Audio clips from our radio programs in Farsi: 2002           90s   2000   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17  
Klipp ur våra radioprogram på persiska år 2002
Sedãye Zanãn, yekšanbehã 12:00-14:00 - Stockholm FM 88.9
براى شنيدن صداها به ريل‌پلير نياز داريد Mowzu' Moddat
daqiqe
Andãze
  Ãrme barnãme 6' 972 KB
2002-12-08 Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã Moarrefie barnãme 4' 654 KB
Leylã 16e ãzar, ruze danešju 12' 1824 KB
Leylã Tazãhorãte zedde hokumati dar Irãn 3' 417 KB
Leylã Tazãhorat dar hambastie bã danešjuyãn 9' 1371 KB
Solmãz Vakilpur Mosãhebe dar hãšiyeye konferãnse Ãlmãn 13' 2094 KB
Mosãhebe Dar hãšiyeye konferãnse Ãlmãn 10' 1579 KB
Jãber Kalibi Naqše zanan dar jonbeše cape Irãn 14' 2229 KB
Nãder Sãni Nežãdparasti: Tazãhorãte Stokholm 14' 2239 KB
Ali Farmãndeh Panãhandegãn dar Torkiye 19' 3021 KB

2002-12-01 Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 80'
Leylã Moarrefie barnãme 6' 940 KB
Zanãne 8e Mãrs Mã nezãregare jahãn nistim 12' 1943 KB
Gozãreš 1 Konferãnse zanãn dar Ãlmãn 4' 568 KB
Gozãreš 2 Konferãnse zanãn dar Ãlmãn 16' 2563 KB
Gozãreš 3 Konferãnse zanãn dar Ãlmãn 11' 1786 KB
Azam Gozãreš az konferãnse Operation kvinnofrid 11' 1684 KB
Tamãse telefoni Puyãn Ansãri va šenavandegãne digar 7' 1134 KB
Setãre Aljazãyer: Zanãn nabãyad sambol šavand 9' 1592 KB
Mahšid Gozãreš az e'terãzãte mardom dar Farãnse 4' 562 KB

2002-11-24 Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 65'
Leylã Moarrefie barnãme 3' 541 KB
Leylã Moarrefie ketãb: "Doxtar va gonãhaš" 9' 1441 KB
Goftogu Darbãreye ketãbe "Doxtar va gonãhaš" 6' 859 KB
Gozãreš Gozãreš az dowreye ãmuzeše "Hamzisti" 8' 1323 KB
Leylã Hafteye kudak - Bargašt be gahvãre 16' 2471 KB
Ali Farmãndeh Panãhandegãn dar Torkiye 13' 2089 KB
Leylã Sedãye Zanãn, Internet, Ta'sise Šowrãye Zanãn 9' 1371 KB

2002-11-17 Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 90'
Leylã Barnãmehãye Xorsandi 10' 1579 KB
Leylã Moarrefie barnãme 3' 411 KB
Bahrãm Rahmãni Panãhjuyãn dar Torkiye 1 14' 2121 KB
Bahrãm Rahmãni Panãhjuyãn dar Torkiye 2 17' 2585 KB
Puyãn Ansãri Panãhjuyãn dar Torkiye 3 5' 686 KB
Tãhere Nuri 1 Gozãreš az konferãnse barãbari dar Stokholm 13' 1975 KB
Tãhere Nuri 2 Edãmeye gozãreš - Eva Moberg 12' 1770 KB
Tãhere Nuri 3 Edãmeye gozãreš 11' 1727 KB
Sãrã Naxa'i Tamãse telefoni: Dastgirie Ãraš Behnãm 3' 449 KB

2002-11-10 Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã Moarrefie barnãme 13' 1743 KB
Setãre Zan dar falsafeye siãsie qarb 14' 1964 KB
Azam Úeqãne farãri 1 11' 1754 KB
Azam Úeqãne farãri 2 11' 1760 KB
Leylã Panãhandegãne Irãni dar Torkiye 1 10' 1587 KB
Leylã Panãhandegãne Irãni dar Torkiye 2 10' 1603 KB
Leylã Panãhandegãne Irãni dar Torkiye 3 11' 1668 KB
Ali Farmãndeh Panãhandegãne Irãni dar Torkiye 4 12' 1808 KB
Leylã Panãhandegãne Irãni dar Torkiye 5 9' 1328 KB

