Audio clips from our radio programs in Farsi: 2000           90s   2000   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17  
Klipp ur våra radioprogram på persiska, år 2000
Sedãye Zanãn, yekšanbehã 12:00-14:00 - Stockholm FM 88.9
براى شنيدن صداها به ريل‌پلير نياز داريد Tãrixe
paxš
Mowzu' Moddat
daqiqe
Andãze
  Ãrme barnãme 6' 972 KB
Leylã 17/12 Moarrefie barnãme 8' 1242 KB
Susan Behnãm 17/12 Konferãnse Markaze Mellie Motãleãte Zanãn 1 9' 1431 KB
Susan Behnãm 17/12 Konferãnse Markaze Mellie Motãleãte Zanãn 2 11' 1673 KB
Susan & Hãyde 17/12 Qatle Hãnã 13' 1970 KB
Susan & Hãyde 17/12 Qatle Hãnã - Efšãye Kurdu Baksi 11' 1662 KB
Susan & Hãyde 17/12 Do šenavande dar bãreye Kurdu Baksi 6' 972 KB
Fowziye 17/12 Dar setãyeše Sãrã, xãhare kuceke Hãnã 5' 843 KB
Halãle Rãfe' 17/12 Zankoši qanun ast va hokme šari'ate eslãm 5' 735 KB
Do šenavande 17/12 Moxãlefat bã moxãlefine zankoši 11' 1722 KB
Yek šenavande 17/12 Dorud bar šomã. Nang bar mollãhãye kãmpiuteri 3' 476 KB
Do šenavande 17/12 Xeyli bišarmi mixãhad... 4' 573 KB
Susan 17/12 Jam'bandi 6' 924 KB
Hãyde 17/12 Jam'bandi 8' 1220 KB

Hãyde 1 10/12 Gozãreš az jãyezeye Nobele ãlternãtiv 6' 886 KB
Hãyde 2 10/12 Edãmeye gozãreš 12' 1759 KB
Nãder Sãni 10/12 Nãmibiã 1 11' 1738 KB
Nãder Sãni 10/12 Nãmibiã 2 10' 1468 KB
Nãder Sãni 10/12 Nãmibiã 3 12' 1803 KB
Hãyde 10/12 Sangsãr - še'r az Najme Musavi 3' 438 KB

Hãdi Xorsandi 3/12 Akbar Ganji dar zendãn 6' 870 KB
Leylã 3/12 Konferãnse IWSF 2001 gozãreš, komitehã, mizegerdhã ... 8' 1274 KB
Hãyde Darãgãhi 1 3/12 Naqše zanãn dar adabiyãte Irãn. Soxanrãni dar davazdahomin konferãnse bonyãde pažuhešhãye zanãn. 11' 1635 KB
Hãyde Darãgãhi 2 3/12 Naqše zanãn dar adabiyãte Irãn. 11' 1619 KB
Hãyde Darãgãhi 3 3/12 Naqše zanãn dar adabiyãte Irãn. 10' 1490 KB
Ro'yã S. 3/12 Š'er: jom'e range jom'e 5' 681 KB
Sa'id Bidãr 3/12 Tamãse telefoni: Rãdiotan takbo'di šode 9' 1441 KB
Yek šenavande 3/12 Barãye tamãshãye telefoni mowzu'ta'iin konid. 2' 233 KB
Halãle 3/12 Komiteye defa'az zanãne Erãqi 3' 433 KB

Leylã 26/11 Moarrefie barnãme 6' 934 KB
Delju Ãbãdi 26/11 Mosãhebe dar bãreye gereftane panãhandegi 12' 1862 KB
Leylã 26/11 Telefonhãye tamãs bã Delju 2' 239 KB
Mahnãz Matin 1 26/11 Mosãhebeye Hãyde bã Mahnãz Matin 7' 1107 KB
Mahnãz Matin 2 26/11 Edãmeye mosãhebe 13' 1921 KB
Mahnãz Matin 3 26/11 Edãmeye mosãhebe 6' 967 KB
Mahnãz Matin 4 26/11 Edãmeye mosãhebe 8' 1166 KB
Mahnãz Matin 5 26/11 Edãmeye mosãhebe 10' 1528 KB
Yek šenavande 26/11 Cerã Hayde faqat az Kordhã esm mibarad? 7' 1156 KB

