Audio clips from our radio programs in Farsi: 2013
Klipp ur våra radioprogram på persiska år 2013
90s   2000   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17
Sedãye Zanãn, yekšanbehã 12:00-14:00 - Stockholm FM 88.9
براى شنيدن صداى ما در اين سايت، به برنامه ريل‌پلير نياز داريد. نوشته‌ها به اورفارسى است.
سه لينک براى‌ دريافت زنده برنامه‌هاى راديوى استکهلم FM 88.9 (از جمله صداى زنان) روى اينترنت:    asx    pls    m3u    اطلاعات بيشتر
رادیو صدای زنان با تعطیلات مدارس، یعنی تا ١٢ ژانویه تعطیل است. برای همگیتان تعطیلاتی خوب و سال نوی بهتری آرزو داریم.
Swedish children severely affected by bloodsucker parasites

Astronomical profits in privatised school-industy illuminates Sweden's catastrophic place in PISA-ranking
-click on the picture

بچه‌های سوئدی گرفتار زالوهای خونخوار

سودهای نجومی سرمایه‌داران صنعت مدرسه‌داری روشن میکند چرا مدارس خصوصی شده سوئد در ته لیست PISA قرار میگیرند
-به عکس کلیک کنید و ببینید

Mowzu' Moddat
daqiqe
Andãze
download
20131215   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 110'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme, ta'tilãte rãdio tã 12/1 2014 8' 1237 KB
Hamid Mãndela o ANC 8' 1204 KB
Leylã Maqãleye Pežvãke Irãn - Rãdio Fãnus 4' 616 KB
Leylã, Hamid Robude šodane xabarnegãrãn, Seoul, tanforušie doxtarãn, zendãniãn dar Irãn... 8' 1210 KB
Hamid Gozãreš az tazãhorãte zedde-rãsisti dar Stockhom 5' 827 KB
Šamãl Ali Qatle xabarnegãrãn dar Kordestãne Erãq - vaz'e mardom dar Kordestãn   شَمال علی 8' 1296 KB
Hamid Uppdrag Granskning, NSA+FRA - Efšãgari az hamkãrie Sued o Ãmrikã aleyhe mardome donyã 25' 3879 KB
Yek šenavande Asnãde jadide Snowden - FRA/NSA - Nowkari o veqãhat
    اسناد جدید اسنودن که تلویزیون سوئد افشا کرد
6' 945 KB
Hamid Zendãniãn rã ãzãd konid! - Rezã Šahãbi  رضا شهابی 5' 757 KB
Hamid Šãhrox Zamãni 11 sãl zendãn be jorme ijãde tašakkole kãrgari.
Mosãhebe bã xãnome Nejãti mãdare Šãhrox
مصاحبه با خانم نجاتی، مادر شاهرخ زمانی
8' 1312 KB
Leylã Faqat mahkumin qorbãnie setam o jenãyat nistand...
دعوت به شرکت در مراسم وداع با عزیز صدیقه حائری
پنجشنبه ١٩ دسامبر ٢٠١٣ ساعت ٣ بعد از ظهر - گورستان Silverdal استکهلم

Silverdals Griftegård - Begravningskapellet - Sollentunavägen 19
2' 244 KB
Aziz Selãhi Boridehã'i az goftoguye Leila Qaraee bã Sediqe Hã'eri 1998
گفتگوی لیلا قرائی با عـــزیــــز زنده‌یاد صــــدیـــقـــه حـــائـــری ١٩٩٨
22' 3453 KB
Leylã, Hamid Bedrud tã sãle digar! Be omide didãr dar kenãre xãke Aziz 2' 212 KB
Thank you Edward, thank you Glenn, thank you Ryan, Joachim, Sven, Fredrik...
Sverige och FRA:s inblandning i amerikansk massövervakning med Edward Snowdens läckta dokument
دست داشتن سوئد و FRA در تعقیب و مراقب همه مردم دنیا توسط آمریکا و اسنادی که ادوارد اسنودن از سازمان جاسوسی NSA رو کرده است
Tempura, Prism, XKeyscore, WinterLight, Quantum Operations - Uppdrag granskning - SVT-Play
See and download new Snowden-documents from Swedish Television site, before they disapear!
Wiki Leaks Spy Files    New Snowden-docs on Sweden's NSA-branch

20131208   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 105'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme, hokme dãdgãh, va xabarhãye xub o bade digar 21' 3307 KB
Elãhe Sorur     الهه سرور: دلم تنگ است! 3' 2.6 MB
Maryam Hoseynzãde Qatlhãye zanjire'i, Mohammad Moxtãri va digarãn    مریم حسین‌زاده 20' 3108 KB
Hamid Qatlhãye zanjire'i - ki mas'ul ast? 3' 541 KB
Xãlede Xorsand Az Herãt - Zane Afqãn, tohfeye zãeše došmanãne mardom - Sangsãr dar qãnun!    خالده خرسند
    نگذارید مجازات سنگسار را در قانون جزای افغانستان بگنجانند! این را از هر کس که صدای‌تان را میشنود بخواهید
18' 2860 KB
Elãhe Sorur الهه سرور: فریاد بانو میشوم!   نمیشکنم، میمانم، میدانم، آخر آخر دختر خراسانم!    4' 3.2 MB
Yek šenavande Mãndela, ãpartãyd, qiãme tude'i va cand dars   Nelson Mandela - SVT-Play
   ماندلا، آپارتاید، تحزّب، قیام توده‌ای و چند درس برای آنها که در چنگال آپارتاید جنسی اسیرند
35' 5146 KB
Hamid, Leylã Afriqãye jonubi, terore Chris Hani, Mandela rahbare sãzeš dar ANC - matãlebi ke barãye hafteye ba'd mimãnad 4' 611 KB

Expulsion or Execution?

این حکم اخراج الکسی‌ است
یا حکم اعدامش؟

Swedish Government
NSA's subcontractor!

کنتراتچی‌های سازمان امنیت آمریکا بر سوئد حکومت میکنند

Rapport från 3rd AMARC Asia-Pacific Regional Conference
گزارش و عکس از کنفرانس جهانی رادیوهای محلی در سئول. متن سخنرانی لیلا قرائی
دخترمان حق داشت! دادگاه پژوهش سوئد پدرخوانده متجاوز را به دو و نیم سال زندان محکوم کرد
VÅR DOTTER HADE RÄTT! Hovrätten dömmer familjehemspappan för våldtäkt mot barn.
Mowzu' Moddat
daqiqe
Andãze
download
20131201   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 116'
Hamid Dargozašte Mãdar Selãhi - Moarrefie barnãme 7' 1129 KB
Hamid Dar suge mãdare azizemãn - moarrefie konferãnse Holand va mosãhebe bã Ahmad Puri 3' 417 KB
Ahmad Puri Konferãnse jahãni dar Holland - Qiãmhãye mardom dar sarãsare donyã, Occupy Wall Street   احمد پوری   PRIME 34' 5232 KB
Siavash Ghomayshi Tasavvor kon! 4' 1389 KB
Hamid Ettelã'iyyeye Šowrãye Stockholm: Dar anduhe mãdari saršãr az ešq, Sediqe Hãeri 8' 1231 KB
Mahšid Mojãveriãn Qãnune jadid Farãnse - mojãzãte xaridãrãne fahšã'   Mahchid Modjaverian
   مهشید مجاوریان: قانون جدید فرانسه در خصوص تن‌فروشی
19' 2946 KB
Yek šenavande Farãxãn be tazãhorãt - Tanforuši o qãnun
   دعوت به تظاهرات در مقابل دادگاه عالی سوئد + بحث درباره تن‌فروشی و قانون
10' 1609 KB
Hamid Nãmeye Borzu Tavakkoli va maqãleye Ann Heberlein 9' 1404 KB
Diãnã Sãqeb Filme Mohtarame - dar sinemãye dar tab'id - film o honar dar Afqãnestãn
   مصاحبه با دیانا ثاقب سازنده فیلم «محترمه»
23' 3539 KB
نور چشم انقلابیون ایران، سرمشق مقاومت و استقامت و انقلابیگری