2002-11-03 Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã Moarrefie barnãme 6' 956 KB
Foruq Marrefie ketãb: Tavãnã'ihãye segarfe maqz 10' 1549 KB
Leylã Janne Josefsson be donbãle xabarnegãre bã jor'at 7' 1005 KB
Azam Úeqãne farãri 1 16' 2466 KB
Ali Farmãndeh Úeqãne farãri 2 16' 2434 KB
Ali Farmãndeh Úeqãne farãri 3 11' 1733 KB
Setãre Barãbari be sude mardãn hast? 1 4' 535 KB
Bãbak Rahimi Barãbari be sude mardãn hast? 2 ... Nazarporsi. Mãnã 11' 1652 KB
Setãre Barãbari be sude mardãn hast? 3 4' 697 KB
Leylã Cand nokte va taqãzã 4' 455 KB
Susan Konferãnse zanãn dar Hãmburg 6' 1064 KB
Leylã Axbãri az Sued. Cand taqãzã 7' 1172 KB

2002-10-27 Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 75'
Be ellate naqse fanni, 40 daqiqeye avvale barnãme zabt našode ast.
Žilã Mosã'ed Mosãhebe: Zanãne honarmand dar tab'id 14' 2169 KB
Leylã Cand towzihe kutãh: Nasibi, Xorsandi  4' 638 KB
Nilufar Beyzã'i Zan dar sinemã va teãtr 1 10' 1598 KB
Nilufar Beyzã'i Zan dar sinemã va teãtr 2  9' 1409 KB
Nilufar Beyzã'i Zan dar sinemã va teãtr 3 11' 1781 KB
Nilufar Beyzã'i Zan dar sinemã va teãtr 4 12' 1792 KB
Ettelã'iye Jonbeše zanãn va zanãne mohãjer: 2 /11  4' 627 KB
Leylã E'terãze zanãne Itãliã va cand ãgahi  9' 1425 KB

2002-10-20 Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 90'
Leylã Moarrefie barnãme 9' 1474 KB
Šãdi Goftogu bã Šãdi Larsson 11' 1706 KB
Gisu Šãkeri Gisu: Xãtere va tarãne: Dãya dãya! 5' 832 KB
Leylã Zanãn dar sinemã va teãtr; Javãd Dãdsetãn 5' 794 KB
Basir Nasibi 1 Zanãn dar sinemã va teãtr 12' 1889 KB
Basir Nasibi 2 Zanãn dar sinemã va teãtr 15' 2336 KB
Basir Nasibi 3 Zanãn dar sinemã va teãtr 17' 2649 KB
Tamãse telefoni Ãršive rãdio. Harfhãye šenavandegãn 16' 2493 KB

2002-10-13 Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã Moarrefie barnãme 5' 719 KB
Zibã Karbãsi Še'rxãni dar marãseme Landan 13' 2061 KB
Minã Asadi 1 Soxanrãni va še'r xãni dar marãseme Landan 13' 2094 KB
Minã Asadi 2 Edãmeye soxanrãni va še'r xãni 10' 1511 KB
Leylã Nina Strandberg: Tejãrat va qãcãqe zanãn 14' 2234 KB
Leylã Šahre bivegãne Hend, az Mohammad - Kãnãdã 10' 1565 KB
Tamãse telefoni tamãse telefoni va cand xabar 5' 864 KB
Ro'yã Še'r: Qãnun yã jenãyat 1' 228 KB
Leylã Ketãbi az Basir Nasibi 4' 600 KB
Mahšid Tazohrãte zedde jang dar Pãris 8' 1193 KB
Leylã Axbãre kutãh az Irãn 5' 697 KB

