Audio clips from our radio programs in Farsi: 1990s
Klipp ur våra radioprogram på persiska år 1990s.
94-99   2000   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17
Sedãye Zanãn, yekšanbehã 12:00-14:00 - Stockholm FM 88.9
براى شنيدن صداى ما در اين سايت، به برنامه ريل‌پلير نياز داريد. نوشته‌ها به اورفارسى است.
براى شنيدن صداها به ريل‌پلير نياز داريد Mowzu' Moddat
daqiqe
Andãze
download
19991024   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar81'
Leylã Moarrefie barnãme 4' 627 KB
Jamile Nedãi Xãtami dar Pãris, tadãroke moxãlefãn    جمیله ندایی 9' 1479 KB
Nãhid Na'imi Emšab ham xãbam nemibarad - Marg ba jomhurie eslãmi    ناهید نعیمی 12' 1857 KB
Leylã Jãšne Dãnešgãhe Landan, be monãsebate 100-sãlegie Emãm Xomeyni! 7' 1042 KB
Leylã Da'vat be soxanrãnie Afsãne Hožabri 5/11 - Festivãle Film dar Tab'd 6' 1274 KB
Leylã Mosãhebe bã kãrgardãne film az Torkiyye - az Festivãle Film dar Tab'd 11' 1716 KB
Leylã Bã Šabakeye Zanãn tamãs begirid - Film az vaz'e Kordhã va zanãn dar Torkiyye 4' 622 KB
Leylã Qatle Björn Söderberg fa'ãle kãrgari be daste rãsisthã va tazãhorãthãye e'terãzi - Sandikalisthã 20' 3054 KB
Tamãse telefoni Kãku: Ettehãdiyyeye Sarãsarie Irãniãn va ãberurizi 13' 2018 KB
Leylã Cand mosãhebe - Sãlgarde ãtašsuzie diskotek dar Göteborg 15' 2401 KB

19990822   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar88'
xxx? Soxanrãni dar konferãnse BPZ - ensãn, vatan, qeyrate melli 33' 5065 KB
Ãzar Deraxšãn Az konferãnse BPZ, pasox be soãlãt o nazarãt, dar defã' az zan, sosiãlism va komonism    آذر درخشان 28' 4278 KB
Leylã Bã mã tamãs begirid - barãye panãhandegãni ke javãbe radd gerefteand 7' 1021 KB
Tamãse telefoni Ali Farmãndeh az tahasson: bayãniyyeye ta'sise Šorãye hemãyat az jonbešhãye mardomi dar Irãn 7' 1112 KB
Leylã Koštãre mo'tarezin dar Irãn, peygiri o edãmekãri dar mobãreze 3' 428 KB
Tamãse telefoni Kãnune farhangi-siãsie Stockholm - šabe še'r, Akbar Zolgarneyn 2' 266 KB
Leylã Be Web o Kãmpiuter ehtiãs dãrim, Susan Behnãm dar P1, Bang, Film, Torkiyye 8' 1183 KB

19990613   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar66'
Leylã Mosãhebe bã baccehã - barãye tãbestãn ce barnãme'i dãrid? 10' 1598 KB
Leylã Moarrefi va naqde musiqi - Tracy Capman 7' 1129 KB
Hãyde Gozãreši az Yoguslãvi 11' 1711 KB
Leylã Xãterãte yek zane kãrgar, Minã Taqavi, be kušeše Xadije Hãjdini 15' 2364 KB
Hãyde Še'r az M. Hãjar 3' 471 KB
Leylã Tãbestãne Sued, tãbestãne Irãn 4' 643 KB
Tamãse telefoni Feminism rã ma'ni konid 6' 961 KB
Leylã Ta'tile tãbestãnie Rãdio, Mojãhedin, tamãshãye telefoni, hamjensgerãi 10' 1533 KB

19990530   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar79'
Leylã Moarrefie barnãme va mehmãnãn 9' 1371 KB
Susan Behnãm Ezdevãje doxtare 14 sãle be meyle xodaš - Bãyad ehterãm gozãšt?    سوسن بهنام 11' 1765 KB
Sepide Ezdevãj dar kudaki - ham-madreseihã 10' 1495 KB
Susan Behnãm Ezdevãj dar kudaki - do nemune 16' 2423 KB
Susan, Sepide Edãmeye bahs, ezdevãj dar kudaki - Freud? 7' 1156 KB
Tamãse telefoni Ezhãre nazare yek šenavande, naqše mediã va ce bãyad kard 15' 2299 KB
Esfandyãr Monfared-zãde Muzike matne filmhã - goftoguye nãtamãm    اسفندیار منفردزاده 11' 1663 KB

19990502   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar51'
Leylã Tarjomeye yek soxanrãnie Suedi dar Ruze Kãrgar 5' 827 KB
Šãdi Hezbe Cap va motãlebãtaš dar Ruze Kãrgar    شادی لارسون 15' 2385 KB
Šãdi Edãmeye goftogu - Hezbe Cap - zanãne mohãjer, zanãn dar Orupã 14' 2148 KB
Leylã Kampeyn aleyhe xošunate mardãn aleyhe zanãn 5' 827 KB
Tamãse telefoni Haqqe zanãn, mas'aleye hameye donyã 6' 897 KB
Leylã Filme 'Ãdamkoši dar Hejãb' - rãdio Sefãrat, dãdgãhe Faribã 6' 1010 KB

19990425   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar118'
Leylã Moarrefie barnãme 3' 535 KB
Leylã Gozãreš az yek jalase - doxtarãne Suedie xãreji-tabãr 13' 2094 KB
Leylã Ravande ru be rošde xošunat dar Sued - az Nãder Šãygãn 14' 2213 KB
Leylã Gotogu bã javãnãne Suedi mo'tãd o zendãni 15' 2272 KB
Leylã Da'vat be jalaseye filme mostanad - zan dar Pãkestãn 7' 1129 KB
Rezã Eyrumlu Bohrãnhãye nowjavãni    رضا ایرملو 20' 3027 KB
Rezã Eyrumlu Bohrãnhãye nowjavãni - edãme 20' 3054 KB
Hãyde Moarrefie yek film 8' 1285 KB
Leylã Rãbeteye dãdgãhe Sued bã hokumate Eslãmi - Dãdgãhe Mehdi, tahdide šãhed, sefãrate Irãn, mosãhebe 13' 1975 KB
Leylã Tamãse telefoni, Ãftãb 33 va 34, Ruze Kãrgar, konferãnse Medusã, tamãs bã mã, Yekšanbehã 88.9MHz 6' 1005 KB

19990327   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar48'
Hãyde Darãgãhi Še're Foruq    هایده درآگاهی 18' 2800 KB
Leylã Še'r az Taslime Nasrin 2' 352 KB
Tamãse telefoni Anjomane Xãneye Samad Behrangi - da'vat be marãseme eyd - A'zam? 5' 859 KB
Leylã Tamãs bã Šabakeye Zanãn - Bonyãde Pažuhešhãye Zanãn dar Montreãl - BPZ 6' 881 KB
Leylã Hafteye digar dar Stockholm, jalasãte bahs 3' 503 KB
Tamãse telefoni Marge 30 kudak dar Dezful 5' 854 KB
Leylã Terorisme Tãlebãn - az Metro 9' 1468 KB

19990313   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar142' + 31
Leylã Axbãre hafte, Xãtami dar Rom 23' 3512 KB
Leylã E'terãz be safare Xãtami be Itãliã va Farãnse, mosãhebe bã Mahšid 10' 1625 KB
Leylã Ruze Jahãnie Zan - še'r - Gozãreše Mahin az Frankfurt 11' 1749 KB
Mihan Rustã Gozãreš az Ruze Zan dar Berlin    میهن روستا 15' 2342 KB
Simin Behbahãni Taškile Kãnune Nevisandegãn qabl az mohãkemeye qãteline Moxtãri    سیمین بهبهانی 20' 3075 KB
Mansur Kušãn Kãnune Nevisandegãn va entexãbe dabirãn, Simin Behbahãni    منصور کوشان 33' 5157 KB
Tamãse telefoni Ettelã'iyye HKKI Xãtami - Exrãje Sãrã laqv šod - Soãl - Panãhandegãn - Še'r 21' 3124 KB
Leylã Setam bar zãn, tab'iz - Nowruz piruz 9' 1393 KB
Leylã Cand mosãhebe bã mehmãnãne marãseme 8e Mãrs - Mobãrezeye barãye hoquqe zan, jensi yã tabaqãti *31' 4779 KB

19990306   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar32'
Tamãse telefoni Ettelã'iyye, safare Xãtami be Itãliã - da'vat be tazãhorãt - Said 2' 379 KB
Tamãse telefoni Ettelã'iyye, 8e Mãrs, da'vat be tazãhorãt - jonbeše novine komonisti 8' 1269 KB
Tamãse telefoni E'terãz be harfhãye Ãzar Deraxšãn: Mobãreze tabaqãti-st na jensi 7' 1042 KB
Tamãse telefoni Ãyã be moxãlefãne nežãdparasti ham hamin rã miguyand? - raf' setame jensi rã be sosiãlism havãle nadahid 8' 1301 KB
Leylã Mosãhebe az tazohorãte 8e Mãrs dar Stockholm - HKKI 5' 854 KB
Leylã Barnãmehãye 8e Mãrs dar Stockholm 2' 444 KB

