار نفر، نسبت به سال ٢٠٠٦، افزايش يافته است. عجب اينکه در همين فاصله تعداد کسانی که فاقد بيمه درمانی بوده‌اند حدود يک ميليون کاهش پيدا کرده است. تحليلگران خبره تمايلی به نتيجه‌گيری از اين تغييرات يکساله از خود نشان نداده‌اند، اما کسانی که اين آمارها را تهيه کرده‌اند پيش‌بينی ميکنند که فقر در سال ٢٠٠٨ هم افرايش خواهد يافت.
مرزی که در شمارش فقرا مبنا قرار گرفته، درآمد ساليانه‌ای برابر ١٣٥ هزار کرون (تقريبا ٢٢ هزار دلار) برای يک خانواده چهار نفری است (تقريبا ١٥ دلار در روز برای هر نفر - مقايسه کنيد با معيار بانک جهانی برای فقر مفرط در جهان - يک دلار و ٢٥ سنت - در نوشته بالا). مطابق اين گزارش آماری، فقر در درجه اول گريبان کودکان را ميگيرد. ١٨٪ بچه‌های آمريکا در شرايط فقر زندگی ميکنند.
از روزنامه "اخبار روز" سوئد، ٢٧ اوت ٢٠٠٨

- برای رفع فقر ٤٠ ميليون از سکنه ثروتمندترين کشور دنيا، سازمان ملل ميخواهد از کدام کشورها صدقه بگيرد تا تعداد فقرا در آمريکا را تا سال ٢٠١٥ به ٢٠ ميليون تنزل دهد؟؟ آنها که ميگويند جواب فقر توسعه اقتصادی است، علت فقر ٤٠ ميليون نفر در آمريکا را چطور توضيح ميدهند؟De rika blir rikare och drar ifrån de fattiga

Segregationen ökar i Stockholms län. DN:s granskning av inkomstutvecklingen under 2000-talet visar att skillnaden mellan fattiga och rika kommuner i länet har växt.

Siffror som DN tagit fram med hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB) visar att inkomstskillnaden mellan befolkningen i den rikaste respektive fattigaste kommunen i Stockholm har ökat.

De som redan tjänar bra har ökat inkomsterna mest. I Vaxholm, Vallentuna och Danderyd har inkomsterna höjts 13-14 procent. De kommuner där inkomsterna är låga har däremot halkat efter. I Sigtuna, Nynäshamn och Botkyrka har inkomsterna stigit 7-8 procent.

DN:s siffror anger medianinkomst, jämför man medelinkomster är gapet ännu större. 2006 var medelinkomsten i Danderyd 467.800, i Botkyrka 223.900.

Tidigare studier av enskilda hushålls ekonomi har visat att klyftorna ökar i Sverige. Den geografiskt uppdelade statistik som DN sammanställt över Stockholms län är svår att jämföra med resten av landet. Med SCB:s hjälp har DN gjort en liknande uträkning och jämfört inkomster i den rikaste respektive fattigaste kommunen. Den visar att en Botkyrkabo år 2000 tjänade 70,8 procent av en Danderydsbos inkomst. År 2006 hade Botkyrkabons andel minskat till 67 procent. Samtidigt minskade skillnaden något mellan rikaste (Danderyd) och fattigaste (Borgholm) kommunen i riket. År 2000 hade en Borgholmsbo 63,5 procent av en medianinkomst i Danderyd, år 2006 var andelen 63,9 procent.
DN 2008-08-26

فاصله ثروتمندها از فقرا باز هم بيشتر ميشود
مجزا و دور شدن از هم در استان استکهلم بيشتر و بيشتر ميشود. تحقيق روزنامه "اخبار روز" (DN) در مورد تحول درآمدها در سالهای ٢٠٠٠ به بعد نشان ميدهد که تفاوت بين فقرا و ثروتمندان در اين استان زيادتر شده است. ارقامی که DN با کمک مرکز آمار سوئد SCB بدست آورده است نشان ميدهند که تفاوت درآمدها بين جمعيتهای ساکن فقيرترين و ثروتمندترين کمونهای استکهلم بيشتر شده است. کسانی که فی‌الحال بيشترين درآمد را دارند بيشترين افزايش درآمد هم نصيبشان شده است. در واکسهُلم Vaxholm، والنتونا Vallentuna و دنده‌ريد Danderyd درآمدها ١٣-١٤ درصد بيشتر شده. برعکس، کمونهايی که در آنها درآمدها کم بوده‌اند، از اين نظر عقب افتاده‌اند. در سيگتونا Sigtuna، نينس‌هامن Nynäshamn و بوت‌شيرکا Botkyrka درآمدها ٧-٨ افزايش يافته است.

آمار DN ميانه درآمدها را مبنا گرفته است، اگر ميانگين‌ها مبنا باشند، فاصله‌ها از اين هم بيشتر است. در سال ٢٠٠٦ ميانگين درآمد در دنده‌ريد ٤٦٨ هزار و ٨٠٠ کرون و در بوت‌شيرکا ٢٢٣ هزار و ٩٠٠ کرون بوده است.

مطالعات قبلی در مورد اقتصاد تک خانوارها نشان داده است که شکافها در کل سوئد رشد کرده‌اند. آمار مبتنی بر جغرافيايی که DN در مورد استان استکهلم تهيه کرده است را مشکل ميتوان برای مقايسه با بقيه کشور بکار برد. با کمک مرکز آمار، DN چنين محاسبه و مقايسه‌ای در مورد ثروتمندترين و فقيرترين کمونها انجام داده است. نتيجه اين است که در سال ٢٠٠٠ يک ساکن بوت‌شيرکا ٨/٧٠٪ يک ساکن دنده‌ريد درآمد داشته. در سال ٢٠٠٦ اين نسبت به ٦٧٪ تنزل کرده است. در عين حال تفاوت ثروتمندترين کمون (دنده‌ريد) و فقيرترين کمون (بوری‌هُلم Borgholm) در همين فاصلۀ زمانی کمتر شده. در سال ٢٠٠٠ يک ساکن بوری‌هُلم ٥/٦٣٪ درآمد يک ساکن دنده‌ريد را داشته است و در سال ٢٠٠٦ اين نسبت به ٩/٦٣٪ رسيده است.
از روزنامه "اخبار روز" ٢٦ اوت ٢٠٠٨Fler arbetslösa förra veckan

I slutet av förra veckan var 147 949 personer inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Det är en ökning med 1 290 personer jämfört med veckan före men 24 073 färre än motsvarande vecka i fjol.

Antalet personer som har arbete med stöd uppgick till 84.425, en minskning med 214 personer jämfört med föregående vecka och en minskning med 12.151 jämfört med motsvarande vecka i fjol. Samtidigt deltog 65.804 personer i program med aktivitetsstöd, en ökning med 532 personer jämfört med veckan före och en ökning med 17.148 jämfört med motsvarande vecka i fjol. Under veckan anmäldes 11.035 nya platser till landets arbetsförmedlingar. Det är en ökning med 186 jämfört med veckan före men 5.238 färre än motsvarande vecka i fjol.
DN 2008-08-25

هفته گذشته بيکاران بيشتر بودند
در آخر هفته گذشته ١٤٧ هزار و ٩٤٩ نفر بعنوان بيکار در مراکز کاريابی ثبت شده بودند. در مقايسه با هفته ماقبل، تعداد بيکاران ١٢٩٠ نفر بيشتر و در مقايسه با همين هفته در سال قبل، ٢٤ هزار و ٧٣ نفر کمتر بوده است.

تعداد کسانی که با کمک هزينه دولتی شاغل هستند ٨٤ هزار و ٤٢٥ نفر بوده که به نسبت هفته قبل از آن، ٢١٤ نفر کمتر و به نسبت همين هفته در سال قبل ١٢ هزار و ١٥١ نفر کمتر بوده است. در عين حال ٦٥ هزار و ٨٠٤ نفر در برنامه‌هايی با "حمايت مالی بمنظور فعاليت" aktivitetsstöd شاغل بوده‌اند که نشان دهنده ٥٣٢ نفر افزايش نسبت به هفته ماقبل، و ١٧ هزار و ١٤٨ نفر افزايش نسبت به سال قبل است. در طی هفته گذشته، ١١ هزار و ٣٥ شغل در کل مراکز کاريابی در کل کشور آگهی شده، که افزايشی برابر ١٨٦ شغل نسبت به هفته ماقبل و ٥ هزار و ٢٣٨ شغل نسبت به سال گذشته در همين هفته نشان ميدهد.Mer än var tionde elev obehörig

För att få söka till något av gymnasiets nationella program krävs minst betyget godkänd i tre ämnen - matematik, engelska och svenska.

Det klarade inte 11,2 procent av niondeklassarna i år. 8,5 procent fick inte godkänt i matematik, 6,8 procent missade i engelska och 4,6 procent i svenska. Samtidigt fick en större andel av eleverna mycket väl godkänt i samma ämnen. Inte sedan 90-talet har andelen obehöriga till gymnasiet varit lägre än 10 procent.
DN 2008-08-24

بيش از يک دهم دانش‌آموزان سوئد صلاحيت رفتن به دبيرستان را ندارند
برای درس خواندن در دبيرستانها دستکم مدرک قبولی در سه رشته رياضيات، انگليسی و سوئدی لازم است. ٢/١١ درصد کلاس نهمی‌های امسال نتوانسته‌اند از عهده اين کار برآيند. ٥/٨ درصد از رياضيات، ٨/٦ درصد از انگليسی و ٦/٤ درصد از سوئدی رد شده‌اند. در عين حال بخش بزرگتری از شاگردان در همين درسها نمره قبولی "خيلی خوب" گرفته‌اند. از سالهای ١٩٩٠ تا حال هيچوقت درصد ردی‌ها زير ده درصد نبوده است.


Lärare kräver statligt stöd för underkända
Två arga lärarfack vänder sig i dag till regeringen och kräver riktade statliga bidrag till grundskolan. Orsaken till ilskan är den stora och växande andel elever som inte lyckas ta sig in på gymnasiet.

11,2 procent av dem som gick ut nian i våras fick inte godkänt i svenska, engelska eller matematik. En del har läst upp sina betyg i sommar, men när höstterminen nu börjar är mer än var tionde elev utestängd från gymnasiets nationella program.

- Det är avgörande för svensk skola att vi snabbt vänder den här trenden, säger Per Wadman, vice ordförande i Lärarnas riksförbund, som i dag uppvaktar politiker runt om i landet. Man ska ha samma förutsättningar i skolan var man än bor i Sverige, och vilken socioekonomisk bakgrund man än har. Den väg vi ser på kort sikt är att staten omedelbart går in och ger riktade bidrag.

Lärarfacket tycker inte att kommunerna har lyckats ta sitt ansvar som huvudmän eftersom skillnaderna i studieresultat mellan olika grundskolor har ökat.
DN 2008-08-24

معلم‌ها خواستار کمک دولتی برای دانش‌آموزان مردود شده‌اند
دو اتحاديه خشمگين معلمان رو به دولت کرده و خواستار آنند که دولت به مدارس ابتدايی بودجه ويژه تخصيص بدهد. علت خشم آنها اين است که تعداد هر چه بيشتری از شاگردان موفق به رفتن به دبيرستان نميشوند. ٢/١١ درصد شاگردان کلاس نهم امسال در درسهای سوئدی، انگليسی و رياضی مردود شده‌اند. عده‌ای از آنها توانسته‌اند در امتحانات تجديدی تابستان قبول بشوند، اما در ترم پاييز درهای دبيرستانها بر روی بيش از يک دهم شاگردان بسته است.

پر وادمن، نايب رئيس اتحاديه سراسری معلمان خطاب به سياستمداران سراسر کشور ميگويد: برای مدارس سوئد مهم است که هر چه زودتر اين روند را معکوس کنيم. همه، صرفنظر از اينکه کجای سوئد زندگی ميکنند و صرفنظر از اينکه چه وضع اجتماعی يا اقتصادی‌ای دارند، بايد شرايط برابری در مدرسه داشته باشند. بعنوان راه حل کوتاه‌مدت بنظر ما دولت بايد وارد عمل شود و بطور معطوف به هدف کمک برساند.

اتحاديه معلمان بر اين نظر است که کمونها در پاسخگويی به مسئوليتی که در اين رابطه بعنوان صاحب‌کار دارند موفق نبوده‌اند چرا که تفاوتها در قبوليهای مدارس ابتدايی افزايش يافته است."اعتماد داشتن به مردم خوبست، کنترل کردن و استراق سمع مکالماتشان از آن هم بهتر"
"Förtroende är bra, men övervakning är bättre"


Kolla Svensk-Kinesiska Borderskapstelevisionen, CHTV.... andra, tredje – såld!
Nu säljs vårdcentralerna på AUKTION

De landstingsdrivna vårdcentralerna i Upplands-Väsby, Viksjö och Akalla ska säljas till högstbjudande. Orsaken är problem med läkarrekryteringen.
City 2008-08-21
(Problem som landstingen själva skapar genom att behandla vårdpersonalen som skit -KNWebb)

يک، دو، سه، فروخته شد! حالا بهداری‌ها را در حراجی بفروش ميرسانند!
بهداری‌های تحت اداره استانداری‌ها در اوپلندس-وسبی Upplands-Väsby، ويکشو Viksjö و آکلا Akalla (کمون ايرانی نشين استکهلم) به هر کس که بيشتر پول بدهد فروخته ميشود. علت؟ مشکل بودن استخدام دکتر!

علت وجود خود اين مشکل اين است که خود استانداريها با کادر پزشکی و درمانی مثل آشغال رفتار ميکنند. اول خودشان به عمد به سر تا پای مراکز درمانی و بيمارستانی ميشاشند تا وقتی اعلام کردند که خصوصی ميشود کسی صدايش در نيايد. با مدرسه‌ها هم قرارست همين کار را بکنند. با ديگر خدمات اجتماعی، با خانه‌های پيران، سرويسهای معلولين و ديگران هم همين کار را کردند. به اعتقاد دست راستی‌های نئوليبرال، جز سرمايه‌داران هيچکس نبايد صاحب هيچ چيز باشد، نه مردم، نه ارگانها و نهادهای انتخابی‌شان. کسی که برای سود آنها کار نميکند، نه بيمه ميخواهد، نه خانه، نه درمان، نه مدرسه، نه حتی کفن و دفن.Iran hotar hänga unga morddömda    ايران تهديد کرده است که جوانان محکوم به مرگ را دار ميزند
مطابق قوانين اسلامی ايران، پسران را از ١٥ سالگی و دختران را از ٩ سالگی ميشود مجازات کرد

Två unga män i Iran som gjort sig skyldiga till mord medan de ännu var under 18 år kommer sannolikt att hängas, i strid mot barnkonventionen. En av de två, kallad Amir, högg ihjäl en ung man "oavsiktligt" när han var 16 år, för snart tre år sedan, skriver tidningen Kargozaran. Dödsdomen mot honom är bekräftad i högsta juridiska instans och avrättningen väntas ske de närmaste dagarna. Den andre mannen, Amir Karim, dömdes till döden för mord för fyra år sedan, när han var 17. Ett överklagande har avvisats men ännu saknas beslut i högsta instans.

Iran har skrivit under konventionen om barns rättigheter, som förbjuder dödsstraff mot personer som begick brott före 18 års ålder. Iran hävdar att inga minderåriga avrättas i landet, men i vissa fall har mördare hängts efter det att de fyllt 18. Enligt iransk islamisk lag är en pojke straffmyndig vid 15 års ålder, en flicka redan vid nio. Såväl EU som internationella människorättsgrupper har försökt få Iran att höja straffmyndighetsåldern.
DN 2008-08-19Svenska skolor förfaller

På nästan tre av fyra skolor är luften så dålig att personal och elever får problem med huvudvärk och trötthet. Enligt en ny statlig rapport är det ingen på statlig nivå som tar frågan om skolmiljö på allvar, skriver SvD. Dessutom hade flera skolor fuktskador eller vattensystem med risk för legionellaspridning, enligt en rapport från Boverket och Energimyndigheten. Många skolor är också svåra att städa och ingen städning görs över axelhöjd. Det skulle kosta fem miljarder kr att rusta upp skolorna och förskolorna.
SVT 2008-08-18

مدارس سوئد دارند به مخروبه تبديل ميشوند
در سه چهارم مدارس کيفيت هوا بقدری بد است که شاگردان و پرسنل به سردرد و خستگی دچار ميشوند. روزنامه SvD مينويسد که در سطح دولت هيچکس نيست که اين مسأله را جدی بگيرد. بعلاوه مطابق گزارشی از اداره مسکن و اداره انرژی، بسياری از مدارس چنان نم‌کشيدگی و رطوبت و لوله‌کشی خرابی دارند که خطر شيوع لژيونلا را همراه ميآورد. نظافت بسياری از مدارس دشوار است و هيچ چيزی در ارتفاعی بيشتر از قد آدم تميز نميشود. تجهيز مدارس و کودکستانها پنج ميليارد کرون خرج دارد. از اخبار تلويزيون سوئد ١٨ اوت ٢٠٠٨

- رهنمود اين دولت به مردم حتما اين است که اگر مدرسه بهتر ميخواهيد اسم بچه‌تان را در مدارس خصوصی بنويسيد! مدرسه به دولت ربطی ندارد، به آنها هم بزودی چوب حراج ميزنيم!!Dåligt vatten dödar fler än väpnade konflikter

Under de senaste tio åren har fler människor dött som resultat av bristfällig sanitet än av väpnade konflikter. På årets Världs vattenvecka i Stockholm, då 140 experter samlas, handlar det om en utvecklingsfråga som ofta hamnar i skuggan. – Lika många barn som i 150 svenska skolklasser dör varje dag, säger Cecilia Martinsen, projektledare på Stockholm International Water Institute.

آب آلوده بيشتر از درگيريهای مسلحانه کشتار ميکند
در طی ده سال اخير تعداد آدمهايی که در اثر عدم دسترسی به آب آشاميدنی مرده‌اند از تعداد تلفات جنگها بيشتر بوده است. در هفته جهانی آب در استکهلم، که ١٤٠ کارشناس به همين مناسبت جمع شده بودند، اين موضوع که اغلب فراموش ميشود در مرکز توجه بود. سسيليا مارتينسون رئيس پروژه انستيتوی بين‌المللی آب در استکهلم ميگويد: هر روز به تعداد دانش‌آموزان ١٥٠ کلاس درس در سوئد، بچه در اين دنيا بر اثر آلودگی آب تلف ميشود.
City Stockholm 2008-08-18


Myndigheter vill skynda på utvisningar
اداره مهاجرت سوئد خواستار تسريع کار اخراج پناهجويان است (به دَرَک که سازمان ملل انتقاد دارد!)

Tvångsutvisningarna till Irak går långsamt. Bara två irakier i veckan utvisas. Den här veckan träffas Migrationsverket, Kriminalvården och Rikspolisstyrelsen i ett försök att lösa situationen.

De flesta asylsökande som inte åker hem frivilligt efter ett negativt besked går under jorden. I Stockholms län till exempel, som tagit över 3 600 ärenden från Migrationsverket, har 3 400 personer avvikit och är nu efterlysta. När det gäller så kallade Dublin­ärenden, där den asylsökande först kommit till ett annan land och ska utvisas dit, håller sig varannan person undan utvisning.

I februari i år skrev den svenska regeringen ett återtagandeavtal med Irak och efter det var det meningen att tvångsutvisningarna skulle ta fart. Att det sedan inte blivit så beror bland annat på att polisen fortfarande i stort sett bara använder sig av en enda transportväg till Bagdad, via Frankfurt och Amman. Och flygbolaget Lufthansa, som är det bolag man anlitar, tar bara en deportör per dag. Även flytten av kriminalvårdens transporttjänst från Göteborg till Arvidsjaur har haft en fördröjande effekt, enligt avdelningschefen Per Löwenberg på Rikspolisstyrelsen.

I våras var det huvudsakligen polisen som eskorterade utvisade, vilket tog hårt på polisens resurser. Nu åker också Kriminalvårdens transportörer med till Bagdad. Mellan 2 000 och 3 000 poliser har utbildats i så kallad inre utlämningskontroll med sikte på att kunna hitta flera gömda asylsökande. - Vi drar i de trådar som finns när vi får ett utvisningsärende från Migrationsverket, men det lönar sig lite, säger Per Löwenberg.

Vid halvårsskiftet låg 19 600 oavgjorda ärenden på Migrationsverket bord, av dem gällde 8 718 irakier. Cirka två tredjedelar av irakiernas ansökningar avslås, vilket betyder att drygt 6 000 irakier ska utvisas, "Det finns anledning befara att många av de irakier som nu får avslag på sin ansökan i framtiden kommer att avvika", skriver Migrationsverket i sin prognos till regeringen nu i augusti.
DN 2008-08-17Utvisningar kritiseras av FN    اخراج پناهجويان از سوئد مورد انتقاد سازمان ملل است

Sverige utvisar afghaner till Kabul, trots att de inte har någon anknytning dit. Nu kommer kritik från FN:s flyktingorgan UNHCR.

- Att tro att man överlever ensam i Kabul är inte förnuftigt, säger UNHCR:s Hans ten Feld.

Migrationsöverdomstolen beslutade tidigare i somras att avvisa en man som kommer från en mycket osäker del av Afghanistan till Kabul.

Detta trots att mannen inte har någon anknytning till staden och saknar ett socialt nätverk där. Fallet är prejudicerande och nu riskerar fler afghaner att avvisas till storstäder de inte har anknytning till. Men UNHCR delar inte domstolens uppfattning om att det går att leva ett drägligt liv utan att ha ett socialt nätverk i Kabul.

I ett brev vädjar de till domstolen att tänka om. "Att återvända till platser där individen inte härstammar från eller har släktband kan göra det omöjligt att upprätthålla livsuppehälle", skriver de bland annat. Hans ten Feld, chef för UNHCR i Norden och Baltikum, pekar på flera faror som kan drabba återvändande i Kabul.

- Självmordsbombningar drabbar främst civila. Dessutom kidnappas människor som varit i väst i syfte att pressa pengar från anhöriga. Har man ingen familj eller släkt som skyddar en har man mycket svårt att överleva i Afghanistan, säger han till TT.

Wahid Rahimi utvisades till Kabul i mars i år. Han bodde visserligen där också innan han flydde, men har nu ingen som tar hand om honom i staden.

- När jag utvisades sade de att jag skulle få hjälp när jag kom fram. Men ingen hjälpte mig. Till slut fick jag skjuts från flygplatsen av en taxichaufför som lät mig bo hos honom i några nätter.

Nu överlever Rahimi på bidrag han får från privatpersoner. Ett mordförsök som var anledningen till att han flydde från Kabul gör att han har ont i ben och rygg.

- Jag hade en relation med en tjej som var bortlovad till en annan man. Då sköt den andre mannen mig med en kalasjnikov, säger Wahid Rahimi.

Han risker fortfarande att dödas av mannen. Han är dessutom ständigt rädd för att någon ska få veta att han bott i ett västland och kidnappa honom.

Just nu finns flera afghaner i Sverige som har fått besked om att de ska utvisas till Afghanistan. Thabo 'Muso är juridiskt ombud för flera av dem.

- Jag har varit ombud för tio flyktingar som sänts tillbaka till Kabul. Bara två har stannat där sedan de kom fram. Då kan det inte vara speciellt säkert, säger han till TT.

Migrationsminister Tobias Billström vill inte kommentera migrationsöverdomstolens beslut, men menar att Sveriges system fungerar. (oavsett om de avvisade överlever eller ej - KNs översätting)
DN 2008-08-14FRA-lagen (övervakningslagen) anmäls till EU-kommissionen

FRA-lagen inskränker på EU:s regler om fri rörlighet. Det tycker Robin Lööf, forskare på Europeiska universitetet i Florens, som har valt att anmäla lagen till EU-kommissionen.

Robin Lööf tycker att FRA-lagen strider mot EU-rätten, rapporterar Sveriges Radio Ekot. En advokat som befinner sig utomlands och representerar en klient i Sverige riskerar att bli avlyssnad.

- FRA-lagen är unik i det att den möjliggör konstant övervakning av kommunikation, säger han till SR.
DN 2008-08-13FRA-lagen (övervakningslagen) dyr för gemene man

FRA-lagen kan ge högre abonnemangskostnader för bredband och telefoni. All kabeltrafik måste från och med nästa år gå via samverkanspunkter där FRA hämtar sin information. De extra kostnaderna får kabelbolagen stå för själva, vilket i förlängningen kan drabba gemene man.

Kabelbolagen får i och med FRA-lagen investera i ny utrustning samt öka sin kompetens och information för att kunna leda den utländska kabeltrafiken via samverkanspunkterna.

De extra kostnader som förändringen kommer att innebära får företagen stå för själva. Det i sin tur kan leda till högre kostnader för bredband och telefoni och samtidigt vara en nackdel för de svenska bolagen i en konkurrenssituation med utländska företag.

I propositionen om FRA beräknade regeringen att den totala kostnaden för alla inblandade kommer att ligga på 75 miljoner kronor, skriver tidningen. Det tror Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör för IT- och telekomföretagen, inte räcker. Enligt henne finns det ännu en stor osäkerhet.

FRA-lagen har debatterats flitigt den senaste tiden och kommer att träda i kraft den första januari 2009.
DN 2008-08-13٨٠ نفر از خانم هایی که دراعتراضات پارک ملت تهران دستگیر شده‌اند همچنان در زندان اوین بسر ميبرند

بنابه گزارشات رسیده از بند زنان زندان اوین در حدود ٨٠ نفر ازخانمهایی که در جریان اعتراضات روز جمعه ٢٤ خرداد ماه که در پارک ملت تهران روی داد دستگیر و در بازداشت بسر ميبرند.
سنین دستگیر شدگان از ١٦ سال تا بیش از ٦٠ سال ميباشند. تعداد زیادی از آنها از عابرین پیاده ميباشند که دستگیر شده‌اند. در حال حاضر تعدادی از آنها از زمان دستگیری تا به حال در سلولهای انفرادی بند زنان بسر ميبرند. زنان و دختران دستگیر شده اعتراضات اخیر را از سایر زندانیان این بند جدا کرده‌اند.
خانمهای دستگیر شده در حین انتقال به زندان و در زندان مورد شکنجه‌های فیزیکی مامورین وزارت اطلاعات قرار گرفته‌اند، و در سلولها، چند برابر ظرفیت آن زندانی جا داده‌اند. افراد دستگیر شده در شرایط سختی بسر ميبرند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، دستگیری گسترده اعتراضات اخیر را محکوم ميکند و خواستار آزادی فوری تمامی دستگیر شدگان است و از سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به دستگیرهای گسترده و خودسرانه در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
٦ تیر ١٣٨٧ برابر با ٢٦ ژوئن ٢٠٠٨
2008-06-27 pejvakzendanyan.blogfa.com


Israeliska militärer begår rutinmässigt övergrepp mot palestinska fångar,
enligt en rapport från den israeliska medborgarrättsgruppen PCATI, kommittén mot tortyr i Israel.

Organisationen anklagar samtidigt armén för att vara "nästan totalt likgiltig" inför anklagelserna.

I rapporten vittnar 90 palestinier som greps vid razzior i juni 2006 och oktober 2007 samt flera israeliska soldater. Enligt rapporten utövade militären våld, i bland så grovt att det gav svåra skador, mot de tillfångatagna när de var bakbundna. Bland de drabbade fanns också minderåriga.
DN 2008-06-22Sverigedemokraterna över spärren
اگر امروز انتخابات باشد، حزب شبه نازيست "دمکراتهاى سوئد" در مجلس صاحب کرسى ميشود

Sverigedemokraterna är över spärren för att ta plats i riksdagen, visar Sifos senaste väljarbarometer.
Enligt Sifo i juni stöder 4,2 procent SD, 0,2 procentenheter mindre än kristdemokraterna. Gränsen för riksdagsplats är fyra procent och det är första gången partiet går över den gränsen i en Sifo.

Oppositionspartierna s, mp och v leder fortfarande i opinionen över de fyra regeringspartierna, nu med 53,6 mot 40,2 procent. Förändringarna är dock små jämfört med Sifos majenkät och ligger inom felmarginalen.

Så här fördelar sig väljarsympatierna i procent, förändring sedan maj inom parentes: v 5,4 (+ 0,3), s 41,6 (— 2,0), mp 6,6 (+ 1,0), c 5,5 (— 1,0), fp 7,7 (+ 0,7), m 22,6 (+ 0,5), kd 4,4 (— 1,2), SD 4,2 (+ 0,8) och övriga 2,1 (+ 0.8).

Sifo frågade 1.888 väljare 2—12 juni vilket parti de skulle röstat på om det vore val i dag. 14,8 procent uppgav inte något parti.
DN 2008-04-06Gatuvåldet har ökat med 30 procent استکهلم: در عرض ٣ سال خشونت خيابانى ٣٠٪ افزايش يافته است
På bara tre år har antalet våldsoffer som besöker norra Europas största akutmottagning, den på Södersjukhuset (SÖS) i Stockholm, ökat med 30 procent. Nära vartannat offer är under 24 år, skriver Svenska Dagbladet.
De riktigt unga offren under 18 år har ökat från nära noll år 1999 till 16 procent av de skadade förra året, enligt en kommande rapport.
SVT Text 2008-04-06


IT-jättar till angrepp mot spaningslagen
غولهاى تکنولوژى اطلاعات قانون استراق سمع سوئد را به باد حمله گرفته‌اند

Den svenska FRA-lagen passar bäst i diktaturer som Kina och Saudiarabien. Det anser sökmotorjätten Google. Går lagen igenom tänker Google aldrig placera servrar i Sverige. Telekomjätten Telia Sonera har redan flyttat servrar från Sverige.

سخنگوى گوگل ميگويد قانون جديد سوئد که به "اداره راديويى ارتش" FRA اختيار ميدهد همه مکالمات و ترافيک کامپيوترى شهروندان را گوش کند براى کشورهاى ديکتاتورى چون چين و عربستان سعودى خوب است. اگر پارلمان سوئد اين قانون را تصويب کند گوگل هرگز سِرورى در سوئد نصب نخواهد کرد. شرکت تلفن خصوصى شده سوئد Telia همه سرورهايش را از سوئد بيرون برده است که مشتريانش را از شر جاسوسان دولت سوئد حفظ کرده باشد.
DN 2008-06-15

Skillnaderna mellan barn ökar

Hälften av alla barn till ensamstående föräldrar med utländsk bakgrund lever i vad Rädda Barnen definierar som fattigdom, enligt årets barnfattigdomsrapport från organisationen.

- Till exempel fanns det sju gånger så många fattiga barn i Rosengård i Malmö än i bättre bemedlade Torslanda i Göteborg 1991. 2005 var de 20 gånger så många. Segregationen ökar, säger Kalle Elofsson, programhandläggare på Rädda Barnen.

Som fattiga definierar Rädda Barnen familjer som är berättigade till socialbidrag, oavsett om de utnyttjar det eller ej.

Barn som lever i familjer som har det knapert kan ofta inte delta vid skolresor, utflykter och andra avgiftsbelagda aktiviteter i skolan, enligt Rädda Barnen.

- Även om många familjer har en buffert och barnen drabbas sist, så har de inte råd med några extra utgifter. Det kan handla om allt från ett ritblock eller simhallsbesök för 70 kronor till en resa till Auschwitz för 3.000 kronor, säger Elofsson.

Nu uppmanar Rädda Barnen regeringen att ändra skollagen och göra skolan helt fri från avgifter. I dag får enstaka och obetydliga avgifter förekomma, men det tolkas alltså på olika sätt i olika skolor.

Föreningen uppmanar också socialminister Göran Hägglund (kd) och regeringen att göra analyser av hur statsbudgeten påverkar barnen. Kommuner uppmanas att slopa avgifter för musikskolor och simhallsbesök.

Rädda Barnen har sedan 2002 genomfört årliga studier som speglar förändringar i barns ekonomiska utsatthet på riks- och kommunnivå. Rapporten bygger på statistiska uppgifter till och med 2005.
DN 2008-03-25Krigshot mot Iran fördöms av USA och Israel
تهديد عليه ايران هم توسط آمريکا و هم اسرائيل محکوم شد

Både USA:s och Israels regeringar tog på söndagen avstånd från den israeliske transportministern Shaul Mofaz hot om ett snart israeliskt angrepp mot Iran. Yttrandet bidrog till att driva upp oljepriserna mot rekordnoteringar. - DN 2008-06-09

- Om det går att öka profiterna med flera miljarder bara med en kort intervju och några ord, varför ska det inte vara beställningsjobb och varför ska man inte betala arvode till ärade politiker för sådana intervjuer, undrar man.

هم دولت آمريکا و هم دولت اسرائيل يکشنبه پيش از اظهارات شائول موفاز درباره حمله قريب‌الوقوع اسرائيل به ايران، اظهار ناخرسندی کردند. اين تهديد باعث شد که قيمت نفت ناگهان باز هم بالاتر برود و باز هم رکورد بشکند. - از روزنامه اخبار روز سوئد

- اگر با چند جمله ميشود چند ميليارد ديگر به سود کمپانی‌های نفتی اضافه کرد، چرا اين مصاحبه‌ها سفارشی نباشد، و چرا وزراء و مصاحبه‌گران محترم برای طرح بموقع اين نظرات مواجب نگيرند؟
Många brott anmäls aldrig
Brottsoffer låter bli att polisanmäla många brott. Endast var fjärde våldsbrott och bara 13 procent av sexualbrotten anmäls, visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet.
Den bristande anmälningsviljan beror på att många tror att polisen ändå inte lyckas gå till botten med vad som hänt, enligt rapporten. Enligt Brårapporten anmäls endast 13 procent av sexualbrotten och drygt hälften av egendomsbrotten. Och i fall av misshandel där offer och gärningsman känner varandra kontaktar bara 25 procent av de utsatta polisen. DN 2008-06-04

Sweden will host the first Iraq Compact Annual Review Conference in Stockholm on 29 May 2008
ميثاق بين‌المللى با عراق يا قصّابان مردم عراق؟


٢ اردیبهشت ١٣٨٧ - ٢١ آوريل ٢٠٠٨
دانشجويان دانشگاه صنعتى سهند تبريز در اعتراض به رفتار توهين آميز مسؤولين دانشگاه با دختران دانشجو دست به اعتراض زدند.


گزارش، عکس و بیانیۀ جمعی از دانشجویانِ دختر دانشگاه صنعتی سهند تبریزNio aktivister anhållna: Skulle hejda utvisning
Jouråklagare har anhållit nio aktivister som stört trafiken på Bromma flygfält i Stockholm. Samtliga tillhör nätverket Ingen människa är illegal och de befann sig där för att förhindra den uppmärksammade avvisningen av en 23-åring till Eritrea.

Beslutet att avvisa mannen till Eritrea har fått stark kritik från både FN:s sekretariat för mänskliga rättigheter (UNHCHR) och Amnesty International. I rapporter från såväl Amnesty International som Utrikesdepartementet beskrivs hur situationen för mänskliga rättigheter i Eritrea är extremt dålig och att tortyr är vanligt förekommande. Om det berättar varken TT, DN eller Sveriges Television, däremot påpekar de att 'ett regeringsplan med näringsminister Maud Olofsson ombord kunde inte lyfta' på grund av händelsen!

Publicerad i Dagens Nyheter 2008-04-16
Gå in på www.ingenillegal.org och läs mer.
Dagens ETC: Sverige avvisar till diktaturens EritreaOmkring 100 000 sjukskötare och åldringsvårdare i Danmark gick i strejk i natt med krav på högre lön

Med strejken vill sjukskötarna driva igenom sina krav på högre löner. Arbetsgivaren har tidigare erbjudit en löneförhöjning på 12,8 procent på tre år, men skötarna vill ha en höjning på 15 procent. Sjukskötarna kräver att vårdspersonal i den offentliga sektorn på längre sikt ska ha lika lön som privatanställda med samma utbildning.

svenska.yle.fi 2008-04-16

Snart är det vår tur: gå in på LÖNEUPPRORET 2008
Och lyssna: Det är dags att säga stopp!تفنگهايتان را روغنکاری کنيد! گرسنگان از گرانی ارزاق بجان آمده‌اند.
مباشران به صاحبان دنيا هشدار ميدهند: مردم گرسنه نشسته نميميرند، طغيان ميکنند!

The rise in the price of foodstuffs has triggered demonstrations and riots in several countries

People will not be sitting dying of starvation, they will react. - Jacques Diouf, Food and Agriculture Organization
Food riots have erupted in countries including Haiti, Egypt, Cameroon, Ivory Coast, Senegal, Burkina Faso, Ethiopia, Indonesia, Madagascar, the Philippines and Haiti in the past month
In Pakistan and Thailand, army troops have been deployed to avoid food being seized from fields and warehouses
Prices in these countries for foodstuffs such as rice, wheat, sorghum and maize have doubled

Food prices and global unrest    Unesco calls for agriculture reform - Aljazeera
UN report demands urgent action on soaring food prices - The Independent
 Nio av tio svenskar vill hellre ha bättre vård, skola och omsorg än sänkt skatt.
Åtta av tio är öppna för att betala högre skatt än nu, om sjukvården blir bättre för alla. Det visar en färsk opinionsmätning. Undersökningen är beställd av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Den gjordes i februari av företaget Synovate, skriver Göteborgs-Posten på nätet.

Deltagarna ställdes bland annat inför scenariot att den egna kommunen, eller det egna landstinget, skulle göra ett mycket bra ekonomiskt resultat kommande år. Vill man då helst få sänkt skatt, eller ökad kvalitet i olika verksamheter?
- Nio av tio svarande ville hellre ha bättre skola, sjukvård eller äldreomsorg, jämfört med att betala mindre i skatt. Åtta av tio gav samma svar om barnomsorgen. På dessa områden var skillnaderna mellan olika grupper av svarande ganska små.

Om det gällde kollektivtrafik eller fritidsverksamhet föredrog två av tre att få bättre kvalitet. Hälften svarade på samma sätt om kulturverksamhet. På en annan fråga angav 66 procent att de "absolut" kunde tänka sig att betala högre skatt för att alla ska få tillgång till bättre sjukvård. 19 procent svarade "ja, kanske", medan 14 procent svarade nej.
DN 2008-04-08

Bekräftat igen: Riksdag o regering representerar kapitalet - inte svenska folket.Mor och dotter knivskurna i Skogås

Tidigt på tisdagsmorgonen blev två kvinnor, mor och dotter, knivskurna i en lägenhet i Skogås söder om Stockholm. Maken har gripits som misstänkt för mordförsök.
Kvinnan är 41 år, dottern 19 och pappan 59. 59-åringen misstänks för mordförsök och grov fridskränkning, uppger Södertörnspolisen. Kvinnorna är allvarligt skadade, men läget är stabilt för dem båda.
DN 2008-04-08


محمود صالحى کارگر قهرمان و سازش ناپذير آزاد شد!
يکشنبه ٦ آوريل ٢٠٠٨


Annika Marcus, chef för HSAN: "Folk accepterar inte att man kan bli sjuk och dö!"
Antalet patienter som anmäler läkare eller vårdpersonal till HSAN, Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsnämnd, bara ökar. Varje år avgörs tusentals ärenden. Annika Marcus, chef för HSAN (som är löntagare hos samma arbetsgivare som ska ge folket sjukvård), är kritisk till att så många anmäler vården.
City Stockholm 2008-04-02

Kort o gott: Betala dina skatter och håll käften. Alla kommer att dö, med eller utan vård - det måste man acceptera!Friskolelärarna är ofta obehöriga - Varannan lärare saknar rätt utbildning.
Lärarna är sämre och färre. Friskolorna dumpar elever de inte kan stötta i den kommunala skolan. Fristående skolor har färre och sämre utbildade lärare än den kommunala motsvarigheten.
City 2008-04-02 s2-3


21-åring hade sex med barn – frias
Mannens försvar: Den 12-åriga flickan var sminkad!
Tjugoettåringen hade sex med en tolvåring men frias av Malmö tingsrätt. Han trodde hon var äldre, berättade han för rätten och tillade att flickan var sminkad och välutvecklad. Rätten anser att av det som framkommit kan den inte fälla 21-åringen. Därmed befrias han också från ett skadeståndskrav på 85 000 kronor. Metro 2008-04-02

Svensk lag:
1. Sex med barn klassas som våldtäkt.
2. Sminkade och välutvecklade personer är - i lagens mening - alltid vuxna.
3. Våldtäcktmannen själv avgör vem som är vuxen och vem som är barn.
4. Våldtäktsfall skall hanteras av jurister med 'Djupa kunskaper i ämnet'.Poliser halshögg friska kattungar
Kattungarna misshandlades till döds med kofot och morakniv och kastades sedan upp i ett träd. Frias helt av både åklagare och arbetsgivare.
Metro Stockholm 2008-04-01 sid 3
پليسها توله گربه‌هاى صحيح و سالم را گردن زدند
گربه‌ها را با ديلم و چاقو شکنجه کردند و کشتند و بعد جسد مثله شده‌شان را به بالاى درخت پرت کردند. پليسها را هم دادستانى و هم کافرمايشان تبرئه کرده‌اند.
از روزنامه مترو استکهلم ١/٤/٢٠٠٨

Våldsamhet och blodtörstighet är tecken på friskhet och kompetens - hos poliser i alla fall!
خشونت و علاقه به خونريزى علامت سلامت و صلاحيت است - دستکم در مورد پليس اينطور است.اين عکس را يک رهگذر با تلفن موبيلش گرفته است.

زنى در تهران توسط پليس اسلامى بخاطر بدحجابى "امر به معروف" شده است!

جانيانى که اين کار را در ملاء ميکنند در خفاى شکنجه‌گاه‌هايشان چه بر سر مردم ميآورند؟

خدايشان هم نميتواند بدادشان برسد، وقتى اين مردم ستمديده دوباره بپا خيزند.
Ökad social misär bland unga vuxna
Fattigdom, psykisk ohälsa och självmordsförsök ökar bland unga vuxna. Andelen fattiga i åldersgruppen 20—29 år har nästan fördubblats på knappt 20 år. Mer än var femte av de yngsta lever under fattigdomsgränsen.
- Vi ser också en trend mot allt senare etablering. Det dröjer länge innan unga får arbete och bostad samtidigt som den psykiska ohälsan och fattigdomen ökar. Vi kan notera att allt pekar åt samma håll, säger Danuta Biterman, projektledare för Socialstyrelsens rapport Folkhälsa och sociala förhållanden, till Svenska Dagbladet.