Leylã 19/11 Moarrefie barnãme 5' 751 KB
Nasim 19/11 Š'er az Iraj Mirzã 2' 336 KB
Hãdi Xorsandi 19/11 Ebrãhim Nabavi, Al-gore & Al-Bush ... 9' 1436 KB
Nasim 19/11 Entexãbãte Ãmrikã 8' 1269 KB
Eva Moberg (4) 19/11 Edãmeye tãxrixe jonbeše zanãn dar Sued 12' 1873 KB
Delju Ãbãdi (1) 19/11 Mosãhebe: vaz'e panãhandegãn dar Torkiyye 11' 1673 KB
Delju Ãbãdi (2) 19/11 Edãmeye mosãhebe 9' 1382 KB
Delju Ãbãdi (3) 19/11 Edãmeye mosãhebe 10' 1533 KB
Ãqãye Tãle'i (1) 19/11 Komak be panãhandegãn dar Torkiyye 9' 1317 KB
Ãqãye Tãle'i (2) 19/11 Komak be panãhandegãn dar Torkiyye 7' 1091 KB

Leylã 12/11 Moarrefie barnãme 5' 564 KB
Eva Moberg (2) 12/11 Tãxrixe jonbeše zanãn dar Sued 11' 1302 KB
Eva Moberg (3) 12/11 Edãmeye tãxrixe jonbeše zanãn dar Sued 10' 1236 KB
Javãnãn dar Irãn (1) 12/11 Doxtarãne javãne farãri dar Irãn. Az yek našriyeye Kãnãdã'i 10' 1155 KB
Javãnãn dar Irãn (2) 12/11 Doxtarãne javãne farãri dar Irãn. 7' 1091 KB
Hãyde (1) 12/11 Zanãn o doxtarãne javãne xãreji dar Sued 11' 1689 KB
Hãyde (2) 12/11 Zanãn o doxtarãne javãne xãreji dar Sued 13' 1954 KB
Mahin Alipur 12/11 E'dãme vahšiãneye zanãne tanforuš dar Erãq 4' 450 KB
Leylã 12/11 Xošunat aleyhe zanan - Kampeyne "Operation Kvinnofrid" dar Stockholm 8' 1183 KB

Leylã 29/10 Moarrefie barnãme 6' 783 KB
Leylã 29/10 Cerã sedãye zanãn? 16' 1966 KB
Mahšid 1 29/10 Dar tarbiate farzandãn. Naqde ba'zi az nazarãte dr. Farmãndeh 13' 1535 KB
Mahšid 2 29/10 Dr. Farmãndeh farhange mosallat rã bitaraf mibinad va raftãre baccehã rã xodbexodi. 13' 1567 KB
Mahbube 29/10 Dar tarbiate farzandãn. Dusti bã baccehã rã be xatar nabãyad andãxt. 9' 1144 KB
Zoyã Sãbet Doxtarãne siahruz... vaqte enqelãb ast. 9' 1420 KB
Leylã 29/10 Bãyad hame barãye halle moškelãte javãnãn kãr konim. Ezdevãjhãye vekãlati... 4' 472 KB
Ro'yã S. 29/10 Še'r: Vaqti hickas to ra nafahmid... 3' 297 KB
Asad Nowdiniãn 29/10 Be defã'az Mahmud Sãlehi dabire sandikãye nãnvãyãne Saqqez bešetãbid! 4' 528 KB
Yek šenavande 29/10 Xeffat nadãrad, xob agar kotak nemixãhand bargardand Irãn! 8' 956 KB
Ahmad Eskandari 29/10 Tahdid be bargardãndane zanãne posti be Iran, ahrome fešãr 5' 601 KB
Qolãm 29/10 Hemãyat az jonbešhãye mardomi, 4e ãbãn 2' 195 KB
Ettelã'iye 29/10 Šowrãye hemãyat az jonbešhãye mardomi dar Irãn. 4' 450 KB
Leylã 29/10 Cand ettelã'iyeye kutah. Soxanrãnie Mahnãz Matin 1' 121 KB