19990227   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar72'
Hãyde Darãgãhi Filme mostanad, tajãvoz be zan, xatneye doxtarãn
میزگرد در استودیو - هایده درآگاهی، مهرانگیز دابویی، جمیله ندایی - درباره جلسه نمایش فیلم و سخنرانی روز شنبه
4' 703 KB
Jamile Zanãni ke taqir rã qabul kardeand, xantneye zanãn 6' 999 KB
Hãyde Edãmeye bahs - zankoši dar Suede qadim 3' 471 KB
Mizegerd Edãmeye bahs - vazifeye filme mostanad, darxãst az šenavandegãn 4' 654 KB
Mizegerd Tajlil az Mehrangiz, nazarãte šenavandegãn 13' 2045 KB
Mizegerd Edãmeye bahs, soãlãte šenavandegãn 11' 1689 KB
Mizegerd Resãlate filmsãz, pãsox be soãlhã 14' 2180 KB
Tamãse telefoni Cand ettelã'iyye, marge Fazilat-kalãm 17' 2568 KB

19990226   Tamãme navãr az avval tã ãxar94'
Hãyde Darãgãhi Moarrefie filmhã va soxanrãnãn
این نوار یک جلسه نمایش فیلم، سخنرانی و بحث است که در روز شنبه ٢٦ فوریه برگزار شده. فیلمهای "حق مرد، رنج زن" و "خانه سیاه است" در این جلسه نمایش داده شده‌اند. سخنران اصلی جمیله ندایی است.
6' 1010 KB
Mehrangiz Towzih darbãreye filme Haqqe mardãn, ranje zanãn 15' 2374 KB
Jamile Film, filmsãzi, Foruq Farroxzãd - Xãne siãh ast, Golestãn 47' 7352 KB
Jamile Soãl, pãsox, ezhãre nazar 24' 3706 KB

19990213   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar67'
Leylã Negãhi be našriyyãte reside; Mãnã, Sydnikalist, Mohãjerin, Jahãne Emruz, Pažuheše Kãrgari 15' 2326 KB
Leylã Xošunat va tabliqãt - az DN 4' 676 KB
Tamãshãye telefoni Pãsox be soãle nevisande kist - da'vat be marãsem 4' 703 KB
Leylã Az DN - Ãtašsuzie Goteborg - e'lãme barandeye mosãbeqe 9' 1431 KB
Leylã Yãdi az qiãme Bahman 5' 810 KB
Žãle Ahmadi Naqše zanãn dar enqelãbe Bahman    ژاله احمدی 19' 2973 KB
Leylã Yãdi az qiãme Bahman - goftogu 6' 886 KB
Leylã Sohbate telefoni bã Hãdi Xorsandi, Xorsan-up dar Stockholm    هادی خرسندی 5' 751 KB

براى شنيدن صداها به ريل‌پلير نياز داريد Mowzu' Moddat
daqiqe
Andãze
download
19971214   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar125'
Feriãl Moarrefie barnãme 3' 417 KB
Feriãl Az Salmãn Rušdi dar bãreye marge Diãnã    از سلمان رشدی 15' 2364 KB
Feriãl Gozãreš az sevvomin Festivãle Film dar Tab'id - 5-10/12 3' 428 KB
Leylã, Feriãl Gozãreš az sevvomin Festivãle Film 12' 1819 KB
Leylã 3 Mosãhebe bã filmsãzãn - محمد عقیلی، نسیم، ملیحه مینوخرد 11' 1894 KB
Leylã, Feriãl Filmhãye jãlebe digar dar Festivãle film 12' 1932 KB
Leylã Mosãhebe bã filmsãze Aljazãyeri    جمیله ندایی 8' 1177 KB
Leylã Mosãhebe bã filmsãz - Serj Hovsepiãn    سرج هوسپیان 4' 638 KB
Leylã Moarrefie filmhãye digare festivãl, filmsãzãn digar 7' 1150 KB
Feriãl, Leylã Tasliat be Anis, tamãse telefoni defã' az Susan 8' 1269 KB
Tamãse telefoni Zanãne kãnune Irãniãne Sundsval va Ettehãdiyeye Irãn 12' 1797 KB
Hãyde Darãgãhi Irãn, Kãnune Nevisandegãn, maqãleye Noqte, ãzãdie bayãn, Golširi va Per Johnsson   هایده درآگاهی 17' 2687 KB
Tamãse telefoni Said Sohrabi - Sohbathãye Xo'i, Xãtami, ettelã'iyye 13' 1873 KB
Leylã Ozrxãhi, ta'tile zemestãnie Rãdio, da'vãhãye šaxsi, jašne Kordi 6' 870 KB

19971207   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar109'
Simin Moarrefie barnãme 3' 471 KB
Simin Goftogu - Pedarãn o farzandãn ba'd az jodã'i 29' 4456 KB
Simin Motãlebãte kudakãn pas az jodã'ie vãledeyn 5' 708 KB
Yek zan Nãmeye yek zane šenavande - talãq 7' 1123 KB
Simin Setam bar zanãn - az ruznãmeye Metro 7' 1129 KB
Simin Zanãn dar Afqãnestãn - yek ettelã'iyye, qavãnine eslãmi 4' 562 KB
Feriãl Tajãhol tã key? - Ãrian Golšani, az Minã Asadi 11' 1673 KB
Feriãl, Simin Jãyezeye Nobele Adabbiyãt - Dario Fo 4' 643 KB
Feriãl, Simin E'dãme Rãmtin - tãrikie havã, afsordegi - zanãn dar Irãne eslãmi 6' 1339 KB
Leylã Gozãreš az festivãle film dar tab'id - cand mosãhebe bã zanãne filmsãz
  گفتگو با مهرانگیز منتظمی و جمیله ندایی
27' 4229 KB
Tamãshãye telefoni Jalaseye bahs - še'r - exrãje Susan 16' 2509 KB

19971130   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar103'
Leylã Moarrefie barnãme 3' 487 KB
Leylã Masãele Irãn dar hafteye gozašte - Širin Ebãdi va filme Nãhid Zãre' 17' 2633 KB
Farzin Pedarãn o farzandãn ba'd az jodã'i 15' 2342 KB
Leylã 30e nov. Da'vat be tazãhorãt zedde rãsism dar Stockholm 3' 401 KB
Farzin, Leylã Goftogu bã yek pedar - Pedarãn o farzandãn ba'd az jodã'i 21' 3367 KB
Farzin Goftogu bã Setãre - Pedarãn o farzandãn ba'd az jodã'i 13' 2040 KB
Leylã Nãmeye e'terãzi komiteye zanãn dar Sundsval - goftogu bã Goli o Žilã 5' 832 KB
Leylã Goftogu bã Malihe - Da'vãye komiteye zanãne Sundsval bã Ettehãdiyeye Sarãsarie Irãniãn 26' 4003 KB
Leylã Payãmbarãne Xatami dar xãrej - komake mãli 5' 854 KB
Tamãshãye telefoni Ettelã'iyye, tazãhorãt, defã' az panãhandegie Susan 15' 2310 KB

19971123   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar138'
Leylã Moarrefie barnãme میزگرد "پدران بی قدرت"؛ مهمان برنامه دکتر رواندوست 3' 433 KB
Simin Fãšism o rãsism dar Orupã - az Metro: Qahremãnãne bišomãre jang 7' 1134 KB
Leylã Tahãvvolãte Irãn, Xãtami, eslãme vãqe'i - jalase dar ABF 7' 1091 KB
Leylã Amãre talãq, pedarãne bi qodrat o bi extiãr - Seminãr dar ABF 15' 2347 KB
Dr. Ravãndust Mizegerd - Pedarãne bi qodrat o bi extiãr    دکتر رواندوست 18' 2838 KB
Dr. Ravãndust Edãmeye goftogu - Pedarãne bi qodrat o bi extiãr 18' 2784 KB
Dr. Ravãndust Edãmeye goftogu - Pedarãne bi qodrat o bi extiãr 23' 3550 KB
Dr. Ravãndust Edãmeye goftogu - Pedarãne bi qodrat o bi extiãr 23' 3615 KB
Tamãshãye telefoni Zendãnie siãsi Susan, exrãje panãhjuye Kord, da'vat be soxanrãni 12' 1938 KB
Leylã, Simin Jalasãte film, soxanrãni, tamãse telefoni, dar mourede dãdgãhe Mikonos 11' 1743 KB