2002-10-06 Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 90'
Leylã Moarrefie barnãme, cand tazakkor 8' 1253 KB
Leylã Gozareš az Landan 6' 924 KB
Leylã Gozareš az Stockholm 8' 1274 KB
Mahšid Gozareš az Pãris 3' 508 KB
Ãzar Deraxšan 1 Soxanrãni dar Landan 9' 1436 KB
Ãzar Deraxšan 2 Soxanrãni dar Landan 9' 1495 KB
Ãzar Deraxšan 3 Pãsox be soãlãt 8' 1209 KB
Ãzar Deraxšan 4 Pãsox be soãlãt 9' 1474 KB
Xãlede Niãzi Š'erxãnie šã'ere javãne Afqãn 15' 2342 KB
Leylã Mohãkemeye tazãhor konandegãne Göteborg 7' 1102 KB
Leylã Seminãre Amine, seminãre Ãlmãn 3' 460 KB

2002-09-22 Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 115'
Leylã Moarrefie barnãme, xabarhãye hafte 11' 1662 KB
Hãdi Xorsandi Goftogu. Še'r: Dast az mobãreze bardãr 6' 891 KB
Leylã Barnãmeye hafteye ãyande. 4' 616 KB
Faride Harandi Kampeyn aleyhe mojãzãte sangsãr 1 17' 2622 KB
Faride Harandi Kampeyn aleyhe mojãzãte sangsãr 2 16' 2428 KB
Faride Harandi Kampeyn aleyhe mojãzãte sangsãr 3 16' 2536 KB
Šãdi Goftogu bã Šadi Larsson 7' 1102 KB
Leylã Hafte ãyande, 28e septãmbr, Landan 3' 503 KB
Farnãz Arbãbi Mosãhebe: Doxtrãn, šaraf va nãmus... 15' 2342 KB
Azam Gozãreš az Göteborg, Ãzar Mahlujiãn 7' 1032 KB
Leylã Filme mostanad: Terore moxãlefan režime eslãmi 7' 1058 KB
Mahšid Cand xabar az jonbeš dar Orupã 6' 918 KB
Leylã Šowrãye Zanãn dar Upsala (Kvinnors Råd) 2' 357 KB

2002-09-15 Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 80'
Leylã Moarrefie barnãme 7' 1091 KB
Nãzli Partovi Xãterãte zendãn. Donbãleye soxanrãni 18' 2800 KB
Qazãl Dar bãreye Joe Hill, az Arbetaren 14' 2207 KB
Leylã Moarrefie film 4' 665 KB
Leylã Harãje xãnehãye amne zanãn 12' 1932 KB
Leylã Sandikãlisthã va entexãbate Sued 6' 918 KB
Leylã Entexãbate Sued 17' 2585 KB
Leylã Do ettelãiyeye kutãh 4' 789 KB

2002-09-08 Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 80'
Leylã Moarrefie barnãme 9' 1387 KB
Leylã Konferãnse Zanãne Bedune Marz (KUG) 17' 2612 KB
Leylã Gozãreš az Konferãnse Zanãne Eskãndinãvi 5' 789 KB
Leylã Amine Lawal be sangsãr mahkum šod 11' 1684 KB
Gisu Šãkeri Goftogu bã Gisu Šãkeri 15' 2417 KB
Leylã o Peter Tazãhorãte Stokholm: Defã'az zendãniãne siãsi 5' 918 KB
Nãzli Partovi Soxanrãni dar Kãnune Zendãniãne Siãsi 17' 2574 KB

2002-09-01 Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 95'
Leylã Moarrefie barnãme, xabarhãye tãbestãn 10' 1609 KB
Akram Heydari 1 Mosãhebe - Lunds kvinnoforum 11' 1733 KB
Akram Heydari 2 Edãmeye mosãhebe 12' 1792 KB
Šãdi Larsson 1 Goftogu bã Šãdi, Hezbe Cap entexãbãte majles 12' 1921 KB
Šãdi Larsson 2 Edãmeye mosãhebe 12' 1867 KB
Šãdi Larsson 3 Edãmeye mosãhebe 14' 2121 KB
Tamãse telefoni 1 Soãl az Šãdi: ShadiLarsson@hotmail.com 5' 816 KB
Tamãse telefoni 2 Cerã Akram kam harf zad? Soãl az Šãdi 6' 827 KB
Tamãse telefoni 3 Gisu Šãkeri, soãl az Šãdi 4' 670 KB
Tamãse telefoni 4 Soãl az Šãdi, Bahrãm rahmãni ... 10' 1576 KB