مادر عزیزمان صدیقه حائری - عزیز سلاحی
شنبه ٣٠ نوامبر در استکهلم درگذشت

فقدانش را به همه مردم آزادیخواه و مبارز ایران و جهان تسلیت میگوییم
به گزارش صدای زنان از مراسم تجلیل از او در ٢١ آوریل سال ٢٠٠٧ گوش کنید
برنامه روز ٢٢ آوریل ٢٠٠٧      برپا خیز! برپا خیز! از جا کن، بنای کاخ دشمن
مراسم وداع با او روز ١٩ دسامبر ٢٠١٣ ساعت ٣ بعد از ظهر در گورستان Silverdal استکهلم


20131124   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 110'
Hamid, Leylã Moarrefie barnãme, puzeš bãbate hafteye piš, bahsãheye feministhã - Nancy Fraser
Šerkate Rãdio Sedãye Zanãn dar konferãnse jahãnie rãdiohãye mahalli dar Seul - 3rd AMARC
16' 2466 KB
Hamid Konvãnsione man'e tab'iz nesbat be zanãn
   کنوانسیون منع تبعیض نسبت به زنان
   قطعنامه سازمان ملل در خصوص امحاء خشونت نسبت به زنان
14' 2110 KB
Leylã Šabakeye Zanãn dar defã' az hoquqe zanãne posti 3' 546 KB
Leylã, Hamid Afqãnestãn, mowzu'e aslie barnãmeye emruze rãdio
   برای تماشای ویدیوی آکسیون اعتراضی بلقیس روشن در لویا جرگه به عکس او کلیک کنید
5' 730 KB
Ãzar Deraxšãn       آذر درخشان: زن بردۀ بردگان است 2' 419 KB
Belqeys Rowšan Jahannami ke Ãmrikã barãye mardome Afqãnestãn sãxte ast...    بلقیس روشن
در گفتگویی مستقیم با لیلا قرائی
بلقیس روشن، نماینده شجاع مردم افغانستان در مجلس، از جهنمی که آمریکا
به کمک حکومت دست‌نشانده و طالبان دست‌پرورده‌اش برای مردم افغانستان ساخته است سخن میگوید
- مردم نباید فریب بخورند. تنها راه نجات اقتدار و حکومت خود مردم افغانستان است!
43' 9.8 MB
Šekib Mosaddeq Kešvare bi dar o darvãze    شکیب مصدّق: کشور بی در و دروازه 3' 422 KB
Ãref Farmãn Jenãyãte hokumate eslãmi dar haqqe Afqãnhãye moqime Irãn    عارف فرمان
- اگر حکومت اسلامی در ایران، برای سوزاندن افغانهای مقیم ایران
کوره‌های آدمسوزى هم راه بیندازد، دیگر چیزی از حکومت نازیست‌ها کم نخواهد داشت
برای تهیه کتاب افشاگرانه عارف فرمان درباره افغانهای مقیم ایران
به نامش کلیک کنید و مستقیماً با خودش تماس بگیرید
20' 4.6 MB
Hamid, Leylã Bedrud va ãrezuye hafte va haftehãye xoš 1' 174 KB
Nigorã Xolovã Нигора Холова ...نيگورا خولوا: شهر خالى، جاده خالى، کوچه خالى، خانه خالى 5' 1389 KB

20131117   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 38'
Hamid Moarrefie barnãme, cand xabar 8' 1226 KB
Nãder Sãni Tahavvolãte Sued    نادر ثانی 30' 4742 KB

Vet ni hos vilka psykopater era pengar, skattemedel och röster hamnar?
Kommuner betalar miljoner kronor till konsulter för att lära kommunanställda att avslå personlig assistans till handikappade!
Missa inte TV4s Kalla Fakta - AVSLAG TILL VARJE PRIS!
کمون به کنسولت‌ها میلیونها کرون پول میپردازد تا به کارمندانش یاد بدهد که چطور تقاضای معلولین برای داشتن پرستار و دستیار را رد کنند
Jonas Reinholdsson om handikappade: "förhållandevis en liten grupp som äter upp mycket penger"
Collect it all: America's surveillance state - Al Jazeera investigates the fallout over the NSA's surveillance programme in the US and abroad.

20131110   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 108'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme, mowzu'ãte dãqe hafte 13' 2054 KB
Yek šenavande Mediã nowkartar o faribkãrtar az ãn ast ke tassavor mikonid 12' 1932 KB
Leylã, Hamid Mowzu'ãte dãqe hafte, eftezãhãt, mowje e'dãmhã 11' 1625 KB
Ãzar Deraxšãn Cerã...?... Tarãneye Tracy Chapman 3' 509 KB
Šahrzãd Mojãb Pãsox be soãlat - Amperiãlism, militãrism, xosusisãzi, mazhab,...
   شهرزاد مجاب: پاسخ به سؤالات در سمینار زنان چپ و کمونیست
32' 5054 KB
Hamid, Leylã CIA, Edward Snowden, NSA, FRA, dowlathã va mediã 18' 2752 KB
Leylã Tarjomeye maqãleye Kerstin Weigl - نادانی و اهمال میتواند زندگی کودک را ویران کند 4' 697 KB
A'zam Qarãi Gozãreš az dãdgãhi ke motajevez rã tabra'e va doxtar bacce rã mosle mikonad   اعظم قرائی 14' 2142 KB

MANIFESTATION MOT VÅLDTÄKTSDOMAR
Måndag den 4 november kl 8.30 utanför Svea Hovrätt, Birger Jarls torg 16 i Stockholm

تظاهرات علیه احکام اخیر دادگاههای سوئد در مورد تجاوزات جنسی - دوشنبه ٤ نوامبر ساعت هشت و نیم صبح در مقابل دادگاه عالی سوئد

20131103   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 108'
Hamid, Leylã Moarrefie barnãme 6' 864 KB
Leylã Ettelã'iyyeye Šabakeye Zanãn dar bãreye ahkãme dãdgãhhãye Sued - Da'vat be tazãhorãt
    لیلا قرائی: اطلاعیه شبکه زنان، دعوت به تظاهرات در مقابل دادگاه عالی سوئد
6' 956 KB
Sorayyã Šahãbi Owzã'e Irãn    ثریا شهابی 11' 1679 KB
Ãzar Modarresi Owzã'e Irãn, ce bãyad kard?    آذر مدرّسی 6' 978 KB
Bahrãm Rahmãni Owzã'e Torkiyye    بهرام رحمانی 34' 5297 KB
Leylã Da'vate mojaddad be tazãhorãt - fardã aleyhe ahkãme zedde zane dãdgãhhãye Sued 7' 1118 KB
Šahrzãd Mojãb Soxanrãni dar seminãre zanãn - Zanãn, Amperiãlim, Feminisme Amperiãlisti    شهرزاد مجاب
    زنان، امپریالیسم، فمینیسم امپریالیستی - سخنرانی در سمینار زنان چپ و کمونیست
38' 5928 KB
Hamid Puzeš az nãtamãm mãndane soxanrãni - Pikete e'terãzi dar Stockholm 1' 201 KB

Amnesty Says U.S. Drone Strikes [Obama's assassination campaign] May Be War Crimes
عفو بین‌الملل در گزارش اخیر خود میگوید: آدمکشی‌های آمریکا با هواپیماهای بدون خلبان، میتواند جنایات جنگی باشد
DemocracyNow    The Guardian    YouTube    The Report: "WILL I BE NEXT?"