19971116   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar144'
Leylã Moarrefie barnãme - masãele kudakãn   مسائل کودکان - همراه با مهمان برنامه ناهید زارع 2' 336 KB
Feriãl Tazãhorãte nežãdparastãn dar Sued, en'ekãs dar matbu'ãt 5' 746 KB
Feriãl Tarãneye 'Šekveye Turist' az Cornelis Vreeswijk - tarjomeye Nãder Šãygãn 7' 1134 KB
Leylã Astrid Lindgren - tabrike 90 sãlegi - ešq be baccehã 4' 568 KB
Leylã, Feriãl Qatle Ãrian Golšani 8 sãle zire šekanje - Kudakãzãri, az ruznãmeye Zanãn 13' 2018 KB
Nãhid Zãre' Kudakãn dar Irãn - Goftogu bã filmzãze Kudakãn dar parvarešgãhhãye Irãn   ناهید زارع 29' 4461 KB
Nãhid Zãre' Kudakãn dar Irãn - edãmeye goftogu vã pãsox be šenavandegãn 22' 3367 KB
Tamãse telefoni Sedãye yek zane dardmand dar tab'id, edãmeye bahs 29' 4450 KB
Tamãshãye telefoni Nazarãte šenavandegãn, ettelã'iyye 13' 1975 KB
Nãhid Zãre' Tamãshãye telefoni va pãsox be nazarãt, še'r, ettelã'iyye 20' 3054 KB

19971012   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar65'
Nušin, Leylã Ãyã xošunat amri mardãne ast? Ãmãr az seminãre Majles Sued, Monikã Olsson, Eva Moberg... 17' 2639 KB
Niklas Mosãhebe bã yek filmsãz va nevisande - Šabakeye Mardãn 4' 595 KB
Tamãshãye telefoni Do šenavande darbãreye Mardãn va xošunat 9' 1382 KB
Leylã Nazare cand šenavande, xošunat mardãne ast? 7' 1177 KB
Tamãse telefoni Susan Behnãm: Xošunat abzãre kontrol, da'vat be ãksion dar e'terãz be sangsãr 8' 1177 KB
Hãyde Darãgãhi Xošunat mardãne ast? Zãte zanãne mardãne?    هایده درآگاهی 20' 3119 KB

19971005   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar127'
Leylã Moarrefie barnãme 4' 584 KB
Možde Farahi Jonbeše zanãn va sãzmãndehi - مژده فرحی در کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان، پاریس 25' 3798 KB
Az seminãr Soãle az Možde, ezhãre nazare digarãn - BPZ Pãris 18' 2736 KB
Možde Farahi Pãsox o edãmeye bahs dar seminãre Pãris 9' 1350 KB
Nušin? Nahãdhãye ejtemã'i dar Sued, Kriscentrum för Kvinnor 16' 2488 KB
Leylã Soãl az mardom: rãhnamãietãn be qorbãniãne xošunat cist? 6' 956 KB
Leylã Soãl az mardom: rãhnamãietãn be qorbãniãne xošunat cist? - Malihe* 5' 837 KB
Nušin? Moarrefie ketãb; Nafas, cašm va xãtere 9' 1366 KB
Leylã Panãhjuyãn o baccehãye maxfi o zirzamini dar Sued - Mosãhebe bã Lili doxtare 10 sãle 19' 2941 KB
Nãhid Riãzi Ãksion dar Dãnmãrk, e'terãz be sangsãr dar Irãn - (Zoleyxã Kadxodãi - Bukãn)   ناهید ریاضی 6' 902 KB
Tamãse telefoni Da'vat be ãksion aleyhe sangsãr - Še'r az Taslime Nasrin 4' 988 KB
Leylã Tasmime dowlate Hend; rišekan kardane tab'ize jensi 6' 945 KB

19970928   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar109'
Leylã Moarrefie barnãme 5' 735 KB
Leylã Seminãre BPZ Pãris, az našriyeye Ãraš 62 10' 1506 KB
Leylã Yãdãvarie sohbathãye Šahlã Lãhiji dar seminãre BPZ Pãris 4' 573 KB
Az seminãr Soãl o ezhãre nazar dar bãreye sohbathãye Šahlã Lãhiji dar seminãre Pãris 18' 2800 KB
Leylã Yek tarãne ba tarjomeye fãrsi - Jã'i dar zamãn 6' 935 KB
Nušin Moarrefie ketãbe Monã Eliasson - Xošunate mardãn nesbat be zanãn 10' 1576 KB
Sinã Moarrefie ketãbe Mazhab, Nãsionãlism va mas'aleye zan, az Bahrãm Rahmãni 4' 686 KB
Leylã Moarrefie našriyyãt - Kãr 304-305, Xãtami, zendãniãne siãsi 8' 1253 KB
Leylã Moarrefie našriyyãt - Be Piš, Buletane Hezbe Komoniste Irãn 7' 1075 KB
Leylã Moarrefie našriyyãt - Šowrãye Kãre Holland, panãhjuyãn - Jahãne Emruz 25 10' 1145 KB
Leylã Mosãhebeye Jahãne Emruz bã Šahrzãd Mojãb 12' 1792 KB
Leylã Cand tazakkor, boride'i az maqãleye ruznãmeye DN 11' 1722 KB
Leylã Tamãse telefoni - Š'er; dustat dãram ãzãdi 4' 659 KB

19970921   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar146'
Leylã, Sinã Moarrefie barnãme 8' 1280 KB
Šahlã Lãhiji Zanãn va ketãb - soxanrãni dar seminãre Pãris    شهلا لاهیجی 20' 3129 KB
Šahlã Lãhiji Zanãn va ketãb - edãmeye soxanrãni 17' 2628 KB
Az seminãr Ezhãre nazar dar bãreye sohbathãye Šahlã Lãhiji 8' 1220 KB
Siãmak Moayyedzãde Darshãye safar be Kubã    سیامک مؤیدزاده 21' 3172 KB
Tamãshãye telefoni Soãl o ezhãre nazar dar bãreye sohbathãye Siãmak va Kubã 13' 2072 KB
Tamãshãye telefoni Edãmeye soãl o javãb o ezhãre nazar dar bãreye Kubã 13' 1975 KB
Tamãshãye telefoni Edãmeye soãl o javãb - faqr o fahšã dar Kubã 17' 2568 KB
Ne'mat Mirzãde Naqše zanãn dar adabiyyãte Irãn    نعمت میرزاده 7' 1156 KB
Tamãse telefoni Jam'iyyate mobãreze barãye ãzãdie zanãne Irãn - Da'vat be kãfeye zanãn 8' 1231 KB
Tamãse telefoni Ettelã'iyye dar bãreye zendãniãne siãsi 4' 660 KB
Leylã Matãlebe bãqi mãnde az seminãre Pãrsi - Faslnãmeye Zan 10' 1501 KB

19970914   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar77'
Leylã Moarrefie barnãme, seminãre Pãris 5' 789 KB
Golrox Jahãngiri Zanãn dar sãzmãne Mojãhedin - az Seminãre Pãris   گلرخ جهانگیری 25' 3868 KB
Golrox Jahãngiri Zanãn dar sãzmãne Mojãhedin - edãme 17' KB
Leylã Tahdid nemipazirim - Nazarãte digar dar bãreye sohbathãye Golrox va Mojãhedin 14' 2196 KB
Purãn Bãzargãn Dar bãreye harfhãye Golrox va Mojãhedin - Nazarãte digar   پوران بازرگان 9' 1436 KB
Leylã Tahdid nemipazirim, ettelã'iyyeye zanãn barãye Solh, tazãhorãt aleyhe Esrãil 2' 298 KB
Leylã Soãl o pãsox dar mowrede harfhãye Golrox va Mojãhedin 5' 837 KB

19970907   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar120'
Leylã Moarrefie barnãme, majma'e omumi 3' 406 KB
Šahrzãd Mojãb Soxanrãni dar seminãre Pãris - Dowlat, zanãn va nazme novine jahãni   شهرزاد مجاب 32' 4887 KB
Leylã Sohbathãye digar az jalaseye seminãre Pãris 13' 2018 KB
Leylã Marge Diãnã va Mãdar Tresã - Yek maqãle az Dagens Nyheter 8' 1242 KB
Leylã Sãlgarde koštãre zendãniãne siãsi, goftogu bã bargozãr konandeye marãsem dar Ãlmãn 13' 1991 KB
Leylã Še'r az Ne'mat Ãzarm 9' 1431 KB
Leylã 'Rajol' dar qavãnine asãsie Irãn 7' 1129 KB
Leylã Še'ri az Taslime Nasrin 3' 487 KB
Leylã Cešmandãzhãye vaz'e zanãn dar Irãn 21' 3243 KB
Tamãse telefoni Majma'e omumi - še'r barãye Sa'id Soltãnpur 4' 633 KB
Ne'mat Ãzarm Še'ri az Homã Dãrãbi - Da'vat be majma'e omumi 7' 1156 KB

19970831   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar105'
Leylã Az seminãre Bonyãde Pažuhešhãye Zanãn dar Pãris  سمینار بنیاد پژوهشهای زنان در پاریس 2' 374 KB
Hãyde Darãgãhi Dar bãreye seminãre Pãris   هایده درآگاهی 33' 5081 KB
Nasrin Basiri Soxanrãni dar Seminãre Pãris   نسرین بصیری 24' 3706 KB
Leylã Dar javãbe harfhãye Nasrin Basiri
Šahlã Šafiq, Minã Asadi, Nasrin Nurmohammadi, Minã Ahadi, Mahšid Mojãveriãn va digarãn
در جواب نسرین بصیری؛ شهلا شفیق، مینا اسدی، نسرین نورمحمدی، مینا احدی و دیگران
18' 2746 KB
Leylã Edãmeye sohbathã az Seminãre Pãris 4' 584 KB
Leylã Jonbeše zanãn dar tab'id 17' 2666 KB
Leylã Hafteye ãyande, majma'e omumie Šabakeye Zanãn 5' 827 KB