2002-08-25 Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 65'
Xolãseye barnãmeye sãbete tãbestãn
Leylã Moarrefie barnãme 7' 1069 KB
Maryam Hule Še'r: Meydãne Ãzãdi 11' 1760 KB
Leylã Bãvarhãye rãdio Sedãye Zanãn 34' 5281 KB
Yek tarãne Goruhe golbãng 5' 810 KB
Leylã Afqãnestãn, tarãneye doxtare Kãbol 7' 1064 KB
Leylã Be omide didãr... 5' 649 KB

2002-06-02 Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 60'
Leylã Moarrefie barnãme 3' 384 KB
Kãmbiz Rustã Tanforuši 9' 1404 KB
Z. Zahmatkeš Jor'at kon! 2' 250 KB
Leylã Ta'tile tãbestãn; Negãhi be sãle gozašte 7' 1129 KB
Maryam Hule Še'r 1 5' 827 KB
Leylã Sãli ke gozašt 5' 848 KB
Leylã Ta'tile tãbestãn 4' 573 KB
Leylã Šabakeye Zanãn 1 3' 530 KB
Maryam Hule Še'r 2 7' 1026 KB
Leylã Šabakeye Zanãn 2 12' 1830 KB
Leylã Šabakeye Zanãn 3 3' 1387 KB

2002-05-19 Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 110'
Leylã Moarrefie barnãme 6' 967 KB
Leylã Hemãyate Sued az jomhurie eslãmi 10' 1538 KB
Z. Zahmatkeš Tajãvoz be mardome Felestin 11' 1673 KB
Leylã Dast az sare mardhã bardãrid! 5' 784 KB
Ali Farmãndeh Tanforuši 1 8' 1253 KB
Ali Farmãndeh Tanforuši 2 10' 1609 KB
Ali Farmãndeh Tanforuši 3 9' 1387 KB
Ali Farmãndeh Tanforuši 4 8' 1150 KB
Ali Farmãndeh Tanforuši 5 12' 1765 KB
Yek šenavande Tanforuši 6 12' 1900 KB
Ali Farmãndeh Tanforuši 7, ettelã'iyeye Rãdio Mardom 6' 1107 KB
Siãmak Bahãri Tanforuši 8: Hemãyate qãnuni az qorbãniãn 6' 902 KB
Ro'yã Še'r: Rowhãnie mast parde bardãr! 2' 341 KB
Šenavandegãn Tanforuši 9: Qãnuni yã jenã'i? 8' 1258 KB

2002-05-12 Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 90'
Leylã Moarrefie barnãme 7' 1075 KB
Z. Zahmatkeš Še'r: Bogzãr bãqe ešq beruyad! 1' 201 KB
Parvãne Soltãni Šabnamhãye ãtašin: Xãterãte zendãniãne siãsi 8' 1236 KB
Z. Zahmatkeš Taslime Nasrin; Jorme man zan budan ast... 4' 746 KB
Rãdio Pežvãk Mosahebeye Zinat Hãšemi bã yek zan dar Irãn 20' 1900 KB
Z. Zahmatkeš Še'r: Jor'at kon! 2' 250 KB
Azize Šãhmorãdi Tanforuši dar Irãn, mosãhebeye Zinat Hãšemi 7' 1042 KB
Azize Šãhmorãdi Edãmeye goftogu dar bãreye tanforuši 11' 1754 KB
Tamãse telefoni 1 Ezhãre nazare šenavandegãn, cand ettelã'iye 12' 1862 KB
Tamãse telefoni 2 Ezhãre nazare šenavandegãn, cand ettelã'iye 10' 1565 KB
Šãdi Amin Tanforuši dar Irãn. Rahnemudhãye amali. 10' 1555 KB