Även psykiska besvär som ängslan, oro eller ångest ökar bland unga män, men mest i gruppen unga kvinnor. Nästan var tredje kvinna i åldersgruppen 16—24 år lider i dag av besvären, nära en fördubbling med tio år tidigare. Även antalet självmordsförsök ökar i dessa grupper.

Fortfarande är arbetslösheten 2,5 gånger så hög bland invandrare än bland personer som är födda i Sverige och vars föräldrar också är det, rapporterar tidningen.
Dagens Nyheter 2008-03-27Bush stoppar lag mot skendränkning
Bush vetoes bill to ban waterboarding

USA:s president George W Bush lägger in sitt veto mot ett lagförslag som förbjuder skendränkning och andra kontroversiella och brutala förhörsmetoder. Förslaget har godkänts av kongressen. Metoden har fördömts som olaglig tortyr av många kongressmedlemmar, av människorrättsgrupper och av andra länder.

The goal of waterboarding, which has been used in interrogations at least since the time of the Spanish Inquisition, is to create the sensation of drowning without causing death. The subject is strapped to an inclined board, immobilized with his head positioned lower than his feet. In some cases, a piece of cloth or cellophane is placed over the subjects face and water is repeatedly poured over it, triggering a gag reflex and choking the subject. In other cases, the subject's head is submerged under water or his mouth is forced open and water is poured down his throat.
2008-03-09 03:38


Männen får jobben
Kvinnor förlorar i kampen om en fast anställning
Allt fler får fast jobb i Sverige. Allt fler svenska män.

– Inte överraskande, eftersom regeringens politik går ut på att stimulera fler jobb i privat tjänstesektor och färre i offentlig, där många kvinnor jobbar, säger Josefin Brink, riksdagsledamot för vänsterpartiet. I december förra året fick 92 000 fler svenskar jobb än samma period förra året. Men jobben är inte jämnt fördelade mellan könen –tvärtom. Ökningen för kvinnor var 36 000, för männen hela 52 000.

Jobben går främst till branscher som handel, kommunikation och företagstjänster (jobb som IT-tekniker, städare och finansjobb) – traditionellt manliga områden, enligt Torkel Brinkenfeldt på Statistiska centralbyrån. Dubbelt så många män som kvinnor har fått nystartsjobb.

Metro Stockholm 2008-01-30Försäkringskassan litar inte på doktorn

Under ett par års tid har det varit väldigt mycket på jobbet – väldigt mycket. Plötsligt vaknade jag många gånger per natt, orken tröt och almanackan kändes som en kvarnsten runt halsen. En anhörig tvingade i väg mig till doktorn. Jag blev sjukskriven från samma dag och är så fortfarande. Utbränd, sa doktorn. Han måste skriva något annat för att Försäkringskassan inte godkänner utbrändhet som anledning till sjukskrivning.

I går, sju veckor senare, får jag ett brev från Försäkringskassan där man vänligt meddelar att man vill utreda om jag ändå inte kan arbeta och att det kommer att ta 30 dagar att utreda. Ett avgrundsdjup öppnar sig. Jag har aldrig haft sjukpenning, och den gång jag efter nästan 30 års arbete behöver vård och sjukskrivning ifrågasätts jag av Försäkringskassan.

För att orka jobba vidare i cirka 20 år behöver jag bli frisk och hitta verktyg för att inte gå i samma fälla igen. Men då kanske inte mitt läkarintyg skulle ifrågasättas å andra sidan. Jag skräms av samhällets syn och av hur reservationslöst vi blir behandlade. Tro inte att du kan känna trygghet den dagen du behöver det. Det får du fixa själv!
EVA

Om kapitalet inte kan utnyttja dig, så är du inget värt: ARBEIT MACHT FREI!Färdtjänsten slängde av Jeanette, 12
När Marilou skulle åka hem från Astrid Lindgrens barnsjukhus med sin rullstolsburna dotter Jeanette, 12, blev de avkastade från färdtjänstbussen.

– Han kallade oss jävla utlänningar, säger Marilou Patino.
– Jag mår inte alls bra. Min dotter har inte kunnat sova ordentligt, säger hon. Jeanette och mamma Marilou Patino var nära en katastrof när de åkte färdtjänst från sjukhuset i fredags.

Tolvåriga dottern Jeanette sitter i mammas knä. Intill står en liftmaskin. Jeanette är gravt handikappad, rullstolsburen och äter genom en slang. Hon är beroende av ständig hjälp. I fredags hade de varit på Astrid Lindgrens barnsjukhus och skulle hem till Bandhagen med färdtjänst. – Chauffören ville inte hjälpa min dotter upp på rampen. Han var sur, väldigt otrevlig och obehaglig, säger Marilou, ursprungligen från Filippinerna.

Chauffören anklagade dem för att sitta och prata skit om honom på sitt språk. – Det gjorde vi inte. Jag förklarade att min dotter är svårt sjuk och måste ha kramp- och astmamedicin. Marilou, Jeanette och hennes svenska assistent trodde inte det var sant när chauffören vände bussen och körde tillbaka till sjukhuset. När han hastigt drog ned rullstolen med den nu krampande Jeanette i var katastrofen nära. – Han slet så att rullstolen hamnade på rampkanten. Jag mår inte alls bra. Min dotter har inte kunnat sova ordentligt.

Metro Stockholm 2008-01-23 - sid 3120 irakier dödades varje dag under kriget
- Ny rapport visar att 151 000 irakier dött till följd av kriget mot USA
- Mellan 2003 och 2006 fick runt 151 000 irakier sätta livet till i våldet som följt på USA:s invasion av landet enligt en ny rapport.

Världshälsoorganisationen WHO och Iraks myndigheter har gjort en omfattande undersökning som baserar sig på intervjuer med över 9 000 hushåll i nästan 1 000 samhällen över hela Irak.

Studien, som publiceras på tidskriften New England Journal of Medicines hemsida, konstaterar att våld har blivit den vanligaste dödsorsaken för irakiska vuxna män. Över hälften av dödsfallen har inträffat i huvudstaden Bagdad.

Trots att studien är så omfattande poängterar upphovsmännen att deras uppgifter är osäkra, eftersom det är svårt att få korrekta siffror i en konfliktsituation. Antalet döda sägs ligga mellan 104 000 och 223 000, men alla intervjuer till studien kunde inte genomföras. Siffror från projektet Iraq Body Count kom fram till att 80 000 civila irakier dödats sedan invasionen. - Metro 2008-01-10 sid 12

På toppen av Champions League: Familjen Bush vinner - ingen annan familje har lyckats att döda så många av Iraks civilbefolkning i modern tid. Inte ens familjen Hussein. - Kolla bidragen från den store George Bush.
 Polisens råd till misshandeloffret Nidal:
"Lär er hantera era män bättre"

Senast brodern blev hotfull och våldsam ringde Nidal 112. - Polisen skickade ingen bil. Jag frågade polisen om hon hört talas om hedersmord och blev chockad över hennes svar: "Det händer i Irak, inte i Sverige."
Systrarna fick också höra att invandrarkvinnors måste lära sig att hantera "sina män".

Polisen: "Hedersmord händer inte i Sverige"

Det beskedet fick Nidal och hennes syster Zajnad när de i panik kontaktade polisen för att få skydd undan sin våldsamme bror. Polisen struntade i Nidals larm om sin våldsamme bror Fick höra att invandrarkvinnor måste lära sig hantera "sina män".
– Hora! Du är en skam för familjen. Jag skäms över er.
Det är exempel på vad Nidal och hennes syster Zajnad brukar få höra från sin bror. Och det har inte stannat vid ord. – Det går inte att räkna hur många gånger han slagit oss. Det har pågått under hela vår uppväxt, säger systrarna som i dag är i 30-årsåldern. Förra söndagen var Nidal hos sin mamma i Skärholmen. Brodern var hemma på besök och under kvällen skulle systern Zajnad ansluta.
Flydde ut på gatan
Plötsligt blev brodern hotfull och våldsam och Nidal tvingades fly ut på gatan. Utan skor och ytterkläder ringde hon 112. – Jag var så klart väldigt stressad men försökte föklara situationen. Men den kvinnliga polisen sa att hon tyckte jag var ”väldigt otrevlig”. Till slut lovade hon att skicka en bil. I samma veva anlände Zajnad. – Vår bror var ensam med mamma i lägenheten och vi var väldigt rädda att han skulle slå henne. Det har hänt förut, säger Zajnad, som försökte få brodern att ge sig av medan Nidal gömde sig utanför porten. I lägenheten blev hon själv hotad. När brodern till slut gick tog han med sig moderns nyckelknippa. – Då hade det gått ungefär 40 minuter sedan samtalet till polisen utan att någon kommit, säger Nidal.
Skickade ingen bil
Systrarna ringde åter polisen. – Jag frågade varför det inte kommit någon bil och fick veta att de inte skickat någon. Sen började hon ställa frågor om vårt ursprung. I det läget tog Zajnad över samtalet. – Jag frågade polisen om hon hört talas om hedersmord och blev chockad över hennes svar: ”Det händer i Irak, inte i Sverige.” Systrarna fick också höra att invandrarkvinnor måste lära sig att hantera ”sina män” och att de måste lära sig att bete sig som svenskar.

Zajnad och Nidals samtal med polisen finns inspelade på band. Efter att City begärt ut inspelningarna har banden belagts med sekretess och polisen själva inlett en förundersökning.

Fotnot: Nidal och Zajnad heter egentligen något annat.
City - Stockholm, Måndag 12 novermber 2007Lär känna en överlägsen människoart…
Handikappad blev torterad till döds
"Jag har aldrig sett något liknande" - Kriminalinspektör Lars-Inge Franksson
Tonårspojkar med nazistsympatier åtalade för mord TORTYR.

En 55-årig handikappad man misstänks ha torterats till döds av tre tonårspojkar med starka nazistsympatier. Enligt förundersökningen slog de mannen med flera olika tillhyggen, bland annat ett basebollträ en motorcykelhjälm och knogjärn. De filmade också mordet med mobilkamera, samtidigt som de gjorde "sieg heil"-hälsningar.

Dessutom avbröt de tortyren två gånger. Första gången gick de för att äta middag. Sedan gick de hem och chattade med varandra. Klockan 0.14 skrev de: "e vi klara med han eller ge han en rejel omgång imorgon?". De återvände några timmar senare – och misshandlade mannen till döds. I går (2007-10-09) åtalades två tonårspojkar för mordet på 55-åringen vid Attunda tingsrätt.

Metro-stockholm 2007-10-10محمود صالحى را دريابيد
Jailed Iranian trade unionist requires urgent medical treatment

نجيبه صالحزاده: وضع جسمى محمود صالحى وخيم است. او را در پروسه‌اى قرار داده‌اند که بشدت خطرناک است. آگاهى من بر روحيه عالى همسرم به هيچوجه از تشويش عميق من نميکاهد.

براى کسب اطلاعات از حال محمود صالحى به سايت فرزند ارشد او، سامرند و يا به سايت کميته دفاع از محمود صالحى رجوع کنيد.

شماره حساب نجیبه صالح زاده همسر محمود صالحی جهت دریافت کمکهای مالی
سقز - بانک تجارت - بلوار کشاورز - کد بانک 112
شماره حساب 1125193567
به نام نجیبه صالح زاده .
Gang rape releases cause Aboriginal fury

Australia, December 10, 2007 - Revelations that a judge released nine people who had been found guilty of raping a 10-year-old girl because she "probably agreed to have sex" have sparked a massive round of soul-searching within Australia about the problem of abuse within Aboriginal communities.

The issue emerged into the spotlight this morning when Australian media reported that Sarah Bradley, a district court judge, had placed six of the offenders, who were juveniles at the time of the rape, on 12-month probation and recorded no convictions against them. She also suspended six-month prison sentences for the three other offenders, aged 17, 18 and 26.

Ms Bradley told the offenders in her sentencing remarks that it was illegal to have sex with anyone younger than 16, but that the victim in this case "was not forced and she probably agreed to have sex with all of you."


Judge Sarah Bradley decided that
a 10 year-old rape victim "had probably agreed to have sex".
Times Online 2007-12-11 Sådant händer aldrig i Sverige: I. Vi har inga Aboriginer. II. Åklagarna själva lägger ner fallen.

يک گروه ٩ نفره که دسته جمعى به يک دختر ١٠ ساله تجاوز کرده‌اند، تبرئه شدند
استراليا ١٠ دسامبر - خانم سارا برادلى، خانم قاضى‌اى که عکسش را در بالا ملاحظه ميکنيد، عاملين تجاوز دسته جمعى يک گروه ٩ نفره را به يک دختر ١٠ ساله تبرئه کرده است به اين دليل که بنظر او "احتمالا دخترک ابوريجينى خودش به اين کار راضى بوده است"! اين حکم دادگاه سر و صداى زيادى در استراليا براه انداخته است.

"بشر"، سفيد پوست، بور، چشم آبى و مسيحى است و "حقوق بشر" قطعا شامل حال يک دختر بچه سياه که از نژاد بشر نيست نميشود. در سوئد هم همينطور است، اما در سوئد نظاير اين افتضاحات قضايى تکان دهنده ابدا اتفاق نميافتد - چون اولا هيچ "ابوريجينى" ساکن سوئد نيست، و ثانيا اين نوع پرونده‌ها اصولا به دادگاه بُرده نميشود.
Student demonstrations in Iran - For Freedom and Equality - 2007-12-04.
Arrested and still in jail: Viktoriã Jamšidi, Mehdi Gerãylu, Nãder Ahsani, Anuše Ãzãdbar, Ilnãz Jamšidi, Behruz Karimzãde, Sa'id Habibi, Ali Sãlem, Ali Kolã'i, Amir Mehrzãd, Mohsen Qamin, Yunes Mir-Hoseyni, Milãd Omrãni, Ãbed Tavãnce, Sadrã Pir-Hayãti, Ruzbeh Safšekan, Sa'id Ãqãm-Ali, Ruzbehãn Amiri, Nasim Soltãn-Beygi, Mahsã Mohebbi, Keyvãn Amiri-Elyãsi, Hãdi Sãlãri, Amir Ãqã'i, Faršid Farhãdi-Ãhangarãn, Sa'id Ãqã-Xãni, Oxtãy Hoseyni, Soruš Hãšempur, Hãmed Mohammadi, Ãraš Pãkzãd, Milãd Mo'ini, Behrãng Zandi, Hasan Ma'ãrefi, Peymãn Pirãn, Majid Ašraf-Nežãd... and many more.


More pictures from Iran-Telegraph: 1     2     3     4     5     video
2007-12-09 02:49

Fler unga ringer och vill tala om övergrepp

 • 64 % av flickorna och 22 % av pojkarna på gymnasiet har utsatts för olika typer av övergrepp som blottning eller tafsande.
 • Samtal om sexuella övergrepp av jämnåriga eller personer under 18 år ökar till Bris och Rädda barnen.
 • 17 % av alla misstänkta för våldtäktsbrott under 1990-talet var mellan 15 och 20 år.
 • Sexualundervisning på skolorna är mycket olika. Trots att det varit ett obligatoriskt ämne i drygt 50 år utbildas bara 6 % i det på lärarhögskolan.
 • En undersökning bland 1200 elever visade att 1-2 procent av etniska svenskar och 27 % av invandrarflickorna var befriade från sexualkunskap.
City Stockholm, 2007-11-20

سوئد: جوانان، سکس و تجاوزات جنسی

 • ٦٤٪ دختران و ٢٢٪ پسران دبيرستانی مورد نوعی تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند (تجاوزات خفيف هم جزو اين آمار هست، مثلا کسی آنها را دستمالی کرده يا آلت تناسلی‌اش را نشان آنها داده است). [دوره دبستان در سوئد ٩ سال و اجباری است، دوره دبيرستان ٣ سال و اختياری. -مترجم]
   
 • تعداد تماسهای تلفنی برای گفتگو درباره تجاوزات جنسی از جانب همسالان و اشخاص زير ١٨ سال، به سازمانهای Bris (حق کودک در جامعه) و Rädda barnen [نجات کودکان Save the Children]، در حال افزايش است.
   
 • ١٧٪ از کليه مظنونين به ارتکاب "زنای به عُنف" (våldtäckt, rape) در دهه ١٩٩٠ از گروه سنی ١٥ تا ٢٠ ساله بوده‌اند.
   
 • آموزش جنسی در مدارس بسيار مختلف و متفاوت است. عليرغم اينکه آموزش جنسی از ٥٠ سال پيش در مدارس سوئد اجباری بوده و هست، فقط ٦ درصد دانشجويان دانشکده تربيت معلم برای اين کار تعليم ميبينند.
   
 • نتايج تحقيقی که در بين ١٢٠٠ شاگرد مدرسه انجام شده است نشان ميدهد که ١ تا ٢ درصد سوئدی‌های سامی، و ٢٧ درصد دختران مهاجر شاگرد مدرسه از شرکت در آموزش سکس معاف بوده‌اند. [از آنجا که دختران روس و فنلاندی و امثالهم هيچ مشکلی با شرکت در کلاسهای سکس ندارند بايد فرض کرد که دختران خانواده‌های مسلمان باعث اين رقم فوق‌العاده بالای ٢٧ درصدی هستند. بعبارت ديگر اکثر خانواده‌های مسلمان مانع شرکت دخترانشان در کلاسهای آموزش جنسی ميشوند. مرد بلد باشد کافی است! کار زن تمکين است، اين هم آموزش لازم ندارد، فوقش کتک لازم دارد. -مترجم]
اصل مطلب از نشريه City Stockholm - ٢٠ نوامبر ٢٠٠٧Liza vinner Svenska litteraturpriset!

Svenska folket har röstat fram Liza Marklund till vinnare av Svenska Litteraturpriset.
Förutom äran tilldelas Liza även 100 000 kronor.

- Att svenska folket röstat fram mig som segrare känns förstås fantastiskt roligt, säger Liza Marklund.

Helena Bergström tog emot priset i direktsändning av Gert Fylking, programledare på Rix FM. Med i studion var även Leila Qaraee som driver Kvinnors nätverk i Bredäng, en stödförening för invandrarkvinnor och tjejer som drabbats av våld och hedersvåld, som Liza Marklund skänker vinstpengarna till.

ليزا مارک‌لوند، برنده جايزه ادبيات امسال، ١٠٠ هزار کرون جايزه همراه اين مدال را به ليلا قرايى بنيانگذار و دبير شبکه زنان اهدا کرد.

مبتکر اين جايزه راديوى RixFM سوئد است اما ژورى آن مردم هستند. اين جايزه در رشته‌هاى مختلف، هر سال به نويسندگان و هنرمندانى اهدا ميشود که مردم آنها را بعنوان بهترين انتخاب کرده باشند.

مادام‌العمر ٢٠٠٧، وصيت نوبل ٢٠٠٦، گرگ سرخ ٢٠٠٣، پُر بيننده‌ترين وقت ٢٠٠٢، بهشت ٢٠٠٢، استوديو سکس ١٩٩٠، بمب‌انداز ١٩٩٨، پناهنده ٢٠٠٤، مخفى‌شدگان ١٩٩٥، در جهنّم براى زنانى که به همديگر کمک نميکنند دخمه‌اى مخصوص هست ٢٠٠٥ ... از جمله کتابهاى منتشر شده ليزا هستند. ليزا از سال ٢٠٠٤ آمباسادور سوئد در بنياد کودکان سازمان ملل متحد Unicef هم هست.

در برنامه اهداى اين جايزه، ليزا بعلت سفر، حضور نداشت. هلنا برى‌استروم بازيگر مشهور و محبوب سوئدى که از طرف ليزا جايزه را تحويل گرفت و به ليلا داد، همانجا فى‌المجلس از شبکه زنان تقاضاى عضويت کرده است.

ليزا مارک‌لوند به خبرنگاران گفته است:
«من در طى چند سال از اين امکان بهره‌مند بوده‌ام که شاهد کارهاى ليلا باشم و بدانم که چه کار ارزشمندى ميکند. احساس خيلى خوبى دارم از اينکه ميتوانم به اين ترتيب او را در کارهايى که براى زنان مهاجر صدمه‌خورده انجام ميدهد حمايت کنم، چرا که حالا اين پولها به دست کسانى برميگردد که بيش از هر کس ديگر به آن نياز دارند...»

* Liza Marklund
* Expressen: Behrang Behdjou
2007-11-09 09:45


Nätverket mot hedersrelaterat våld bjuder in till vittnesbörd

Söndagen den 11 november. Kl. 12:00-16:00
ABF huset, Brantingsalen, Stockholm
Anmäl Din eller Din organisations deltagande till:
Maria Hagberg0733-484400
Inger Stark0706-194124
Anita Dorazio0708-162 161

Svenska regeringen bryter mot mänskliga rättigheter då de utvisar asylsökande kvinnor, barn och HBT-personer till verkställande av dödsdomar som har sin grund i hedersrelaterat våld.


' Läs hela texten

Kvinnoparti bildat i Indien
تأسيس حزب زنان در هندوستان

NEW DELHI. Kamp mot korruption och fattigdom står högst upp på dagordningen för Indiens nya kvinnoparti, förutom uttalade kvinnofrågor som aborter av flickfoster och bruket av hemgift vid giftermål, som försvårar tillvaron för indiska kvinnor.

Nästan hundra kvinnor har varit med om att grunda Förenade kvinnofronten och nu hoppas de engagera fler genom att utmana de gamla, mansdominerade partierna, som hunnit skaffa sig vanrykte som korrupta.

Kvinnopartiet kommer inte att ta emot finansiellt stöd av företag, bara av enskilda personer, förklarar Suman Krishan Kant, som är en av partiets grundare och änka efter en tidigare vicepresident. Partiet kommer inte heller att förse väljare med alkohol.

Kvinnopartiet siktar på att ställa upp med kandidater i lokalval i delstaterna Gujarat och Himachal Pradesh i år och i nationella val 2009.

Enligt kvinnopartisterna är endast omkring åtta procent av de indiska folkvalda kvinnor, mot ungefär 17 procent i genomsnitt i andra länder.    ;Publicerad 16 oktober 19:34 - DN.se

دهلی نو: مبارزه عليه فساد و فقر در صدر وظايف حزب جديد زنان هند است، بعلاوه مسائل اعلام شده ديگری همچون سقط جنين وقتی نوزاد دختر باشد، مهريه و جهيزيه در ازدواج و غيره که روزگار را بر زنان هند تلخ کرده‌اند...
          تقريبا ١٠٠ زن در جلسه مؤسس اين جبهه متحد زنان شرکت داشتند و دست‌اندرکاران اميدوارند که بتوانند با به مبارزه طلبيدن احزاب کهنه‌ای که اکثريتشان را مردان تشکيل ميدهند و بخاطر فساد بدنام شده‌اند، زنان بيشتری را به صف خود بکشانند.
          سومان کريشان کانت، يکی از پايه‌گذاران حزب ميگويد: "حزب زنان" از هيچ شرکتی کمک مالی قبول نميکند، فقط از اشخاص. "حزب زنان" مشروب هم بخورد رأی دهندگان نميدهد...
         اين حزب قصد دارد در انتخابات محلی امسال در ايالتهای گـُجَرات و هيماچال پرادِش و همچنين انتخابات سراسری سال ٢٠٠٩ بطور فعال شرکت کند. آنطور که فعالين اين حزب ميگويند فقط ٨٪ مقامات منتخب محلی را زنان تشکيل ميدهند، ميانگين اين رقم در کشورهای ديگر ١٧ درصد است.
             به نقل از روزنامه اخبار روز - ١٦ اکتبر


We have no gay people in Iran!

President Mahmood Ahmadinejad


Arbetare kollapsar i indisk H&M-fabrik
کارگران در کارگاه "هِنِس و مائوريتس" در هندوستان از فرط فشار کار از هوش ميروند

Metro 2007-09-04: Brittisk tidning slår larm om dåliga arbetsförhållanden

INDIEN. Hennes & Mauritz anklagas återigen för att utnyttja arbetskraft i Indien. I en av fabrikerna som H & M använder sig av kollapsar 15 personer om dagen av den pressade arbetstakten, enligt en undersökning av The Guardian.

Den brittiska dagstidningen har undersökt arbetsförhållandena på textilfabriker i Bangalore i Indien. På Gokaldas Exports, Indiens största klädexportör som förser bland andra Hennes & Mauritz med färdigsydda kläder, tjänar en arbetare 16 kronor per niotimmars dag.

På en fabrik uppger en anställd som syr kläder för H & M att hon fick kläder kastade i ansiktet när hon inte levde upp till produktionsmålet. Hon berättar också för tidningen att 15 arbetare om dagen kollapsar av tempot och måste uppsöka läkarvård.

Kedjan fick i våras kritik av nätverket för att arbetare i Bangladesh inte klarade sig på sina löner. TT

روزنامه مترو استکهلم ٤ر٩ر٢٠٠٧: يک روزنامه انگليسى آژير خطر را درباره شرايط بدِ کار بصدا درآورده است.
هندوستان: شرکت سوئدى H&M بار ديگر متهم شده است که از نيروى کار در هندوستان بهره‌کشى ميکند. در يکى از کارخانه‌هايى که سفارشات H&M را انجام ميدهد هر روز ١٥ کارگر از فرط فشار کار از هوش ميروند.

روزنامه انگليسى گاردين شرايط کار را در شرکت گوکالداس بنگلور، که بزرگترين شرکت صادر کننده لباس در هندوستان است بررسى کرده است. اين شرکتى است که از جمله لباسهاى سفارشى H&M را تأمين ميکند. در اين شرکت کارگران ١٦ کرون (٢ دلار) براى هر روز کار ٩ ساعته دريافت ميکنند!

در يکى از کارخانه‌ها، يکى از زنان کارگر که لباسهاى سفارشى H&M را ميدوزد ميگويد يکبار وقتى لباسهايى که دوخته بودم به حدنصابى که براى توليد تعيين شده بود نرسيده بود، آنها را به صورتم کوبيدند. او براى گاردين تعريف کرده که هر روز ‌١٥ نفرى از کارگران بعلت شدت و سرعت کار بايد به درمان پزشکى متوسل شوند.

H&M که يک فروشگاه زنجيره‌اى است و شعب متعددى در همه دنيا دارد در بهار سال پيش هم از جانب شبکه کارگران در بنگلور بخاطر دستمزدهاى ناچيزى که به کارگران ميدهد مورد انتقاد قرار گرفته بود.

٭ اگر ميخواهيد بدانيد که شرکت سوئدى H&M در سال گذشته چند ميليارد کرون سود بُرده و ميخواهيد سود آنها را با مزد کارگرانشان مقايسه کنيد، به گزارش مالى H&M رجوع کنيد.
٭ اگر ميخواهيد بدانيد شرايط کار طاقت فرسا در کارگاههاى هندوستان چه ربطى با جيبهاى پرپول سهامداران شرکتهايى از قبيل H&M دارد به کار مزدى و سرمايه مارکس مراجعه کنيد.
٭ اگر ميخواهيد بدانيد چرا هيچ صدايى از LO و ساير سازمانهاى به اصطلاح کارگرى در کشورهاى راقيه در نميآيد، به گزارش مالى LO نگاه کنيد تا ببينيد چند ميليون کرون از سهام امثال H&M در مالکيت آنهاست، و خود آنها بعنوان صاحبان سهام هر ساله چقدر از استثمار کارگران سود ميبردند.
٭ اگر ميخواهيد درباره فساد اشرافيت کارگرى در کشورهاى صادر کننده سرمايه بخوانيد به مقاله امپرياليسم، بالاترين مرحله سرمايه‌دارى لنين رجوع کنيد.

2007-09-07 10:54


برگ تهوع‌آور ديگرى از تاريخ ننگين اسلام سياسى


2007-09-06 22:13


Självmordsförsök är mer än dubbelt så vanligt bland unga kvinnor i åldrarna 15–24 år som bland unga män i samma ålder.
اقدام به خودکشى در بين دختران و زنان ١٥ تا ٢٤ ساله، دو برابر مردان متعلق به همين گروه سنّى است.
از هر ٤ دختر تين‌ايجر، يک نفر دچار افسردگى است.

Tre av tio unga tjejer mellan 16 och 24 år känner ängslan och oro. Var fjärde tonårstjej är ofta nedstämd, mer än var tredje har ofta huvudvärk. Stress och press är vanliga orsaker.

Fortsatt är det de unga flickorna som är mest utsatta bland svenska ungdomar, enligt ungdomsstyrelsens årliga rapport Ung i dag 2007 som presenterades i går. Självmordsförsök är mer än dubbelt så vanligt bland unga kvinnor i åldrarna 15–24 år som bland unga män i samma ålder. Självmorden minskar i befolkningen som helhet, men inte bland unga.

– Många unga upplever skolan som en stressrelaterad arena och många är väldigt oroliga för sin framtid. Individualiseringen gör att det är väldigt mycket upp till individen att göra de val som gör att du får ett bra liv. Det i sig skapar en stress, säger Inger Ashing, chef för nationell och kommunal ungdomspolitik på ungdomsstyrelsen.

Andelen unga killar mellan 13 och 18 år som uppger att de har huvudvärk eller ont i magen varje dag eller flera gånger i veckan ökade mellan 2004 och 2005, enligt den statistik från Socialstyrelsen som rapporten tar upp.

Hur unga vuxna mår påverkas mycket av deras livssituation. Unga som har ett arbete eller studerar mår generellt bättre än de som är arbetslösa. Möjligheterna att skaffa egen bostad påverkar också hur de unga mår. Trots att arbetslösheten sjunker är den fortsatt hög bland ungdomar. – Många unga lever i en ekonomiskt utsatt situation. Utan fast inkomst är det svårt att ha råd med ett eget boende, säger Inger Ashing.

Metro Stockholm - fredag 2007-08-17Amnesty: Iran avrättar barnförövare
حکومت اسلامى ايران رکورددار اعدام کودکان

Iran är i princip det enda landet i världen som avrättar fångar som begick brott när de var barn. Vissa av dem är fortfarande minderåriga när de avrättas hävdar Amnesty International. Enligt en rapport som Amnesty presenterat, har 24 personer avrättats i Iran sedan 1990, för brott som de begick när de var minderåriga. Elva av dessa var under 18 år när dödsdomen verkställdes. Amnesty kallar Irans agerande för "skamligt" och kräver ett stopp.
Publicerad 27 juni 2007 - SVT.se

Since 1990 Amnesty International has documented 53 executions of child offenders in nine countries: China, the Democratic Republic of Congo, Iran, Nigeria, Pakistan, Saudi Arabia, Sudan, the USA and Yemen. Several of these countries have changed their laws to exclude the practice. Executions of child offenders represent a tiny fraction of the total of executions worldwide recorded by Amnesty International each year. The USA and Iran have each executed more child offenders than the other seven countries combined and Iran has now exceeded the USA's total since 1990 of 19 child executions.
Executions of child offenders since 1990

بايد به وکلاى ديگرى که براى کودکان در ايران تقاضاى مجازات اعدام ميکنند جايزه نوبل ديگرى دادHemliga CIA-dokument släppta

USA:s underrättelseorgan CIA har hävt hemligstämpeln på dokument som beskriver organisationens olagliga spionaktiviteter i USA från 50-talet till 70-talet. De finns nu på internet De 693 sidorna erbjuder en glimt från en annorlunda tid och en mycket annorlunda organisation, säger CIA-chefen Michael Hayden i ett uttalande. Dokumenten berättar i detalj om övervakning av studenter, avlyssning av journalister, mordplaner och mänskliga experiment. De ingår i utredningar som startades pga fd CIA-agenters inblandning i Watergateskandalen.
SVT.se
The CIA's Family Jewels
2007-06-30 02:23


Kontroll av kvinnors klädsel på iranska flygplatser
کنترل لباس زنان در فرودگاههاى ايران

En kontroll av kvinnors klädsel på iranska flygplatser i maj resulterade i att 50 kvinnor nekades att kliva ombord. De var inte klädda på korrekt islamskt sätt. Dessutom delades varningar ut till 17 135 kvinnor som inte klätt sig efter reglerna, och 850 av dessa tvingades att lämna en skriftlig försäkran om bättring. - Expressen den 7 juni 2007 sid 27

نتيجه کنترل لباس زنان در فرودگاههاى ايران در ماه مه اين بوده که از سوار شدن ٥٠ زن به هواپيما ممانعت شده است. آنها لباسشان اسلامى نبوده است. بعلاوه به ١٧ هزار و ١٣٥ زن که مطابق مقررات لباس نپوشيده بودند اخطار شده و ٨٥٠ نفرشان مجبور شده‌اند تعهد کتبى بدهند که وضع لباس پوشيدنشان در آينده بهتر شود. - به نقل از روزنامه اکسپرسن سوئد

Iranska kvinnors frälsare
Det visar sig att iranska hizbullahs officiella besök i Sverige och deras umgänge med Sveriges makthavare, Carl Bildt och vice statsminister Maud Olofsson bland andra, har gett bra resultat. Hoppas på ännu intimare relationer mellan svenska och iranska ayattollor i framtiden.
معلوم ميشود ديدارهاى رسمى وزراى دولت اسلامى ايران با دولتمردان سوئد، از جمله با کارل بيلت و خانم مائود اولفسون، نتايج خوبى ببار آورده است. اميدواريم در آينده روابط آيت‌الله‌هاى ايران و سوئد از اين هم گرمتر بشود.
2007-06-09 14:05


1 av 3 sd-politiker är beroende av bidrag
Får bidrag – för miljoner - Var femte folkvald sverigedemokrat är sjukpensionär

De tycker att invandringen kostar för mycket. Men lever själva på bidrag. Sverigedemokraternas politiker har fått mer än 3,7 miljoner kronor i understöd – sedan valet.

På sverigedemokraternas mandat sitter i dag 246 personer. 204 av dessa, 82,9 procent, är i arbetsför ålder. Av dessa 204:
- har 26 en taxerad inkomst på mindre än 50 000 kronor.
- uppbär en av fem (19,6 procent) sjuk- och aktivitetsersättning.
- är en tredjedel (34,3 procent) beroende av bidrag för sin försörjning.

aftonbladet.se 2007-05-18Nationaldemokrater vill starta dagis

Nationaldemokraterna i Södertälje vill starta en etniskt helsvensk förskola i kommunen, skriver Länstidningen i Södertälje. Enligt partiets ledare Marc Abramsson kan planerna konkretiseras om några år. Föräldrar till omkring tio barn ska ha anmält sitt intresse.
- Det skulle vara väldigt fint att ge dem en bra start, en svensk start. Men också där man skulle dra ner på genuspedagogiken och andra konstiga idéer som man försöker indoktrinera barnen med, säger Abramsson.

Utbildningsnämndens ordförande, Thomas Johansson (s), förfäras över planerna.
- Det de vill ha är apartheid, säger han om partiets planer.
Dagens Nyheter

'Nasse' från vaggan! I jämlikhetens namn skall Utbildningsnämnden bevilja Nationaldemokraterna tillstånd, tycker vi. Det är ingen konstighet. Andra fascister i Sverige har ju både tillstånd och bistånd...
2007-05-10 22:33I augusti börjar Persson sitt nya jobb som ”senior advisor” på pr- och kommunikationsföretaget JKL. Lönen är hemlig. Bolagets vd Anders Lindgren betecknar sin nya medarbetare som en ”drömrekrytering”.

Som statsminister hade Persson inga högre tankar om pr-konsulter och lobbyister. Så sent som i sitt avskedstal på socialdemokraternas extra partikongress i mars sa han: ”Lobbyisterna arbetar för det gamla. Framtidens lösningar har inga lobbyister.”

I ett demokratital 1997 undrade Persson om beslutsfattare blir förda bakom ljuset av de ”lejda opinionsbildarna, de som ena dagen säljer sina tjänster till ett företag, andra dagen till ett politiskt parti?

Perssons inkomster
* Till och med den 5 oktober i år har Göran Persson rätt till statsministerlon på 121 000 kronor i månaden.
* Fran den 6 oktober har Göran Persson rått till full statsrådspension på 55 770 kronor i månaden.
Ur City-Stockholm 9 maj

Byter Göran Persson sida?
Nej! Han har alltid varit på kapitalets och NÄRINGSLIVETs sida, (f.d. 'SAF').
Vill ni veta vad pr-bolag, typ JKL, sysslar med? Manufacturing Consent [Tillverkning av samtycke] (Edward S. Herman and Noam Chomsky), eller kolla videon på YouTube, Wake the F Up! Imposing necessary illutions, "Concision" in the US Media
2007-05-09 23:39Barbari på frammarsch...

Våldsvåg i Irak efter stening. Den brutala steningen av en irakisk flicka som hade förälskat sig i "fel" man har lett till en våldsspiral i norra Irak. Den 17-åriga Doaa Khalil Aswad från Beshika i norra Irak tillhörde religionen yazidi. Hon stenades till döds av manliga släktingar för att hon rymt från familjen för att gifta sig med en muslimsk man.

Mordet har lett till en våldsvåg i vilken 23 äldre fabriksarbetare har skjutits till döds och 800 hotade yazidistudenter tvingats fly från sitt universitet i provinsen Mosul, skriver brittiska tidningen The Independent.

Filmsekvenser av mordet på flickan har lagts ut på internet och visar hur omkring 2.000 människor, ledda av flickans bröder och släktingar, attackerar henne med tunga stenar och cementblock. Beväpnad och uniformerad polis står och tittar på och ingen försöker att hjälpa henne.

Den brutala avrättningen ledde till hot om hämnd och när hämnden kom var den skoningslös. Den 23 april var en buss med fabriksarbetare på väg till Beshika när den stoppades av flera bilar. Bilarna var fulla av beväpnade män som bad de kristna passagerarna att lämna bussen. De övriga kördes till en stad i norra delen av Mosul där de ställdes upp på rad och sköts till döds. Hämndmorden ledde till demonstrationer i Beshika och såväl sunnimuslimer som kurder befarar ytterligare hämndaktioner.

Dagens Nyheter 7 maj
2007-05-08 12:13تظاهرات استکهلم در اعتراض به ديدار رسمى وزير امور خارجه دولت ضد مردمى ايران، با وزير امور خارجه و ديگر مقامات دولت دست راستى سوئد. دوشنبه هفتم مه ٢٠٠٧
آلبوم عکسهاى سايت ايران تلگراف


The Guardian: Hoon admits fatal errors in planning for postwar Iraq
Brittisk minister medger ödesdigra Irakfel

Storbritannien och USA begick ödesdigra misstag i planeringen för vad som skulle hända efter invasionen i Irak 2003, medger Geoff Hoon som då var brittisk försvarsminister.
     Hoon räknar i en intervju upp en rad misstag i planeringen och oförmåga att påverka nyckelpersoner i USA:s regering vilket resulterade i anarkin i Irak. Han och hans kolleger var oeniga med sina motparter i Washington vid viktiga beslut och de underskattade vicepresidenten Dick Cheneys roll, säger Hoon i tidningen The Guardian på onsdagen.

Dagens Nyheter 2007-05-02 23:24Kvinnonet.org according to AlexaUngdomar mår sämre än sina föräldrar
Dagens tonåringar tillhör den första generation som växer upp med sämre hälsa än sina föräldrar.

Bland dagens 16-17-åringar görs fyra gånger fler självmordförsök än bland 16-17-åringarna år 1980. Nästan tre ånger fler känner ängslan, oro eller ångest. Dubbelt så många är feta eller överviktiga och fler gör aborter.

Under lång tid med ståndigt bättre levnadsnivå var det självklart att den yngre generationen fick det bättre. Dagens unga är den första generationen som mår sämre än sina föräldrar.

Siffrorna bygger på flera rapporter som Svenska Dagbladet ställt samman.

SVT Text 106 Sön 29 apr 2007Gömda flyktingar riskerar miljonskuld för sjukvård

Gömda flyktingar undviker ofta sjukvården. De är rädda för angiverieller höga kostnader eftersom de inte har rätt till fri sjukvård. Men vid förlossningar och livshotande situationer tvingas de söka vård. Och skulderna till landstinget kan uppgå till fem- och sexsiffriga belopp.

Landstingpolitikerna beslutade i augusti förra året att flyktingarna när de väl fått uppehållstillstånd skulle få slippa betala skulden. Men en privatperson överklagade och i måndags vann han i länsrätten. Landstinget får inte avskriva fordringarna.

Stockholm City
2007-04-19 19:10"Vaccin" mot sexdebut fungerar inte
Amerikanska skolelever som deltagit i särskilda projekt för att främja avhållsamhet har inte senare sexdebut än andra jämnåriga. Det visar en utvärdering som kongressen gjort.

Den amerikanska regeringen satsar runt 176 miljoner dollar (1,2 miljarder kr) varje år på att lära 11-12-åringar att de inte ska ha sex före äktenskapet. Flera hundra utbildningsprogram pågår.

Kritikerna hävdar att det vore bättre att lägga pengarna på sexualundervisning. Men ansvariga tjänstemän drar slutsatsen att budskpet bör upprepas oftare och högre upp i årskurserna.
SVT Text söndag 15 april
2007-04-15


Kapitalistiskt Initiativ -
För att kunna påverka och ifrågasätta näringslivet har Gudrun Schyman tillsammans med frilansjournalisten Mia Odabas köpt aktier några av Sveriges allra tyngsta börsbolag: Investor, SEB, Skanska, Volvo, Ericsson, SAS, Telia Sonera, JM, H&M och Kinnevik.
tv4.se
2007-03-20 22:47


Kvinnor fick de lägsta löneökningarna
80 procent av de som arbetar i kommunerna är kvinnor, många av dem i låglöneyrken. Det är också i kommuner och landsting som lönerna höjdes minst förra året, enligt Medlingsinstitutet.
Medlingsinstitutets lönestatistik
Löneskillnader mellan män och kvinnor, yrke för yrke
2007-03-20 22:33


اولین ۸ مارس دانشگاه تهران را با فریاد اتحاد بین جنبش کارگری و زنان آغاز کردیم
و با سرود انترناسیونال است نجات انسان‌ها به پایان بردیم.