Leylã 22/10 Moarrefie barnãme 6' 728 KB
Dr. Farmãndeh 1 22/10 Xãnevãde va nowjavãnãn. Naqš o extiãrãte pedar o mãdar 6' 718 KB
Andreas 22/10 Javãne 18 sãleye suedi: Naqš o extiãrãte pedar o mãdar (på svenska) 3' 358 KB
Talãye 22/10 Javãne 17 sãle: Naqš o extiãrãte pedar o mãdar 12' 1445 KB
Dr. Farmãndeh 2 22/10 Xãnevãde va nowjavãnãn. Naqš o extiãrãte pedar o mãdar 11' 1306 KB
Dr. Farmãndeh 3 22/10 Edãmeye goftogu 11' 1390 KB
Dr. Farmãndeh 4 22/10 Edãmeye goftogu 8' 999 KB
Dr. Farmãndeh 5 22/10 Edãmeye goftogu 13' 1594 KB
Dr. Farmãndeh 6 22/10 Edãmeye va pãyãne goftogu 10' 1228 KB
Farhãd Gonjišgake aši maši 4' 649 KB
Fattãne Farãhãni 1 22/10 Mosãhebe - Sexualité dar hejãb. Soxanrãni dar Gävle va Stockholm 9' 1042 KB
Fattãne Farãhãni 2 22/10 Edãmeye mosãhebe 10' 1159 KB
Leylã 22/10 Cand ettela'iyeye kutãh 3' 358 KB

Leylã 15/10 Moarrefie barnãme 3' 360 KB
Malihe Tiregol 1 15/10 Adabiyãte zane Irãni dar tab'id. Soxanrãni dar konferãnse bonyãde pažuhešhãye zanãn 13' 1565 KB
Malihe Tiregol 2 15/10 Edãmeye adabiyãte zane Irãni dar tab'id. 14' 1659 KB
Malihe Tiregol 3 15/10 Edãmeye adabiyãte zane Irãni dar tab'id. 4' 460 KB
Šahrnuš Pãrsipur 1 15/10 Goftoguye Hãyde bã Šahrnuš Pãrsipur 10' 1167 KB
Šahrnuš Pãrsipur 2 15/10 Edãmeye goftoguye Hãyde bã Šahrnuš 12' 1412 KB
Šahrnuš Pãrsipur 3 15/10 Edãmeye goftoguye Hãyde bã Šahrnuš 10' 1202 KB
Šahrnuš Pãrsipur 4 15/10 Edãmeye goftoguye Hãyde bã Šahrnuš 11' 1339 KB

Nasim 8/10 Š emr o Yazid o Harmale dar Pãris!
Nevešte'i az Ahmad Širãzi
7' 837 KB
Sepide 8/10 Moškelate doxtarãne javãn 1.
Sepide 16 sãle az moškelãt miguyad.
9' 1090 KB
Dr. Farmãndeh 1 8/10 Moškelate doxtarãne javãn 2.
Porseš o pasox
11' 1360 KB
Dr. Farmãndeh 2 8/10 Moškelate doxtarãne javãn 3.
Edãmeye porseš o pasox
10' 1247 KB
Bahãr 1 8/10 Moškelate doxtarãne javãn 4.
Goftogu bã Bahãr yek doxtare javãne digar
9' 1116 KB
Bahãr 2 8/10 Moškelate doxtarãne javãn 5.
Edãmeye Goftogu
8' 1012 KB
Dr. Farmãndeh 3 8/10 Moškelate doxtarãne javãn 6.
Edãmeye porseš o pasox
9' 1082 KB
Dr. Farmãndeh 4 8/10 Moškelate doxtarãne javãn 7.
Edãmeye porseš o pasox
8' 914 KB
Tamãse telefoni 8/10 Moškelate doxtarãne javãn 8.
Ezhãre nazare yek šenavande
3' 420 KB