2002-05-05 Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 90'
Leylã Moarrefie barnãme 7' 1102 KB
Mizegerd 9 Mizegerde kãrgari, edãme az hafteye qabl 6' 994 KB
Mizegerd 10 Edãmeye mizegerde kãrgari 8' 1204 KB
Leylã Ruze kãrgar dar Irãn 9' 1350 KB
Leylã Ruze kãrgar dar donyã, az Arbetaren 5' 773 KB
Nãser Pãydãr Sorude beynolmelal o sorude melli 5' 703 KB
Z. Zahmatkeš Zani az tabãre xãk 1 7' 1145 KB
Z. Zahmatkeš Zani az tabãre xãk 2 9' 1409 KB
Gisu Šãkeri Goftogu bã Gisu dar bãreye konsert dar Stokholm 8' 1366 KB
Azam Bime dar Sued va tab'iz nesbat be zanãn, az DN 4' 616 KB
Leylã Gozãreš: Ruze kãrgar dar Stokholm 10' 1495 KB
Azam Xãnevãdehã va moškelãte javãnãn 3' 541 KB
Mihan Jazani Ruze Kãrgar dar Farãnse: vabã yã tã'un? 9' 1447 KB

2002-04-28 Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 100'
Leylã Moarrefie barnãme, Ruze Kãrgar 4' 600 KB
Leylã Mizegerde kãrgari az konferãnse Stokholm 4' 562 KB
Mizegerd 1 Mizegerde kãrgari 5' 794 KB
Mizegerd 2 Edãmeye mizegerde kãrgari 11' 1673 KB
Mizegerd 3 Edãmeye mizegerde kãrgari 8' 1172 KB
Mizegerd 4 Edãmeye mizegerde kãrgari 9' 1458 KB
Mizegerd 5 Edãmeye mizegerde kãrgari 9' 1463 KB
Mizegerd 6 Edãmeye mizegerde kãrgari 14' 2266 KB
Mizegerd 7 Edãmeye mizegerde kãrgari 8' 1975 KB
Mizegerd 8 Edãmeye mizegerde kãrgari 9' 1393 KB
Leylã Goftogu bã Hesãm, honarmande javãn 10' 1506 KB
Z. Zahmatkeš Mas'aleye zanãn mas'aleye kãrgarãn ast! 8' 1236 KB

2002-04-21 Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 85'
Leylã Moarrefie barnãme 6' 945 KB
Azam Asbãbe bãzi, naqšhãye zanãne o mardãne 6' 875 KB
Leylã Komak be qorbãniãne jorm o xošunat 11' 1646 KB
Azam Tajãvoz be kudakãn 10' 1506 KB
Azam Tajãvoz be kudakãn. Tajãrebe Šabakeye Zanãn 5' 735 KB
Azize Šãhmorãdi Xošunat 1 14' 2115 KB
Azize Šãhmorãdi Xošunat 2 13' 1943 KB
Azize Šãhmorãdi Xošunat 3 8' 1253 KB
Leylã Mahsulãte Esrãil rã tahrim konid! 3' 428 KB
Leylã Farãxãne komak be zanãne Felestin 2' 260 KB
Leylã Felestin ãri, Hezbollãh na! Kãrgarãne Itãliã 3' 541 KB
Leylã Barnãmeye Mosãik: Ezdevãjhãye Irãni 4' 686 KB

2002-04-14 Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 75'
Leylã Moarrefie barnãme, gozareš az majma'e omumi 6' 1015 KB
Maryam Xorãsãni Mosãhebe 1: Adabiyãte zanãn 10' 1495 KB
Maryam Xorãsãni Mosãhebe 2: Adabiyãte zanãn 9' 1312 KB
Maryam Xorãsãni Mosãhebe 3: Adabiyãte zanãn 8' 1226 KB
Maryam Xorãsãni Mosãhebe 4: Adabiyãte zanãn 9' 1447 KB
Maryam Xorãsãni Mosãhebe 5: Adabiyãte zanãn 13' 1948 KB
Maryam Xorãsãni Mosãhebe 6: Adabiyãte zanãn 9' 1393 KB
Maryam Xorãsãni Mosãhebe 7: Adabiyãte zanãn 10' 1630 KB