20131027   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 94'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme, e'dãmhãye jadid 10' 1603 KB
Hoseyn Mahini Festivãle film dar tab'id, fa'ãline jonbeše zanãn    حسین مهینی 25' 3890 KB
Hamid E'dãmhãye talãfijuyãne dar Irãn - Ettelã'iyye 10' 1630 KB
Golrox Jahãngiri Tarãnehãye zibã dar ãlbumi jadid    گلرخ جهانگیری 14' 2110 KB
Hamid Sudju'ihãye afsãne'i az madãres Sued - Filme mostanade televizione Sued 14' 2229 KB
Yek šenavande Naqde televizione Sued be eftezãhe madãres nimband ast, šãyesteye tahsine šomã nist 12' 5.4 MB
Sediqe Mohammadi Da'vat be seminãre Zanãne Cap va Sosiãlist    صدیقه محمدی 9' 1328 KB

لوموند افشاء کرد: سازمان جاسوسى آمریکا NSA در فاصله سی روزه ١٠ دسامبر ٢٠١٢ تا ٨ ژانویه ٢٠١٣ از مکالمات تلفنی و پیامهای فرانسویان
بیش از ٧٣ میلیون را دزدیده و ضبط کرده است. در کل دنیا، دولت آمریکا به ١٢٥ میلیارد مکالمه تلفنی و ٩٧ میلیارد پیام کامپیوتری گوش داده،
و از آنجا که آمریکا طرفدار دو‌آتشه حقوق بشر است و دشمن تجاوز به حقوق مردم، قرارست ادوارد اسنودان را به جرم جاسوسی بگیرد و به سزای اعمالش برساند!!
در جاسوسی از مردم، تنبان دولت فرانسه هم تمیزتر از دولت سوئد نیست، با این حال عکس‌العمل فرانسه با سوئد فرق دارد؛
دولت سوئد حتی لازم نمیداند سفیر آمریکا را احضار و دستکم در ظاهر به جاسوسى آنها از سوئدیها و پارلمان و دولتشان اعتراض کند. هم‌-رختخوابها محرم‌ترین‌اند...
نگاه کنید به Le Monde     HuffingtonPost 2013-10-21
20131020   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 100'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme, cand xabar, še're Šãmlu 13' 2013 KB
Šahãb Sirvãn Soxanrãni dar gerdehamãie zendãniãne siãsi    شهاب سیروان 25' 3954 KB
Hamid, Leylã Eftezãhe exrãje yek mãdare bimãr va 4 farzandeš az Sued - Uppdrag Granskning 32' 5044 KB
Leylã, Hamid Bãzgašte Marx, Konferãnse Marx-2013, Lobiism dar pãrlemãne Orupã 24' 3723 KB
Leylã, Hamid E'dãmhãye Irãn, jašne bãdbãdakhã dar Harãt 5' 778 KB

این پارلمان سوئد است یا مقاطعه‌کار سازمان امنیت آمریکا؟

قانون FRA در سال ٢٠٠٨ (استراق سمع اجباری از همه شهروندان سوئد) جزیى از پروژه NSA (سازمان امنیت ملی آمریکا) و سازمان امنیت انگلستان بوده است
سازمان امنیت آمریکا "قانون" سفارش میدهد، ضرب‌العجل تعیین میکند و "پارلمان" سوئد بموقع تصویبش میکند
کامیلا لیندبرى: خیلی از نمایندگان نمیخواستند به این "قانون" رأى بدهند، اما از قبل تصمیم گرفته بودند و قول داده بودند
برنامه اخبار تلویزیون سوئد در تاریخ ١٣ اکتبر را ببینید و اظهارات Duncan Campbell را بشنوید
Dagens Nyheter 2013-10-13: Sverige samarbetade med USA om FRA-lagen
2013-07-07 Snowden: Everyone's in bed with the NSA
20131013   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 105'
Leylã, Hamid Marrefie barnãme 9' 1420 KB
Hamid, Leylã Tazãhorãt aleyhe e'dãm, REVA, filme Bonbaste Kapitãlism 13' 1981 KB
Leylã, Hamid Konferãns dar Stockholm - Sohbathãye Saman Basir az Afqãnestãn 14' 2229 KB
Leylã, Hamid Fesãd dar Afqãnestãn, Su'ed poštibãne eslãmisthãye mortaje' o zedde zan dar Afqãnestãn 17' 2676 KB
Saman Basir Dabire Sãzmãne Zanãne Hezbe Hambastegi dar bãreye owzã'e mardom va zanãn dar Afqãnestãn 16' 2504 KB
Možde Arasi Jenãyatkãrãn dar naqše qorbãni    مژده ارسی 27' 3676 KB
Leylã Namãyeše film, dãdgãhe tajdide nazar va da'vat be tazãhorãt o e'terãz 6' 962 KB
Joanna Mellquist
Radio Sydväst
Lilje 19
STOPPA REVA! - NEJ TILL RASPROFILERING!
Vad är REVA? Hur kan man JO-anmäla?
گوش کنید. درباره REVA بیشتر بدانید. یاد بگیرید که در مقابله با پلیس چه باید بکنید. از این سایت دیدن کنید

REVA-jouren
4' 3.8 MB

مصاحبه جدید ایمی گودمن با ملاله جویا، ٣ اکتبر ٢٠١٣ - امپریالیسم و بنیادگرایی دست به دست هم داده‌اند
مصاحبه قدیم ایمی گودمن با ملاله جویا، ٢٨ اکتبر ٢٠٠٩ - یک زن در بین اربابان جنگ
کتاب ملاله جویا را بخوانید: یک زن در بین اربابان جنگ

DemocracyNow, October 28, 2009 - Afghan Democracy Activist Malalai Joya Defies Threats to Challenge US Occupation, Local Warlords
DemocracyNow, October 3, 2013 - "Imperialism & Fundamentalism Have Joined Hands": Malalai Joya on 12 Years of U.S.-Led Afghan War
Order this book: A Woman Among Warlords, by Malalai Joya
Mowzu' Moddat
daqiqe
Andãze
download
20131006   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 106'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme, hejãbe feministi, tajãvoz 8' 1274 KB
Hamid Qarqe qãyeqe panãhjuyãn dar ãbhãye Itãliã 5' 837 KB
Leylã Ãzãdie motajãvizine jensi dar Sued 15' 2407 KB
Hamid Mosãhebe bã Sissela Nordling Blanco - Kampeyne Hejãbe feministi 21' 3280 KB
Siãvaš Dãnešvar E'terãz be e'dãm, da'vat be tazãhorãt dar ruze jahãnie laqve e'dãm - 15:00, 10/6   سیاوش دانشور 21' 3377 KB
Leylã Ezhãre nazare cand šenavande vaqti tarãne paxš mišod 2' 374 KB
Yek šenavande Ezhãre nazar dar bãreye barnãmehãye emruz va mosãhebe bã Sissela 24' 3755 KB