19970824   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar67'
Leylã Dar ta'tilãte tabestãn ce gozašt, moarrefie barnãme 6' 864 KB
Leylã Exrãje panãhjuyãn az Holland - Exrãje eddei az Orupã, mosãferate edde'i digar be Irãn 4' 649 KB
Leylã Talãš barãye tamãs bã Holland - Asarãte mosãferate panãhandegãne siãsi be Irãn 9' 1361 KB
Leylã Goftoguye telofoni bã panãhjuyãne motehassene Irãni dar Holland 13' 1959 KB
Leylã Bonyãde Pažuhešhãye Zanãn dar Pãris - lohe eftexãr be Dowlatšãhi 4' 616 KB
Tamãse telefoni Panãhandegi - panãhande va mohãjer 11' 1738 KB
Tamãse telefoni Peyãmadhãye safare panãhandegãne Irãni be Irãn 7' 1042 KB
Leylã Cand telefone digar - Prožehãye Šabakeye Zanãn 7' 1139 KB
Leylã Našriyyãt, Kãnune Zendãniãne Siãsi, ettelã'yye dar tamãse telefoni: jenãyat dar Kortestãn 6' 945 KB

19970629   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar116'
Leylã Jašne Rãdio va komak be panãhjuyãne Pãkestan, moarrefie barnãme, Šabakeye Zanãn esme sabt šode ast 8' 1166 KB
Leylã Marge Šahin Hannãne    مرگ شهین حنّانه 5' 746 KB
Leylã, Nušin E'tiãde javãnãn, e'tiãd dar dowreye Qãjãr 11' 1733 KB
Leylã Goftogu bã Piruz - e'tiãd dar beyne nowjavãnãn 11' 1722 KB
Nušin Mavãdde moxadder dar madãrese Sued - az Dagens Nyheter 9' 1414 KB
Leylã Goftogu bã Mãrãl - e'tiãd dar beyne nowjavãnãn 11' 1738 KB
Nušin Marge doxtare 15 sãle, mordan barãye naš'egi 9' 1404 KB
Tamãse telefoni Zohre: E'tiãd moškele ejtemã'i-st, bikãri o estisãl ... 6' 891 KB
Leylã Az Andišeye Zanãn dar Bochum, Markaze Monã 17' 2703 KB
Leylã Markaze mošãvereye zanãn, Prožeye Šabakeye Zanãn qabul šod 6' 875 KB
Tamãse telefoni Ettelã'iyeye Rãhe Kãrgar, Kãmrãn Yazdãni dar zendãn dargozašt 4' 692 KB
Tamãshãye telefoni Bãbak Ãzari, resturãne Šemirãn - Rãdio Andiše - Federãsione Panãhandegãn 14' 2159 KB
Leylã Ta'tilãte tãbestãnie Rãdio 7' 1048 KB
Tamãse telefoni Resturãne Šemirãn, badraftãri negahbãnãn 4' 557 KB

19970622   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar117'
Leylã Moarrefie barnãme, jašne Rãdio 4' 676 KB
Leylã Xeyre maqdam be bastegãni ke be didãre mã ãmadand 8' 1226 KB
Leylã Dar Midsommar mardom ce mikonand 3' 482 KB
Nušin Musiqi dar rãdio Sedãye Zanãn 5' 794 KB
Leylã, Feriãl U eqãmate Sued rã nadãšt, ezdevãj barãye eqãmat - Az Invandrar Kvinnor 9' 1339 KB
Leylã Goftarhãye ba'die emruz (sedã xarãb ast) 1' 147 KB
Feriãl Naqde ketãbe Jazireye Sargardãni az Simine Dãnešvar (sedã xarãb ast) 10' 1506 KB
Leylã Dar bãreye filme Setãre 5' 773 KB
Leylã, Feriãl Jašne Rãdio 3' 535 KB
Leylã Jahãne Emruz, Entexãbãte Britãniã 10' 1614 KB
Nušin Hoquqe kudakãn - hejãbe ejbãri - maqãle az Hezbe Komoniste Kãrgari 4' 703 KB
Leylã Viženãmeye entexãbãt az Hasteye Aqalliyyat 5' 660 KB
Tamãse telefoni Vaz'e panãhandegãne Irãni dar Pãkestãn 9' 1474 KB
Leylã Edãmeye maqãleye entexãbãt az Hasteye Aqalliyyat 5' 746 KB
Leylã, Feriãl Cand ettelã'iyye, kãnune zendãniãne siãsi, Hamid Xãlediãn, Rahe Kãrgar 5' 767 KB
Leylã Ruznãmeye Nimruz 420, Navidipur, asãmie vãqe'ie Mansur Hekmat va kãdrhãye digar 7' 1005 KB
Tamãshãye telefoni Kãrgarãne san'ate naft, Havãpeymãye Ãrlãndã, e'dãm dar Irãn, Mojãhedin 13' 1970 KB
Tamãshãye telefoni Az cortke tã kvitto, negãhi be našriyyãt 11' 1754 KB

19970615   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar85'
Nušin, Feriãl Zendãne kudakãn dar Ãfriqã, moarrefie edãmeye barnãme, Taslime Nasrin   برنامه ویژه تسلیمه نسرین 4' 643 KB
Badale Hãyde Hajve ãxundhã bã ãghange mašhure Hãyde
   سال سال، هزار سال، عقب کشید این دجّال، ما رو به صد افسون و اَشکال
4' 622 KB
Feriãl, Leylã Taslime Nasrin, jang aleyhe mazhab o sonnat - Maqsudol-mo'menin! 13' 1954 KB
Feriãl, Leylã Taslime Nasrin dar Der Spiegel, nemixãhim barde bãšim - Še'r: Be piš miravam 7' 1021 KB
Leylã Ninãye aziz, tavallode 8 sãlegiat mobãrak! Didãr dar jašne Rãdio 27/6 2' 331 KB
Feriãl, Leylã Taslime Nasrin - Mobãreze barãye sosiãlism 9' 1404 KB
Feriãl, Leylã Taslime Nasrin, xãtereye javãni, še're taslime: dar marz - tarjomeye Mãrãl Rokni 8' 1237 KB
Leylã Pãsox be soãlat o enteqãdhãye telefoni 14' 2196 KB
Leylã Edãmeye towzih dar bãreye tamãshãye telefoni - Jašne Rãdio 13' 1948 KB
Tamãse telefoni Tašakkore yek šenavande + ettelã'iyeye kãnune zendãniãne siãsi, e'tesãbe qazã 5' 789 KB
Leylã Didanihãye Stockholm, varzeše rãygãn. Be omide didãr dar Jašne Rãdio - Nušin, Šahin, Maryam va Feriãl 6' 956 KB

19970601   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar136'
Leylã Moarrefie barnãme, ta'tilãte madãres, mizegerd, Azrã Abãzari, Simã, Sinã 4' 692 KB
Leylã Xabar dar bãreye sekteye Faraj Sarkuhi dar zendãn 2' 363 KB
Leylã, Nušin Tarjomeye mosãhebe bã Lena - yek morabbie kudak 9' 1458 KB
Mizegerd Azrã Abãzari, Sima, Sima. Kudkãn dar xãnevãdehãye por moškel    میزگرد - عذرا اباذری، سیما، سینا 17' 2595 KB
Mizegerd Edãmeye bahs dar studio 7' 1145 KB
Tamãse telefoni Enteqãde Hãyde Darãgãhi - towzihe hame ciz az surãxe tange taxassos 6' 870 KB
Mizegerd Javãb be enteqãd, edãmeye bahs 11' 1625 KB
Mizegerd Edãmeye bahs; Rãbeteye pedar, farzandãn va pedare dovvom 30' 4601 KB
Mizegerd Edãmeye bahs; Pedar o nãpedari - pãyãn 17' 2655 KB
Susan Bahãr Našriyeye Dãrvag - Eqbãl Masih    سوسن بهار 10' 1560 KB
Leylã 18 sãl hokumat jahl o xorãfe o jenãyat 8' 1296 KB
Tamãshãye telefoni Entexãbãt, šerkate mardom, kãre farhangie režim, zan o entexãbãt 15' 2364 KB

19970518   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar16'
Tamãse telefoni Ettelã'iyyeye Fadãiãne Aqalliyyat dar bãreye zelzele dar Irãn 2' 271 KB
Leylã Qat'e pãye Ahmas Šãmlu, qahvexãneye zanãn 2' 293 KB
Tamãse telefoni Ettelã'iyye dar bãreye zelzeleye Xorãsãn 5' 843 KB
Feriãl Ettelã'iyye - Ali Farmãndeh dar ABF 1' 207 KB
Tamãse telefoni Behruz Šeydã: komak be zelzelezadegãn 3' 455 KB
Feriãl, Leylã Ettelãiyye: Ali Farhang, Esfandiãr Monfaredzãde, Nãhid Zãre' 3' 498 KB