Leylã 1/10 Moarrefie barnãme 3' 403 KB
Hãdi Xorsandi 1/10 Rãnandeye tãksi va mosãfer, Xãtami o dovvome xordãd ... 8' 990 KB
Ja'far Hasanpur (1/3) 1/10 Mosãhebe: Zedegie moštarak o bedune ezdevãje zanãn kord dar Sued 13' 1609 KB
Ja'far Hasanpur (2/3) 1/10 Edãmeye mosãhebe: Zanãne kord - xãnevãde bedune ezdevãj 9' 1114 KB
Ja'far Hasanpur (3/3) 1/10 Edãmeye mosãhebe 10' 1229 KB
Nasim 1/10 Seqte janin dar Meksik - az Guardian 7' 939 KB
Eva Moberg (1) 1/10 Tarixe jonbeše zanãn dar Sued - xolãse az "Min feministiska historia", Ordfront 9/2000 11' 1370 KB

The Rebel Girl- Joe Hill (Joel Hägglund, 1849-1911)

Leylã 24/9 Moarrefie barnãme 3' 377 KB
Šahlã Tãlebi (1/3) 24/9 Moqãyeseye zendãne zanãn dar hokumate šãh va jomhurie eslãmi. Soxanrãni dar konferãnse bonyãde pažuhešhãye zanãn 10' 1149 KB
Šahlã Tãlebi (2/3) 24/9 Edãmeye moqãyeseye zendãn dar hokumate šãh va eslãm 12' 1474 KB
Šahlã Tãlebi (3/3) 24/9 Edãmeye moqãyeseye zendãn dar hokumate šãh va eslãm 16' 1884 KB
Mosãhebe bã Hãdi (1/2) 24/9 Mosãhebe bã Hãdi Xorsandi 10' 1188 KB
Mosãhebe bã Hãdi (2/2) 24/9 Edãmeye mosãhebe bã Hãdi Xorsandi 7' 900 KB
Liv Gustavsson Rudin 24/9 Moarrefie Liv Gustavsson Rudin, fa'ãle jonbeše zanãn dar Sued 7' 875 KB
Leylã 24/9 Natijeye jalaseye entexãbe komiteye erjrã'i (2000-09-23) 4' 465 KB
Ro'yã S. 24/9 Šahre sorx. Še'r barãye zendãniãn az yek šenavande 2' 248 KB

Leylã 17/9 Moarrefie barnãme 1' 118 KB
Šahlã Šafiq 17/9 Edãmeye adabiyyãte zendãn. Soxanrãni dar konferãnse bonyãde pažuhešhãye zanãn 16' 1997 KB
Ezhãre nazar 17/9 Ezhãre nazar dar bãreye soxanrãnie Šahlã Šafiq 17' 2025 KB
BBC 17/9 Gozareše BBC az vaz'e javãnãn dar Irãn: e'tiyãd, tanforuši 5' 598 KB
Human 17/9 Mosãhebeye Medusã bã filmsãz, Human, dar mowrede tanforušie zanãn dar Irãn 15' 1897 KB
Dr. Cosmos 17/9 Moarrefie goruhe Dr. Cosmos tavassote Hãyde 10' 1208 KB
Leylã 17/9 Tarjomeye soxanrãni dar kongreye LO 6' 679 KB
Farãxãn 17/9 Farãxãne hamkãri dar bargozãrie konferãnse bonyãde pažuhešhãye zanãn 1' 154 KB
Ãqãye Xeyri 17/9 Yek šenevande az vaz'e asafnãke irãniãn dar Qebres xabar midahad. 5' 667 KB