20130929   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 100'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme 4' 633 KB
Leylã, Hamid Vaz'e asafbãre kãrgarãn dar Qatar 10' 1614 KB
Leylã, Hamid Xatneye pesarãn 14' 2261 KB
Susan Bahãr Qãnune jadid dar Irãn: Ezdevãj bã farzandxãnde!    سوسن بهار 18' 2714 KB
Leylã Az Rotterdam:: Na mibaxšim, na farãmuš mikonim... Soxanrãnie Fridã Farãz    فریدا فراز 8' 1274 KB
Leylã Az Rotterdam:: Soxanrãnie Kãmeliã Axbãri    کاملیا اخباری 27' 4224 KB
Leylã Az Rotterdam:: Soxanrãnie Nãser Pišrow, Homãyun Ivãni    ناصر پیشرو، همایون ایوانی 10' 1490 KB
Tamãse telefoni Farzãne az Šowrãye Stockholm: فرزانه از شورای استکهلم: دعوت به تظاهرات
10e Oktobr, 18e Mehr tazãhorãt aleyhe e'dãm dar moqãbele Sefãrate Irãn
4' 557 KB
Leylã Az Rotterdam:: Soxanrãnie Faribã Amirxizi    فریبا امیرخیزی 5' 724 KB

20130922   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 95'
Hamid Moarrefie barnãme - bãz šodane madãres dar Irãn, xosusisãzi 11' 1700 KB
Hamid Marãseme Kãnune Zendãniãne Siãsie Irãn dar Stockholm - soxanrãnihã
  سخنرانیهای رهبران احزاب چپ در مراسم کانون زندانیان سیاسی - استکهلم ٢١ سپتامبر
30' 4531 KB
Leylã Az Rotterdam - Panjomin gerdehamã'ie zendãniãne siãsi 8' 1237 KB
Hamid Soxanrãnihã az marãseme Kãnune Zendãniãne Siãsie Irãn dar Stockholm - edãme 28' 4359 KB
Mehrnuš Tazãhorãt dar Stockholm - Aleyhe xosusisazihã   مهرنوش شفیعی: علیه خصوصی‌سازیها 13' 2089 KB
Leylã On lâche rien   -   از هيچ چيز کوتاه نميآييم - جمهورى در پياده‌روى ديکتاتورا فاحشگى ميکنه      ترجمۀ فارسى 7' 1177 KB
Hamid Jenãyãte tãzeye Eslamisthã dar Nãyrobi 3' 508 KB

20130915   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 107'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme, Suriyye, zendãn, Šilli 6' 913 KB
Tarãne Tešneye Didãr 4' 552 KB
Ahmad Šãmlu To rã ce sud faxr be falak barforuxtan?! 2' 298 KB
Leylã Suriyye; jange jenãyatkãrãne jangi 2' 309 KB
Kuroš Modarresi Owzã'e Suriyye    کورش مدرّسی: اوضاع سوریه 19' 2908 KB
Kuroš Modarresi Owzã'e Suriyye - edãme      تمام مصاحبه در یک فایل mp3 14' 2164 KB
Latifa Arfoui     اذا الشعب يوماً اراد الحياة       فلا بُدّ أن يستجيب القَدَر 5' 46800 KB
Možde Arasi Goftoguhãye Zendãn - Koštãre 67      مژده ارسی: گفتگوهای زندان 12' 1878 KB
Sorud Xune Arqavãnhã 4' 552 KB
Farxonde Goftoguhãye Zendãn     فرخنده: گفتگوهای زندان 18' 2811 KB
Parvin Saqafi Hokme dãdgãhe Ãlmãn dar mowrede šenãye doxtarãne mosalmãn-zãde
  پروین ثقفی: دادگاه آلمان و شنای دختران مسلمان-زاده
21' 3221 KB

20130908   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 95'
Leylã Moarrefie barnãme, Šabakeye Zanãn dar ta'tilãte tãbestãn 14' 2126 KB
Mehrnuš Tazãhorãte 4e Septãmbr, dar e'terãz be Obãmã   مهرنوش شفیعی 17' 2676 KB
Leylã Gozãreš az tazãhorãte 4e Septãmbr, aleyhe hamle be Suriye... 7' 1129 KB
Leylã, Hamid Mikael Wiehe va tazãhorãt aleyhe Obãmã 16' 2498 KB
Xandã Qatle 52 nafar dar hamle be ordugãhe Mojãhedin 17' 2660 KB
Zahrã Yãde zendegie kutãhe A'zam, zane digari ke be daste šowharaš be qatl resid 24' 3696 KB

یکشنبه این هفته، هشتم سپتامبر، رادیو صدای زنان کار خود را از سر میگیرد.
راديو صداى زنان همزمان با تعطيلات تابستانى مدارس، و امسال استثنائاً کمی بیشتر، یعنی تا هشتم ماه سپتامبر، تعطيل است.
در طى تعطيلات تابستانی، راديو منتخبى از برنامه‌هاى سال گذشته را پخش ميکند. براى همه‌تان، و بخصوص بچه‌ها، تابستان و تعطيلات خوبى آرزو ميکنيم.
مجازات دادگاه نظامی برای بردلی منینگ، افشاگر جنایات جنگی دولت آمریکا قطعی شد؛ ٣٥ سال زندان!
بردلی (چلسی) منینگ: گاهی مجبوریم برای زندگی در جامعه‌ای آزاد، بهای سنگینی پرداخت کنیم
مصاحبه الکسا اوبراین با وکیل مدافع منینگ در دادگاه نظامی


روی عکس کلیک کنید و مصاحبه اخیر جولیان آسانژ را درباره بردلی منینگ ببینید
اینها دارند منینگ را محاکمه و مجازات میکنند...

20130602   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 58'
پوزش - برنامه رادیویی یکشنبه ٢ ژوئن بعلت اشکال فنی در رادیو سیدوست، بطور کامل ضبط نشده و بنابراین متأسفانه فقط همین بخش از برنامه را میتوانیم روی سایت منتشر کنیم
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme, Afqãnestãn, Sued, WikiLeaks... 15' 2380 KB
Hamid 'Entexãbãt' dar Irãn 3' 535 KB
Said Sohrãbi 'Entexãbãt' dar Irãn    سعید سهرابی 23' 3534 KB
Zahrã Musavi Radde qãnune man'e xošunat bar zanãn dar Afqãnestãn    زهرا موسوی 17' 2590 KB
دعوت به تجمع و تظاهرات در مقابل سفارت ایران در سوئد   -   جمعه ١٤ ژوئن از ساعت ٩ صبح
شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران – استکهلم

دو مصاحبه تلویزیونی جدید با جولیان آسانژ
Democracy Now: Julian Assange on Fighting the International Crackdown on WikiLeaks
The Stream - Al-Jazeera: What would you ask Julian Assange?
20130526   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 100'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme 6' 929 KB
Sãleh Ahmadiãn "Entexãbãt" dar Irãn    صالح احمدیان 23' 3609 KB
Leylã, Hamid Mowje ãtašsuzi va dargiri dar Sued 6' 913 KB
Mãrãl Nasiri Ãtašsuzi o dargiri dar mahallãte xãreji-nešin    مارال نصیری 10' 1582 KB
Leylã, Hamid Ãtašsuzi o dargiri dar mahallãte xãreji-nešin 15' 2412 KB
Zahrã Musavi Radde qãnune man'e xošunat dar majlese Afqãnestãn    زهرا موسوی 10' 1528 KB
Elãhe Sorur Sangsãr   !نمیشکنم، میمانم، میدانم، آخر آخر دختر خراسانم 4' mp3
Mãrie Akrami Defã' az hoquqe zan dar Afqãnestãne eslãmi    ماریه اکرمی 12' 1803 KB
Nãder Sãni Ãtašsuzi o dargiri dar mahallãte xãreji-nešin    نادر ثانى 16' 2423 KB