19970420   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar95'
Feriãl Tarjome az maqãleye DN 5' 794 KB
Nušin Pedaram mardi zurgu-st - yek dãstãne kutãh 10' 1490 KB
Mohammad Mosãhebe - Rãbeteye pedare tanhã va pesar 8' 1242 KB
Leylã Towzih dar bãreye in selsele az barnãmehã - vãledeyn o farzandãn 3' 525 KB
Leylã Panãhandegãne Irãnie moqime Sued, lozume tašakkol 10' 1495 KB
Leylã Sangsãre Šãhgol Zamãni dar Sanandaj, e'dãme mard - barnãmeye Kãfeye zanãn 3' 444 KB
Tamãse telefoni Gozãreš az tarhãye dowlat dar manãteqe mohãjer-nešin, jodã'ie doxtarãn o pesarãn! - da'vat be jalase 8' 1262 KB
Tamãse telefoni Ettelã'iyyeye Susan Behnãm - qatlhãye nãmusi - Sohbathãye Asrin Mohammadi 6' 924 KB
Tamãse telefoni Peyrovãne režime šãhanšãhie Irãn - fohš be hokumate mollãyãn 2' 277 KB
Tamãse telefoni Asrin Mohammadi, faseleye harf o amal 3' 509 KB
Leylã Towhin be nowjavãnãn 1' 207 KB
Tamãse telefoni Bardri: Mamnu' kardane hejãb barãye doxtarãne zire 16 sãl 6' 1005 KB
Tamãse telefoni Halãle: Sohbathãye Asrin Mohammadi, mamnu'iyyate hejãb 4' 584 KB
Tamãse telefoni Komiteye Norveži-Mojãhedini barãye hoquqe bašar dar Irãn 9' 1495 KB
Leylã, Nušin Rãbeteye pedar o farzand, mosãhebe bã yek doxtar dar bãrye naqše pedar 17' 2714 KB

19970413   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar78'
Majid Laqve hejãbe ejbãri va man'e hejãb, dar bãreye harfhãye Susan Behnãm 17' 2671 KB
Tamãse telefoni Mamnu'iyyate mazhab o hejãbe ejbãrie kudakãn 5' 740 KB
Tamãse telefoni Majid aleyhe mazhab peygir nist - qãnune man'e hejãb 5' 827 KB
Tamãse telefoni Ezhãre nazar - bahshã tekrãri šode, nazarãte digar rã ham biãvarid 7' 1123 KB
Tamãse telefoni Moqãyeseye salibe šekaste o hejãb qalat ast 3' 535 KB
Tamãse telefoni Hãyde Darãgãhinabãyad be xãdevãdeye mardsãlãr ehterãm gozãšt, zan sãhebe tane xodaš ast 11' 1711 KB
Leylã Hokme Dãdgãhe Mikonos, sohbathãye Rafsanjãni
حرفهای هاشمی رفسنجانی درباره دادگاه میکونوس با صدای خودش
7' 1032 KB
Žãle Ahmadi Gozãreš az dãxele dãdgãhe Mikonos   ژاله احمدی - گزارش از دادگاه میکونوس 11' 1787 KB
Tamãse telefoni Da'vat be tazãhorãt, mahkumiyyat režim dar Mikonos 6' 978 KB
Tamãse telefoni Ettelã'iyyeye Hezbe Komonist Irãn - Dãdgãhe Mikonos 6' 988 KB


19970308   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar48'
Mizegerde javãnãn Bãbak, Bahãr, Baxtiãr - Masãele javãnãn
   مشکلات جوانان در خانواده‌های عقب مانده ایرانی-اسلامی
    میزگرد با چند جوان ایرانی‌الاصل که در سوئد بزرگ شده‌اند
   اگر جای دولت بودید چه میکردید؟ اگر جای خانواده‌ها بودید چه میکردید؟
17' 2595 KB
Mizegerde javãnãn Soãle o nazare yek šenavande, edãmeye bahse javãnãn dar studio 18' 2790 KB
Leylã Jašne Rãdio + Goftoguye telefoni dar bãreye sarkube kãrgarãne san'ate naft 9' 1436 KB
Tamãse telefoni Ezhãre nazar, tabrike Nowruz, da'vat be tazãhorãt 4' 670 KB

19970302   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar78'
Leylã Moarrefie barnãme, da'vat be jašne Rãdio Zanãn dar Husby 22e Mãrs
   سمینار در مجلس سوئد درباره قتلهای ناموسی
6' 927 KB
Leylã Az Peykãre Zan 2 - Nãhid Bahmani; Hejãb, esmat yã esãrate zan? 14' 2180 KB
Hãyde Darãgãhi Seminãre Qatlhãye Nãmusi dar majlese Sued, va barnãmeye Mozaik    هایده درآگاهی 14' 2110 KB
Hãyde Darãgãhi Seminãre Qatlhãye Nãmusi dar majlese Sued - edãme 7' 1361 KB
Hãyde, Leylã Qatlhãye Nãmusi - edãmeye goftogu, vorude Darvišpur 10' 1129 KB
Tamãse telefoni Mohammade Kãkui, Soãl az Hãyde 2' 374 KB
Hãyde, Leylã Pasox, towzih dar bãreye Kãkui, pãsox be sãolãte digar 7' 1134 KB
Mehrdãd Darvišpur Arzyãbi az seminãre majles - Qatlhãye Nãmusi    مهرداد درویش‌پور 13' 1954 KB
Šo'le Irãni Seminãr majles, e'terãz o parxãš be Leylã va Rãdio Zanãn    شعله ایرانی 5' 854 KB

19970216   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar147'
Leylã Moarrefie barnãme 3' 471 KB
Feriãl Zanãne barjasteye tãrix - Zeynab Pãšã 8' 1301 KB
Feriãl Teãtr - dide bimãrgune nesbat be zan - Strindberg - az Turãn Ãzem 16' 2461 KB
Dãvud Rãbeteye jonbeše zanãn va tabaqeye kãrgar 28' 4359 KB
Dãvud Edãmeye bahs, soãl o javãb 27' 4165 KB
Nušin Še'r, faryãd budam 3' KB
Leylã Dastgirie nevisandegãn dar Irãn - Faraj Sarkuhi, bahse ãzãdie bayãn, nãmeye Golširi 17' 2606 KB
Tamãshãye telefoni Dar bãreye nevisandegãn, ãzãdie bayãn 20' 3021 KB
Tamãshãye telefoni Ãzãdie bayãn, dar harf o amal 10' 1485 KB
Tamãshãye telefoni Ettelã'iyye, masãele javãnãn, ãzãdie bayãn, Amir Heydari 16' 2633 KB

19970202   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar114'
Leylã Moarrefie barnãme, Rãdio Sedãye Zanãn 5' 827 KB
Feriãl Foruqe Farroxzãd 14' 2218 KB
Leylã Rãdio Sedãye Zanãn, cerã lãzem ast? - nazarxãhi 15' 2261 KB
Leylã Rãdio Sedãye Zanãn, nazarxãhi, zedde mard o xãnevãde? 16' 2428 KB
Leylã Dagens Nyheter, nãmeye 134 nevisandeye Irãn - Faraj Sarkuhi 4' 692 KB
Faride Zebarjad Darbãreye hamsaraš Faraj Sarkuhi   فریده زبرجد درباره همسرش فرج سرکوهی 8' 1290 KB
Feriãl Nãmeye Faraj Sarkuhi 14e Dey, Majelleye Ãdine 23' 3642 KB
Leylã Ãksion barãye ãzãdie Faraj Sarkuhi va ãzãdie bayãn dar Irãn 7' 1059 KB
Tamãshãye telefoni Ezhãre nazar rãje' be Rãdio, ettelã'iyye, ruze Komala 27' 4283 KB

19970126   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar114'
Feriãl Foruq Farroxzãd, tavallodi digar 10' 1603 KB
Simin Behbahãni Še'r, taahhod, va masã'ele jãme'e    سیمین بهبهانی 18' 2763 KB
Feriãl Foruq Farroxzãd - edãme 3' 492 KB
Leylã Towzih o ozrxãhi az qat'e goftãre Foruq bexãtere goftogu ba Simin 2' 368 KB
Azrã Abãzari Ravãnšenãsie xošunat bar zanãn    عذرا اباذری - (ستاره) 22' 3464 KB
Azrã Abãzari Ravãnšenãsie xošunat - nazarãte šenavandegãn 22' 3485 KB
Azrã Abãzari Ravãnšenãsie xošunat - edãmeye goftogu bã šenavandegãn 14' 2180 KB
Tamãshãye telefoni Ettelãmiyyehãye sãzmãnhã, edãmeye bahse xošunat 17' 2606 KB
Leylã Cand tazakkor va farãxãn 6' 859 KB