Leylã 10/9 Moarrefie barnãme 1' 126 KB
Hãdi Xorsandi 10/9 Lãyeheye afv, Xãtami dar New York, kotak xordane Ãbedi 5' 589 KB
Šahlã Šafiq (1/2) 10/9 Adabiyyãte zendãn. Soxanrãni dar konferãnse bonyãde pažuhešhãye zanãn 10' 1204 KB
Šahlã Šafiq (2/2) 10/9 Edãmeye adabiyyãte zendãn 10' 1280 KB
Javayeze LO (1/2) 10/9 Gozãreš az marãseme ehdãye javãyez dar kongreye LO 12' 1492 KB
Javayeze LO (2/2) 10/9 Edãmeye gozãreš az kongreye LO 12' 1439 KB
Golnãz Amin (1/2) 10/9 Goftogu bã Golnãz Amin bonyãngozãre bonyãde pažuhešhãye zanãn 12' 1435 KB
Golnãz Amin (2/2) 10/9 Edãmeye goftogu bã Golnãz Amin 11' 1300 KB

Golnãz Amin 3/9 Eftetãhe konferãnse bonyãde pažuhešhãye zanãn - 2000 8' 990 KB
Šahrzãd Mojãb (1/2) 3/9 Soxanrãni dar konferãnse bonyãde pažuhešhãye zanãn @ 15' 1862 KB
Šahrzãd Mojãb (2/2) 3/9 Edãmeye soxanrãni dar konferãnse bonyãde pažuhešhãye zanãn @ 19' 2313 KB
Soãlãt (1/2) 3/9 Soãl az Šahrzãd va ezhãre nazar 12' 1413 KB
Soãlãt (2/2) 3/9 Edãmeye soãlãt az va nazarãt 14' 1692 KB
Zanãne Afqãnestãn 3/9 Mosãhebeye New York Times bã do zane mobãreze afqãn 6' 741 KB

Leylã 27/8 Moarrefie barnãme 3' 397 KB
Banafše Hejãzi (1/3) 27/8 Forudastie zan dar xãbnãmehãye Irãni, soxanrãni dar konferãnse bonyãde pažuhešhãye zanãn 20' 2379 KB
Banafše Hejãzi (2/3) 27/8 Forudastie zan dar xãbnãmehãye Irãni, edãmeye soxanrãni 15' 1838 KB
Banafše Hejãzi (3/3) 27/8 Soãl, javãb, ezhãre nazar 13' 1635 KB
Nasim 27/8 Š'ere Šivã Fãrsi: Dar suge Bãmdãd 3' 393 KB
Leylã 27/8 Moškelãte nowjavãnãn - Dãstãne Anna o mãdaraš Helen. 4' 851 KB
Leylã 27/8 Moškelãte nowjavãnãn - Lãqeydie mas'ulin 4' 814 KB
Hãdi Xorsandi 27/8 Robã'iyãte mellie man 5' 939 KB
Baccehã 27/8 Paulo, Sara, Nasim 3' 583 KB

Leylã 20/8 Moarrefie barnãme 2' 277 KB
Sa'id Peyvandi (1/2) 20/8 Amuzeš - Soxanrãni dar konferãnse bonyãde pažuhešhãye zanãn 14' 1680 KB
Sa'id Peyvandi (2/2) 20/8 Soxanrãni dar konferãnse bonyãde pažuhešhãye zanãn 13' 1547 KB
Hãdi Xorsandi 20/8 Raqs faqat barãye šowhar! 5' 636 KB
Leylã 20/8 Az Guardian dar bãreye Shãpi Xorsandi 5' 600 KB
Lynching (1/2) 20/8 Tãrix, namãyešgah, Billie Holliday 10' 1182 KB
Lynching (2/2) 20/8 Billie Holliday, Strange Fruit 12' 1415 KB
LOs stipendium 20/8 Jãyezeye farhangie LO dar zamineye šekl dãdan be afkãre omumi 5' 610 KB
Kuwait 20/8 Radde haqqe ra'ye zanãn dar Kuwait 3' 377 KB