DemocracyNow: Jeremy Scahill and Noam Chomsky on Secret U.S. Dirty Wars
نویسنده کتابهای "بلک‌واتر" و "جنگهای کثیف" از جنایات دولت آمریکا سخن میگوید

20130519   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 100'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme 3' 530 KB
Hamid Vaz'e kãrgarãn dar Banglãdeš 6' 994 KB
Parvin Ãy zãlom zãlom 5' 778 KB
Nãhid Bãqi Qãnune zedde xošunat bar zanãn dar Afqãnestãn va moqãvemate eslãmisthã   ناهید باقی 14' 2202 KB
Leylã, Hamid Qãnune zedde xošunat bar zanãn dar Afqãnestãn 9' 1339 KB
Elãhe Sorur Sangsãr   !نمیشکنم، میمانم، میدانم، آخر آخر دختر خراسانم 4' mp3
Faribã Amirxizi Entexãbãte Irãn - Kãrzãre zanãn - Marãseme Ãzar Deraxšãn   فریبا امیرخیزی 29' 4531 KB
Leylã, Hamid Zan o qãnun dar Irãne o Torkiyye - Entexãbãt, Rafsanjãni 7' 1172 KB
Leylã Afzãyeše faqre nesbi dar Sued - Gozãreše OECD 9' 1366 KB
Yek šenavande Gozãreše OECD va maqãleye SvD 14' 2196 KB

20130512   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 100'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme 14' 2245 KB
Hamid Gozãreš az Feministiskt Forum - Stockholm 11' 1776 KB
Hamid, Leylã Edãmeye gozãreš az Feministiskt Forum 15' 2326 KB
Karim Šãhmohammadi E'terãz be azãn dar masjede Fittja 16' 2504 KB
Leylã Hemãyate motešakkel az zãnãne Tunes 19' 2870 KB
Šahlã Zaland       شهلا زلاند - دخت افغان - شعر نادیا انجمن
   ...یاد آن روز گرامی که قفس را بشکافم
5' 2823 KB
Leylã Goftoguye hozuri bã cand fa'ãle jonbeše zanãne Afqãnestãn 22' 3485 KB

Garment worker found alive, 17 days after Dhaka building collapse
left more than 1,000 people dead.

داکا - بعد از ١٧ روز و بعد از بیش از هزار جسد، یک زن کارگر را زنده از زیر آوار بیرون آوردند


20130505   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 110'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme, Ruze Kãrgar 5' 843 KB
Hamid, Leylã Bangladesh, marge biš az 500 kãrgare duzande 12' 1776 KB
Bahrãm Rahmãni Ruze Kãrgar dar Irãn va Torkiyye    بهرام رحمانی 21' 3313 KB
Internationale Sorude Anternãsionãl be zabãne Torki 4' 3477 KB
Farzãne Ruze Kãrgar dar Sued - Šowrãye Stockholm    فرزانه 5' 767 KB
Mahšid Mojãveriãn Ruze Kãrgar dar Irãn va Farãnse    مهشید مجاوریان 22' 3458 KB
Leylã On lâche rien   -   از هيچ چيز کوتاه نميآييم
   جمهورى در پياده‌روى ديکتاتورا فاحشگى ميکنه      ترجمۀ فارسى
7' 1177 KB
Leylã, Hamid Bangladesh, kãre bardevãr barãye sarmãyeye jahãni 5' 757 KB
Azize Xeyrandiš
Xãlede Xorsand
Vaz'e zanãn va mobãrezãte haqtalabãneye zanãn dar Afqãnestãn (1/2)    عزیزه خیراندیش و خالده خرسند
Goftogu bã do ozve Šabakeye Jãme'ye Madani va Hoquqe Bašar dar Afqãnestãn
16' 2498 KB
Azize Xeyrandiš
Xãlede Xorsand
Vaz'e zanãn va mobãrezãte haqtalabãneye zanãn dar Afqãnestãn (2/2)    MP3-1   MP3-2
   گفتگو با دو عضو فعال شبکه جامعۀ مدنی و حقوق بشر در افغانستان
15' 2293 KB20130428   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 95'
Leylã Ruze Kãrgar, Komone Pãris 6' 994 KB
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme 3' 487 KB
Hamid Irãn va tahrimhã - az Bãztãb 5' 767 KB
Leylã Goftogu bã soxanrãnãne Seminãre kãrgari - be monãsebate Ruze Kãrgar 3' 476 KB
Leylã Goftogu bã soxanrãnãne Seminãre kãrgari (1/4)
گفتگو با برگزار کنندگان و سخنرانان سمینار کارگری استکهلم، به مناسبت روز کارگر؛ مهرنوش شفیعی، یدالله شیشوانی، صالح احمدیان
20' 3151 KB
Tãmãse telefoni Cand soãl az mihmãnãn 2' 271 KB
Leylã Goftogu bã soxanrãnãne Seminãre kãrgari (2/4) 6' 961 KB
Marjãn Eftexãri Ruze Kãrgar, vaz'e tabaqeye kãrgar     مرجان افتخاری 17' 2628 KB
Leylã Goftogu bã soxanrãnãne Seminãre kãrgari (3/4) 17' 2579 KB
Leylã Goftogu bã soxanrãnãne Seminãre kãrgari (4/4) 13' 2035 KB
Mehrnuš, Sãleh Da'vat be tazãhorãt va marãseme Šowrã dar Ruze Kãrgar 2' 282 KB


20130421   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 90'
Hamid Moarrefie barnãme 3' 465 KB
Sorayyã Šahãbi Berahnegi, e'terãz...    ثریا شهابی 32' 4947 KB
Farzãne Šowrãye Stockholm - Da'vat be seminãre kãrgari 4' 600 KB
Hamid Tazãhorãt dar Stockholm aleyhe šekãre panãhjuyãn - REVA 7' 1123 KB
Leylã Tazãhorãt aleyhe REVA - Goftogu bã Faryãnã 6' 886 KB
Hamid Yunãn: tirandãzi be kãrgarãne mo'tarez 2' 320 KB
Nãder Sãni Xabarhãye Sued - Omar Mostafã    نادر ثانى 24' 3701 KB
Hamid Nãmeye yek sarbãze ma'lul be Bush 9' 1323 KB

Våldtagen inte bara av fosterpappan, utan också av tingsrätten!
به دخترک، هم مردی که قرار بود پدرش باشد، و هم دادگاه، تجاوز کرده‌اند
20130414   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 100'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme, Konferãnse Dãrvag 7' 1096 KB
Leylã Ruze Kãrgar nazdik mišavad - Ketãbe guyãye Marx rã be dast kãrgarãn beresãnid 2' 390 KB
Leylã Marx be esteqbãle Ruze Kãrgar miravim         کتابِ گویای مارکس را از اینجا پیاده کنید   
    با مارکس به استقبال اول ماه مه میرویم
4' 1750 KB
K. Marx Kãre Mozdi o Sarmãye - fasle 5/5
    کارل مارکس: کار مزدی و سرمایه - فصل پنجم (فصل آخر)  [Lohnarbeit und Kapital]
26' 24.6 MB
Ali-Ašraf Darvišiãn Qesseye dard o ranj o bihoquqie farzandãne zahmatkešãn     علی اشرف درویشیان - کتابها - فیس‌بوک 11' 1754 KB
Fãteme Qãsemzãde Kudakãne kãr va mahrumiyyathã    دکتر فاطمه قاسم‌زاده 17' 2590 KB
Šahnãz Dãrãbiãn Kudakãn, tajrobiyyãte ãmuzgãri    شهناز دارابیان 8' 1274 KB
Ali Sedãqati Xayyãt Savãdãmuzi be kudakãne kãr    علی صداقتی خیّاط 8' 1242 KB
Sãleh Hafteye defã' az kãrgarãne zendãni 18' 2784 KB
Hamid, Leylã Cand xabar az Sued - tabra'ye rapist 5' 827 KB
Sãrã Naxai E'terãz be exrãje panãhjuyãn - tazãhorãt 20e ãvril, Stockholm   سارا نخعی 4' 606 KB