19970112   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar63'
Sediqe Mohammadi Baccehã va tarbiat    صدیقه محمدی 2' 363 KB
Dr. Vahid Ravãndust Ravãnšenãsie kontrol    دکتر وحید رواندوست 13' 2067 KB
Vahid, Susan Soãlãt o irãdãte yek šenavande va pãsox 8' 1344 KB
Tamãse telefoni Sisteme kontrol va mowqe'iyate tabqãti 15' 2293 KB
Tamãse telefoni Nazarãt o pišnahãdhãye šenavandegãn, ettelã'iyye 8' 1237 KB
Susan Zansetizi, Eslãm o nãsionãlisme Irãni 3' 498 KB
Tamãse telefoni Barnãmeye Ãzari - SoãlZanhã dar mardsãlãri bitaqsirand? 5' 778 KB
Tamãse telefoni Zane moftxor doruq ast! Pãsoxe Dr. Ravãndust 5' 854 KB
Leylã Aftonbladet: taqlile mojãzãte xãharkoši - Zankoše Irãni be hokme Qorãn 4' 638 KB
Rãdio'i digar Dar bãreye Konferãnse Pekan - Matin daftari, Sãdeq (Mojãhed)
توجه کنید که این مصاحبه‌ها از رادیوی دیگری پخش شده است نه رادیو صدای زنان
21' 3127 KB

براى شنيدن صداها به ريل‌پلير نياز داريد Mowzu' Moddat
daqiqe
Andãze
download
19961215   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar83'
Turãn Ãzem Šivehãye kontrol va badraftãri nesbat be zanãn   توران عازم: شیوه‌های کنترل و بدرفتاری نسبت به زنان 17' 2682 KB
Turãn Ãzem Šivehãye kontrole zanãn... edãmeye bahs 22' 3474 KB
Turãn Ãzem Edãmeye bahs, pãsox be soãlãte šenavandegãn, še'r az Faslnãmeye zan 20' 3005 KB
Turãn Ãzem Edãmeye bahs, pãsox be nazarãt šenavandegãn 16' 2558 KB
Leylã, Farzin E'lãme pãyãne bahs - Jãyeze be Minã Asadi 5' 708 KB
Leylã, Farzin Ãxarin barnãmeye sãle 96 - ta'tilãte cand hafte'i, sepãsgozãri 3' 482 KB

19961208   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar36'
Leylã, Farzin Edãlate ejtemã'i - Moarrefie barnãme 6' 935 KB
Leylã, Farzin Setam bar zanãn, xošunat, nazarãte moxtalef 14' 2121 KB
Nušin Xošunat bar zan dar xãne - az Kommunal#4-1996 5' 843 KB
Feriãl Kotak xordane zan dar xãne 4' 703 KB
Farzin Še'r az Mikael Wiehe, tarjomeye Turãn Ãzem 3' 552 KB
Hãyde Darãgãhi Elale xošunat o setam bar zan    هایده درآگاهی 4' 692 KB

19961020   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar56'
Leylã Farhange pedaršãhi - Moarrefie barnãme 5' 778 KB
Leylã, Pari Alexandra Kollontai, zendegi va kãrhãyaš 7' 1075 KB
Leylã, Pari az Kollontai - Mobãrezeye zan barãye ãzãdie eqtesãdi 14' 2164 KB
Leylã Naqde filme Donyãye Antonio 9' 1398 KB
Pari Moarrefie Eric Hermelin 5' 713 KB
Pari, Leylã Taqiire nãme Anjomane Šowrãye Zanãne Irãni - Afqãnestãn, tarjome az Internationalen 7' 1037 KB
Leylã, Pari, Nušin Goftogu - Zãhere ãdam va qezãvate digarãn 9' 1425 KB

19961006   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar102'
Leylã Rãdio va mobãreze aleyhe tab'iz o nãbarãbari - Moarrefie barnãme 13' 2029 KB
Leylã, Nušin Tãrixceye ettehãdiyyehãye kãrgari + Yek še'r 11' 1711 KB
Leylã Kudakãn bozorgtarin qorbãniãne bikãri 5' 848 KB
Mehdi Ãgãh Dar bãreye dãdgãhhãye xãnevãde va ta'sire bikãri    مهدی آگاه 4' 573 KB
Nušin, Leylã Moarrefie Arja Saijonmaa va tarãnehãyaš 9' 1463 KB
Leylã Moškelãte nowjavãnãn 6' 978 KB
Tamãse telefoni Nazar dar bãreye xãnevãdeye now'e 'Elizabet' 4' 627 KB
Leylã Zanãn bãzandegãne aslie daheye 90 - az Internationalen#39 5' 811 KB
Leylã Mosãhebe bã yek moalleme zabãne mãdari va morabbie kudak 7' 1118 KB
Leylã, Nušin E'temãd be nafs va zanãn 8' 1210 KB
Leylã Da'vat be hamkãri bã Rãdio Zanãn 6' 956 KB
Tamãse telefoni Farzin: maqãle darbãreye tahavollãte Irãn, barxord be režim 7' 1086 KB
Tamãshãye Telefoni E'lãmiyehã, xabarhã va nazarãte šenavandegãn 17' 2655 KB

19960929   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar145'
Feriãl Javãnãn dar xãnevãdehãye sonnati, vazifeye vãledeyn 5' 713 KB
Leylã Moarrefie barnãme, esteqbãl az jašn, sepãs az komkhãye mãli 9' 1431 KB
Leylã Ettelã'iye - šoru'e kãre Qahvexãneye Zanãn 2' 331 KB
Leylã, Ferial Naqde film az Faslnãmeye Zan - tarjomeye Mãrãl Rokni 10' 1571 KB
Leylã Owzã'e Afqãnestãn - bihoquqie zanãn 4' 681 KB
Leylã Extelãf beyne do nasl - 3 xãnevãdeye nemune - Da'vat be mizegerd 11' 1749 KB
Mizegerd Moškelãte nowjavãnãn - Dr. Vahid Ravãndust, Pari va šenavandegãn (1/5) 13' 1948 KB
Mizegerd Moškelãte nowjavãnãn - edãme (2/5)    دکتر وحید رواندوست 12' 1932 KB
Mizegerd Tamãshãye telefoni, nazare šenavandegãn (3/5) 22' 3367 KB
Mizegerd Moškelãte nowjavãnãn - edãme (4/5) 24' 3749 KB
Mizegerd Tamãshãye telefoni, nazare šenavandegãn (5/5) 25' 3895 KB
Feriãl, Leylã Panãhjuyãne Irãni dar Torkiyye, da'vat be hemãyat 8' 1220 KB

19960922   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar132'
Leylã Rãdio bitaraf nist, tirbune ãzãd nist *** 4' 1.9 MB
Leylã, Farzin Moarrefie barnãme   میزگرد "مشکلات نوجوانان" با حضور دکتر وحید رواندوست 5' 751 KB
Farzin Xãnevãdehãye Irãni dar xãrej 6' 886 KB
Leylã, Farzin Jašne Rãdio Sedãye Zanãn 27e Septãmbr 19' 2914 KB
Leylã Mizegerd - Moškelãte now-javãnãn o vãledeynešãn 5' 832 KB
Mizegerd Dr. Vahid Ravãndust, Mohammad, Sepide va Leylã 21' 3199 KB
Mizegerd Nãme az Afsãne, dr. Ravãndust 18' 2736 KB
Mizegerd Nowjavãnãn - Dr. Ravãndust, Leylã, nazarãte šenavandegãn 6' 875 KB
Mizegerd Nazarãte yek šenavande, Dr. Ravãndust, Leylã - edãmeye bahs 26' 4035 KB
Iraj Jannati Atã'i Parvãne'i dar mošt - Teãtr dar Tenstã    ایرج جنتی عطایی 18' 2768 KB
Parvãne Soltãni Moškelãt dar kãre honari - dar Sued o Irãn    پروانه سلطانی 4' 627 KB

19960901   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar68'
Leylã, Farzin Moarrefie barnãme - Hejãb, lebãse zanãn 3' 503 KB
Leylã Tazãhorãt dar rãbete bã su'e estefãdeye jensi az kudakãn 4' 643 KB
Leylã Xabar az bombãrãne Arbil va koštãre mardom dar Kordestãn 2' 304 KB
Leylã, Feriãl Musiqie qarbi, John Lennon - Imagine ba tarjomeye Fãrsi 6' 978 KB
Farzin, Feriãl Hejãb, lebãse ejbãri, Haqqe entexãbe lebãs 10' 1512 KB
Robãb Mohebb Zan dar š'ere zanãn, E'tesãmi, Behbahãni - hejãbe fekr    رباب محبّ 22' 3480 KB
Hãyde Darãgãhi Pušeše zan, hejãb o lebãse ejbãri    هایده درآگاهی 21' 3221 KB

19960824   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar62'
Farzin, Feriãl, Leylã Moarrefie barnãme, hamkãrãne jadid, nahveye kãre jadid 7' 1015 KB
Farzin Tajãvoz va su'e estefãdeye jensi az kudakãn - Belžik - marge do kudak 7' 924 KB
Mahšid Konferãns dar mowrede tajãvoz be kudakãn 18' 2827 KB
Leylã, Farzin Sedãye rãdio - su'e estefãde az kudakãn 4' 579 KB
Feriãl, Farzin Lebãs, hejãbe ejbãri - qiãfeye zane Irãni dar Olampike Ãtlantã 5' 719 KB
Leylã, Farzin Beatles, John Lennon, Woman is the neger of the world 5' 843 KB
Leylã, Farzin Jašne rãdio, mãhe digar, peyvande do nasl 7' 1150 KB
Leylã Ketãbe Zire Lãhãfe Surati - feminism 9' 1447 KB