در زمانه ای که زن دیگر حتی نیمه انسان نیست. زن دیگر هیچ نیست ما فریاد زدیم نه! زن همه چیز است. زن یعنی زندگی! زن یعنی انسان!

به نقل از وب‌لاگ فؤاد شمس
!رهايى زن رهايى جامعه است
مصاحبه راديو صداى زنان با فؤاد، ٢٥ فوريه ٢٠٠٧ بخش اول بخش دوم
2007-03-09 16:53الناز انصاری بازداشت شد...

اين خبر را عابد توانچه امروز يکشنبه چهارم مارس در سايت خود منتشر کرده است. بنا به خبر ديگرى همين امروز دستکم ٣٦ زن مبارز در تهران بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دستگير شده‌اند. آخرين نوشته الناز در وب‌لاگش ديروز شنبه منتشر شده است. او دو هفته پيش با راديو صداى زنان مصاحبه مستقيم تلفنى داشت. ...نگذاريد اين مردگان از گور برخاسته باز هم فرزندان رشيد اين مردم را به اسارت بگيرند.

2007-03-04 20:33For information and action:
A Prisoner's Father: I Am Losing My Son, Can You Do Something?

Somaye Bayanat
Somaye Bayanat, wife of the Ahmad Batebi. She was snatched from the streets and detained during 3 days.
Ahmad Batebi
Read More:
Further information on fear for safety/ medical concern/ in communicatio detention:
Ahmad Batebi (m): web.amnetsty.org/library/...
Iran: Free Wife of Political Prisoner Seized on Street:
hrw.org/english/docs/2007/02/23/iran15396.htm
Jailed Student Leader Batebi Suffers Brain Stroke:
roozonline.com/english/archives/2007/02/002485.php
Immediate creation and expedition of an international forensic commission to visit Iranian prisons i the only way to save lives of political prisoners
Free all political prisoners in Iran
Condemn widespread, planned, and systematic vilations of Human Rights in Iran
Iranian Human Rights Activist Groups in EU and North America (IHRAG)
www.hriran.org
2007-03-03 11:13از اعتصاب کارگران کشت و صنعت شوشتر حمايت کنيد!

٥٠٠ نفر از کارگران شرکت کشت و صنعت شوشتر روز یکشنبه برابر با ٦ اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای عقب افتاده خود اقدام به تحصن نموده و به دنبال عملی نشدن خواسته هایشان از سوی کارفرمایان بار دیگر دست به اعتصاب زده و خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه خودشان شدند.     مشروح خبر را در سايت برهان ديوارگر بخوانيد:     www.rahai1.blogfa.com
2007-03-02 12:53Zill Huma Usman mördades för sin kamp för kvinnors rättigheter
Mördad – för att hon hade fel kläder på sig
ظلّ هما عثمان، وزير امور اجتماعی ولايت پنجاب پاکستان، توسط يک تروريست مسلمان بقتل رسيد

PAKISTAN. En kvinnlig provinsminister i Pakistan mördades i går av en misstänkt islamist.
Ett lokalt polisbefäl sa att ministern sköts för att hon inte var klädd enligt islamisternas krav.
Zill Huma Usman, som var socialminister i Punjabs provinsregering, sköts ihjäl vid ett politiskt möte i staden Gujranwala. Hon var känd som en förkämpe för kvinnors rättigheter och hade bland annat propagerat för ett minimaraton för kvinnor 2005, som ledde till upplopp då religiösa fanatiker som ville stoppa tävlingen drabbade samman med kravallpolis.
– Den misstänkte är extremist och har tidigare angripit kvinnor som han anser vara omoraliska, sa provinsens justitieminister Raja Basharat. 2002 arresterades mannen misstänkt för mord på två prostituerade kvinnor, men frigavs då bevisningen inte var tillräckligt stark. Centralregeringen i Pakistan lade förra veckan fram ett lagförslag om förbud mot tvångsäktenskap för flickor och kvinnor. Förslaget innebär också rätt för kvinnor att ärva egendom. I Gujranwala, som ligger cirka 25 mil söder om Islamabad, hindrade polis för några år sedan beväpnade islamiska aktivister från att störa ett minimaraton med kvinnliga deltagare.

Metro Stockholm 2007-02-21 (sid 12)

يک مرد مسلح امروز (٢٠ر٢ر٢٠٠٧) يک وزير حکومت ولايتي از طبقۀ اناث را در پاکستان وقتي بقتل رسانيد که جهت ايراد بيانيه بسوي ميز خطابه روان بود. پوليس ميگويد يک مرد مذهبي متعصب به ضل هما عثمان، وزير امور اجتماعي ولايت پنجاب در يک اجتماع سياسي در شهر گجرانوالا، واقع در جنوب شرق اسلام آباد نزديک شده او را در ناحيۀ سر هدف گلوله قرار داد. ظل هما عثمان اندکي بعدتر در شفاخانه وفات يافت. پوليس حمله کننده را فوراً توقيف کرد. هويت قاتل محمد سرور تثبيت گرديده است. مامورين پوليس ميگويند او گفته است که براي زنان کار کردن در سياست منافي اخلاق است. اين وزير ولايتي سي و چند ساله بود. او طرفدار حقوق زنان و از پشتيبانان پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان بود. پوليس گفت حمله کننده يک مذهبي افراطيست که در قتل زنان در گذشته نيز مظنون ميباشد.
به نقل از صدای آمريکا به زبان دری
2007-02-22 12:53Göran Persson, vinnare av Bängsäppspriset år 2006
يوران پرسون دومين برنده جايزه عصاى پيرى بى‌سرپناهان استکهلم

Prisuddelnin. - Äntligen, utbrast tidigare statsminister Göra Persson (s) när Situation Sthlm utanför plenisalen i riksdagen efter hans sista partiledardebatt 17 januari berättade att Situation Sthlm ville ge honom ett pris.
När chfredaktör Ulf Stolt läste upp motiveringen för 2006 är Bängkäppspris försvann leendet. Göran Person fick priset "för uttalandet att det är skam att folk lever på gatan i landets huvudstad. Efter att hans egen parti styrt landet mer eller mindre ensamt de senaste sjuttio åren".
Har du någon kommentar till priset?
- Näej. Det har jag inte.
Ulf Solt försökte överräcka diplomet och Bängkäppen, men Göran Persson hänvisade till en assistent. Göran Persson tackade och återvände till gruppen med riksdagsjournalister. Ingen av dem skulle sedan nämna Bängsäppsutnämningen med ett ord i något inslag, någon kommentar eller artikel.

جايزه امسال به اين علت به يوران پرسون نخست وزير سابق سوئد داده شده است که او گفته بود: "ننگ است که عده‌‌اى در پايتخت اين کشور در خيابان ميخوابند... و پس از گذشت ١٧ سال صدارت او و حکومت حزبش باز هم مردم در پايتخت در خيابان ميخوابند". يوران پرسون بهنگام دريافت اين جايزه در مجلس، از رو نرفته و باز هم گفته است که هنوز هم بنظر او اين ننگ است!
www.situationsthlm.se #17 Februari 2007
Kungen fick Situation Sthlms första Bängkäpp... پارسال برنده اين جايزه، پادشاه سوئد بودOmvärldens förtroende för USA allt mindre

USA:s rykte blir allt sämre internationellt. I dag anser bara 29 procent av omvärldens medborgare att landet har en positiv inverkan på världen.

Förra årsskiftet var den siffran 36 procent och ytterligare ett år tidigare låg den på 40. I en undersökning som gjorts för BBC har 18.000 människor i 18 länder de senaste tre månaderna tillfrågats om USA:s roll.

Omkring 73 procent ogillade president George W Bushs sätt att hantera Irakinvasionen och 49 procent ansåg att Washington spelad en negativ roll internationellt.

I Storbritannien, USA:s allierade i kriget, förkastade 81 procent det amerikanska agerandet i Irak. Drygt 57 procent av amerikanerna själva ogillade Bushs Irakpolitik.

För två år sedan tyckte 71 procent av de tillfrågade i USA att hemlandet i huvudsak hade en positiv effekt på omvärlden, i dag har 57 procent den åsikten.

I de 18 länderna sammantaget trodde 68 procent att de amerikanska soldaterna i Mellanöstern framkallade fler konflikter än de förhindrade. Bara 17 procent såg dem som stabiliserande.

Det fanns också ett utbrett missnöje med USA:s sätt att handha fångarna på Guantanamobasen, 67 procent, kriget i Libanon mellan Israel och Hizbollah, 65 procent, den iranska kärnvapenfrågan, 60 procent, växthuseffekten, 56 procent, och den nordkoreanska kärnvapenkrisen, 54 procent.

Intervjuerna gjordes av GlobeScan och Program on International Policy Attitudes. Båda finns i USA.

Publicerad 23 januari 05:52 Dagens Nyheter
2007-01-23 18:53
Freedom is all we demand!

Student demonstreations in Iran   تظاهرات دانشجويى در ايران

سوسياليسم يا بربريت! جنبش دانشجويى متحد جنبش کارگرى و جنبش زنان. از مبارزات و مطالبات طبقه کارگر حمايت ميکنيم. دانشجو کارگر، اتحاد اتحاد! تبعيض جنسى ملغى بايد گردد! زندانى سياسى آزاد بايد گردد! مردم نان ميخواهند نه بمب! درود بر آزادى! يک بار براى هميشه، برخيز دانشگاه! دهانت را ميبويند... آزادى، برابرى! ٣ خودکشى، ٢ مرگ، ١ قتل، اين است دانشگاه! در راه آزادى جز زنجيرهايمان چيزى براى از دست دادن نداريم! از آسمان دانشگاه گر تير فتنه بارد، جنبش ادامه دارد! دانشگاه پادگان نيست!

Slogans: Socialism or Barbarity! Students movement, workers'- and women's movements' ally! We support the working class and its demands! Students, Workers, Unite! All Gender-Discriminations Must be Abolished! Political Prisoners Must be Released! People need Bread NOT Bombs! Freedom and Equality! 3 Suicides, 2 deaths, 1 murder, this is our University! We have nothing to lose but our chains, in Fight for Freedom! Not even rain of bullets will stop us! This is a University not a Garrison! They sniff your mouth to make sure you haven't kissed anybody!! Freedom is all we demand!...

FN: Få äger det mesta i världen
نصف ثروت کل دنيا در تصاحب ٢٪ از آدمهاست
Richest 2% Own Half World Wealth

Bland alla vuxna människor på jorden sitter två procent på över hälften av den sammanlagda förmögenheten.

Ett Helsingforsbaserat forskningsinstitut knutet till FN bekräftar vad många redan visste: Att världen inte är ett dugg rättvis. Men nu finns det siffror att stödja sig på.

Förmögenhetsgranskningen beskrivs som den mest omfattande som gjorts. Alla länder har lagts under luppen. Då framkom det också att den allra rikaste procenten ägde 40 procent av de globala tillgångarna år 2000. Och de tio rikaste procenten hade lagt vantarna på 85 procent. I gengäld ägde den fattigaste halvan av världsbefolkningen mindre än en procent, har forskarna vid UNU-Wider funnit.

För att räknas till den förmögnare halvan krävs tillgångar på motsvarande 15.000 kronor per vuxen i ett hushåll. Som förmögenhet definieras det sammanlagda värdet av fysiska och finansiella tillgångar, minus skulder. För att platsa bland de rikaste tio procenten krävs att din förmögenhet uppgår till knappt 415.000 kronor. De som hör hemma i den allra rikaste procenten har i genomsnitt tillgångar på över 3,4 miljoner.

Av dessa de allra förmögnaste bor 37 procent i USA och 27 procent i Japan. I de båda länderna finns också nästan hälften av de rikaste tio procenten. Samtidigt är snedfördelningen allra mest uttalad i USA. Förmögenhetsfördelningens "ojämlikhetsfaktor" ligger i de flesta länder på 35—45 procent. I USA är den cirka 80 procent.

Men i världen som helhet beräknar forskarna den till 89 procent. Det skulle, översatt till en hanterlig liten grupp människor, tio personer, betyda att en av dessa lägger beslag på 99 procent av kakan. De nio andra får dela på den sista lilla procenten bäst de kan.

٢٪ از همه آدمهای بالغ روی کره زمين، صاحب بيش از ٥٠٪ درصد کل ثروت دنياست.

يک مرکز تحقيقاتی وابسته به سازمان ملل، در هلسينکی فنلاند، بر چيزی که خيلی‌ها مدتهاست ميدانند مُهر تأييد کوبيده است: که اين دنيا حتی يک ذره هم عادلانه نيست. اما حالا اين را ميشود با عدد و رقم نشان داد.

تحقيقاتی که اين مرکز در مورد توزيع ثروت در دنيا کرده است مبسوط‌ترين تحقيقاتی است که تا حال در اين زمينه انجام گرفته است. وضعيت در تمام کشورها بررسی شده است. نتايج بدست آمده نشان ميدهد که ثروتمندترين‌های دنيا در سال ٢٠٠٠، صاحب ٤٠ درصد کل ثروت جهان بوده‌اند. و آن ١٠ درصدی که از بقيه ثروتمندتر است، ٨٥٪ ثروت را در چنگ خود دارد. محققين هلسينکی در UNU-Wider کشف کرده‌اند که در طرف مقابل، آن نيمه فقيرترينها، صاحب سهمی کمتر از ١٪ کل ثروت دنياست.

کسانی جزو نيمه ثروتمندتر جامعه بحساب آمده‌اند که هر عضو بالغ خانواده‌شان معادل ١٥ هزار کرون (تقريبا ٢١٠٠ دلار) ثروت داشته است. ثروت اينطور تعريف شده است: مجموع ارزش دارايی‌های فيزيکی و مالی، منهای بدهکاريها. کسانی جزو ١٠٪ از ثروتمندترينها بحساب آمده‌اند که ٤١٥ هزار کرون (٥٩ هزار دلار) ثروت داشته‌اند. کسانی جزو جمع ١٪ بالای ثروتمندان محسوب شده‌اند که ميانگين ثروتشان ٣ ميليون و ٤٠٠ هزار کرون (٤٨٦ هزار دلار) بوده است.

از اين ثروتمندترين ثروتمندترينها، ٣٧٪ در آمريکا و ٢٧٪ در ژاپن زندگی ميکنند. تقريبا نيمی از آن ١٠ درصد ثروتمند هم در اين دو کشور ساکن هستند. بعلاوه اختلاف سطح بين فقرا و اغنيا در آمريکا بيش از همه جای ديگر دنياست. "شاخص نابرابری" در توزيع ثروت، در بيشتر کشورها بين ٣٥ تا ٤٠ درصد است. در آمريکا اين "شاخص" حدود ٨٠٪ است.

اما طبق محاسبات محققين، در کل دنيا اين شاخص برابر ٨٩٪ است. بعبارت ديگر اگر کل جمعيت دنيا را ١٠ نفر فرض کنيم، يک نفر از آنها ٩٩٪ همه ثروت دنيا را صاحب است. آن ٩ نفر ديگر بايد با آن ١٪ ناچيز ته مانده بسازند.


2006-12-06 15:34
Dagens Nyheter
The World Distribution of Household Wealth by the World Institute for Development Economics Research of the United Nations University (UNU-WIDER)Human Rights Watch - Report 2006

European Union - Sweden:
In May 2005 the U.N. Committee against Torture ruled that Sweden had violated the absolute prohibition on torture by expelling terrorism suspect Ahmed Agiza to Egypt in 2001. Sweden had sought to justify the transfer by saying that it had secured assurances from Egypt that Agiza would be treated humanely, but Agiza credibly alleged that after his forcible return to Egypt he was tortured. The U.N. committee concluded that the assurances Swedish authorities secured from Egyptian officials concerning Agiza could not be trusted as sufficient protection. It noted that Egypt had a well-documented history of torture abuses, especially when dealing with terrorism suspects, and that its routine use of torture, in combination with interest in Agiza by the U.S. as well as Egypt, should have led to a "natural conclusion" that Agiza was at risk of torture upon return.

The transfer of Agiza and another man, Mohammed al-Zari, had been undertaken by U.S. intelligence operatives to whom Swedish officials handed custody of the two men at Stockholm�s Bromma Airport, and as such amounted to "extraordinary rendition." In March, a report by the Swedish chief parliamentary ombudsman concluded that the Swedish security service and the airport police "displayed a remarkable subordinance to the American officials" and "lost control of the situation," resulting in the ill-treatment of Agiza and al-Zari, including physical abuse and other humiliation, at the airport immediately before they were transported to Cairo. The U.N. committee said that the ill-treatment at Bromma Airport should have made it clear to Swedish authorities that the men would be at risk of torture if they were returned to Egypt.

Human Rights Watch World Report 2006
Report 2006 - European Union
2006-11-08 23:50

Before some brave journalists from TV4 revealed this 'remarkable subordinance' of Swedish government in 'US outsourcing of torture', nobody from the Göran Persson's "Social-democratic" government and/or its so-called "Left-alliance" (Vänsterpartiet & Miljöpartiet - then jointly in power) told a single word about this shameful violence of human rights here in Sweden.  FAO: World hunger increasing

Ten years after the 1996 World Food Summit (WFS) in Rome, which promised to reduce the number of undernourished people by half by 2015, there were more hungry people in the developing countries today – 820 million – than there were in 1996.

"Far from decreasing, the number of hungry people in the world is currently increasing – at the rate of four million a year," he continued. Dr Diouf was speaking in Rome at the launch of the annual FAO report, The State of Food Insecurity in the World, or SOFI.

به گزارش سازمان تغذيه جهانی، تعداد گرسنگان جهان به ٨٢٠ ميليون نفر رسيده است، اين تعداد نه فقط رو به کاهش ندارد بلکه هر سال چهار ميليون ديگر به تعداد گرسنگان دنيا اضافه ميشود.

برای آشنايی بيشتر از حال و روز گرسنگان به لينکهای زير مراجعه کنيد. برای اينکه بدانيد "سيرها"ی دنيا در چه حالند به MTV رجوع کنيد و ببينيد "سلبريتی هاليوود" در چه خانه‌هايی زندگی ميکنند، چند تا اتاق خواب و حمام با شيرهای طلا دارند، کلکسيون ماشينهايشان چند ميليون ميارزد، حناهای زيادی را به کجاهايشان ميمالند و با چه نخوت و تبختر نفرت‌آوری ثروتشان را به رخ دنيای گرسنگان ميکشند. تازه اينها مطربان درگاه اربابان اين دنيا هستند، نه خودشان...


Food and Agriculture Organization of the United Nations
The State of Food Insecurity in the World 2006
2006-10-31 11:15  

Irakisk kvinnosakskvinna mördad
تروريستهاى مسلمان، زن مبارز عراقى را در مقابل چشم سه فرزندش بقتل رساندند

Tio beväpnade män bröt sig in hos en förkämpe för irakiska kvinnors rättigheter i staden al-Hawijah och sköt ihjäl henne inför hennes tre barn, meddelade polisen i Kirkuk i norra Irak på lördagen.

Enligt människorättsaktivister har kvinnornas situation försämrats drastiskt sedan den USA-ledda invasionen 2003. Orsaken är det allmänna sammanbrottet i lag och ordning och de konservativa islamistmilisernas härjningar, rapporterar AFP.

En polistalesman sade att 38-åriga Halima Ahmad Hussayn Juburi mördades i fredags kväll. Hennes man var inte hemma när attacken ägde rum.

Juburi var ledare för människorättsorganisationen Moderskap och barndom i al-Hawijah, som ligger i ett oroligt område i norra Irak där sunnitiska grupper opererar. Yrkesarbetande kvinnor och människorättsförkämpar är ofta mål för islamistattacker.

طبق گزارش پليس کرکوک، جمعه گذشته ده مرد مسلح بزور وارد خانه يکى از فعالين جنبش حق طلبى زنان در شهر الحويجه شدند و او را در مقابل چشم سه فرزندش با شليک گلوله کشتند.

بگفته فعالين حقوق بشر وضع زنان بعد از حمله آمريکا و متحدينش در سال ٢٠٠٣ به عراق بنحو فاحشى بدتر شده است. بنا به گزارش AFP علت، فروپاشى جامعه و از بين رفتن نظم و قانون، و افتادن اوضاع به دست نيروهاى مسلح اسلاميست است.

پليس ميگويد حليمه احمد حسين جبورى ٣٨ ساله را در غروب روز جمعه بقتل رسانده‌اند و همسرش در موقع حمله خانه نبوده است. حليمه رهبر سازمان مادرى و کودکى در الحويجه در شمال عراق بود که منطقه عمليات مسلمانان سنّى است.

زنان شاغل و زنان فعال در جنبش حقوق بشر بطور معمول هدف حملات اسلاميست‌ها هستند.

2006-10-29 03:34
Dagens Nyheter

Men det här är inte alls Qoran-enligt. Enligt Qoranen ska de som inte följer Guds lagar torteras till döds, inte smärtfritt med modernt vapen, som amerikanerna gör.

ولى اينکار خلاف دستور قرآن است. قرآن ميگويد بايد کسانى را که از فرامين الهى سرپيچى ميکنند شقــّه و زجرکش کرد، نه اينکه مثل آمريکايى‌ها راحت با گلوله کشت.
 

Svenskar ser USA som största hotet mot världsfreden
به نظر سوئدى‌ها آمريکا بزرگترين تهديد عليه صلح در جهان است

USA är det land som utgör störst hot mot världsfreden - större än Nordkorea. Det anser svenska folket, enligt en ny Temoundersökning.

Hela 29 procent av de tillfrågade anser att USA är det land som är störst hot mot världsfreden. Nästan lika många, 28%, anser att Nordkorea utgör det största hotet. Iran är farligast, menar 18%.

Övriga tre länder som angavs i undersökningen upplevdes inte som lika farliga: 6 procent pekade ut Israel, 4% Kina och bara 3% betraktade Ryssland som det största hotet.

Drygt 1.000 personer har fått svara på frågan: "Vilket av följande länder anser du vara det största hotet mot världsfreden?" Sex länder fanns bland svarsalternativen. Drygt 40 procent av de tillfrågade i åldern 16 till 29 år pekar ut USA som det största hotet.


آمريکا کشورى است که صلح جهان را بيشتر از کشور هر ديگرى تهديد ميکند، حتى بيشتر از کره شمالى. اين مطابق يک نظرسنجى، نظر مردم سوئد است. ٢٩٪ از مصاحبه شوندگان معتقدند آمريکا بزرگترين تهديد است. عده‌اى تقريبا به همان اندازه يعنى ٢٨٪ کره شمالى، و ١٨٪ ايران را بزرگترين تهديد ميدانند. ٤٪ مصاحبه شوندگان به اسرائيل، ٤٪ به چين و ٣٪ به روسيه اشاره کرده‌اند.

در اين نظر سنجى از ١٠٠٠ نفر خواسته شده که ار بين ٦ کشور ليست شده، آنکه بزرگترين تهديد براى صلح جهان است را علامت بزنند. ١٢٪ گفته‌اند "هيچکدام" يا "نميدانم". هر چه سن مصاحبه شونده بيشتر بوده، بدبينى به آمريکا هم کمتر: ٤٠ درصد گروه سنى ١٦ تا ٢٩ ساله آمريکا را بزرگترين تهديد ميدانند. فقط ١٥٪ کسانى که مسن‌تر ٦٠ سال هستند آمريکا را در رتبه اول ميگذارند. ٦٨٪ درصد کسانى که به حزب چپ، و ٥٧٪ کسانى که به حزب محيط زيست رأى داده‌اند هم آمريکا را بزرگترين تهديد ميدانند. اين رقم در بين هواداران حزب محافظه‌کار و دمکرات مسيحى‌ها فقط ٢٠٪ است. اين نظر سنجى نشان ميدهد که فقط ١٠٪ سوئدى‌ها معتقدند که همکارى بلندمدت با آمريکا اهميت دارد. اين رقم در فنلاند ١٧٪، در ايسلند ٢٣٪، در نروژ ٣٦٪ و در دانمارک ٤٤٪ است.

Dagens Nyheter
2006-10-29 02:50

اين نظر سنجى نظر شبکه زنان را هم تأييد ميکند که بچه‌هاى ١٦ ساله سوئد عقلشان از وزراى اين مملکت بيشتر است!


Israel admits use of phosphorous shells in Lebanon

The Israeli army used phosphorous artillery shells during their war in Lebanon this summer, an Israeli Cabinet minister said Sunday, confirming Lebanese allegations for the first time. Until now, Israel had said it only used the weapons — which cause severe chemical burns — to mark targets or territory, according to Israeli media reports. The Geneva Conventions ban using white phosphorous against civilians or civilian areas. Israel is a signatory to the Geneva Conventions. Cabinet Minister Yaakov Edri said Israel used the weapons before an Aug. 14 cease-fire went into effect, ending its 34-day war against Hezbollah.

The Lebanese government accused Israel of dropping phosphorous bombs during the war. Edri did not specify where or against what types of targets the shells were used.

White phosphorous is a translucent wax-like substance with a pungent smell that, once ignited, creates intense heat and smoke. The United States acknowledged last year that U.S. troops used white phosphorous as a weapon against insurgent strongholds during the battle of Fallujah in November 2004.

Israel has been accused of firing as many as 4 million cluster bombs into Lebanon during the war, especially in the last hours before the cease-fire. U.N. demining experts say up to 1 million cluster bombs failed to explode immediately and continue to threaten civilians. On Sunday, a cluster bomb exploded in a southern Lebanese village, killing a 12-year-old boy and wounding his younger brother, security officials said. At least 21 people have been killed and more than 100 wounded by cluster bombs since the end of the war, the U.N. Mine Action Center said.

NBC
2006-10-23 12:53گاردين: دولت ايران اجازه نميدهد کسى اينترنت سريعتر از 128kb/s داشته باشد
Iran drar ner farten på internet

Irans regering förbjuder internetförbindelser som är snabbare än 128kb/s. Operatörerna tillåts inte erbjuda snabbare bredband, uppger The Guardian. Regimen försvårar nedladdningen av utländsk musik, film och tv-program som anses underminera den islamiska kulturen. Dessutom vill man förhindra att den politiska oppositionen laddar ner information från väst. Den iranska regimen har de senaste månaderna också plockat ner tusentals parapolantenner för att människor inte ska kunna se utländsk tv.

ComputerSweden 20 okt, nr 103
2006-10-20 23:09The Torture Bill, The US Military Commissions Act of 2006 - PASSED!


Now completely lawful.
Not only in Afghanistan and Iraq or Uzbakistan,
but on American soil.
Civil libertarians and leading Democrats decried the law as a violation of American values. The American Civil Liberties Union said it was "one of the worst civil liberties measures ever enacted in American history."Sen. Russ Feingold, D-Wis., said, "We will look back on this day as a stain on our nation's history."

Feingold elaborated, "It allows the government to seize individuals on American soil and detain them indefinitely with no opportunity to challenge their detention in court."

"And the new law would permit an individual to be convicted on the basis of coerced testimony and even allow someone convicted under these rules to be put to death."

The legislation says the president can "interpret the meaning and application" of international standards for prisoner treatment, a provision intended to allow him to authorize aggressive interrogation methods that might otherwise be seen as illegal by international courts.


wikipedia.org, Amnesty.org
2006-10-18 12:09Var tredje timme blir en kvinna våldtagen i Sverige!

Hittills i år har fler än 2000 fullbordade våldtäkter anmälts. Detta enligt dagfärska siffror som Aftonbladet tagit fram från polisen.
Mellan 1 januari och 9 oktober i år har 2061 fullbordade våldtäkter och 358 våldtäktsförsök anmälts.
Siffrorna är så gott som desamma jämfört med samma period förra året.
– I fjol var det den högsta siffran någonsin, men det berodde delvis på lagändringen, säger Lotta Nilsson, utredare på Brå, Brottsförebyggande rådet.

Aftonbladet
2006-10-18 11:36To the peoples of North Korea, and Iran

Dear brothers and sisters!

We hate your governments as much as you do, and we know that the international sanctions against your ruling tyrants will actually worsen your situation, not theirs...

So we suggest that you demand and force your governments to surround their nuclear experiment zones by a complete barbed wire wall and then officially rename those areas to 'Guantanamo-bases'; North-Korea-Guantanamo-base and Iran-Guantanamo-base.

Nobody then gives a shit about what your governments do in their Guantanamo-bases. Everybody knows that these types of bases are not covered by international laws or treaties, especially Europeans, Americans, NATO-members and United Nations' bodies are cohorts of this model. Your counties can then affectionately continue to adhere to all adapted conventions and signed contracts. And you the people will escape the misery of being isolated by the international community.

But beware of this double-edged blade. You, your children and even citizens of other countries can then generously be put in those bases and tortured eternally - and the civilized world won't give a shit about that either. On the other hand we assume that you are more acquainted with this type of treatment and this will not change your lives so dramatically.

Friends of yours in Sweden

2006-10-15 03:02جشنواره "دفاع از حقوق کودکان" - سنندج

جشنواره دفاع ازحقوق کودکان روزیکشنبه ١٦ مهرماه (٨ اکتبر) با حضور گسترده مردم، کودکان و نوجوانان برگزار شد.
براى خواندن گزارش مشروح و تماشاى عکسهاى تماشايى جشن کودکان در سنندج به سايت کودکان رجوع کنيد.


Security and wellbeing
is every child's right,
she says...
قطعنامه
ما شرکت کنندگان درجشنواره مراسم روزجهانی کودک، متحد و يکپارچه خواستار رعايت حقوق کودک و تأمين اين مطالبات برای همه کودکان در جامعه هستيم:
١- رسيدگی فوری به زندگی کودکان بی‌پناه ، کودکان کار و خيابان، تأمين مسکن و امکانات رفاهی و زيستی برای آنان بدون هيچگونه تبعيضی با ديگر افراد جامعه،
٢- آموزش و پرورش، بهداشت و درمان رايگان برای همه کودکان،
٢- ممنوعيت انجام کارحرفه‌ای برای کودکان زير ۱۸ سال،
٣- تأمين امنيت ، آسايش و رفاه ، برخورداری از يک زندگی شاد و انسانی برای همه کودکان،
٤- تأمين امنيت ، بهداشت وآموزش و پرورش برای کودکان پناهنده بدون تبعيض با ديگر اعضای جامعه و لغو مقرراتی که باعث محروميت کودکان پناهنده افغانی از تحصيلات ميشود،
٥- ممنوعيت اعدام در قوانين کشور و ممنوعيت حبس و شلاق برای کودکان زير ۱۸ سال،
٦- جنگ و کشتار شهروندان وکودکان بی‌دفاع در لبنان، فلسطين، عراق و اسرائيل را به شدت محکوم ميکنيم و خواستار محاکمه فوری جنايتکاران جنگی در دادگاههای بين‌المللی هستيم،
٧- ازمطالبات کارگران برای دريافت حقوق معوّقه خود و مبارزه عليه اخراج و بيکارسازی و تلاش برای ايجاد تشکل در همه مراکز کارگری حمايت ميکنيم.

پرتوان باد جنبش دفاع از حقوق کودک
شرکت کننده گان درجشنواره دفاع از حقوق کودکان
جامعه حمايت از زنان
کانون دفاع از حقوق کودکان
کانون دفاع از زنان و کودکان ايران – تهران
۱۶مهرماه ۱۳۸۵

2006-10-11 01:10
Association for Defending Children's Rights in IranSVTs Uppdrag granskning: Spelet om apatiska barn

THOMAS JACKSON säger sig vara stark motståndare till mångkultur och har dessutom nära band till en före detta Nationaldemokrat, Mats Strandberg, som sprider rykten på nätet om ryska droger som tänkbar faktor när barnen manipulerar svenska myndigheter. Thomas Jackson är alltså den auktoritet som en statlig utredning lutar sig mot vad gäller påståendet om apatiska barn som simulerar. Och han har aldrig träffat ett apatiskt barn.
Men var finns då de förgiftade och simulerande barnen? De läkare och psykologer som arbetar närmast barnen har inte träffat på några, inte heller barnläkarföreningen som samlar en majoritet av Sveriges läkare. Och trots att Uppdrag granskning letar i tre månader hittar vi inte ett enda konkret och belagt fall av manipulation.(Ur SVTs Uppdrag granskning)

Thomas
JacksonTomas
ErikssonMarie
HessleBarbro
Holmbergförlåt!
han är död
kunde inte vara
inblandad
Missa inte SVTs reportage: 'Spelet om apatiska barn'

تــــُــــف برويِتــــان، تـــف!

2006-09-21 20:40
Nationaldemokraterna och nynazister är betydligt fler och har betydligt mer makt än du tror


نتيجه انتخابات سوئد اعلام شد


Göran Persson
يوران پرسون رفت


Fredrik Reinfelt
راين‌فلت آمد

بلوک حاکم به اصلاح "چپ"، متشکل از حزب سوسيال دمکرات و دو حزب حاميش يعنى حزب چپ و حزب محيط زيست شکست خوردند و ائتلاف راست به قدرت رسيد.

ائتلاف راست متشکل است از حزب محافظه‌کار (مُدرات)، حزب ليبرال، حزب دمکرات مسيحى و حزب مرکز. اينها قول داده‌اند که چنان عرصه را بر بيکاران و خانواده‌هايشان، از طريق زدن و کم کردن بيمه‌هاى اجتماعى تنگ کنند که بيکاران تنبل و مفتخور مجبور شوند هر کار بردگى که به آنها پيشنهاد شد را بلادرنگ بپذيرند و براى هر لقمه نانى که از سوى سرمايه‌داران بسوى آنها پرتاب شود از سر و کول هم بالا بروند و سر و دست بشکنند. اين بلوک بعلاوه قول داده است به زنانى (و البته مردانى) که خانه‌نشينى و نگهدارى بچه‌هاى خودشان را به مطالبه مهدکودک و معلم و مربى براى همه بچه‌ها ترجيح بدهند مواجب ماهانه‌اى پرداخت کند. بلوک راست بعلاوه ميخواهد بخشى از هزينه‌هاى کلفت و نوکرهاى اشراف و اعيان را از طريق بودجه دولت تأمين کند... همه اينها قرارست است نرخ بيکارى را در سوئد پايين بياورد.

از همين فردا همه مطبوعات و راديو تلويزيونهايى که در اين چند هفته با نهايت حرارت مردم را براى مشروعيت دادن به پارلمان و دولت آتى از خانه‌هايشان بيرون کشاندند، به روال هميشگى تمام زورشان را خواهند زد که ديگر کسى به سياست کارى نداشته باشد، مردم خانه بمانند، فوتبال و مسابقه دختر شايسته و فيرفکتور تماشا کنند و مواظب نمره‌هاى بليطهاى بخت‌آزمايى خود باشند، تا نمايندگان منتخب آنها ترتيب کارها و ترتيب خود مردم را با حواس جمع بدهند.

اميدواريم دستکم در دور آتى بچه‌هاى پناهجوى مريض و آپاتيکى که از بخت بد گذارشان به سوئد افتاده است، شکنجه‌گرانى قابل تحمل‌تر از باربرو هُلمبَرى Barbro Holmberg نصيبشان شود.

2006-09-16 23:09

اطلاعیه کمیته اضطراری دفاع از جان کبری رحمان پور

کبری رحمانپور - تجمع در روز سه شنبه ٢٨/٦/٨٥ ساعت: ٥ بعد از ظهر واقع در: ميدان ١٥ خرداد (بازار)- جنب كلانتری – وزارت دادگستری شماره ٢ استان تهران
کبری رحمان پور قربانی بی عدالتی و فقر است. جان کبری در خطر است. کابوس مرگ مدتهاست کبری را عذاب ميدهد برای نجات جان این انسان دربند باید تلاش کنیم. طبق آخرین حکمی که توسط دادگاه صادر شده است برای اجرای اعدام کبری فقط چند روز باقی است. نباید فرصت را از دست داد تلاش جمعی همه ما می تواند از مرگ یک انسان جلوگیری کند. کمترین فرصت را دراختیار داریم نباید فرصت را از دست داد، هرچه سریعتر باید اقدام کنیم . حمایت از جان کبری را به یک اعتراض گسترده علیه اعدام انسانها تبدیل کنیم.
از همه مردم ، نهادهای مدنی و مدافع حقوق بشر ، شخصیتها ، تشکلهای مدافع حقوق زنان، رسانه‌های جمعی و خبری ميخواهیم که برای دفاع از جان کبری رحمان پور به این اعتراض بپیوندند و با هر امکانی که در اختیار دارند این اعتراض را حمایت و یاری رسانند.
برای اعتراض به اين عمل غير انسانی و انتقام جويانه همراه خانواده كبری رحمان پور تجمع ميكنيم و از فعالین و نهادهای مدنی در سایر شهرها ، نقاط دیگر تهران و هر جایی که ممکن است با تهیه طومار به اين تجمع اعتراضی بپیوندند.
تجمع در روز سه شنبه ٢٨/٦/٨٥ ساعت: ٥ بعد از ظهر واقع در: ميدان ١٥ خرداد (بازار)- جنب كلانتری – وزارت دادگستری شماره ٢ استان تهران
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران
جامعه حمایت از زنان
کانون دفاع از حقوق کودکان و زنان ایران
کانون دفاع از حقوق کودکان
برای تماس و هماهنگی با سخنگویان این کمیته در خارج و داخل ایران ميتوانید با شما ره تلفن
٠٠٤٤٧٩٣٠١٩٣٣٧٨ آزاد زمانی عضو هیئت مدیره دفاع از زندانيان سياسی و حقوق بشر تماس بگيريد.


2006-09-16 20:01

Rättssäkerhet? I Sverige?? Skojar du?!

Du är bara en annan potentiell terrorist, liksom alla andra som bor i Sverige.
Sedan 11e september har vi fått 25 nya lagar som gör Sverige till en äkta polisstat.
Titta på SVTs Aktuellt från måndagen den 11/9 och häpna!

2006-09-13 19:20
svt.se/urlfiles/aktuellt/aktuellt2100mandag.ramInteresting videos

Interesting video clips, Noam Chomsky and many more...
YouTube - Broadcast Yourself
 

اکبر محمدی بعد از ٩ روز اعتصاب غذا، در اسارت جلادان رژيم اسلامى، درگذشت

اکبرمحمدی، دانشجوی زندانی، در نهمین روز اعتصاب غذای خود در حالی که از دو روز پیش دست به اعتصاب غذای خشک زده بود، شب گذشته در زندان اوین در اثر سکته قلبی درگذشت. با مرگ او برگى ديگر بر پرونده قطور و سراسر جنايت سردمداران خونخوار رژيم اسلامى ايران افزوده شد.   تهران ١٠ مرداد ١٣٨٥

وکالتنامه پدر و مادر اکبر محمدى براى پيگيرى پرونده قتل پسرشان. خلاصه‌اى از وضعيت جنازه اکبر، با دستخط و امضاى بستگان اکبر محمدى

2006-08-01 21:15

ISN'T IT A CRIME anymore to kill civilian people and force millions of them out of their homes?

You are definitely a terrorist if you kill innocent people as a suicide-bomber, as Hezbollah and other Islamist groups do in Israel and other countries. But what if you kill innocent civilian people by air-raids, missiles, carpet-bombing, napalm and cluster-bombs, devastating the whole civil infra-structure... as USA and UK did in Iraq and Afghanistan and Israel is doing right now in Lebanon?

How long should people suffer from the war of terrorists?

US, UK and Israeli governments as well as Islamists, Hezbollah and all other terrorists follow their own interests and they know what they are doing. Diplomats, ministers, UN-officers, journalists and all other prostitutes of this kind, get paid for their silence and collaborations... But how long are we, the people, going to accept this hell? And why?!

If your government does not have any diplomatic relations with Hezbollah in Lebanon, because of their obvious acts of terrorism, then demand and force that government to end, for the same reason, all its diplomatic relations with the Israeli government too.

International Humanitarian Law strictly prohibits attacks against civilians and civilian objects. The Rome Statute of the International Criminal Court (ICC) includes as war crimes:
"Intentionally directing attacks against the civilian population as such or against individual civilians not taking direct part in hostilities", and "Intentionally directing attacks against civilian objects" (Article 8 2 (b) (i) and (ii)).

Nuremberg Tribunal, 1950 - Adopted by the International Law Commission of the United Nations, 1950:
Principle Vl
a. Crimes against peace:

- Planning, preparation, initiation or waging of a war of aggression or a war in violation of international treaties, agreements or assurances...
b. War crimes:
Violations of the laws or customs of war which include, but are not limited to, murder, ill-treatment or deportation to slave-labor or for any other purpose of civilian population of or in occupied territory, murder or illtreatment of prisoners of war, of persons on the seas, killing of hostages, plunder of public or private property, wanton destruction of cities, towns, or villages, or devastation not justified by military necessity.

c. Crimes against humanity: Murder, extermination, enslavement, deportation and other inhuman acts done against any civilian population, or persecutions on political, racial or religious grounds, when such acts are done or such persecutions are carried on in execution of or in connection with any crime against peace or any war crime.

The Guaridan: Children die in convoy attack as Israel widens Lebanon assault
The Guaridan: Dozens more die as air strikes continue

2006-07-20 16:39آيا عدالت حکم نميکند...؟

اگر تروريست، مثل حزب‌الله، کسی يا دارودسته‌ای است که بخاطر پيشبرد امر خودش آماده است مردم بی‌دفاع و بیگناه غيرنظامی را لت و پار کند و اجساد تکه پاره شده زن و بچه و پير و جوان را به آسمان بفرستد...

اگر تروريست، مثل حزب‌الله، به کسی ميگويند که حاضر است بخاطر امر خودش بدون ذره‌ای تأمل يا خجالت، مراکز و تأسيسات مورد نياز و استفاده عموم، از فرودگاهها گرفته، تا تأسيسات آبرسانی، برق، فاضل‌آب، راه آهن و قطار و خلاصه هر چيز عام‌المنعفه را منهدم و ويران کند...