U.S. Strike Kills 11 Children in Afghanistan   ارتش آمریکا با حمله هوایی دیگری موفق شد عده‌ای غیر نظامی دیگر و از جمله ١١ کودک دیگر را بکشد
WikiLeaks: The Kissinger Cables   «کار غیرقانونی را فوراً انجام میدهیم؛ کار مخالف قانون اساسى کمی بیشتر طول میکشد»-هنری کیسیینجر
یک میلیون و ٧٠٠ هزار سند محرمانه آمریکا در فاصله سالهای ٧٦-١٩٧٣. در ٩٫٧٦٥ سند از ایران نام برده شده است.
یکشنبه ١٤ آوریل ساعت 19:30 تلویزیون کانال ٤ سوئد فیلمی مستند از کشتار مردم بیگناه توسط هواپیماهای بی‌خلبان نشان میدهد   Kalla Fakta 2013-04-14 19:30

20130407   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 110'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme, Brecht, Marziyye
١٣ مارس - با امید پیروزی با ملاله جویا
9' 1366 KB
Hamid Afqãnestãn - zendãne zanãn - az Hezbe Hambastegi 3' 384 KB
Leylã, Hamid Goftogu dar bãreye safare Afqãnestãn (1/4) 20' 3151 KB
Šekib Mosaddeq Kešvare bi dar o darvãze    شکیب مصدّق: کشور بی در و دروازه 3' 422 KB
Leylã, Hamid Edãmeye goftogu dar bãreye safare Afqãnestãn 7' 1102 KB
Rape Afqãni Agar zan nãqes-ol-aql ast...    ...اگر زن ناقص‌العقل است 3' 492 KB
Leylã, Hamid Edãmeye goftogu dar bãreye safare Afqãnestãn 3' 460 KB
Zahrã Musavi Afqãnestãn, jonbeše zanãn, cešmandãze ãyande 16' 2536 KB
Šahlã Zaland       شهلا زلاند - دخت افغان - شعر نادیا انجمن 5' 1145 KB
Leylã, Hamid Edãmeye goftogu dar bãreye safare Afqãnestãn 4' 611 KB
Leylã Marx be esteqbãle Ruze Kãrgar miravim
    با مارکس به استقبال اول ماه مه میرویم
4' 1750 KB
K. Marx Kãre Mozdi o Sarmãye - fasle 4/5
    کارل مارکس: کار مزدی و سرمایه - فصل چهارم  [Lohnarbeit und Kapital]
19' 17.7 MB
Susan Bahãr Konferãnse Dãrvag 12/4 16:00 - addabiyyãte Kudakãn   سوسن بهار: دعوت به کنفرانس داروگ 15' 2315 KB
Leylã Janne Josefsson rã barãye hafteye digar migozãrim 2' 260 KB
سرود انترناسیونال به چند زبان و اجرای مختلف

20130331   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 100'
Hamid Moarrefie barnãme 4' 659 KB
Zoyã Sãbet Doxtarãne siahruz... vaqte enqelãb ast.    دختران سیه‌روز، وقت انقلاب است 10' 1734 KB
Hamid Mãli, Farãnse, jang bã terorism - Le Monde Diplomatique 9' 1323 KB
Leylã On lâche rien   -   از هيچ چيز کوتاه نميآييم - جمهورى در پياده‌روى ديکتاتورا فاحشگى ميکنه      ترجمۀ فارسى 7' 1177 KB
Hamid Malãle Yusefzay ketãb minevisad - az sãyte Gozãrešgar 4' 649 KB
Leylã Tarãneye Malãle bã tarjomeye Fãrsi     ترجمۀ فارسى        Video: Malala's Song 4' 649 KB
Hamid Bedãnid ke sarmãye cist 1' 190 KB
Leylã Marx be esteqbãle Ruze Kãrgar miravim
    با مارکس به استقبال اول ماه مه میرویم
4' 1750 KB
K. Marx Kãre Mozdi o Sarmãye - fasle 3/5
    کارل مارکس: کار مزدی و سرمایه - فصل سوم  [Lohnarbeit und Kapital]
16' 14.8 MB
Hamid Fesãd dar Irãn az zabãne xodešãn - az sãyte Bãztãb 6' 988 KB
Hamid Demokrãthãye Sued dar LO qavitar mišavand - az Kollega 3' 460 KB
Hamid Bihoquqie zan dar Arabestãn 2' 341 KB
Hamid Mesr, bãnde siãhe eslãmi, tajãvoz be zanãn 15' 2358 KB
Latifa Arfoui
اذا الشعب يوماً اراد الحياة       فلا بُدّ أن يستجيب القَدَر
5' 46800 KB
Hamid Irãn - zan dar hokumate eslãmi, Exvãnol-Moslemin o haqqe zan 10' 1495 KB

20130324   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 105'
Hamid Moarrefie barnãme, 10 sãl tajãvoz be Erãq 5' 746 KB
Hamid 10 sãl tajãvoz be Erãq - Bush va avãmfaribihãyaš, yek filme mostanad 3' 487 KB
Hamid Amy Goodman, democracyNow, Time-line, Maggie O'Kane, Erãq 5' 762 KB
Trailer audio    Video: Searching for Steele - Trailer
   پیش‌پرده فیلم مستند گاردین و بی.بی.سی عربی، درباره جنایات آمریکا در عراق و السالوادر را تماشا کنید
5' 810 KB
Hamid Tarjomeye fãrsie pišpardeye film va cand nokteye digar   
   ترجمه فارسی پیش‌پرده فیلم "در جستجوی استیل"
این فیلم را بطور کامل میتوانید تا ٢٣ آوریل روی سایت تلویزیون سوئد تماشا کنید    
13' 1975 KB
Latifa Arfoui
اذا الشعب يوماً اراد الحياة       فلا بُدّ أن يستجيب القَدَر
5' 46800 KB
Hamid 10 sãlegie tajãvoz be Erãq - dar resãnehãye Sued 8' 1237 KB
Siavash Ghomayshi Tasavvor kon!    سیاوش قمیشی - تصور کن 4' 1389 KB
Leylã Marx be esteqbãle Ruze Kãrgar miravim
    با مارکس به استقبال اول ماه مه میرویم
4' 1750 KB
K. Marx Kãre Mozdi o Sarmãye - fasle 2/5
    کارل مارکس: کار مزدی و سرمایه - فصل دوم  [Lohnarbeit und Kapital]
20' 19.1 MB
Bahrãm Rahmãni Torkiyye, PKK, Abdullah Öcalan, solh     بهرام رحمانی 24' 3776 KB
Bahrãm Rahmãni Edãmeye sohbathã, pãsox be cand soãl 9' 1420 KB


امروز ١٩ مارس، درست ١٠ سال از شروع قتل عام و قصابی چند صد هزار از مردم بیگناه عراق و انهدام کامل این کشور میگذرد

سزای مردمی که میگفتند حاکم مستبدشان "سلاح کشتار و تخریب جمعی" داشته است این است
و سزای قصابان و جنایتکارانی که ملتها را واقعاً کشتار و کشورها را عملا ویران میکنند، پاداش و تکریم! "عدالت" و "دمکراسی" به این میگویند!