Nasim 13/8 Tanz . Xelqate mãdar, goftoguye xodã ba fereštegãn 5' 577 KB
Do mosãhebe 13/8 Orduye tãbestãnie mãdarãne tanhã 10' 1155 KB
Hãdi Xorsandi 13/8 Xãtami, Šãmlu, Pariã
Stockholm 2000-09-22 Xorsand-up comedy
10' 1055 KB
Hãyde 13/8 Yãdi az Šamlu, Še'r va gozãreš 11' 1276 KB
Gozãreš (1/2) 13/8 Gozãreš az yãzdahomin konferãnse bonyãde pažuhešhãye zanãn 18' 2193 KB
Gozãreš (2/2) 13/8 Gozãreš az yãzdahomin konferãnse bonyãde pažuhešhãye zanãn 26' 3196 KB
Namãyešgãh 13/8 Diego Rivera dar xãneye farhange Stockholm 4' 493 KB

Seqte janin 11/6 Qãnune jadide seqte janin dar Sued 6' 704 KB
Ta'tilãte tãbestãn 11/6 Šabakeye Zanãn dar ta'tilãte tãbestãn 4' 526 KB
Tamãs begirid! 11/6 Bã Šabakeye Zanã tamãs begirid! 3' 377 KB

Mãdaram 28/5 še'r: mãdaram forsat nayãft 4' 516 KB
Hãdi Xorsandi 28/5 Majlese šešom, Rafsanjãni 9' 1067 KB
Mize gerd ABF(1) 28/5 Mize gerde xošunat aleyhe zanãne mohãjer. Anjomane kordha ABF 10' 1265 KB
Mize gerd ABF(2) 28/5 Ulla Hoffman, namãyandeye hezbe cap dar pãrlemãne Sued 3' 263 KB
Mize gerd ABF(3) 28/5 Mahin Alipur, mas'ule komiteye defa'az hoquqe zanãn dar Irãn 5' 573 KB
Mize gerd ABF(4) 28/5 Bernadita Nunez, soxanguye TERRAFEN va bonyãngozãre ROKS 4' 473 KB
Mize gerd(5) 28/5 Leylã, Ulla, Hãyde, xãharãne Somayye 4' 463 KB
Dãdgãhe qãtele Faride 28/5 Gozãreš o mosãhebe dar mowrede mohãkemeye qãtele Faride 11' 1032 KB
Xatneye pesarãn 28/5 Az Dagens Nyheter 25/5 7' 837 KB
Ro'yã S. 28/5 Gap va yek še'r 4' 479 KB
Hãyde & Leylã 28/5 Seminãre bonyãde pažuhešhãye zanãn Stockholm 2001 4' 461 KB

Žãle Ahmadi 21/5 Šabnãme dar tab'id, Carxe bãzigar az in bãziceha besyãr dãrad. Tekrãre ruhowzie tãrix 15' 1805 KB
Žãle Ahmadi 21/5 Ravãyati xodi az delãvari 14' 1552 KB
Šokuh Eršãdi 21/5 Moškelate fa'ãline jonbeše zanãn 12' 1384 KB
Zan va ahzãbe Sued 21/5 Ezhãre nazare namãyandegãne ahzãbe Sued dar moured mas'aleye zan 19' 2344 KB
Pãkestãn 21/5 Qatlhãye nãmusi dar Pãkestãn, filme mostanade BBC 10' 1251 KB

Hãdi Xorsandi 14/5 Bi ãbi, ketãhaye darsi, Xatami, Obeyde Zãkãni, bãde fatq 6' 777 KB
Maryam 14/5 Maryam mas'ule anjomane Samade Behrani: Moškelãte baccehã o pedar o mãdarãa 14' 1680 KB
Dãdgãhe Rissne 14/5 Enteqãd be hokme dãdgãhe Rissne 12' 1437 KB
Hãyde Darãgahi (1) 14/5 Zan, mazhab, siãsat, farhang 15' 1872 KB
Hãyde Darãgahi (2) 14/5 Zan, mazhab, siãsat, farhang (edãme) 17' 2040 KB
Sãzmãne 8e Mãrs 14/5 Ettelã'iye Sãzmãne 8e Mãrs dar defã'az ãksione Parvãne dar Berlin 6' 777 KB