اگر ديگر به يمن حکومت بوش و بلر بر دنيا ديگر نيازی نيست که جانيان مردم‌کش را به دادگاههايی نظير دادگاه نورنبرگ بکشانند، به آنها فرصت دفاع از خود بدهند و به حکم قوانين بين‌المللی محکوم و مجازاتشان کنند...

اگر ديگر رسم اين شده است که به صرف حضور حتی يک تروريست نامدار، يا وجود تنها يک مقرر نيروهای تروريست در هر کشوری، دولتها اجازه بيابند به ميل خود، همه آن کشور را به موشک و خمپاره و بمب فسفر و ناپالم ببندند و با خاک يکسان کنند...

آيا وقت آن نرسيده است که اسرائيل را هم مثل افغانستان و عراق بر سر مردمش خراب کرد، و منابع طبيعی آن را مستقيما در اختيار شرکتهای متعلق به جرج بوش(ص) و ديک چينی(ع) گذاشت؟


2006-07-14 10:38


What is YOUR Minister for Foreign Affairs doing about the massacre of civilians in Lebanon?

Licking Mr Bush's ass hole? Like our ministers?
Do something! Let people in Lebanon know that you do not support these assholes.


Israels angrepp mot civila mål i Gaza en krigsförbrytelse

Avsiktliga israeliska angrepp mot civil egendom och infrastruktur i Gazaremsan strider mot folkrätten och utgör krigsförbrytelser. Det säger Amnesty i ett uttalande på fredagskvällen. Israel måste omedelbart vidta åtgärder - på egen bekostnad - för att återställa försörjningen av elektricitet och vatten till den palestinska befolkningen i berörda områden.

Den avsiktliga förstörelsen av Gazaremsans enda elverk, vattennätet, broar, vägar och andra delar av infrastrukturen är ett brott mot den fjärde Genèvekonventionen och får allvarliga och långsiktiga humanitära konsekvenser för Gazas 1,5 miljoner invånare. Omkring hälften av invånarna är nu utan elektricitet och avsaknaden av el har också inneburit att vattenförsörjningen har stoppats i åtskilliga områden.

2006-07-01 20:45
net11.amnesty.se/www/ext/doc?docid=hem/xml-pressnotiser-latest/C815ED95A357EA6DC125719D006C998CFyra års fängelse för könsstympning... För en gångs skull!

En 41-årig man döms av Göteborgs tingsrätt till fyra års fängelse för att ha låtit könsstympa sin 12-åriga dotter i Somalia. Han döms också att betala ett skadestånd på 346.000 kronor till dottern.

Könsstympning är förbjudet i Sverige sedan 1982 och lagen skärptes 1999 till att även omfatta könsstympning som sker utomlands. Men det här är första gången lagen tillämpats. Tidigare anmälningar har aldrig ens lett fram till åtal.
- Vi har kämpat och slitit för att barn i Sverige inte ska könsstympas. Nu har det ändå hänt och då får han sitt straff för det. Det är bra och det kommer att innebära att det sker färre fall av könsstympning, säger Louise Abubakar som arbetar mot könsstympning i organisationen RISK, Riksföreningen Stoppa Kvinnlig Könsstympning.

Läs mer: Dagens Nyheter
2006-06-27 11:00
Tack Louis! Grattis tjejer! Men efter religionens och faderns kriminella handlingar följer Statens och Utvisningsverkets. Efter fängelsestraffet, enligt praxis, riskerar hela familjen, inklusive dottern, att utvisas till Somalia.
Så kampen måste fortsätta - även på andra fronter


پليس زن اجتماع مسالمت‌آميز زنان در تهران را سرکوب کرد - تهران، ميدان هفت تير، ٢٢ خرداد

مجموعه اى از عکسها و لينکها

حمله اوباش و اراذل چماق به دست جمهوری اسلامی ایران به تجمع مسالمت آمیز زنان

برای اعتراض و امضاء به سایت www.harkat.net مراجعه کنید
pouyan ansari 2006-06-16 01:18


Inbjudan till Seminarium - Solidaritet och Kvinnors rättigheter i Afghanistan

Måndagen 12/6 kl. 18.00, ABF-huset, Katasalen, Sveav. 41 - Stockholm

Tema: Solidaritet och kvinnors rättigheter
Hur kan omvärlden agera för att stödja afghanska kvinnoaktivister i sitt förändringsarbete med kvinnors rättigheter?
Hur ser den dagsaktuella situationen ut för Afghanistans kvinnor?

Möt Saqine Ahmadi, en ung studentska från Kabul, Shiela Twakal-Khan, representant för Afghan Women´s Network och Elahe X, redaktör för tidskrifter Rozane i en diskussion om solidaritet och kvinnors rättigheter i Afghanistan.

Situationen för afghanska kvinnoaktivister är idag oerhört utsatt. Motståndet från djupt konservativa krafter i det afghanska samhället utgör en ständig hotbild. Den senaste tidens ökade aggressioner gentemot den internationella närvaron drabbar kvinnoaktivisterna hårt
då många arbetar för eller på olika sätt är beroende av utländska NGO:s i sitt arbete.

Möt också Leila Qaraee, Hanna Larsson och Nasim Aghili från Kvinnors Nätverk, som besökte Afghanistan i november 05.

Sedan December 2003 driver Kvinnors Nätverk ett mindre utbytesprojekt tillsammans med afghanska kvinnoaktivister med bidrag från Forum Syd. Syftet med projektet är att möjliggöra för kvinnoaktivister på gräsrotsnivå att dela erfarenheter kring förändringsarbete när det gäller kvinnors rättigheter i Afghanistan resp. Sverige.

2006-06-07 18:14SEX-SLAV-AUKTIONER PÅ EUROPEISKA FLYGPLATSER - BBC NEWS
Airports are being used by people smugglers to hold "slave auctions" of women being sold into prostitution

The CPS said traffickers were trading sex workers as soon as they arrived in the UK from countries, including states in eastern Europe. "Brothel keepers are bidding for women destined for prostitution", it said.
Meanwhile the Sunday Telegraph reported hundreds of children as young as six are brought to the UK yearly as slaves.

"We are now seeing 'slave auctions' being held in public places at airports where brothel keepers are bidding for women destined for prostitution."
One auction had taken place outside a coffee shop in the arrivals hall at Gatwick Airport, the CPS said. Others were believed to have been staged at Heathrow, Stansted and other UK airports, it added.

Follow the link and read more: BBC News: 'Slaves auctioned' by traffickers
2006-06-05 10:11

Fy fan! Varför är brittiska åklagare så stupida?!
Hur törs de slösa bort åklagarmyndigheternas dyrbara resurser och driva häxjakt mot 'brothel keepers' - företagare som skapar jobb och ekonomisk tillväxt dessutom - medans miljoner fildelare kan röra sig fritt på samma flygplatser och caféer och lyssna på musik helt ostörda?!
Long Live Bodström! -- Länge leve ’borthel keepers’! -- Makt åt Hollywood pimps! -- Down with ’fildelare’!Seminarium mot hedersrelaterat våld

Vad är hedersrelaterat våld?
Vilka är offren för hedersrelaterat våld?
Hur komplex är hedersproblematiken?
Vilken är de grundliga lösningen?
Torsdagen 8 juni 2006 ABF-huset Sveavägen 41-Fabian salen
Föreläsaren:
Nyamko Sabouni- riksdagsledamot för folkpartiet
Hediye Guzel- Statsvetare, berättar om sina egna erfarenheter av att vara kvinna i förorten Botkyrka.
Mahin Alipour - kontaktperson för KFKI
Arhe Hamednaca - från Sharafhjältar
Eija räty -s-kvinnor
Karim Shahmohammadei- Barnen först
fri entre!
hjärtligt välkomna!

KFKI (070 77 77 313) 2006-06-04 10:46
www.Irandwr.orgFor American troops it is not wrong to kill civilians...

itn.co.uk: An investigation into a raid on a house in the Iraqi village of Ishaqi has cleared US troops of any wrongdoing.

New allegations of U.S. massacre in Iraq
In this Wednesday, March 15, 2006 file photo, relatives mourn near the bodies of children, reportedly killed in a U.S. raid, as they arrive in a hospital in Tikrit, 130 kilometers (80 miles) north of Baghdad in Iraq. Residents in the village of Ishaqi said 11 people, including at least five children, were killed in a March 15 U.S. raid on the Sunni-dominated area, whilst the American military confirmed the attack but said only four people died - a man, two women and a child, saying later that th

2006-06-03 20:13
globalnational.com

 Svensk avvisning får Amnestykritik

Den svenska flyktingpolitiken kritiseras i Amnesty Internationals kapitel om Sverige i årsrapporten för 2005.
Människorättsorganisationen hänvisar till två avvisningsfall där Sverige fällts av FN:s kommitté mot tortyr respektive Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. I maj 2005 fälldes Sverige av tortyrkommittén för avvisningen av en bangladeshisk kvinna och hennes dotter till hemlandet.

2006-05-23 14:11
web.amnesty.org/report2006/swe-summary-engTolv miljoner lever i slaveri

Fler än tolv miljoner människor i världen lever i en modern form av slaveri, uppgav FN:s arbetslivsorganisation ILO på onsdagen. Uttalandet kom samtidigt som Frankrike för första gången officiellt firade minnesdag för sitt avskaffande av slaveriet för mer än 150 år sedan.

ILO beräknade 2005 att 12,3 miljoner människor är underkastade någon form av tvångsarbete.
ILO uppgav i sin rapport att globaliseringen har bidragit till att underblåsa tvångsarbete, särskilt i Europa.
Tvångsarbete definierades i ett avtal från 1930 som varje form av ofrivilligt arbete under någon form av hot.
Modernt slaveri förekommer enligt ILO främst i Asien, där 9,5 miljoner förmodas arbeta under tvång. De flesta av dem är lantbrukare i Indien och Pakistan som lever i en form av livegenskap.
Enligt ILO är bönderna hänvisade till ett liv i misär eftersom de måste ge halva skörden till landägaren. Deras barn måste ofta också arbeta för att familjen ska kunna betala av sina skulder.
1,3 miljoner tvångsarbetare finns i Latinamerika, 1,2 miljoner i Afrika och 360.000 i i-länder.
Nästan hälften av dagens slavar är barn och 55 procent utgörs av kvinnor eller flickor, sade Belser.
Prostitution står för en tredjedel av tvångsarbetet i Europa, men fenomenet börjar dyka upp i andra sektorer som jordbruk och hotell- och restaurangnäringen.
- Avregleringar på vissa områden har skapat gråzoner. En del företagare drar fördel av den illegala invandringen och kapar lönerna så långt det går för att kunna hålla låga priser, sade Belser.
Internationella migrationsorganisationen IOM beräknar att mellan 700.000 och två miljoner människor årligen passerar genom människosmugglarnas nätverk.
- Kvinnor som smugglas för prostitution kanske vet att de ska bli prostituerade, men inte att de kan bli misshandlade, våldtagna eller utnyttjade av hallickar, sade IOM-taleskvinnan Jemini Pandya i en kommentar.

2006-05-11 09:40
www.ilo.org/برای جلوگیری از حکم اعدام ولی الله فیض مهدوی بپا برخیزید.

نگذاریم این انسان مبارز، ولی الله فیض مهدوی توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ایران اعدام شود. چقدر سکوت؟ تا کی سکوت؟ بپا خیز
www.harkat.net 2006-05-04 23:44


Hot tip for the Nazis - Be Swedish people's guest!

Call Mein Kampf your holy book. Call Adolf Hitler your prophet. Claim that you and your organization do not interpret the holy book as SS-officers did in Dachau and Auschwitz. Call your training camps for sport-clubs... and get as much money as you need for your activities and operations, from the Swedish authorities. Be Swedish people's guest!

How? Watch the Swedish Television's documentary (uppdrag granskning) about Salafi-group and learn how they do it. You can do whatever you wish with 'niggers', 'homos', 'jews' and 'commies', as they do against 'women', 'children', 'commies' and all kinds of 'unbelievers' - and get paid for it!

When you register your organization as a religious one, you get a safety guarantee as well. Anybody who dares criticize you risks a jail penalty. It is called committing 'hets (agitation) mot (against) folkgrupp'. You can even establish Apartheid-based communities here in Sweden and be completely safe. 'Left'-activists and university-professors will help you guard your neighborhood, temples and schools - free of charge... And if you can organize 'on-call duties' like 'Nazi-Homojour', 'Nazi-Jewjour', 'Nazi-Kvinnojour' etc, besides your main organization, then you can be sure that 'social workers' send back to you, those people who eventually succeed to escape from you, and refuse to obey your rules. You get paid for this too... (don't forget to put this golden phrase in your charter: "religiöst & partipolitiskt obunden".

To learn more HOWTOs about this business, contact these gentlemen:'
For fund raising, contact AMS, ABF and all 'Communes' especially in Göteborg
or Swedish Social-Democratic Party
or the responsible minister, Jens Orback

'Practicing Atheist' - an Islamic counter-revolution survivor
2006-04-26 10:40Death sentences and executions in 2005

During 2005, at least 2,148 people were executed in 22 countries. At least 5,186 people were sentenced to death in 53 countries. These were only minimum figures; the true figures were certainly higher... (In 2002, 1,526 people were executed and 3,248 people were sentenced to death...)

As in previous years, the vast majority of executions worldwide were carried out in a tiny handful of countries. In 2005, 94 per cent of all known executions took place in China, Iran, Saudi Arabia and the USA.

Based on public reports available, Amnesty International estimated that at least 1,770 people were executed in China during the year, although the true figures were believed to be much higher. A Chinese legal expert was recently quoted as stating the figure for executions is approximately 8,000 based on information from local officials and judges, but official national statistics on the application of the death penalty remained classified as a state secret.

Iran executed at least 94 people, and Saudi Arabia at least 86. There were 60 executions in the USA.

The total figure for those currently condemned to death and awaiting execution is difficult to access, although human rights researcher Mark Warren has estimated the number at between 19,474 and 24,546. These figures are based on information from human rights groups, media reports and the limited official figures available. Again, the true total is probably higher.

2006-04-20 22:09
web.amnesty.org/library/index/ENGACT500022006اطلاعيه: سازمان سراسری پناهندگان ایرانی واحد استکهلم

از نزدیک با اعضایی پارلمان سوئد، در مورد مسائل پناهندگی و قانون موقت!
در اعتراض به اشکالات و نحوه اجرای قانون موقت پناهنده گی و در ادامه سیاست ناامن شناختن ایران ، در روز سه شنبه 4 آپریل ودر دومین روز از تحصن پناهنجویان و دست اندرکاران امور پناهندگی ، پانل دباتی با شرکت دو تن از شخصیتهای مطرح و بنیانگذاران شبکه امنستی 2005 ، گوستاو فوردلین از میلیو پارتی و کاله لارشون از حزب ونستر و همچنین فردریک مالم رهبر شاخه جوانان فولک پارتیت، در لوکال سازمان سراسری پناهنده گان ایرانی برگزار میشود.
بررسی چگونگی اجرای قانون موقت پناهندهگی در طی چند ین ماه گذشته ، بلاتکلیفی وموج انسانهای در حال انتظار ،خارج از چارچوب این قانون ومطرح ساختن ایران به عنوان کشوری ناامن ، از جمله اهداف این گفت و شنود خواهد بود .
پناهجویان وسایر شرکت کنندگان می توانند سوالات و خود را با حضور مترجم مطرح کرده و از چگونگی ادامه فعالیت این احزاب در مقابله با سیایت، پناهنده پذ یری دولت مطلع شوند .
زمان : سه شنبه 4 آپریل ساعت 7 بعداز ظهر
مکان: Husby nidaråsgatan12
تلفن تماس:08399734
abbas rezaei 2006-04-03 14:00
www.javanx.blogsky.comبرای جلوگیری از اجرای اعدام فاطمه حقیقت پژوه بپا خیزید

چرا باید ما هر روز شاهد اینهمه اعدام باشیم؟ چقدر سکوت؟ تا کی سکوت؟.....

www.harkat.net 2006-03-28 02:39


Bli medlem i Clowner utan Gränser

Clowner utan Gränser sprider skratt som bistånd. Vi spelar föreställningar på flyktingläger och barnhem för barn och ungdomar som drabbats av krig eller andra katastrofer. Vi sprider glädje för en dag, men försöker också att genom glädjen ge människor verktyg för att hitta mod och styrka för att kunna gå vidare i sina liv.

Malin Öhrn 2006-03-17 22:34
www.skratt.nu/Research Contest

We would like to arrange a contest regarding the following three topics:
1. What is the veil and where does it come from? The reasons and the historical development? What positive or negative functions does the veil fulfil today?
2. How can the process of introducing democracy to the Islamic countries be intensified?
3. Peace between religions – but how to achieve it? What political, economical, cultural and social components - within society and external – condition lasting peace among the religions of the world today?
You will find detailed information concerning the contest at:www.wahdatemelli.org

Djassemi 2006-03-17 16:12
www.wahdatemelli.org
We are an independent organisation with the aim of democracy for Iran and the islamic ruled countries.No Bravery

There are children standing here,
Arms outstretched into the sky,
But no one asks the question why,
He has been here.
Old men kneel and accept their fate.
Wives and daughters cut and raped.
A generation drenched in hate.
Yes, he has been here.

Listen and sing it with James Bluntالهام افروتن کجاست؟

از الهام افروتن زن جوان روزنامه نگاری که به جرم نوشتن حقیقت در سیاهچالهای رژیم جمهوری اسلامی به سر میبرد خبری نیست ما با تجربه ای که از این رژیم جنایتکار داریم نسبت به وضعیت الهام افروتن نگرانیم و ضمن اعتراض به دستگیری الهام افروتن از شما میخواهیم که پیش از آنکه این زن جوان روزنامه نگار هم چون حجت زمانی به دار آویخته شود نسبت به این موضوع واکنش سریع نشان دهید.

www.harkat.net
pouyan ansari

2006-02-16 23:24


stöd för arbetarrörelsen i Iran

Lördagen den 18 mars planeras en manifestation i Örebro till stöd för arbetarrörelsen i Iran och mot ett eventuellt ockupationskrig. Vi vill etablera idén om att stöd till arbetarrörelsen, kvinnorörelsen och studenterna kan möjliggöra att de själva gör sig av med regimen utan att drabbas av ockupation.

Onsdagen efter, 22 mars, planerar vi att även ordna en debattkväll Attac, DemAlt, FN-förening, RKU mfl.

2006-02-08 21:25Marschera mot förtryck i Iran

Det har gått 26 år sedan bildandet av världens mest kvinnofientliga regim. En regim som har kvinnofientlighet som en av sina grunder.
Under lika lång tid har även kvinnor kämpat för sina juridiska, ekonomiska och kulturella rättigheter. Dessa kvinnor har blivit utsatta för piskrapp, stening, fängelse, tortyr och avrättningar. Men de har aldrig gett upp sina rättigheter och fortsätter att kämpa än idag.
Den 8 mars i år har vi tillfälle att visa vår solidaritet för kvinnornas kamp i Iran. Vi ska förvandla denna dag till en stor manifestation mot det kvinnofientliga systemet.
Kvinnorna som kämpar för avskaffande av de orättvisa lagarna anordnar i samband med den internationala kvinnodagen en marsch från Tyskland till Holland. Som en symbolisk handling kommer marschen att nå Haag-domstolen på kvinnodagen.
Med detta brev vill vi bjuda in dig till marschen – gå med oss i protest mot behandlingen av kvinnor i Iran. Kan du inte delta i själva marschen kan du alltid visa ditt stöd genom att underteckna uppropet, alla sorters protester är viktiga nu!
Till marschen har iranska kvinnor tillsammans med tyska bjudit in kända feminister för att tala och delta från hela världen – alltifrån Indien till Kanada. Detta projekt behöver såklart finansiering. Helst skulle vi vilja se dig på marshen, men kan du inte komma skulle vi vara tacksamma för ditt bidrag. Bidraget kan sättas in på:
March 8th committee of women
INT.Bank Account Number :
DE 89 5135 00 25 0227 0169 39
SWIFT- BIC: HELADEFIGIE
Märk talongen ”Women’s march”.
För mer information kontakta Leila Qaraee på 070-777 18 38, leila@kvinnonet.org eller Gissoo Shakeri på 070-798 55 83, gissoo_shakeri@yahoo.com. Nedan följer uppropet.

2006-02-08 18:58Islam and Nazism: Similar ideologies, similar strategies

Follow the link...

2006-02-05 17:47
www.faithfreedom.org/Gallery/18.htmHemlösheten ökar i New York
Enligt den sjunde årliga rapporten från Koalitionen för hemlösa sover omkring 32000 New York-bor i härbärgen för hemlösa varje natt. Det innebär en ökning med .. procent sedan 1990-talet. Sedan 2000 har antalet hemlösa familjer som bor på stadens härbärgen nästan fördubblats. Antalet hemlösa barn har ökat med 55 procent sedan 1990-talet.
Metro Stockholm 2006-01-30

Highest point i New York City’s history
During this year the number of homeless New Yorkers residing in shelters each night has reached the highest point in New York City’s history. In Januray 2005 some 36,600 homeless men, women, and children were sleeping each night in the New York City shelter system, including 15,100 children, 12,700 adult family members, and 8,800 single adults. Thousands more sleep on city streets, park benches, and subway trains.
Coalition for the Homeless

Antalet hemlösa ökar i Sverige -- Highest point i Swedens’s history too?
Antalet personer utan egen bostad har ökat i Sverige under de senaste åren. Fler kvinnor och personer med utländsk bakgrund drabbas. Minst 17 800 personer var hemlösa under vecka 17, 2005. Det är 2 000 till 3 000 fler än 1999 då den senaste kartläggningen gjordes. Det finns hemlösa personer i 86 procent av landets kommuner, men problemen är större i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Tre fjärdedelar av personerna är män. Den stora merparten är födda i Sverige, men personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade. 26 procent är födda utomlands, jämfört med 12 procent av befolkningen. Medelåldern bland de hemlösa är 41 år. Nästan var tredje är förälder till barn under 18 år.
Socialstyrelsens pressmeddelande 2006-01-31

Många hemlösa avstått från att fylla i enkäterna
Resultatet av Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa människor, känns inte det minsta intressant... För jag vet hur flera frivilligorganisationer hanterat - Situation Sthlm inkluderat - enkäterna och avstått från att fylla i det vi och andra ansåg vara meningslösa och integritetskränkande frågor. Därmed är kartläggningen låghalt och id det stora hela betydelselös, skriver Ulf Stolt, Stituationen Sthlms chefredaktör och ansvarig utgivare i #106, februari 2006.
Ericsson gör en rekordvinst på 10,4 miljarder i fjärde kvartalet 2005
10.4 billions under 3 months. Highest profit in Sweden's history!

Ericsson koncernen betalade 2984 mkr skatt för okt-dec 2004, men bara hälften så mycket, dvs 1435 mkr för samma period rekord året 2005! se Ericssons redovisning, sid.10
(1435/10400)*100=13,7% skatt! Jämför med den skattesatts DU SJÄLV har i skatteparadiset Sverige...

Beställ tid hos våra experter genast, om du inte ser sambandet.

شرکت اريکسون يکبار ديگر رکورد سود را شکست.
ده و نيم ميليارد کرون سود در طول سه ماه آخر سال ٢٠٠٥. اين بزرگترين سود در طول تاريخ سوئد است!

شرکت اريکسون در فاصله اکتبر تا دسامبر سال ٢٠٠٤ (سال پيش) ٢٩٨٤ ميليون کرون ماليات پرداخته است. اما در همين فاصله زمانی امسال که رکورد سود خودش و همه تاريخ سوئد را شکسته، فقط ١٤٣٥ ميليون کرون ماليات داده، يعنی نصف پارسال! با يک ضرب و تقسيم ساده معلوم ميشود که نرخ ماليات بر سود اين شرکت ١٣ و خورده‌ای درصد است. مقايسه کنيد با مالياتی که دولت از کارگر ميگيرد، يا نرخ مالياتی که به خود شما تعلق ميگيرد.

اما سوئد در اين دوره فقط در سودآوری شرکتهايش رکورد نميشکند، تعداد بيخانمانهای سوئد هم همانطور که در بالا ميبينيد رکورد شکسته است. اگر رابطه‌ای بين اين دو نميبينيد به اين لينک کليک کنيد و از متخصصين کمک بخواهيد.

يادآوری: دولت سوئد در اختيار بلوکی متشکل از حزب "سوسيال دمکرات" و حزب "چپ" است

2006-02-02 12:24Kungen fick Situation Sthlms första Bängkäpp

Vid Bängkäppsjuryns sammanträde i mellandagarna utsågs kung Carl Gustaf Bernadotte, enhälligt, till 2006 års mottagare av Situation Sthlms nyinstiftade pris Bängkäppen. Det faktum att kungen har 608 rum i centrala Stockholm som han inte bor i blev helt enkelt omöjligt för juryn att förbise. Prismotiveringen lyder alltså: ”Kung Carl Gustaf Bernadotte tilldelas Situation Sthlms pris Årets Bängkäpp 2006 för att han har 608 rum i centrala Stockholm, som han inte bor i.”
  – Att göra kungen till mottagare av Situation Sthlms första Bängkäpp är en viktig humanitär och demokratisk signal till både hovet och övriga medborgare, säger juryns ordförande, tillika tidningens chefredaktör Ulf Stolt. Och tillägger:
– Förutom det rättmätiga i valet – att ge kungen priset – är det naturligtvis också ett sätt att från början ge Bängkäppen den dignitet och status vi anser att priset förtjänar. Situation Sthlm instiftade i december 2005 ett pris – Årets Bängkäpp. Priset kommer årligen att delas ut till någon som, inom ramen för den verksamhet Situation Sthlm bedriver, på ett förtjänstfullt sätt utmärkt sig i ord eller handling.
Vid en ceremoni vid Stockholms slott 16 januari överlämnades Bängkäppen till hovet för vidare befordran till kungen. Då delegationen från Situation Sthlm kom oanmäld till Stockholms slott, med inramad motivering och blankpolerad Bängkäpp, hänvisades till Slottets separata inlämning för post och paket, eftersom: ”allt som ska till kungen måste först röntgas”.

پادشاه سوئد اولين برنده "عصای پيری"، جايزه نشريه بی‌سرپناهان استکهلم

در اجلاس هيأت ژوری "عصای پيری" که در روزهای قبل از سال نو برگزار شد، به اتفاق آراء تصميم گرفته شد که جايزه سال ٢٠٠٦ "عصای پيری" به پادشاه سوئد، کارل گوستاو برنادوت، اهدا شود. اين واقعيت که پادشاه سوئد ٦٠٨ اتاق در مرکز استکهلم دارد که خالی است و از آن استفاده نميشود، چيزی بود که هيأت ژوری بهيچ وجه نتوانست ناديده‌ بگيرد. بيان رسمی علت گزينش چنين است: "جايزه عصای پيری" سال ٢٠٠٦ نشريه ‌‌بی‌سرپناهان استکهلم به پادشاه کارل گوستاو برنادوت تعلق ميگيرد چرا که او در مرکز استکهلم ٦٠٨ اتاق دارد که در آنها زندگی نميکند".

رئيس هيأت ژوری، اولف استولت Ulf Stolt که در عين حال سردبير نشريه بی‌سرپناهان استکهلم هم هست ميگويد: انتخاب پادشاه سوئد بعنوان اولين دريافت کننده "عصای پيری" نشريه "اوضاع استکهلم"، علامتی مهم دمکراتيک و انساندوستانه هم به دربار سوئد و هم به بقيه شهروندان است". او اضافه ميکند: "اين انتخاب نتيجه پابندی به اصول بود ولی علاوه بر آن، دادن اين جايزه به پادشاه، طبعا از همين ابتدا به جايزه عصا آن ارزش و احترامی جايگاهی را ميدهد که اين جايزه شايسته آنست.

نشريه Situation Sthlm (اوضاع استکهلم، نشريه بی‌سرپناهان استکهلم) در دسامبر ٢٠٠٥ جايزه سالانه 'عصای پيری' را بنياد گذاشت. قرار است اين جايزه هر سال به يک نفر، که در چارچوب فعاليتهای اين نشريه کار ميکند و بنحوی برجسته خودش را با کردار يا گفتار خود متمايز سازد، اهداء شود.

طی مراسمی در ١٦ ژانويه اين "عصا" به دربار سوئد تحويل داده شد تا بدست شاه برسد. از آنجا که هيات اعزامی نشريه بی‌سرپناهان بدون تعيين وقت قبلی به قصر پادشاه رفته بود و عصا و نامه‌اش را بسته‌بندی کرده بود، قرار شد آن را به باجه مخصوص نامه و پاکت تحويل دهد، چون: "هر چيز که برای شاه باشد اول بايد با اشعه ايکس معاينه شود".

Stituationen Sthlm #106, februari 2006.

2006-02-02 11:59فراخوان کارگران مبارز شرکت واحد را بدست گيرندگانش برسانيد!

متن فراخوان کارگران شرکت واحد توسط رفقاى هسته اقليت به انگليسى ترجمه شده است. آنرا از هر طريق که ميتوانيد به دست گيرندگانش برسانيد.
2006-01-31 11:23
www.kvinnonet.org/misc/vahed060131.htmlبا امضاء متن زیر فریاد اعتراض خود را به گوش مجامع بین المللی برسانید.
امضاء شما به آدرس سازمان جهانی کار، سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواهد رفت.

ما تهاجم وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی ایران علیه سندیکای شرکت واحد و خانواده آنها که منجر به ضرب و شتم و دستگیری کارگران و همسر و بچه های آنها شده است را شدیدأ محکوم می کنیم و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی دستگیرشدگان هستیم.
برای امضاء به سایت حرکت مراجعه فرمائید.
We strongly condemn the Islamic Republic of Iran barbarically attacking the mass transit workers and their families, which resulted in assault and imprisonment of the workers and their immediate families. We demand their instant and unconditional release.

Contact Iranian Political Activist Group با ما تماس بگيريد، جمعی از فعلان سیاسی
Sign the petition: www.harkat.net شما هم طومار را امضاء کنيد
2006-01-31 02:53


دستگیری و سرکوب وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی ایران به کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و خانواده آنها

ما تهاجم وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی ایران علیه سندیکای شرکت واحد و خانواده آنها که منجر به ضرب و شتم و دستگیری کارگران و همسر و بچه های آنها شده است را شدیدأ محکوم می کنیم و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی دستگیرشدگان هستیم.

pouyan.ansari 2006-01-31 02:35


در پی فراخوان اعتصاب برای روز شنبه، اعضای هیات مدیره سندیکای شرکت واحد به دادگاه احضار شدند

به دنبال فراخوان هیات مدیره سندیکای شرکت واحد برای ازسرگیری اعتصاب در روز شنبه، عصر امروز چهارشنبه پنج بهمن، خبر داده شد که دادگاه انقلاب به پنج عضو هیات مدیره: ابراهیم مددی، منصور حیات غیبی، سعید ترابیان، علی زادحسین، داود رضوی و غلامرضا میزائی اطلاع داده است که باید صبح پنجشنبه در آن دادگاه حاضر شوند.
ايران تريبون 2006-01-27 00:52

Bus drivers strike in Tehran: Iran-tribune -- Aljazeera -- GoogleUSA 'outsourcade' tortyr

Rapport om hundratals hemliga fångtransporter i Europa

Det finns bevis för att USA via CIA transporterat fångar och "outsourcat" förhör och tortyr. Europeiska regeringar har känt till saken.

Det säger Europarådet. Rapporten om amerikanska hemliga fångtransporter talar om "hundratals CIA-chartrade flyg" genom europeiskt luftrum, men hittar inga bevis hittills för Guantanamo-liknande läger på europeisk mark.

Enligt delrapporten från schweizaren Dick Marty, som släpptes i går, är det "högst osannolikt" att europeiska regeringar, eller åtminstone deras underrättelsetjänster, inte har känt till transporterna det kom ut i pressen.

Marty relaterar till fallet med de två egyptier som svenska myndigheter lämnade över till CIA-personal på Bromma 2001. Han gör det i ett sammanhang där han listar exempel på uppgifter om att CIA mycket väl vet vad som händer med fångar som transporteras till länder i tredje världen för förhör.

Ur Stockholm City 2006-01-25

Alleged secret detentions in Council of Europe member states - Martys hela raport pö engleska
Europe 'knew about' CIA flights

Se också:
Outsourcing Torture and the Stop-Loss Program
The CIA's "Black Sites": Beyond the Rule of Law?

2006-01-25 15:26"Utbilda domare i hur tonårsflickor ser ut"

Tre personer över 60 friade misstänkt våldtäktsman – kritik från forskare

Rätten missbedömer flickors åldrar och därför frias män som misstänks för våldtäkt. Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt, tycker att ledamöterna ska utbildas i hur unga flickor ser ut.

Läs hela artikeln: Stockholm City 2006-01-25

"Domare tittar alldeles för mycket på Internets porrbilder", tycker jag som inte är utbildad i någonting.
Porrsajter är duktiga på att övertyga besökarna (och därmed myndigheterna), att deras bilder visar bara myndiga tjejer. En ovan besökare, en novis, ser direkt att tjejerna är minderåriga, men inte de som har varit med länge... Hur som helst, om Madeleines förslag tas på allvar och det blir utbildningskurser för domare, så föreslår jag Leif Thorsson som lärare; En erfaren jurist från Högsta domstolen med "Djupa kunskaper i ämnet".

2006-01-25 15:24Howda Abu Ali

I hope someone can help me to find information about Howda who was murdered by her family in 2005 on her wedding day.

Hej, undrar om det finns någon som kan hjälpa mig med information om Howda Abo Ali som mördades av sin familj på sin brölopsfest. Hon levde i Syrien. Det är svårt att finna något om Howda. Tacksam för all information som finns.
Mvh J. E

خواهش ميکنم اگر هر نوع اطلاعی از هودا ابوعلی داريد با من تماس بگيريد.
هودا در سوريه زندگی ميکرد و در سال ٢٠٠٥ در شب عروسی‌اش توسط خانواده‌اش بقتل رسيد. اگر چيزی ميدانيد لطفا بمن خبر بدهيد.
--ترجمه فارسی از شبکه زنان--

J.Elofsson 2006-01-21 01:24Human Rights Watch World Report 2006

USA:s tortyr skadar människorättskampen

U.S. Policy of Abuse Undermines Rights Worldwide
The Human Rights Watch World Report 2006

2006-01-21 01:19Agera mot hedersbrotten

Stockholm City
Göteborgs-Posten

Kajsa 2006-01-20 11:01No surrender to the medieval laws of Iran's Islamic Republic!!

I am writing to lend my support, respect and very best wishes to women who are participating in the great walk against anti women laws in Iran's Islamic Republic on March 8th 2006.

I applaud the courageous struggle of Iranian women against poverty and injustice in the political, cultural and economical aspects of their lives even though they are forced to endure being lashed, stoned to death, jailed, tortured and executed.
No surrender to the medieval laws of Iran's Islamic Republic!!

Yours in solidarity
Christine Cooper
Professor

2006-01-16 17:09از سايت کميته هماهنگي براي ايجاد تشکل کارگري در ايران ديدن کنيد

فراخوان مشترک نهادها و تشکل هاي فرهنگي- اجتماعي و سياسي اروپا- کانادا و آمريکا
در پشتيباني از اقدامات "کميته دفاع از حقوق دستگير شدگان اول ماه مه " در ايران
و آزادي بي قيد و شرط منصور اسانلو رئيس سنديکاي اتوبوسراني شرکت واحد تهران ( شماره ۱)
و دهها مطلب مهم و خواندني ديگر

2006-01-16 12:49
www.komiteyehamahangi.com/Delta i marschen mot islamiska regimens kvinnofientliga lagar den 8 mars 2006

Är ni emot att kvinnor stenas till döds?
Är ni emot att kvinnor måste bära slöja under tvång?
Är ni emot att kvinnorna blir orättvist behandlade?
Är ni emot att kvinnor döms till piskslag?
Är ni emot att mannen dominerar kvinnorna?
Är ni emot den islamiska repuplikens medeltida lagar?

Då uppmanar vi Er alla att Delta i marschen mot islamiska regimens kvinnofientliga lagar den 8 mars 2006

Karzar-Zanan.com

leila 2006-01-15 19:30Konfrans om globalisering av politiskt islam och kvinnorsrättigheter

plats: stockholm, ABF, Sveavägen 41
Tid: 21 januari from klockan 10.00 till 16.00.
Alla bjuds på att ha bokbord och info.hörna.e
Arrangörer: kommitten för försvaret av kvinnors rättigheter (KFKI)
Barnen Först
Iranska flykningarnas förbund-070 77 77 313-076 206 95 49

KFKI 2006-01-15 00:00
www.Irandwr.orgتجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران در اعتراض به ادامه بازداشت منصور اسانلو

شماری از رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی و حومه از ساعت 8 صبح امروز جمعه 23 دی ماه در اعتراض به ادامه بازداشت منصور اسانلو در مقابل مسجد "الغدیر" تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران و رانندگان شرکت واحد همچنین نسبت به برگزار نشدن مجمع عمومی این شرکت جهت انتخاب بازرسان شرکت تعاونی مصرف کارگران شرکت واحداعتراض کردند.

لازم به ذکر است "منصور اسانلو" رئیس هئیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه از روز اول دی ماه به وسیله نیروهای امنیتی رژیم دستگیر و تاکنون در زندان اوین به سر می برد.

تجمع اعتراضی امروز کارگران شرکت واحد با راهپیمائی کارگران از مقابل مسجد ثارالله تا منطقه 1 شرکت واحد پایان یافت.

www.payam.nu
leila 2006-01-14 18:44


LÄNGE LEVE KAMPEN FÖR FRIHET OCH JÄMSTÄLLDHET!


Fadime Šahindal mördades av sin far 21 januari 2002.
Tillsammans ska vi stoppa hedersförtrycket!
Kom till Tensta Torg! Fredag den 20 januari kl. 15 -17

Vad är heder? Hur arbetar vi för kvinnors rätt att bestämma över sina egna liv?
Vi kommer att säga vad vi tycker. Kom och tyck till du också, ordet är fritt! Det blir musik, fika och överraskningar!

Arrangörer:
Varken hora eller kuvad (Ni Putes Ni Soumises), Vänster partiet, Kvinnors Nätverk
I samarbete med:
Rädda Barnen, Unifem, Iranska kvinnors kamp för frihet, Kurdistan kommitté, Tidningen Arbetaren

Amineh Amineh_99@hotmail.com 0708891896
Vänster partiet: Lisa sirkka.hedstrom@politik.sll.se
Stöd kommitté för kurdiska kvinnor: Sedika Mohammadi sedika@hotmail.com
Kvinnors Nätverk: info@kvinnonet.org

leila 2006-01-12 21:06"Jag måste sy ihop mig, kan ni hjälpa till?", Samira,17
Terrafem konferensen, stockholm den 21 januari,2006
Anmälan: info@terrafem.org

leila 2006-01-12 20:34Ett seminarium i riksdagen till minnet av Fadime
Stokholm den 20 januari,2006 Kl 09:00-17:00
Lokal: Riksdagen, 2:a kammarsalen
Anmälan: fuf@algonet.se

leila 2006-01-12 20:10Manifestation Hedra Fadime Sahindals minne!
Stockholm: fredagen den 20 januari, kl. 18.00, Sergels Torg
Uppsala: Lördagen den 21 januari, kl. 18.00, Stora Torget

leila 2006-01-12 20:02Vita nejlikors festival vecka, 16-21 januari 2006
Till minne av Fadima Shahindal


Ungdom och kärlek / sekularism och religion
Vad har hänt med jämställdhetsplanerna två år efter mordet på Fadime?
Föreläsningar
Teater ”HEDER” av Marianne Goldman
Stand up komiker Shabana Rehman från Norge
Panel med politiker och myndigheter
Utställning
Och mycket annat

Datum: tisdagen den 20 januari 2004
Plats : Stadsmuseum i Göteborg
Tid : kl. 13.00- 18.00

För bokning och mer info maila Kfki8@hotmail.com
eller ring 0707744020

leila 2006-01-12 20:00Mot våld – för respekt och lika värde
– Vår Värdegrund –

Stämmer den överens med de mänskliga rättigheterna?
Tar vi mäns våld mot kvinnor på allvar?
Vilken roll har media i våldsutvecklingen? Och skolan?
Hur ser åtgärderna ut?
Välkommen till en debatt för alla!
Torsdagen den 19 januari kl. 18.00 – 21.30
Föreläsare:
Jens Orback – Jämställdhetsminister
Margareta Olofsson – Socialborgarråd,
Eva Moberg – författare
Gertrud Åström – utredare/VD Ordfront
Utfrågare:
Nicklas Kelemen – Rädda Barnen/Dialogprogrammet
Ewa Larsson – samhällsdebattör
Ulf Klasson – Stockholmsidrotten
Anders Linder – Artist
Moderator:
Ingvar Hjärtsjö – Manliga Nätverket/Riks

leila 2006-01-12 19:59Stoppa plundringen av arbetslösa och sjuka!

'Tusentals arbetslösa och sjuka människor kastats ut från samhällets ersättningssystem de senaste åren och att denna utslagning kontinuerligt pågår och ökar i omfattning. Trots sjukdom vederbörligen styrkt med läkarintyg förvägras de sjukpenning eller sjukersättning. Samma personer förklaras också, just på grund av sjukdom, som ”icke anställningsbara” och anses därmed inte kunna ”stå till arbetsmarknadens förfogande”, och förvägras även arbetslöshets- och aktivitetsersättning.'
Läs mer på Dagens ETC:

2005-12-25 13:14
www.etc.se/radikala/templates/ct_117.aspx?number=55287&category=11521Protest against Filtering of Informtion on Women in Iran
با امضاى طومار، به بلوکه شدن سايتهاى زنان در ايران اعتراض کنيد


"Det är ett avancerat hyckleri, så som man behandlar flyktingbarn idag."