2002-04-07 Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 80'
Leylã š'er az Mahmud Darviš, tarjome: Torãb Haqšenãs 6' 810 KB
Leylã Moarrefie barnãme 2' 357 KB
Azitã Felestin 1, Šokuhe Entefãze 8' 1150 KB
Azitã Felestin 2, Šokuhe Entefãze 9' 1441 KB
Leylã Tazãhorãte Pãris dar hemãyat az mardome Felestin 9' 1452 KB
Leylã Farãxãne Mã Yahudiãn - Le Monde 10' 1592 KB
Leylã Cand xabar az jenãyãte axire dowlate Esrã'il 10' 1522 KB
Azam Qatlhãye nãmusi 1 - Dagens Nyheter 12' 1797 KB
Azam Qatlhãye nãmusi 2 12' 1824 KB

2002-03-24 Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 90'
Leylã Moarrefie barnãme 3' 498 KB
Leylã Jãyezeye Ãkãdemie Rãdioye Sued 3' 492 KB
Z. Zahmatkeš Sizda be dar 6' 929 KB
Leylã Nowruz dar kešvarhãye moxtalef 8' 1183 KB
Elias Granath Be tajãvoze polis javãb bedahid! Aftonbladet 21/3 11' 1733 KB
Šahrzãd Mojãb 1 Mosãhebe: Vaz'e jonbeše zanãn 11' 1689 KB
Šahrzãd Mojãb 2 Edãmeye mosãhebe bã Šahrzãd Mojãb 10' 1582 KB
Šahrzãd Mojãb 3 Edãmeye mosãhebe 10' 1609 KB
Z. Zahmatkeš Nowruz 4' 557 KB
Z. Zahmatkeš Hoquqe bašar dar Irãn 3' 465 KB
Tamãse telefoni Šãdbãš. Bãzdãšte Nãser Zarafšan 6' 908 KB
Tamãse telefoni Bã in hame talãq ce mikonid? 10' 1614 KB
Z. Zahmatkeš Ruze zan mobãrak bãd! Az Šahrvand 4' 643 KB

2002-03-17 Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 85'
Leylã Tamãs ba Šabakeye Zanãn 6' 864 KB
Leylã Moarrefie barnãme 6' 956 KB
Azam 1 Qatle Fadime va matbu'ãte Sued 7' 1107 KB
Azam 2 Qatle Fadime va matbu'ãte Sued 8' 1285 KB
Azam 3 Qatle Fadime va matbu'ãte Sued 5' 1156 KB
Leylã Qatle Fadime: Gozãreš az dãdgãh 9' 1452 KB
Azam Javãnãn, qorbãniãne sokut 2' 352 KB
Leylã Ellate došmanie ãqã Mehdi 1 8' 1177 KB
Leylã Ellate došmanie ãqã Mehdi 2 8' 1285 KB
Z. Zahmatkeš Zan dar Qor'ãn 1 7' 1134 KB
Z. Zahmatkeš Zan dar Qor'ãn 2 7' 1107 KB
Leylã Xãnehãye amne zanãn dar Sued 4' 573 KB
Leylã Zanãn dar Irãn. Ãmãr 4' 654 KB
Leylã Rãdioye baxše javãnãne Šabakeye Zanãn 2' 250 KB

2002-03-10 Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 90'
Leylã Moarrefie barnãme, 8e Mãrs 12' 1873 KB
Hãdi Xorsandi Tabrik. Ãgahie ezdevãj 4' 552 KB
Sediqe Ruze Zan dar San Diego 10' 1619 KB
Irãn Ruze Zan dar Pãris. Jãyezeye Gol 4' 692 KB
Elãhe Amãni Ruze Zan dar Los Ãngeles 14' 2175 KB
Mihan Rustã Ruze Zan dar Berlin 7' 1156 KB
Šãdi Ruze Zan dar Frãnkfurt 6' 972 KB
Jamile Nedã'i Ruze Zan dar Pãris. Komiteye zedde sangsãr 7' 1053 KB
Sediqe Ruze Zan dar Stokholm. Jam'iyate Zanãn 11' 1663 KB
Leylã Gozãreš az marãseme dowlati dar Stokholm 14' 2164 KB