رادیو صدای زنان همزمان با تعطیلات تابستانی مدارس تعطیل است
19960609   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar83'
Leylã Pãygãhhãye teror o jãsusie hokumat Irãn dar xãrej 5' 713 KB
Leylã, Farzin Moarrefie barnãme, ta'tilãte tãbestãnie Rãdio, majma'e omumi 6' 962 KB
Farãmarz Puyã Tanhãi va tajarrod    فرامرز پویا 24' 3755 KB
Tamãse telefoni Tanhãi moškele hamegãn ast 20' 3135 KB
Farzin, Nušin Tanhãi, še'r 11' 1727 KB
Tamãse telefoni Šer, tanhã'i o ozlatgozini, Irãndoxt Akbari  ایراندخت اکبری, ... 17' 2687 KB

19960602***   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar    tãrix hadsi-st72'
Tamãse telefoni Xatãb be UNHCR, jahanname Irãn, darxãste komake mãli barãye panãhjuyãn 5' 816 KB
Tamãse telefoni Panãhjuyãne Torkiyye, tazãhorãt, Iran-Air, hezbe cap 6' 902 KB
Leylã Soal yek šenavande: Barãye xodam va baccehãyam qãnunan cekãr mitavãnam bekonam? 8' 1312 KB
Leylã, Farzin Ãksion barãye anãhjuyãne Torkiyye, barnãmehãye rãdio, talãq, ta'tilãte tãbestãn 4' 665 KB
Leylã Ostãde dãnešgãh: Barãbarie zan o mard mosãvãt dar te'dãd nist 5' 713 KB
Farzin Še'r 3' 433 KB
Leylã Darxãste šenavandegãn - tanhã'i, komake mãli, postgiro 5' 810 KB
Tamãse telefoni Še'r - tanhã'i dar jazire 6' 881 KB
Leylã Zanãn dar bãzãre kãr - kãr yã farzand 4' 686 KB
Tamãse telefoni Ta'tilie rãdio dar tãbestãn - piknike tãbestãni - š'er 8' 1312 KB
Leylã Vaz'e zanãn dar sãli ke gozašt 8' 1210 KB
Farzin, Leylã Š'er, cand nokte o tazakkor dar pãyãne barnãme 10' 1549 KB

19960526   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar71'
Farzin, Leylã Ruze Mãdar - Moarrefie barnãme, talãq, tanhã'i 6' 875 KB
Mehrnuš, Leylã Ruze Mãdar, ruze tavallod, jašn barãye Leylã 4' 638 KB
Mahsã Tanhã'i, zanãne tanhã 4' 676 KB
Bãbak Ãzari Talãq    بابک آذری 24' 3652 KB
Bãbak Ãzari Edãmeye bahse talãq 15' 2272 KB
Bãbak Ãzari Edãmeye bahse talãq 18' 2877 KB

19960519   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar85'
Leylã Mowje jadide tahãjom aleyhe 'bad-hejãbi' 5' 746 KB
Leylã Raveše kãre Rãdio, Moarrefie barnãme 6' 875 KB
Ali Lãlejini Feministhãye post-modern    علی لاله‌جینی 30' 4709 KB
Ali Lãlejini Feministhãye post-modern - Edãmeye goftoguye bã Mahsã 22' 3399 KB
Tamãse telefoni Soãlat o nazarãte šenavandegãn - edãmeye goftogu 22' 3469 KB

19960504   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar81'
Javãd Kešmiri Feministhã o naqde Mãrks, cand soãl o javãb    جواد کشمیری 5' 757 KB
Mahsã Moarrefie Majid Rowšangar 3' 503 KB
Majid Rowšangar Adabiyyãte dowrãne mohãjerat, naqše zanãn    مجید روشنگر 19' 3032 KB
Majid Rowšangar Adabiyyãte dowrãne mohãjerat - edãmeye goftogu 28' 4413 KB
Tamãse telefoni Barnãmeye Kãfeye Zanãn, namãyeše film, panãhjyãne Irãni dar Moskow 11' 1663 KB
Leylã Konferãnse zanãne "ãlirotbe" dar Stockholm, barnãmeye hafteye digar 6' 1005 KB
Tamãse telefoni Soãl az Majid Rowšangar - tafãvote adabiyyãte zanãn o mardãn 3' 444 KB
Mahsã Soãlãte rasmie komiteye mohãjerãn az dowlate Sued 6' 927 KB

19960428   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar81'
Tamãse telefoni Be dãde mellate xodetãn beresid anternãsionãlism talabetãn... 3' 476 KB
Dãvud Az sãzmãne Aqalliat; haqqe melal, Ãzarihã, Ruze Kãrgar, Anternãsionãlism
    داوود از سازمان اقلیت
15' 2337 KB
Tamãse telefoni Tahrife komonism + e'lãme barnãme dar Kãfeye Zanãn 3' 509 KB
Nušin Dãstãne kotãhe yek zane kãrgar 19' 2951 KB
Tamãse telefoni Exrãje 800 panãhjuye Irãni az Sued - 'Irãn bi xatar ast!', da'vat be tazãhorãt 9' 1398 KB
Tamãse telefoni Ezhãre nazar dar bãreye bahse anternãsionãlism va nãsionãlism 6' 870 KB
Mehrdãd Darvišpur Panãhjuyãn, mohãjerin va jonbeše zedde rãsisti va cap, tabrike ruze kãrgar    مهرداد درویش‌پور 11' 1743 KB
Salãh Mãzuji Az Hezbe Komoniste IrãnEzhãre nazar dar bãreye bahse anternãsionãlism va nãsionãlism
    صلاح مازوجی از حزب کمونیست ایران
8' 1210 KB
Farzin Mosãhebe'i ke anjãm našod - Še'r bã sedãye Šãmlu 7' 1086 KB

19960421   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar64'
Farzin Parvãz az Stockholm be Tehrãn, haqqe panãhandegi 5' 730 KB
Leylã, Farzin Moarrefie barnãme, talãq, ãksione ruze jom'e 5' 821 KB
Ali Lãlejini Tãrixe jonbeše feministi, feminism va ekzistãnsiãlism, Simone de Beauvoir 19' 3043 KB
Ali Lãlejini Tãrixe jonbeše feministi - edãme    علی لاله‌جینی 28' 4370 KB
Tamãse telefoni Darse falsafe, loqathãye saxt, pãsoxe Ali..., Farzin nãtamãm... 7' 1172 KB

19960414   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar81'
Leylã, Nušin Moarrefie barnãme, xolãseye bahse Kešmiri, še're Qãdat Salmãn 15' 2358 KB
Mehrdãd Darvišpur Xãnevãde dar jãme'eye modern    مهرداد درویش‌پور 22' 3421 KB
Mehrdãd Darvišpur Xãnevãde dar jãme'eye modern - edãme 33' KB
Tamãse telefoni Yek soãle nãtamãm..., qat'e tamãs 2' 379 KB
Mehrdãd Darvišpur Xãnevãde dar jãme'eye modern - edãme 7' 1150 KB
Tamãse telefoni Nušin az qowle šenavande - Pišrafte sarmãyedãri va zavãe xãnevãnde 2' KB

19960407   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar145'
Leylã, Farzin, Nušin Moarrefie barnãme, xizeše mardom dar Irãn (doruqe Ãvril!) 6' 918 KB
Farzin, Nušin, Leylã Talãq dar beyne xãnevãdehãye Irãni 5' 773 KB
Mehrdãd Darvišpur Rãbeteye qodrat dar xãnevãdehãye Irãni    مهرداد درویش‌پور 40' 6203 KB
Bãbak Ãzari Dar bãreye nazarãte Darvišpur    بابک آذری 11' 1727 KB
Mehrdãd Darvišpur Edãmeye sohbathã 12' 1938 KB
Tamãse telefoni Puzeš az doruqe Ãvril - Ezhãre nazare cand šenavande dar bãreye bahs 11' 1765 KB
Mehrdãd Darvišpur Dar pãsox be nazarãte šenavandegãn 10' 1619 KB
Javãd Kešmiri Moškelãte jonbeše zanãn - edãme az hafteye qabl    جواد کشمیری 27' 4229 KB
Tamãshãye telefoni Mãdarãne tanhã, Ferdosi o zan, Mordeparasti, xabare tazohorãthã 23' 3588 KB

19960331   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar72'
Leylã Eyde Nowruz o pãdšãhi, Hamleye polise Torkiyye be panãhjuyãn, Moarrefie barnãme 11' 1695 KB
Leylã Tabrike tavallod - Zanãne Irãn dar mohãjerat, maqãle az Nãder Frankfurt 16' 2547 KB
Leylã Mosãhebe bã yek zane parastãre Irãni dar Sued 9' 1409 KB
Leylã, Mahšid Maqãle az Petra Ulmen, tarjomeye Mahsã 7' 1118 KB
Leylã Zan dar mohãjerat, ezhãre nazare šenavandegãn 5' 837 KB
Leylã, Feriãl Javãbe Malihe Tiregol be Ne'mat Ãzarm dar našriyeye Noqte 9' 1409 KB
Leylã Zan dar mohãjerat, ezhãrenazarhãye qiãbi - Moarrefie Mizegerd 3' 465 KB
Javãd Kešmiri Moškelãte jonbeše zanãn    جواد کشمیری 12' 1948 KB