"Svensk flyktingpolitik i dag är bara en enda lång kränkning."

Anita Dorazio, ordförande i Asylkommittén i Stockholm
och en av grundarna av en läkarmottagning för asylsökande

Lyssna på URs reportage om Masoomeh... Livskraft 2005-09-05


Migrationsverket Utvisningsverket firade avvisning
 
    Tjänstemännen skålade i champagne sedan en rysk familj med sjukt barn lämnat Sverige. Tjänstemän på Migrationsverket i Solna har på kontorstid och i verkets lokaler med champagne firat avvisningen av en asylsökande familj med ett svårt sjukt barn.

کارمندان اداره مهاجرت سوئد، واحد سولنا، اخراج خانواده پناهجوى روسى با بچه بيمار ١٣ ساله شان را با صرف شامپاين جش گرفته‌اند. اين سنت مخصوص سولنا نيست، سولنا استثنائا لو رفته است. روزنامه Dagens Nyheter که اين قضيه را افشاء کرده، چيزى از اين که در اين جشن، قبل از سرکشيدن جامهاى شامپاين فرياد هايل هيتلر هم کشيده‌اند يا نه، چيزى ننوشته است.
  کارمند محترمى که جشن را ترتيب داده است همان کسى است که چندى پيش عده‌اى از خانواده‌هاى پناهجو را رسما به سوء استفاده جنسى و مالى از بچه‌هاى بيمارشان متهم کرده است - وزير مهاجرت آينده را بشناسيد، سرکار خانم Annica Ring!
   

Dagens Nyheter 20 december
مقاله راديو صداى زنان را در اين مورد بخوانيد و پخش کنيد
 LONG LIVE HAROLD PINTER!

"The invasion of Iraq was a bandit act, an act of blatant state terrorism, demonstrating absolute contempt for the concept of international law. The invasion was an arbitrary military action inspired by a series of lies upon lies and gross manipulation of the media and therefore of the public; an act intended to consolidate American military and economic control of the Middle East masquerading – as a last resort – all other justifications having failed to justify themselves – as liberation. A formidable assertion of military force responsible for the death and mutilation of thousands and thousands of innocent people.

We have brought torture, cluster bombs, depleted uranium, innumerable acts of random murder, misery, degradation and death to the Iraqi people and call it 'bringing freedom and democracy to the Middle East'.

How many people do you have to kill before you qualify to be described as a mass murderer and a war criminal? One hundred thousand? More than enough, I would have thought. Therefore it is just that Bush and Blair be arraigned before the International Criminal Court of Justice."

From Harold Pinter's Nobel Lecture

Pinter's lecture is availabe both as video and text - follow the link

Harold Pinter's Nobel Lecture
Pinter's biography
Images

Harold Pinter Official HomepageSaudiska staten finansierar moské i Göteborg.
Saudi government invests 50 milion Swedish Crowns to build a mosque in Guthenberg

För första gången bekostar ett annat land bygget av en moské i Sverige. Det är den saudiska staten som finansierar bygget på Hisingen i Göteborg - ca 50 000 000 kronor!

DON'T LET THIS BARBARIC SEXUAL-APARTHEID REGIME
SPONSOR OR PROMOTE ANYTHING IN SWEDEN!

Follow the link: Saudis.html
2005-11-28 00:18Ur Kvinnors Nätverks telefonsvare...

!به يک پيغام روى پيامگير شبکه زنان گوش کنيد

2005-11-29 12:03I hate evil and you hate those who hate evil

The communists murdered 100,000,000 human beings. I hate communism as much as nazism and islamofascism and consider all as evil. I remember how the Tudeh Communist Party in Iran (a branch of the KGB) acted as intelligence arm of the fascist regime of Khomeini and was responsible for the execution of thousands of Iranians. One day must these communist traitors and murderers pay for their crimes together with their islamofascist mullah allies. I’m right to say that “communism, nazism, islamofascism and feminism are the same but with different names”. The closest allies of the islamofascist regime of mullahs in Iran are Cuba, North Korea, the Left and feminists in Europe and USA. I’ve studied the history of cooperation between islamists and nazists and the similarities are astonishing. The largest feminist organizations have never bothered about the plight of their “sisters” in the Islamic countries because they have their own agenda that has nothing to do with women issues.

If your sense of humanity is real you must also show the atrocities of your beloved Stalin, Pol Pot and the treason and crimes of the communists in Iran. I accuse the shah, islamofascists, communists and foreign powers for our plight in Iran. I am independent madame!

I hate evil and you hate those who hate evil.

Ardalan 2005-11-28 22:35Well, you're wrong Mr. Ardalan!

But with this hatred against 'commies', you'll make a great soldier for the Great 'freedom fighter' of all times, Mr. George Bush. Use the following links and contact them! They need more people to torture 'commies', 'femies' and 'muslims' in Iraq, Afghanistan and other countries. You can make a great career with this lovely ideology of yours...


Always a Commie! 2005-11-27 16:20

Pentagon    CIA    Army    MI5


They need you, Mr. Ardalan!
And by the way, who do you think represents fascism in this picture
or these?


War criminals

Defending Islamofascists in Iraq who behead human beings like chickens is disgusting. I've my own saying:"Communism, feminism, Islam and Nazism are the same with different names." We saw how the Tudeh Communust Party supported Khomeini and we see how feminists, Communists and Nazis support Islamofascists in Europe and USA. Once a commie and feminazi alltid always a commie and feminazi!

Ardalan M. 2005-11-26 21:04Hunger and malnutrition are killing nearly six million children each year

... a figure that roughly equals the entire pre-school population of a large country such as Japan, FAO said in a new edition of its annual hunger report, The State of Food Insecurity in the World, published today.

Many of these children die from a handful of treatable infectious diseases including diarrhoea, pneumonia, malaria and measles. They would survive if their bodies and immune systems had not been weakened by hunger and malnutrition.

Hunger and malnutrition are among the root causes of poverty, illiteracy, disease and mortality of millions of people in developing countries, the report said.

fao.org/newsroom
The hunger report
Summary of the hunger reportCIA-källor bekräftar hemliga kontor

CIA har upprättat hemliga kontor i över 24 länder världen över, där agenter arbetar med att förhöra och gripa misstänkta terrorister.
Kontoren är ett led i CIA:s nya strategi efter terroattackerna mot USA den 11 september, avslöjar tidningen Washinton Post.
CIA-kontoren ligger i Europa, Asien och Mellanöstern och kallas för ”Counterterrorist Intelligence Centers”, CTIC.
Där fattas dagligen beslut om förhör, om hur gripanden ska ske och hur misstänkta terrorister ska föras i fångenskap.
Washington Post, som citerar ett flertal anonyma källor inom CIA, hävdar att de hemliga kontoren är en ny strategi som iscensatts av den förre CIA-chefen George Tenet. Den började gälla efter attackerna mot USA den 11 september.

2005-11-18 17:20
www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=489870Metro har granskat 98 våldtäktsdomar: Äldre män våldtar yngre kvinnor

Männen som döms för våldtäkt är oftast i 30-årsåldern eller äldre medan mer an hälften av kvinnorna ar i tonåren eller ändå yngre.

2005-11-16 15:47
www.metro.se/content/acrobat/stockholm/SESTO_20051116_A_Metro.pdfUSA erkänner fosforbomber i Irak

USA:s försvarshögkvarter Pentagon erkände på tisdagskvällen att amerikanska styrkor använder brännvapnet vit fosfor i Irak.
- Det är inte något kemiskt vapen. Det är inte olagligt, sade Pentagontalesmannen Barry Venable i en BBC-intervju.
- Det är ett brandvapen och kan användas mot fientliga stridande.
Venable kommenterade uppgifter från det italienska tv-bolaget Rai, som i en dokumentär i förra veckan uppgav att USA:s styrkor i Irak har använt vit fosfor och napalm-liknande bomber mot militära mål.
- Brända kroppar, brända barn och brända kvinnor - vit fosfor dödar utan urskiljning, sade Jeff Englehart, som tjänstgjort i USA:s Irakstyrkor, i programmet.
Vit fosfor används i första hand för att dölja till exempel truppförflyttningar i rökmoln, men eftersom det är våldsamt reaktivt i luft fungerar det också som brännvapen. Senast Irak och fosfor nämndes i samma andetag var vid Saddam Husseins massakrer på kurder i början av 90-talet.

2005-11-16 15:31
www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=488345&d=148Försvaret lyste med sin frånvaro på asyltribunal

En utbredd misstro möter den som söker asyl i Sverige. Myndigheterna letar efter skäl för avslag.
1,2 procent av de asylsökande beviljades flyktingstatus i Sverige år 2004. I Kanada var siffran över 45 procent. Sverige har dessutom fällts elva gånger - fler än något annat land - av FN:s tortyrkommitté.

2005-11-15 11:24
www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=487601CIA-plan på svenska flygplatser


Minst två av de plan som underrättelsetjänsten CIA hyrt har landat på svenska flygplatser, visar en undersökning som TT gjort. Arlanda, Örebro, Sturup och Bromma har fått besök av CIA-planen. Ett av dem har varit på fånglägret i Guantanamo.

2005-11-15 11:23
www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=487567THE HIDDEN MASSACRE - US use of phosphorous in Fallujah raids

A leading campaign group has demanded an urgent inquiry into a report that US troops indiscriminately used a controversial incendiary weapon during the battle for Fallujah. Photographic evidence gathered from the aftermath of the battle suggests that women and children were killed by horrific burns caused by the white phosphorus shells dropped by US forces.

... the documentary Fallujah: the Hidden Massacre, broadcast yesterday by the Italian state broadcaster, RAI, suggested the shells were commonly used and killed an unspecified number of civilians. Photographs obtained by RAI from the Studies Centre of Human Rights in Fallujah, show the bodies of dozens of Fallujah residents whose skin has been dissolved or caramelised by the effects of the phosphorus shells. The use of incendiary weapons against civilian targets is banned by treaty.

Italian television RAI
The Hidden Massacre (Video, English)
The Hidden Massacre (Video, Arabic)

Read more: The Indepiendet - Published: 09 November 2005

Se ocks�: Dagens ETC 051110Flickskola nedbränd i Afghanistan

KABUL. Ännu en flickskola har bränts ned i den afghanska provinsen Logar, den fjärde i samma område sedan talibanregimen föll för fyra år sedan.
Kriminalpolisens chef i provinsen sa att skolan höll på att renoveras och att studierna för tillfället bedrevs i tält. Han anklagade ”Afghanistans fiender” för att ha legat bakom mordbranden i lördags. Den formuleringen brukar syfta på talibanerna.
Många skolor har förstörts på liknande sätt i södra och sydöstra Afghanistan. Fortfarande är flickors utbildning eftersatt i Afghanistan. Inte ens tio procent av flickorna i mellan- eller högstadieåldern går i skolan. /TT-AFP

2005-10-31 12:23Fyra nya våldtäkter i Stockholm – bara i helgen

STOCKHOLM. En 16-årig flicka blev i går morse våldtagen på Gamla stans tunnelbanestation. Därmed har har sammanlagt fyra våldtäkter ägt rum i Stockholm bara i helgen.

Totalt sex överfallsvåldtäkter och ett våldtäktsförsök ägt rum i Stockholm den senaste veckan.

2005-10-31 12:14
www.city.se/city.pdfFreivalds fördömer Israeluttalande

Sveriges utrikesminister Laila Freivalds stämmer in i kören av fördömanden av den iranske presidentens yttrande om att "Israel bör utplånas från kartan". Hon har begärt att Irans ambassadör kommer till UD.

Skarp brittisk reaktion mot Iran
2005-10-27 13:30


Ahmadinejad,
Hizbollahs president i Iran,
vill utplåna Israel från kartan


World Press Photo - 50 years Gallery

WorldPressPhoto


Antalet utomhusvåldtäkter ökar kraftigt i Stockholm

Antalet utomhusvåldtäkter i Stockholm har ökat med 25 procent sedan förra året.
Första halvåret 2004 våldtogs 325 personer – i år är siffran 394. Bara under sommaren, i juni och juli i år anmäldes 41 våldtäkter. Samma period förra året anmäldes 23 våldtäkter. Siffrorna kommer från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. (City 2005-09-26)

2005-09-27 12:25Månadskostnaden för Irakkriget högre än för Vietnamkriget

Irakkriget är i snitt dyrare än Vietnamkriget, enligt en rapport som två antikrigsorganisationer publicerade på onsdagen. Enligt undersökningen kostar Irakkriget i snitt 5,6 miljarder dollar (4,6 miljarder euro) per månad. Det ger en daglig kostnad på 186 miljoner dollar (152 miljoner euro).

Vietnamkriget som varade i åtta år kostade i snitt 5,1 miljarder dollar per månad (4,2 miljarder euro) då inflationen beaktats.
Men sett till bruttonationalprodukten var Vietnamkriget klart dyrare. Vietnamkriget svalde 12 procent av BNP medan Irakkriget kostar 2 procent av BNP. (Vasabladet.fi)

National Priorities Project 2005-09-01 09:55
costofwar.com/index-world-hunger.htmlHalva styrelsen i Feministiskt initiativ hoppar av

I våras anmälde över 4 000 personer sitt intresse för Fi, men knappt hälften har betalat medlemsavgift.
Närmare 400 medlemmar är anmälda till årsmötet som hålls 9-11 september i Örebro. Där avgörs om Fi:s politiska program och linje. En ordinarie styrelse med 7-15 personer ska utses.

Vasabladet 2005-08-30 2005-09-01 09:44
www.vasabladet.fi/utrikes.aspSvensk sjukvård klart sämst på att ta hand om patienterna

I en intervjuenkät av Demoskop med 8 000 tillfrågade i åtta länder med ungefär samma välfärdsnivå hamnar svensk sjukvård sist på samtliga undersökta områden. I Sverige måste 27 procent av patienterna vänta mer än en vecka på att få träffa en läkare. I Danmark är motsvarande siffra 11 procent. Andelen patienter som inte fått tillfredsställande vård är i Sverige 12 procent mot bara 2 procent i Tyskland. Omräknat i antal vårdsökande blev 500 000 svenskar utan bot eller lindring jämfört med 85 000 i Tyskland.
سيستم درمانی سوئد در رسيدگی به بيماران بدترين است
در آمارگيری و نظرسنجی از ٨ هزار نفر در ٨ کشور اروپايی با سطح رفاه کمابيش همانند سوئد، سيستم درمانی سوئد، در تمامی قلمروهايی که مورد تحقيق قرار گرفته، در مقام آخر واقع ميشود. در سوئد ٢٧ درصد بيماران مجبورند بيش از يک هفته برای ملاقات با يک دکتر صبر کنند. در دانمارک اين رقم ١١ درصد است. نسبت بيمارانی که از نحوه رسيدگی مراکز درمانی و درمانشان ناراضی هستند، در سوئد ١٢ درصد و در آلمان ۲ درصد است. به عبارت ديگر تعداد بيمارانی که بدون معالجه يا بهبود مانده‌اند در سوئد ٥٠٠ هزار نفر و در آلمان ٨٥ هزار نفر بوده است.

Dagens Nyheter 2005-07-04        به نقل از روزنامه "اخبار روز" سوئد - چهارم ژوئيه

* * *

خوب است بدانيد که سوئد پانزده بيست سال پيش در زمينه رفاه و سطح بالای استاندارد زندگی مردم، مقام اول يا دوم را در کل جهان داشت. اکنون سوئد در مسابقه جهانی برای ساقط کردن مردم از حقوق، رفاه و تأمين اجتماعی در همه عرصه‌ها، مقام اول را دارد. بدون اغراق در هيچ کجای دنيا بورژوازی نتوانسته است دستآوردهای مردم و جنبش کارگری را با سرعتی که در سوئد توانسته است، پس بگيرد. از زمان ريگان و تاچر قدرت در سوئد در دست نئو-ليبرالهاست، که رهبری و سياست همه احزاب پارلمانی سوئد را در دست دارند. حزب سوسيال دمکرات سوئد کارآمدترين و پرقدرت ترين آنهاست، که به احتمال زياد در دور بعدی برای پرکردن مجدد خشاب هايش بايد جايش را به حزب مدرات سوئد و جبهه ائتلافی آنها بدهد.

 

رشادت در جنايت

جمهوری اسلامی ايران
وزارت اطلاعات
تاريخ: ١٦ر١٠ر٧٤
پيوست: ١ برگ

خيلی محرمانه

سردار رشيد اسلام محمود احمدی نژاد

سلام عليکم

پيرو نامه شماره ٢١٦ مورخ ١٦ر٨ر٧٤ فرماندهی محترم جنگهای نامنظم، مبنی بر استفاده از تجربه و توانايی جنابعالی در زندان اوين جهت اعدام انقلابی پاره ای از فعالان سياسی و ضدانقلاب و به علت سابقه درخشان جنابعالی در اعدام انقلابی تعداد ٧٠٣ نفر از پس مانده های رژيم ستم شاهی در ادارات، به جنابعالی ماموريت داده می‌شود در زندان اوين حضور بهم رسانيد و ظرف مدت دو روز پس از دريافت اين نامه تعداد ٢٦٠ نفر از عناصر سياسي مخل در نظام را که ليست به پيوست ايفاد می گردد، پس از اعتراف گيری و پرونده سازی اعدام انقلابی نماييد.
بی شک زدن تير خلاص بر منافقان و تعدی گران به حقوق حزب ا... توفيقی است که نصيب بندگان خاص و خالص می شود.

وزير اطلاعات
علی فلاحيان


HAFTBEFEHL:
Der Minister für Nachrichtendienste und Sicherheitsangelegenheiten der Islamischen Republic Iran Ali FALLAHIJAN.
حکم بازداشت علی فلاحيان از سوی قاضی ديوان عالی قضائی آلمان فدرال و عکسهايی از آمران و عاملان ٢٥ سال جنايت عليه مردم

Der Spiegel:"Ahmadinejad Threatened to Kidnap My Son"تصاويرى از تظاهرات عليه "انتخابات" رژيم اسلامى - ٢٤ ژوئن - در مقابل سفارت و در مقابل ستاد مرکزى پليس
Bilder från protestaktioner mot Islamiska regimens val-cirkus och polisens våld - 2005-06-24با درود!

پيروز و سربلند باشيد وسرفراز باد جنبش براندازی!    لطفا در پخش اين اخبار ما را ياری دهيد
روابط عمومی سازمان دانشجويان مبارز
www.daneshjooyan-mobarez.com/elamieh.htmÄNNU EN SKAMMENS GRÄNS HAR PASSERATS

Flyktingbyråkratin har skapat sig en egen rättspraxis. En juridisk och moralisk erosion har fått pågå orimligt länge. Det senaste exemplet: Skyddssökande ska svältas ut ur landet.
Läs mer:
Dagens Nyheter, huvudledare 23 juni 2005تصاويرى از اعتراضات ايرانيان در تبعيد عليه "انتخابات" رژيم اسلامى - ١٧ ژوئن
Bilder från exil-iraniers protestaktioner mot Islamiska regimens val-cirkus


مينا اسدى - استکهلم ١٧ ژوئن
به عکس کليک کنيد

محبوبترين کانديداى تبعيديان
به عکس کليک کنيدIranian women hold protest gathering in Tehran

On Sunday June 12, a coalition of Iranian groups and individuals held a gathering in Tehran to protest the violation of women rights as guaranteed by the constitution. The gathering was held in the capital city in front of Tehran University.


www.payvand.com

www.kosoof.com

2005-06-15 11:29Nya anklagelser om övergrepp mot fångar riktas mot det kontroversiella Guantánamolägret

Nya anklagelser om övergrepp mot fångar riktas mot det kontroversiella Guantánamolägret.

En utsmugglad 84-sidig militär dagbok beskriver förnedrande metoder under uppemot tjugo timmar långa förhör. Nu ifrågasätter också ledande republikanska politiker verksamheten.

Läs mer: Dagens Nyheter 2005-06-14Det är politiker, arbetsgivare och fackföreningar som är problemet och inte invandrarna

Sverige är en trappa som måste städas uppifrån. För det är politiker, arbetsgivare och fackföreningar som är problemet och inte invandrarna, anser Paul Lappalainen, som på måndagen överlämnade sin utredning om etnisk och religiös diskriminering till regeringen.

Läs mer: Dagens Nyheter 2005-06-14Fusk på vanlig svenska

I en artikel på DN Debatt (3/6) anförde vi kritik mot den forskning om mäns våld mot kvinnor som bedrivs av Eva Lundgren vid Uppsala universitet. I sitt svar till oss anför Eva Lundgren att hon aldrig påstått att det förekommer rituella barnamord (DN Debatt 12/6). Men detta är inte sant, vilket följande citat från SvT:s program ”Könskriget” visar...

Läs mer: Dagens Nyheter 2005-06-14Saddam vill dömas i Sverige

Saddam Hussein vill att rätttegången mot honom om brott mot mänskligheten ska hållas i Sverige. Det berättade Saddam Husseins advokat i SVT:s ”Agenda” i går kväll. Sedan Saddam Hussien greps för 1,5 år sedan har han suttit fängslad i Irak. Åtalet mot honom förbereds nu av en specialtribunal och medarbetare där säger att en rättegång är aktuell nästa år. Saddam Hussein har tidigare sagt att han vill sitta i svenskt fängelse i väntan på att rättegången ska inledas.

City, 2005-06-13

Självklart! Han vet naturligtvis vad som hände med Göteborg-rättegångarna i samband med EU-toppmötet 2001... Hans "djupa kunskaper i ämnet", gör honom dessutom en bra kandidat för justitierådet... Det var inte så dumt!


Saddam Hussein246 miljoner barn tvingas att arbeta

STOCKHOLM. Bland El Salvadors sockerrör, i Pakistans tegelbruk och på Colombias slagfält fi nns de: barnen som måste arbeta för att överleva. I år pekar FN speciellt på barn i gruvarbete då världsdagen mot barnarbete markeras. Enligt FN:s beräkningar måste 246 miljoner barn runtom i världen arbeta för att försörja sig. Barnen får dessutom ofta de tyngsta och smutsigaste uppgifterna. Omkring 170 miljoner barn arbetar i gruvor och stenbrott eller med kemikalier, bekämpningsmedel och tunga maskiner, uppger FN.

Tvingas till långa dagar – Barn som bara är fem år tvingas till långa dagar av tungt arbete, sa Ann Veneman, chef för FN:s barnfond Unicef, inför gårdagens internationella kampanjdag mot barnarbete. Filippinerna arbetar 18 000 barn i gruvor och stenbrott, i Nepal 32 000. I Niger fi nns hela 250 000 barn i små och stora gruvor – halva den totala arbetsstyrkan.FN:s barnfond Unicef har tillsammans med ett annat FN-organ, Internationella arbetsorganisationen (ILO), inlett en kampanj mot barnarbete i gruvor, som ofta innebär att spränga, krypa i gångar under rasrisk eller krossa sten till grus med verktyg avsedda för vuxna.

FN har inlett pilotprojekt i Bangladesh, Marocko och Burkina Faso för att frigöra dessa barn från arbetet och ge dem möjlighet att gå i skola. I Peru har man lyckats med ett projekt: i Santa Filomena arbetade förr 200 000 barn med guldutvinning. På fyra år har verksamheten blivit ”barnarbetsfri”, uppger ILO. ILO vill nu införa förbud mot barnarbete i små familjegruvor och stenbrott inom tio år. Regeringar och arbetsgivare uppmanas att ge ekonomisk hjälp till gruvor för att de ska sluta utnyttja barn. Omkring en miljon barn i åldrarna 5 till 17 år arbetar i sådana smågruvor. TT


11-årige Marjan Al i Pakistan är ett av de 246 miljoner barn som tvingas arbeta. Han arbetar på en tegelstensfabrik i Islamabad. Foto: PRB

2005-06-13 16:52
www.city.se/
Campaign for the abolition of all legislation confirming inequality and imposing Islamic punishment on Women!Fembarnsmor sköts av son efter tv-show

HEDERSRELATERAT VÅLD och snaskig tv-journalistik är huvudingredienser i en skandal som fått stor uppmärksamhet i turkiska medier.
Fembarnsmodern Birgül hade i tv-programmet ”Women’s voice”, en pratshow av amerikansk modell, berättat om hur hon under 20 år misshandlades av sin man.
När hon återvände hem blev hon överfallen och skjuten med fem skott av sin 14-årige son. Hans motivering: modern hade vanhedrat familjen.
Den tragiska händelsen har väckt upprörda diskussioner, såväl om tv-programmet, som anklagas för att hänsynslöst utnyttja svaga kvinnor, som om hedersrelaterat våld, som förekommer i avlägsna landsortsbyar i framför allt östra och sydöstra Turkiet.
Den skjutna kvinnan vårdas på sjukhus med svåra skador och kommer troligen att bli helt förlamad från midjan och neråt.

2005-06-07 16:32
www.metro.se/content/acrobat/stockholm/SESTO_20050602_A_Metro.pdfLIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ!


تبريک!
مردم فرانسه به پيشنويس قانون اساسی جديد اتحاديه اروپا رای منفی دادند!
يکه تازيهای‌ها و پيشرويهای نئوليبراليسم هار اروپا فعلا با اراده مردم فرانسه به عقب رانده شده است.
مقاومت مردم در مقابل استقرار "نظم نوين جهانی" ادامه دارد!

2005-05-30 15:19Visit this site: National Proiorities Project

The War in Iraq Costs the United States $172,524,270,680
Instead, we could have fully funded world-wide AIDS programs for 17 years!
There is more...

2005-05-27 11:29
costofwar.com/index-aids.htmlDjupa kunskaper i ämnet!

I gårdagens DN skämtade chefen för Högsta domstolen, justitieråd Bo Svensson, om att kollegan Leif Thorssons sexköp gett denne "djupa kunskaper i ämnet" som inte är till nackdel i arbetet.

Svensson sa vidare att det finns "många änkemän i det här yrket som har svårt att få sex". Därefter citerade han en dikt av Gustaf Fröding, i vilken huvudpersonen ser sig tvingad att gå till prostituerade för att få kärlek.

DN-läsare över hela landet har upprörts över HD-chefens uttalanden, mp:s kvinnoförbud uppmanar honom att avgå och förre JämO Lena Svenaeus kräver en officiell kommentar från regeringen.

Läs mer: www.dn.se

2005-05-26 22:12

En erfaren hallick vore ännu mer kompetent, eller hur Bo Svensson?Sverige bryter mot FN:s barnkonvention och utlänningslagen

Sverige. Sverige bryter mot FN:s barnkonvention och utlänningslagen. Det hävdar flera barnläkare, som i dag uppvaktar Utlänningsnämnden i en protest mot behandlingen av flyktingbarn.

Anna BodinDangens Nyheter berättar mer:

    Läkarprotest mot att barn avvisas
    Ettåring avvisas till Dagestan
    FN:s barnkonvention och utlänningslagen

2005-05-25 10:22Kvinnojour lämnar riksorganisation

Kvinnojouren i Skellefteå tänker lämna ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige. Det är uttalanden i SVT:s ”Dokument inifrån” av Roks ordförande Irene von Wachenfeldt som fått Roks att framstå som en extrem organisation som gått för långt.

Kvinnojouren i Skellefteå planerar nu att ansluta sig till den mindre riksorganisationen Svenska kvinnojourers riksförbund, SKR. TT2005-05-24 14:04
www.metro.se/content/acrobat/stockholm/SESTO_20050524_A_Metro.pdfMot nationalism, för internationell solidaritet! Avskaffa nationalstaten!

Demonstration mot nationalism, Sergels torg 6 juni kl 12.00

För mer information: www.antifa.se/nationaldagen

2005-05-16 15:49KVINNANS HELIGA KRIG!

"Att tillfredsställa maken är kvinnans 'jihad'"!

De (o)heliga orden står på den stora affischen (bilden t h) undertäcknad utav PR-avdelningen av 'Kultur- och fritidsorganisationen av Isfahans kommun'.

Varför en så stor affisch? Svaret finns på första raden:
"Med anledningen av (ca 1380-) årsjubileum av Ali (shiiternas första imam) och Fatimas 'zafaaf-natt'".

Det handlar alltså inte om äktenskapet, utan 'zafaaf-natten'. 'Zafaaf-natten' är den natt då det gifta paret knullar för första gången!! Så kvinnan måste ha klart för sig vad hennes 'jihad' handlar om...


Tips: Ha bilden till hands i flera exemplar när du möter de s k 'islamiska feminister' som heltäckt i svarta tyg säger sig representera islam-drabbade länders kvinnor i internationella sammankomster.

- Kolla vad mannen har för retur- och reklamationsrätt fr o m dagen efter 'zafaaf-natten', enligt Bibeln
- Det är bra att veta att Isfahan är en jätte storstad i Iran. En 'world heritage' enligt UNESCO.
- Trots islamisternas kvinnofientliga ställningstaganden så finns det en hel del tjejer som stödjer dem!

2005-05-13 14:10Support the Association of Defending Childern Rights! - Sanandaj, Iran

روز جهانى کارگر در سنندج - سال ٢٠٠٥
   به کانون دفاع از حقوق کودکان کمک کنيد!

* با کمک مالی خود در فعاليتهای کانون، برای دفاع از حقوق کودکان ، بويژه کودکان بی پناه و خيابانی شرکت کنيد.

* کانون دفاع از حقوق کودکان يک نهاد مردمی است و برای فعاليتهای بشر دوستانه خود، به کمک همه شما نيازمند است.

* کمک های خود را به شماره حساب سيبا: 0102128595001 به نام كانون دفاع از حقوق كودكان بانک ملی ايران واريز کنيد.

Email: koodakan1@yahoo.com
Site  : www.koodekan.com

2005-05-07 15:03NO RULES IN THE WAR OF TERRORISTS

Killing injured and defenceless people is consistent with established rules!
- Rules established by US and its Al-Qaida
   Al-Qaida acually means 'The Rule' in Arabic.

A Marine corporal who was videotaped shooting an apparently injured and unarmed Iraqi in a Fallujah mosque last year will not face a court-martial, the Marine Corps announced Wednesday.

A review of the evidence showed the Marine's actions were "consistent with the established rules of engagement and the law of armed conflict," Maj. Gen. Richard F. Natonski, commanding general of the 1st Marine Division, said in a statement.

Associated Press: Review exonerates Marine in mosque shooting
CNN: Marine cleared in videotaped shooting
The Australian: US marine cleared in mosque shooting
M.Hekmat (2001) The World After September 11: The War of Terrorists
Older notice: Even torture is not criminial, according to US rules...


2005-05-05 21:20Friska tänder behövs inte om man inte kan köpa mat!

Göran Persson lovade i sitt förstamajtal billigare tandvård om socialdemokraterna vinner nästa val. Samtidigt spekuleras det om höjd matmoms.
Vad ska vi arbetslösa ha friska tänder till om vi inte har något att tugga på?

TAISTO, ARBETSLÖS

وقتى آدم نميتواند غذا بخرد، دندان هم لازم ندارد!
يوران پرسون
(نخست وزير سوئد و رئيس حزب سوسيال دمکرات) در نطق اول ماه مه اش قول داده است که اگر سوسيال دمکراتها در انتخابات بعدى برنده شوند، دندانپزشکى را ارزانتر ميکند. همزمان در فکر آنند که ماليات بر مصرف مواد غذايى را افزايش بدهند...
دندان سالم به چه درد ما بيکارها ميخورد که اصلا چيزى براى خوردن نداريم؟
تائيستو - کارگر بيکار
2005-05-04 11:36
www.metro.se/content/acrobat/stockholm/SESTO_20050504_A_Metro.pdfRÖR INTE MITT BARN!

Låt våra apatiska barn stanna!Kasta ut de psykopatiska makthavarna i stället!

Göran Person

Barbro Holmberg

Anna Wessel

Janna Valik

Tomas Högström
Och resten av
Migrations
Utvisningsverkets
styrelse

Hård kritik mot svensk flyktingpolitikBarns bästa styr inte beslut om avvisning
Ingen amnesti för apatiska barnGe dem livet tillbaka
Skamligt inhumant beslutDen inhumana flyktingpolitiken möter motstånd
Min patient är inte transportabelApatiska barn – var står vetenskapen idag?
En invandringspolitik som måste ändrasDe har hamnat i total hopplöshet
Svek mot de apatiska flyktingbarnenIngen "amnesti" för apatiska barn

2005-04-29 12:40Antalet apatiska flyktingbarn ökar kraftigt

Antalet kända fall av så kallade apatiska flyktingbarn har ökat dramatiskt till 410 fall. Dessa barn finns över så gott som hela landet.
För 163 barn pågår behandlingen, och för de resterande beskrivs behandlingen vara avslutad, avbruten eller så saknas uppgift.
Könsfördelningen är ganska jämn: 171 flickor (48,3 procent) och 183 pojkar (51,7 procent), och drygt 80 procent av barnen har varit mellan 4 och 15 år.
En oroande tendens är att antalet barn som drabbats har ökat kraftigt under de senaste tre åren (55 fall år 2002, 116 fall fall år 2003 och 155 fall år 2004).
När det gäller barnens härkomst visar uppgifterna en stor snedfördelning. 87,5 procent av barnen kommer från före detta Sovjetunionen (61,5 procent) och från före detta Jugoslavien (26 procent).

2005-04-27 09:40
www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=407976&previousRenderType=6US TERROR AND TORTURE WILL CONTINUE...

Four Top Officers Cleared by Army in Prison Abuses

WASHINGTON, April 22 - A high-level Army investigation has cleared four of the five top Army officers overseeing prison policies and operations in Iraq of responsibility for the abuse of detainees there, Congressional and administration officials said Friday.
Among the officers was Lt. Gen. Ricardo S. Sanchez, who was the top commander in Iraq from June 2003 to July 2004. He was the highest-ranking officer to face allegations of leadership failure in connection with the scandal, but he was not accused of criminal misconduct.

Barring new evidence, the inquiry, by the Army's inspector general, effectively closes the Army's book on whether the highest-ranking officers in Iraq during the Abu Ghraib prison scandal should be held accountable for command failings described in past reviews.

Only one of the top five officers, whose roles the Senate Armed Services Committee had asked the Army to review, has received any punishment. That officer, Brig. Gen. Janis Karpinski, an Army Reserve officer who commanded the military police unit at the Abu Ghraib prison, was relieved of her command and given a written reprimand. She has repeatedly said she was made the scapegoat for the failures of superiors.


Iraqi people celebrating their freedom

The findings, which provoked outrage from some civil rights groups and Democratic aides, came nearly a year after shocking photographs of American military police officers stacking naked Iraqi prisoners in a human pyramid and of other abuses first telecast nationally. Shortly afterward, an internal Army report chronicled the virtual collapse of the command structure at Abu Ghraib, outside Baghdad, in the fall of 2003.

2005-04-23 13:47
New York TimesSlovaker på Volvos Torslandafabrik får tio kronor i timmen!

دستمزد کارگران اُسلُواک کارخانه ولوو در توش‌لاندای سوئد، ساعتی ١٠ کرون (يک دلار و بيست سنت) است!
روزی ١٢ ساعت کار، هر هفت روز هفته!
چهار ساعت کار برای يک همبرگر!
يادآوری: دولت سوئد در اختيار حزب سوسيال دمکرات و حزب چپ است

ARBETARE FRÅN Slovakien jobbar på Volvos Torslandafabrik i Göteborg för under 10 kronor i timmen. De jobbar tio till tolv timmar per dag sju dagar i veckan.

Slovakerna är anställda av ett slovakiskt företag, som i sin tur har anlitats av ett tyskt företag som är en av Volvos huvudleverantörer för ombyggnaden av fabriken.

En arbetare säger att han oftast jobbar tio timmar per dag, ibland tolv när det behövs. Han och hans landsmän bor på ett enkelt vandrarhem under arbetsperioderna på 28 dagar. Sedan är de hemma i Slovakien några dagar innan de återvänder till Göteborg.

Slovakerna jobbar med att montera robotar och maskiner för en ny produktionslinje till tillverkningen av en ny bilmodell. Ombyggnaden av fabriken började i september och ska vara klar till semestern i år. Totalt är 800 personer inblandade i ombyggnaden, varav cirka 15 från Slovakien som har 2 600 kronor i månaden.

De går sida vid sida med svenska arbetare som tjänar nästan tio gånger så mycket och har helt andra arbetsvillkor.

PROLETÄRER I ALLA LÄNDER FÖRENEN EDER!

2005-04-18 12:59
www.metro.se/content/acrobat/stockholm/SESTO_20050418_A_Metro.pdfSweden: Torture Inquiry Must Be Under U.N. Auspices
Independent Panel Must Probe Abuses by Sweden, Egypt and U.S. Operatives

An international inquiry under U.N. auspices is needed to credibly address allegations that two men expelled from Sweden to Egypt on an airplane leased by the U.S. government were mistreated and possibly tortured by agents of each country, Human Rights Watch said.

Three governments are implicated in the abuse of these men. There must be a full accounting. Otherwise, these cases will send yet another signal that when it comes to the ‘war on terror,’ anything goes—including torture.

2005-04-15 19:47
hrw.org/english/docs/2004/05/27/sweden8621.htm
Human Rights Watch

P.S.
"Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen."
1 Kap 6 § Regeringsformen (OBS! gammal version)

"Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen. Förutsatt att CIA-agenter inte vill styra riket direkt, förstås. De är ansvariga inför CIAs chefer. I sådana fall har regeringen ansvaret att neka allt , alternativt inte minnas någonting inför riksdagen eller media."
1 Kap 6 § Regeringsformen (ny version)Vanunu får ingen asyl i Norge
- och inte i Sverige heller!

Mordechai Vanunu, mannen som avslöjade Israels hemliga kärnvapenprogram och satt 18 år i fängelse, får nobben på sin ansökan om asyl i Norge, uppger tidningen Klassekampen.

Skälet som anges är formellt - det går inte att ansöka om asyl i Norge utan att befinna sig på norsk mark.

I nästa vecka är det ett år sedan Vanunu släpptes ut ur fängelset i Israel efter avtjänat spioneristraff. Han har ansökt om asyl i en rad länder, däribland Sverige, Frankrike, Irland, Kanada, Storbritannien och USA. I samtliga fall har han fått avslag.

"I did not seek to harm Israel, but rather to warn of an enormous danger.
I want to work for world peace and the abolition of nuclear weapons.
I want the human race to survive."

Mordechai Vanunu

2005-04-15 19:41
www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=403493AYAAN HIRSI ALI - From Submission to Resistance
En hjältinna från Mogadishu, Somalien


Ayaan Hirsi Ali's film, "Submission," has offended Muslims worldwide, especially those living in the Netherlands, where it first appeared on television last August.

Director Theo Van Gogh was brutally murdered on a street in Amsterdam, by a Muslim radical.
Read more about Ayaan Hirsi Ali
Slaughter And 'Submission'
Ayaan Hirsi Ali Roundup
From Submission to Resistance
Behind the Veil: A Muslim Woman Speaks Out
Moving stories: Ayaan Hirsi Ali
Meet Ayaan Hirsi Ali
The mission of an ex-Muslim
Ayaan Hirsi Ali - BiographyFilmvisning Tills vi blir fria, om kvinnor i Afghanistan (Gbg)

Program Feministiska Inspirationsdagar

Tisdag 15 mars
15:00 - 15:00 Inspirationsdagarna startar. Mingel.
16:00 - 16:15 Inledning Sofia Karlsson och Sofia B. Karlsson
16:30 - 17:30 Ingrid Holmqvist (professor i Genusvetenskap, GU)
18:00 - 19:00 Birgitta Ohlsson (Fp)
19:15 - 20:15 Filmvisning Tills vi blir fria, om kvinnor i Afghanistan följt av diskussion
21:00 - 22:00 Konsert
21:00 - 02:00 Pubkväll

Onsdag 16 mars
15:00 - 16:00 Dagen startar. Mingel.
16:00 - 16:45 Nina Gustafsson Åberg (vide ordf. SFS)
18:00 - 19:00 Gudrun Schyman
20:30 - 21:30 Visor och poesi med Maud Lindström (Gbg)
21:00 - 02:00 Pubkväll

Andra aktiviteter
Konstutställning
Feministisk tipspromenad
Högläsning

Medverkande
Mellan föreläsningar och konserter kommer det att finnas tid för mingel. Medverkande med informationsbord kommer bland andra att vara:
Filosofiska Fakulteternas Studentkår
Haga Studentkår (Gbg),
Valands Studentkår (Gbg)
SLUG (Utbildningsvetenskapliga studentkåren Gbg)
Lunds Samhällsvetarkår
SöderS (Södertörns Högskolas Studentkår, Huddinge)
Lunds Socialhögskolas Studentkår
Bella, feministisk förening (Lund)
Jämställdhetsgrupp, Teknologkåren LTH (Lund)
Lunds Doktorandkår
Gaystudenterna (Gbg)
Medicinsk Feministisk Front (Gbg)
Syster (nätverk för kvinnliga kåraktiva) (Gbg)
GFSN (Göteborgs Feministiska Student Nätverk)
Kära syster (Feministisk stödförening)
Könsanarki (Gbg)
Fjollfront (Gbg)
Kvinno- och tjejjouren ADA
Kvinnohistoriska samlingarna (Gbg)
Felira (FeministLiberalRadikal)
Forum För Feministiska Föräldrar (FOFF) (Gbg)
Kvinnors Nätverk
SSR Akademikerförbundet
HTF, SKTF och HT
Studenthälsan (Gbg)
Under båda dagarna kommer det att finnas lättare förtäring till försäljning.

Leila 2005-03-13 10:31Ay vay, ay vay be Mammad Heydari

Taraneye mammad heydari, az Ricky Martin, taqdim be Ebrahim;-)

R. Martin 2005-02-25 09:34
www.youtube.comTehran - The part the West never sees of it - revisisted

Pictures from "Westerners" in Iran!

2005-02-03 20:05
66.113.139.219/news/NewsCont.asp?id=453467Yet annother glimpse...

Yet annother glimpse of this amazing civilization, also ignored by the west...