2002-03-03 Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 65'
Leylã Moarrefie barnãme 3' 546 KB
Tony Negri 1 Konferãnse Brezil. Mosãhebe az Le Monde 8' 1236 KB
Tony Negri 2 Edãmeye mosãhebe 9' 1468 KB
Sediqe Ruze jahãnie zan, 8e Mãrs 8' 1263 KB
Leylã Moarrefie ketãb: Siona, yek otobiogrãfi 4' 595 KB
Leylã Moarrefie ketãb: Noam Chomsky; Faribe dowlathã 4' 665 KB
Leylã Mohãkemeye Fãtehtãš barãye našre ketãbe Chomsky 2' 358 KB
Goftogu 1 Mosãhebe bã yek fa'ãle jonbeše zanãn az Ãmrikã 6' 934 KB
Goftogu 2 Mosãhebe bã yek fa'ãle jonbeše zanãn az Ãmrikã 8' 1269 KB
Azam Gozãreš az konferãnse Pãris 1: Qatlhãye nãmusi 7' 1048 KB
Azam Gozareš az konferãnse Pãris 2 7' 1129 KB

2002-02-24 Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 65'
Leylã Moarrefie barnãme 9' 1339 KB
Hãdi Xorsandi Negãhi be ãyande: nãme az Kãbol sãle 2003 5' 816 KB
Bãzju'i! Navãre bãzju'ie hamsare Sa'ide Emãmi 14' 2196 KB
Azam Goftogu dar bãreye zedãn o bazju'i dar Irãn 4' 606 KB
Kãmbiz Rustã Mosãhebe dar bãreye film o navãre bãzju'i 8' 1274 KB
Kãmbiz Rustã Edãmeye mosãhebe 8' 1177 KB
Hamid Šowkat Mosãhebe: mas'aleye zanãn dar Konfederasion 5' 832 KB
Azam Maqãlei az Maria Pia Boëthius. Az našriyeye Mãnã 7' 1064 KB
Leylã Komak be doxtaran. Peter Sandberg, DN 2002-02-20 4' 633 KB

2002-02-17 Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 85'
Leylã Moarrefie barnãme 7' 1021 KB
Leylã Moškelãt dar Šabakeye Zanãn 1 10' 1555 KB
Leylã Moškelãt dar Šabakeye Zanãn 2 10' 1538 KB
Ãyrãmlu Soxanrãn dar seminãre Kãnune Siãsi-Farhangie Ofoq 13' 1964 KB
Mosãhebe Mosãbebe bã yek honarmand dar seminãre Ofoq 7' 1048 KB
Bella Gozãreš az konferãnse Brezil 9' 1447 KB
Leylã Bãzie siãsie Bush be qeymate jãne zanãne Afqãn 8' 1236 KB
Leylã Qatle Fadime, pišnahãdhãye taq'ire qãnun 11' 1706 KB
Leylã Mardãni ke e'teqãdi be jãme'eye Sued nadãrand.
Göran Rosenberg, DN.
5' 778 KB
Leylã Dar pase pardeye xošunat. Hanne Scholler, DN. 5' 843 KB

2002-02-10 Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 70'
Leylã Moarrefie barnãme 4' 589 KB
Leylã Da'vat be jalaseye panjšanbe 14/2 Husby Träff 9' 1344 KB
Nãder Sãni Sãlgarde Siahkal, Jom'e 15/2 Husby Träff 11' 1689 KB
Leylã Ãksion alayhe bonyãdgarãi - Brezil 1 8' 1307 KB
Leylã Ãksion alayhe bonyãdgarãi - Brezil 2 8' 1231 KB
Nedã 1 Doxtarãn rã daryãbid! Qorbanie tajãvoze pedar... 13' 1948 KB
Nedã 2 Doxtarãn rã daryãbid! Qorbanie tajãvoze pedar... 13' 1991 KB