Arundhati Roy       James Blunt       Abu Ghraib       Millions Protest       Collateral murder       Death squads       G.W.Bush       Nuremberg 1950
En barnmorska per kvinna    یک ماما برای هر زن
20130317   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 95'
Hamid Moarrefie barnãme 5' 751 KB
Hamid Qebres: Mosãdereye sepordehãye mardom barãye nejãte sarmãye o dowlataš 4' 557 KB
Rezã Eyrumlu Irãn - demokrasi, diktãtori, eqtesãd    رضا ایرملو 39' 6122 KB
Leylã Marx be esteqbãle Ruze Kãrgar miravim
    با مارکس به استقبال اول ماه مه میرویم
4' 900 KB
K. Marx Kãre Mozdi o Sarmãye - fasle 1/5
    کارل مارکس: کار مزدی و سرمایه - فصل اول  [Lohnarbeit und Kapital]
19' 18.1 MB
Nãder Sãni Sued - Carl Bildt, CIA, REVA    نادر ثانى 15' 2266 KB
Yek šenavande In tahlil monãsebe Šeyxe Kuweyt o Šeyxe Šãrje ast
    پس زنده باد دیکتاتوری طبقۀ کارگر
9' 8.0 MB
FREE BRADLEY MANNING!   !برَدلى مَنینگ را آزاد کنید
20130310   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 100'
Hamid Moarrefie barnãme, Ruze Zan - Ãzar Deraxšãn, Lynda Lemay 9' 1350 KB
Ahmad Šãmlu Doxtarãne dašt   احمد شاملو 3' 508 KB
Hamid    našriyeye Osyãn: تاریخچۀ هم روسری هم توسری
   ویدیوی تظاهرات ٨ مارس ١٩٧٩ تهران - اعتراض به اجباری شدن حجاب اسلامی
26' 3965 KB
Ãzar Deraxšãn Get Up Stand Up! Bob Marley    آذر درخشان 2' 379 KB
Homeyrã Qãderi Zanãne Afqãnestãn, Ruze Zan    حمیرا قادری - از کابل 12' 1905 KB
Leylã Marx be esteqbãle Ruze Kãrgar miravim
    با مارکس به استقبال اول ماه مه میرویم
4' 900 KB
F. Engels Pišgoftãr be Kãre Mozdi o Sarmãye   
    پیشگفتار انگلس به کار مزدی و سرمایه  [Lohnarbeit und Kapital]
32' 29.2 MB
Hamid Mohãkemeye Bradley Manning az DemocracyNow - Tell Me Why - Declan Galbraith 8' 1172 KB
Hamid Xatneye zanãn dar Kordestãne Erãq 3' 503 KB
Syrian war has caused 'collapse in childhood', Save the Children warns
Two million Syrian children are victims of war, charity says in report
revealing third of children have been hit, kicked or shot at.
در سوریه هیچ چیز از کودکی به جا نمانده است. ٢ میلیون کودک در سوریه قربانی جنگ اند
Syrian rebels         The Guardian 13/3         Save the Children 13/3         Aljazeera

آزادى زن معيار آزادى جامعه است
در روز جهانى زن، در هر کجا که هستيد،
به ميدان بياييد و نگذاريد هيچ مراسمى در اين روز
بدون شعار مرگ بر رژيم آپارتايد جنسى،
بدون فرياد مرگ بر حکومت اسلامى،
بدون خواست سرنگونى همه رژيمهايى که
زن‌کشى و تجاوز به حقوق زن قانون اساسى آنهاست
و بدون ابراز نفرت از حاميان آنان
به پايان برسد.

گرامى باد ٨ مارس روز جهانى زن

Viva The International Women's Day!

To emancipate woman and make her the equal of the man is and remains an impossibility so long as the woman is shut out from social productive labor and restricted to private domestic labor. The emancipation of woman will only be possible when woman can take part in production on a large, social scale, and domestic work no longer claims anything but an insignificant amount of her time. - The Origin of the Family, Private Property and the State
رهايی زن و برابری او با مرد، تا زمانی که زن از کار مولده اجتماعی برکنار بماند و محدود به کار خانگی، يعنی خصوصی، باشد، غير ممکن است. رهايی زن فقط هنگامی ممکن خواهد شد که زن در توليد، در حد وسيع، در مقياس اجتماعی، سهيم شود، و کار خانگی ديگر هيچ چيز جز ذره‌اى ناچيز از وقت او را طلب نکند. - منشأ خانواده، ملک خصوصی و دولت

20130303   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 100'
Hamid Moarrefie barnãme 7' 1026 KB
Nãjie Hanifi Zanãne Afqãnestãn, qatlhãye nãmusi, tajãvoz, AIHRC-Report
    زنان افغانستان، قتلهای ناموسی، تجاوز جنسی - ناجیه حنیفی، از کانادا


دخت افغانم... قفس را بشکافم
18' 2870 KB
Šahlã Zaland       شهلا زلاند - دخت افغان - شعر نادیا انجمن 5' 1145 KB
Hamid Irãn, faqr, kolyeforuši, tanforuši - Kiosk: Mortezã 12' 1787 KB
Nãhid Bãqi Zanãne Afqãnestãn, qatlhãye nãmusi
      زنان افغانستان، قتلهای ناموسی، تجاوز جنسی - ناهید باقی از انگلستان
23' 3501 KB
Tamãse telefoni Šekib Mosaddeq
Farzãne: Da'vat be tazãhorãt - Šowrãye Stockholm, 8e Mãrs 18:00
4' 638 KB
Šivã Mahbubi Xãterãte zendãn, az zabãne zane zendãni
      شیوا محبوبی: خاطرات زندان در حکومت جنایت و رذالت اسلامی ایران
13' 2062 KB
Hamid Šãhin Najafi - Xošunat, zankoši va mard-sãlãri dar Ãfriqãye Jonubi 9' 1383 KB
Hamid Irãn, ãmãrhã va vãqe'iyãt dar bãreye talãq 4' 697 KB
Ãzar Deraxšãn       آذر درخشان: زن بردۀ بردگان است 2' 419 KB

FREE BRADLEY MANNING!   !برَدلى مَنینگ را آزاد کنید


خانم مسئول در دوربین نگاه میکند و دروغ میگوید.
این سوء تفاهم نیست، یک تک مورد نیست.
سیاستشان از سال ٢٠٠٩ همین بوده است.

Försäkringskassan till svårt sjuk: NÄR DÖR DU?    اداره بیمه‌های اجتماعى به بیمار سرطانی: کی میمیری؟
TV4   SVT   Metro   UngCancer
En 23-årig man med en obotlig cancersjukdom lämnade sjukhuset för att vårdas hemma. Det tolkade Försäkringskassan som ett friskhetstecken. När familjen ansökte om förlängd sjukpenning ställde myndigheten sitt krav: Datumet då mannen förväntas avlida.
یک مرد ٢٣ ساله که به سرطان لاعلاجی مبتلاست، بیمارستان را ترک میکند تا در خانه بستری شود. اداره بیمه‌های اجتماعى این را علامت سلامتی فهمیده است. وقتی خانواده تقاضا کرده که حق بیمه بیماری تمدید شود، اداره امور اجتماعی خواسته است که به این سؤال بطور کتبی و مستند جواب داده شود: در چه تاریخی قرار است این مرد بمیرد.
20130224   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 100'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme, konferãns o ketãbe Šabakeye Zanãn 21' 3226 KB
Robãbe Hoseynzãde Hamle o tajãvoze vahšiãneye polis o dowlate Sued be panãhjuyãn
      ربابه حسین‌زاده - مصاحبه از بازداشتگاهی در سوئد

نـــنــــگ بــــــر شـــــمــــــا!
اینکه سوئد به بیانیه حقوق بشر، حقوق کودک، حقوق زن یا کنوانسیون ژنو پابند است،
دروغ بیشرمانه است، عوامفریبی محض است.