19960324   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar67'
Farzin, Leylãn, Zohre Moarrefie barnãme, Eyde Nowruz, nežãdparastie Irãni 9' 1447 KB
Sinã, Farzin Flut bã še're Hãfez 7' 1172 KB
Farzin, Leylã, Zohre Nowruz o xãterãte eyd, ãvãze Bahãre Delnešin 14' 2229 KB
Tamãse telefoni Payãmhãye tabrike sãle now, Nowruz, Goftogu bã Sinã 18' 2736 KB
Farzin, Leylã Gaphãye Nowruzi, tamãse telefoni, Darãgãhi, baccehã va Nowruz 19' 2714 KB

** 19960303   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar70'
Leylã Moarrefie barnãme - Tãrixceye jonbeše zanãn 4' 606 KB
Leylã Zendegi va nazarãte Alexandra Mikhailovna Kollontai 18' 2763 KB
Leylã Mikael Wiehe va tarãnehãyaš 8' 1220 KB
Leylã Goftoguye telefoni bã panãhjyãne motahassen dar Ãnkãrã 15' 2293 KB
Leylã Soxane hafte - Hormate ensãnhã 4' 659 KB
Leylã Komake mãli be rãdio, film dar Qahvexãneye Zanãn 5' 789 KB
Setãre Ravãnšenãsie šivehãye ertebãte ãdamhã bã ham va bã mohit 14' 2186 KB

19960218   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar70'
Leylã Moarrefie barnãme, soxane hafte 7' 1220 KB
Yãde Foruq Be yãde Foruqe Farroxzãd, še'r o mosãhebe 23' 3523 KB
Leylã Az Aftonbladet - Stress va zanãn 2' 320 KB
Madelaine Seidlitz Mosãhebe bã Madelaine Seidlitz hoquqdãne modãfe'e panãhjuyãn 10' 1431 KB
Leylã Gozãreš va mosãhebe az 4-omin konferãnse beynolmelalie zanãn dar Pekan - Ferešte Ahmadi, Šahlã Heydari... 27' 4202 KB

*- 19960211   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar79'
Farzin, Leylã, Foruq Barãbarie zan o mard dar xãnevãde    برابری زن و مرد در خانواده 20' 3124 KB
Farzin, Leylã Barãbarie zan o mard dar xãnevãde 5' 735 KB
Yek šenavande Cerã faqat barãbari bã mard? 2' 287 KB
Leylã, Farzin Barãbarie zanãn o mardãn - kãrhãye xãnegi 4' 568 KB
Tamãse telefoni Š'er - Sorude ãnke nabãyad be xãk benešinad 7' 1042 KB
Farzin, Leylã Naqše jadide zane Irãni -- Qiãme Bahman, tazohorãt 3' 541 KB
Leylã Gozãreš az tazãhorãt dar moqãbele sefãrate Irãn 4' 584 KB
Mohammad Mosãhebe bã yek kãrgare Fadã'i az jonbeše Siãhkal - edãme az hafteye qabl 13' 2078 KB
Mahsã Še'r az Sivaš Kasrã'i 5' 864 KB
Tamãse telefoni Yek dãstãne kutãh 16' 2434 KB

19960204   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar80'
Leylã Goftoguye telefoni bã panãhjuyãne motehassen dar Torkiyye 11' 1695 KB
Še'r Dar maslaxe masãfathãye bi farjãm... še'r bã sedãye šã'er 3' 433 KB
Foruq Foruq, tanhã'i o jodã'i - az Mohammad Moxtãri 13' 1970 KB
Leylã, Foruq Ãmadane Mohammad Moxtãri, Qiãme Bahman, sedãye filme BBC 14' 1873 KB
Leylã Dar vaqte tamãse ãzãde telefoni be Qiãme Bahman bepardãzid 2' 293 KB
Tamãse telefoni Jãme'ye Irãn, teknokrãthã, Rãdio Pežvãk 5' 816 KB
Tamãse telefoni Komiteye defã' az panãhjuyãn dar Torkiyye 3' 541 KB
Leylã Ettelã'iyye: Gerãmidãšte Ruze Komala 2' 298 KB
Tamãse telefoni Da'vat be Kãfe 44, da'vat be marãseme Siãhkal, Qahvexãneye Zanãn 4' 681 KB
Tamãse telefoni Payãme Kãnune Zendãniãne Siãsi, Qiãme Bahman 4' 638 KB
Tamãse telefoni Da'vat be marãseme Aksariyyat, Seminãre Zanãn, 8e Mãrs,... 6' 956 KB
Mohammad Mosãhebe bã yek kãrgare Fadã'i az jonbeše Siãhkal 13' 1991 KB

19960126   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar145'
Farzin, Leylã Moarrefie barnãme, Hoquq o motãlebãte zanãn - ezdevãj va xãnevãde    ازدواج و خانواده 3' 406 KB
Nasrin Pãkxu Madreseye ãlie zanan - filme mostanad    نسرین پاکخو 10' 1582 KB
Leylã Negãhi be tãrix, zendegi va ãsãre Mãriã Mãciuci 3' 557 KB
Foruq Mãriã Mãciuci - zendegi va ãsãraš 11' 1689 KB
Ali Lãlejini Feminisme mowje do    علی لاله‌جینی 9' 1387 KB
Foruq Foruq, še'r va ešq - az Mohammad Moxtãri 17' 2547 KB
Madelen Tajdide nazar dar parvandehãye panãhjuyãn 4' 643 KB
Farzin, Leylã Tasliat be Setãre 3' 541 KB
Tamãse telefoni Bahrãm Rahmãni: panãhjuyãn dar Torkiye    بهرام رحمانی 4' 595 KB
Tamãse telefoni Ettelã'iye be monãsebate Bahman 3' 503 KB
Tamãse telefoni Ruze Komala, Rãdio Hambastegi 3' 455 KB
Nãder Sãni Setame mozã'af bar zan - pãsox be soãle šenavande   نادر ثانی 5' 773 KB
Tamãshãye telefoni Ãdrese qahvexãneye zanãn, hemãyat az panãhjuyãne Torkiyye, teme bahãr (10 feb) 22' 3383 KB
Leylã Komake mãli kojã rafte? Dr. Nãder Safã - ettelã'iyyeye xãneye Irãn, da'vat be ãksion 31 jan 18' 2903 KB
Mahsã, Leylã Exrãje do xãnevãdeye Kord az Åsele - Sinkãri 22' 3394 KB
Feriãl, Mahsã, Leylã Exrãj be Torkiyye ba'd az 5 sãl - Še're Brecht 8' 1215 KB

19960107   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar79'
Leylã, Farzin Moarrefie barnãme, seqte janin    سقط جنین، آزاد یا ممنوع 3' 390 KB
Farzin Hoquq va motãlebãte zanãn - mobãhese bar sare haqqe seqte janin 4' 616 KB
Susan Behnãm Dar moxãlefat bã haqqe seqte janin    سوسن بهنام 17' 2568 KB
Bãbak Ãzari Dar movafeqat bã haqqe seqte janin    بابک آذری 16' 2439 KB
Susan Behnãm Dar moxãlefat bã haqqe seqte janin - javãb be Bãbak 9' 1420 KB
Bãbak Ãzari Dar movafeqat bã haqqe seqte janin - javãb be Susan 11' 1689 KB
Šenavandegan Ezhãre nazar 19' 3000 KB

براى شنيدن صداها به ريل‌پلير نياز داريد Mowzu' Moddat
daqiqe
Andãze
download
19950512   Tamãme goftãrhãye navãr az avval tã ãxar65'
Farzin Talãq, enteqãd be rãdio 12' 1830 KB
Mosãhebe Talãq; Ravãbete zan o mard va rãbetehãye sãlem 8' 1263 KB
Mansure Talãq; Xošgozarãni dar Orupã, zan gereftan az Irãn 5' 816 KB
Yek šenavande Talãq; Ezdevãj o hamsar-yãbi be sabke Irãn 3' 438 KB
Yek šenavande Talãq; Nasli ke beyne to farhang gir karde 9' 1474 KB
Tamãse telefoni Šekl o mohtavã va moxãtabe barnãmehãye Rãdio 11' 1646 KB
Tamãse telefoni Zanãne Ãzarbãyjãni dar Irãn, hoquqe mellie xalqe Ãzari 3' 519 KB
Tamãse telefoni Ettelãiyye dar bãreye e'tesãbe kãrgarãne bandar dar Liverpool 2' 368 KB
Tamãse telefoni Setam bar Ãzarihã; Pãsoxe šovinisme Fãrs 5' 757 KB
Farzin, Nušin Še'r o pãyãne barnãme 2' 298 KB


Barnãmehãye sãlhãye digar:   94-99     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017    

Download free RealPlayer
براى شنيدن صداها به ريل‌پلير نياز داريد