Bertolt Brecht 7/5 Mišnavim ke xaste'i . . . 3' 408 KB
Hãdi Xorsandi 7/5 Dastgirihã, Xãtami, Rafsanjãni . . . 4' 569 KB
Dãdgãhe Rissne 7/5 Natijeye dãdgãhe Rissne - Tajãvoze dastejam'i be yek doxtare bidefã'e14 sãle. 3' 426 KB
Defã'az xod 7/5 Pišnahãde ãmuzeše fonune defã'az xod be doxtarãn 3' 373 KB
Xatneye Zanãn (1) 7/5 Mosleye jensie zanãn - Az rãdio P1 Sued
Fri översättning av P1:s reportage om kvinnlig könsstympning
25' 3000 KB
Xatneye Zanãn (2) 7/5 Mosãhebe bã Setãre yeki az qorbãniãne mosleye jensie zanãn dar Irãn 10' 1255 KB
Hãyde Darãgãhi (1) 7/5 Tajãvoz be hoquqe zan, siãsat ya farhang? 16' 1960 KB
Hãyde Darãgãhi (2) 7/5 Hejãb: Edãmeye bahse siãsat ya farhang. 3' 397 KB
Az šenavandegãn 7/5 Tašviq - Š'er: raqse Parvãne - Hãyde - Š'er: Na'leyn 10' 1170 KB
Az šenavandegãn 7/5 Ezhãre nazar yek šenavande - pãyãne bahse Hãyde 5' 630 KB

Miljöpartist 30/4 Miljöpartist kritiserar EU och USA om utvecklingen i Iran
Sergelstorg den 24:e april - Tal på svenska
3' 367 KB
Leylã Qarã'i 30/4 Mosãhebe bã Leylã kãrgare kãrxãneye dãrusãzi 20' 2381 KB
Reform?! 30/4 Sohbathãye namãyandeye hezbe sabze Sued dar tazãohorãte Stockholm 04-29 4' 497 KB
Hãdi Xorsandi 30/4 Še'r dar bãreye baste šodane ruznãmehã dar Irãn 4' 506 KB

Parvãneye Berlin 23/4 Mosãhebe bã Parvãne, zane bã šahãmati ke bã e'terãze dandãnšekanaš dar Berlin sedãye mollãhãye mo'ammam o mokkalã rã dar dãxel o xãreje Irãn darãvarde ast. 9' 1053 KB
Nilufar Beyzã'i 23/4 Dar defã'az Parvãne 9' 1061 KB
Hãdi Xorsandi 23/4 Dar defã'az Parvãne 10' 1145 KB
Leylã Qarã'i 23/4 Gozãreš dar hãšieye dadhãhe Rissne ke yek goruh az javãnãne irãni rã be jorme tajãvoze dastejam'i be yek doxtare bidefã'e14 sãle mohãkeme mikonad. 10' 1292 KB
Leylã & Hãyde 23/4 Tajãvoz, xošunat, Faride, Rissne, Alby, farhang o siãsat 17' 2050 KB

Hãdi Xorsandi 13/2 Dar mowrede zankošihãye axir dar Sued. 9' 1819 KB
Hãyde Darãgãhi 13/2 Gozãreš az tamas bã resãnehãye Suedi 10' 1249 KB
Hãyde Darãgãhi 13/2 Tajãvoz - darbãreye mosãhebe bã Aftonbladet 10' 1819 KB


Barnãmehãye sãlhãye digar: 90s   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017  

Download free RealPlayer
براى شنيدن صداها به ريل‌پلير نياز داريد