2005-02-03 19:58
www.kvinnonet.org/essays/EN0046.htmlIran - Get a glimpse of the civilization, nature, culture and arts...

Siroos 2005-02-02 16:21
http://www.worldisround.com/articles/73022/index.htmlTehran - The part the West never sees of it

Siroos 2005-02-02 16:19
http://www.worldisround.com/articles/98910/index.htmlFADIME DOG, LÄNGE LEVE SAHRA!

FADIMES MINNESFOND med flera arrangerade i går (20/1) Fadimedagen på Sergels torg, till minne av Fadime ahindal som mördades av sin far i januari 2002. Sahra Bargadle, grundare av och ordförande för Tensta kvinnojour, utsågs också till 2005 års stipendiat till Fadimes minne.

Grattis Sarah!

2005-01-21 19:59
AMARA LEDER KAMPEN MOT KVINNOVÅLDET

Mordet på en 18-årig kvinna startade en fransk proteststorm. "Varken hora eller kuvad" är ett litterärt vapen mot kvinnoförtrycket.

Till minne av Sohane och alla andra som misshandlas, skändas och förtrycks i invandrarförorternas machokultur anordnades en protestmarsch i februari 2003.
- Vi var bara en handfull personer när vi gav oss i väg. När vi kom tillbaka till Paris, 5 veckor och 20 städer senare, var vi 30 000. Det var som om tystnaden exploderat. Vi lärde oss att detta finns överallt, säger Fadela Amara.
Från Ni putes ni soumis (NPNS) högkvarter i en sliten affärslokal i de gamla revolutionära kvarteren bakom Bastiljen i centrala Paris leds nu ett 30-tal underavdelningar runt om i Frankrike. Medlemmarna räknas i tusental. Även från utlandet kommer dagligen e-post och samtal från personer och organisationer som vill veta mer.

Fadela Amara
* Dotter till algeriska invandrare men född och uppvuxen i Frankrike.
* 17 år gammal organiserade hon sin första protestmarsch mot rasism.
* Sedan 1986 är hon verksam inom organisationen SOS Rasism.
* Var med och grundade ungdomsavdelningen La Maison des Potes.
* Sedan år 2000 är hon ordförande i dess riksorganisation.
* 2002 tog hon initiativ till Ni putes ni soumis, vars protestmarsch mot våld och förtryck av unga kvinnor i invandrarförorterna nu vuxit till en massrörelse.
* På onsdag ges hennes bok, "Varken hora eller kuvad" ut på svenska.
 

Ur Dagens Nyheter 17 jan 2005KVINNOMISSHANDEL: Tre av fyra som slår kvinnor slipper åtal

December 2003 - november 2004 anmädes preliminärt 13 430 fall av kvinnomisshandel inomhus där gärningsmannen var bekant med offret.

Hur många av anmälningarna 2004 som ledde till åtal finns det inga siffror på ännu.


UNDER 2003 anmäldes 13 390 fall av kvinnomisshandel inomhus, och preliminära siffror för 2004 pekar åt samma håll. Trots att det fanns en utpekad gärningsman ledde bara knappt var fjärde anmälning under 2003 till åtal.
- Utredningsresultatet borde vara bättre, säger Göran Lundberg pa Rikspolisstyrelsens statistikenhet.
Ofta ger polis och åklagare upp när kvinnan tar tillbaka sina uppgifter.
- Det sänder ut helt fel signaler. Misshandel faller under allmant åtal. Samhället borde i stället agera offensivt och driva fler mål till domstol trots att offret hoppat av, säger Göran Lundberg.
En vanlig bild som möter polisen efter larm om kvinnomisshandel är en blodande kvinna i hallen och en berusad, svärande man vid köksbordet. Trots det leder bara 23 procent av anmälningarna till åtal.

Jan Friberg ar chef för familjevåldsenheten vid söderortspolisen. Där finns 25 utredare som redan från början arbetar med aklagare.
- Kvinnomisshandel är ett komplext brott som kräver tid, utbildning och resurser, säger Jan Friberg.
Enheten utreder drygt 2 000 brott mot kvinnor varje år och ligger bakom nästan var femte fällande dom i landet.
- I dag försöker vi säkra mer kringbevisning redan på platsen. Då är det lättare att lägga fram ett åtal, även om kvinnan inte vill medverka.

Metro 2005-01-11 2005-01-11 18:38
www.metro.se/content/acrobat/stockholm/SESTO_20050111_A_Metro.pdfPetition

To: United Nations High Commissioner for Human Rights

According to reports, Hajieh Esmailvand was sentenced to five years imprisonment, to be followed by execution by stoning, for adultery with an unnamed man who at the time was a 17 year old minor. Although the exact date of her arrest and trial are not known, it is reported that she has been imprisoned in the town of Jolfa, in the north west of Iran, since January 2000.


Having committed an act of adultery, Hajieh Esmailwand, has been convicted to a death through stoning. This conviction shall take place in a very near future. There is not much time left to save her life.


Hearing such unpleasant news could be painful to the one’s heart and soul. Projecting such inhuman pictures, far from legally permitted international human rights, could be only imagined an act committed by the Islamic Republic of Iran.

We should act now in order to save the life of Hajieh and thousands of other women as victims.

Hajeh, Atefeh, Kobra, Lyla, and……… these women are all guilty of being women imprisoned in the most frightening situations or have been convicted to the death penalties.

The Islamic Republic of Iran reserves no human rights for women and the Iranian women’s personalities are being suppressed every day more and more under the heavy laws and regulations made.

In the name of the Humanity and the respect for all the humans and according to the International regulations, we should stand up to save Hajieh’s life.

We, signed below, request the Amnesty International and other International Human Rights organizations to demand immediate cancellation of such actions of death through stoning, tortures or other forms of executions committed by the Islamic Republic of Iran against any human being, Hajieh Esmailwand and all other Iranian women.


http://www.petitiononline.com/hajeh123/petition.html

Rosa 2004-12-26 17:35
www.8mars.comKrigens ständiga förlorare

Faluja blöder fortfarande efter de invaderande amerikanska soldaternas beskjutning av staden med alla tillgängliga militära medel från marken och luften.

2004-12-22 21:04
Läs mer! Krigens ständiga förlorareIRAN: Risk för nya avrättningar

I november fastställde högsta domstolen i Iran dödsdomen mot Hajieh Esmailvand, för otrohet, och beslutade även att hon ska stenas till döds. Enligt uppgift dömdes hon vid den första rättegången till fem års fängelse, och till avrättning genom hängning när fängelsestraffet har avtjänats. Hon har nu tillbringat nästan fem år i fängelse och högsta domstolens beslut tyder på att man kommer verkställa domen snarast, förmodligen före den 21 december.

Hajieh Esmailvand suttit i fängelse i staden Jolfa i nordvästra Iran sedan januari 2000. Hennes medåtalade, vars namn inte är känt av Amnesty, var 17 år då "brottet" begicks. Han dömdes också till döden genom hängning, och risken är stor att även hans straff kommer att verkställas inom en snar framtid.

Iran är ett av de länder i världen som genomför flest avrättningar. Under förra året avrättades minst 108 personer. Trots att Iran har anslutit sig till FN:s barnkonvention, som har ett absolut förbud mot dödsstraff för ungdomar under 18 år, har Iran i år avrättat minst tre personer som var under 18 år då brottet begicks.

Författad av: Elisabeth Löfgren, torsdag 16 december 2004

Läs Amnesty blixtaktion mot dödsdomarna i Iran

Leila 2004-12-22 01:21Turkiets kvinnor litar på sin egen styrka

Kvinnorna i Turkiet väntar inte på att EU ska ge dem frihet och jämställdhet. De har börjat ta sitt öde i egna händer och kämpa mot sexuellt övervåld och ekonomiskt förtryck, för rättvisa och mänskliga rättigheter.

DAGENS NYHETER - Ingrid Hedström

2004-12-17 14:35
www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=356273Otrogen kvinna stenas till döds

35-ÅRIGA HAJIYEH Esmaelvand ska stenas till döds i staden Jolfa i nordvästra Iran inom tva veckor. Hon ska grävas ned till axlarna och få stenar kastade mot sitt huvud tills hon dör. Så fullföljs en stening i Iran, den här gången enligt den dom som utfärdats av "Divan Ali", den högsta islamska rättsinstansen i landet.
Larmet om det nya fall som hotar att fullföljas i Jolfa kommer från Internationella kommittén mot stening.

Hajiyeh Esmaelvand ertappades 1999 med att ha varit otrogen mot sin man. I fem ar har hon suttit i fängelse i väntan pa avrättning. När hon själv överklagade sin dom förvandlades straffet från hängning till stening.

2004-12-17 12:12
www.metro.se/content/acrobat/stockholm/SESTO_20041217_A_Metro.pdfEN MILJARD BARN!

LONDON. Om vi vuxna har sju dödssynder att brottas med tvingas världens barn uthärda ”sju dödliga brister”, förklarar FN:s barnfond Unicef i sin årsrapport.
Varannan människa som växer upp i dag, totalt en miljard barn, berövas sin barndom genom fattigdom, hiv/aids, krig eller andra ”dödsbrister”.

- Det är första gången som Unicef gjort detaljerade listor över all världens länder.

* 640 miljoner av världens barn har inte något tryggt hem.
* 400 miljoner har inte rent vatten att dricka.
* 270 miljoner kan inte få sjukvård.
* 140 miljoner barn – mest flickor – kommer inte att få gå en endaste dag i skolan.

www.city.se 2004-12-10 13:16

The State of the World's Children 2005 - Childhood Under ThreatEtt barn dör var femte sekund

STOCKHOLM. Var femte sekund dör ett barn på jorden i svält eller undernäring, enligt en FN-rapport.
Rapporten är omskakande läsning. En kraftig ökning av svälten och undernäringen i de rikt befolkade och snabbt ekonomiskt växande Kina och Indien gör att antalet människor som lever med brist på näringsrik mat ökat med 18 miljoner sedan mitten av förra decenniet.
Majoriteten bor i utvecklingsländerna. 28 miljoner bor i före detta östländer. Nio miljoner i industrialiserade länder. Som vanligt är det barnen som drabbas hårdast. Hunger dödar fem miljoner barn i världen varje år – ungefär ett barn var femte sekund.


KRIG OCH KONFLIKTER blir en allt vanligare orsak till svält och undernäring. Under 1986–1991 stod politiska orsaker för knappt tjugo procent av alla svältkatastrofer medan torka, missväxt, översvämningar och dylikt stod för resten. Under 1992–2004 har andelen svältkatastrofer på grund av politiska orsaker fördubblats till knappt 40 procent. Källa: FAO 2004

STOCKHOLM CITY 2004-12-10 13:12
Food and Agriculture Organization of the United Nations - Report 2004


Oväntat många barn i psykiatrisk tvångsvård

STOCKHOLM. Fler barn och ungdomar än forskarna trodde vårdas under tvång på psykiatriska kliniker runt om i Sverige. Det överraskande resultatet kom fram i en studie som ännu inte är helt avslutad och utförs vid Psykiatriskt forskningscentrum i Örebro.
Uppgifter från samtliga barn- och ungdomspsykiatriska kliniker i landet samlades in och visade att 149 barn tvångsvårdades under tiden den 1 juli 2002 till sista juni 2003.

www.city.se 2004-12-09 13:10


Allt färre vårdplatser inom psykiatrin

STOCKHOLM. Vårdplatserna inom psykiatrin blir allt färre. Regeringens psykiatrisamordnare Anders Milton anser att det behövs 300 nya vårdplatser. I stället försvann lika många vårdplatser inom psykiatrin förra året.
Enligt Landstingsförbundets statistik för 2003 minskade antalet vårdplatser med sex procent. Totalt har 1 180 platser försvunnit under åren 2000–2003, skriver Dagens Medicin.
En paradoxal utveckling, tycker Hans Ågren, ordförande i Svenska psykiatriska föreningen.
– Hela debatten handlar om behovet av att kunna lägga in patienter för att kunna ta hand om dem på ett bättre sätt. Samtidigt ser vi nu att platserna fortsätter att bli färre, precis som om inget har hänt, säger han till tidningen.

Värst i Värmland
Värst är Värmland, där man skurit ner mest i Sverige, 37 procent under 2003. Följden har blivit att personalen där ofta ställs inför mycket svåra övervägningar. Först 2008 kommer en ny slutenvårdspsykiatri att öppnas där och då kommer antalet platser att öka.
Enligt Anders Milton behövs främst fl er övernattningsplatser, där man kan ha patienter för observation och vidare utredning.
Han har krävt en långsiktig satsning med ett årligt extratillskott under åtta år, men lyckades inte få politiskt stöd för det. Däremot tillförs extrapengar under 2005 och 2006, sammanlagt 700 miljoner kronor.
Dessa pengar kommer knappast att gå till nya vårdplatser, tror Anders Milton, eftersom det tar tid att bygga upp nya vårdavdelningar.

www.city.se 2004-12-09 13:08Hälften av världens alla arbetare fast i fattigdom

GENÈVE. Omkring 1,4 miljarder människor i arbetsför ålder tjänar mindre än två dollar om dagen. De sitter fast i en fattigdom de har liten möjlighet att någonsin ta sig ur, skriver Internationella arbetsorganisationen ILO i en rapport.

Dessa fattiga arbetare utgör halva den globala arbetsstyrkan. Och nästan 40 procent av dessa de allra fattigaste bland fattiga, eller 550 miljoner människor, tjänar inte ens en dollar per dag. Nästan 200 miljoner människor är helt utan arbete, skriver FN-organet ILO i sin årliga rapport om arbetssituationen i världen. – Att skapa fl er och bättre arbeten måste bli den centrala frågan i den globala kampen för att minska fattigdomen, sa ILO:s generaldirektör Juan Somavia när han presenterade rapporten.

Dystert för Afrika
Med tanke på den snabba tillväxten i Kina, Sydostasien och Sydasien fi nns det enligt rapporten vissa möjligheter att FN:s mål att halvera fattigdomen fram till 2015 kan uppnås. Men i så fall kommer framgångarna att ske nästan helt i Asien och troligen även i de före detta kommunistländerna samt i Mellanöstern och Nordafrika.

I Latinamerika och Karibien sker sannolikt inga större framsteg, och enligt ILO ”har det mesta gått snett” i Afrika söder om Sahara. För dem som i dag bara tjänar en à två dollar om dagen (under 15 kronor) ser framtiden mörk ut enligt ILO. Bara i Östasien bedöms det fi nnas en rimlig chans att hälften av dem ska ta sig ur den djupaste fattigdomen fram till 2015.

Ökad produktivitet
Avgörande för om fattigdomen ska kunna minskas blir om regeringar och internationella organisationer lyckas åstadkomma ökad produktivitet. ILO säger att dess analys visar att regioner, som stora delar av Asien, som lyckats öka produktiviteten långsiktigt och skapa nya arbeten har störst möjlighet att uppfylla 2015-målen.


Arbetare i en strykjärnsfabrik i Indien tjänar
cirka 140 kronor i månaden (5:-/dag).

Stockholm city 2004-12-08       CITY.SE

ILO's Report (ILO/04/54)Hedersvåld lika utbrett som vid Fadimes död - Krishjälpen räcker inte till!

Rädda Barnen: Det hedersrelaterade våldet mot invandrarflickor minskar inte

I MORGON SAMLAS manniskor fran hela världen i Stockholm till en världskonferens om det så kallade hedersvåldet. Även i Sverige fortsätter det hedersrelaterade våldet med oförminskad styrka, trots den stora uppmarksamheten kring mordet pa 26-åriga Fadime Šahindal i Uppsala för snart tre år sedan.

Under de senaste tva åren har mellan 1 500 och 2 000 flickor över hela landet kontaktat olika myndigheter för att de har upplevt hot eller förtryck inom familjen. Och det är bara toppen på ett isberg, tror psykoterapeuten Sevil Bremer på Rädda Barnens krismottagning för invandrarflickor som startades två dagar efter mordet på Fadime.
- Vi behöver många fler mottagningar. Vi kan inte ta emot alla, säger hon. Flertalet av dem som söker till krismottagningen har flyttat hemifrån och lever under skyddad identitet och i skyddat boende.
– Vi behöver många fler mottagningar. Jag tror att det vi ser bara är toppen på ett isberg, säger Sevil Bremer.

Många flickor hör av sig till Sevil Bremer via e-post för att få prata av sig om problem de upplever hemma, framför allt med sina föräldrar som har svårt att acceptera att deras döttrar vill plugga vidare när de egentligen borde gifta sig och skaffa barn.

2004-12-06 11:38
www3.metro.se/content/acrobat/stockholm/SESTO_20041206_A_Metro.pdfYet another young woman on the death raw in Islamic Iran

Save her from execution! Sign this petition, before it is late!

عاطفه‌ای ديگر در ايران پای چوبه دار است... استدعا ميکنيم تا دير نشده طومار اعتراض به حكم اعدام ليلا را امضا كنيد.

بيشتر بخوانيد
www.petitiononline.com/leilaa/petition.html

2004-11-29 13:54Amnesty sågar svenskt kvinnoskydd


MÄNS VÅLD MOT kvinnor är vår tids största människorättsskandal, anser Amnesty. I dag uppmärksammas FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Amnesty presenterar nu en rapport om hur Sveriges kommuner arbetar mot kvinnovåldet och för att ge utsatta kvinnor skydd. Rapportens namn, ”Har ej prioriterat frågan”, säger en del.

– de flesta kommuner saknar en övergripande handlingsplan mot våldet. Alla Sveriges 290 kommuner har tillfrågats, drygt hälften svarade och av dem bedriver bara fyra kriscentrum i egen regi. De flesta förlitar sig till ideella kvinnojourer när det gäller stöd och skyddat boende, konstaterar Amnesty. TT

Metro Stockholm 2004-11-25 11:08
www3.metro.se/content/acrobat/stockholm/SESTO_20041125_A_Metro.pdfDödlighet högre bland arbetslösa

FINLAND Dödligheten bland finländska arbetslösa är många gånger större än dödligheten bland dem som har ett arbete. Under åren 1996–2000 var dödligheten bland arbetslösa kvinnor dubbelt så stor och bland män tre gånger så stor som bland sysselsatta. Det framgår av undersökningen ”Yrken och dödlighet” som den finländska Statistikcentralen och Stiftelsen för rehabilitering har gjort. TT

Metro Stockholm 2004-11-25 2004-11-25 11:06
www3.metro.se/content/acrobat/stockholm/SESTO_20041125_A_Metro.pdfHåkan Jaldung friades igen!
Fritt fram att skita i folkets lagstadgade fri- och rättigheter

GÖTEBORG. Ett av de mest uppmärksammade målen efter EU-oroligheterna i Göteborg 2001 slutade i går med friande dom. Förre polismästaren Håkan Jaldung friades av hovrätten för att ha hållit 650 personer inspärrade på Hvitfeldtska gymnasiet. – En prestigeförlust för JO (Justitieombudsmannen), tyckte Lars Schmidt, Jaldungs försvarare efteråt. Det är JO som fått Håkan Jaldung åtalad och som överklagade tingsrättens dom till hovrätten.
 
Kritiken kom direkt
– Om han fortsätter med att driva det här en instans till, till Högsta domstolen, så är det risk för att JO inte kommer att stå för riksdagens ombudsman utan för Juristoptimist, konstaterade Schmidt. Kritiken mot den friande domen kom direkt.

En demokratisk katastrof, tyckte Zaida Catalán, Grön ungdom, medan vänsterpartiets riksdagsledamot Kalle Larsson krävde att polislagen måste ses över och att domen inte får tas som intäkt för att polisen har fria händer i samband med demonstrationer. Åtalet mot Jaldung kom i juni 2003, via den dåvarande chefsjustitieombudsmannen Claes Eklundh. Han ansåg att Jaldung bröt mot lagen i samband med händelserna på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg torsdagen den 14 juni 2001. Jaldung var kommenderingschef och spärrade av området kring gymnasiet med en 800 meter lång mur av fartygscontainrar. Det fanns också 300–400 poliser på plats.
 

Håkan Jaldung
Inte en avspärrning
Överåklagare Hans Lindberg, som arbetar på uppdrag av JO, anser att det inte bara var en avspärrning utan att de 650 personerna också spärrades in. Både Håkan Jaldung och Lars Schmidt har varit starkt kritiska till JO under rättegångarna och arbetet som ledde fram till dem. – Vi har inte tyckt att JO har varit objektiv i den här utredningen. Den har varit på gränsen till ohederlig, från JO:s sida.

2004-11-24 11:23VÄLKOMMEN på stödgala för Copacabana

Förra veckan kastades en brandbomb in i bangs favoritfik Copacabana.
Stället blev förstört. Det var andra gången. Homofoberna får inte vinna!

Måndagen den 29:e november 20.00 på Öst 100, Östgötagatan 100
T-bana Skanstull. Kom i tid!
Inträde 100 kronor (går oavkortat till ett skönt plåtjalusi till Copacabana)

Keep the fire burnin?

Det är det där med elden. Brandbomber, krossade fönsterglas, brinnande
drömmar.
Avspärrade gator och blinkande blåa ljus. Det är det där med elden. För
att det hände igen. Nittonåringar med brännskador i ansiktet. Svarta händer
svarta hjärtan och bensindunkar i baksäten. För att det kommer att hända
igen och igen. För att ingenting blir bra men allting blir bättre som någon
sa. Det är det där med elden. För att det inte ska hända med våra hjärtan
och vår kärlek och våra händer. Det är du och jag mot skymningen nu. En
fest en gala en show för att vi alltid ska vara tillsammans.

Keep the fire burnin´ presenterar stolt:

Lion Kings Marit Bergman Ane Brun

Miss Universum Kunq S.K.A.M.

Birgitta Stenberg ? och många flera gulliga?

Det är också möjligt att skänka jalusipengar via bankgiro 5013-6191
Sprid gärna detta mail vidare!
Vill du ha info om kvällen maila till skammanifest@hotmail.com
eller gray@spray.se

Homogay Heterogay Unite.

-------------------------------
Tidskriften bang
Bergsundsgatan 25
117 37 Stockholm

tel: 08 - 15 71 75
fax: 08 - 15 94 72
e-post:

Bang 2004-11-21 14:16
www.bang.seبى سرپناهان در تهران، ساعت ‌١ تا ‌٣ بامداد ‌١٨/٨/٨٣ - عکسهايى از خبرگزارى دانشجويان ايران

ترمينال فياض بخش - حوالى ميدان شوش - خيابان رى

حوالى پارك شهر

پل چوبى - خيابان مولوى - حوالى ميدان محمديه‌

بازار تجريش

خيابان ولى عصر - روبروى پارك ساعى، زير پل همت و نرسيده به تجريش

The homeless in Tehran.
Hemlösa i Teheran.
2004-11-14 18:48


Flicka-projektet

Flicka-projektet är ett projekt om unga kvinnors självbild. Syftet är bland annat att väcka debatt kring och motverka sexualiseringen i medier.

Inom ramen för projektet har två filmer producerats som TV3 och TV4 nu vägrar visa efter reaktioner från utpekade företag.

Du kan se filmerna på www.flicka.org där du även hittar andra kampanjer inom projektet.

Mer information om Flicka-projektet hittar du på www.flicka.gov.se

Leila Qaraee 2004-11-09 11:46Använd din fantasi i Ord och skrivarverkstad på Internationella biblioteket!

Dag: Onsdagar kl 17.00 – 18.30
Plats: Internationella biblioteket
med start Onsdagen den 10/11

Kom och använd din fantasi tillsammans med oss! Under några Onsdagar framöver kan du vara med om att testa olika sätt att använda ord, skrivande, musik, bild för att uttrycka det du känner och tycker! Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet, bara nyfikenhet och lite fantasi!

I skrivarverkstan får du lära dig enkla metoder för att komma igång med ditt skrivande och bildskapande. Vi provar på olika former av uttryck som: Låtskrivande, Fanzines, kollage, poesi mm mm. Meningen är att du ska hitta det uttryck som du tycker är roligt!

Inför varje gång bjuder vi på fika för hungriga magar!

Välkomna!

Ledare: Johanna Hellsing, musiker och skrivhandledare och Hanna Larsson från Kvinnors Nätverk

Anmälan kan göras via mail eller genom Kvinnors Nätverk.

Hanna Larsson 2004-11-04 16:18Filmregissören och skribenten Theo van Gogh mördad

AMSTERDAM. Holländske filmregissören och skribenten Theo van Gogh sköts ihjäl i Amsterdam i går morse.

Enligt vittnen kom van Gogh cyklande när han sköts och knivhöggs av en man som senare greps av polis efter en kort skottväxling. Både den gripne och en polis skadades.

Den 47-årige regissören fick i våras polisskydd efter att ha mottagit dödshot sedan hans kortfilm Underkastelse (Submission) visats i holländsk tv. Filmen orsakade häftig ilska i vissa muslimska kretsar i landet.

Utsätts för övergrepp

Underkastelse handlar om en muslimsk kvinna som utsätts för övergrepp av sin make och våldtas av sin farbror. I filmen förekommer fyra kvinnor i genom skinliga klänningar som visar sina bröst och har texter ur Koranen målade på sina kroppar.

Van Gogh har dessutom nyligen färdigställt en film om mordet på högerpopulisten Pim Fortuyn.
TT-Reuters.


P.S.
Tycker du fortfarande att sådana barbariska handlingar inte stämmer med Islam, så läs vidare...

QORAN, Chapter 5, "The Dinner Table":
5.33: The punishment of those who wage war against Allah and His apostle and strive to make mischief in the land is only this, that they should be murdered or crucified or their hands and their feet should be cut off on opposite sides...
och vidare...

2004-11-03 12:52Bara var fjärde kvinna anmäler misshandel

Under 2003 polisanmaldes 6 399 fall av misshandel mot kvinnor.

VARJE DAG anmäler 18 kvinnor i Stockholm att de blivit misshandlade, sju kvinnor kontaktar polisen sedan de blivit utsatta för sexualbrott och nästan två kvinnor våldtas varje dag i Stockholms län.
Antalet anmälningar fortsätter också att öka.
– Dels är kvinnor mer benägna att anmäla när de blivit misshandlade, men vi tror också att det är så att fler blir misshandlade, säger Lotta Nilsson, utredare på Brottsförebyggande rådet.
Varför det skulle vara så att män i dag misshandlar kvinnor i större utsträckning än för tio år sedan finns det inget enkelt svar på.
Under 2003 anmäldes 6 399 fall av misshandel mot kvinnor, men mörkertalet är skyhögt.
– Man uppskattar att mellan en fjärdedel och en femtedel av alla misshandlade kvinnor anmäler.
Det kan finnas flera förklaringar: rädsla för att utsättas för mer våld, en nära känslomässig relation till förövaren eller rädsla för att inte bli trodd av rättsväsendet.
– Det som är viktigt nu är att få fler kvinnor att anmäla när de misshandlats och se till att det finns stöd för dem. Enligt Lotta Nilsson förekommer misshandel i alla socialgrupper.
– Men det finns mindre benägenhet att anmäla i de högre samhällsklasserna. Det kan bero på att det upplevs som mer skamligt.

2004-11-02 10:41
www3.metro.se/content/acrobat/stockholm/SESTO_20041102_A_Metro.pdfGODA RÅD från FARR till dig som försöker hjälpa en asylsökande

GODA RÅD från FARR
till dig som försöker hjälpa en asylsökande
Denna samling av goda råd är utgiven av Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd, FARR. FARR är en ideell organisation, ett nätverk av frivilligt arbetande medlemmar som kan ge råd - men inte utföra underverk. FARR kan inte ändra lagstiftning eller gällande tolkningar. Råden nedan är främst avsedda att förhindra att människor som har rätt till asyl i Sverige avvisas på grund av onödiga missförstånd eller okunnighet om reglerna.
Råden vänder sig till dig som har kommit i kontakt med asylsökande i stort behov av skydd från förföljelser i sitt hemland, och som vill hjälpa dem att få detta skydd i Sverige.

Läs vidare på http://www.farr.se/ovrigt2.html

Hanna Larsson 2004-10-24 13:49USA:s hyckleri

Ena dagen dör över trettio barn under attentat i Irak - andra dagen sitter president Bush i TV-debatt med utmanare Kerry och talar om framgångarna i Irak. Hyckleriet är nästan ofattbart. När ska den debatt börja som handlar om vad för slags demokrati USA egentligen är?

Formellt är USA en demokrati, naturligtvis, men i realiteten är det tveksamt: 100 miljoner amerikanare går inte och röstar. Varför? Därför att den breda arbetarklassen och de fattiga helt enkelt saknar alternativ. Med stöd av en fjärdedel av den amerikanska väljarkåren kommer - med all sannolikhet - Bush att fortsätta att regera världen.

Det är en tragedi.

Ur Greider på nätet

2004-10-19 19:48
www.dalademokraten.com/Greider.aspJosefine Adolfsson berättar om sin debutroman Kårnulf was here

För den som gärna hade velat höra Josefine Adolfsson berätta om sin debutroman Kårnulf was here finns en ny chans Onsdagen 13/10 kl.19.00 på Kungsholmens bibliotek. Info: 508 30 700

Hanna Larsson 2004-10-05 12:31
hanna@kvinnonet.orgOm föräldrars rätt att gifta bort sina barn

Astrid Schlytter, docent i rättspsykologi och verksam vid Socialhögskolan i Stockholm, gästar Kvinnors Nätverk för att berätta om sin senaste bok, Rätten att själv få välja.

Tid: Tisdagen den 12 oktober kl. 18.00
Plats: Kvinnors Nätverks, Bredäng

Rätten att själv få välja diskuterar och problematiserar samhällets inställning till hedersrelaterat våld samt ställer frågor som: Innebär seder som arrangerade äktenskap att flickor och unga kvinnor får möjlighet att utveckla och använda sina förmågor? Kan familjens eller gruppens mål ställas före individens? Samhället har i flera uppmärksammade fall inte lyckats skydda berörda flickor. Men vari består egentligen samhällets misslyckande? Vad ska räknas som acceptabla villkor från samhällets sida? Vilka ramar sätter lagstiftningen för socialtjänstens handlande?

Föreläsningen är en del av en föredragsserie arr. av Kvinnors Nätverk som riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta stödjande med unga tjejer och/eller är intresserad av frågor som rör den aktuella debatten kring hedersrelaterad problematik och socialpolitik.

Välkomna!

Är du intresserad? Kontakta Kvinnors Nätverk för mer information, anmälan och vägbeskrivning!

Telefontid: Måndagar och Tisdagar 9.00 – 17.00
Tel: 411 78 55 el. 646 10 70
ansvarig Hanna Larsson hanna@kvinnonet.org

Hanna 2004-09-30 23:58
hanna@kvinnonet.orgAfghanistan igår, idag, imorgon - Från muren i Maimana till valurnorna på Världens tak -

Välkommen till Afghanistankväll i ABF-huset. Det händer mycket i Afghanistan just nu. Landet står inför sitt första demokratiska val och motståndsgrupper gör allt för att förhindra processen. Men hur har utvecklingen sett ut i det
krigshärjade Afghanistan de senaste 50 åren? • Möt också Gert Holmertz, författare till den nyutkomna romanen Muren i Maimana som utspelar sig i 1950-talets Afghanistan.
Medverkande (bl.a)
C J Charpentier, författare och antropolog
Gert Holmertz, journalist och författare till den nyutkomna
romanen Muren i Maimana
Lena Hjelm-Wallén, ordförande, SAK
Bengt Kristiansson, generalsekreterare, SAK
Arrangörer: Svenska Afghanistankommittén, Arena Program och
ABF Stockholm.
Plats: ABF-huset, Stockholm, Sveavägen 41
Tid: Kl 19.00 torsdagen den 30 sept

Hanna Larsson 2004-09-15 19:00
hanna@kvinnonet.orgPresidentvalet i Afghanistan - ett steg mot demokrati och mänskliga rättigheter?

Den 9 oktober hålls det första allmänna valet i
Afghanistan. Men det sker i ett krisläge. Krigssherrarna har inte släppt greppet om respektive regioner. Utländsk trupp finns kvar men säkerheten är inte skyddad.Biståndsarbetare har fallit offer för våldsgrupper vilket
allvarligt försvårat biståndsprogrammen. Vi nås av
rapporter om kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Vad behövs för att stödja en demokratisk utveckling i Afghanistan?
Medverkande:
- Abdul Razique Samadi, representant för
Människorättskommissionen i Afghanistan
- Thomas Hammarberg, generalsekreterare, Palmecentret
Tid: Kl. 19.00, torsdagen den 23 september
Plats: ABF-huset Stockholm, Sveavägen 41
Arrangörer: Svenska Afghanistankommittén, Olof Palmes
Internationella Centrum och ABF Stockholm

Hanna Larsson 2004-09-15 18:58
hanna@kvinnonet.orgMedborgarskap eller utanförskap?

Föreläsningen är inställd p g a sjukdom.
Kvinnors Nätverk

2004-09-14 18:11Medborgarskap eller utanförskap?

Föredrag: 17/9 Josefin Adolfsson
Lokal: Brantingrummet, ABF, kl 18.00
Medborgarskap eller utanförskap?
För unga tjejer och andra intresserade
Josefine Adolfsson som nyligen debuterade med dokumentärromanen "Kårnulf was here", (om unga människor och drogmissbruk) håller workshop på temat "vi och dem".

Hanna Larsson 2004-09-06 19:38Välkommen att delta på Kvinnors Nätverks tjejverksamhet ht 2004

Kvinnors Nätverk
Program Tjejaktiviteter Ht 2004


v. 38-42 Dramakurs
Dag: Onsdagar kl 17.00 – 19.00
Plats:
Kvinnors Nätverks lokal i Bredäng
Vill DU pröva nya saker och ha roligt tillsammans samtidigt som du ger ditt självförtroende en plats att växa!
Då kanske det här är något för dig?
Ledare: Khatarina Olsson

v. 43-45 Levande Verkstad
Dag: Onsdagar kl 17.00 – 20.00
Plats:
Kvinnors Nätverks lokal i Bredäng
Alla kan skapa!
Ett sätt att skapa utan att vara konstnär.
Ledare: Kerstin Liljegren och Eva Flodström Lehman, Levande verkstad pedagoger

v. 46-50 LÅTSKRIVARVERKSTAD
Dag: Onsdagar kl 17.00 – 18.30
Plats: Internationella biblioteket
Vill du skriva sångtexter och göra egna låtar? I låtskrivarverkstan får du lära dig enkla metoder för att komma igång med ditt skrivande. Vi provar på att skriva olika typer av låtar: Blues, rap, och andra stilar och kombinerar text, musik och rytm på olika sätt. Vi läser, lyssnar och hämtar inspiration från kända och okända artister och författare. Så småningom kan den som vill spela in materialet i en studio!
Ledare: Johanna Hellsing, musiker och skrivhandledare och Hanna Larsson från Kvinnors Nätverk

Terminsavslutning
v.51 Middag – - mån 13/12 17.30

Övrigt
Föredrag: 17/9 Josefin Adolfsson
Lokal: Brantingrummet, ABF, kl 18.00
Medborgarskap eller utanförskap?
För unga tjejer och andra intresserade
Josefine Adolfsson som nyligen debuterade med dokumentärromanen "Kårnulf was here", (om unga människor och drogmissbruk) håller workshop på temat "vi och dem".


Ytterligare föredrag tillkommer under terminen

För anmälan kontakta Kvinnors Nätverk tel 08-646 1070 eller skicka mejl till leila
Alla aktiviteter är avgiftsfria.

Hanna Larsson 2004-09-06 19:36Med vilka resurser utreder regeringen apatiska flyktingbarn?

Nedan följer några artiklar om & med Marie Hessle, som utsågs utsåg till samordnare för apatiska flyktingbarn av Barbro Holmberg här om dagen.

Pressmeddelande från regeringen:
www.regeringen.se/sb/d/4283/a/28958

Enkäten om apatiska barn:
www.lakarforbundet.se/upload/Barn%20som%20gett%20upp.doc

Ekot:
www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=466266

Enigma, Svenska föreningen för hälsa och mänskliga rättigheter:
www.enigma.se/hmr/1-2-00/1-2-00mh5.htm
www.enigma.se/hmr/1-2-00/1-2-00rlsiv4.htm

Sydsvenskan:
w1.sydsvenskan.se/Article.jsp?article=10056714&imagelist=7&textlist=8

Nerikes Allehanda:
www.nerikes.se/artikel.asp?intId=760693

leila 2004-09-06 19:25Azam Qarai: Alla blir inte dödade men man dödar deras själ

Vad ska avgöra om en tradition bör vara tillåten eller klassas som ett förbjudet förtryck? För Azam Qarai är det solklart. Hon arbetar som behandlare på Linnamottagningen i Stockholm. Dit kommer ungdomar utsatta för hedersrelaterat hot, våld och förtryck.

2004-09-02 13:36
www.paraplyprojektet.se/templates/PP_Article____5279.aspAstrid Schlytter: Mona Sahlin anser nog att jag är för provocerande

Vad måste jag göra som jag inte vill göra? Vad vill jag göra, som jag får göra? Det är frågor till flickor och kvinnor i kris från hedersrelaterade kulturer. Frågor för till exempel socialtjänsten att ställa, menar Astrid Schlytter, docent i rättssociologi som skrivit boken Rätten att själv få välja.
- Sverige tillåter tvångsäktenskap och förtryck av individer. Det är ren apartheid, säger hon.

2004-09-02 13:35
www.paraplyprojektet.se/templates/PP_Article____5280.aspIRAN: Sextonårig psykiskt sjuk flicka avrättad offentligt

Den 15 augusti hängdes Ateqeh Rajabi på gatan mitt i centrala Neka, en stad i norra Iran. Tre månader tidigare dömdes hon för "handlingar som är oförenliga med kyskhet" (amal-e manafe-ye effat). Hennes medåtalade, en icke namngiven man dömdes till 100 piskrapp och frigavs efter att straffet hade verkställts.

I hennes ID-kort uppgavs hennes ålder till 16 år, men vid själva avrättningen bestred myndigheterna detta och hävdade att hon var 22 år.
Enligt uppgift var Ateqeh Rajabi psykiskt sjuk, både vid tiden för det påstådda brottet och under själva rättegången. Hon hade ingen försvarsadvokat utan rättegången genomfördes helt utan juridiskt biträde.
- Avrättningen av Atefeh Rajabi är vedervärdig och ett klart brott mot internationell rätt på flera punkter, säger Amnesty.
Enligt FN:s barnkonvention och FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, som Iran har ratificerat, får ingen person under 18 år dömas till döden eller avrättas. Hela den juridiska processen strider mot de mest grundläggande principerna för en korrekt rättegång. Dessutom utfördes avrättningen offentligt för att förnedra den dömda. Den domare som utdömde straffet la själv snaran kring hennes hals.


Iran undertecknade konventionen om barnets rättigheter 1991 (ratificeringen gjordes 1994), trots detta har minst tio barn under 18 år avrättats sedan dess. I december 2003 presenterades ett lagförslag i det iranska parlamentet om att höja minimiålder för när en person kan avrättas till 18 år. Denna lag har ännu inte godkänts av Väktarrådet, den högsta juridiska instansen i Iran.

Källa www.Amnesty.se

2004-08-25 09:14
www2.amnesty.se/hem.nsf/Alla%20per%20land?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=93#93System"FOR"Peace - Peace in the Middle East ASAP & World Peace by Mother's Day, May 2013

Dear Students, Alumni, Parents & Earth Scientists,

I am sending you and your organization this FREE Membership Invitation to participate in a project "FOR" Peace in the Middle East and World Peace by 2013.

I personally feel that IRAN could very well be the next U.S. target, as it is bounded by Iraq and Afghanistan, and I feel that there is no time to waste in building public awareness & uniting mothers & youth worldwide.

This is a peaceful experiment, a thesis "FOR" peace, that focuses intent and action towards peace.

I have developed a step by step program, and I would like it to be tested by the youth of the world, which it is most likely to effect. It is not really political, it is FUN, social and productive, merging capitalism & socialism.

Follow this link:
http://www.World-PMS.com
(World Peace Media Summits)

If you like what you see or even if you do not, please join this community site and post a note to me with your feedback, concerns and/or interest in participation.

This is a critical time for gathering together, and this community site is also being offered to all the Iranian student organizations as a place to gather "FOR" Peace.

I hope you will take advantage of this opportunity, and I look forward to working with you & your organization.

May Peace Prevail on Earth

joya
http://www.joya.tv
http://www.mothersFORpeace.com

joya comeaux 2004-07-16 22:04
www.World-PMS.com
joya@joya.tv”Behandla dem som hundar”

USA-alliansens fångvaktare i Irak fick order från högsta ort att förnedra irakiska fångar Behandla dem som hundar.

Den ordern utgick från högre ort till USAalliansens fångvaktare i Irak.
Det säger generalen som hade ansvaret för Abu Ghuraybfängelset i en BBC-intervju.
General Janis Karpinski hävdar att hon blivit en ”lämplig syndabock” för de övergrepp som beordrats och godkänts högre upp. Till exempel bör USA:s högste befälhavare i Irak, general Ricardo Sanchez, utfrågas om vad han vet om den behandling av fångarna som väckt avsky över hela världen, säger Karpinski.
Karpinski, som nu har avstängts från sin tjänst, berättar om när hon fick besök av generalmajor Geoffrey Miller. Han har haft befälet i USA:s kontroversiella Guantánamoläger på Kuba.
– Han sa att (fångarna) är som hundar och om man för ett ögonblick låter dem tro att de är mer än en hund, då har man förlorat kontrollen över dem.
En soldat har hittills dömts för övergrepp mot irakiska fångar i Abu Ghuraybfängelset i Bagdad, sex andra väntar på krigsrätt.
Enligt Karpinski har långt ifrån allt kommit fram i skandalen.
– Jag vet att (militärpolisstyrkan) som dessa soldater hörde till inte hade varit i Abu Ghurayb tillräckligt länge för att ha självförtroendet att ta fångar ut ur cellerna och stapla dem på hög, säger Karpinski om de foton som publicerats världen över.