2002-02-03 Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 50'
Žãle Ahmadi Qatlhãye nãmusi 1 8' 1236 KB
Žãle Ahmadi Qatlhãye nãmusi 2 8' 1258 KB
Tãhere Milãni Efšãye jenãyat aleyhe zanãn dar Afqãnestãn 11' 1641 KB
Leylã 1 Extelãf o da'vã bã Hãyde 11' 1738 KB
Leylã 2 Extelãf o da'vã bã Hãyde 11' 1652 KB
Leylã 3 Extelãf o da'vã bã Hãyde 9' 1328 KB

2002-01-27 Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 90'
Leylã Moarrefie barnãme 5' 784 KB
Delju Ãbãdi 1 Panãhandegi saxttar šode. Komak konid! 12' 1862 KB
Delju Ãbãdi 2 Panãhandegi saxttar šode. Komak konid! 13' 1991 KB
Leylã Ãzãdie az dast rafteye Fadime 8' 1177 KB
Leylã Xolaseye soxanrãnie Fadime dar pãrlemãne Sued 6' 843 KB
Ali Farmãndeh 1 Elale ejtemã'i va ravãnie qatlhãye nãmusi 11' 1711 KB
Ali Farmãndeh 2 Edameye goftogu: qatlhãye nãmusi 10' 1544 KB
Sediqe Mohammadi Qatlhãye namusi: Ce bãyad kard? 10' 1555 KB
Ali Farmãndeh 3 Edameye goftogu: qatlhãye nãmusi 8' 1183 KB
Tamãse telefoni 1 Sãrã Mohammad: be qatle Fadime e'terãz konid! 1' 153 KB
Tamãse telefoni 2 Soãl az Ali: Ceqadr taxxassos dašteid? 3' 449 KB
Tamãse telefoni 3 Mas'uliyate asli bã dowlat ast 3' 460 KB
Ali Farmãndeh 4 Rãdikãlism? 4' 633 KB

2002-01-20 Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 80'
Leylã Moarrefie barnãme 5' 601 KB
Mehri Ettelã'iye 1' 150 KB
Goftogu 1 Mehri, Ro'yã, Azam: Tã key bãyad modãrã kard? 12' 1436 KB
Goftogu 2 Tã key bãyad modãrã kard? 8' 961 KB
Goftogu 3 Tã key bãyad modãrã kard? 10' 1189 KB
Goftogu 4 Tã key bãyad modãrã kard? 11' 1355 KB
Goftogu 5 Tã key bãyad modãrã kard? 9' 1163 KB
Tamãse telefoni Yek tarafe be qãzi naravid... 8' 1012 KB
Leylã E'tesãbe moallemãn dar Irãn 3' 305 KB
Leylã Irãn: Farãre doxtarãne javãn az xãne 2' 320 KB

2002-01-13 Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar 85'
Leylã Moarrefie barnãme 14' 2137 KB
Šãdi Širvãni Mosãhebe: Kongreye hezbe cap (Vänsterpartiet) 8' 1280 KB
Bahrãm Rahmãni Zanãn dar jomhurie eslãmi va hokumate šãh 1 12' 1787 KB
Bahrãm Rahmãni Zanãn dar jomhurie eslãmi va hokumate šãh 2 12' 1857 KB
Bahrãm Rahmãni Zanãn dar jomhurie eslãmi va hokumate šãh 3 9' 1452 KB
Bahrãm Rahmãni Zanãn dar jomhurie eslãmi va hokumate šãh 4 9' 1468 KB
Bahrãm Rahmãni Zanãn dar jomhurie eslãmi va hokumate šãh 5 11' 1760 KB
Tamãse telefoni Bãyad bištar ruye in mowzu'kãr kard 8' 1285 KB


Barnãmehãye sãlhãye digar: 90s   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017  

Download free RealPlayer
براى شنيدن صداها به ريل‌پلير نياز داريد