به داستان ربابه، این مادر جوان افغان گوش کنید تا بدانید
اینها همه ریشخند کودکان است و زنان و بشریت
و هر چه که حقوق و حرمت انسان نام دارد.

به ربابه و صدای هق هق گریه‌هایش گوش کنید و تکان بخورید!
 

14' 2105 KB
Elãhe Sorur Sangsãr   !نمیشکنم، میمانم، میدانم، آخر آخر دختر خراسانم 4' mp3
Hamid, Leylã Extãr be panãhjuyãne maxfi dar Sued 4' 573 KB
Sãrã Naxa'i Panãhjuyãn va peygardhãye polisi  سارا نخعی 10' 1587 KB
Šãdi Amin Ta'qire jensiyyat dar Irãn  شادى امین 34' 5216 KB
Basir Nasibi Lobie hokumate Irãn dar jãyezeye Oskãr  بصیر نصیبی 17' 2698 KB

STOP RACIAL PROFILING NOW!
  People like these need only a ticket when they use public transport in Stockholm...
... but this guy - a Swedish citizen from a Chilean family - must show both a ticket and a valid ID-card or passport!  
Watch it on Swedish TV!    ABC 2013-02-19
This is RACIAL PROFILING, and must be stopped immediately!

Har du fel utseende? Se upp för Polisen i T-banan. Nu gäller rasprofilering även i Sverige!
Polisen jagar papperslösa i T-banan      Ingen människa är illegal!       Against Racial Profiling
کلّه سیاه هستید؟ قیافه‌تان غیرقانونی به نظر میآید؟ حواستان به پلیس در متروها باشد. حالا دیگر در سوئد هم نژاد و قیافه‌تان تعیین میکند که پلیس در برخورد به شما چه اختیاراتی دارد!
دنبال کسانی میگردند که بطور غیرقانونی در سوئد هستند. قرارست بطور ضربتى همه غیرقانونی‌ها را اخراج کنند.
Mowzu' Moddat
daqiqe
Andãze
download
20130217   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 100'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme 12' 1808 KB
Foruq Farroxzãd Še'r bã sedãye šãer    فروغ فرخزاد 3' 460 KB
Sãrã Naxa'i Panãhjuyãn va peygardhãye polisi - Federãsione Panãhandegãne Irãni    سارا نخعی 16' 2477 KB
Faribã Amirxizi Jonbeše danešjui    فریبا امیرخیزی 16' 2455 KB
Minã Asadi & Dãriuš Ãhãy Javun! Donyã ro zir o ru kon!      !مينا اسدى: آهاى جوون! دنيا رو زير و رو کن 5' 778 KB
Leylã, Hamid Raqs barãye ãzãdi - kãrhãye Šabakeye Zanãn 7' 1086 KB
Rezã Eyrumlu Ketãbe jadid - Jonge E'terãz    رضا آیرملو 29' 4477 KB
Hamid Gozar az Erãq bã taxi - filme mostanad    I taxi genom Irak 10' 1485 KB
Leylã Panãhjuyãn, Polis, dowlat - Da'vat be Majma'e Omumie Šabakeye Zanãn 3' 471 KB
20130210   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 95'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme, Enqelãbe Bahman 7' 1150 KB
Nãser Pišrow Enqelãbe Bahman    ناصر پیشرو 27' 4202 KB
Faribã Hamle be qarãrgãhe Mojãhedin dar Erãq 9' 1452 KB
Mahšid Mojãveriãn Enqelãbe Bahman - Tunes, Mesr    مهشید مجاوریان 23' 3571 KB
Možde Arasi Enqelãbe Bahman    مژده ارسی 22' 3480 KB
Leylã Sãlruze Siãhkal 2' 411 KB
Leylã, Hamid Enqelãbe Bahman 3' 525 KB
20130203   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 110'
Leylã, Hamid Moarrefie barnãme, cand xabar az Irãn 6' 1499 KB
Hamid, Leylã Xabarhãi az Sued: Panãhandegãn, zanãn, Teliã, filme mostanad dar televizion... 15' 3660 KB
Hamid Uppdrag granskning: Masãjede Sued, eslãm, Qor'ãn, hoquqe zan, feminism 21' 5140 KB
Leylã, Hamid Uppdrag granskning: Edãmeye bahs o gozãreš 9' 2226 KB
Leylã Dãstãne vahšatnãke Minã Dehqãni - Tajãveze jensi, xošunat, šekanje 5' 1245 KB
Dr. Azrã Abãzari Tahlile tajãveze jensi va xošunat be zan - Rahnemudhã...    دکتر عذرا اباذری - تجاوز جنسی، رهنمودها 17' 4087 KB
Yek šenavande Jonbeš o howviyyat 30' 7101 KB
Tamãse telefoni Ta'kid bar ahammiyate bahs, edãme va pãyãne sohbathã 5' 1254 KB
تلویزیون کانال یک سوئد نمایش میدهد: دنبالۀ فیلم افشاگرانه از مساجد سوئد با دوربینهای مخفی
Kampen om koranen     Uppdrag Granskning, SVT1 ons 30/1 20:00       دعوا بر سر قرآن
20130127   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 90'
Leylã Moarrefie barnãme 5' 724 KB
Leylã Šahbakeye Zanãn dar sãli ke gozašt 13' 1975 KB
Faribã Amirxizi Jonbeše danešjui    فریبا امیرخیزى - جنبش دانشجویی 14' 2126 KB
Leylã, Hamid Vandana Shiva - Hendustãn: xošunat, zankoši, eqtesãd, mohite zist 14' 2196 KB
Leylã Mesr - Nãn, Ãzãdi, Edãlate Ejtemãi - Ramy Essam  نان، آزادی، عدالت اجتماعى 4' 552 KB
Nãder Sãni Sued: Barnãmeye jadide hezbe 'Markaz' - Mesr, Irãn,...    نادر ثانى 38' 5826 KB
Leylã Da'vat be majma'e omumie Šahbakeye Zanãn 23/2 va Jalasãte moarrefie ketãb 2' 228 KB
20130120   Tamãme goftãrhã az avval tã ãxar            Ãrme barnãme 90'
Hamid, Leylã Moarrefie barnãme
6' 1572 KB
Hamid, Leylã Sãlgarde qatle Fadime, xabarhã va bahshãye axir dar Sued 18' 4395 KB
Leylã Filme mostanad darbãreye siqe dar Irãn - az Sudãbe Mortezãi
  Lustäktenskap i Iran - UR-play   !صیغه در ایران - تماشا کنید
12' 2761 KB
Bahãre Andersson Siqe, ta'addode zowjãt, månggifte     بهاره اندرسون - تعدد زوجات 15' 3715 KB
Golnãz Malek Tajãvoz o zankoši dar Hendustãn     گلناز ملک - زن‌کشی در هندوستان 25' 6066 KB
Leylã Hokme e'dãme Zãnyãr o Loqmãn Morãdi, tazãhorãt dar Stockholm 15' 3551 KB


Barnãmehãye sãlhãye digar: 90s   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017  

Download free RealPlayer