Metro Stockholm

2004-06-17 13:54
www.metro.se/content/acrobat/stockholm/SESTO_20040616_A_Metro.pdfRumsfeld godkände extra förhörsmetoder

Washington. USA:s försvarsminister Donald Rumsfeld godkände förra året 24 förhörsmetoder, varav sju gick bortom vanlig militär praxis, för användning på fångar i USA:s Guantánamo-läger på Kuba, sa försvarstjänstemannen Bryan Whitman igår.

Metoderna hemigstämplat

- Just nu kan jag inte berätta specifikt vilka förhörsmetoder, det är hemligstämpat, tillade Whitman.

För fyra av de sju onvanligare metoderna måste de lokala befälhavarna be Rumsfeld om tillstånd en vecka i förväg, enlig Whitman. För de tre andra krävdes inget sådant tillstånd.

Washington Post skrev häromdagen att försvarshögkvarteret Pentagon redan 2002 i en rapport kom fram till att totyr kan användas mot misstänkta, om tillräckligt stora terrorattacker skulle kunna tänkas förhindras via förhören.

Stockholm City - Onsdag 9 juni 2004 - s13 2004-06-09 23:51
www.city.seA letter from a mother

Hi
My name is Zohreh Chaichi Tehrani, I came to Sweden 30 month ago for medical treatment and due to the fact that my husband got a problem with those criminals in Islamic regime, he came here illegaly, and we applied for asylum, and surprisingly, the respected authorities in Migrationsverket and Alien appeal board, gave negative answer to our request.

However we appointed a Lawyer, ( Anna Enochsson) and she send my husband's documents for the Swedish Embassy in Tehran and asked for an expert to have a look at them, the answer came indicating that the documents are ok and nothing wrong with them, therefore, she appealed to the Board, and after 13 days, they again gave us a negative answer, and at the same time, they send police and arrested my husband, and took him to a camp called Flen.

After wards, I left the place where we previously lived and I am currently living in hidings, with my two children of 14 and 10 years old.

You can not imagine our situation, it is so hard to explain to the children, why we must live in such condition! why their father is kept in a jail, when he has done nothing wrong, and they can not see him, why they can not go out? and must stay at home all the time? there are so many questions that i am not able to find any answer for.

I am writing to you may be in some way you can help us out of this miserable life, a life full of constant humiliation and pain for every hour.

With many thanks in advance
Regards
Zohreh Chaichi Tehrani

Zohreh Chaichi Tehrani 2004-06-05 18:59
marjanachaichi@hotmail.comI skolans våld 2

Flera barn på den arabiska friskolan Manar al Houda i Uppsala anklagar en lärare för att ha utsatt elever för tortyrliknande bestraffningar i undervisningen. I Dokument inifrån berättar 8-årige Murat hur läraren fyllt diskbänken med vatten och tryckt ner barns huvud som bestraffning.

2004-05-30 21:03
svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=9592&a=209983”The broken promise”
TV4 Monday 17:th May 2004

Sweden is known as one of the world´s leading advocates of human rights, swift to condemn torture and summary trials. But tonight we can reveal that Sweden is itself abusing human rights in the worldwide terrorist hunt that has been going on since the 11th September 2001. Foreign masked agents have been allowed to strip, degrade and arrest suspects in Sweden , at Bromma airport. And take them to a country where they were to be tortured.

2004-05-30 20:54
tv4.se/visa/?CID=199US Freedom Fighters in Iraq

Pfc. Lynndie England of the 372nd Millitary Police Company, holds a leash tied around a naked man's neck at Abu Gharib prison.

See the photos published in Washington Post

2004-05-07 05:03
www.washingtonpost.comUK freedom fighters - liberating Iraqi people...

Thank you Mr Blair, thank you Mr Bush, thank you! You saved us indeed from Saddam's barbarism.
 

Leaders of
the "civilised" world.
More pictures...
Western civilisation in action
URINATED ON: A British soldier urinates on an Iraqi prisoner in a vile display of abuse.
The captive was beaten and hurled from a moving truck.
See Paul Byrne's article: www.mirror.co.uk
 

One Iraqi prisoner was told to stand on a box with his head covered, wires attached to his hands. He was told that if he fell off the box, he would be electrocuted, the Army says (Photo: CBS)
CBS News

 

RULES OF WAR

Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War

Adopted on 12 August 1949
Article 13

"Prisoners of war must at all times be humanely treated. Any unlawful act or omission by the Detaining Power causing death or seriously endangering the health of a prisoner of war in its custody is prohibited, and will be regarded as a serious breach of the present Convention. In particular, no prisoner of war may be subjected to physical mutilation or to medical or scientific experiments of any kind which are not justified by the medical, dental or hospital treatment of the prisoner concerned and carried out in his interest.

"Likewise, prisoners of war must at all times be protected, particularly against acts of violence or intimidation and against insults and public curiosity.

"Measures of reprisal against prisoners of war are prohibited."

(2001-amendment: Applicable if and only if the prisoner is on the US side of war)Stoppa våldet mot kvinnor!

Minst en tredjedel av världens alla kvinnor utsätts för allvarligt våld under sin levnad. De flesta gångerna sker övergreppen i hemmet och förövaren är en närstående man. Bakom stängda dörrar utsätts kvinnor för våld från sin partner eller nära släkting. Ofta är kvinnorna alltför skamsna och rädda för att anmäla övergreppen, och när de gör det blir de inte tagna på allvar. Det finns fog för att beskriva det könsrelaterade våldet mot kvinnor som vår tids största människorättsskandal.

2004-04-26 03:01
www2.amnesty.se/svaw.nsfDroger och kriminalitet ökar bland unga flickor

Stephanie, 14, har varit missbrukare och kriminell i två år

Stephanie är bara 14 år. Men hon har redan hunnit med att leva som uteliggare, bo i knarkarkvartar, injicera amfetamin och inleda en brottslig bana.
– Jag har blivit expert på att snatta, säger hon.
Just nu bor hon på Lövsta skolhem, söder om Stockholm, som omhändertar unga kriminella flickor.

Unga flickor som stjäl, misshandlar, rånar och knarkar blir allt vanligare. Statistik från Brottsförebyggande rådet visar att antalet brott som begås av tonårsflickor har ökat med 13 procent sedan år 2000. Antalet misshandelsfall ökade under samma period med 20 procent och flickornas narkotikabrottslighet med över 40 procent.

De flesta unga som begår brott gör det under drogpåverkan.
– Missbruk och kriminalitet går hand i hand, säger Lotta Karlkvist, avdelningschef på Lövsta skolhem.den huvudansvarige

2004-04-05 23:46Ska facket organisera papperslösa arbetare eller polisanmäla illegala invandrare?

Vi kommer alltså ha ett öppet möte söndagen 4/4 klockan 13-16 i Fabiansalen på ABF-huset, Sveavägen 41. Mötet kommer hållas på svenska och spanska och alla är välkomna dit. Därefter kommer vi ha ett slutet möte för papperslösa (och kamrater som gör dem sällskap till mötet) klockan 17.00 på SAC-huset, Sveavägen 98. Pressmeddelande om det öppna mötet följer nedan.
Kamratligen,
David Eklind

2004-03-19 23:23
Läs SAC:s Pressmeddelande35 000 svenskar tjänar mer än 1 miljon kronor

67 000 svenskar tjänar mer än ett statsråd. Hälften, 35 000, spränger miljonvallen. Det visar färsk statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.


HÖGINKOMSTTAGARE OFTAST MÄN
Antalet personer 25–64 år i olika inkomstklasser 2002.
 
Sammanräknad förvärvsinkomst
TotaltKvinnorMän
Totalt
Därav
 4 7454752 338 3112 407 164
0–1miljon4 557 1082 306 7582 250 350
0,5–0,7miljoner126 66623 709102 957
0,7–1miljon42 0796 01036 069
1–2miljoner16 2761 61514 661
2–5miljoner2 9782042 774
5–10miljoner30611295
10–20miljoner55451
20–50miljoner707
50–miljoner000
Källa: Välfärd
DE TIO MEST FÖRMÖGNA I SVERIGE
 1. Fredrik Lundberg, 52: Finansman, Lundberggruppen. Förmögenhet: 1 469 miljoner kr.
 2. Stefan Persson, 56: Ordförande, H & M. Förmögenhet: 1 102 miljoner kr.
 3. Melker Schörling, 56: I styrelsen för Securitas och Assa Abloy, 971 miljoner kr.
 4. Carl-Johan Persson, 28: Stefan Perssons son, 757 miljoner kr.
 5. Louise Lundberg, 24: Fredrik Lundbergs dotter, 599 miljoner kr.
 6. Katarina Lundberg, 22: Fredrik Lundbergs dotter, 598 miljoner kr.
 7. Anders Althin, 59: Driver investmentbolaget Esalp, 302 miljoner kr.
 8. Jan Bengtsson, 31: H & M-arvinge, 293 miljoner kr.
 9. Hans Trolle-Wachtmeister, 80: Greve på godset Trolle-Ljungby, 275 miljoner kr.
 10. Stefan Bengtsson, 31: H & M-arvinge, 269 miljoner kr.

 11. Källa: Expressen

Ur Metro Stockholm 2004-03-09Kvinnors situation fortsatt svår
Allt fler kvinnor har arbete men ojämlikheten har inte minskat i världen

Aldrig förr har så många kvinnor i världen arbetat, men fortfarande är kvinnorna utsatta för lönemässig ojämlikhet, hög arbetslöshet, fattigdom och osäkerhet.

FN-organet Internationella arbetsorganisationen (ILO) rapporterade i helgen om ojämlikheten inför internationella kvinnodagen i dag. Enligt ILO kan i dag 1 208 miljoner kvinnor betecknas som ”ekonomiskt aktiva”. Det är 200 miljoner fler än 1993, och de utgör 40 procent av världens samlade arbetskraft. ”Ändå är klyftan mellan könen inte på väg att försvinna i någon region i världen”, skriver ILO.

Hög arbetslöshet

Kvinnor drabbas oftare än män av arbetslöshet. Enligt statistiken gäller detta dock inte i Östasien eller i Afrika söder om Sahara. Där kan statistiken dölja det bistra faktum att kvinnorna helt enkelt inte har råd att inte arbeta; det handlar för dem om att få ett rimligt anständigt arbete. I u-länderna arbetar kvinnor också inom jordbruket, som inte ger samhälleliga förmåner.

”Samtidigt som männen har större utsikter att få ett viktigt, fast och bättre betalt arbete får kvinnorna i allt högre grad syssla med perifera, osäkra och lägre värderade jobb... som karakteriseras av låga och oregelbundna inkomster, ingen anställningstrygghet och brist på samhällsskydd”, summerar ILO.

Kampanj mot våld

Amnesty International har dragit i gång en global kampanj på temat ”Stoppa våldet mot kvinnor”, och i en rapport visar Amnesty hur var tredje kvinna på jorden har blivit slagen, tvingad till sex eller utnyttjad på annat sätt, ofta av en nära anhörig.

Slavhandel med kvinnor och flickor är snabbast växande och mest lönande förbrytelse som organiserade brottsligor ägnar sig åt, skriver Amnesty och åberopar siffror från FN:s kvinnofond, Unifem. (TT-AFP)

2004-03-08 10:1794 307 i bostadskön
Antalet stockholmare som söker lägenhet det största på 33 år

Bostadskön i Stockholm är rekordlång. Inte sedan tidigt 1970-tal har så många väntat på en lägenhet.

Antalet köande har stigit kraftigt de senaste åren. I dag står 94 307 personer i kö hos Stockholms stads bostadsförmedling. I fjol var antalet 82 500 personer och 1980 stod 17 278 i kön.

Man får gå mer än 30 år tillbaka i tiden för att hitta längre köer än nu, 1971 väntade 101 021 personer på en lägenhet.

En förklaring till de stora skillnaderna är att reglerna för bostadsköerna har sett olika ut under åren. Men att så många just nu väntar på en lägenhet beror till stor del på bostadsbristen.

–Den har ökat sedan slutet av 1990-talet och naturligtvis byggs köerna på hela tiden. Det är stagnation på hyresmarknaden, det är få som gör sig av med ett förstahandskontrakt,säger Martin Ottosson, informationsansvarig på bostadsförmedlingen.

För några år sedan gick det att få en lägenhet i mindre attraktiva områden utan kötid.
I dag måste man vänta mellan tre och sex år även när det gäller de minst efterfrågade områdena.
–Enda chansen att få en lägenhet snabbt är i nyproducerade områden som Hammarby sjöstad. Men det kräver så klart att man har en väldigt god ekonomi eftersom hyrorna är så höga.

2004-02-26 21:40Avslag väntar många irakier

Många irakier som väntar på besked om uppehållstillstånd i Sverige riskerar att få avslag på sin asylansökan. Migrationsverket anser att läget i Irak är stabilt trots terrordåden.
Individuella omständigheter kommer att krävas för ett positivt besked från Migrationsverket. Kurder och andra från kurdstyrda områden kommer troligen i högre grad att få avslag på sina ansökningar.

DRYGT 5 400 IRAKIER SÖKER ASYL

Sedan i mars förra året, då kriget inleddes, har inte Migrationsverket fattat några beslut i irakiska ärenden och drygt 5 400 asylsökande irakier väntar i Sverige på att få besked. Av dem har knappt 500 väntat i drygt två år medan de flesta har varit här mellan ett halvår och ett år.
Källa:TT

2004-02-26 21:33Unga thailändskor tas till Sverige för sexhandel

Organiserade ligor tar thailändska kvinnor till Sverige med turistvisum. Kvinnorna får prostituera sig i tre månader. Sedan skickas de hem och ersätts med nya.

I kvällens avsnitt av ”Efterlyst” i TV 3 intervjuar reportern Tobias Malmgren personer med insyn i den omvända sexturismen.

Enligt en av hans källor, som själv har varit involverad i sexhandeln, finns ligorna i Stockholm, Södertälje, Göteborg och Malmö.

Kvinnorna betecknas som handelsvaror som skickas mellan städerna.

Malmgren har varit i kontakt med Rikskriminalens poliser som jobbar med trafficking.

2004-02-26 21:29Sverige sämst på att sätta invandrare i jobb

Bara drygt 50 procent av alla utlandsfödda män har lyckats ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.

Det är den sämsta siffran i hela västvärlden, visar en ny OECD-rapport.

2004-02-24 08:07Tehran Live Webcams

Tehran Live Webcams, Free Farsi Software, Iranchat, computer News and more...
http://www.oghab.com

Oghab! Portal 2004-02-04 11:06
www.oghab.comKraftig ökning av våldsbrott mot små barn

Antalet polisanmälda brott mot barn ökade kraftigt förra året. Bland annat steg antalet misshandelsfall mot unga barn med 16 procent.

År 2003 anmäldes 1 250 500 brott, enligt Brottsförebyggande rådets (Brå) statistik. Det är en ökning med 2 procent från året före. Statistiken visar att barn far illa i större utsträckning. De anmälda misshandelsfallen mot barn upp till sex år ökade med 16 procent. I nära 90 procent av fallen är den som slår bekant med barnet. Antalet sexuella övergrepp mot barn har också ökat.

Förra året anmäldes 466 våldtäkter mot barn, en ökning med 23 procent. (TT)

2004-01-14 17:41Kvinnornas krav möts av mordhot

Under loya jirga, det afghanska storrådet, reste sig plötsligt en kvinna – Malalai Joya – och krävde att krigsherrarna skulle ställas inför rätta.
Det gör man inte ostraffat i Afghanistan. Hon blev mordhotad.
”Malalai Joya satte ord på det som en tyst folkopinion hittills bara vågat tänka”, skriver Hanna Larsson och Leila Qaraee, nyss hemkomna från Kabul.

2004-01-07 19:29
www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,415144,00.htmlFoU Nordväst arrangerar
i samarbete med Kvinnors Nätverk och Socialhögskolan

Metodseminarium i två delar:
Att arbeta stödjande med unga kvinnor i starkt patriarkala miljöer

Är du intresserad av att lära dig eller fördjupa dina kunskaper kring arbetet med flickor och unga kvinnor med invandrarbakgrund som kontrolleras genom våld och hot om våld av sina familjer och släktingar? FOU Nordväst arrangerar under hösten ett metodseminarium i två delar i samarbete med Kvinnors Nätverk och Socialhögskolan.

För mer information se Kvinnors Nätverks affischVåld riktat mot kvinnor jättelikt världsproblem

Våld mot kvinnor är det mest genomgripande människorättsproblemet i dagens samhälle. Det anser Amnesty International, som ihop med andra människorättsgrupper uppmanar världens regeringar att förbättra situationen för kvinnor.

Maria Bexelius på Amnesty i Sverige säger att våld i hemmet är viktigt att lyfta fram.
–Det är viktigt att hela tiden påpeka att det är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och att stater har ett ansvar att ge skydd.

Hon säger att olika slags våld inte kan rangordnas. Våldtäkter i krig, omskärelse och andra övergrepp är lika viktiga att bekämpa.

I Danmark drabbas runt 65 000 kvinnor varje år av våld i hemmet. Den danska social- och jämställdhetsministern Henriette Kjær förbereder ett lagförslag som utestänger en våldsam partner från familjens hem.

–Våld mot kvinnor har alltför länge betraktats som en privatsak som i hemlighet sker inom hemmets fyra väggar. Så får det inte vara. Vi har alla ett ansvar för att det stoppas, säger hon.
I Sydafrika inleddes i tisdags en kampanj mot kvinnovåld. Enligt sydafrikanska institutet för rasrelationer våldtas i genomsnitt 147 kvinnor per dag.

700 000 VÅLDTÄKTER I USA VARJE ÅR

Enligt Amnesty har 120 miljoner kvinnor utsatts för könsstympning. Antalet våldtäkter i världen är enormt. Bara i USA våldtas 700 000 kvinnor varje år.

Varje minut skriker en brittisk kvinna på hjälp och hälften av alla mördade i Bangladesh är kvinnor som dödats av sina män, uppger Amnesty.

2003-11-29 04:09Barn som tigger allt vanligare på Stockholms gator

Socialtjänstnämnden har beslutat att öka insatserna för att hjälpa barnen.
–Det här är ett relativt nytt problem som uppsökarenheten konfronterade först för ett par år edan,säger Fredrik Jurdell, borgarråds sekreterare på socialroteln.
Enligt honom rör det sig nästan uteslutande om barn som inte är födda i Sverige, utan i många fall befinner sig tillfälligt i landet på turistvisum eller som asylsökande. Sedan 2001 finns tiggarbarnen på Stockholms gator främst under sommarhalvåret och försvinner sedan under vintern.De är nästan alltid i sällskap med en förälder.
– Det gör det till en komplex fråga. Det är svårt för staden att ingripa när det visar sig att föräldrarna finns i närheten. De intygar att de har situationen under kontroll, säger han.
Stadens åtgärdsplan är att låta tjänstemännen diskutera fram lösningar med andra myndigheter som har ansvar där socialtjänstens befogenheter slutar, i första hand Migrationsverket och polisen.

2003-11-29 04:09Konferens i Sverige 2004 om hedersmord


Nästa år ska Sverige stå värd för en internationell konferens om hedersrelaterat våld.

– Jag ser ett jättebehov av att internationellt erkänna hedersvåldet som ett stort problem, säger demokratioch integrationsminister Mona Sahlin.
– Det blir den första internationella konferensen någonsin om hedersvåld och den kommer att äga rum här i Stockholm. Men vi har inte satt något datum ännu.
På nationell nivå hoppas Sahlin att skyddat boende för utsatta flickor byggs ut samt att värderingarna hos familjer som förtrycker flickor förändras. En av de största utmaningarna är att få världens regeringar, även i den rika västvärlden, att ta sitt ansvar.
2004 lanserar Amnesty en världsomfattande kampanj mot våld mot kvinnor.

2003-11-05 15:23Ensamma mödrar allt fattigare

En hundralapp kan vara hela skillnaden, och privata nätverk är avgörande för att ensamstående mammor i förorten ska klara försörjningen. Det visar en avhandling i sociologi som snart läggs fram vid Göteborgs universitet.
1990-talets många nedskärningar och höga arbetslöshet slog hårt mot ensamstående mammor, visar doktorsavhandlingen ”Självständigt beroende. Om ensamma mammors försörjningsstrategier”.
Efter 1990-talskrisen upplever många av mammorna att kontakten med myndigheter försvårades, och de tvingades själva bli mer aktiva för att få de bidrag de hade rätt till.
– Och det behövde inte handla om mycket pengar – en eller ett par hundralappar kan avgöra om man klarar månaden, säger Claudia Gardberg Morner, som intervjuat 75 ensamstående mammor i Göteborgsförorterna Hammarkullen, Hjällbo och Eriksbo, varav 15 intervjuades igen under en längre tid år 2000.
Många av dem upplever problem med att få ersättningar utbetalda när de byter sysselsättning, till exempel när de går från arbete till a-kassa eller arbete till sjuklön. En kvinna beskriver sin situation: ”Jag fick skicka mina räkningar till försäkringskassan och sa till dem: ’betala dem’, för jag har ju inga pengar men ni har ju mina pengar.”
De ensamstående mammorna saknar bil och har ont om tid och pengar och är därför mycket beroende av utbudet på det lokala torget, visar avhandlingen.
För många är privata nätverk helt avgörande för att få pengarna att räcka till.
”Hon kanske har ris hemma, men hon har ingenting till riset, men det kanske jag har. Och så har någon annan grönsakerna. Och då har ju alla bidragit med nånting, fast middagen kostar väldigt lite.”
De intervjuade mammorna är också noga med att deras dåliga ekonomi inte ska gå ut över barnen.
– Om barnen vill ha något försöker man ordna det och struntar själv i att köpa kläder eller gå till läkaren, säger Claudia Gardberg Morner.

2003-11-05 15:22Socialen sviker invandrarflickorna

Socialtjänsten i en mellansvensk kommun pratade med en flicka i årskurs 7 om att göra en gynekologisk undersökning för att bevisa för sin familj att hon var oskuld efter att hennes pappa misshandlat henne både fysiskt och psykiskt. Flickan ser det som ett svek, att de som borde hjälpa henne i stället ställt sig på faderns sida.

- Man får inte göra så här mot barn. Hade socialtjänsten trott på flickan hade aldrig detta hänt, säger flickans lärare Birgitte Neubert.

Kalla Fakta TV4

Slide show ur Kalla Fakta

2003-11-03 20:19Psyksjuka fängslas

Vad göra med de mentalsjuka som begår brott? Debatten rasar i Sverige, men i USA har frågan besvarats med: Sätt dem i fängelse.

Människorättsorganisationen Human Rights Watch (HRW) visar i en färsk rapport att en femtedel av alla mer än två miljoner fångar i USA är mentalsjuka.

– Fängelset har blivit landets huvudsakliga anstalt för mentalvård, säger Jamie Fellner på HRW.

De mentalsjuka som döms till fängelse i USA löper mycket stora risker att utsättas för brott. De uppträder också på ett sätt som gör att de ofta utsätts för bestraffning; de för oväsen, de lyder inte, de klarar inte att stå i kö, de smutsar ned med avföring och bråkar.
Detta gör att de mentalsjuka i fängelserna oftare placeras i isoleringscell som förvärrar deras sjukdomstillstånd.

HRW pekar även på att andelen mentalsjuka kvinnliga fångar är ännu högre än andelen manliga.

2003-10-23 13:11Rwanda toppar jämställdhetslista

Sverige är numera landet med näst störst andel kvinnor i parlamentet (45 procent). Rwanda (48,8 procent) ligger numera i topp, enligt Interparlamentariska unionen. (TT-AFP

2003-10-23 12:59Efterlyste hivmannen uppges ha gripits i Iran

Den efterlyste hivmannen Mehdi Tayeb har gripits i Iran, enligt en iransk tidning. Svensk polis har inte fått uppgifterna bekräftade.
Uppgifterna om Tayebs gripande publicerades i går i en artikel i dagstidningen Iran. Enligt tidningen greps en man som i artikeln bara kallas för Mehdi för ungefär två månader sedan i Teheran. Mannen ska ha varit efterlyst från Sverige. Även det namn som Tayeb använde i Sverige, James Kimball, nämns.
Tayeb blev känd som ”hivmannen” i Sverige 1998 då han förhördes om en misstänkt våldtäkt. Efter förhöret flydde han ur landet. Senare avslöjades att han var hivsmittad och haft ett stort antal oskyddade samlag. Ett år efter att han avslöjats blev kartläggningen av hans sexliv i Sverige klar. Han hade haft sex med 130 kvinnor och 2 män. Hans flickvän smittades.
Tayeb är häktad i sin frånvaro misstänkt för grov våldtäkt, försök till grov misshandel och försök till spridande av smitta. Även i Iran ska mannen som tros vara Tayeb ha haft sex med kvinnor utan att informera om sin sjukdom. Enligt tidningen har Tayeb erkänt att han är den man som är internationellt efterlyst.
Tayeb sitter nu i häkte i Teheran, enligt nyhetsbyrån AFP. För svenska myndigheter kom uppgifterna som en överraskning.

2003-10-23 12:52Lägenhetsbank ska hjälpa hotade flickor

En bank av lägenheter med kontaktpersoner runt om i landet kan bli en nystart för invandrarflickor som utsätts för hot och våld i familjen.
I Göteborgsområdet lever närmare 200 invandrarflickor mellan 12 och 18 år under våld och hot i familjen. Det visar den kartläggning som länsstyrelsen i Västra Götaland gjort.
Nu satsar regeringen flera miljoner i form av projektbidrag för att skydda flickorna i de tre storstadsregionerna. De 4,5 miljoner som avsatts för Västra Götalands län har ännu inte fördelats, men länsstyrelsens jämställdhetsdirektör Simone Lindsten säger att det hetaste förslaget är en så kallad lägenhetsbank.
– Vi prioriterar sannolikt det projektet. Det innebär att de flickor som har brutit med sina familjer får bo i en egen lägenhet med en kontaktperson. Lägenheterna bör helst finnas över hela landet, eftersom det är viktigt med geografisk distans mellan flickorna och deras familjer

2003-10-21 13:55Front Line Voices

It has increasingly been the complaint of many troops that the picture painted by the media of the progress in the War on Terror is far from reality. The mission of this site is to get out the fuller story by posting first-hand accounts as written by men and women in uniform who have been to Iraq and Afghanistan and other conflicted areas overseas. There is no editing or commentary by those who run this site, and we will print any letter or story submitted by a legitimate source who has served overseas. Our only goal is to offer you the opportunity to read these stories and to find out what the reality is.

2003-10-07 14:30
frontlinevoices.org/Kurd who slit daughter's throat in 'honour killing' is jailed for life

Muslim father of girl, 16, who had relationship outside her religion, subjected her to months of beatings before stabbing her repeatedly

The Guardian Tuesday September 30, 2003I nationens intresse

Den första april 1990 mördas Karim Mohammedzadeh i sin lägenhet i Nynäshamn. Mordet är fortfarande ouppklarat men nu kan reportern Oscar Hedin avslöja att Säpo inte bara försvårat polisutredningen utan även undanhållit polisen viktiga uppgifter.

Sveriges television: Uppdrag granskning   2003-09-30

Svenska dagbladet: Säpo skyddar Irans flyktingspionerIn Memory of Salvador Allende and all the Other Victims of the Fascist, U.S. Sponsored Coup 1973


11 september - 30 år!

Öppet Hus "Salvador Allende"
Fredag 5 september kl 18-20 Invigning
Lördag 6 september kl 10-20
Söndag 7 september kl 10-19

Plats:
Bygdegården Anna Whitlock/Studieförbundet Vuxenskolan, Eriksbergsgatan 8B, T-Östermalmstorg

11 september kl 17.00
Sergels torg
Politisk och kulturell manifestation
Hyllning till Salvador Allende och offren för den chilenska militärdiktaturen. För sanning och rättvisa!

11 september kl 18.00
Sergels torg
Antiimperialistisk manifestation för social och ekonomisk rättvisa samt till försvar av mänskliga rättigheter i Latinamerika och världen.

Arr. Samordningskommittén "11 september - 30 år"

2003-09-01 14:40Utsatta kvinnor får inte tillräckligt mycket hjälp

De utsatta flickor som lever under ständiga hot från pappor och bröder i patriarkala miljöer får fortfarande inte den hjälp och det stöd de behöver.

Behovet är enormt, menar Riaydh Al Baldawi, läkare vid Orienthälsan i Stockholm som är ett av de få center i länet som specialiserat sig på att hjälpa utsatta flickor.
I samarbete med Kommunförbundet har Al Baldawi tagit reda på hur situationen är för de flickor som lever i patriarkala miljöer i Stockholms län.
Al Baldawi har märkt att utsatta kvinnor som lever i patriarkala miljöer oftare kontaktar kvinnojourerna i dag än för några år sedan.
Han menar att förklaringen ligger i det stora mörkertal et vad gäller kvinnor som tidigare inte skulle komma på tanken att ringa och som nu tagit mod till sig och söker hjälp.
– I Stockholms län har åtgärderna för att hjälpa dessa flickor hittills varit begränsade. Det görs helt enkelt inte tillräckligt för att hjälpa dem på lång sikt.
Vi kan inte nöja oss med att skicka dem till ett skyddat boende om problemen kvarstår och de hindras från att leva kreativt, säger Al Baldawi.
Länsstyrelsen i Stockholms län hade begärt att få 20 miljoner kronor för att kunna hjälpa kvinnorna på lång sikt och inte bara med akuta åtgärder, men har fått nöja sig med 4,5 miljoner kronor i bidrag från regeringen.
– Vi måste arbeta med de element inom familjen som hindrar flickorna från att leva sitt eget liv, säger Al Baldawi.

2003-08-14 22:47Var tionde elvaåring har supit sig full

Var tionde elvaåring i Stockholm har druckit sig berusad på alkohol, visar en studie genomförd av socialtjänstförvaltningen.

Av de tillfrågade eleverna i Stockholm hade elva procent varit berusade av alkohol.

- Av femteklassarna i Stockholm är det relativt många som varit berusade, vilket förtjänar att påpekas, säger Knut Sundell, forskningsledare i Stockholms stad och ansvarig för den svenska delen av studien.

- Vi vet från tidigare forskning att de som börjar före puberteten är en riskgrupp för framtida problem. Den som druckit sig berusad före puberteten har tagit ett långt steg utanför de etablerade normerna, och har goda chanser att hinna väldigt långt på en social karriär jämfört med dem som debuterar senare.

2003-08-12 14:19Var tionde elev slutar nian utan behörighet

Trots insatser för att stärka undervisningen i grundskolan slutar mer än var tionde elev nian utan gymnasiebehörighet.

Den preliminära statistiken från SCB, Statistiska centralbyrån visar att 89,7 procent av eleverna gick ut årskurs nio med godkänt betyg i svenska, engelska eller matematik. Förra året var samma siffra 89,5 procent.
SCB:s preliminära siffror är uträknade på betygsredovisningar från 78 procent av landets skolor.

2003-08-12 14:18Handeln med njurar ökar

Handeln har blivit lönsam för den organiserade brottsligheten

Unga män, mellan 18 och 28 år, från Europas fattigaste länder betalar med sin hälsa när de väljer att sälja en av sina friska njurar.


Behovet av njurar för transplantation ökar och har blivit en lönsam affär för organiserad brottslighet.
Det är Europarådets parlamentariska församling som i en rapport vill göra medlemsländerna uppmärksamma på ökningen av organhandel. Europarådet efterlyser en enhetlig europeisk strategi för att motverka verksamheten, skriver den medicinska tidskriften British Medical Journal (BMJ).
Den internationella organisationen för läkare som arbetar med transplantation motsätter sig all handel med organ. Däremot pågår en diskussion om kompensation till donatorn.
–Det används i enstaka länder för att motivera människor att ställa upp.
Dock ej i Sverige, säger Annika Tibell, verksamhetschef vid transplantationskirurgiska kliniken vid Huddinge universitetssjukhus.
Enligt rapporten är den genomsnittliga väntetiden för en njurtransplantation tre år, men väntetiden förväntas öka till tio år 2010.
Organiserad organhandel siktar in sig på Europas fattigaste länder. Där övertalas människor att sälja sina njurar för så lite som 20 000 kronor,medan mottagaren betalar mellan 800 000 och 2 miljoner kronor.
Under faktainsamlingen i Moldavien förra året intervjuades flera personer som hade sålt sina njurar.
–Fattigdom drev dem att sälja sina njurar, säger Ruth Gaby Vermot-Mangold som skrivit rapporten till BMJ.
Många donatorer reser till Turkiet där transplantationen sker i hyrda sjukhusinrättningar. Donatorerna skickas hem efter bara fem dagar och deras hälsa försämras på grund av avsaknad av medicinsk uppföljning.

2003-08-07 12:54Nigeria: How Much More Suffering under Sharia Penal Legislation?

Several Northern States in Nigeria have introduced new Sharia Penal Legislation. Thus, they opened the door for the application of death sentences, torture and other cruel, inhuman and degrading punishments. This despite the fact that Nigeria recognises human rights standards and has signed and ratified many international human rights legal instruments. Join the campaign to spare dozens of people in Nigeria from being victims of human rights violations under the new legislation:

2003-07-09 20:45
web.amnesty.orgThe death penalty is the ultimate cruel, inhuman and degrading punishment

It violates the right to life

In 2002 at least 1,526 people were executed in 31 countries. At least 3,248 people were sentenced to death in 67 countries. These figures include only cases known to Amnesty International; the true figures were certainly higher. The vast majority of executions worldwide are carried out in a tiny handful of countries. In 2002, 81 percent of all known executions took place in China, Iran and the USA.


www.amnesty.org/deathpenaltyAmnesty International Report 2003

Governments have spent billions to strengthen national security and the "war on terror". Yet for millions of people, the real sources of insecurity are corruption, repression, discrimination, extreme poverty and preventable diseases.

2003-06-02 19:54
web.amnesty.org/report2003/index-eng
Report 2003 - IRAN
Report 2003 - USA
Report 2003 - SWEDENHjälplös inför lagen

Hur många liv ska gå förlorade? Hur många unga flickor ska tvingas återvända till våld och misshandel eller välja destruktiva lösningar på sin situation? Både ungdomar och vuxna förlorar tron på rättssäkerheten när godtycklig lagtolkning hindrar oss från att ge hjälp, hävdar Leila Qaraee, ordförande i Kvinnors nätverk.
Läs mer...

Svenska Dagbladet 2003-05-06 15:44
www.svd.se/dynamiskt/Brannpunkt/did_5432460.aspKvinna med handikapp utan hjälp

Funktionshindrade kvinnor som utsätts för våld och övergrepp får inte hjälp. Deras berättelser tas inte på allvar och ofta skuldbelägger de sig själva. Det visar intervjuer med funktionshindrade och deras personal.
Läs mer...

Dagens Nyheter 2003-05-06 14:03
www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=137728&previousRenderType=2Flicka våldtagen i Älta

En 13-årig flicka anmälde på måndagen att hon blivit våldtagen i Älta i Nacka kommun, öster om Stockholm. Polisen jagar nu en man i 30-årsåldern.

Övergreppet skedde på måndagseftermiddagen i ett skogsparti i närheten av flickans bostad.
- Flickan har berättat att hon gick ut för att göra ett ärende. Där träffade hon en man som under hot tilltvingade sig ett samlag säger, Glen Edenholm, stationsbefäl vid Nackapolisen, till TT.
Mannen, som enligt beskrivningen är i 30-årsåldern, hotade flickan med en kniv och försvann efter dådet i en bil.
Flickan kunde själv ta sig till hemmet där hon fick hjälp att slå larm. Under måndagskvällen hördes flickan och hon skulle även läkarundersökas.

Dagens Nyheter 2003-05-06 12:58
www.dn.se"We had a great day," Sergeant Schrumpf said.
"We killed a lot of people."

"We dropped a few civilians," Sergeant Schrumpf said, "but what do you do?"
To illustrate, the sergeant offered a pair of examples from earlier in the week.
"There was one Iraqi soldier, and 25 women and children," he said, "I didn't take the shot."

The March For Justice 2003-04-26 13:18

www.marchforjustice.com/id209_great.htmPlease Support our Webpage, in * Let's Liberate America *

4Peace 2003-04-22 21:58
www.geocities.com/women_1st
women_1st@yahoo.comWailing children, the wounded, the dead:
victims of the day cluster bombs rained on Babylon

By Robert Fisk, The Independent, in Baghdad - 03 April 2003

Were they American or British aircraft that showered these villages with one of the most lethal weapons of modern warfare? The 61 dead who have passed through the Hillah hospital since Saturday night cannot tell us. Nor can the survivors who, in many cases, were sitting in their homes when the white canisters opened high above their village, spilling thousands of bomblets into the sky, exploding in the air, soaring through windows and doorways to burst indoors or bouncing off the roofs of the concrete huts to blow up later in the roadways...

Click on the link to read the whole story.

2003-04-07 15:50
www.endthewar.org/features/wailingchildren.htmAks-haye jang

Baraye didane vahshigariha va koshtare mardome Iraq pishnehad mikonam ke be in safehat negah konid:
www.fadaian.org/jong/jang/2003nowar.htm

Masoud 2003-04-04 08:53A Letter from Michael Moore to George W. Bush on the Eve of War

Dear Governor Bush:

So today is what you call "the moment of truth," the day that "France and the rest of world have to show their cards on the table." I'm glad to hear that this day has finally arrived. Because, I gotta tell ya, having survived 440 days of your lying and conniving, I wasn't sure if I could take much more. So I'm glad to hear that today is Truth Day, 'cause I got a few truths I would like to share with you:

Click on the link below to see the whole letter.

2003-04-01 23:29
www.michaelmoore.com/words/message/index.php"Kvinnor är som djur för dem"

Polisen chockad över misstänkta våldtäktsmännens kvinnosyn

TUMBA. Männen som misstänks för gruppvåldtäkten på en 35-årig tvåbarnsmamma säger i polisförhör att de hade sex med henne för att hon bad om det.
- Hon är en hora, säger en av dem.
Flera av polisens utredare är bestörta över männens kvinnosyn.

2003-03-13 12:36
www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,275475,00.htmlIran arresterar nätdejtare

Den iranska polisen har arresterat 68 män och kvinnor i Teheran efter det att de använt sig av en dejtingsajt för att arrangera träffar. Även de som skötte sajten och deras datorutrustning har omhändertagits av polisen som följer Irans strikta morallagar.

Razzior har tidigare förekommit mot fester och möten med både män och kvinnor men det här är första gången som ett tillslag görs mot internetanvändare. En anledning till att internetpubliken hittills fått vara ifred kan vara att nätanvändningen fortfarande är extremt låg i Iran. Enligt officiella siffror har endast tre procent av Teherans invånare tillgång till internet.

Källa: BBC
2003-03-03 14:08Vem är denna märkliga person?

Vem är denna otroligt konstiga människa,är det någon i här på detta ställe känner till,denna person kallar sig Maria Pia Horatius.Hon skriver världens längsta inlägg i Gästböcker där det inte änns hör hemma och var gång det tas bort skriver detta ett nytt inlägg exakt likt den andra.Hon länkar till denna webbplats.Hennes mail adress finns inte,så jag kan inte själv skriva till henne eller vem denna person nu.

Håkan Brinck 2003-03-01 21:49
h.brinck@crossnet.seAtt själv få välja

Seminarium den 10 mars 2003
Brygghuset - Odenplan - Stockholm

Välkomna
Till ett seminarium om flickor med utländsk bakgrund

www.kvinnonet.orgThe case against war:
A conflict driven by the self-interest of America

By Robert Fisk - 15 February 2003
In the end, I think we are just tired of being lied to. Tired of being talked down to, of being bombarded with Second World War jingoism and scare stories and false information and student essays dressed up as "intelligence". We are sick of being insulted by little men, by Tony Blair and Jack Straw and the likes of George Bush and his cabal of neo-conservative henchmen who have plotted for years to change the map of the Middle East to their advantage.

2003-02-17 11:55
www.robert-fisk.com/index_fisk_articles.htmJESUS SKA STRAFFA ER

H S. 2003-02-11 10:49Till dig
som i ditt arbete kommer i kontakt med unga tjejer i patriarkala familjer

Kvinnors Nätverk har tagit fram en broschyr med tips till socialsekreterare, kuratorer och andra som möter unga kvinnor i starkt patriarkala familjer. I den ingår bland annat några fallexempel hämtade från tjejprojeketet Dalila.

Broschyren kostar 60 kr och kan beställas per telefon, 08-646 10 70 eller via mail från leila@kvinnonet.org
Vid beställning var god lämna uppgift om önskat antal och leveransadress

2003-02-08 15:01
www.kvinnonet.orgSVERIGE:

300 000 BARN LEVER I FATTIGDOM
!در سوئد ٣٠٠ هزار بچه زير خط فقر زندگى ميکنند

RAPPORT OM FATTIGA BARN
 • Kommunala handläggare av ekonomiskt bistånd uppmärksammar inte barnen i fattiga familjer tillräckligt.Om socialtjänstlagens intentioner ska uppfyllas måste barnperspektivet utvecklas, visar en ny rapport från Socialstyrelsen och länsstyrelserna i landet.
 • Enligt rapporten levde 54 500 barn i familjer som minst tio månader om året fick ekonomiskt stöd under 2001. Handläggarna måste fokusera på barn i familjer med långvarigt bistånd, vid behov göra hembesök och tala med barnen samt även dokumentera hur deras behov möts.
 • Kommunerna måste enligt rapporten ta fram tydliga riktlinjer för hur barnperspektiven ska uppfyllas, och följa upp dessa.

 • Handläggare bör få befogenheter att bevilja mer bistånd än normen när det gäller barns rätt till fritid, exempelvis tillgång till en cykel och möjlighet att idrotta och gå på sim-eller musikskola. Källa:TT

VART FEMTE BARN I FATTIG FAMILJ

 • Barnfattigdomen steg under 1990-talet,med en kulmen under mitten av årtiondet.Nu har den minskat något,men ligger fortfarande på en högre nivå än i början av 1990-talet.
 • I Sverige lever 17,8 procent av barnen i hushåll med låg inkomststandard och/eller hushåll med socialbidrag.
 • 3,6 procent uppnår inte ens hälften av medianinkomsten i Sverige utan klarar sig på mindre än 50 000 kronor per år.
  Källa:Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Lunds universitet
يادآوری: دولت سوئد در اختيار بلوکی متشکل از حزب "سوسيال دمکرات" و حزب "چپ" است

2003-02-01 13:48Könsstympningsfall går inte till domstol

Två uppmärksammade förundersökningar om misstänkt könsstympning har lagts ned av åklagarmyndigheten i Göteborg eftersom brott inte kunnat styrkas.
Det ena fallet gäller två flickor som numera bor utomlands och det andra en flicka i Sverige. Hittills har ingen fällts för könsstympning i Sverige, trots att lagen funnits sedan 1982. Den skärptes 1999 till att omfatta ingrepp utomlands.
– Det öppnade för oss att även kunna åtala för brott som begåtts i exempelvis Somalia om de begåtts efter 1999, säger kammaråklagare Kristina Ehrenborg Staffas. Men det har visat sig vara förenat med stora medicinska problem att kunna bevisa att ingreppen är gjorda efter 1999.
Kristina Ehrenborg Staffas säger att tiden arbetar för polis- och åklagarmyndigheterna eftersom det är uppenbart att brott har begåtts om flickor som är födda senare utsatts för könsstympning.
Det andra stora problemet för utredarna är att i förhör kunna fastställa vad som skett eftersom det handlar om brott begångna inom slutna familjer.
– Vi kan ta in barnen och föräldrarna till förhör, men de lever i samma gemenskap och det är oerhört svårt att få fram uppgifter, säger Ehrenborg Staffas. (TT)

2003-01-23 16:34Polisanmälda våldtäkter ökade med fyra procent

Aldrig har så många sexualbrott anmälts som under förra året. Totalt polisanmäldes drygt 9 700 fall. Antalet anmälda våldtäkter ökade med 4 procent jämfört med år 2001. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå).
– Det är fullt rimligt att antalet våldtäkter faktiskt har ökat. Men det kan vara så att man anmäler mer.
Det kan vara två faktorer som bidrar till ökningen, säger Jan Ahlberg, chef för brottsutveckling vid Brå.

Prioriterat område
Sedan några år tillbaka är våld mot kvinnor inklusive sexualbrotten prioriterat område hos polisen. Det innebär att polisen ska planera sin verksamhet så att dessa brott rioriteras, till exempel vid brottsutredningar. Andra exempel är att man ska försöka tillgodose
det behov som finns vad gäller överfallslarm. Men trots att området är prioriterat har alltså anmälningarna ökat.
– Vi hoppas ju att det är så att tjejer anmäler oftare och är det så är det bra. Det finns fortfarande ett mörkertal, men det är vår förhoppning att det börjar krympa, säger Staffan Kellerborg, informationsdirektör på Rikspolisstyrelsen.

Gärningsmannen bekant
Enligt polisanmälningarna sker de flesta våldtäkterna inomhus. Av de 2 165 våldtäkter som anmäldes förra året rapporterades 1 435 ha skett inomhus. Många gånger är den som utsätts för ett sexualbrott bekant med gärningsmannen.
Brå påbörjar nu en djupare studie för att ta reda på vad ökningen av våldtäkter beror på. Ett stort antal polisanmälningar ska studeras. Vilken relation offret har till förövaren, omständigheterna kring våldtäkterna och om det är droger med i bilden ska studeras.

2003-01-23 16:34Jill Höjeberg första Fadime-stipendiatJill Höjeberg, Stockholm, blev den första mottagaren av ett stipendium från Fadime Sahindals minnesfond.

Uppmaning
I sitt tacktal uppmanade Jill Höjeberg andra att göra samma sak som hon:
- Fler bör öppna dörren till sina hem för dessa unga flickor som är på flykt undan misshandel, våld, hot och tvångsgifte. Hon beskrev hur familjen för flera år sedan tog kontakt med organisationen Kvinnors Nätverk för att försöka göra en insats. Samhället kan hjälpa till med exempelvis grupphem för förföljda unga kvinnor. Men i många fall handlar det om tonåringar som behöver en familj.

2003-01-21 20:51
Text:    www.dn.se
Text:    www.expressen.se
Video: Jill och Thomas på TV4
Audio: Jill på Sveriges Radio P1
Audio: Kvartssamtalet med Jill Höjeberg, P1Just det!.. Fadime Sahindal var inte muslim...
Familjen Shaindal är inskrivna i ortodoxa kyrkan

Fatimanur 2003-01-21 17:27Manifestationer hålls för Fadime - 2003-01-21

I dag (21/1 2003) är det exakt ett år sedan kurdiska Fadime Sahindal mördades - av sin egen far.
Runt om i landet kommer därför manifestationer hållas för att fira Fadimes minne.
Här nedan kan du se var och när de olika manifestationerna äger rum.
Stockholm:
Riksdagens andrakammarsal kl 11-13: Minnesstund. Fadimes minnesfond överlämnar stipendium. Mona Sahlin med flera andra i debatt.

Sergels torg kl 16-20: Mässa med utställning om hedersbrott med mera, tal, musik.

Mynttorget kl 18-19: Minneshögtid med tal av journalisten Maria-Pia Boëthius med flera. Moderator: Alexandra Pascalidou.

Filadelfiakyrkan på Rörstrandsgatan 5 kl 19: Minnesgala med Lill-Babs och Cyndee Peters. Kristin Kaspersen är konferencier.

Göteborg:
Gustav Adolfs torg kl 16-18: demonstration. Kl 18 läggs vita nejlikor i Göta Älvkanalen till minne av offren för hedersrelaterat våld.

Uppsala:
Stora Torget kl 18: Demonstration. Fadimes advokat Leif Eriksson med flera talar. Fackeltåg till Fadimes grav.

2003-01-21 11:16
www.tv4.se/visa/default.aspx?ID=226457De Fredlösa

Likheten mellan det s.k. "hedersmorden" på invandrarkvinnor och det ursvenska våldet mot kvinnor är slående. En missräknad och hämndlysten man släpper alla hämningar och gör vad som helst för att återupprätta sin makt mot sin kvinna... till och med sexuellt utnyttjar sina egna småbarn!!!

Och var står då rättvisan... den som skall skydda och värna de svaga?
Det som världen upprättar konventioner för att ge trygghet... var fungerar det?
Inte i Sverige... och knappast nån annan stans i världen heller... men det är Sverige vi skall tala om nu... det skrytsamma landet som säger sig ta så väl hand om sina medborgare.

Läs mera på De Fredlösa! Och skriv samtidigt på protestlistan.

Cattis 2003-01-18 19:40
medlem.spray.se/znillan/vold/mor1/index.htm
cattis@lowprice.nuFöreningen Kvinnofrid

Föreningen Kvinnofrid bildades 2000-08-07

Kvinnofrid är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening
vars syfte är att sprida kunskap om kvinnomisshandel,
debattera hur vi ska uppnå kvinnofrid i praktiken och hjälpa utsatta kvinnor och barn.
Detta kan t ex ske genom seminarier och föreläsningar, artiklar i media, och genom praktisk hjälp till de drabbade.

Föreningen skall bedriva bl a följande aktiviteter
*** Ordna seminarier och föreläsningar om mekanismerna bakom kvinnomisshandel för dem som genom sin yrkesutövning kommer i kontakt med kvinnor och barn som är utsatta.
*** Aktivt medverka i media och där debattera familjevåldet.
*** Ordna olika aktiviteter där pengar kan samlas in för att sedan använda dem till hjälp att ordna skydd och stöd åt de drabbade.

Du behöver inte ha blivit misshandlad själv, vara anhörig eller på något annat sätt varit i kontakt med kvinnomisshandel för att bli medlem. Både män och kvinnor är välkomna som medlemmar då vi anser att det är gemensamt vi måste bekämpa kvinnomisshandeln.

Carita Sandqvist 2003-01-18 19:36
www.kvinnofrid.to/
cattis@kvinnofrid.comIngen fara!

Det är lugnt! JESUS har mycket annat att göra:

    Pedofilmisstänkta präster avskedas i USA
    Kardinal kände till pedofilpräst
    Berusad präst misstänks ha våldtagit kvinna
    Våldtäktsmisstänkte prästen åtalad
    Nunnor sexutnyttjade 17 småflickor
    Det finns fler...

Ateist 2003-01-16 19:54JESUS ska atraffa er jävla persiska horor

Haile Selassie 2003-01-13 15:30Woman beheaded after being warned to wear the burqa

Three young women have been killed – one beheaded – in Indian-controlled Kashmir, days after posters appeared in the state ordering Muslim women to wear burqas.

Read the article written by Phil Reeves, 21 December 2002...

2002-12-26 17:22
news.independent.co.uk/world/asia_china/story.jsp?story=363459Anhöriggruppen mot Fysiskt/Psykiskt Partnersvåld

Anhöriggruppen är en politiskt oberoende grupp av mor- och farföräldrar som arbetar för att förändra samhällets syn och reaktion på partnersvåld.
Anhöriggruppen har en mycket informativ sida med fakta om kvinnovåld, mm. Bra litteraturtips och användbara länkar.

2002-12-11 12:34
hem.passagen.se/anhoriggruppen/Tiden Efter ett förhållande fyllt med våld!

"Tiden Efter" är en privat hemsida skapad av Sara, en kvinna som har tagit sig ur ett förhållande med våld som vardag.
Ingen organisation, förening eller myndighet ligger bakom hemsidan, den är icke kommersiell och är helt politiskt oberoende.

Syftet med denna sida är att ge stöd och information till kvinnor och anhöriga till kvinnor som lever eller har levt i relationer med våld som vardag. Den ska ses som en möjlig guide för utsatta kvinnor.

Denna sida har inte som syfte att berätta de personliga erfarenheterna om tiden i förhållandet utan fokus är från att du bestämt dig för att lämna mannen. Det finns andra nätverk där de utsatta kvinnorna kan tala med andra kvinnor om sina erfarenheter, både via organisationer och via internet, länkar till några av dessa finns under rubriken Länkar..

Om denna sida kan hjälpa endast en kvinna att ta sig ur och eller hålla sig ifrån ett förhållande där vardagen består av våld så är målet uppfyllt.

Tiden Efter berättar bl a om rättsprocessen, olika skydd som bl a myndigheter kan ställa upp med. Sidan tar även upp andra praktiska tips och råd om tiden efter ett uppbrott.

Sara 2002-12-09 17:27
www.tidenefter.comFler bilder från islamdrabbade Iran, oktober 2002

Invånarna i detta land, i synnerhet under den reformvänlige presidenten, Khatami, lever i frid och fröjd, enligt Migrationsverket!


Vad tycker  svenska polismyndigheter och deras
anställda och spioner  på Migrationsverket som
håller på att skicka Arash Behnam tillbaka till Iran
om dessa bilder?


FY! Vilken dubbelmoral...


Var är Anna Lindh, undrar man...

Kompromissa inte med jämställdheten

Debatten om kvinnoförtryck knutet till invandrare, med hedersmord som yttersta konsekvens, går het i svensk media. Till skillnad från den unkna och islamofoba debatten i det förment frigjorda Danmark och från de förbudsivrande rösterna i eurocentriska länder som Frankrike och Holland förs debatten i Sverige på en förhållandevis anständig nivå. De allra flesta reagerar med avsky utan att för den skull i samma andetag ifrågasätta flyktinginvandringen.

2002-10-20 22:17
www.yelah.net/yelah/20021007/ledare0210111.3 million signatures for Amina Lawal
- The suffering must end

On Friday September 27,
we presented 1.3 million-strong petition
for Amina Lawal
to the Nigerian officials
of the London High Commission.

Click the link and read more...

   
2002-10-14 11:08
www.mertonai.org/amina/Islam's Shame: Lifting the Veil of Tears

Islam is deeply anti-woman. Islam is the fundamental cause of the repression of Muslim women and remains the major obstacle to the evolution of their position. Islam has always considered women as creatures inferior in every way: physically, intellectually, and morally. This negative vision is divinely sanctioned in the Koran, corroborated by the hadiths, and perpetuated by the commentaries of the theologians, the custodians of Muslim dogma and ignorance.

Read Ibn Warraq's article:

2002-10-14 12:28
www.secularhumanism.org/library/fi/warraq_17_4.htmlDear Women's Network,

I am glad to see our articles are being picked up all over the world (Piers Benn "On Islamophobia-phobia" on your page http://www.kvinnonet.org/TFL003.html), even more so if they are appreciated by genuine grassroots organisations like your own. You might be interested to know that we have more articles on the same subject (see for example www.newhumanist.org.uk/issues/0203/kamguian.htm).

Meanwhile, let me take the opportunity to congratulate you on your own excellent website, and to invite you to submit articles you might consider suitable for our magazine (www.newhumanist.org.uk) for publication . We are keen to feature a diverse range of voices and opinions.

Best Wishes,

Frank Jordans

Assistant Editor
New Humanist magazine
Office: 020 7430 1371
Mobile: 07956 004 928
www.newhumanist.org.uk

2002-10-09 11:23
KN's webmaster
Se även Aftonbladet den 8/12 2002: Krigets första offer är kvinnornaInteresting links:

sept.globalizethis.org
www.anotherworldispossible.com
www.abolishthebank.org
www.anarco-nyc.net

2002-09-26 7:53
www.anotherworldispossible.comKVINNOR UTAN GRÄNSER

Nytt nätverk samlar alla feminister

Nu går stödstrumpor och fittstimsfeminister hand i hand i ett nytt kvinnligt nätverk. Kvinnor utan gränser vill upplösa både generations-, nations- och könsgränser och tillsammans avskaffa patriarkatet. På lördag går startskottet.

Ur Dagens Nyheter 28 augusti 2002
Läs mer...

2002-09-09 09:49
www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=49780
www.kugs.infoConvention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women


The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), adopted in 1979 by the UN General Assembly, is often described as an international bill of rights for women. Consisting of a preamble and 30 articles, it defines what constitutes discrimination against women and sets up an agenda for national action to end such discrimination.

The Convention defines discrimination against women as "...any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field."

2002-08-03 14:53
www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/index.htmlVAR FJÄRDE MINUT DÖR NÅGON AV SVÄLT

Det är år 2002, och uppskattningsvis var fjärde minut svälter en människa ihjäl. Vid ett globalt toppmöte ska FN med början i dag försöka råda bot på världssvälten.

1996 lovade världsledarna att få ned antalet människor som tvingas gå hungriga från 840 miljoner till 400 miljoner. Visserligen gav ledarna sig själva en tidsfrist till år 2015, men hittills är resultatet nedslående:

815 miljoner människor lever fortfarande under akut hot om svält.

– Hur kan världen – i denna tidsålder av globalt överflöd – fortsätta att tolerera att över 800 miljoner människor går hungriga varje dag? frågade sig FAO:s generaldirektör Jacques Diouf inför livsmedelsorganets möte i Rom.

2002-06-10 17:01Dödsstraff uppskjutet för amning

En kvinna i Nigeria har fått uppskov med sitt dödsstraff i två år. Hon har dömts till döden genom stening, men får nu anstånd för att kunna amma färdigt sitt barn, uppgav hennes advokater i går.
Amina Lawal Kurami är den andra kvinna som har dömts till döden av en muslimsk domstol i Nigeria sedan 2000, då ett antal övervägande muslimska delstater införde islamisk lag. I båda fallen har kvinnorna dömts för att ha fått barn utom äktenskapet.

2002-06-05 18:05Prostitution i Iran

Lyssna på Zinat Hashemis skakande telefonintervju med en ung tjej från Teheran.

Radio Sweden broadcast in Farsi
www.sr.se/rs/red/grupp/per/sounds/pejvak.ramTehran: Executioners and their victim...

Tehran: Executioners and their friend


Anna Lindh, the Swedish Foreign Minister, and Khatami
president of the Islamic Republic sexual-apartheid-regime of Iran

What are they talking about? Reforming execution techniques?!

Blommor och diplom till
KVINNORS NÄTVERK

Blomsterlöksgruppen inom TRF samt Blomsterfrämjandet delade på internationella kvinnodagen den 8 mars ut blommor och diplom till föreningen Kvinnors Nätverk.

Motiveringen lyder:
- För stöd och hjälp till utsatta kvinnor och arbetet för ökad jämställdhet för invandrarkvinnor.

På bilden Gunborg Mattson, Azam Qarai, Leila Qaraee, Eva Anflo.

(Klick för en större bild)
2002-05-10 00:22HD sänkte straffet för kravalldömd

Högsta domstolen sänker straffet från ett år och åtta månaders fängelse till fyra månader för en av de dömda från Göteborgskravallerna.

Den dömde norrköpingsbon var vid tillfället 19 år och är dömd för att ha deltagit i och anfört våldsamt upplopp riktat mot avspärrningen av Hvitfeldtska gymnasiet.

Med sin dom ställer sig HD delvis på samma sida som de som kritiserat de stränga straffen och menat att straffen varit tio till tjugo gånger hårdare än i tidigare kravalldomar.

2002-05-02 01:13Kvinna avled efter att ha blivit svårt slagen av sin man i Sollentuna i helgen

STOCKHOLM En kvinna i Sollentuna misstänks i helgen ha blivit så svårt misshandlad av sin man att hon senare avled av de svårartade krosskador hon hade åsamkats i huvudet.

Varje dag under år 2001 anmälde sju kvinnor att de blivit slagna. Antalet polisanmälda fall av kvinnomisshandel ökar såväl i länet som i Stockholms stad.

2002-04-29 13:59Where are the criminals then?!

A foreign reporter goes to Iran and visits a mosque. He sees people lined up for food.
He asks somebody, isn't this a mosque? Shouldn't people be praying?

The person responds, no, if you want praying, go to one of our universities.

The reporter then asks, Why do they pray at the universities? What about the academic work there? What about the intellectuals there?

The person answers, if you want to see our intellectuals and professors, go to the Evin Prison.

The reporter then asks, what about the criminals? Where are they?

The person answers: They're running the country.

2002-04-21 18:57Jättebra!

Hejsan!

Leila! Du var och pratade i min skola igår (tumba Gymnasium). Jag vill bara säga att både jag och min flickvän tyckte det var jättebra. Jag kom bara på att det finns vissa människor som inte bara sitter och säger att de ska göra saker utan som också gör dem, du är fantastisk!

Tusen kramar till alla kvinnor och män som inser att kvinnor är förtryckta och agerar mot det!

Cicci 2002-04-12 08:59
hippolainen@hotmail.comDubbelt så många avrättades 2001

Ny statistik från Amnesty International visar att över 3 048 personer avrättades i 31 länder förra året. Det är mer än dubbelt så många som år 2000. Siffran kan vara högre eftersom många länder medvetet hemlighåller hur många människor som faktiskt har avrättats.

Kina, Iran, Saudiarabien och USA stod för 90% av de av Amnesty bekräftade avrättningarna förra året. Under år 2001 dömdes 5 265 personer till döden i 68 länder, många efter en bristfällig rättegång. Dessutom dömdes tre ungdomsbrottslingar i döden i Iran, Pakistan och USA, vilket strider mot internationell rätt.

Den stora ökningen förra året beror på Kinas brottsbekämpningskampanj "Slå hårt". Bara mellan april till juni avrättades 1 781 personer.

111 länder har nu avskaffat dödsstraffet antingen i praktiken eller i lag. Det är tre fler än år 2000.

2002-04-13 11:48
www.stockholmsfria.nuKvinnors Röst: Vinnare av Radioakademins Specialpris 2002

Vinnare av Radioakademins Specialpris 2002:
Kvinnors Röst, Radio Sydväst

Kvinnors röst får priset för sitt eviga mod och orubbliga envishet för iranska, kurdiska och afghanska kvinnors sak och värde. Radioprogrammen har gett kvinnor styrka och inspiration och uppmanat dem att bli en del av det svenska samhället. Programmen har samtidigt hjälp dem behålla språk och kultur.

2002-03-21 01:12
www.radioakademin.org/radiopriset2002/vinnare.htm21-åring dömd till fängelse för våldsamt upplopp

GÖTEBORG.
21-åringen har inte kastat någon sten, inte orsakat någon fysisk skada och inte varit någon frontfigur. Men med hänsyn till hur man dömt i tidigare liknande fall bör straffet bli fängelse i ett år och fyra månader, anser domstolen.

2002-03-19 16:45
www.dn.se/DNet/jsp/Crosslink.jsp?d=11&a=253944&t=2&f=index.htmlAmnesty International Petition for Life

Amnesty international has confirmed that a child has been sentenced to death in Nigeria, because she has given birth to fatherless child. This is a petition for her life. The execution is to happen in two weeks, by stoning. The girl is sitting in prison with her infant son. The girl's father was suspected but deemed innocent of crime due to lack of evidence. If you wish to send a petition to the President of Nigeria, to the nigerian embassy, please do so urgently..


Monsieur l´Ambassadeur, Je vous prie de demander au President de la Republique du Nigeria de sauver la vie de Safya Husseini Tungar-Tudu. Merci!


and your signature

Please send the petition to email address: embassy@nigerian.it


2002-03-07 12:47
www.amnesty.org/campaign/index.html
embassy@nigerian.itHedersmord i Danmark?

Sanya, en 14-årig flicka har hittats död i hamnen i Prästö på Själland i Danmark. Hon var svårt misshandlat.
Hon kallade sig för Freja och ville vara som danska tjejer.
Nu är hon död.
Hon bodde inte hos föräldrarna, eftersom pappan inte accepterade hennes val.
HAR DU HÖRT DEN FÖRUT??!!
Läs - om du förstår danska -
www.berlingske.dk
www.politiken.dk
www.ekstrabladet.dk
www.bt.dk
Towanda

towanda 2002-02-13 23:35help
hej... ehh, ja vet inte riktigt hur ja ska börja...
ja har lovat att inte säga till nån, men ja vill verkligen hjälpa min granne! ja går direkt på sak o berättar historien....

min granne kan vi kalla för dunija....
dunija o hennes familj flyttad hit för nårra år sen... och bosatte sig i ett av höghusen där jag bor. tiden går & vi lärde känna varnn, fastän dunija är runt 30 o ja bara 15....
hon brukade noppa mina ögonbryn me tråd... jätte häfftigt faktiskt, hon sa att d va så dom gjorde hemma i irak.. dunija e också kurd..
en dag när ja skulle ner till henne o hon skulle fixa mina ögonbryn så sa mosran åt mig att ja måste göra klart disken o sen kan ja ner till henne... så ja skickade ner min lilla syster o bad henne hälsa dunija att ja typ skulle komma om 10 min... men min syrra kom springande tillbaks ganska fort och berättade att dunijas man håller p´å att misshandla henne!! ja trodde ju självklart inte på d eftersom ja känt familjen ett bra tag.. men ja gick ändåå ner för att "kolla läget", ja va ju trots allt klar me disken.... o när ja komm ner.......
JA VILLE BARA GRÅTA! du annar inte vilken syn! dunija låg på golvet och grät o var helt blodig!!! hon STORGRÄT!,, ja frågade henne om vad som hade hänt.. men det tog typ 15 min för henne att berätta om vad som hade hänt... dunija berättade att hennes man hade slagit henne me ett damsugerör och ett bälte!! och hotat henne... att om hon berättade d för nån så skulle hon sluta som fadiem 2... och om hon sa nått åt polisen o han skulle få fängelse så skulle han skicka nårra av hans kontakter för att döda både henne o hennes familj...och han själv skulle göra d efter att han släppts ut ur fängelset... asså ni skulle bara se henne... blåmärken över hela kroppen! värsta blodet på huvet.. vet ärlit talat inte hur hon står ut... och det väsrta är att det inte e första gången detta händer,,,,,,
var enda j*vla vecka så e d samma tralla....han låser in henne, misshandlar barnen...och han säger att ju mer hon skricker dessto mer stryck får hon...och hon kan inte SKILJA sig för att om hennes 70-åriga mor får reda på detta blir hon förkrossad...och så e d inget bra för en kurdisk kvinna vid 30 me barn...
SNÄLLA, HAR DU NÅN ANNING OM VAD VI SKA TA OSS TILL??
jag har inte berätta det här för nån, förutom min morsa som ber för henne....Snälla hjälp denna kvinna innan hon misshandlas ihjäl av "den onde"....

mvh////// en granne som verkligen vill hjälpa

2002-02-09 15:04help

hej ja e utlänings tjej som har ett stort problem
nämligen e så ja lever hat,lögner,anklager.vet inte vad ja ska börja!.ja börjar så..ja e 16½ år..
ja har ej frihet tex ja får inte ens jobba,träna,börja körtkort..ja lever inte ens som människa hemma,ja har inte ens lika rättigheter som alla andra i familjen..ställed angklager dem saker o ting som ja inte ens gjort eller har dem sett mig utan de säger bara ja kommer göra detta om..tex om ja jobbar säger de "du skämmer ut familjen hon får inte jobba,hon kommer göra andra saker tex ja kanske träffar kille då ja börjar ligga med han,hon får inte lära sig såna saker.om ja tränar säger dem oxå "ja kommer döda nån eller slå nån.om ja börja körkort säger "hon kommer att gå nån annans..ja fattar inte varför dem håller på detta..de e andra gången ja e drabbad så i mitt liv..om ja vill göra så kunde ja har gjort förut varför ska ja göra nu den dan ja behöver nåting..hur länga har jag bott i här i världrn alltså!..ja vet att ja får inte göra.men dem behöver inte anklaga för massa andra saker, fatta inte varför just jag?när en tjej skämmer ut sin familj de e när hon ligger massor med killar då skämmer hon sin familj men ja e inte så,ja har aldrig så utan ja ber dem en grej o de e leva som min syskon..såna där typer finnst i min familj men ingen tar upp deras sak eller skäller ut dem bara Jag får drabba så..och nu planner de att ja ska åka till usa där min kusin bor vara där i 3 månader så ja kommer inte kunnas jobba eftersom ja skämmer ut min familj säger dem.vilka som håller på detta är"min farbror,morbror,kusin,mostrar andra skläktingar.
vet du vad dem kallar detta de e mitt eget bästa påstår dem liksom ja valde detta vägen eller ja så till dem ja vill leva så påstår dem?sen när saningen kommer säger dem "detta e bara skämt du måste lära dig tåla skämt..senare efter flera dagar säger "du får förlåta mig"ja vet att dem ljuger för mig..om de säger så varför kan dem bara inte lägga av,e det så jävla kul eller?.ja har tre äldre syskon men de lever inte så som jag lever..dem jobbar,tränar med sina kompisar,gå på körtkort o gå på fester..men inte jag fattar inte varför?det kännst som att ja inte ens tillhör i familjen eller ja kommer en annan familj.eftersom ja e den enda som lever så i familj..de vet ju nåting som jag inte vet.plus dem försoker bestämma över mig,alla vill ha makt över mig eftersom ingen står på mtt sida eller försvarar mig..snälla hjälp mig vad ska jag göra..mitt liv står på spel.. vad kan ja göra.ingen bryr sig om mig,ingen visar sig kärlek,alla tror dem kan göra vad dem vill med mig men ja orkar inte leva såå resten av mitt liv..ja bor i sverige o vill leva sm alla andra, ja orkar inte vara anklagad hela mitt liv..va har ja gjort?snälla svara min fråga så snabbt som mörjligt!.det går inte prata med dem för att de ljuger,dem spelar nåting som de har inte ens händ..de kommer bara säga "du får göra vad du vill med ditt liv.om ja får göra vad ja vill varför gör ja inte då?vet inte om dem har tänk så?dem säger saker som dem inte ens vet o om de sårar detta person? men de inte sant de säger dem så framför folk för att de e rädda men när vi e hemma så de e ändrad redan..de försätter sitt jobb sen..ja vill verkligen rymma hemifrån..var ska ja ta vägen!ja hatar mitt liv tack vare dem..

lidija 2002-02-05 20:13
black_beuty@everyday.comJag tycker ni borde prata lite om Astrid Lindgren istället för Fadime. Och sen läste jag en artikel med er där ni pratar om en "Borgerlig kvinnosyn". Glöm det! Ni är i såfall 100 år för sena. Det finns svensk kvinnosyn (oavsett politisk färg) och det finns olika utländska kvinnosyner. Tack.

Jag 2002-02-04 23:48Jag ger er mitt fulla stöd

Jag anser att alla bör få ha full rättighet att leva fritt enligt svenska lagarna. Ingen har rätt att kränka eller styra någon oavsett om man är man eller kvinna!

Freezeman 2002-02-04 20:14
You bet!
too.scared@to.show.itDumma kommunist horor

m 2002-01-28 14:55FADIME ÄR DÖD! LÄNGE LEVE KAMPEN FÖR FRIHET OCH JÄMLIKHET!Ännu en ung kvinna som stod upp för rätten till ett eget liv har mördats.

2002-01-23 08:27Kolla vad som hänt på Vasagatan

Här ser du de oredigerade filmerna, 4 sekvenser, av skotten som avlossades på Vasagatan. Filmer som använts i reportage som sänts i UPPDRAG granskning. Här ser du också den redigerade film som åklagaren använt sig av i bedömningen av vad som hänt på Vasagatan.

2001-11-28 14:34
www.svt.se/granskning/Mr.

salAm
I sincerely and consistently listen to your programs via the Internet from a very far country to you. I do NOT know any Swedish language and unfortunately, in some of your programs you use swedish words and phrases which I do not understand.

Please mention the Farsi equivalent of them.

Thanks for your great programs.
Behrooz

Behrooz 2001-11-14 10:05
ba_46@yahoo.comIT IS A WAR CRIME!

What US and UK are doing in Afganistan is a war crime according to international law. Read more:
Additional to the Geneva Conventions, 1977- CIVILIAN POPULATION
See also
Principles of the Nuremberg Tribunal 1950

2001-10-14 18:56
The Commission of Inquiry for the International War Crimes TribunalNoam Chomsky on World Trade Center Attacks

Al-Ahram
September 18 Radio B92, Belgrade
A Quick Reaction

2001-10-03 21:32Dags att protestera

Jam Echelon Day

Den 21 oktober är det dags för en ny protestkampanj mot det globala övervakningssystemet Echelon.
Kampanjen, som är döpt till Jam Echelon Day, går ut på att se till att så många nyckelord som möjligt som Echelons datorer reagerar på finns med i e-post-meddelanden som skickas under dagen. På detta sätt hoppas man översvämma systemets datorer. En lista på runt 850 nyckelord som kan bifogas e-posten finns nu upplagd på nätet.
Var med och protestera!

2001-09-04 06:19
www.cipherwar.com/echelonBrev från 19-åringen som sköts i Göteborg

Publicerad: 3 augusti 2001
Nyhetsbrev: Ej publicerad i Motkraft Nyhetsbrev

Kamratliga hälsningar till alla frihetsälskande människor världen över!

Mitt namn är Hannes Westberg, mer känd som den 19-åring som blev skjuten i bröstet under fredagens Reclaim the Street fest i Göteborg den 15 juni. Eftersom jag vet att många varit oroliga ville jag bara hälsa alla att jag sedan tre veckor tillbaka är utskriven från sjukhuset - förvisso med en njure och en mjälte mindre, men med ett fullt återhämtande att vänta!

Jag vill också passa på att tacka alla som gett ett otroligt stöd för mej och min familj - vi är många som ser igenom medias fabricerade verklighet! Runtom i Europa och USA har det hållits otaliga manifestationer och demonstrationer - sällan har väl lilla Sveriges ambassader varit så hårt ansatta! Samma kväll jag blev skjuten hölls en stor Tipi-ceremoni i New York där ett antal native american medicinmän bad för mej hela natten, och runt 50 olika så kallade "prayer circles" har rapporterats från hela världen: Latinamerika, Europa, Ryssland och så vidare! Oavsett ens inställning till religion kan jag säga att det känns otroligt starkt att veta att så många samlat sina tankar runt denna otäcka händelse och försökt vända det till något produktivt - alla era tankar nådde ända in i Sahlgrenskas operationssalar kan jag försäkra er!

Tack och åter tack - tillsammans är vi starka! Låt oss nu se till att Carlo Giuliani, som inte hade samma tur som jag, inte har dött förgäves!

Kärlek och styrka, fortsätt kampen!

/ Hannes Westberg

2001-08-24 13:24
www.motkraft.netThe Iranian Info Center in Sweden

salam!
i just got your address at The Payvand and wish you and all iranian people good luck!
regards: Davood
Gothenburg - Sweden

Davood 2001-08-15 00:12
www.bbcenter.nu
davood@bbcenter.nuJämställdhetsminister

Jämställdhetsminister

Goofy 2001-07-20 11:35Chador or Djebala

Can anyone tell me whether a djebala kind of coat/dress (like women wear in Marocco) is acceptable to wear instead of a chador when visiting Iran as a woman? Or does anyone have other dress-code suggestions?

Esther 2001-07-18 21:12
esther@schasfoort.comMISSA INTE!
Presidentens män, del 3

En av Reagans värsta kriser gällde den så kallade Iran-Contras-affären, då USA sålde vapen till Iran för att sedan använda pengarna till stöd åt högeroppositionen i Nicaragua, som försökte störta landets socialistiska regim...

MISSA INTE DOKUMENT UTIFRÅN
Presidentens män
Del 3: Mellanöstern, Iran, Irak
Torsdag 5/7 kl. 22.00 SVT1
Söndag 8/7 kl. 14.25 SVT1 (textat)

2001-07-02 14:55
www.svt.se/dokument/Looking for Nayer Khoshnoud

I am trying to find Nayer Khoshnoud who used to live at 18 Beaufort Gardens, London SW3 circa 1980 -81. if anyone knows of her whereabouts could you please ask her to contact me at pablito@pixie.co.za. Many thanks.
Paul Dorrian
South Africa.

Paul Dorrian 2001-06-24 10:50
pablito@pixie.co.zaBILDERBERGGRUPPEN SAMLAS I SVERIGE!

This is a private elite club, started by an ex-Nazi, that sets the agenda for a Corporate controlled Europe.

Några namn ur gamla deltagarlistor:
•Percy Barnevik, styrelseordförande,Investor
•Mona Sahlin, statsråd
•Hans Bergström, chefredaktör, Dagens Nyheter
•Carl Bildt, FN:s sändebud på Balkan
•Ines Uusmann, f d statsråd
•Marcus Wallenberg, industrimagnat
•Jacob Wallenberg, industrimagnat
•Anders Åslund, professor, Handelshögskolan
•Leif Pagrotsky, statsråd
•Björn Rosengren, statsråd
•Mauricio Rojas, debattör
•Beatrix, drottning av Nederländerna
•Henry Kissinger, styrelseordförande,Kissinger Associates
•David Rockefeller, styrelseordförande, Chase Manhattan Bank
•Javier Solana, EU:s utrikespolitiske representant
•George Soros, styrelseordförande, Soros Fund Management
•James Wolfensohn, chef, Världsbanken

Läs mer...

2001-05-15 16:02
www.bilderberg.org/index.htmYOU CAN HELP

Sponser a refugee family
Support a project for refugee children
Volunteer your time for our advocacy project.
Or make a contribution to support our efforts.
We will send you a gift of your choice from the collection of gifts that friends of Iranian Refugees' Alliance have donated for fundraising

Iranian Refugees' Alliance 2001-04-02 15:27
www.igc.org/irainc/index.htmlHoma Darabi's Foundation

Dr. Homa Darabi's Foundation is a non-profit organization, independent from all present political, social and religious factions with goal and objective to promote the Rights of women and children as defined by the Universal Declaration of the United Nations 1948 General Assembly.

To Separate Church and State
To Establish Democracy
To Abolish Gender Apartheid and to Establish the
Equality of the Sexes

2001-03-23 09:33
www.homa.orgSang, persian literary journal

daftar adab va honar SANG, gastan. cinema, theatr va naghd- adabi- khabar va tafsir-e siasi

Nushazar, Hossein 2001-02-21 17:41
sang.d4f.de
webmaster@nushazar.deVII Sins

Ma jek Homepage-e djaleb darim. Ma jek grouhe Musighi hastim ke dar Alman faaliat darad. As shoma dawat mi-konim az Homepage ma didan konid.
VII- Sins
Aachen
Germany

Andrea 2001-02-21 17:37
www.seven-sins.de
Asevensins@aol.comKvinnor på flykt

Anita Durazio berättar om kvinnor på flykt i Sverige. Onsdag 21 februari kl 19, Kvinnokafé Antippa, Lundagatan 41 nb.

2001-02-19 09:03Zende bãd ezdevãj be šiveye moãmelãte amlãk!

Agar kesi mixãhad be defã'iyãte ãqãye Hakim az ezdevãj be raveše moãmelãte amlãk barxord konad, maqãleye išãn injãst:

2001-02-18 00:51
Mohsen Hakim: Vive arrangerade giftermål!
Make eller maka väljs med förnuftEn bra artikel i Aftonbladet Torsdagen den 7/9-2000 av Åsa Petersson:

Skyll inte på testosteronet

Shadi 00-09-07 22:02
shadi1975@hotmail.comKulturstipendiater


Övre raden från vänster,
Ibrahim Elkarim, Haideh Daragahi, Rine Jansson, Peter Mosskin.
Undre raden från vänster,
Robyn, Leila Qaraee, Lina Selleby (Dr Kosmos) och Catti Larsson (Dr Kosmos).

00-09-05 21:03
LOs pressbilderLOs kulturstipendium 2000

Sedan 1962 har Landsorganisationen årligen delat ut ett antal stipendier till personer eller grupper som gjort en förtjänstfull insats inom de kulturella eller kulturpolitiska konstområdena.

LOs styrelse har beslutat att ett av årets sex kulturstipendier (opinonsbildning) tillfaller Leila Qaraee och Haideh Daragahi...

00-08-21 01:36
Läs LOs motivationMöte om sexuella övergrepp

Bris (Barnens rätt i samhället) kommer under hösten 2000 att tillsammans med Hopp (Riksorganisationen mot sexuella övergrepp) och Sveriges kvinnojourers riksförbund anordna en konferens.

Huvudsyftet är att få fram ett åtgärdsdokument som kan ligga till grund för handlingsplaner i kommunerna vad gäller att förebygga, upptäcka och rehabilitera situationen för personer inblandade i sexuella övergrepp.

BRIS 00-08-11 12:46
www.bris.seba salam,

I am looking for iranian women who are married to non-iranian men, specially living in holland.I have a two years old daughter and I like to find some other famlies with childeren of this age.
thanks,

vida 00-08-10 15:29
vidatousa@wildmail.comBra!

Jag tycker att det är bra att ha den här forum som kan hjälpa många invandrar kvinnor att ha bra dialog.

Tamrat 00-08-09 21:07
TAA.moneynet.comExpensive!

Every thing is expensive in IRAN.

Laila 00-07-16 16:49
Laila.Ashabi@IR-AP.comHOLY SHIT!

Bible: Deuteronomy 22:13-22
22:13 If a man marries a wife, has sexual intercourse with her, and then rejects her, 22:14 accusing her of impropriety and defaming her reputation by saying, "I married this woman but when I became intimate with her I discovered she was not a virgin," 22:15 then the father and mother of the young woman must obtain and exhibit the evidence of virginity for the elders of the city at the gate. 22:16 The young woman's father must say to the elders, "I gave my daughter to this man and he has rejected her. 22:17 Moreover, he has raised accusations of impropriety by saying, 'I did not find your daughter to be a virgin,' but this is the evidence of my daughter's virginity!" The cloth must then be spread out before the city's elders. 22:18 The elders of that city will then seize the man and punish him. 22:19 They will fine him one hundred shekels of silver and give them to the young woman's father, for the man who made the accusation ruined the reputation of an Israelite virgin. She will then become his wife and he may never divorce her as long as he lives.

22:20 But if it is true that the young woman could produce no evidence of virginity, 22:21 the men of her city must bring the young woman to the door of her father's house and stone her to death, for she has done a foolish thing in Israel by behaving like a prostitute while living in her father's house; thus you will purge evil from among you.

22:22 If a man is caught having sexual relations with a married woman both the man who had sex with the woman and the woman herself must die;

00-06-25 22:32
Check it out if you don't believe me,
eller kolla bibeln själv! www.bibeln.se - 5 Mos 22:13
20 års arbete!I am sending a message with Leila Qaraee and her two lovely, wonderful daughters Marall and Talajeh here in San Jose, California. Leila is showing me the home page of the radio and telling me about this wonderful service. I wish we had such a radio in the U.S.

It is strange for me to listen to Leila and Marall and Talajeh speaking Swedish. My grandmother came from Sweden but I don't know any of the language.

I congratulate you on this wonderful radio station. Now we are off to see the sights of San Francisco. Come see me again in California!!

Many good wishes, Mary Ealine Hegland

Mary Elaine Hegland 00-06-20 19:36
MEHegland@cs.comMexiko präglar sommaren

Diego Rivera betraktas av många som den viktigaste konstnären genom tiderna i Mexiko.

I dagarna presenteras för första gången i Sverige Rivera i en enskild, omfattande utställning. I sommar hänger över hundra verk, både målningar och teckningar, i Galleri 3 i Kulturhuset. Utställningen kommer hit från Köpenhamn och Kulturhuvudstads-Helsingfors.

En föreläsningsserie kring Rivera startar 31 augusti.

00-06-19 20:02
Kulturhuset Stockholm14 år och brud!

Norra magasinet sommar granskar integrationsverkets rapport om utsatta invandrarflickor. Text-TV 199.

Måndag 19 juni kl.20.30 SVT1
Repris 21 juni och 22 juni (textat)

00-06-19 10:08
Sveriges Television - Norra MagasinetIWSF's twelfth seminar

Women's Network is hosting IWSF's twelfth seminar (June 2001) in Stockholm, Sweden.

00-06-11 20:41
Iranian Women's Studies FoundationWomen's Network logo

Women's Network logo is a painting by DIEGO RIVERA (1886-l957) the
communist Mexican painter showing the back of his wife Frida Kahlo (1907-1954).

00-05-31 17:32
Rivera Works
Diego RiveraNotice-board . . . Anslagstavla . . . Tãbloye e'lãnãt